Przeglądaj wersję html pliku:

Simulink, Real Time Workshop cw 1


Laboratorium: Systemy Operacyjne Czasu Rzeczywistego.
Ćw1: 1) Załadować i uruchomić przykładowy eksperyment generator (katalog \studenckie\cw1). 2) Przeanalizować działanie programu ze szczególnym uwzględnieniem programowania timera i obsługi jego przerwania. 3) Utworzyć nowy eksperyment w swoim katalogu (\studenckie\dsp): a) skopiować do katalogu swojego projektu pliki generator.c i generator.trc b) utworzyć własny panel (Layout) i dodać do niego potrzebne instrumenty c) dołączyc do dodanych instrumentów odpowiednie zmienne programu d) zmodyfikować plik generator.trc dodając zmienną co_ile i dodać do panelu instrument suwak do zmiany wartości tej zmiennej e) zmodyfikować plik programu generator.c i plik generator.trc tak, aby mozna było zmieniać amplitudę sygnału. 4) Dodać do programu generatora opcję wyboru innych typów sygnałów (trójkątny, piłokształtny i inne) wraz z moŜliwością zadawania częstotliwości i amplitudy tych sygnałów i wyboru tych sygnałów z poziomu panelu. 5) Dodać do programu dodatkowy sygnał obsługiwany poprzez przerwanie drugiego timera.

 
statystyka