Przeglądaj wersję html pliku:

14 wady i kontrola jakości obróbki cieplnej


POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: TECHNOLOGIA OBRÓBKI CIEPLNEJ ĆWICZENIA LABORATORYJNE Ćwiczenie nr 14 WADY I KONTROLA JAKOŚCI OBRÓBKI CIEPLNEJ Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z kontrolą jakości półfabrykatów hutniczych i wyrobów po obróbce cieplnej. Przebieg ćwiczenia: • Dokonać pomiaru grubości odcinka blachy okrętowej suwmiarką i grubościomierzem ultradźwiękowym • Sprawdzić blachę okrętową defektoskopem ultradźwiękowym USN 50 na obecność rozwarstwień • Ocenić jednorodność mikrostruktury stali 15, 45 i N8E w postaci odcinków prętów poprzez pomiary twardości Brinella na powierzchni walcowej i czołowej • Ocenić jednorodność mikrostruktury stali 15, 45 i N8E w postaci hartowanych odcinków prętów poprzez pomiary twardości Rockwella na powierzchni walcowej i czołowej • Sprawdzić defektoskopem Vitometer 5022 jednorodność mikrostruktury i obecność pęknięć hartowniczych w próbkach prętowych • Przeprowadzić obserwacje wizualne wyrobów wadliwie obrobionych cieplnie Wyposażenie stanowiska: twardościomierz Brinella, Vickersa i Rockwella defektoskop ultradźwiękowy USN 50 suwmiarka grubościomierz ultradźwiękowy Defektoskop Vitometer 5022 Uwagi do sprawozdania: • Wyjaśnić przyczynę zróżnicowania twardości prętów tego samego gatunku w stanie dostawy i hartowanym • Ocenić stan technologiczny materiału blachy okrętowej w stanie dostawy • Wyjaśnić przyczynę zróżnicowania wskazań Vitometer 5022

WADY I KONTROLA JAKOŚCI OBRÓBKI CIEPLNEJ – ćwiczenia laboratoryjne

1

 
statystyka