Przeglądaj wersję html pliku:

Samouczek Mastercam ART


Mastercam Art – przegląd

Mastercam Art – przegląd

Ten rozdział przedstawia główne cechy programu Mastercam Art, i pomoże Ci poznać właściwości Arta. Kolejne rozdziały tego samouczka nauczą Cię, krok po kroku, jak wykonać pewne, stosowane w praktyce elementy. Budując te elementy poznasz powiązania pomiędzy funkcjami Arta. W tym rozdziale dowiesz się o:
• Najczęściej zadawanych pytaniach o Art • Procesach Mastercam Art • Specjalistycznej terminologii • Podstawowych właściwościach • Nowych strategiach obróbki dla powierzchni Arta • Wymaganiach sprzętowych

Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 1

Rozdział 2

Najczęściej zadawane pytania
Do czego przeznaczony jest Mastercam Art?
Mastercam Art umożliwia szybkie przeniesienie dwuwymiarowych szkiców, rysunków, fotografii i plików CAD do rzeczywistości 3D poprzez ich obróbkę na ekranie, a następnie wycięcie z użyciem specjalizowanych strategii obróbki. Stwórz dwuwymiarowe dzieło i w ciągu kilku minut przekształć je w trójwymiarową, wyrafinowaną rzeźbę. Art doda do Twojej pracy rzeźbiarskiego sprytu. Mastercam Art został zaprojektowany, żeby połączyć oko artysty z prostotą komputera. Art sprawia, że trójwymiarowe, rzeźbione powierzchnie są w zasięgu każdego – bez potrzeby bycia ekspertem w modelowaniu powierzchni. Umożliwia on szybkie tworzenie oraz zmiany Twojego modelu na ekranie, dotąd, aż będzie on wyglądał tak, jak sobie życzysz. Art ma świetne narzędzia do wizualizacji oraz natychmiastowej edycji, m.in.: opcje rysowania z podaniem i bez podania wymiarów, Relief Manager (menadżer reliefów), Art History Tree (drzewo historii) oraz wielokrotne Undo/Redo (cofnij/powtórz). Mastercam Art jest dodatkiem do Mastercama. Funkcjonując w pełnym, trójwymiarowym środowisku Mastercama, może korzystać z jego możliwości projektowania i wycinania. Master Art jest dodatkiem do któregokolwiek poziomu Mastercam Mill lub Mastercam Router.

Jaki poziom zaawansowania jest potrzebny do pracy w Mastercam Art?
Mastercam Art jest stworzony dla każdego poziomu zaawansowania, od początkującego artysty do zaawansowanego użytkownika CAD/CAM. Początkujący użytkownicy mogą tworzyć swoje pierwsze, złożone modele przez proste zdefiniowanie kształtów za pomocą rysunku (clipart) lub zeskanowanego, własnego dzieła. Zaawansowani użytkownicy mają pełen zakres narzędzi do modelowania, umożliwiających tworzenie znacznie bardziej zaawansowanych elementów. We wszystkich przypadkach Mastercam Art śledzi tworzenie modelu, krok po kroku, używając drzewa historii i menadżera reliefów, umożliwiając w każdej chwili, szybką i łatwą edycję.

Dla jakiego rodzaju przemysłu jest przeznaczony Mastercam Art?
Mastercam Art nadaje się szczególnie do zastosowań artystycznych w projektowaniu i produkcji wielu gałęzi przemysłu. W wielu obszarach może znacząco uprościć oraz skrócić czas wytworzenia wyrobu. 2 Mastercam wersja 9 Art

Przemysł drzewny grawerstwo meblarstwo stolarstwo

Przemysł metalowy wytwarzanie elektrod

Mastercam Art – przegląd Inne tłoczenie papieru

wytwarzanie form mennica budowa prototypów jubilerstwo rzeźbiarstwo produkcja zabawek

Jakie są podstawowe właściwości Mastercam Art?
Mastercam Art pozwala na przejście „od sztuki do detalu” przy użyciu pojedynczego pakietu oprogramowania. Proste procesy Arta przekształcają Twoje płaskie dzieło w piękny, rzeźbiony element, który wychodząc z maszyny, wygląda dokładnie tak jak chcesz. Po zamodelowaniu swojego projektu, Mastercam Art daje Ci różnorodne techniki obróbki, zapewniając tym, że wykonany element będzie dokładnie taki, jak go sobie wyobrażałeś. Kolejne ilustracje przedstawiają ogólnie procesy Arta. Za przeglądem graficznym, znajdują się definicje terminologii oraz bardziej szczegółowy opis procesu.

Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 3

Rozdział 2

Proces postępowania w Mastercam Art

4 Mastercam wersja 9 Art

Mastercam Art – przegląd

Specjalistyczna terminologia
Powierzchnie Mastercam Art różnią się od standardowych powierzchni Mastercama i funkcjonują inaczej. Żeby mówić o powierzchniach tworzonych w Mastercam Art niezbędna jest specjalistyczna terminologia, podobnie jak jest ona niezbędna przy opisywaniu brył. Poniżej podane są definicje tych specyficznych terminów Arta. Relief – w Mastercam Art cały model określany jest mianem „reliefu”, które zapożyczone jest z ogólnie przyjętego terminu „rzeźbienie reliefu”. Podczas rzeźbienia reliefu, artysta „wydobywa” dzieło z drzewa poprzez odcięcie drewna wokół dzieła. Powierzchnia reliefu – powierzchnia reliefu nie jest standardową powierzchnią Mastercama; jest ona siatką punktów. Siatka punktów umożliwia szybkie wykonywanie dużej różnorodności funkcji. Powierzchnie reliefów są wyświetlane jako siatka linii, ale mogą być również szybko pocieniowane przez wciśnięcie [Alt+S]. Typy powierzchni reliefów – do powierzchni Arta zalicza się Organic, Swept, Swept-2-Ends, Border-Plane, Incline, Ellipse i Pattern. Element reliefu – część płaskorzeźby wykonana jako jedna ze specyficznych typów powierzchni, tj. organic, swept, itp. Powierzchnia bazowa reliefu – płaska, dwuwymiarowa powierzchnia, z której „wyrasta” Twoje dzieło. Jest pierwszą rzeczą, którą definiujesz. W Mastercam Art będziesz wykonywał wszystkie manipulacje na pojedynczej powierzchni, natomiast w Masetrcam Router łączysz poszczególne powierzchnie formując całość.

Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 5

Rozdział 2
Rozdzielczość – definiuje liczbę punktów siatki wyświetlaną na długości jednego cala lub milimetra. Rozdzielczość wpływa na gładkość modelu reliefu. Możesz ustawić małą rozdzielczość i mieć szybsze odświeżanie, co ułatwia eksperymentowanie. Możesz również wybrać większą rozdzielczość i przyglądać się szczegółom, co wydłuży jednak czas odświeżania rysunku. Rozdzielczość można zwiększać lub zmniejszać w dowolnej chwili.

Wyższa rozdzielczość

Niska rozdzielczość

6 Mastercam wersja 9 Art

Mastercam Art – przegląd

Proces postępowania w Mastercam Art
Poniżej przedstawione w Mastercam Art: zostały główne etapy procesu tworzenia

►Importowanie dzieła
Możesz importować cliparty, pliki CAD lub zeskanowane szkice. Mastercam Art przekształca dzieło, za pomocą automatycznego konwertera, w płaską, obrabialną geometrię. Konwerter pracuje na liniach, łukach i splajnach (najbardziej wydajna forma geometrii). Mastercam Art również automatycznie łączy skonwertowane splajny, tak więc nie musisz się martwić o niepołączone kontury. Można również zaimportować fotografie i skonwertować je do powierzchni Arta lub Mastercama. To daje Ci podstawową paletę narzędzi, za pomocą której budujesz gotowy model. Biblioteka Mastercam Classic Art, która jest rozprowadzana razem z Mastercam Art, oferuje ponad 5000 klasycznych elementów artystycznych, które można w łatwy sposób umieścić w Twoim modelu, kiedy potrzebujesz pomysłów do rozpoczęcia projektu.

Rysunek skonwertowany do geometrii

Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 7

Rozdział 2

►Zbuduj model 3D
Szybko stwórz w pełni trójwymiarową rzeźbę z Twojego dwuwymiarowego rysunku, umieszczając elementy Twojego płaskiego dzieła. Mastercam „nadmucha” dzieło używając wybranych lub stworzonych przez Ciebie przekrojów. Możesz dodawać lub odejmować jedną sekcję od drugiej oraz w łatwy sposób modyfikować model, aż będziesz miał pewność, że wygląda dokładnie tak jak sobie tego życzysz.

►Stwórz ścieżkę narzędzia
Do wycięcia Twojego projektu dobierz jedną ze specjalizowanych strategii obróbki Mastercam Art. Te szybkie, wydajne strategie obróbki mogą być modyfikowane, umożliwiając Ci w prosty sposób szybkie wypróbowanie różnych technik obróbki, dających perfekcyjne wyniki.

8 Mastercam wersja 9 Art

Mastercam Art – przegląd

►Wykonaj obróbkę Twojego dzieła na ekranie
Weryfikacja modelu bryłowego umożliwia obejrzenie na ekranie symulacji obróbki Twojego detalu, jeszcze zanim założysz materiał na maszynę. Możesz powiększyć i sprawdzić model, i nie marnując czasu ani materiału, upewnić się, że masz dokładnie to czego oczekiwałeś. Jeśli tutaj zauważysz błąd, wystąpi on również na detalu.
Powiększ w celu sprawdzenia szczegółów

Weryfikacja obróbki na modelu bryłowym

►Wygeneruj kod dla maszyny
Wybierz właściwy dla Twojej maszyny postprocesor, wtedy ze ścieżki narzędzia zostanie automatycznie wygenerowany kod NC. Po wygenerowaniu załaduj go do maszyny.

►Wykonaj obróbkę części
Zamontuj pewnie półfabrykat, zamknij pokrywę ochronną, wciśnij przycisk start i wykonaj obróbkę części. [...]

Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 9

Rozdział 2

Od dzieła 2D do powierzchni 3D...krótki przykład
Unikalną, mocną stroną tego oprogramowania jest możliwość szybkiego tworzenia złożonych powierzchni Organic, zaledwie kilkoma prostymi kliknięciami. Po wybraniu podstawowego obrysu projektu, możesz go szybko „nadmuchać” poprzez zastosowanie przekroju. Możesz zastosować swój własny lub użyć przekroju dynamicznego z dołączonej biblioteki. Dla grafiki przedstawiającej mrówkę, z menu Art wybraliśmy powierzchnię Organic, a następnie wskazaliśmy geometrię 2D.

Rysunek 2D staje się powierzchnią 3D. Dla powierzchni Organic, wskazana geometria 2D musi składać się z zamkniętych krawędzi. Krawędziami mogą być linie, łuki i splajny, ale nie może być przerw pomiędzy nimi. Inne typy powierzchni reliefów mogą działać również na otwartych łańcuchach. Np. powierzchnia typu Swept może używać obu – otwartych (niepołączone) i zamkniętych (połączone) łańcuchów. Do zdefiniowania wypukłej powierzchni, wybraliśmy przekrój z biblioteki przekrojów, wprowadziliśmy wymiar i mrówka przybrała kształt.

10 Mastercam wersja 9 Art

Mastercam Art – przegląd

Podstawowe właściwości
Powierzchnie Organic ... kręgosłup Mastercam Art
Powierzchnia Organic jest w Mastercam Art najczęściej używaną powierzchnią. Możesz utworzyć powierzchnię Organic przez wybranie zamkniętego łańcucha geometrii i zastosowanie do niego przekroju. Szybkie i łatwe skalowanie i manipulowanie przekrojem umożliwia osiągnięcie perfekcyjnych wyników. Poniżej pokazano okno dialogowe Parametrów Powierzchni Organic oraz opis parametrów, które definiują powierzchnię Organic. Presets – możesz zapamiętać ustawienia okna dialogowego w ustawieniach (Presets) Mastercam Art. Kiedy będziesz ponownie potrzebował tych ustawień, poprostu wybierz je z listy, wtedy wszystkie parametry okna dialogowego przyjmą wartości tych ustawień. Dynamic Cross Section – Matercam Art zawiera bibliotekę przekrojów. Możesz wybrać przekrój i dynamicznie nim manipulować dostosowując go do żądanego kształtu za pomocą „uchwytów” lub wprowadzając wymiary. Można również narysować własny przekrój i wybrać go z Mastercama, jak również zapisać w bibliotece. Application Styles – menu rozwijalne Application Styles pozwala na szybki wybór funkcji tj. dodaj, odejmij, połącz. Adjust Shape – menu Adjust Shape umożliwia szybkie wygładzenie lub przekształcenie początkowej powierzchni w nowy kształt. Mastercam wersja 9 Art 11

Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Rozdział 2

Application Styles
Różnorodne style Mastercam Art umożliwiają dodanie, odejmowanie, przecięcie i łączenie wielu kształtów typu Organic.

Możesz sprawdzić radykalnie różny wygląd wybierając różne style dla każdego kształtu. Poniżej kilka z najczęściej używanych stylów.

12 Mastercam wersja 9 Art

Mastercam Art – przegląd

Powierzchnie nakładane
Powierzchnie reliefu mogą być nakładane (dodawane lub odejmowane jedna od drugiej). Poniższy przykład pokazuje jak można dodawać i odejmować powierzchnie, żeby uzyskać pożądaną powierzchnię. Każdy element jest dodawany do lub odejmowany od innego elementu, a ułożony w ten sposób stos tworzy obraz rzeźby. 1. Odejmij wewnętrzną kopułę. 2. Dodaj pierścień, tułów psa i czaszkę. 3. Dodaj uszy, pysk, oczy, brwi i łapę wychodząca poza kopułę. 4. Dodaj nos. 5. Odejmij źrenice i nozdrza. 6. Dodaj szczegóły sierści. Ułóż w kilka minut

Rysunek 2D

Uwypuklona baza

Dodane szczegóły głowy

Dodane szczegóły sierści

Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 13

Rozdział 2

Łańcuchy zagnieżdżone
Łańcuchy zagnieżdżone to obrzeże wewnątrz innych obrzeży. Np. kwadrat z okręgiem wewnątrz oraz trójkąt wewnątrz okręgu mają trzy indywidualne łańcuchy podwójnie zagnieżdżone. Mastercam Art posiada zdolność rozpoznawania logiki łańcuchów zagnieżdżonych, co umożliwia tworzenie wielu złożonych powierzchni w pojedynczej, prostej operacji. Art widzi wszystkie łańcuchy oraz określa, który łańcuch leży wewnątrz którego. Następnie pierwsze obrzeże uwypukla do góry, a następne do dołu. W poniższym przykładzie jednym zaznaczeniem wybraliśmy geometrie tworząca smoka i wybraliśmy pojedynczy przekrój opisujący kształt powierzchni smoka. Wybrana geometria składa sie z ponad stu indywidualnych obrzeży/łańcuchów, niektóre zagnieżdżone sześciokrotnie. Obraz smoka został uwypuklony jedną operacją w czasie poniżej 30 sekund. Ta potężna funkcja może znacząco skrócić czas pracy nad złożoną geometrią.

Jeśli próba użycia tej funkcji da efekty odwrotne do oczekiwanych, poprostu dodaj lub odejmij zewnętrzne obrzeże, żeby odwrócić logikę.

14 Mastercam wersja 9 Art

Mastercam Art – przegląd

Relief Manager (Menadżer Reliefu)
Podobnie do Menadżera Brył Mastercama, menadżer reliefu jest drzewem historii, które śledzi krok po kroku tworzenie modelu. Jeśli nauczysz się używać wszystkich jego możliwości, menadżer reliefu okaże się bardzo użytecznym narzędziem. Możesz wybrać element i natychmiast go dostosować, edytować lub zmienić jego kolejność. Menadżer Reliefu ułatwia zmiany projektu, poprawę pomyłek oraz próby nowych strategii projektowania. Masz również możliwość wyłączania i włączania poszczególnych elementów, co pozwala na przechowywanie kilku opcji projektu lub obróbki w jednym pliku.

Undo/Redo (cofnij/powtórz)
Eksperymentowanie jest ciekawe i produktywne jeśli masz możliwość szybkiego cofnięcia lub powtórzenia kroków modelowania. Możesz utworzyć powierzchnię reliefu, obejrzeć ją, a następnie cofnąć lub powtórzyć czynność. Lista operacji jest zapisywana, tak że możesz cofnąć lub powtórzyć wiele operacji. Undo/Redo (cofnij/powtórz) jest procesem liniowym, tak więc cofnięcie lub powtórzenie operacji wpływa również na operacje, które od niej zależą. Undo i Redo zapewnia elastyczność modelu, a także możliwość powrotu do poprzedniej wersji.

Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 15

Rozdział 2

Mastercam Classic Design Library
Z Mastercam Art dostarczana jest Mastercam Classic Design Library (biblioteka klasycznych projektów Mastercama). Zawiera ona ponad 5000 elementów sztuki klasycznej przygotowanych w formacie splajnów Mastercam.

Dostępna jest również przeglądarka do biblioteki. Żeby otworzyć przeglądarkę wybierz Art, File, Import, Merge 2D. Wybierz katalog, a następnie element z przeglądarki. Do kursora zostanie dołączona zaimportowana geometria, gotowa do skalowania, obrócenia, odbicia lustrzanego i umieszczenia.

Tworzenie formy pojedynczym kliknięciem
W Mastercam Art budujesz swój model jako pozytyw, więc łatwo możesz zobaczyć jak będzie on wyglądał. Następnie, jednym kliknięciem możesz przekształcić go w formę, bez podcięć. Za pomocą filtra możesz również zaokrąglić ostre krawędzie.

16 Mastercam wersja 9 Art

Mastercam Art – przegląd

Konwersja Photo-to-surface
Funkcja Photo-to-surface daje możliwość stworzenia trójwymiarowego modelu bezpośrednio z obrazu cyfrowego. Możesz zeskanować obraz, a Mastercam Art stworzy organiczne, rzeźbione dzieło, używając świateł i cieni do określenia wysokości powierzchni. Funkcja Photo-to-surface przekształca mapę bitową lub fotografię w powierzchnię tłoczoną. Proces ten może być również odniesiony do konwersji skali 256-ciu odcieni szarości. Ustalasz zakres wysokości, a Mastercam Art sortuje punkty wg skali odcieni szarości w poprawny poziom Z, tworząc powierzchnię reliefu. Na wyjściu otrzymujesz powierzchnię w formacie STL lub Mastercam. Możesz uzyskać magiczny efekt, tworząc powierzchnię, odwracając ją i wycinając w półprzezroczystym, zabarwionym akrylowym elemncie. Ładne efekty daje mlecznobiały. Model nie będzie wyglądał dobrze, ale przytrzymaj go „pod światło”, a zobaczysz niemal perfekcyjny rendering fotografii.

Obrazek

Powierzchnia Reliefu

Powierzchnia Mcam

Powierzchnia pocieniowana

Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 17

Rozdział 2

Rozdzielczość
Mastercam Art uruchamia się z czystym „płótnem”, do którego dodajesz swoją sztukę. Można łatwo połączyć wiele powierzchni bazowych w jeden projekt. Fragmenty pracy o dużej szczegółowości możesz modelować w sekcji reliefu o wysokiej rozdzielczości, natomiast mniej szczegółowe w sekcji o średniej rozdzielczości. Możesz dzięki temu radykalnie skrócić czas modelowania i programowania. Możesz również uzyskać większą elastyczność umieszczając te „płótna” na różnych warstwach obróbki. Na przykład, możesz mieć sześć różnych reliefów na sześciu ściankach sześcianu (kostki). Możesz obrabiać drzwi szafki z reliefami o niskiej rozdzielczości na środku i czterema małymi reliefami, o dużej szczegółowości, w narożach. Ponieważ możesz obrabiać co chcesz, mógłbyś obrabiać detale małym frezem i gęsto rozmieszczonymi ścieżkami, a duży detal większym frezem i rzadziej rozmieszczonymi ścieżkami.

Zachowaj swoją wiedzę
Menadżer Operacji jest drzewem historii dla ścieżki narzędzia. Przechowuje on ścieżkę i w każdej chwili umożliwia edycję strategii cięcia. Możesz również zapisać zbiory udanych strategii i zastosować je do przyszłych prac.

18 Mastercam wersja 9 Art

Mastercam Art – przegląd

Nowe strategie obróbki dla powierzchni Art
Mastercam Art oferuje dużą różnorodność technik, dzięki którym z maszyny wychodzi detal dokładnie taki, jak go sobie wyobrażałeś. Do Twojej dyspozycji jest wiele technik obróbki zgrubnej i wykańczającej. Strategie Mastercam Art zostały stworzone specjalnie do dokładnej obróbki powierzchni artystycznych. Budowane z myślą o prędkości, ścieżki te generowane są szybko, dając w ciągu kilku sekund wyniki gotowe do obróbki. Poniższe okno dialogowe pokazuje niektóre z dostępnych metod cięcia.

Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 19

Rozdział 2

Kolejne ilustracje przedstawiają przykłady.

Strategia równolegle pod kątem (45 stopni)

20 Mastercam wersja 9 Art

Mastercam Art – przegląd

Strategia spirala po kwadracie z zaokrąglonymi narożami

Wymagania sprzętowe
Poniżej przedstawiono specyfikację dla minimalnej wydajności. Dla zwiększenia wydajności polecamy najpierw zwiększyć prędkość procesora, następnie wielkość RAM, a na końcu pamięć karty graficznej.
– – – – – – –

System operacyjny: Windows XP lub Windows 2000 Micro$oft Internet Explorer 6 lub nowszy Procesor: Intel Pentium 4, 2 Ghz lub lepszy Pamięć: 512MB lub więcej Myszka kompatybilna z Windows Monitor o minimalnej rozdzielczości 1280×1024 lub większej Karta graficzna: 64MB pamięci z trybem graficznym 1280×1024 lub lepszym

Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 21

Rozdział 2

Co dalej?
W następnym rozdziale rozpoczniesz tworzenie części i zaczniesz budowanie powierzchni Art'a.

22 Mastercam wersja 9 Art

Mastercam Art – szybki start

Mastercam Art – szybki start
Ten rozdział zawiera przegląd i ćwiczenia, które pomogą Ci szybko rozpocząć pracę w Mastercam Art. Zakładają one pewną znajomość Mastercama. Ćwiczenia opisują ogólnie co robić, natomiast bardziej szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w dalszych rozdziałach. Jeśli takie podejście wydaje Ci się zbyt szybkie powinieneś rozpocząć od rozdziału 4. Pierwszy projekt, tabliczka z numerem domu, przedstawi Ci sposób tworzenia powierzchni Art, prowadząc Cię przez proces tworzenia powierzchni tego złożonego modelu.

Źródła geometrii i historia tworzenia
Grafika dla obrzeża tabliczki oraz ozdobniki zostały zaimportowane z biblioteki Mastercam Classic Art Library. Litery i liczby zostały utworzone przez konwersję czcionek TrueType. Projekt zakończy stworzenie w Mastercamie elipsy i dwóch splajnów. Uwaga: Więcej informacji na temat tworzenia liter można znaleźć w Mastercam Engraving Tutorial, rozdział 3, który jest dostarczany razem z Mastercam oraz w pomocy online Mastercam. Poniżej przedstawiono widok ogólny projektu.

Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 23

Rozdział 2

24 Mastercam wersja 9 Art

Mastercam Art – szybki start

W tym rozdziale zapoznasz się z następującymi procesami:
● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uruchomienie Mastercam Art Rozpoczęcie procesu projektowania Tworzenie płótna reliefu Tworzenie powierzchni typu Organic Opcje widoków Zapis do pliku Tworzenie powierzchni eliptycznej Tworzenie wielu powierzchni Tworzenie powierzchni typu swept

Ćwiczenie 1 – Uruchomienie Mastercam Art
Mastercam Art jest modułem dodatkowym, którego można używać w Mastercam Mill lub Mastercam Router wersja 9. Produkty Mastercam są domyślnie instalowane w katalogu C:\Mcam9.

Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 25

Rozdział 2
Aby uruchomić Mastercam Art wykonaj jedną z poniższych czynności:


Kliknij dwukrotnie na ikonkę na pulpicie Windows, o ile ikonka jest dostępna. Jeśli jej nie ma, wybierz jedną z poniższych opcji: Jeśli dodałeś Art do Router, kliknij dwukrotnie na ikonkę Mastercam Router. LUB Jeśli dodałeś Art do Mill, kliknij dwukrotnie na ikonkę Mastercam Mill, na pulpicie Windows. Po uruchomieniu Mill lub Router, naciskając [Alt+C], otwórz katalog C-Hook i wybierz art.dll.

Wciśnij Open (Otwórz). Teraz Mastercam Art jest otwarty i gotowy do pracy. Możesz być pewien, że Art jest uruchomiony, ponieważ w tekscie „Main Menu” (Menu Główne) będzie napisane Mastercam Art.

26 Mastercam wersja 9 Art

Mastercam Art – szybki start

Ćwiczenie 2 – Rozpoczęcie procesu projektowania
W tym ćwiczeniu użyjesz geometrii szyldu do utworzenia płótna reliefu (lub inaczej, obszaru roboczego dla powierzchni) oraz utworzysz model bryłowy części. ►Otwarcie pliku W Mastercam Art możesz stworzyć geometrię, zaimportować istniejącą geometrię lub skonwertować zeskanowany obraz. W tym projekcie użyjesz istniejącej geometrii. 1. Żeby rozpocząć pracę w Mastercam Art, wybierz Main Menu (Menu Główne), File (Plik), New (Nowy).

2. Po otwarciu poniższego okna, wybierz Yes (Tak).

3. W następnym oknie dialogowym wybierz No (Nie).

Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 27

Rozdział 2

4. Wybierz Main Menu (Menu Główne), File (Plik), Get. 5. Przejdź do Mcam9\Tutorials\Art\Inch. 6. Wskaż Sign.mc9 i wciśnij Open (Otwórz), żeby wczytać plik.

7. Część zostanie wyświetlona w widoku izometrycznym. Wciśnij przycisk Gview-Top, żeby wyświetlić część w widoku z góry. 8. Wciśnij przycisk Screen-Fit z belki narzędzi. Twoja część powinna wyglądać jak na poniższej ilustracji.

28 Mastercam wersja 9 Art

Mastercam Art – szybki start

9. Wciśnij przycisk Screen-Unzoom by 0.8. Zmniejszy to widok części na ekranie o 20%, dzięki czemu wokół będzie trochę miejsca do pracy nad częścią. Jesteś teraz gotowy do rozpoczęcia tworzenia płótna reliefu.

Ćwiczenie 3 – Tworzenie płótna reliefu
Mastercam Art uruchamia się z czystym płótnem reliefu, czyli obszarem roboczym, w którym tworzysz swoje dzieło. Za każdym razem, gdy rozpoczynasz nowy projekt musisz zdefiniować płótno. Płótno jest płaską, kwadratową siatką punktów. To ćwiczenie poprowadzi Cię przez proces przygotowania płótna reliefu, na którym będziesz tworzył szyld. ►Tworzenie płótna reliefu 1. Wybierz Main Menu (Menu Główne), Art, File (Plik), New Relief (Nowy Relief).

Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 29

Rozdział 2

Uwaga: Wartości do ustawienia lub wybrania są zaznaczane na ilustracjach za pomocą prostokąta, elipsy lub powierzchni. Ta konwencja jest używana w całym podręczniku. 2. Zdefiniuj granice płótna ustawiając wartości pokazane poniżej.
   

Ustaw Canvas Origin X i Y (początek płótna w X i Y) na 0.000, a Origin Z na -2.000. Ustaw Check Relief Z limit within ograniczenie Z reliefu), żeby go aktywować. (sprawdzaj

Ustaw Relief Z limit (granica reliefu w Z) na 2.000. Ustal wielkość płótna za pomocą Width X axis (szerokość w osi X) na 24.500 i Height Y axis (wysokość w osi Y) na 12.500. Ustaw Resolution (rozdzielczość) na 20, pozostaw Level (poziom) na 10 i wybierz kolor nr 16.30 Mastercam wersja 9 Art

Mastercam Art – szybki start

3.

Po wprowadzeniu wszystkich wartości kliknij na przycisk OK, na dole okna dialogowego. Uwaga: Puste płótno reliefu wyświetla się jako siatka punktów na ekranie, w wybranym kolorze, jak pokazano dalej.

Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 31

Rozdział 2

Ćwiczenie 4 – Tworzenie powierzchni organic
Powierzchnie Organic są kręgosłupem Mastercam Art. Dają one duże możliwości i dużą elastyczność; mogą być dodawane, odejmowane, nakładane na siebie, itd. Powierzchnie Organic są „nadmuchanymi”, swobodnymi powierzchniami wewnątrz płaskiego (2D), połączonego obrzeża nazywanego „łańcuchem zamkniętym”. Łańcuch jest po prostu zbiorem elementów geometrycznych, określanych ogólnie jako „elementy”, w którym wszystkie elementy są połączone ze sobą końcami. Jeśli łańcuch geometrii nie będzie całkowicie zamknięty, operacja powierzchni organic nie zadziała. W dalszej części podręcznika zostaną omówione inne operacje, które działają na łańcuchach otwartych. Poniżej zamieszczono cieniowany obraz pokazujący powierzchnię obrzeża, którą za chwilę utworzysz. W tym projekcie określisz przekrój obrzeża łukiem o promieniu jednego cala oraz wygładzisz go używając ustawień kształtu 'Arc High'.

32 Mastercam wersja 9 Art

Mastercam Art – szybki start

►Praca z wieloma widokami Mastercam Art może wyświetlić część jednocześnie w kilku widokach. Pomagają one w procesie wskazywania i tworzenia. Naciśnij [Alt+W], żeby otworzyć okno dialogowe Viewports (okna widoków) i wybierz widok 'side-by-side', tak jak pokazano na poniższej ilustracji.

Opcja ta wyświetla widok z góry oraz widok izometryczny części, co ilustruje poniższy rysunek. Możesz je obracać i powiększać niezależnie,
Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 33

Rozdział 2
aż do uzyskania pożądanego rezultatu.

Dwa okna widokowe

►Tworzenie powierzchni organic dla obramowania Płótno reliefu zostało już zdefiniowane. Następnym krokiem jest stworzenie powierzchni – elementów reliefu. 1. Wybierz Main Menu (Menu Główne), Art, Create Surfs (utwórz powierzchnię), Organic.

Otworzy się menu wyboru łańcuchów.

34 Mastercam wersja 9 Art

Mastercam Art – szybki start

Łańcuch (Chain) jest trybem domyślnym i nie trzeba go wybierać w tym momencie

2. Tryb wybierania łańcuchów jest automatycznie domyślny. Nie musisz go wskazywać. Zaznacz zewnętrzne łańcuchy definiujące obrzeże. Wskaż lewą dolna stronę każdego obrzeża, w punktach pokazanych na poniższej ilustracji (1 i 2). Kiedy wybierasz każdy z punktów Mastercam podświetla cały łańcuch i pozwala na wybranie kolejnego.

Uwaga: Grafika pokazuje część nie wyświetlając siatki punktów, przez co łatwiej można zobaczyć punkty wyboru. 3. Po zakończeniu wskazywania łańcuchów, kliknij na Done (wykonaj). 4. Utwórz obrzeże wprowadzając następujące informacje w oknie dialogowym Organic Surface Parameters (Parametry Powierzchni Organic):
Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 35

Rozdział 2
 

1.000 dla Radius (promień). 0.125 dla Base Height (wysokość bazy). Wprowadzenie wysokości bazy unosi obrzeże do góry, z jednoczesnym wyciągnięciem cienkiej ścianki.

5. Kliknij na listę parametrów Adjust Shape (dopasowanie kształtu) i wybierz Arc-High. Uwaga: Wartości numeryczne można wpisać w polach edycyjnych.

6. Po wprowadzeniu parametrów kliknij na przycisk OK na dole okna dialogowego. Mastercam wyświetli część. Powinna ona wyglądać tak, jak na poniższym rysunku.

36 Mastercam wersja 9 Art

Mastercam Art – szybki start

Ćwiczenie 5 – Opcje widoków
Teraz będziesz oglądał to, co stworzyłeś, z różnych stron, z cieniowaniem i bez, będziesz zmieniał okna widoków oraz wyświetlał osie początku układu współrzędnych.

Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 37

Rozdział 2
►Powrót do pojedynczego okna widoku 1. Naciśnij [Alt+W], żeby otworzyć okno dialogowe Viewports. 2. Wybierz pojedyncze okno widoku, jak pokazano na poniższym rysunku.

Uwaga: Okno widoku może być zmieniane w każdej chwili, gdy zajdzie taka potrzeba.
Tip: Menu Viewports jest dostępne również poprzez wybranie Main Menu (Menu Główne), Next Menu (Dalej), Screen (Ekran), Next Menu, Viewports.

►Wyświetlanie początku układu współrzędnych i cieniowanie części 1. Naciśnij [F9], aby wyświetlić początek układu współrzędnych i oznaczenia osi (ponowne wciśnięcie [F9] wyłącza wyświetlanie osi układu współrzędnych). 2. Wybierz Gview-Isometric. Poniższa ilustracja pokazuje jak powinna wyglądać część.

38 Mastercam wersja 9 Art

Mastercam Art – szybki start

3. Wciśnij [Alt+S], aby włączać i wyłączać cieniowanie.

Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 39

Rozdział 2
►Zmiana płaszczyzny widoku 1. Wybierz Gview-Front, żeby zobaczyć grubość (głębokość) części (patrz poniższa ilustracja). Pozioma linia w tym widoku to oś X. Pokazuje on płaszczyznę Z0. W tym widoku możesz zobaczyć, że część nie wykracza ponad Z0. W miarę postępu tworzenia, zauważysz, że przybliży się ona do Z0. Uwaga: Część nie powinna przekraczać płaszczyzny Z0, ponieważ Z0 reprezentuje wierzchołek półfabrykatu, jak również płaszczyzna ta jest używana do ustawienia zera półfabrykatu na maszynie CNC. Jeśli projekt przekracza płaszczyznę Z0, nie będzie on obrabiany. Jeśli detal wystaje ponad płaszczyznę Z0, możesz przesunąć model poniżej Z0 używając funkcji zmiany.

2. Wciśnij przycisk Gview-Top, żeby powrócić do widoku z góry i rozpocząć tworzenie pozostałych powierzchni. ►Tworzenie powierzchni organic dna szyldu

40 Mastercam wersja 9 Art

Mastercam Art – szybki start

Tłumaczenie: M.Krzywicki, kem-cnc@wp.pl

Mastercam wersja 9 Art 41

 
statystyka