Przeglądaj wersję html pliku:

07 kruchość odpuszczania w funkcji szybkości chłodzenia po odpuszczaniu


POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: TECHNOLOGIA OBRÓBKI CIEPLNEJ ĆWICZENIA LABORATORYJNE Ćwiczenie nr 7 KRUCHOŚĆ ODPUSZCZANIA W FUNKCJI SZYBKOŚCI CHŁODZENIA PO ODPUSZCZANIU Cel ćwiczenia Zapoznanie się z zjawiskiem kruchości odpuszczania. Przebieg ćwiczenia: • zahartować próbki udarnościowe (parametry hartowania i ośrodek chłodzący ustalić na podstawie Kart Materiałowych) • przeprowadzić pomiary kontrolne twardości Rockwella zahartowanych próbek • odpuszczać przez 1h w temperaturach 200, 300, 400, 500 i 600 oC ze studzeniem na powietrzu po 1 próbce każdej stali • odpuszczać przez 1h w temperaturach 500 i 600 oC ze studzeniem w wodzie po 1 próbce stali 35HG • przeprowadzić pomiary twardości Rockwella odpuszczonych próbek udarnościowych • przeprowadzić pomiary udarności KCU2 odpuszczonych próbek udarnościowych Wyposażenie stanowiska: piec laboratoryjny SNOL - 6 szt. młot Charpy’ego do badania udarności twardościomierz Rockwella próbki ze stali 35 - 5 szt. i 35HG - 7 szt., przystosowane do badania udarności wg PN-79H-04370 Uwagi do sprawozdania: • Sporządzić wykres KCU2 i HRC = f ( t) - (udarność i twardość w funkcji temperatury odpuszczania) • Określić zależność udarności od sposobu chłodzenia po odpuszczaniu Literatura: 1. Poradnik inżyniera: Obróbka cieplna stopów żelaza, WNT, Warszawa 1977 2. Prowans St.; Metaloznawstwo, PWN, Warszawa 1988 3. Dobrzyński L.A.; Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1995
KRUCHOŚĆ ODPUSZCZANIA W FUNKCJI SZYBKOŚCI CHŁODZENIA PO ODPUSZCZANIU – ćwiczenia laboratoryjne 1

 
statystyka