Przeglądaj wersję html pliku:

03 wpływ ośrodka chłodzącego na właściwości stali


POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: TECHNOLOGIA OBRÓBKI CIEPLNEJ ĆWICZENIA LABORATORYJNE Ćwiczenie nr 3 WPŁYW OŚRODKA CHŁODZĄCEGO NA WŁAŚCIWOŚCI STALI Cel ćwiczenia Zapoznanie się z wpływem rodzaju i temperatury ośrodka chłodzącego na właściwości stali Przebieg ćwiczenia: • Nagrzać ośrodki chłodzące do temperatur przyjętych w punkcie 2 • Przeprowadzić przyspieszone nagrzewanie i wygrzewanie 4 próbek powyższych gatunków stali (przyjąć temperatury austenityzacji obliczone w trakcie ćwiczenia Nr 1) • Przeprowadzić chłodzenie po 1 z próbek każdego gatunku stali w przyjętych ośrodkach chłodzących • Dokonać pomiaru twardości HRC hartowanych próbek Wyposażenie stanowiska: piece laboratoryjne SNOL wanna wodna 20 oC wanna z Iloquench 6 % 20 oC wanna z Iloquench 16% 20 oC wanna olejowa 70 oC po 4 próbki stali 15, 45 i N8E Uwagi do sprawozdania: • Przedstaw w postaci tabelarycznej uzyskane wyniki hartowania • Określ współczynnik intensywności chłodzenia stosowanych w trakcie ćwiczeń ośrodków chłodzących • Uzasadnij wpływ temperatury ośrodka chłodzącego na intensywność chłodzenia Literatura: 1. Poradnik inżyniera: Obróbka cieplna stopów żelaza, WNT, Warszawa 1977 2. Prowans St.; Metaloznawstwo, PWN, Warszawa 1988 3. Dobrzyński L.A.; Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1995

WPŁYW OŚRODKA CHŁODZĄCEGO NA WŁAŚCIWOŚCI STALI – ćwiczenia laboratoryjne

1

 
statystyka