Przeglądaj wersję html pliku:

01 wpływ zawartości węgla i szybkości chłodzenia po austenityzacji na właściwości stali


POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: TECHNOLOGIA OBRÓBKI CIEPLNEJ ĆWICZENIA LABORATORYJNE Ćwiczenie nr 1 WPŁYW ZAWARTOŚCI WĘGLA I SZYBKOŚCI CHŁODZENIA PO AUSTENITYZACJI NA WŁAŚCIWOŚCI STALI Cel ćwiczenia Zapoznanie się z wpływem zawartości węgla na właściwości mechaniczne stali w różnych stanach technologicznych. Przebieg ćwiczenia: Na podstawie układu równowagi Fe - Fe3C ustalić temperatury austenityzacji dla powyższych gatunków stali (założyć liniową zmianę temperatury Ac3 w zakresie zawartości węgla 0 ÷ 0,8 %C). Przeprowadzić nagrzewanie przyspieszone i wygrzewanie w obliczonych temperaturach austenityzacji 3 próbek każdego z powyższych gatunków stali Przeprowadzić chłodzenie po 1 z próbek każdego gatunku w wodzie, na powietrzu (na podkładce ceramicznej) i z piecem. Dokonać pomiaru twardości HRC próbek chłodzonych w wodzie i HB2,5/613/15 próbek chłodzonych na powietrzu i z piecem oraz próbek w stanie dostawy. Przedstawić zależność HB = f (%C) dla próbek wyżarzonych zupełnie i normalizująco oraz HRC = f (%C) dla próbek hartowanych Wyposażenie stanowiska: piece laboratoryjne SNOL wanna wodna po 4 próbki stali 15, 45 i N8E Uwagi do sprawozdania: • Podaj wpływ zawartości węgla na właściwości mechaniczne obrabianych cieplnie stali w analizowanych stanach technologicznych • Określ i uzasadnij stan dostawy obrabianych cieplnie stali Literatura: 1. Poradnik inżyniera: Obróbka cieplna stopów żelaza, WNT, Warszawa 1977 2. Prowans St.; Metaloznawstwo, PWN, Warszawa 1988 3. Dobrzyński L.A.; Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1995
WPŁYW ZAWARTOŚCI WĘGLA I SZYBKOŚCI CHŁODZENIA PO AUSTENITYZACJI NA WŁAŚCIWOŚCI STALI– ćwiczenia laboratoryjne 1

 
statystyka