Przeglądaj wersję html pliku:

05_Analiza konstrukcji..


POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: OBRÓBKA PLASTYCZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Ćwiczenie nr 5 ANALIZA KONSTRUKCJI I DZIAŁANIA TŁOCZNIKÓW 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z konstrukcją poszczególnych części składowych tłocznika ich współdziałaniem oraz funkcjonowaniem całego tłocznika. 2. − − Przebieg ćwiczenia. podzielić grupę laboratoryjną na pięć zespołów przeanalizować działanie tłocznika wyznaczonego dla każdego zespołu przez prowadzącego ćwiczenie: ustalić postać materiału wyjściowego, sposób jego prowadzenia, sposób ustalania skoku materiału, sklasyfikować tłocznik, narysować uzyskiwany na tłoczniku wyrób. przeanalizować działanie następnego tłocznika wyznaczonego przez prowadzącego ćwiczenie, narysować uzyskiwany na nim wyrób, narysować tłocznik pokazując jego rozwiązania konstrukcyjne i sposób pracy. Rysunek musi być wykonany ręcznie zgodnie z zasadami rysunku technicznego. Prawidłowe jego wykonanie jest warunkiem zaliczenia ćwiczenia. Literatura.3.

3.1. Marciniak – Konstrukcja wykrojników. W–wa PWT; 3.2. Z. Marciniak – Konstrukcja tłoczników W–wa 2002; 3.3. Ustasiak, P. Kochmański – Obróbka plastyczna. Materiały pomocnicze do projektowania, Szczecin 2004

OBRÓBKA PLASTYCZNA – ćwiczenia laboratoryjne

1

 
statystyka