Przeglądaj wersję html pliku:

06 obróbka cieplna stopów miedzi


POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: TECHNOLOGIA OBRÓBKI CIEPLNEJ ĆWICZENIA LABORATORYJNE Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW MIEDZI Cel ćwiczenia Zapoznanie się z metodami podwyższania własności mechanicznych stopów miedzi. Przebieg ćwiczenia: • Dokonać pomiarów twardości Brinella HB2,5/62,5/15 brązów w stanie dostawy • Ustalić na podstawie [1,2] parametry przesycania powyższych gatunków brązów • Przeprowadzić przyspieszone nagrzewanie i wygrzewanie 2 próbek każdego z powyższych gatunków brązów • Przeprowadzić oziębianie 2 próbek każdego brązu w wannie wodnej • Dokonać pomiarów twardości HB próbek brązów po oziębianiu • Przeprowadzić przyspieszone nagrzewanie i 1-godzinne wygrzewanie po 1 z próbek każdego z oziębionych brązów w temperaturze 300 i 500 oC oraz próbki BK31 i BA1032 w stanie dostawy w temperaturze 300 oC. Studzenie na powietrzu. • Dokonać pomiarów twardości HB2,5/62,75/15 próbek brązów wygrzewanych w 300 i 500oC Wyposażenie stanowiska: piece laboratoryjne SNOL wanna wodna 20 oC twardościomierz Brinella HPO 250 po 3 próbki BA1032 i BK31 Uwagi do sprawozdania: • Przedstaw w postaci tabelarycznej uzyskane wyniki pomiarów twardości brązów w różnych stanach technologicznych • Wyjaśnij uzyskane wyniki pomiarów twardości brązów w różnych stanach technologicznych • Określ stan dostawy brązów Literatura: 1. Prowans St.; Metaloznawstwo, PWN, Warszawa 1988 2. Dobrzański L.A.; Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna Stopów Metali,
OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW MIEDZI – ćwiczenia laboratoryjne 1

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1995 3. Wesołowski K.; Metaloznawstwo, tom III, Metale nieżelazne i ich stopy, WNT, Warszawa 1966

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW MIEDZI – ćwiczenia laboratoryjne

2

 
statystyka