Przeglądaj wersję html pliku:

08_Powloki nakladane ogniowo


POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: INŻYNIERIA POWIERZCHNI Ćwiczenie nr 8. Temat ćwiczenia: Powłoki nakładane ogniowo 1.0 Wstęp Pokrywanie metali w kąpieli stopionego metalu jest najstarszą, najprostszą i ogólnie biorąc najtańszą metodą nakładania metalowych powłok ochronnych. W praktyce stosuje się tę metodę do nakładania powłok z cyny, cynku, ołowiu i aluminium. Tą metodą pokrywa się przede wszystkim stal, rzadziej żeliwo i miedź (cyna). Stosuje się je również do pokrywania takich metali jak tytan i molibden, pokrywając je aluminium w celu zabezpieczenia przed utlenianiem lub związaniem azotu. Proces technologiczny pokrywania w kąpieli stopionego metalu składa się z czterech zasadniczych operacji wspólnych dla trzech podstawowych technologii i cynowania, cynkowania i aluminiowania. 1. Obróbka wstępna – przygotowawcza obejmuje trzy zabiegi: odtłuszczanie, trawienie i płukanie. Przed pokrywaniem żeliw zaleca się piaskowanie. 2. Obróbka w topniku – polega na zanurzeniu w roztworze wodnym i wysuszeniu lub przeciągnięciu przez warstwę topnika stopionego na powierzchni stapianego metalu, lub kolejnym zanurzeniu w roztworze wodnym topnika i następnie w jego stopie (pływającym na powierzchni metalu). 3. Pokrywanie wyrobu przez zanurzenie w roztopionym metalu. 4. Obróbka końcowa – wykańczająca. 2.0 Wykonanie ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wytworzenie przez zanurzenie w kąpieli stopionego cynku, powłoki na próbkach stalowych. Zabieg zostanie przeprowadzony przy zmiennych czasach zanurzenia próbek, celem określenia optymalnych parametrów procesu. W tym celu należy: 1. Odtłuścić próbki blachy stalowej w odczynniku organicznym, 2. Wytrawić w wodnym roztworze HCl (200 g/dcm3) w temperaturze 80°C, 3. Płukać w gorącej wodzie, 4. Zanurzyć w roztworze wodnym topnika (ZnCl2 + NH4Cl), 5. Wysuszyć i zanurzyć w stopionym metalu pokrytym warstwą topnika, 6. Po wyjęciu zmierzyć w każdej próbce grubość warstwy metodą elektromagnetyczną, 7. Sporządzić wykres grubości powłoki w funkcji czasu zanurzenia próbki w stopionym metalu.
Powłoki nakładane ogniowo – Inżynieria Powierzchni 1

Literatura: 1. Święcicki Teofil: Cynkowanie żelaza w ciekłym cynku. 2. S. Prowans, i in.: Prace Nauk. Politechniki Szczecińskiej nr 1, Instytut Budowy Maszyn 1973, 111.

Powłoki nakładane ogniowo – Inżynieria Powierzchni

2

 
statystyka