Przeglądaj wersję html pliku:

Simulink, Real Time Workshop cw 2


Wypisywanie komunikatów.
Szerszy opis sposobu wypisywania komunikatów znajduje się w pliku DS1102RTLib.pdf. Komunikaty dzielimy na: • Komunikaty błędów (error messages), wyświetlanych jako oddzielne okienko z danym komunikatem wraz z przyciskiem OK. • Komunikaty ostrze eń (warning messages), wyświetlanych na czerwono w Log window. • Komunikaty informujące (info messages), wyświetlanych w Log window. Istnieje wiele typów modułów, które generują wiadomości, oto niektóre z nich: • MSG_SM_USER- moduł komunikatów u ytkownika • MSG_SM_HOSTSERV – moduł komunikatów generowanych przez Host Service. • MSG_SM_RTLIB – moduł komunikatów generowanych przez biblioteki RTLib. • MSG_SM_NONE – bez wyspecyfikowanego modułu (domyślny). Funkcje generujące komunikaty błędów (znajdujące się w bibliotece dsmsg.h):
void msg_error_set( msg_submodule_type module, msg_no_type msg_no, msg_string_type *msg) int msg_error_printf( msg_submodule_type module, msg_no_type msg_no, char *format, arg1, arg2, ...)

gdzie module oznacza moduł, który generuje daną wiadomość, a msg_no numer wiadomości z zakresu -2 … 2 . Funkcje generujące komunikaty ostrze eń (znajdujące się w bibliotece dsmsg.h):
31 31

void msg_warning_set( msg_submodule_type module, msg_no_type msg_no, msg_string_type *msg) int msg_error_printf( msg_submodule_type module, msg_no_type msg_no, char *format, arg1, arg2, ...)

Funkcje generujące komunikaty ostrze eń (znajdujące się w bibliotece dsmsg.h):
void msg_info_set( msg_submodule_type module, msg_no_type msg_no, msg_string_type *msg) int msg_info_printf( msg_submodule_type msg_no_type msg_no, char *format, arg1, arg2, ...)

Ćwiczenie: Przetestować działanie powy szych funkcji we własnym programie.

 
statystyka