Przeglądaj wersję html pliku:

09 kontrola temperatury punktu rosy atmosfer regulowanych


POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: TECHNOLOGIA OBRÓBKI CIEPLNEJ ĆWICZENIA LABORATORYJNE Ćwiczenie nr 9 KONTROLA TEMPERATURY PUNKTU ROSY ATMOSFER REGULOWANYCH Cel ćwiczenia Zapoznanie się z metodami pomiaru temperatury punktu rosy atmosfer regulowanych. Przebieg ćwiczenia: • Dokonać pomiarów temperatury punktu rosy azotu technicznego z butli - 3 pomiary • Dokonać pomiarów temperatury punktu rosy wodoru technicznego z butli - 3 pomiary • Dokonać pomiarów temperatury punktu rosy azotu technicznego na wyjściu z katalizatora niklowego o temperaturze 20 oC - 3 pomiary • Dokonać pomiarów temperatury punktu rosy wodoru technicznego na wyjściu z katalizatora palladowego o temperaturze 20 oC - 3 pomiary • Dokonać pomiarów temperatury punktu rosy azotu technicznego na wyjściu z katalizatora niklowego o temperaturze 150 oC - 3 pomiary • Dokonać pomiarów temperatury punktu rosy wodoru technicznego na wyjściu z katalizatora palladowego o temperaturze 20 oC - 3 pomiary Wyposażenie stanowiska: piec laboratoryjny PSR-1 elektroniczny wilgotnościomierz kondensacyjny EWK-2 miernik punktu rosy -MPR -1 wodór techniczny - butla 40 l azot techniczny - butla 40 l Uwagi do sprawozdania: • Scharakteryzuj stosowaną w trakcie cwiczeń metodę pomiarów temperatury punktu rosy • Oblicz średnią z przeprowadzonych pomiarów TPR (temperatur punktu rosy) i określ procentową zawartość wilgoci dla poszczególnych warunków pomiaru. • Wyjaśnij różnice w zawartości wilgoci dla poszczególnych warunków pomiaru

KONTROLA TEMPERATURY PUNKTU ROSY ATMOSFER REGULOWANYCH – ćwiczenia laboratoryjne1

 
statystyka