Przeglądaj wersję html pliku:

08 rozkład temperatury w komorze pieca pem-1 i snol


POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: TECHNOLOGIA OBRÓBKI CIEPLNEJ ĆWICZENIA LABORATORYJNE Ćwiczenie nr 8 ROZKŁAD TEMPERATURY W KOMORZE PIECA PEM-1 I SNOL Cel ćwiczenia Zapoznanie się z rozkładem temperatury wzdłuż komory laboratoryjnego pieca muflowego PEM-1 i SNOL przy nastawach temperatury: 550 oC i 850 oC. Przebieg ćwiczenia: • Dokonać pomiaru długości komory pieca i ustalić punkty pomiarowe co 5 cm od czoła komory. • Wprowadzić termoelement do usztywniającej austenitycznej rurki osłonowej i całość wprowadzić poprzez otwór w drzwiach do komory pieca nagrzanego do temperatury 550oC - średnia temperatura powszechnie stosowanego w praktyce przemysłowej wysokiego odpuszczania. • Dokonać pomiaru minimalnej i maksymalnej wartości siły termoelektrycznej w każdym punkcie pomiarowym przy nastawie pieca 550 oC • Powtórzyć pomiary dla nastawy pieca 850 oC - średnia temperatura austenityzowania stali konstrukcyjnych • Wykreślić krzywe rozkładu minimalnej, średniej i maksymalnej temperatury wzdłuż komory pieca dla obu badanych nastaw Wyposażenie stanowiska: piec laboratoryjny PEM-1 temoelement NiCr-NiAl miliwoltomierz charakterystyka termometryczna termoelementu NiCr-NiAl Uwagi do sprawozdania: Uzasadnij uzyskany rozkład temperatury wzdłuż komory pieca Wyjaśnij wpływ rozkładu temperatury w komorze pieca na jednorodność efektów obróbki cieplnej

ROZKŁAD TEMPERATURY W KOMORZE PIECA PEM-1 I SNOL – ćwiczenia laboratoryjne

1

 
statystyka