Przeglądaj wersję html pliku:

tematyka_egzaminu


TEMATYKA EGZAMINU MIERNICTWO I SYSTEMY POMIAROWE MECHANIKA I BUDOWA MASZYN STUDIA ZAWODOWE DZIENNE SEMESTR III 2004/2005

1. Obszar występowania metrologii w procesie wytwarzania 2. Przedmiot metrologii 3. Metrologia jako dziedzina podstawowa 4. Wielkości fizyczne i jednostki miar 5. Kontrola wielkości i odtwarzalność w pomiarach 6. Powtarzalność i odtwarzalność w pomiarach 7. Racjonalne kryteria w doborze narzędzi pomiarowych 8. Sumaryczny koszt wykonania z uwzględnieniem kosztów pomiaru 9. Błędy metody pomiaru 10. Etapy prowadzenia pomiarów 11. Dokładność geometryczna części maszyn - dokładność wymiaru - dokładność kształtu - dokładność wzajemnego położenia - struktura geometryczna powierzchni 12. Działania na liczbach tolerowanych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez stałą, wymiar wynikowy jako funkcja jednej i wielu zmiennych, liczba wpływu, skrócony wzór Taylora. 13. Podział przyrządów pomiarowych 14. Klasyfikacja metod pomiarowych długości kąta 14.1 Ze względu na sposób otrzymywania wyniku pomiaru (bezpośrednie, pośrednie, uwikłane) 14.2 Ze względu na podstawę przyjętą do oceny wartości wielkości mierzonej (metoda podstawowa, pomiary względne i bezwzględne)

 
statystyka