Przeglądaj wersję html pliku:

04 wpływ temperatury odpuszczania na właściwości stali


POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: TECHNOLOGIA OBRÓBKI CIEPLNEJ ĆWICZENIA LABORATORYJNE Ćwiczenie nr 4 WPŁYW TEMPERATURY ODPUSZCZANIA NA WŁAŚCIWOŚCI STALI Cel ćwiczenia Zapoznanie się z wpływem temperatury odpuszczania na właściwości stali Przebieg ćwiczenia: • Przeprowadzić przyspieszone nagrzewanie i wygrzewanie 4 próbek powyższych gatunków stali (przyjąć temperatury austenityzacji obliczone w trakcie ćwiczenia Nr 2) • Przeprowadzić oziębianie 4 próbek każdego gatunku stali w wannie wodnej • Dokonać kontrolnych pomiarów twardości HRC hartowanych próbek • Przeprowadzić odpuszczanie po 1 z próbek każdego gatunku stali w temperaturach 200, 350, 500, i 650 oC przy czasie wygrzewania 1h. • Dokonać pomiarów twardości odpuszczonych próbek • Przedstawić graficznie wyniki prób odpuszczalności Wyposażenie stanowiska: piece laboratoryjne SNOL wanna wodna 20 oC twardościomierz Rockwella po 4 próbki stali 15, 45 i N8E Uwagi do sprawozdania: • Wyjaśnij stabilność twardości stali niskowęglowych przy odpuszczaniu w temperaturach 200 i 350 oC • Uzasadnij wpływ zawartości węgla na odpuszczalność stali Literatura: 1. Poradnik inżyniera: Obróbka cieplna stopów żelaza, WNT, Warszawa 1977 2. Prowans St.; Metaloznawstwo, PWN, Warszawa 1988 3. Dobrzyński L.A.; Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1995

WPŁYW TEMPERATURY ODPUSZCZANIA NA WŁAŚCIWOŚCI STALI – ćwiczenia laboratoryjne

1

 
statystyka