Przeglądaj wersję html pliku:

Cw2 instrukcja


TWORZENIE RYSUNKU PROTOTYPOWEGO FORMATU A4
1. Utwórz nowy rysunek–wybierz opcję: UŻYJ STANDARDU – USTAWIENIA METRYCZNE Tabelkę i rysunek wykonujemy w obszarze MODELu. 2. Podaj granice rysunku odpowiadające formatu A4. (menu:Format/Granice rysunku). arkuszowi

3. Utwórz warstwy o różnej szerokości linii potrzebne do tworzenia szkieletu tabelki i tekstu o różnej wysokości: 4. Utwórz style tekstowe stosując SIMPLEX.SHX lub ROMANS.SHX: czcionkę

do stałego opisu tabelki o kącie pochylenia 0° OPISM – o wys. 2.5 mm, współczynnik szerokości 0.6 OPISD – o wys. 3.5 mm, współczynnik szerokości 0.8 do zmiennej treści tabelki o kącie pochylenia 15° TREŚĆ mała – o wys. 2.5 mm, wsp. szer. 0.8 TREŚĆ duża – o wys. 3.5 mm, wsp. szer. 0.8 TREŚĆBardzo duża – o wys. 5 mm, wsp. szer. 0.8

[szer. linii STANDARD – 0.25mm] [szer. linii 0.35mm] [szer. linii STANDARD – 0.25mm] [szer. linii 0.35mm] [szer. linii 0.5mm]

Do wymiarowania może służyć styl TREŚĆ duża o wys. 3.5 mm, wspł. szer. 0.8, kąt pochylenia 15°

5. Narysuj tabelkę wg przedstawionego wzoru wykorzystując następujące polecenia: LINIA ODSUŃ Przy lokalizacji tekstu wykorzystaj polecenia edycyjne PRZESUŃ i KOPIUJ , WTEKST Przy tworzeniu szkieletu ramki wykorzystaj polecenie edycyjne:

Stosuj współrzędne bezwzględne i względne kartezjańskie oraz tryb lokalizacji punktów względem obiektów, w tym funkcję OD!

CW2-ACAD-Rysunek szablonowy.

Magdalena Boćkowska - Z serii materiały do wykładów do przedmiotu Grafika inżynierska komputerowa

6. Utwórz warstwy związane z zapisem konstrucji np. wg poniższej propozycji:

CW2-ACAD-Rysunek szablonowy.

 
statystyka