Przeglądaj wersję html pliku:

02 wpływ temperatury i czasu austenityzacji na twardość po hartowaniu


POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: TECHNOLOGIA OBRÓBKI CIEPLNEJ ĆWICZENIA LABORATORYJNE Ćwiczenie nr 2 WPŁYW TEMPERATURY I CZASU AUSTENITYZACJI NA TWARDOŚĆ PO HARTOWANIU Cel ćwiczenia Zapoznanie się z wpływem parametrów austenityzacji na utwardzalność stali Przebieg ćwiczenia: Przeprowadzić grzanie z przyspieszonym nagrzewaniem oraz 0, 10 i 20 minutowym wygrzewaniem w temperaturach 760, 840 i 900 oC każdego z powyższych gatunków stali Przeprowadzić oziębianie w wodzie grzanych przy powyższych parametrach próbek Dokonać pomiarów twardości HRC obrabianych cieplnie próbek Przedstawić zależność HRC = f (τ) przy T = const. i HRC = f (T) przy %C = const, (τ - czas, T - temperatura w oC) Wyposażenie stanowiska: piece laboratoryjne SNOL wanna wodna po 9 próbek stali 15, 45 i N8E Uwagi do sprawozdania: • Podaj jak wpływa czas i temperatura wygrzewania na jednorodność austenitu • Określ wpływ parametrów austenityzowania na utwardzalnść i przehartowalność stali Literatura: 1. Poradnik inżyniera: Obróbka cieplna stopów żelaza, WNT, Warszawa 1977 2. Prowans St.; Metaloznawstwo, PWN, Warszawa 1988 3. Dobrzyński L.A.; Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1995

WPŁYW TEMPERATURY I CZASU AUSTENITYZACJI NA TWARDOŚĆ PO HARTOWANIU – ćwiczenia 1 laboratoryjne

 
statystyka