Przeglądaj wersję html pliku:

PLC_materialy


Sterowniki PLC

Podstawowe dane sterownika OMRON CPM1

Oznaczenie wyprowadzeń

Struktura wewnętrzna

Schemat Wejścia oraz Wyjścia sterownika CPM1A

Zakresy i typy zmiennych Obszar IR obszar pamięci adresów modułów wejść/wyjść i odwzorowania stanów wejść/wyjść. Flagi (znaczniki) mogą być wykorzystywane dowolnie przez programistów z pominięciem tych, które posiadają predefiniowane znaczenie np. słowa przyporządkowane modułom wejścia/wyjścia, Obszar SR znaczniki obsługiwane przez CPU, zamieszczone są tu informacje dotyczące ustawień np. liczników sprzętowych, znaczniki systemowe np.

znacznik równy 1, znacznik równy 0, znaczniki przebiegów prostokątnych np. 1 sek., Obszar AR zawierają informacje dotyczące urządzeń peryferyjnych, dane dotyczące aktualnego i maksymalnego czasu cyklu, informacje na temat błędów, które pojawiły się podczas pracy sterownika, Obszar TR umożliwiają zapamiętane tymczasowych (pośrednich) stanów w trakcie wykonywania niektórych funkcji logicznych, wykorzystywane najczęściej w trakcie tworzenia rozbudowanych diagramów stykowych, Obszar HR zachowują swój stan także po wyłączeniu zasilania sterownika i mogą być używane jako flagi statyczne tzn. trwale zachowujące swoją wartość, Obszar LR . konfigurowanie grupy sterowników w struktury sieciowe do wymiany informacji pomiędzy sterownikami poza programem sterowania, Obszar TC . obszar pamięci związany z operacjami licznikowymi oraz układami czasowymi (rozkazy TIM, TIMH, CNT, CNTR), Obszar DM . obszary typu zapis/odczyt (RW) dla dowolnego wykorzystania oraz obszary obsługiwane przez system operacyjny sterownika; są tu informacje dotyczące ustawie: sterownika m.in. tryb startowy, ustawienia portów komunikacyjnych itp. SR253 09 Znacznik przekroczenia czasu cyklu 10 - 12 Niewykorzystane 13 P_On Znacznik „Normalnie załączony” (ang. Always ON Flag) 14 P_Off Znacznik „Normalnie wyłączony” (ang. Always OFF Flag) 15 P_First_Cycle Znacznik „Pierwszy cykl” (ang. First Cycyle Flag) załączany jednokrotnie podczas włączenia sterownika na okres pierwszego cyklu, po czym wyłączany SR 254 00 P_1min Bit impulsu zegarowego 1-minutowego 01 P_0_02s Bit impulsu zegarowego 0.02-sekundy 02 P_N Znacznik negacji – N (ang. Negative Flag) SR 255 00 P_0_1s Bit impulsu zegarowego 0.1-sekundy 01 P_0_2s Bit impulsu zegarowego 0.2-sekundy 02 P_1s Bit impulsu zegarowego 1.0-sekundy 03 P_ER Znacznik błędu wykonywania instrukcji – ER załączany, gdy w trakcie wykonywania instrukcji pojawi się błąd 04 P_CY Znacznik przeniesienia – CY (ang. Carry Flag)załączany, gdy w wyniku wykonania instrukcji występuje przeniesienie 05 P_GT Znacznik „Większy niż” – GR (ang. Greater Than Flag) załączany, gdy wynikiem porównania jest „większy” 06 P_EQ Znacznik „Równy” – EQ (ang. Equals Flag) załączany, gdy wynikiem porównania jest „równy” lub gdy wynik wykonania instrukcji jest 0 07 P_LT Znacznik „Mniejszy niż” – LE (ang. Less Than Flag) załączany, gdy wynikiem porównania jest „mniejszy”

Reprezentacja danych: Naturalny Kod Dwójkowy (NKD)

1 0 1 1 0 1 0 1 7 6 5 4 3 2 1 1x2 +0x2 +1x2 +1x2 +0x2 +1x2 +0x2 +1x 20
Liczby Dziesiętne Zakodowane Binarnie (BCD)

1 2 7 0001;0010;0111

Cykl pracy sterownika:

START

Obraz WE

Program

Obraz WY

Komunikacja

Diagnostyka

Języki programowania (Norma IEC 61131-3): Lista rozkazów (IL) LD 000.03 AND 000.01 OR 010.00 AND NOT 000.02 OUT 010.00 Tekst strukturalny (ST) if then, case, for …… Schemat Drabinkowy (LD)
000.03 Start 010.00 000.01 X1 000.02 X2 010.00 Prawo

Funkcjonalny Schemat blokowy(FBD)

A B

AND

C

Sekwencyjny Schemat Funkcjonalny(SFC)
Krok 1

Warunek

Krok 2

Realizacja elementarnych funkcji
1. Funkcja o zadanej postaci:
K1=S1*S2\ +S1’*S2 K2=S1’*S2*S3

2. Układ z samopodtrzymaniem (Przerzutnik RS)

3. Sortowanie belek (SET, KEEP, RESET)

000.01, 000.02, 000.03 – Czujniki L1, L2, L3 010.01 Magazyn A, 010.02 Magazyn B

4. Układy czasowe

5. Układy licznikowe

Licznik jednokierunkowy CP

Licznik rewersyjny II(+), DI(-), R-Reset

 
statystyka