Przeglądaj wersję html pliku:

Metrologia Wykład 5


Materiały do wykładu z Metrologii i Systemów Pomiarowych

Czujniki Piezoelektryczne

Zebrał: dr inŜ. Janusz Skrodzewicz

Kwarc: Materiał na piezoelementy pomiarowe

Kwarc (tlenek-krzemu, SiO2)
Kwarc otrzymuje się z hodowli w autoklawie pod ciśnieniem 1000 barów w temperaturze około 4000C.

Po upływie jednego tygodnia wzrostu kryształ kwarcu osiąga masę około 1kg.

Zakres pomiarowy +- 2.5 kN do +-120 kN

Charakterystyka bez wstępnego obciąŜenia

Charakterystyka z obciąŜeniem wstępnym

Składowe siły przy toczeniu
Fc = Siła skrawania Ff = Siła posuwowa Fp = Siła bierna F = Siła całkowita Fa = Siła efektywna 1 = Płaszczyzna boczna

Czynniki wpływające na siłę skrawania Geometria ostrza

Materiał obrabiany

Materiał narzędziowy

Chłodzenie

Siła skrawania

ZuŜycie ostrza

Prędkość skrawania

Posuw

Głębokość skrawania

Siła i przyspieszenie
Siła (F) i przyspieszenie (a) są do siebie proporcjonalne Relacje między siłą i przyspieszeniem są powiązane wartością stałą określoną przez masę MASA = Prawo Newtona m = F/a lub F = m*a a = g = 9.80655 m/s2

SIŁA10 N

Analiza Modalna: Koncepcja PiezoBEAM

Element pomiarowy czujnika PiezoBEAM jest elastyczną belką składającą się z dwóch piezoelementów połączonych ze sobą. Piezoelementy są spolaryzowane prostopadle do podstawy i połączone elektrycznie. Element pomiarowy ugina się pod wpływem przyspieszenia, co skutkuje powstaniem ładunku elektrycznego. Ponad piezoelementem umieszczony jest elektroniczna płytka zawierająca wzmacniacz ładunku.

Przykładowe wartości ładunków elektrycznych spotykane w technice

• • • • • • • •

Elementarny ładunek (jednego Elektronu lub Protonu)

0,000 000 000 000 000 000 16 C Q = 0,16 aC Q = 10 fC

Graniczna wartość ładunku 0,000 000 000 000 01 C mierzalna przez współczesne wzmacniacze ładunku Ładunek zgromadzony w krysztale kwarcu pod obciąŜeniem 10 N 0,000 000 000 023 C • Ładunek zgromadzony w krysztale kwarcu pod obciąŜeniem 1 MN 0,000 002 3 C Wartość ładunku przy lekkim poraŜeniu 0,001 C Wartość ładunku przy wyładowaniu atmosferycznym 20 C Ładunek zgromadzony w baterii od latarki Ładunek zgromadzony w akumulatorze samochodu 200 C 200 000 C

Q = 23 pC Q = 23 uC Q = 1 mC Q = 20 C

Q = 200 C Q = 200 kC

Wartość jednego Coulomba: 1 C = 1 A • s

Piezoelektryczny czujnik emisji akustycznej (pomiary i nadzorowanie) do montowania na płaskich powierzchniach

A - Piezoelement pomiarowy B - Osłona akustyczna C – Podkładka kontaktowa

 
statystyka