Przeglądaj wersję html pliku:

05 umacnianie stopów aluminium


POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: TECHNOLOGIA OBRÓBKI CIEPLNEJ ĆWICZENIA LABORATORYJNE Ćwiczenie nr 5 UMACNIANIE STOPÓW ALUMINIUM Cel ćwiczenia Zapoznanie się z metodami podwyższania własności mechanicznych stopów aluminium Przebieg ćwiczenia: • Dokonać pomiarów twardości Brinella HB2,5/62,5/15 durali w stanie dostawy • Ustalić na podstawie [1,2] parametry przesycania powyższych gatunków durali • Przeprowadzić przyspieszone nagrzewanie i wygrzewanie 2 próbek każdego z powyższych gatunków durali • Przeprowadzić oziębianie 2 próbek każdego duralu w wannie wodnej • Dokonać pomiarów twardości HB próbek durali w stanie przesyconym • Przeprowadzić starzenie sztuczne i naturalne po 1 z próbek każdego duralu • Przeprowadzić pomiary twardości starzonych durali na następnych ćwiczeniach • Dokonać pomiarów twardości HB2,5/31,75/15 aluminium technicznego i PA2 w stanie dostawy i po zgniocie Wyposażenie stanowiska: piece laboratoryjne SNOL wanna wodna 60 oC twardościomierz Brinella HPO 250 po 2 próbki durali PA6 (φ10), PA7 (φ22) i PA33 (φ25) próbki aluminium technicznego po zgniocie Z = 0%, 25%, 50% i 75% próbki PA2 ( ALMg2Mn - stop do przeróbki plastycznej) po zgniocie Z = 0%, 25%, 50% i 75% Uwagi do sprawozdania: • Przedstaw w postaci tabelarycznej uzyskane wyniki pomiarów twardości stopów aluminium w różnych stanach technologicznych • Wyjaśnij wpływ temperatury starzenia na twardość durali • Wyjaśnij zróżnicowane umocnienie zgniotem aluminium technicznego i PA2 Literatura: 1. Dobrzański L.A.; Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna Stopów Metali, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1995, s.413 ÷ 424
UMACNIANIE STOPÓW ALUMINIUM – ćwiczenia laboratoryjne 1

2. Wesołowski K.; Metaloznawstwo, tom III, Metale nieżelazne i ich stopy, WNT, Warszawa 1966, s.183 ÷ 222

UMACNIANIE STOPÓW ALUMINIUM – ćwiczenia laboratoryjne

2

 
statystyka