Mapa strony

01 Ansys Kratownica 2D.pdf [578.7 kB]
01 Identyfikacja tworzyw sztucznych.pdf [251 kB]
01 wpływ zawartości węgla i szybkości chłodzenia po austenityzacji na właściwości stali.pdf [169.5 kB]
01.04 pojemność i indukcyjność (sprawozdanie v.1).doc [645.5 kB]
01.04 pojemność i indukcyjność (sprawozdanie v.2).doc [101.5 kB]
01_Ogniwa galwaniczne.pdf [352.9 kB]
01_Okreslanie grubosci powlok metal.pdf [151.4 kB]
01_proj_reduktor.doc [41.5 kB]
01_proj_sprzeglo.doc [66.5 kB]
01_Speczanie.pdf [278.9 kB]
01_TEM.pdf [128.6 kB]
01_wstep.pdf [151.5 kB]
02 Ansys Kratownica 3D.pdf [129.2 kB]
02 pomiar rezystancji (sprawozdanie v.1).doc [412 kB]
02 pomiar rezystancji (sprawozdanie v.2).doc [395 kB]
02 wpływ temperatury i czasu austenityzacji na twardość po hartowaniu.pdf [166.8 kB]
02 Wyznaczanie temperatury topnienia tworzyw sztucznych.pdf [188.6 kB]
02_Niklowanie chemiczne.pdf [186.6 kB]
02_ocena_tlocznosci_blach.pdf [430.9 kB]
02_Pasywnosc metali.pdf [256.1 kB]
02_proj_sprzeglo.doc [67 kB]
02_proj_zurawik.doc [212 kB]
02_struktrura_metali.pdf [580.1 kB]
02_XRD.pdf [285.4 kB]
03 moc i energia prądu 3 - fazowego (sprawozdanie v.1).doc [1.01 MB]
03 moc i energia prądu 3 - fazowego (sprawozdanie v.2).doc [1.01 MB]
03 Pomiar lepkości tworzyw sztucznych.pdf [314.4 kB]
03 wpływ ośrodka chłodzącego na właściwości stali.pdf [168.5 kB]
03_04 Ansys Tworzenie siatki elementów skończonych.pdf [452.3 kB]
03_defekty_struktur.pdf [205.2 kB]
03_Fluidyzacja.pdf [354.4 kB]
03_Korozja gazowa.pdf [322.1 kB]
03_proj_sprzeglo.doc [78 kB]
03_proj_zurawik.doc [828.5 kB]
03_SEM_MAR.pdf [135 kB]
03_Wyznaczanie krzywych umocnienia.pdf [289.8 kB]
04 Oznaczanie chłonności wody.pdf [308 kB]
04 wpływ temperatury odpuszczania na właściwości stali.pdf [166.1 kB]
04_dylatometria.pdf [132 kB]
04_krystalizacja.pdf [147 kB]
04_Powloki galwaniczne.pdf [186.5 kB]
04_proj_zurawik.doc [316.5 kB]
04_Wplyw grubosci blachy....pdf [297.1 kB]
04_Zlacza spawane.pdf [292.1 kB]
05 Ansys BELKA 2D.pdf [427.6 kB]
05 Oznaczanie gęstosci tworzyw sztucznych.pdf [598.4 kB]
05 umacnianie stopów aluminium.pdf [169.1 kB]
05_Analiza konstrukcji...pdf [158.2 kB]
05_Badanie szczelnosci powlok metalowych.pdf [176.7 kB]
05_metalografia ilosciowa.pdf [180.5 kB]
05_odksztalcenie_plastyczne.pdf [298.7 kB]
05_proj_zurawik.doc [293.5 kB]
05_Trawienie elektrochemiczne stali.pdf [257.6 kB]
06 Ansys Analiza dokładności obliczeń MES.pdf [1.61 MB]
06 obróbka cieplna stopów miedzi.pdf [167.8 kB]
06 Oznaczanie wskaźnika szybkości płynięcia.pdf [250.9 kB]
06_Mgla solna.pdf [231.6 kB]
06_Powloki konwersyjne i barwienie metali.pdf [161.1 kB]
06_uklady_rownowagi.pdf [453.6 kB]
07 Ansys Analiza statyczna obcążonego kątownika.pdf [490.9 kB]
07 kruchość odpuszczania w funkcji szybkości chłodzenia po odpuszczaniu.pdf [167.9 kB]
07 Synteza termoplastycznych elastomerów estrowo-eterowych.pdf [254.2 kB]
07_Polaryzacja.pdf [208.3 kB]
07_Przygotowanie zgladu metalograficznego.pdf [209.8 kB]
07_stopy_zelaza_z_weglem.pdf [375.6 kB]
08 Ansys Sztywność spężyny płaskiej.pdf [237.3 kB]
08 rozkład temperatury w komorze pieca pem-1 i snol.pdf [160.9 kB]
08 Sporządzanie mieszanin polimerowych.pdf [833 kB]
08_Korozja szczelinowa.pdf [158.9 kB]
08_obrobka_cieplna.pdf [1.06 MB]
08_Powloki nakladane ogniowo.pdf [161.2 kB]
09 Ansys Tworzenie brył.pdf [306.8 kB]
09 kontrola temperatury punktu rosy atmosfer regulowanych.pdf [160.8 kB]
09 Przygotowanie próbek do badań.pdf [485.7 kB]
09_obrobka_cieplnochemiczna.pdf [244.6 kB]
09_Ogniwa galwaniczne.pdf [296.7 kB]
1.mcd [53 kB]
1 Karta analizy dokumentacji.doc [26.5 kB]
1 Sformułować 8 zasad statyki.doc [30.5 kB]
10 Ansys Drgania własne belki.pdf [138.8 kB]
10 osuszanie i odtlenianie atmosfer regulowanych.pdf [160.1 kB]
10 Przetwórstwo wtryskowe tworzyw termoplastycznych.pdf [418 kB]
102.doc [82.5 kB]
102.mcd [8.4 kB]
102A.mcd [7.8 kB]
102barti.mcd [29.9 kB]
102michal.mcd [30.3 kB]
102piotr.mcd [30.3 kB]
102tomo.mcd [30.3 kB]
106.mcd [16.9 kB]
106michu.mcd [118.5 kB]
106_.mcd [6 kB]
108 luk.mcd [30.2 kB]
10_Pomiar mikrotwardosci azotowanej warstwy powierzchniowej.pdf [273.3 kB]
10_stale_staliwa_i_zeliwa.pdf [1.16 MB]
11 Ansys Wyboczenie pręta prostego.pdf [284.9 kB]
11 kontrola potencjału węglowego atmosfer regulowanych.pdf [165.1 kB]
11 Wytłaczanie tworzyw sztucznych.pdf [137.8 kB]
111.mcd [10.6 kB]
111.doc [28 kB]
111A.doc [117 kB]
111PAROW.mcd [33.3 kB]
111TAB.doc [12.4 kB]
111_.mcd [7.3 kB]
112.doc [85.5 kB]
112.mcd [11.2 kB]
112luk.doc [14 kB]
112luk.mcd [28.3 kB]
115.doc [693 kB]
115.mcd [52.9 kB]
115p.doc [165.5 kB]
115p.mcd [51.5 kB]
116.mcd [84.3 kB]
116 tom.mcd [21.9 kB]
116A.mcd [6.3 kB]
116b.doc [32 kB]
116p.mcd [71.5 kB]
119.doc [28 kB]
119.mcd [66.3 kB]
119 bez przeróbek.mcd [14.2 kB]
119,1 bez przeróbek.mcd [84.7 kB]
119A.mcd [12.1 kB]
119jkn.doc [120.5 kB]
11_Badanie przyczepnosci powlok metal.pdf [180.4 kB]
11_stopy_cualmgliti.pdf [883.1 kB]
12 Ansys Przepływ ciepła przez wielowarstwową ścianę.pdf [142.4 kB]
12 dobór atmosfer ochronnych dla stali zwykłych i stopowych.pdf [165.6 kB]
12 Techniki łączenia tworzyw sztucznych - spawanie.pdf [1.29 MB]
12_pytania_egzaminacyjne.pdf [90.2 kB]
13 obróbka cieplna w próżni.pdf [160.5 kB]
13 Techniki łączenia tworzyw sztucznych - zgrzewanie.pdf [500.9 kB]
14 Techniki łączenia tworzyw sztucznych - klejenie.pdf [852.9 kB]
14 wady i kontrola jakości obróbki cieplnej.pdf [161.6 kB]
15 Recykling tworzyw sztucznych.pdf [121.1 kB]
16 Oznaczanie cech wytrzymałościowych tworzyw sztucznych przy statycznym rozciąganiu.pdf [554.5 kB]
17 Oznaczanie twardości tworzyw polimerowych.pdf [304.6 kB]
18 Oznaczanie udarności tworzyw polimerowych.pdf [218.5 kB]
19 Oznaczanie ścieralności tworzyw sztucznych.pdf [759.8 kB]
2.mcd [44.1 kB]
2 karta technologiczna.doc [48.5 kB]
2 Pomiar długości fali światła za pomocą siatki dyfrakcyjnej.doc [82 kB]
2 Sprowadzenie dowolnego układu sił do układu najprostszego.doc [48.5 kB]
2.10 oscyloskop (sprawozdanie).doc [287.5 kB]
2.10, 2.11 oscyloskop defektoskop (sprawozdanie).doc [633.6 kB]
2.11 defektoskop (sprawozdanie).doc [169.5 kB]
2.12 scalone układy cyfrowe (sprawozdanie v.1).doc [1.57 MB]
2.12 scalone układy cyfrowe (sprawozdanie v.2).doc [53.5 kB]
2.13 wzmacniacz operacyjny (sprawozdanie v.1).doc [274 kB]
2.13 wzmacniacz operacyjny (sprawozdanie v.2).doc [383 kB]
2.6 tranzystor (sprawozdanie v.1).doc [103.5 kB]
2.6 tranzystor (sprawozdanie v.2).doc [93 kB]
20 Oznaczanie elastyczności metodą Schoba.pdf [154.1 kB]
205.doc [59 kB]
205.cdr [14.7 kB]
205.mcd [11.9 kB]
205 tom.mcd [28.1 kB]
205 tom1.mcd [22.7 kB]
2053.doc [27 kB]
205h.mcd [27.5 kB]
205l.mcd [28.3 kB]
205s.mcd [28.4 kB]
208.mcd [5.9 kB]
209.mcd [21.4 kB]
209 test.mcd [19.8 kB]
209fdhdf.mcd [8.1 kB]
209heniek.mcd [19.5 kB]
209test.mcd [19.8 kB]
21 Oznaczanie temperatury mięknienia tworzyw metodą Vicata.pdf [141 kB]
210.mcd [9.4 kB]
210Heinj.mcd [24.4 kB]
210Michal.mcd [45.7 kB]
215.doc [47.5 kB]
215.mcd [19.5 kB]
215luk.doc [48.5 kB]
215p.mcd [10.2 kB]
217.doc [313 kB]
217.mcd [49.1 kB]
217p.doc [281.5 kB]
22 Laminaty poliestrowe.pdf [244 kB]
222.doc [197.5 kB]
222.mcd [28.2 kB]
222,1.mcd [14.8 kB]
222_.doc [91.5 kB]
2D modeling in AutoCad - tutorial (ang).pdf [639.7 kB]
3 413 siatka dyfrakcyjna.mcd [8.8 kB]
3 Karta instr obróbki.doc [42 kB]
3 Wyprowadzic_prawo_ruch_srodka_masy.doc [38 kB]
3.0 transformator (sprawozdanie v.1).doc [470.5 kB]
3.0 transformator (sprawozdanie v.2).doc [341.5 kB]
3.2 silnik bocznikowy (sprawozdanie).doc [52 kB]
3.4 silnik szeregowy (sprawozdanie).doc [40.5 kB]
3.5 silnik asynchroniczny (sprawozdanie).doc [1.02 MB]
303.doc [322.5 kB]
303.mcd [15.2 kB]
303 b&w.mcd [28.4 kB]
303 char temp nowe.mcd [17 kB]
303 wyzn char temp.mcd [9.2 kB]
303. temp wsp oporu.doc [127 kB]
303A.mcd [14.6 kB]
303heniek.mcd [48.3 kB]
303JUREK.mcd [73.9 kB]
303OK.mcd [11.3 kB]
303_.mcd [8.8 kB]
303_1.mcd [9.7 kB]
308Barti.doc [79 kB]
308S.doc [77 kB]
311.mcd [9.8 kB]
314.mcd [1.8 kB]
314 Rezonans.mcd [22.6 kB]
314 Rezonans 2.mcd [10.4 kB]
314 Rezonans napięć.doc [204.5 kB]
314 Rezonans napięć - calki rozniczki.doc [284.5 kB]
314 Rezonans napięć - calki rozniczkiluk.doc [206.5 kB]
314jurek.mcd [13.1 kB]
314luk.mcd [15.3 kB]
314luk2.mcd [21.5 kB]
315.mcd [2.8 kB]
315 drgania releksacyjne.mcd [11.8 kB]
315 luk.mcd [20.9 kB]
315A.mcd [495 B]
315luk.doc [33.5 kB]
319.mcd [3.8 kB]
320.mcd [27.6 kB]
320 meser.mcd [26.4 kB]
320 SLAWEK.mcd [26.4 kB]
320B.mcd [6.3 kB]
321 moli.mcd [131.7 kB]
321A.mcd [1.2 kB]
321meser.mcd [152.4 kB]
390.mcd [6.1 kB]
3D modeling in AutoCad - tutorial (ang).pdf [404 kB]
3D Tutorials AutoCAD 2009 (ang).pdf [4.27 MB]
4 Karta oper szlif.doc [42 kB]
4 Sformulowac_4_zasady_dynamiki_pkt_materialnego.doc [34.5 kB]
401 meser.mcd [106.2 kB]
401 tomcio.mcd [69.1 kB]
401A.mcd [7.5 kB]
401FRAS.doc [68.5 kB]
402.mcd [16.3 kB]
407adas.doc [54.5 kB]
409.mcd [64.8 kB]
409fiz.doc [181.1 kB]
412FRAS.doc [32 kB]
413.bmp [1.29 MB]
413.mcd [447.5 kB]
413 siatka dyfrakcyjna.mcd [3.8 kB]
413,1 Barti.mcd [361 kB]
413Barti.doc [55.5 kB]
413Barti.mcd [32.3 kB]
413luk.mcd [32.3 kB]
413luka.doc [53 kB]
413tom.mcd [32.3 kB]
414.mcd [10.3 kB]
414.doc [36 kB]
414 Badanie fotokomórki gazo.mcd [14.1 kB]
414 Badanie fotokomórki gazowej.doc [41 kB]
414 luk.mcd [13.9 kB]
414_1.mcd [10.3 kB]
414_2.mcd [8.1 kB]
417.mcd [10.7 kB]
417 pierścienie Newtona.mcd [10.4 kB]
417 pierścienie Newtona 2.mcd [10.4 kB]
417 pierścienie NewtonaBarti.mcd [17.5 kB]
417 pierścienie NewtonaMichal.mcd [18.6 kB]
417B.mcd [1 kB]
417MISIE.doc [33.5 kB]
417MISIE.mcd [10.7 kB]
417NASZ.mcd [838 B]
417_.mcd [784 B]
417__.mcd [10.4 kB]
5 Karta normowania.doc [33 kB]
5 Rownania_dynamiczne_ruchu-bryly_sztywnej.doc [51 kB]
501.mcd [11.3 kB]
501A.mcd [1.8 kB]
501JANEK.doc [90 kB]
501_.mcd [12.4 kB]
501_PRIM.mcd [10.2 kB]
502.doc [27 kB]
502.mcd [6.6 kB]
502 pirometr optyczny.mcd [9.2 kB]
502A.mcd [7.4 kB]
502a_.mcd [2.6 kB]
502_.mcd [9.3 kB]
503.mcd [1.5 kB]
503A.mcd [1.4 kB]
506.mcd [6.7 kB]
506A.mcd [1.4 kB]
507.mcd [6.5 kB]
507A.mcd [1.4 kB]
507B.mcd [1.3 kB]
509.mcd [6.9 kB]
509_1.mcd [6.9 kB]
512.mcd [3.4 kB]
512A.mcd [965 B]
515.mcd [4.9 kB]
515A.mcd [626 B]
520.mcd [5.4 kB]
520A.mcd [2.4 kB]
5520.mcd [5.7 kB]
5520A.mcd [2.5 kB]
aa01.doc [92.5 kB]
aa102.doc [82.5 kB]
aa106.doc [135.5 kB]
aa106A.doc [127 kB]
aa111.doc [119.5 kB]
aa115.doc [246.5 kB]
aa115A.doc [230 kB]
aa116.doc [58 kB]
aa116A.doc [30.5 kB]
aa116p.doc [16.5 kB]
aa119.doc [86 kB]
aa224.doc [110.5 kB]
aa224-s.g..doc [110.5 kB]
aa224-s.g.gvm.doc [111.5 kB]
aa311.doc [511.5 kB]
aa314.doc [190.5 kB]
aa315.doc [88 kB]
aa315A.doc [91.5 kB]
aa320.doc [234.5 kB]
aa320A.doc [261.5 kB]
aa320B.doc [255.5 kB]
aa320mol.doc [336 kB]
aa321.doc [191.5 kB]
aa401.doc [77.5 kB]
aa401A.doc [105 kB]
aa407.doc [61.5 kB]
aa409.doc [247.5 kB]
aa412.doc [106 kB]
aa412A.doc [131 kB]
aa413.doc [103.5 kB]
aa413A.doc [128 kB]
aa414.doc [91 kB]
aa414mol.doc [128.5 kB]
aa417.doc [128.5 kB]
aa502.doc [85 kB]
aa509.doc [211.5 kB]
Airbus - 3D Modelling Rules For Catia v5 (ang).pdf [1.05 MB]
Algebraic Geometry (ang).pdf [1.75 MB]
ANALIWI.doc [72 kB]
analiza.doc [23.5 kB]
Analyzing Measuring and Comparing Objects (ang).pdf [4.26 MB]
Ansys koło zębate.doc [130 kB]
Ansys plyta z otworem.doc [921.5 kB]
Ansys podgrzewana ciecz.doc [11.48 MB]
Ansys zastosowanie elementów kontaktowych.doc [83 kB]
attributes (ang).pdf [6.12 MB]
AutoCAD 2000 Visual Lisp Tutorial (ang).pdf [1.24 MB]
AutoCad 2D lab (ang).pdf [38.5 kB]
AutoCad Podstawy cz.1.pdf [3.03 MB]
AutoCad Podstawy cz.2.pdf [1.75 MB]
automatyka.doc [2.21 MB]
Badanie drgań swobodnych układu o dwóch stopniach swobody.rtf [2.1 MB]
Badanie drgań własnych o dwóch stopniach swobody na przykładzie drgań belki wspornikowej z podwieszonym.doc [87 kB]
Badanie drgań własnych o jednym stopniu swobody.doc [122.5 kB]
Badanie drgań własnych o jednym stopniu swobody1.doc [157 kB]
Badanie drgań wymuszonych o dwóch stopniach swobody na przykładzie wymuszonych siłą harmoniczną drgań belki wspornikowej z podwieszonym oscylatorem mechanicznym.doc [159.5 kB]
Badanie drgań wymuszonych o jednym stopniu swobody na przykładzie wymuszonych bezwładnościowo drgań urządzenia mechanicznego.doc [98 kB]
Badanie drgań wymuszonych o jednym stopniu swobody na przykładzie wymuszonych bezwładnościowo drgań urządzenia mechanicznego1.doc [167.5 kB]
badanie odkształceń w obszarze tworzenia się wióra.pdf [268.9 kB]
badanie skrawalności metali.pdf [370 kB]
Badanie układu o dwóch stopniach swobody.doc [246.5 kB]
Badanie układu o jednym stopniu swobody.doc [839 kB]
Badanie zgodności rozkładu zmiennej losowej z rozkładem teoretycznym 3_1.doc [71.5 kB]
Badanie zgodności rozkładu zmiennej losowej z rozkładem teoretycznym 3_2.doc [159.5 kB]
Badanie zgodności rozkładu zmiennej losowej z rozkładem teoretycznym 3_3.doc [134.5 kB]
Badanie zgodności rozkładu zmiennej losowej z rozkładem teoretycznym 3_4.doc [183.5 kB]
Badanie zgodności rozkładu zmiennej losowej z rozkładem teoretycznym 3_5.doc [132.5 kB]
Badanie zgodności rozkładu zmiennej losowej z rozkładem teoretycznym 3_6.doc [2.84 MB]
Badanie zgodności rozkładu zmiennej losowej z rozkładem teoretycznym 3_7.doc [251 kB]
Badanie zgodności rozkładu zmiennej losowej z rozkładem teoretycznym 3_8.doc [174 kB]
Barti.mcd [90.7 kB]
Beam.pdf [620.8 kB]
BLOK.dwg [46.8 kB]
catalogs (ang).pdf [2.46 MB]
catia in solidworks (ang).pdf [178.4 kB]
Catia v5 Tutorial Advanced - tworzenie konfiguracji (ang).pdf [532.4 kB]
ceowniki_ekonomiczne.gif [481.5 kB]
ceowniki_normalne.gif [418.3 kB]
Charakterystyka tworzyw sztucznych.doc [63 kB]
Charakterystyka tworzyw sztucznych1.doc [16 kB]
charaktyrystyka sinumerik.pdf [2.08 MB]
chropowatość powierzchni ptzy toczeniu.pdf [284.7 kB]
ciąga.doc [1.45 MB]
ciąga - full version.doc [116.5 kB]
ciąga 1.doc [31.5 kB]
ciaga 2.doc [118 kB]
ciąga analiza spalin.doc [4.1 MB]
ciąga estymacja_parametrow.rtf [7.4 kB]
ciąga Finanse.doc [143 kB]
ciąga fizyka A0.doc [1.13 MB]
ciąga FIZYKA- EGZAMIN JULIA.doc [47.5 kB]
ciąga iglant egzamin.doc [2.26 MB]
ciąga koła zębate.doc [51 kB]
ciąga lab1.doc [24 kB]
ciąga napedy elektryczne.doc [12.12 MB]
ciąga Oblicz luzy graniczne i tolerancję pasowania dla.doc [219 kB]
ciąga obróbka kół.doc [181 kB]
ciąga Ochrona Własności Intelektualnej.doc [47 kB]
ciąga odlewnictwo wykłady.doc [81 kB]
ciąga socjologia.doc [55 kB]
ciąga toczenie.doc [225.5 kB]
ciąga wiertarstwo.doc [753 kB]
ciąga wykłady.doc [139 kB]
ciąga z polimerów.doc [100 kB]
CIEPLNA.dwg [11.3 kB]
CNC-Wprowadzenie material szkoleniowy.pdf [7.46 MB]
Collaborating with People and Systems (ang).pdf [6.24 MB]
Continuous.pdf [1.25 MB]
cq_412_3_.doc [72.5 kB]
Creating a Footprint Map Using AutoCAD tutorial (ang).pdf [1.29 MB]
Cw1 instrukcja.pdf [398.5 kB]
CW115.doc [36 kB]
Cw2 instrukcja.pdf [198 kB]
CW214.doc [3.1 kB]
CW214_1.doc [42.9 kB]
CW214_1luk.doc [33 kB]
CW214_2.doc [142.6 kB]
CW320.doc [234 kB]
cw320_.doc [218.6 kB]
CW502.doc [79 kB]
CW509.doc [896 B]
CW515.doc [20.4 kB]
CW_412_3.doc [66.1 kB]
CW_414.doc [36 kB]
cw_414_.doc [36 kB]
CW_417.doc [16.1 kB]
CW_502.doc [83.5 kB]
cycu.mcd [25.3 kB]
Cykle sondy pomiarowej.pdf [3.3 MB]
cykle810 (niem).pdf [12.5 MB]
Czujniki indukcyjne 3.doc [278 kB]
czujniki indukcyjne- spr.doc [53 kB]
czujniki_indukcyjne_2005.doc [3.21 MB]
DIN ISO programowanie.pdf [17.85 MB]
DIN ISO programowanie.pdf [17.85 MB]
DIN ISO programowanie.pdf [17.85 MB]
dla goscia.mcd [91.3 kB]
Dobór eliminatora drgań.doc [6.18 MB]
dokladnosc pozycjonowania.doc [102.5 kB]
dokladnosc pozycjonowania promienie.doc [7.88 MB]
dokumenty technol.xls [45.5 kB]
Drawing Generation (ang).pdf [6.96 MB]
drawingViewer (ang).pdf [905.7 kB]
Dynamika rozruchu.pdf [216.7 kB]
Dysocjacia.doc [85.5 kB]
Dysocjacja 2.doc [64.5 kB]
dz01.dwg [38.9 kB]
EGZAM KWIT.doc [47 kB]
Ekonomia.doc [134 kB]
Ekonomia 01.doc [115 kB]
Ekonomia ściga git.doc [76 kB]
Elektroliza.doc [44.5 kB]
Elementary linear algebra (ang).pdf [877.4 kB]
EMPK.mdb [324 kB]
eVib.pdf [286 kB]
FI-222.mcd [8.6 kB]
FI-222a.mcd [8.9 kB]
fi-222_.mcd [7.6 kB]
firmaXY.xls [47.5 kB]
FIZ-108.doc [36.5 kB]
FIZ-108.mcd [6.5 kB]
FIZ-108michaL.mcd [29.9 kB]
FIZ-115.mcd [14.7 kB]
Fiz-115tdhj.mcd [54.2 kB]
FIZ-303.mcd [23.5 kB]
FIZ-303A.mcd [23.5 kB]
FIZ-303B.mcd [23.9 kB]
FIZ-314.mcd [273.2 kB]
FIZ-315.mcd [504.4 kB]
FIZ-320.doc [215 kB]
FIZ-321.mcd [162.4 kB]
FIZ-321B.mcd [159 kB]
FIZ-321C.mcd [159.5 kB]
FIZ-502.doc [81.5 kB]
FIZ115.doc [27 kB]
FIZ115BI.doc [50.5 kB]
FIZ116.doc [32.5 kB]
FIZ222BI.doc [25.5 kB]
FIZ_217.tag [8.1 kB]
FIZ_222.tag [2.4 kB]
Fiz_224.tag [5.1 kB]
geometry (ang).pdf [4.64 MB]
hurtownia.xls [404 kB]
Identyfikacja tworzyw sztucznych.doc [31 kB]
Identyfikacja tworzyw sztucznych1.doc [31 kB]
Identyfikacja tworzyw sztucznych2.doc [76.5 kB]
Iloczyn rozpuszczalnosci cw18.doc [37.5 kB]
Installation and Deployment (ang).pdf [2.02 MB]
INSTR-A3.dwg [8 kB]
INSTR-A4.dwg [8.4 kB]
instrukcja czujniki indukcyjne.doc [3.12 MB]
Instrukcja diagnostyczna.pdf [2.69 MB]
instrukcja elektryczne metody pomiaru temperatury.doc [1.97 MB]
Instrukcja Manual Plus.pdf [1.96 MB]
instrukcja obróbka ścierna.doc [170.5 kB]
Instrukcja obslugi.pdf [4.08 MB]
instrukcja pomiar gwintow za pomoca mikroskopu.pdf [442.9 kB]
instrukcja pomiary kątów i stożków zewnętrznych.doc [63.5 kB]
instrukcja pomiary katów wewnętrznych i podziałek kątowych.doc [66 kB]
Instrukcja programowania podstawy.pdf [5.09 MB]
Instrukcja z optymalizacji Matlab.pdf [125.2 kB]
instrukcja_kontroli.doc [23 kB]
instrukcja_montazu.doc [27.5 kB]
instrukcja_obrobki.doc [42 kB]
instrukcja_obrobki_cieplnej.doc [23.5 kB]
instrukcja_uzbrojenia_obrabiarki.doc [21.5 kB]
Interacting in Digital Project (ang).pdf [6.47 MB]
InteractiveDrawing (ang).pdf [5.32 MB]
Introduction.pdf [195.7 kB]
Introduction to Linear Algebra (ang).pdf [795.5 kB]
jurek314.mcd [20.3 kB]
Karta instr.lsp [13.2 kB]
Karta-KT.lsp [7.9 kB]
Karta-technolog.lsp [9.4 kB]
KARTAINH.dwg [27.3 kB]
karta_ins.doc [41.5 kB]
karta_inst_mon.doc [24.5 kB]
karta_normowania_czasu_obrobki_skrawaniem.doc [27.5 kB]
karta_tech.doc [36 kB]
karta_technologiczna.doc [24.5 kB]
karta_zaliczen_1.doc [23.5 kB]
karta_zaliczen_2.doc [58.5 kB]
katowniki_nierownoramienne.gif [1.11 MB]
katowniki_rownoramienne.gif [536.9 kB]
KIOS01.dwg [12.1 kB]
KIOS02.dwg [12.1 kB]
Klasyfikacja tworzyw sztucznych.doc [18.5 kB]
Knowledge Advisor (ang).pdf [4.04 MB]
Knowledge Template (ang).pdf [2.42 MB]
Knowledgeware Fundamentals (ang).pdf [2.16 MB]
kolka.dwg [44.6 kB]
Kopia (2) 222.mcd [25.4 kB]
Korozja elektrolityczna.doc [67.5 kB]
krazek_linowy.gif [451.9 kB]
krazek_linowy_1.gif [1.32 MB]
Krystalizacja.doc [192 kB]
krzywe umocnienia.doc [199 kB]
Krzywe umocnienia.xls [23.5 kB]
KT.dwg [14.3 kB]
KT1.dwg [8.9 kB]
ktm.doc [25 kB]
kup.doc [23.5 kB]
L413.bmp [54.9 kB]
LAB315.doc [62 kB]
LAB321.doc [165 kB]
lab321_.doc [167.5 kB]
LAB401.mcd [8.2 kB]
LAB407.mcd [7 kB]
LAB409.mcd [12.3 kB]
Lab409a.mcd [20.9 kB]
LAB417.mcd [10.4 kB]
Lab417Barti.mcd [26.7 kB]
Lab417Bhenry.mcd [19.1 kB]
LAB501.doc [94.5 kB]
LAB515.doc [41.5 kB]
LABOR111.mcd [8 kB]
LABOR112.doc [16 kB]
LAB_407.doc [111 kB]
lina.gif [1.09 MB]
Linear Algebra (ang).pdf [2.64 MB]
lista_plac.xls [35 kB]
Lp.doc [32 kB]
luki217.mcd [49.1 kB]
Manual Autocad 2008 (ang).pdf [2.43 MB]
Manufacturing-tolerances (ang).pdf [287.4 kB]
Materiał na egzamin M II.doc [65.5 kB]
Material niezbedny do zaliczenia pierwszego kolokwium z Laboratorium z Wytrzymalosci Materialow.doc [24.5 kB]
materialoznastwo II - Nowacki - opracowane pytania.doc [64 kB]
materialoznastwo II - Nowacki - wszystko.doc [234 kB]
Mathcad instrukcja.doc [1.66 MB]
Mathcad_zadania.zip [35 kB]
Matlab 1.pdf [358.6 kB]
Matlab 2.pdf [156.1 kB]
Matlab 3.pdf [115.6 kB]
Matlab 4.pdf [137.2 kB]
Matlab 5.pdf [138.7 kB]
Matlab 6.pdf [113.2 kB]
MATLAB array manipulation tips and tricks (ang).pdf [265 kB]
MATLAB commands in numerical Python (ang).pdf [1.09 MB]
Matlab in Chemical Engineering (ang).pdf [865.6 kB]
Matlab Introduction (ang).pdf [1.56 MB]
MATLAB Primer (ang).pdf [272.1 kB]
Matlab Programming (ang).pdf [158.6 kB]
MATLAB Programming Style Guidelines (ang).pdf [92.4 kB]
MATLAB Quick Reference (ang).pdf [159.2 kB]
Matlab R Reference (ang).pdf [310.3 kB]
Matlab Tips and Tricks (ang).pdf [62.7 kB]
mechanika pojecia sciaga.doc [82 kB]
Mechanism Design & Animation (ang).pdf [2.92 MB]
MES ściąga.pdf [105.9 kB]
Metalurgia i metaloznawstwo spawalnicze.pdf [561.9 kB]
Methods.pdf [2.09 MB]
Metrologia Wykład 5.pdf [4.93 MB]
Metrologia Wykład cz.1.pdf [576.3 kB]
Metrologia Wykład cz.2.pdf [357.3 kB]
Metrologia wyklad cz.3.pdf [6.72 MB]
Miareczkowanie potencjometryczne.doc [111.5 kB]
miernictwo sygnały harmoniczne.doc [976 kB]
Miseczki(kołnierz).xls [15.5 kB]
Modal.pdf [1.81 MB]
Modelowanie i Symulacja, ANALIZA WŁASNOŚCI DYNAMICZNYCH WYBRANEGO OBIEKTU FIZYCZNEGO.pdf [77.2 kB]
Modelowanie i Symulacja, Modelowanie obiektów o stałych rozłożonych.pdf [243.2 kB]
Modelowanie i Symulacja, MODELOWANIE SYSTEMÓW DYNAMICZNYCH.pdf [77.3 kB]
Modelowanie i Symulacja, Modelowanie układów sterowanych zdarzeniami.pdf [323.4 kB]
Modelowanie i Symulacja, PODSTAWOWE UKŁADY DYNAMICZNE.pdf [58.1 kB]
Modelowanie i Symulacja, Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych metodą klasyczną.pdf [91 kB]
Modelowanie i Symulacja, Wprowadzenie do środowiska Matlab-Simulink.pdf [180.6 kB]
Modelowanie i Symulacja, Wykorzystanie nakładki SIMULINK do budowy i symulacji modeli dynamicznych.pdf [101.9 kB]
Modelowanie silnika elektrycznego.pdf [146.7 kB]
Modelowanie ukladu MDS.pdf [272.3 kB]
Modelowanie ukladu MDS nieliniowego.pdf [202.9 kB]
Modelowanie ukladu napedowego2.pdf [645.5 kB]
moduł tłoczenia.doc [34.5 kB]
Moj1111.doc [140.5 kB]
MOJ111A.doc [66.5 kB]
momenty bezwładności różnych przekrojów.pdf [2.55 MB]
MultiDOF.pdf [1.58 MB]
napedy w obrabiarkach.doc [38 kB]
narost na ostrzu narzędzia.pdf [306.7 kB]
norma czasu pracy.doc [2.41 MB]
NORMA_CZ.dwg [12.8 kB]
noty.xls [49 kB]
Obliczanie pH.doc [41.5 kB]
obudowa1.dwg [43.4 kB]
obudowa2.dwg [50.1 kB]
OneDOF.pdf [1.73 MB]
Opracowane pytania na zaliczenie.doc [619.5 kB]
oscyloskop instrukcja.doc [612.5 kB]
ostrzenie narzędzi jednoostrzowych.pdf [661.8 kB]
ostrzenie narzędzi wieloostrzowych.pdf [726.2 kB]
oszcz.xls [45.5 kB]
OZNACZANIE TWARDOŚCI WODY.doc [54 kB]
OZNACZANIE TWARDOŚCI WODY METODĄ WERSANIANOWĄ.doc [14 kB]
Oznaczanie wody krystalizacyjnej w hydratach.doc [36.5 kB]
Oznaczanie wskaźnika płynięcia tworzyw termoplastycznych.doc [72.5 kB]
Oznaczanie wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw termoplastycznych.doc [109.5 kB]
Oznaczenia.doc [19.5 kB]
Oznaczenie temperatury zapłonu sposobem Marcussona.doc [13.5 kB]
p016a.doc [70.5 kB]
p016b.doc [36.5 kB]
p016c.doc [47.5 kB]
p016d.doc [21 kB]
PIROMETR.doc [124 kB]
PLC_materialy.pdf [241.5 kB]
plytki_ustalajace.gif [380.2 kB]
Pomiar sił.pdf [66.6 kB]
pomiar sił skrawania.pdf [500.9 kB]
pomiar temperatury skrawania.pdf [465 kB]
pomiar temperauty.doc [1.15 MB]
Pomiary gwintów.doc [54 kB]
Pomiary gwintów-sem.doc [48.5 kB]
Pomiary kątów, stożków i profili.doc [130 kB]
Pomiary niektórych parametrów kół zębatych.doc [519 kB]
Pomiary parametrów ruchu drgającego.doc [230 kB]
Pomiary średnicy podziałowej gwintów zewnętrznych.doc [295 kB]
Pomiary wymiarów wewnętrznych.doc [50 kB]
Pomiary wymiarów zewnętrznych 1.doc [510 kB]
Pomiary wymiarów zewnętrznych 2.doc [143 kB]
Pomiary wymiarów zewnętrznych 3.doc [510.5 kB]
Pomiary wymiarów zewnętrznych 4.doc [507.5 kB]
Pomiary wymiarów zewnętrznych 5.doc [517 kB]
pomiary_natezenia_przeplywu_cechowanie_zwezek.doc [107 kB]
pomiary_temperatur.doc [1.21 MB]
pomiary_wilgotnosci_powietrza.doc [66.5 kB]
pomiary_wilgotnosci_powietrza_01.doc [49 kB]
pomiar_cisnien_i_cechowanie_manometrow_i_indykatorow.doc [118 kB]
pomiar_cisnien_i_cechowanie_manometrow_i_indykatorow_01.doc [61 kB]
pomiar_ruchu_drgajacego_2005.doc [350.5 kB]
POMOCE.dwg [9.3 kB]
pomoce_do_projektowania.pdf [14.17 MB]
Practical Tolerance Analysis Simulation (ang).pdf [293.8 kB]
Prawie wszystko o EDM (ang).pdf [4.05 MB]
Próba tłoczności.doc [247.5 kB]
Product Manufacturing Information (PMI) in 3D models (ang).pdf [464.2 kB]
Program do laborki dobór eliminatora drgań.rar [157.7 kB]
programowanie ciągi konturowe.pdf [1.48 MB]
Programowanie obrabiarek CNC.pdf [4.66 MB]
programowanie parametryczne sinumerik.pdf [1.6 MB]
project (ang).pdf [6.14 MB]
Protokół do Moduł Younga.doc [55.5 kB]
Protokół do zmęczenia.doc [32 kB]
Protokół z tensometrów.doc [37.5 kB]
Protokół z wyboczenia.doc [43.5 kB]
PRZELOZENIA2.mcd [78.7 kB]
pytania.txt [1.4 kB]
PYTANIA I ODPOWIEDZI NA KOLO Z CWICZEN Z PODSTAW ZARZĄDZANIA.doc [39 kB]
pytania MES.txt [504 B]
Pytania na kolokwium nr 2 z Laboratorium Wytrzymalosci Materialow.doc [35.5 kB]
pytania na Nowackiego - opracowane.doc [64.5 kB]
pytania Ochrona Własności Intelektualnej.doc [29 kB]
Pytania z Metrologii.txt [398 B]
Pytania_materialoznastwo_polimery.jpg [286 kB]
RATUJ.doc [60 kB]
Receptances.pdf [1.15 MB]
Receptances_App.pdf [949.2 kB]
reczne_spawanie_lukowe.doc [38 kB]
Redox (reakcje utleniania i redukcji).doc [41.5 kB]
Regresja liniowa 4_1.doc [89.5 kB]
Regresja liniowa 4_10.doc [166.5 kB]
Regresja liniowa 4_11.doc [68.5 kB]
Regresja liniowa 4_2.doc [94 kB]
Regresja liniowa 4_3.doc [58.5 kB]
Regresja liniowa 4_4.doc [74.5 kB]
Regresja liniowa 4_5.doc [93.5 kB]
Regresja liniowa 4_6.doc [94 kB]
Regresja liniowa 4_7.doc [105 kB]
Regresja liniowa 4_8.doc [128.5 kB]
Regresja liniowa 4_9.doc [72.5 kB]
Regresja nieliniowa 5_1.doc [64 kB]
Regresja nieliniowa 5_2.doc [71.5 kB]
Regresja nieliniowa 5_3.doc [87 kB]
Regresja nieliniowa 5_4.doc [87.5 kB]
Regresja nieliniowa 5_5.doc [78 kB]
regresja_teoria.doc [166.5 kB]
Rendering and Materials (ang).pdf [1.58 MB]
Routing MEP Systems (ang).pdf [2.91 MB]
rozciaganie.doc [233 kB]
Rozdzielanie i oczyszczanie substancji.doc [680.5 kB]
rozruch silnika asynchronicznego.doc [1.15 MB]
Roztwory buforowe.doc [46 kB]
rysunek_tlocznika_do_lab_5.rar [47.3 kB]
Rysunki z laboratoriów.zip [205.4 kB]
Samouczek Mastercam ART.pdf [2.77 MB]
schemat tokarki.dwg [66.4 kB]
schemat_mon.doc [22.5 kB]
sciaga harmoniczne.doc [2.11 MB]
sciaga lab 2.doc [62 kB]
sciaga lab 3.doc [53.5 kB]
sciaga lab 4 5.doc [53 kB]
sciaga zarządzanie do korala -dIDO.doc [201 kB]
sciaga zarządzanie do korala -dIDOduza.doc [201 kB]
sciaga_wyklady.doc [95 kB]
silniki krokowe.doc [60 kB]
Simulation of MIMO Antenna Systems in Simulink (ang).pdf [649.6 kB]
Simulink a Graphical Tool for Dynamic System Simulation (ang).pdf [196.4 kB]
Simulink Model silnika prądu stałego.pdf [209.4 kB]
Simulink Model Silnika skokowego.pdf [171.7 kB]
Simulink Modelowanie układów regulacji.pdf [100.9 kB]
Simulink Modelowanie Zjawisk Fizycznych.pdf [221.1 kB]
Simulink Tutorial (ang).pdf [317.1 kB]
simulink wprowadzenie.pdf [2.79 MB]
Simulink, Real Time Workshop cw 1.pdf [5.1 kB]
Simulink, Real Time Workshop cw 2.pdf [30.6 kB]
Simulink, Real Time Workshop cw 3.pdf [257.3 kB]
Simulink, Real Time Workshop cw 4.pdf [218.9 kB]
Sinumerik ShopMill.pdf [3.76 MB]
Sinumerik ShopTurn1.pdf [8.75 MB]
Sinumerik ShopTurn2.pdf [10.1 MB]
sketcher (ang).pdf [5.16 MB]
Składanie drgań okresowych, Krzywe Lissajou, Składanie drgań harmonicznych.doc [53 kB]
skrawanie sciaga test.doc [33.5 kB]
Skrypt - Elementy przynależne.rar [264.9 kB]
Skrypt - Elementy równoległe i prostopadłe.rar [56.3 kB]
Skrypt - Elementy wspólne.rar [132.7 kB]
Skrypt - Obroty i kłady.rar [282.2 kB]
Skrypt - Odwzorowanie elementow geometrycznych.rar [86.7 kB]
Skrypt - Odwzorowanie plaszczyzny.rar [59 kB]
Skrypt - Przebieg Prostej.rar [30.5 kB]
Skrypt - Rzeczywista dlugosc odcinka.rar [58.2 kB]
Skrypt - Rzutnia boczna.rar [101.9 kB]
Skrypt - Slady prostej.rar [53.1 kB]
Skrypt - Wzajemne Polożenie dwoch prostych.rar [34.1 kB]
Skrypt - Zadania miarowe.rar [307.4 kB]
skrypt projektowanie procesów technologicznych na obr sterowanych numerycznie.pdf [1.57 MB]
slonecki - opracowane pytania.doc [87 kB]
slonecki - opracowane pytania - sciaga.doc [75.5 kB]
slonecki - sciaga - ogolna.doc [127 kB]
Spajalnictwo 1.doc [34.5 kB]
Spajalnictwo 2.doc [306.5 kB]
Spajalnictwo 3.doc [32 kB]
Spajalnictwo 4.doc [27 kB]
Spajalnictwo 5.doc [23 kB]
Spajalnictwo 6.doc [35 kB]
spawanie_laserowe.doc [536 kB]
Spęczanie.doc [186 kB]
spęczanie.xls [32.5 kB]
spęczanie-dr.xls [34 kB]
Spęczanie1.doc [63 kB]
Spis-pom-warsz.lsp [9 kB]
Spis-pom-warsz2.lsp [9.6 kB]
spis_pomocy.doc [40.5 kB]
Sprawdzanie narzędzi pomiarowych.doc [64.5 kB]
Sprawdzenie przyrządów (narzędzi) pomiarowych.doc [19 kB]
Sprawozdanie A B.doc [187.5 kB]
Sprawozdanie C D.doc [111.5 kB]
Sprawozdanie E.doc [32 kB]
sprawozdanie frezowanie obwiedniowe.doc [68 kB]
sprawozdanie kontrola_zlaczy_spawanych.doc [27.5 kB]
sprawozdanie obrobka_kol_zebatych.doc [35 kB]
sprawozdanie podstawy_konstruowania_odlewanych_czesci_maszyn.doc [260.5 kB]
sprawozdanie pojecia_podstawowe.doc [57.5 kB]
sprawozdanie spawanie_lukiem_krytym_pod_topnikiem.doc [957 kB]
sprawozdanie spawanie_w_oslonie_gazow_ochronnych.doc [749 kB]
sprawozdanie sprawdzanie dokladnosci geometrycznej obrabiarki.doc [164 kB]
sprawozdanie tworzenie_form_odlewniczych.doc [31.5 kB]
sprawozdanie zgrzewanie_i_lutowanie.doc [27.5 kB]
sprawozdanie_lab1_wplyw_grubosci_blachy_i_modulu_tloczenia_na_faldowanie_kolnierza.doc [148 kB]
sruba_korpus.dwg [60.4 kB]
sruba_sruba.dwg [70.1 kB]
sruba_tlok.dwg [50.2 kB]
START.mdb [816 kB]
Statystyka opisowa 1_1.doc [235.5 kB]
Statystyka opisowa 1_2.doc [149.5 kB]
Statystyka opisowa 1_3.doc [84.5 kB]
Statystyka opisowa 1_4.doc [73 kB]
Statystyka opisowa 1_5.doc [58 kB]
sterowanie adaptacyjne.pdf [114.2 kB]
sterowanie jakością szkolenie-2.doc [326 kB]
stężenia roztworów.doc [16.5 kB]
STLPrototyping (ang).pdf [1.46 MB]
strona_tytulowa.doc [24.5 kB]
StructureDesign (ang).pdf [2.62 MB]
str_tytulowe.doc [48 kB]
suwnica obliczenia.pdf [219.9 kB]
Systemy kontroli jakości w spawalnictwie.pdf [960.1 kB]
szkic_do_instrukcji_montazu.doc [21 kB]
szlifowanie.pdf [913.4 kB]
TAB106.doc [2.8 kB]
TABEL112.doc [18.5 kB]
tabela Mklas M41.lsp [9.6 kB]
Tabelka do pomiaru lepkości cieczy.doc [38.5 kB]
Tarcie i zużycie polimerów.doc [42 kB]
Tarcie i zużycie polimerów1.doc [46 kB]
Tarcie i zużycie polimerów2.doc [59.5 kB]
Tarcie i zużycie tworzyw sztucznych.doc [164.5 kB]
tbm.doc [112 kB]
techniczna_analiza_spalin_1.doc [45 kB]
techniczna_analiza_spalin_2.doc [33.5 kB]
Technika Wytwarzania SPAWALNICTWO.pdf [542.4 kB]
TECHNOL.dwg [9.7 kB]
TECHNOLOGIA DRĄŻENIA ELEKTROEROZYJNEGO.doc [72 kB]
Technologia spawania i cięcia termicznego I.pdf [699.3 kB]
technologicznosc.doc [6.21 MB]
tehniki wytwarzania II.doc [376.5 kB]
tematy zaliczenie.txt [512 B]
tematyka_egzaminu.pdf [54.3 kB]
Teoria z mechaniki 1.doc [67 kB]
Teoria z mechaniki cz.2.doc [691 kB]
Teoria z mechaniki cz.3.txt [8.7 kB]
teoria_labor_1.doc [129.5 kB]
teoria_labor_2.doc [54 kB]
test z oli z technik.xls [46.5 kB]
test.1 dla wbia ola.rar [9.1 kB]
testowanie serwonapedow.doc [43 kB]
testy1.pdf [80.1 kB]
testy2.pdf [85.2 kB]
testy3.pdf [110.7 kB]
testy4.pdf [81.1 kB]
test_dla_prob_niezaleznych.doc [26 kB]
to 119.mcd [91.7 kB]
to Fiz119.doc [45 kB]
TOLERANCE ANALYSIS OF COMPLIANT ASSEMBLIES (ang).pdf [2.39 MB]
tom409.mcd [25.4 kB]
tomcio.mcd [19.7 kB]
tomo.mcd [9.6 kB]
tomo.mcd [10.5 kB]
Topics in Classical Algebraic Geometry (ang).pdf [2.68 MB]
Transverse.pdf [1.48 MB]
tu01.dwg [56.7 kB]
tutorial1 Getting started with Matlab (ang).pdf [32.3 kB]
tutorial2 Programming in Matlab (ang).pdf [470.9 kB]
tutorial3 Using Matlab in linear algebra (ang).pdf [110.6 kB]
tutorial4 Numerical Linear Algebra (ang).pdf [138.9 kB]
tutorial5 Numerical analysis with Matlab (ang).pdf [236.5 kB]
tutorial6 Linear programming with Matlab (ang).pdf [109.3 kB]
tw4 slajdy1.doc [4.65 MB]
twardosc.doc [453.5 kB]
TwoDOF.pdf [1.15 MB]
typizacja slajdy.doc [1.46 MB]
TYTUL.dwg [5.2 kB]
uchwyty folie cz1.pdf [5.61 MB]
uchwyty folie cz1.rar [3.77 MB]
uchwyty folie cz2.pdf [11.68 MB]
uchwyty folie cz2.rar [8.99 MB]
uchwyty slajdy.doc [5.13 MB]
uizpo.doc [245 kB]
URAWIK.doc [1.74 MB]
Using Simulink v3 (ang).pdf [3.76 MB]
Using Simulink v5 (ang).pdf [6.45 MB]
w 412 - Wyznaczanie stężenia roztworu cukru za pmocą polary.doc [20.5 kB]
WAHAD3O.mcd [15.7 kB]
wal.dwg [71.3 kB]
wal2.dwg [113.2 kB]
Weryfikacja hipotez statystycznych 2_1.doc [51 kB]
Weryfikacja hipotez statystycznych 2_10.doc [55 kB]
Weryfikacja hipotez statystycznych 2_11.doc [42 kB]
Weryfikacja hipotez statystycznych 2_12.doc [49 kB]
Weryfikacja hipotez statystycznych 2_13.doc [34.5 kB]
Weryfikacja hipotez statystycznych 2_2.doc [43.5 kB]
Weryfikacja hipotez statystycznych 2_3.doc [44 kB]
Weryfikacja hipotez statystycznych 2_4.doc [99 kB]
Weryfikacja hipotez statystycznych 2_5.doc [239.5 kB]
Weryfikacja hipotez statystycznych 2_6.doc [71 kB]
Weryfikacja hipotez statystycznych 2_7.doc [63.5 kB]
Weryfikacja hipotez statystycznych 2_8.doc [61 kB]
Weryfikacja hipotez statystycznych 2_9.doc [67 kB]
wiczenia skorowidz.pdf [113.3 kB]
wiczenie 00_00.pdf [192.5 kB]
wiczenie 01_02.pdf [227.5 kB]
wiczenie 03_04.pdf [283.7 kB]
wiczenie 05_07.pdf [297.3 kB]
wiczenie 08_09.pdf [283.6 kB]
wiczenie 10_11.pdf [293.1 kB]
wiczenie 12_13.pdf [381.3 kB]
wiczenie 14_15.pdf [260.7 kB]
wiczenie 16_17.pdf [329 kB]
wiczenie 18.pdf [296.2 kB]
wiczenie 19.pdf [226.1 kB]
wiczenie 20.pdf [212.7 kB]
wiczenie 21.pdf [294.6 kB]
wiczenie 22.pdf [171.2 kB]
Woda (roztwory ciał stałych i cieczy).doc [40.5 kB]
Wprowadzenie do SIMULINKA.pdf [304.4 kB]
Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC.pdf [8.16 MB]
Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC.pdf [6.64 MB]
Writing fast Matlab code (ang).pdf [507.4 kB]
Wyboczenie.doc [368.5 kB]
Wykład 1.pdf [224.2 kB]
Wykład 2.pdf [109.2 kB]
WYKŁAD1.doc [96 kB]
WYKŁAD2.doc [58.5 kB]
WYKŁAD3.doc [108.5 kB]
WYKŁAD4.doc [114 kB]
WYKŁAD5.doc [78.5 kB]
WYKŁAD6.doc [24.5 kB]
WYKŁAD7.doc [255 kB]
WYKŁAD8.doc [143 kB]
WYKŁAD9.doc [67.5 kB]
wykłady.doc [106 kB]
Wywazanie dynamiczne.doc [233 kB]
Wyznaczanie krzywej miareczkowania w układzie kwas-zasada.doc [126.5 kB]
WYZNACZANIE LEPKOŚCI WZGLĘDNEJ METODĄ ENGLERA.doc [20.5 kB]
Wyznaczanie modułu Younga.doc [430 kB]
Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi.doc [79.5 kB]
Wyznaczanie wskaźnika szybkości płynięcia. oznaczanie wskaźnika płynięcia tworzyw plastycznych.doc [37.5 kB]
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ELEKTROCHEMICZNEGO I STAŁEJ FARADA.doc [100.5 kB]
Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej metalu.doc [81 kB]
wyznaczanie_ciepla_spalania_i_wartosci_opalowej_paliw_cieklych_i_gazowych.doc [104.5 kB]
wyznaczenie krzywej zużycia oraz optymalnego stępienia noża tokarskiego.pdf [451.8 kB]
WYZNACZENIE LEPKOŚCI BEZWZGLĘDNEJ METODĄ HOPLERA.doc [38 kB]
Wzorcowanie statyczne bezdotykowego indukcyjnego czujnika przemieszczen.pdf [26.2 kB]
xls_dane_katownikow_rownoramiennych_wg_pn_69h_93401.rar [45.1 kB]
xls_dobor_wypustow_pryzmatycznych.rar [47.3 kB]
xls_kola_zebatego.rar [35.2 kB]
xls_obliczenia_pretow_okraglych_na_wyboczenie_metod_tech_wg_pn80b_03200.rar [33.5 kB]
xls_odchyly.rar [24.9 kB]
xls_pasowanie_normalne_wg_pn_77m_02106.rar [24.6 kB]
xls_projektowanie_hamulca_klockowego_ciernego.rar [15.7 kB]
xls_stale_do_budowy_oprzyrzadowania.rar [14.4 kB]
xls_wartosci_stali.rar [13.3 kB]
xls_wydluzenie_termiczne_pretow.rar [15.4 kB]
zadania osn.pdf [625.4 kB]
Zagadnienia z tworzyw na zaliczenie (zima 2004-2005) .doc [23 kB]
zagadnienia zaliczenie.jpg [186.5 kB]
zaliczenie - Jaszczak.doc [108.5 kB]
zaliczenie - Jaszczak - 56 pytan MINI.doc [56.5 kB]
zgodnosc_rozkladu.doc [43 kB]
zmeczenie.doc [234 kB]
zp_gwinty.rar [244.6 kB]
zp_gwinty20.rar [233.8 kB]
zp_tolerancje12.rar [277 kB]
zp_tolerancje20.rar [302.6 kB]
 
statystyka