Przeglądaj wersję html pliku:

11 kontrola potencjału węglowego atmosfer regulowanych


POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: TECHNOLOGIA OBRÓBKI CIEPLNEJ ĆWICZENIA LABORATORYJNE Ćwiczenie nr 11 KONTROLA POTENCJAŁU WĘGLOWEGO ATMOSFER REGULOWANYCH Cel ćwiczenia Zapoznanie się z metodami kontroli potencjału węglowego atmosfer regulowanych Przebieg ćwiczenia: • Odtłuścić odcinki foli o powierzchni jednostronnej ∼ 10 cm2 i określić masę odcinków foli • Załadować poważone odcinki foli do retorty i przeprowadzić płukanie retorty azotem technicznym • Załadować retortę do nagrzanego do temperatury 930 oC pieca i przeprowadzić nagrzewanie retorty do temperatury nawęglania przy przepływie oczyszczonego azotu technicznego • Wprowadzić do retorty atmosferę nawęglającą wytworzoną z reagentów o natężeniu przepływu IH2 = 60 l/h, IC3H8 = 1 l/h i nawęglać przez 20 min. • Wyjąć retortę z pieca i ostudzić przy przepływie wodoru 10 l/h do temperatury otoczenia (30 min.) • Przepłukać retortę azotem technicznym przy przepływie 60 l/h przez 5 min., rozładować retortę i ponownie zważyć próbki Wyposażenie stanowiska: piec laboratoryjny PSR -1 wyposażony w szczelną retortę miernik punktu rosy MPR -1 azot techniczny N2 w butli propan techniczny C3H8 w butli wodór techniczny H2 w butli waga analityczna folie E04, 15, 45, N8E o grubości 50 µm Uwagi do sprawozdania: • Obliczyć potencjał węglowy atmosfery na podstawie przyrostu masy foli E04 • Porównać obliczony potencjał węglowy z zmianą masy foli 15, 45, N8E

KONTROLA POTENCJAŁU WĘGLOWEGO ATMOSFER REGULOWANYCH – ćwiczenia laboratoryjne

1

 
statystyka