Przeglądaj wersję html pliku:

Instrukcja obslugi


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC

Instrukcja obsługi

wydanie 10.2000

Dokumentacja użytkownika

Przegląd dokumentacji SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC (10.00)
Dokumentacja ogólna Dokumentacja użytkownika

Mat. reklamowy

Katalog zamów. NC 60

Katalog Wyposaż. NC-Z

AutoTurn Instr. obsługi Instrukcja Instr. obsługi - Krótka instr. - HT 6 (+840Di) diagnozowania *) - Krótka instr. - Programowanie(1) - PHG - Instr. obsługi *) - Ustawianie (2) - Jednostka obsługowa

Dokumentacja użytkownika

Dokumentacja producenta / serwisowa

Instr. programow. - Krótka instr. - Podstawy *) - Przygot. pracy *) - Cykle - Cykle pomiarowe

Instr. obsługi Przegląd - ManualTurn systemowy - Krótka instr. ManualTurn - ShopMill - Krótka instr. ShopMill

Opis funkcjonow. - ManualTurn - ShopMill

Opis funkcjonow. Akcje synchron. drewno, szkło, ceramika

Opis funkcjonow. - Sprzęż. komput. - Obliczenie zapotrzebowania na narzędzia

Projektowanie (sprzęt) *) - FM-NC - 810D - 840D

Dokumentacja producenta / serwisowa

Komponenty obsługi (sprzęt) *)

Opis funkcjonow. Działanie napędu *)

Opis funkcjonow. - Maszyna podst. *) - Funkcje rozszerz. - Funkcje specjalne

Pakiet projekt. MMC 100/101 - Składnia projekt. - Środowisko rozw.

Pakiet instaOpis funkcjonow. lacyjny Zarządzanie MMC100/101 narzędziami Aktual. i konfiguracja oprogramowania

Opis funkcjon. Projekt. otoczki graficznej OP 030

Opis funkcjon. SINUMERIK Safety Integrated

Opis funkcjon. Dygitalizacja

Instrukcja uruchom. *) - FM-NC - 810D - 840D/611D - MMC/HMI

Listy *)

Opis funkcjon. Silnik liniowy

Opis funkcjon. Wytyczne dot. - Moduł hydr. tolerancji - Moduł. analog. elektromagn.

Dokumentacja producenta / serwisowa

Dokumentacja elektroniczna

DOC ON CD *) System SINUMERIK *) Zalecany minimalny zakres dokumentacji

Opis funkcjonow. Dialekty ISO SINUMERIK

Opis funkcjonow. CAM-Integration DNC NT-2000

Podręcznik (sprzęt + uruchomienie)

Wprowadzenie

1

SINUMERIK 840D/810D/FM-NC

Elementy obsługi/ 2 przebiegi czynności obsługowych Przykład obsługi 3

Maszyna

4

Instrukcja obsługi
Parametry 5

Program

6

Usługi

7

Diagnoza

8

Uruchomienie
Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 840D 6 SINUMERIK 840DE (wariant eksportowy) 6 SINUMERIK 810D 4 SINUMERIK 810DE (wariant eksportowy) 4 SINUMERIK FM-NC 3

9

Konserwacja

10

Aneks

A

Wydanie 10.00

Dokumentacja SINUMERIK 

Kody wydań Przed wydaniem niniejszym ukazały się wydania podane niżej. W kolumnie "Wskazówka" zaznaczono literami, jaki status posiadają wydania, które ukazały się dotychczas. Oznaczenie statusu w kolumnie "Wskazówka": A... B... C... Nowa dokumentacja. Niezmieniony dodruk z nowym numerem zamówieniowym. Zmieniona wersja jako nowe wydanie. Jeżeli przedstawiony na danej stronie techniczny stan rzeczy zmienił się w stosunku do wydania poprzedniego, jest to sygnalizowane przez podanie zmienionego wydania w nagłówku każdej strony. Wydanie 02.95 04.95 12.95 03.96 08.97 12.97 12.98 08.99 04.00 10.00 Nr zamówieniowy 6FC5298-2AA00-0AP0 6FC5298-2AA00-0AP1 6FC5298-3AA00-0AP0 6FC5298-3AA00-0AP1 6FC5298-4AA00-0AP0 6FC5298-4AA00-0AP1 6FC5298-5AA00-0AP0 6FC5298-5AA00-0AP1 6FC5298-5AA00-0AP2 6FC5298-5AA00-0AP0 Wskazówka A C C C C C C C C C

Niniejszy podręcznik jest częścią składową dokumentacji na CD-ROM (DOCONCD) Wydanie Nr zamówieniowy Wskazówka 10.00 6FC5298-6CA00-0AG0 C
Marki SIMATIC, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIROTEC, SINUMERIK i SIMODRIVE są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Siemens. Pozostałe określenia w niniejszej dokumentacji mogą być znakami towarowymi, których używanie przez strony trzecie dla swoich celów może naruszać prawa właścicieli.
Dalsze informacje znajdziecie w internecie pod: http:/www.aut.siemens.de/sinumerik Sporządzenie niniejszej dokumentacji nastąpiło przy pomocy WinWord 8.0 i Designer V 7.0 Przekazywanie jak też powielanie niniejszej dokumentacji, spożytkowywanie jej i informowanie o jej treści jest niedozwolone, o ile nie wyrażono na to wyraźnej zgody. Naruszenia zobowiązują do rekompensaty szkód. Wszystkie prawa zastrzeżone, w szczególności na wypadek udzielenia patentu albo zarejestrowania wzoru użytkowego.  Siemens AG 1995 - 2000, All Rights Reserved Nr zamówieniowy 6FC5298-6AA00-0AP0 W sterowaniu mogą funkcjonować dalsze funkcje, nie opisane w niniejszej dokumentacji. Nie ma jednak roszczenia do tych funkcji w przypadku dostawy nowego urządzenia wzgl. w przypadku usługi serwisowej. Sprawdziliśmy treść niniejszego materiału na zgodność z opisywanym sprzętem i oprogramowaniem. Mimo to rozbieżności nie można wykluczyć tak, że nie przejmujemy gwarancji na całkowitą zgodność. Dane zawarte w niniejszym materiale są jednak regularnie sprawdzane i niezbędne korekty są zawarte w kolejnych wydaniach. Za propozycje korekt będziemy wdzięczni.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Siemens-Aktiengesellschaft

0

10.00

Treść

0

Wprowadzenie .......................................................................................... 1-21
1.1 Produkt SINUMERIK 840D/810D/FM-NC..................................................... 1-22 1.2 Wskazówki dotyczące obchodzenia się........................................................ 1-24 1.3 Włączenie / wyłączenie ................................................................................ 1-25

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych......................... 2-27
2.1 Pulpity obsługi .............................................................................................. 2-29 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Pulpit obsługi OP 031............................................................................ 2-29 Pulpit obsługi OP 032............................................................................ 2-30 Wąski pulpit obsługi OP 032S ............................................................... 2-31 Klawiatura standardowa pełna............................................................... 2-32

2.2 Przyciski pulpitów obsługi............................................................................. 2-33 2.4 Pulpity sterowania maszyny ......................................................................... 2-38 2.5 Przyciski pulpitu sterowania maszyny .......................................................... 2-39 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 Wyłączenie awaryjne............................................................................. 2-39 Rodzaje pracy i funkcje maszynowe...................................................... 2-39 Sterowanie posuwem ............................................................................ 2-41 Sterowanie wrzecionem ........................................................................ 2-43 Przełącznik z zamkiem .......................................................................... 2-44 Sterowanie programem ......................................................................... 2-46

2.6 Podział ekranu ............................................................................................. 2-48 2.6.1 Przegląd................................................................................................ 2-48 2.6.2 Sygnalizacja globalna stanu maszyny ................................................... 2-49 2.6.3 Sygnalizacja statusu kanału .................................................................. 2-51 2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych .................................................... 2-53 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 Przegląd programów i wybór programu ................................................. 2-53 Zmiana okna menu................................................................................ 2-54 Wybranie katalogu / pliku ...................................................................... 2-54 Edycja wprowadzeń / wartości............................................................... 2-55 Potwierdzenie / anulowanie wprowadzenia ........................................... 2-57 Edycja programu obróbki ...................................................................... 2-57 Przełączenie kanału .............................................................................. 2-64 Połączenia komunikacyjne m:n ............................................................. 2-65 Kalkulator .............................................................................................. 2-71

2.8 Pomoc.......................................................................................................... 2-72 2.8.1 Przegląd: pomoc w edytorze (od wersji oprogr. 5) ................................. 2-71 2.8.2 Skrócona pomoc do poleceń programowych (od wersji opr. 5).............. 2-75 2.8.3 Pełna pomoc do poleceń programowych (od wersji opr. 5.2)................. 2-79 2.9 Lista zadań (od wersji oprogr. 5) .................................................................. 2-80

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

0- 5

0

Treść

10.00

0

2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 2.9.6 2.9.7

Opis składni dla list zadań ..................................................................... 2-82 Przykład listy zadań przy dwukanałowych połączeniach 1 : 1 ................ 2-86 Przykład listy zadań przy połączeniach wielokanałowych m : n.............. 2-87 Kolejność czynności obsługowych "wykonanie listy zadań" ................... 2-88 Zmiana nazwy obr. przedmiotów z listami zadań (od wersji oprogr. 5.2) 2-89 Kopiowanie obr. przedm. z listami zadań (od wersji oprogr. 5.2)............ 2-90 Archiwizowanie obr. przedm. z listami zadań w przypadku m:n (od wersji oprogr. 5.2)............................................................................ 2-91

Przykład obsługi ...................................................................................... 3-93
Typowy przebieg obsługi ...................................................................................... 3-93

Zakres czynności obsługowych "maszyna".......................................... 4-95
4.1 Struktura danych sterowania NC .................................................................. 4-97 4.1.1 Rodzaje pracy i funkcje maszynowe ...................................................... 4-98 4.1.2 Grupa rodzajów pracy i kanały............................................................. 4-100 4.1.3 Wybór rodzaju pracy, zmiana rodzaju pracy ........................................ 4-101 4.2 Ogólne funkcje i sygnalizacje...................................................................... 4-103 4.2.1 Start/stop/anulowanie/kontynuowanie programu obróbki .................... 4-103 4.2.2 Wyświatlenie płaszczyzny programowej .............................................. 4-104 4.2.3 Przełączanie układu współrzędnych maszyny / obrabianego przedmiotu (MKS/WKS) ................................................ 4-105 4.2.4 Wyświetlanie posuwów w osiach ......................................................... 4-107 4.2.5 Wyświetlanie funkcji G i transformacji .................................................. 4-107 4.2.6 Wyświetlanie funkcji pomocniczych ..................................................... 4-108 4.2.7 Wyświetlenie wrzecion......................................................................... 4-109 4.2.8 Kółko ręczne........................................................................................ 4-110 4.2.9 Status akcji synchronicznych (od wersji oprogramowania NCU 4.2) ... 4-111 4.2.10 Preset .................................................................................................. 4-113 4.2.11 Nastawienie wartości rzeczywistej (od wersji oprogramowania 5)........ 4-114 4.2.12 Maskowanie osi (od wersji oprogramowania 4.4)................................. 4-116 4.2.13 Przełączanie cale/mm (od wersji oprogramowania 5) .......................... 4-117 4.2.14 Zmiana układu wsp. dla wyświetl. wart. rzeczyw.(od wersji oprogr. 5) . 4-118 4.3 Bazowanie do punktu odniesienia .............................................................. 4-119 4.4 Rodzaj pracy Jog........................................................................................ 4-122 4.4.1 Funkcjonowanie i obraz podstawowy................................................... 4-122 4.4.2 Ruchy w osiach ................................................................................... 4-125 4.4.3 Inc: przyrost ......................................................................................... 4-126 4.4.4 Repos (powrót do poprzedniej pozycji) ................................................ 4-127 4.4.5 SI (Safety Integrated): zezwolenie użytkownika ................................... 4-128 4.4.6 Draśnięcie/określenie przesunięcia punktu zerowego (od wersji oprogram. 4.4) ..................................................................... 4-130 4.5 Rodzaj pracy MDA...................................................................................... 4-134 4.5.1 Funkcjonowanie i obraz podstawowy................................................... 4-134 4.5.2 Zapisanie programu w pamięci (MMC 100.2)....................................... 4-136

0-6

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

0

10.00

Treść

0

4.5.3 Zapisanie programu, funkcja pliku (MMC 103) .................................... 4-137 4.5.4 Skasowanie programu......................................................................... 4-138 4.5.5 Teach In ............................................................................................. 4-138 4.6 Rodzaj pracy "automatyka" ........................................................................ 4-142 4.6.1 Funkcjonowanie i obraz podstawowy .................................................. 4-142 4.6.2 Przegląd programów ........................................................................... 4-144 4.6.3 Wykonywanie z interfejsu V.24 (MMC 100.2) ...................................... 4-146 4.6.4 Załadowanie i rozładowanie obrabianego przedmiotu/programu obróbki (MMC 103) ........................................... 4-147 4.6.5 Protokół: lista załadowania programów (MMC 103)............................. 4-148 4.6.6 Wykonywanie z dysku twardego (MMC 103) ....................................... 4-148 4.6.7 Dostęp do zewnętrznej stacji sieciowej w przypadku MMC 103 (od wersji oprogr. 5.2) ......................................................... 4-149 4.6.8 Korekcja programu .............................................................................. 4-151 4.6.9 Nastawienie poszukiwania bloku / celu poszukiwania.......................... 4-153 4.6.10 Przyśpieszone zewnętrzne poszukiwanie bloku bez obliczania (tylko MMC 103: od wersji oprogramowania 5.3) ................................. 4-156 4.6.11 Poszukiwanie bloku w trybie testu programu, wielokanałowe (tylko MMC 103: od wersji oprogramowania 5.3) ................................. 4-160 4.6.12 Zmiana zapisu w pamięci .................................................................... 4-162 4.6.13 Sterowanie programem ....................................................................... 4-164 4.6.14 Przesunięcie DRF ............................................................................... 4-167

Zakres czynności obsługowych "parametry"...................................... 5-169
5.1 Dane narzędzia .......................................................................................... 5-171 5.1.1 Struktura korekcji narzędzia ................................................................ 5-171 5.1.2 Typy i parametry narzędzi ................................................................... 5-172 5.2 Korekcja narzędzia..................................................................................... 5-187 5.2.1 Funkcjonowanie i obraz podstawowy korekcji narzędzia ..................... 5-187 5.2.2 Nowe narzędzie................................................................................... 5-188 5.2.3 Wyświetlenie narzędzia ....................................................................... 5-189 5.2.4 Poszukiwanie narzędzia ...................................................................... 5-191 5.2.5 Skasowanie narzędzia......................................................................... 5-192 5.2.6 Nowe ostrze ........................................................................................ 5-193 5.2.7 Wyświetlenie ostrza............................................................................. 5-194 5.2.8 Poszukiwanie ostrza............................................................................ 5-194 5.2.9 Skasowanie ostrza .............................................................................. 5-194 5.2.10 Obliczenie korekcji narzędzia .............................................................. 5-195 5.2.11 Korekcje narzędzia tylko z numerami D (płaskie nr D)......................... 5-196 5.2.12 Nastawienie natychmiastowego działania aktywnej korekcji narzędzia 5-196 5.3 Zarządzanie narzędziami ........................................................................... 5-198 5.3.1 Funkcje podstawowe zarządzania narzędziami ................................... 5-200 5.3.2 Wyświetlenia i zmiana danych narzędzi .............................................. 5-208 5.3.3 Załadowanie........................................................................................ 5-213 5.3.4 Rozładowanie...................................................................................... 5-218 5.3.5 Przeładowanie..................................................................................... 5-219
© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

0- 7

0

Treść

10.00

0

5.3.6 Dane podstawowe narzędzi w katalogu narzędzi (MMC 103) .............. 5-221 5.3.7 Dane korekcji narzędzi w szafce narzędziowej (MMC 103).................. 5-224 5.3.8 Wykonywanie zleceń narzędziowych ................................................... 5-227 5.4 Zarządzanie narzędziami ShopMill, MMC 100.2 (od wersji opr. 5.3)........... 5-237 5.4.1 Zakres działania................................................................................... 5-238 5.4.2 Wybór listy narzędzi............................................................................. 5-239 5.4.3 Utworzenie nowego narzędzia ............................................................. 5-240 5.4.4 Utworzenie zestawu korekcji narzędzi dla ostrza 1 / 2 ......................... 5-241 5.4.5 Zmiana nazwy narzędzia ..................................................................... 5-242 5.4.6 Utworzenie narzędzia duplo/siostrzanego............................................ 5-242 5.4.7 Narzędzia ręczne................................................................................. 5-242 5.4.8 Utworzenie danych zużycia narzędzia ................................................. 5-243 5.4.9 Nadzór narzędzi................................................................................... 5-244 5.4.10 Lista magazynu.................................................................................... 5-245 5.4.11 Skasowanie narzędzia ......................................................................... 5-246 5.4.12 Zmiana typu narzędzia......................................................................... 5-246 5.4.13 Załadowanie narzędzia ........................................................................ 5-247 5.4.14 Rozładowanie narzędzia...................................................................... 5-248 5.4.15 Sortowanie narzędzi na liście narzędzi ................................................ 5-249 5.5 Parametry R (parametry obliczeniowe) ....................................................... 5-250 5.4.1 Funkcjonowanie................................................................................... 5-250 5.4.2 Zmiana/kasowanie/poszukiwanie parametrów R.................................. 5-250 5.6 Dane nastawcze ......................................................................................... 5-252 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6 5.6.7 Ograniczenie pola roboczego .............................................................. 5-252 Dane Jog ............................................................................................. 5-253 Dane wrzeciona ................................................................................... 5-254 Posuw przy pracy próbnej DRY ........................................................... 5-255 Kąt startowy przy gwintowaniu............................................................. 5-256 Pozostałe dane nastawcze .................................................................. 5-257 Obszary ochrony.................................................................................. 5-258

5.7 Przesunięcie punktu zerowego ................................................................... 5-259 5.7.1 Funkcjonowanie................................................................................... 5-259 5.7.2 Zmiana nastawianego przesunięcia punktu zerowego (G54...) ............ 5-261 5.7.3 Wyświetlenie pozostałych przesunięć punktu zerowego ...................... 5-263 5.7.4 Wyświetlenie aktywnego nastaw. przesunięcia punktu zerowego ........ 5-264 5.7.5 Wyświetlenie aktywnego programowanego przesunięcia punktu zerowego ................................................................................. 5-265 5.7.6 Wyświetlenie aktywnego zewnętrznego przesunięcia punktu zer......... 5-265 5.7.7 Wyświetlenie sumy aktywnych przesunięć punktu zerowego ............... 5-266 5.7.8 Nastawienie natychmiastowego działania aktywnego przesunięcia punktu zerowego i okna bazowego...................................................... 5-266 5.7.9 Globalne przesunięcie punktu zerowego / okna (od wersji opr. 5)........ 5-267 5.7.10 Wyświetlenie wartości rzeczywistej: nastawiany układ punktu zerowego, ENS (od wersji oprogramowania 5.2) ................................. 5-272

0-8

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

0

10.00

Treść

0

5.8 Dane użytkownika / zmienne użytkownika (GUD, PUD, LUD) .................... 5-273 5.8.1 Ogólnie................................................................................................ 5-273 5.8.2 Zmiana/poszukiwanie danych/zmiennych użytkownika........................ 5-274 5.9 Wyświetlenie zmiennych systemowych (od wersji opr. 4.1) ........................ 5-276 5.9.1 Opracowywanie/sporządzanie widoków zmiennych ............................ 5-277 5.9.2 Zarządzanie widokami zmiennych....................................................... 5-278 5.9.3 Protokołowanie zmiennych systemowych............................................ 5-279

Zakres czynności obsługowych "program"......................................... 6-283
6.1 Typy programów ........................................................................................ 6-285 6.1.1 Program obróbki.................................................................................. 6-285 6.1.2 Podprogram ........................................................................................ 6-285 6.1.3 Obrabiany przedmiot ........................................................................... 6-285 6.1.4 Cykle ................................................................................................... 6-285 6.2 Zapisywanie programów ............................................................................ 6-286 6.2.1 MMC 100.2.......................................................................................... 6-286 6.2.2 MMC 102/103...................................................................................... 6-286 6.3 Obraz podstawowy programu..................................................................... 6-286 6.4 Edycja programów ..................................................................................... 6-289 6.4.1 Edytor tekstów..................................................................................... 6-289 6.4.2 Programowanie dialogowe (MMC 103)................................................ 6-289 6.4.3 Selektywna ochrona programu: *RO* (MMC 103), (od wersji oprogr. 5) ............................................................................ 6-289 6.4.4 Definicja i uaktywnienie danych użytkownika (GUD, LUD) .................. 6-291 6.5 Dowolne programowanie konturu (od wersji opr. 4.3 wzgl. 5)..................... 6-294 6.5.1 Ogólnie................................................................................................ 6-295 6.5.2 Programowanie konturu ...................................................................... 6-295 6.5.3 Elementy konturu ................................................................................ 6-298 6.5.4 Graficzna prezentacja konturu............................................................. 6-300 6.5.5 Maski wprowadzania do parametryzowania elementów konturu.......... 6-301 6.5.6 Pomoc................................................................................................. 6-304 6.5.7 Opis parametrów elementów konturu prosta/okrąg.............................. 6-305 6.5.8 Przykłady dowolnego programowania konturu .................................... 6-306 6.6 Symulacja programu MMC 100.2 ............................................................... 6-309 6.6.1 Symulacja toczenia ............................................................................. 6-309 6.6.2 Symulacja frezowania przed obróbką (od wersji opr. 5.2).................... 6-312 6.6.3 Symulacja frezowania podczas obróbli (od wersji opr. 5.2).................. 6-312 6.7 Symulacja programu MMC 103 .................................................................. 6-314 6.7.1 Obsługa symulacji ............................................................................... 6-315 6.7.2 Ustawienia symulacji ........................................................................... 6-325 6.7.3 Ustawianie czasów pomocniczych....................................................... 6-329

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

0- 9

0

Treść

10.00

0

6.7.4 Wyświetlenie i kolory ........................................................................... 6-330 6.7.5 Symulacja odcinkowa (wersja opr. 5.2)................................................ 6-331 6.7.6 Symulacja przy orientowanym nośniku narzędzi (wersja opr. 5.3) ....... 6-332 6.8 Symulacja z zewnętrzną stacją sieciową (wersja opr. 5.2).......................... 6-333 6.9 Zarządzanie programami............................................................................ 6-334 6.9.1 Przegląd .............................................................................................. 6-334 6.9.2 Typy plików, moduły i katalogi.............................................................. 6-335 6.9.3 Manipulowanie plikami......................................................................... 6-337 6.9.4 Nowy obrabiany przedmiot / program obróbki...................................... 6-340 6.9.5 Zachowanie danych charakteryzujących (od wersji opr. 5.2) ............... 6-343 6.9.6 Wybranie programu do wykonania....................................................... 6-344 6.9.7 Załadowanie / rozładowanie programu (MMC 103).............................. 6-346 6.9.8 Zapisanie programu............................................................................. 6-347 6.9.9 Zezwolenie .......................................................................................... 6-348 6.9.10 Kopiowanie / wstawianie...................................................................... 6-348 6.9.11 Zmiana nazwy ..................................................................................... 6-350 6.9.12 Kasowanie ........................................................................................... 6-351 6.9.13 Protokół (MMC 103)............................................................................. 6-352 6.10 Informacje o pamięci (MMC 100.2) ............................................................. 6-353 6.11 Dostęp do zewnętrznej stacji sieciowej / komputera (od wersji opr. 5.2) ..... 6-353

Zakres czynności obsługowych usługi................................................ 7-355
7.1 Funkcjonowanie.......................................................................................... 7-357 7.2 Struktura katalogowa .................................................................................. 7-357 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 Dane aktywne w NC ............................................................................ 7-357 Dysk twardy (MMC 103) ...................................................................... 7-358 Katalogi ............................................................................................... 7-359 Wybór danych...................................................................................... 7-361

7.3 Formaty zachowywania i wczytywania danych ........................................... 7-365 7.3.1 Format taśmy dziurkowanej ................................................................. 7-366 7.3.2 Format PC ........................................................................................... 7-370 7.4 Parametry interfejsu V.24 ........................................................................... 7-371 .. 7.4.1 Parametryzowanie interfejsu................................................................ 7-374 7.5 MMC 100.2................................................................................................. 7-378 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.5.6 Obraz podstawowy usługi .................................................................... 7-378 Nastawienie interfejsu.......................................................................... 7-379 Wczytywanie danych poprzez interfejs V.24 ........................................ 7-381 Wstawienie danych ze schowka .......................................................... 7-383 Wyprowadzanie danych poprzez interfejs V.24.................................... 7-384 Wyprowadzanie tekstów alarmów PLC i tekstów cykli.......................... 7-385

0 - 10

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

0

10.00

Treść

0

7.5.7 Uruchamianie seryjne.......................................................................... 7-386 7.5.8 Protokół błędów / przesyłania .............................................................. 7-387 7.5.9 Wczytywanie/wyprowadzanie programów ISO poprzez V.24 (od wersji opr. 5) ................................................................................. 7-389 7.5.10 Przywrócenie stanu oryginalnego poprzez kartę NC (od wersji opr. 4.4)............................................................................... 7-393 7.6 MMC 103 7-394 7.6.1 Obraz podstawowy "Usługi" ................................................................ 7-394 7.6.2 Nastawienie interfejsu V.24 ................................................................. 7-397 7.6.3 Wczytywanie danych ........................................................................... 7-398 7.6.4 Wyprowadzanie danych ...................................................................... 7-400 7.6.5 Protokół............................................................................................... 7-401 7.6.6 Definicja i uaktywnianie danych użytkownika (GUD) ........................... 7-403 7.6.7 Wczytywanie/wyprowadzanie programów ISO (od wersji opr. 5) ......... 7-406 7.7 Funkcje uruchomieniowe (MMC 103) ......................................................... 7-411 7.7.1 Uruchamianie seryjne.......................................................................... 7-411 7.7.2 Przywrócenie stanu oryginalnego poprzez kartę NC (od wersji opr. 4.4)............................................................................... 7-413 7.7.3 Uaktualnienie ...................................................................................... 7-414 7.8 Zarządzanie danymi (MMC 103) ................................................................ 7-416 7.8.1 Sporządzenie nowego pliku / katalogu ................................................ 7-416 7.8.2 Załadowanie / rozładowanie ................................................................ 7-416 7.8.3 Kopiowanie / wstawianie ..................................................................... 7-417 7.8.4 Kasowanie........................................................................................... 7-418 7.8.5 Zmiana właściwości pliku / katalogu / archiwum .................................. 7-419

Zakres czynności obsługowych "diagnoza"........................................ 8-421
8.1 Obraz podstawowy "Diagnoza" .................................................................. 7-422 8.2 Alarmy / komunikaty / protokół alarmów ..................................................... 8-424 8.3 Wyświetlanie danych serwisowych............................................................. 8-426 8.3.1 Serwis osi............................................................................................ 8-426 8.3.2 Serwis napędu .................................................................................... 8-427 8.3.3 Service Safety Integrated (od wersji opr. 5.2) ...................................... 8-428 8.3.4 Dane konfiguracyjne (od wersji oprogramowania 4.1, MMC 103) ........ 8-429 8.3.5 Protokół błędów komunikacji ............................................................... 8-429 8.3.6 Wersja................................................................................................. 8-430 8.4 Status PLC................................................................................................. 8-431 8.4.1 Ogólnie................................................................................................ 8-431 8.4.2 Zmiana / kasowanie wartości............................................................... 8-432 8.5 Wybór / sporządzenie masek argumentów dla statusu PLC ....................... 8-434 8.5.1 Wczytanie argumentów (MMC 100.2).................................................. 8-435 8.5.2 Funkcje plikowe (MMC 103) ................................................................ 8-436 8.6 Wyświetlenie zasobów systemowych (NC, MMC) (od wersji oprogramowania 4.1) ................................................................. 8-437
© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

0 - 11

0

Treść

10.00

0

Zakres czynności obsługowych "uruchomienie" ............................... 9-439
9.1 Obraz podstawowy "Uruchomienie"............................................................ 9-440 9.2 Wyświetlenie danych maszynowych ........................................................... 9-443 9.2.1 Opcje wyświetlania: filtry maskujące (od wersji oprogramowania 4)..... 9-445 9.3 PLC ............................................................................................................ 9-446 9.3.1 Status PLC .......................................................................................... 9-447 9.3.2 Nastawienie daty / czasu zegarowego ................................................. 9-447 9.4 MMC 103.................................................................................................... 9-448 9.4.1 Zmiana otoczki graficznej MMC ........................................................... 9-448 9.4.2 Nastawienia systemowe ...................................................................... 9-450 9.5 Przełączenie języka.................................................................................... 9-451 9.6 Hasło .......................................................................................................... 9-452

Konserwacja......................................................................................... 10-453
10.1 10.2 Dane eksploatacyjne ......................................................................... 10-454 Czyszczenie ...................................................................................... 10-455

Aneks
A B C D

................................................................................................... A-457

Skróty .........................................................................................................A-457 Pojęcia .......................................................................................................A-465 Literatura ....................................................................................................A-487 Indeks A-499

0 - 12

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

0

10.00

Słowo wstępne

Budowa podręcznika

0

Słowo wstępne
Podział dokumentacji Dokumentacja SINUMERIK jest podzielona na trzy płaszczyzny: • •


Dokumentacja ogólna Dokumentacja użytkownika Dokumentacja producenta/serwisowa

Adresat

Niniejsza dokumentacja jest przeznaczona dla użytkowników obrabiarek. Opisuje ona szczegółowo niezbędne dla użytkownika stany rzeczy w zakresie obsługi sterowania SINUMERIK 840D, SINUMERIK 810D wzgl. SINUMERIK FM-NC. W niniejszej instrukcji programowania opisano funkcjonowanie zakresu standardowego. Uzupełnienia i zmiany, które są podejmowane przez producenta maszyny, są przez niego dokumentowane. Bliższe informacje na temat dalszych materiałów dotyczących SINUMERIK 840D, 810D wzgl. SINUMERIK FM-NC jak też na temat materiałów, które odnoszą się do wszystkich sterowań Sinumerik (np. interfejs uniwersalny, cykle pomiarowe...), otrzymacie od oddziału firmy Siemens. W sterowaniu mogą działać dalsze funkcje, nie objaśnione w niniejszej dokumentacji. Nie ma jednak roszczenia do tych funkcji przy dostawie nowego sterowania wzgl. w przypadku usługi serwisowej.

Zakres standardowy

Obowiązywanie

Miarodajny dla obowiązywania funkcji jest katalog NC 60 /VS/ Bestellunterlage, Katalog NC 60. Funkcje, które są oznaczone "od wersji opr. 4" wzgl. "od wersji opr. 5", nie są dostępne dla sterowania FM-NC.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

0 - 13

0

Słowo wstępne

Budowa podręcznika

10.00

0

Wariant eksportowy

W wariancie eksportowym nie są zawarte następujące funkcje: Funkcja FM-NC 810DE 840DE
Pakiet obróbkowy 5 osi Pakiet transformacyjny handling (5 osi) Interpolacja wieloosiowa (> 4 osie) Interpolacja po linii śrubowej 2D+6 Akcje synchroniczne stopień 2 Pomiar stopień 2 Sterowanie adaptacyjne Continous dressing Wykorzystanie cykli kompilowania (OEM) Kompensacja zwisu wielowymiarowa -funkcja niemożliwa 1) funkcjonowanie ograniczone 1) O 1) O O
1) 1)

O 1) O 1) O O
1)

Dalsze wskazówki Rysunki na ekranach w niniejszej instrukcji są rysunkami MMC 103 i są najczęściej identyczne z rysunkami MMC100.2.

0 - 14

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

0

10.00

Słowo wstępne

Budowa podręcznika

0

Budowa opisów

Wszystkie cykle i możliwości obsługi zostały, na ile to było możliwe i sensowne, opisane według tej samej struktury wewnętrznej. Dzięki podzieleniu na różne płaszczyzny informacyjne, możecie w sposób celowy sięgać do informacji, których właśnie potrzebujecie. 1. Funkcjonowanie Przede wszystkim dla osób początkujących w dziedzinie sterowania numerycznego ta część teoretyczna służy jako podstawa uczenia się. Użytkownik otrzymuje w tym miejscu informacje ważne dla zrozumienia funkcji obsługowych. Podręcznik należy przestudiować przynajmniej jeden raz, aby uzyskać pogląd na zakres obsługi i możliwości sterowania SINUMERIK. 2. Kolejność czynności obsługowych W tym miejscu znajdziecie na jeden rzut oka przedstawienie kolejności naciskania przycisków. Jeżeli w poszczególnych czynnościach obsługowych jest wymagane wprowadzenie danych, wzgl. gdy potrzebne są Wam dalsze informacje, znajdziecie ich opis obok rysunków przycisków. 3. Dalsze wskazówki Ze względów bezpieczeństwa niektóre funkcje są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Producent maszyny może wpływać na opisane zachowanie się funkcji albo je zmienić. Przestrzegajcie bezwarunkowo danych producenta maszyny.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

0 - 15

0

Słowo wstępne

Budowa podręcznika

10.00

0

Objaśnienie symboli

Funkcjonowanie

Kolejność czynności obsługowych

Dalsze wskazówki

Odesłanie do innej dokumentacji lub rozdziału

Wskazówki dotyczące zagrożeń

Dodatkowe wskazówki albo informacje

Uzupełnienie danych zamówieniowych

Opis dotyczy sterowania z pulpitem obsługi MMC 100.2

Opis dotyczy sterowania z pulpitem obsługi MMC 103

0 - 16

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

0

10.00

Słowo wstępne

Użycie zgodnie z przeznaczeniem

0

W dokumentacji są stosowane następujące wskazówki o znaczeniu specjalnym: Wskazówki Ten symbol ukazuje się w niniejszej dokumentacji zawsze wtedy, gdy w dalej idący sposób jest podawany stan rzeczy i gdy ważnego stanu rzeczy należy przestrzegać. Ten symbol znajdziecie w niniejszej dokumentacji ze wskazaniem na uzupełnienie danych zamówieniowych. Opisana funkcja działa tylko wtedy, gdy sterowanie zawiera określoną opcję. Wskazówki ostrzegawcze W instrukcji są stosowane poniższe wskazówki ostrzegawcze o znaczeniu stopniowanym. Niebezpieczeństwo Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, że grozi śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała albo znaczna szkoda rzeczowa, w przypadku gdy nie zostaną poczynione odnośne przedsięwzięcia dla ostrożności . Ostrzeżenie Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, że może nastąpić śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała albo znaczna szkoda rzeczowa, w przypadku gdy odpowiednie przepisy nie będą przestrzegane. Ostrożnie Ta wskazówka ostrzegawcza (z trójkątem ostrzegawczym) oznacza, że może nastąpić lekkie uszkodzenie ciała, w przypadku, gdy nie zostaną poczynione odpowiednie środki ostrożności. Ostrożnie Ta wskazówka ostrzegawcza (bez trójkąta) oznacza, że może nastąpić szkoda rzeczowa, gdy nie zostaną poczynione odpowiednie środki ostrożności. Uwaga Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, że może wystąpić niepożądany wynik albo niepożądany stan, gdy odpowiednie wskazówki nie będą przestrzegane. Wskazówki dot. literatury Ten symbol znajdziecie zawsze wtedy, gdy o określonym stanie rzeczy można przeczytać w dalej idącej literaturze. Kompletne zestawienie literatury znajdziecie w aneksie do niniejszej instrukcji obsługi.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

0 - 17

0

Słowo wstępne

Użycie zgodnie z przeznaczeniem

10.00

0

Podstawa

Wasze sterowanie SIEMENS 840D, 810D wzgl. FM-NC jest zbudowane zgodnie z najnowszym stanem techniki i uznanymi technicznymi zasadami bezpieczeństwa, normami i przepisami.

Urządzenia dodatkowe Dzięki specjalnym, oferowanym przez firmę SIEMENS dodatkowym przyrządom, urządzeniom i stopniom rozbudowy sterowania SIEMENS dają się w sposób celowy rozbudowywać odpowiednio do dziedziny zastosowania. Personel Wolno angażować tylko właściwie wykształcony, autoryzowany, godny zaufania personel. Bez wymaganego wykształcenia nikomu nie wolno choćby tylko krótkotrwale pracować przy sterowaniu. Odpowiednie uprawnienia personelu angażowanego do ustawiania, obsługi i utrzymania muszą być klarownie ustalone a jego praca musi być kontrolowana. Zachowanie się Przed uruchomieniem sterowania należy zagwarantować, by instrukcje eksploatacji zostały przez właściwy personel przeczytane i zrozumiane. Ponadto na użytkowniku spoczywa stały obowiązek obserwacji ogólnego stanu technicznego sterowania (zewnętrznie rozpoznawalne usterki i uszkodzenia jak też zmiany zachowania się podczas pracy).

0 - 18

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

0

10.00

Słowo wstępne

Użycie zgodnie z przeznaczeniem

0

Serwis

Naprawy wolno wykonywać tylko osobom wykształconym i kwalifikowanym w danej dziedzinie zgodnie z danymi zawartymi w instrukcji konserwacji i utrzymania. Należy przy tym przestrzegać odnośnych przepisów bezpieczeństwa. Za niezgodne z przepisami i wykluczające wszelką odpowiedzialność producenta uważa się: Każde zastosowanie odbiegające od wyżej wymienionych punktów albo wykraczające poza nie. Gdy sterowanie jest eksploatowane nie w nienagannym stanie technicznym, bez świadomości zasad bezpieczeństwa i występujących zagrożeń oraz konieczności przestrzegania wszystkich instrukcji zawartych w odnośnej dokumentacji. Jeżeli przed uruchomieniem sterowania nie zostaną usunięte usterki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo. Każda zmiana, mostkowanie albo wyłączenie urządzeń w sterowaniu, które służą nienagannemu funkcjonowaniu jak też bezpieczeństwu aktywnemu i pasywnemu. Może dojść do nieprzewidzianych zagrożeń dla: • zdrowia i życia osób, • sterowania, maszyny i innych wartości majątkowych użytkownika.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

0 - 19

0

Słowo wstępne

Użycie zgodnie z przeznaczeniem

10.00

0

0 - 20

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

1

04.00

Wprowadzenie

1

Wprowadzenie
1.1 1.2 1.3 Produkt SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Wskazówki dotyczące obchodzenia się Włączenie / wyłączenie 1-22 1-24 1-25

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 04.00

1 - 21

1

Wprowadzenie

1.1 Produkt SINUMERIK 840D/810D/FM-NC

04.00

1

1.1 Produkt SINUMERIK 840D/810D/FM-NC
Ogólnie SINUMERIK 840D, 810D wzgl. SINUMERIK FM-NC jest to sterowanie CNC (Computerized Numerical Control) dla maszyn obróbczych (np. obrabiarek). Przy pomocy pulpitu obsługowego sterowania CNC możecie realizować następujące podstawowe funkcje (w połączeniu z obrabiarką): • sporządzanie i dopasowywanie programów obróbki części, • wykonywanie programów obróbki, • sterowanie ręczne, • wczytywanie i wyprowadzanie programów obróbki i danych, • edycja danych dla programów, • wyświetlanie i celowe usuwanie alarmów, • edycja danych maszynowych, • stwarzanie połączeń komunikacyjnych między 1 albo wieloma MMC wzgl. 1 albo wieloma jednostkami NC. (m:n, m jednostek MMC i n jednostek NCK/PLC).

1 - 22

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 04.00

1

04.00

Wprowadzenie

1.1 Produkt SINUMERIK 840D/810D/FM-NC

1

Zakresy czynności obsługowych

Podstawowe funkcje są w sterowaniu połączone w następujące zakresy czynności obsługowych (kolor szary):
Zakresy czynności obsługowych
Wykonywanie programu obróbki, sterowanie ręczne Edycja danych dla programu / zarządzanie narzędziami Sporządzanie i dopasowywanie programów obróbki Wczytywanie i wyprowadzanie programów i danych Sygnalizacja alarmów, sygnalizacje serwisowe Dopasowywanie danych NC do maszyny, ustaw. systemowe Tylko dla opcji cykle

MASZYNA

PARAMETRY

PROGRAM

USŁUGI

DIAGNOZA

URUCHOMIENIE

CYKLE

Wszystkie funkcje są dostępne dla użytkownika poprzez otoczkę graficzną sterowania. Otoczka graficzna składa się z: • jednostek wyświetlających jak ekran, diody świetlne itd. • elementy obsługi jak przyciski, wyłączniki, kółka ręczne itd. Przed wszystkimi następnymi punktami powinniście starannie przeczytać punkt 2 "Obsługa". Wszystkie następne punkty zakładają posiadanie tej wiedzy!

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 04.00

1 - 23

1

Wprowadzenie

1.2 Wskazówki dotyczące obchodzenia się

04.00

1

1.2 Wskazówki dotyczące obchodzenia się
Ostrożnie Pulpit obsługi / pulpit maszyny wolno otwierać tylko personelowi fachowemu do celów serwisowych. Niebezpieczeństwo Przy otwarciu pulpitu obsługi / pulpitu maszyny bez odłączenia zasilania elektrycznego istnieje zagrożenie dla życia. Ostrzeżenie Przy niefachowym dotykaniu elektronicznych elementów konstrukcyjnych we wnętrzu pulpitu obsługowego / pulpitu maszyny części te mogą zostać elektronicznie zniszczone. Zanim będziecie posługiwać się elementami obsługi na tym pulpicie obsługi: Przeczytajcie najpierw objaśnienia zawarte w niniejszej dokumentacji!

1 - 24

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 04.00

1

04.00

Wprowadzenie

1.3 Włączenie / wyłączenie

1

1.3 Włączenie / wyłączenie
Funkcjonowanie Włączenie Włączenie sterowania wzgl. całego urządzenia może być realizowane w różny sposób, dlatego:

Producent maszyny
Proszę przestrzegać danych producenta maszyny! Po włączeniu ukazuje się obraz "Bazowanie do punktu odniesienia" albo obraz podstawowy ustalony przez producenta maszyny.
Maszyna Kanał reset Program anulowany MKS Pozycja 0.000 0.000 0.000 0.000 Wrzeciono master S1 Rzecz . + 0.000 Obr/min Zad. 0.000 Obr/min Poz. 0.000 stopni 0.000 % Moc [%] Posuw mm/min Rzeczyw 0.000 0.000 % Zadany 0.000 Narzędzie ► ◄ Przedtem wvbrane narz. ► ◄ G0 G91 Jog

-X +Y +Z +

mm mm mm mm

0.000 0.000 0.000 0.000

REF

Wyłączenie

Dla wyłączenia sterowania wzgl. całego urządzenia obowiązuje:

Producent maszyny
Przestrzegajcie danych producenta maszyny!

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 04.00

1 - 25

1

Wprowadzenie

1.3 Włączenie / wyłączenie

04.00

1

Kolejność czynności obsługowych W wyniku naciśnięcia przycisku "Przełączenie zakresu" zakresy czynności obsługowych są wyświetlane na poziomym pasku przycisków programowanych a rodzaje pracy - na pasku pionowym. Z każdej sytuacji obsługowej możecie przy pomocy tego przycisku dokonać przełączenia na pasek menu zakresów i wybrać inny rodzaj pracy albo inny zakres czynności obsługowych.
Maszyna Kanał reset Program anulowany Jog Auto

MDA MKS Pozycja -X 900.000 -Y -156.000 +Z 200.000 Repos Przesun. mm 0.000 mm 0.000 mm 0.000 Funkcje pomocn.
M0 M0 M0 M0 M0 H0.000000 H0.000000 H0.000000

JOG REPOS

Posuw mm/min Rzecz.3000.000 0.0 % Zad. 3000.000 Narzędzie ►T0 D0◄ ►T0 D0◄ ►T0 D0◄ G1
Maszyna Parametr Program Usługi Diagnoza Uruchomienie

REF

Przy dwukrotnym naciśnięciu przycisku "Przełączenie zakresu" możecie przełączać w jedną i drugą stronę między ostatnio wybranymi zakresami czynności obsługowych, np. z zakresu "Parametry" na zakres "Maszyna" i z powrotem.

1 - 26

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 04.00

2

04.00

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych
2.1 Pulpity obsługi .............................................................................................. 2-29 2.1.1 Pulpit obsługi OP 031............................................................................ 2-29 2.1.2 Pulpit obsługi OP 032............................................................................ 2-30 2.1.3 Wąski pulpit obsługi OP 032S ............................................................... 2-31 2.1.4 Klawiatura standardowa pełna............................................................... 2-32 2.2 Przyciski pulpitów obsługi............................................................................. 2-33 2.4 Pulpity sterowania maszyny ......................................................................... 2-38 2.5 Przyciski pulpitu sterowania maszyny .......................................................... 2-39 2.5.1 Wyłączenie awaryjne............................................................................. 2-39 2.5.2 Rodzaje pracy i funkcje maszynowe...................................................... 2-39 2.5.3 Sterowanie posuwem ............................................................................ 2-41 2.5.4 Sterowanie wrzecionem ........................................................................ 2-43 2.5.5 Przełącznik z zamkiem .......................................................................... 2-44 2.5.6 Sterowanie programem ......................................................................... 2-46 2.6 Podział ekranu ............................................................................................. 2-48 2.6.1 Przegląd................................................................................................ 2-48 2.6.2 Sygnalizacja globalna stanu maszyny ................................................... 2-49 2.6.3 Sygnalizacja statusu kanału .................................................................. 2-51 2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych .................................................... 2-53 2.7.1 Przegląd programów i wybór programu ................................................. 2-53 2.7.2 Zmiana okna menu................................................................................ 2-54 2.7.3 Wybranie katalogu / pliku ...................................................................... 2-54 2.7.4 Edycja wprowadzeń / wartości............................................................... 2-55 2.7.5 Potwierdzenie / anulowanie wprowadzenia ........................................... 2-57 2.7.6 Edycja programu obróbki ...................................................................... 2-57 2.7.7 Przełączenie kanału .............................................................................. 2-64 2.7.8 Połączenia komunikacyjne m:n ............................................................. 2-65 2.7.9 Kalkulator .............................................................................................. 2-71 2.8 Pomoc.......................................................................................................... 2-72 2.8.1 Przegląd: pomoc w edytorze (od wersji oprogr. 5) ................................. 2-71 2.8.2 Skrócona pomoc do poleceń programowych (od wersji opr. 5).............. 2-75 2.8.3 Pełna pomoc do poleceń programowych (od wersji opr. 5.2)................. 2-79 2.9 Lista zadań (od wersji oprogr. 5) 2-80 2.9.1 Opis składni dla list zadań ..................................................................... 2-82 2.9.2 Przykład listy zadań przy dwukanałowych połączeniach 1 : 1................ 2-86 2.9.3 Przykład listy zadań przy połączeniach wielokanałowych m : n ............. 2-87 2.9.4 Kolejność czynności obsługowych "wykonanie listy zadań" ................... 2-88 2.9.5 Zmiana nazwy obr. przedmiotów z listami zadań (od 5. wersji oprogr.) . 2-89 2.9.6 Kopiowanie obr. przedm. z listami części (od 5. wersji oprogr.) ............. 2-90

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 27

2

04.00

2
2-91

2.9.7 Archiwizowanie obr. przedm. z listami zadań w przypadku m:n (od 5. wersji oprogr.)

2 - 28

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

2.1 Pulpity obsługi

2

2.1 Pulpity obsługi
2.1.1 Pulpit obsługi OP 031
Pulpit obsługi OP 031 z pulpitem sterowania maszyny A wyświetlacz B blok alfanumeryczny przyciski korekcji / kursora C pulpit sterowania maszyny 1 2 3 4 5 6 przycisk zakresów maszyny recall (powrót) pasek przycisków programowanych (poziomy) przycisk etc. (poszerzenie menu) przycisk przełączania zakresów pasek przycisków programowanych (pionowy)

Wszystkie przyciski są opisane w dalszych punktach.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 29

2

2.1 Pulpity obsługi

04.00

2

2.1.2 Pulpit obsługi OP 032
Pulpit obsługi OP 032 z pulpitem sterowania maszyny i klawiaturą pełną CNC A wyświetlacz B blok cyfrowy C blok korekcji / kursora / przycisków sterowania D pulpit sterowania maszyny E blok literowy F miejsce montażowe przystawki PCMCIA 1 2 3 przycisk zakresów maszyny recall (powrót) pasek przycisków programowanych (poziomy) przycisk etc. (poszerzenie menu) przycisk przełączania zakresów pasek przycisków programowanych (pionowy)

4 5 6

2 - 30

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

2.1 Pulpity obsługi

2

2.1.3 Wąski pulpit obsługi OP 032S
Wąski pulpit obsługi OP 032S dla MMC 100.2, 103

z klawiaturą CNC (QWERTY) (przykład zajętości przycisków)

i pulpitem sterowania maszyny (przykład zajętości przycisków)

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 31

2

2.1 Pulpity obsługi

04.00

2

2.1.4 Klawiatura standardowa pełna
Może zostać przyłączona klawiatura standardowa pełna MF-2. Oprócz tej klawiatury jest jednak dodatkowo potrzebna tablica sterowania maszyny. Specjalne przyciski funkcyjne klawiatury obsługowej mogą być używane również z klawiaturą pełną. Poniższa tablica pokazuje do których przycisków są odniesione poziome / pionowe przyciski programowane i przyciski specjalne:

klawiatura pełna z SHIFT bez SHIFT klawiatura pełna bez SHIFT

vertik Soft. = pionowy przycisk programowany horiz Soft. = poziomy przycisk programowany vertik Soft. = pionowy przycisk programowany

Ostrożnie Standardowa klawiatura pełna nie odpowiada warunkom ramowym (odporność na zakłócenia) sterowania SINUMERIK, dlatego powinna być stosowana tylko do uruchamiania i celów serwisowych. Dalsze wskazówki Ponieważ w sterowaniu jest stosowany angielski system Windows 95, językiem klawiatury jest język angielski. Języka nie można przełączyć.

2 - 32

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

2.2 Przyciski pulpitów obsługi

2

2.2 Przyciski pulpitów obsługi
Poniżej przedstawiono i objaśniono elementy klawiatury obsługowej i ich prezentację w niniejszej dokumentacji. Przyciski oznaczone gwiazdką odpowiadają klawiaturze w układzie amerykańskim. Przyciski programowane Przyciski, którym poprzez pasek menu na ekranie jest przyporządkowana funkcja. - Poprzez poziome przyciski programowane można w każdym zakresie czynności obsługowych dotrzeć do dalej idących płaszczyzn menu. Do każdego poziomego punktu menu jest przynależny pionowy pasek menu / zajętość przycisków programowanych. - Pionowe przyciski programowane są zajęte przez funkcje do aktualnie wybranego poziomego przycisku programowanego. Przez naciśnięcie pionowego przycisku programowanego funkcja jest wywoływana. Zajętość pionowego paska przycisków programowanych może się przy tym ponownie zmienić, gdy pod funkcją mogą być wybierane dalsze podfunkcje. Przycisk programowany (poziomy albo pionowy):
Parametr

Taka prezentacja przycisku sygnalizuje, że musicie już mieć wybrany zakres czynności obsługowych albo punkt menu albo że musi już być wykonana pewna funkcja, aby móc wykonać funkcję opisaną w aktualnym punkcie. Przycisk zakresu maszyny

*

Bezpośredni przeskok do zakresu czynności obsługowych "Maszyna". Przycisk Recall Przeskok do menu nadrzędnego. Przy pomocy Recall okno jest zamykane. Przycisk etc. Poszerzenie poziomego paska przycisków programowanych w tym samym menu.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 33

2

2.2...Przyciski pulpitów obsługi

04.00

2

*

Przycisk przełączania zakresów Z każdego zakresu czynności obsługowych i każdej sytuacji podczas obsługi można przy pomocy tego przycisku wyświetlić menu podstawowe. Dwukrotne naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie z aktualnego na poprzedni zakres czynności obsługowych i na odwrót. Standardowe menu podstawowe pozwala na wybór zakresów czynności obsługowych: 1. Maszyna 2. Parametry 3. Program 4. Usługi 5. Diagnoza 6. Uruchomienie Przycisk Shift Przełączanie przycisków o zajętości podwójnej. W przypadku OP031 przycisk ten może być zaprojektowany jako „Single Shift" i „permanent Shift” (po podwójnym naciśnięciu), tzn. znaki, które znajdują się u góry na przyciskach (za wyjątkiem przycisków kursora), są wyprowadzane przy naciśnięciu przycisku. (Patrz też /IAD/ wzgl. /IAC/, Instrukcja uruchomienia 840D/810D, punkt „Uruchomienie MMC”) Przełączenie kanału W przypadku wielu kanałów jest możliwe ich przełączanie (przełączanie na kolejny kanał 1 do 4). Przy zaprojektowanym „Menu kanałów” wszystkie istniejące połączenia komunikacyjne z innymi NCU są razem ze swoimi kanałami wyświetlane na przyciskach programowanych. (Patrz też punkt „Przełączenie kanału”) Przycisk kwitowania alarmów Przez naciśniecie tego przycisku kwitujecie alarm oznakowany tym symbolem kasowania. Przycisk informacji Przy pomocy tego przycisku możecie wywoływać objaśnienia i informacje dotyczące aktualnego stanu czynności obsługowych (np. programowanie dialogowe, diagnoza, PLC, alarmy). Symbol „i” w wierszu dialogowym wskazuje na tę możliwość.

*

*

* *

2 - 34

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

2.2 Przyciski pulpitów obsługi

2

Przycisk wyboru okna

*

Jeżeli na ekranie jest wyświetlanych wiele okien, wówczas przyciskiem przełączania okna można przełączyć zaznaczenie, rozpoznawalne po grubszym obramowaniu okna, na następne okno. Przyciski, np. przyciski przewijania, działają tylko na okna zaznaczone. Kursor do góry Przewijanie do przodu „Przewijacie” o jeden obraz do przodu. W programie obróbki możecie „przewijać” obraz do przodu (do końca programu) wzgl. do tyłu (do początku programu). Przy pomocy przycisków przewijania przewijacie widoczną / wyświetlaną część okna, na które wskazuje zaznaczenie. Pasek przewijania sygnalizuje, który fragment programu / dokumentu / ... jest wybrany.

*

Przycisk kasowania (Backspace) Kasowanie znaków od prawej. Spacja, znak pusty Kursor w lewo Przycisk wyboru / przycisk przełączania • Przycisk wyboru zadawanych wartości w polach wprowadzania i na listach wyboru, które są oznaczone tym symbolem przycisku. • Uaktywnienie wzgl. wyłączenie aktywności pola: ! = aktywne " = aktywne ! = nieaktywne # = nieaktywne Przycisk wyboru wielokPrzycisk wyboru pojedynczego rotnego (można wybrać (zawsze można wybrać tylko wiele pól albo żadne) jedno pole) Kursor w prawo

*

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 35

2

2.2...Przyciski pulpitów obsługi

04.00

2

*

Przycisk edycji / przycisk Undo • Przełączanie w tablicach i polach wprowadzania na tryb edycji (w tym przypadku pole wprowadzania znajduje się w trybie wstawiania) albo • funkcja UNDO na elementy tablic i pola wprowadzania (przy opuszczaniu pola przy pomocy przycisku edycji wartość nie jest przejmowana lecz następuje nastawienie z powrotem na poprzednią wartość = UNDO). • Tryb kalkulatora w przypadku MMC 100.2 Przycisk koniec wiersza • Przy pomocy tego przycisku kursor w polach wprowadzania (tylko MMC 100.2) wzgl. w edytorze jest przesuwany na koniec wiersza otwartej strony. • Szybkie ustawienie kursora na grupę związanych ze sobą pól wprowadzania. • MMC 103: przycisk Tab Kursor do dołu Przewijanie wstecz „Przewijacie” o jedno wyświetlenie wstecz. Przy pomocy przycisków przewijania przewijacie widoczną / wyświetlaną część okna, na które wskazuje zaznaczenie. Pasek przewijania sygnalizuje, który fragment programu / dokumentu / ... jest wybrany. Przycisk Input • Przejęcie edytowanej wartości • Otwarcie / zamknięcie katalogu • Otwarcie pliku

*

*
Przyciski dodatkowe w przypadku OP032 i OP032S

Przycisk Tab Przycisk Tab nie działa w przypadku MMC 100.2. Przycisk Ctrl Przycisk Ctrl nie działa w przypadku MMC 100.2. Przycisk Alt Przycisk Alt nie działa w przypadku MMC 100.2.

2 - 36

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

2.2 Przyciski pulpitów obsługi

2

Przyciski dodatkowe w Na OP 032S znajdziecie dodatkowo następujące przyciski: przypadku OP032S

Dodatkowe kombinacje przycisków

Na OP 032S znajdziecie dodatkowo następujące kombinacje przycisków: Kombinacja przycisków Znak + { } * ^

Przycisk Shift

Przełączanie przycisków z zajętością podwójną wzgl. przełączanie na małe litery. Przycisk Delete Wartość pola parametrowego jest kasowana. Pole parametrowe pozostaje puste.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 37

2

Elementy obsługi

.4.Pulpity sterowania maszyny

04.00

2

2.4 Pulpity sterowania maszyny
Tokarki / frezarki standardowe Działania na obrabiarce, na przykład ruch w osiach albo start programu, mogą być wyzwalane na pulpicie sterowania maszyny. Obrabiarka może zostać wyposażona w standardowy pulpit sterowania produkcji SIEMENS (uzupełnienie danych zamówieniowych) albo w pulpit specyficzny dla producenta obrabiarki. Opisujemy pulpit sterowania maszyny 19” produkcji firmy SIEMENS. Gdy jest stosowany inny pulpit, prosimy o uwzględnienie instrukcji obsługi wydanej przez producenta obrabiarki. Standardowy pulpit sterowania maszyny SIEMENS jest wyposażony w następujące elementy obsługi:

1 2 3 4 5

6 7 8

Przycisk wyłączania Pulpit sterowania dla tokarek awaryjnego Rodzaje pracy (z funkcjami maszyny) Ruch krokowy / przyrost Sterowanie programem Przycisk kierunkowy Pulpit sterowania dla frezarek z ręczną zmianą prędkości przesuwu szybkiego Sterowanie wrzecionem Sterowanie posuwem Przełącznik z zamkiem

2 - 38

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi

2.5 Przyciski pulpitu sterowania maszyny

2

2.5 Przyciski pulpitu sterowania maszyny
2.5.1 Wyłączenie awaryjne Przycisk wyłączenia awaryjnego Czerwony przycisk naciskajcie w sytuacjach awaryjnych: 1. gdy jest w niebezpieczeństwie życie ludzkie, 2. gdy istnieje niebezpieczeństwo, że maszyna albo obrobiony przedmiot ulegnie uszkodzeniu. Wyłączenie awaryjne powoduje z reguły zatrzymanie wszystkich napędów z maksymalnie możliwym momentem hamowania. Dalsze albo inne reakcje na wyłączenie awaryjne: patrz dane producenta obrabiarki!

2.5.2 Rodzaje pracy i funkcje maszynowe
Przyciski oznaczona gwiazdką * odpowiadają klawiaturze amerykańskiej. Gdy naciśniecie jeden z przycisków rodzaju pracy, zostaje wybrany odpowiedni rodzaj pracy (jeżeli jest to dopuszczalne), wszystkie inne rodzaje pracy i funkcje pozostają wyłączone. Aktywny rodzaj pracy jest sygnalizowany i potwierdzany przez świecenie się odnośnej diody.

*

Jog Jogging Konwencjonalny ruch w osiach przez: • ruch ciągły w osiach przy pomocy przycisków kierunkowych, • ruch przyrostowy w osiach przy pomocy przycisków kierunkowych, • kółko ręczne.

*

MDA Manual Data Automatic Sterowanie maszyny przez wykonanie jednego bloku albo ciągu bloków. Wprowadzenie bloków odbywa się poprzez pulpit obsługi.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 39

2

Elementy obsługi

2.5..Przyciski pulpitu sterowania maszyny

12.97

2

Automatyka

*
Przyciski Inc

Sterowanie maszyną przez automatyczne wykonywanie programów. Funkcje Inc możecie uaktywniać w połączeniu z następującymi rodzajami pracy: • rodzaj pracy „Jog” • rodzaj pracy „MDA/Teach In” Inc Var Incremental Feed Variable Wykonywanie ruchu krokowego ze zmienną jego długością (patrz zakres czynności obsługowych parametry, dana nastawcza). Inc Incremental Feed Wykonywanie ruchu krokowego z zadaną jego długością wynoszącą 1, 10, 100, 1000, 10000 przyrostów.

*

Wartość przyrostu jest zależna od danej maszynowej. Funkcje maszynowe
MDA

Teach In

*Sporządzanie programów w dialogu z maszyną w rodzaju
pracy „MDA”. Repos
Jog

* Pozycjonowanie, ponowne dosunięcie do konturu w rodzaju pracy „Jog”. Ref

Jog

*Dosunięcie do punktu odniesienia.

Dosunięcie do punktu odniesienia w rodzaju pracy „Jog”.

2 - 40

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi

2.5 Przyciski pulpitu sterowania maszyny

2

2.5.3 Sterowanie posuwem
Ręczna zmiana prędkości posuwu / przesuwu szybkiego (przełącznik korekcji posuwu) Zakres regulacji: 0% do 120% zaprogramowanego posuwu. W przesuwie szybkim wartość 100% nie jest przekraczana. Nastawienia: 0%, 1%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 20%, 30%, 40%,50%, 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 100%, 105%, 110%, 115%, 120%

*

Posuw stop Po naciśnięciu przycisku „posuw stop”: • wykonywanie bieżącego programu jest zatrzymywane, • napędy osi są zatrzymywane w sposób prowadzony, • odnośna dioda zaświeca się gdy tylko „posuw stop” jest zaakceptowany przez sterowanie, • w obrębie nagłówka (wyświetlenie statusu kanału) ukazuje się FST (=Feed Stop) Przykład - W rodzaju pracy „MDA” zostaje podczas wykonywania bloku odkryty błąd. - Ma zostać przeprowadzona zmiana narzędzia. Posuw start Po naciśnięciu przycisku „posuw start”: • program obróbki jest kontynuowany w aktualnym bloku, • posuw jest zwiększany do wartości zadanej w programie, • odnośna dioda świeci się, gdy tylko start posuwu został zaakceptowany przez sterowanie. Przyciski osi (dla tokarek): Wykonujecie ruch po wybranej osi (X ... Z) w kierunku dodatnim. Wykonujecie ruch po wybranej osi (X ... Z) w kierunku ujemnym. Przyciski osi (dla frezarek) Wybieracie oś (X ... 9) do wykonywania ruchu

*

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 41

2

Elementy obsługi

2.5..Przyciski pulpitu sterowania maszyny

04.00

2

w kierunku dodatnim przyciskiem „+” wzgl.

w kierunku ujemnym przyciskiem „-„.

*
Producent maszyny

Ręczna zmiana prędkości przesuwu szybkiego Naciśnijcie ten przycisk razem z jednym przycisków objaśnionych wyżej. W ten sposób ruch w osi odbywa się przesuwem szybkim. Podane wartości kroków i zakres regulacji obowiązują dla maszyn standardowych. Wartości kroków i zakres regulacji mogą być zmienione przez producenta obrabiarki odpowiednio do specyfiki zastosowania! Prędkość posuwu / przesuwu szybkiego i wartości dla pozycji korekcyjnych posuwu (gdy przełącznik korekcyjny posuwu działa również dla przesuwu szybkiego) są ustalone poprzez daną maszynową (patrz dane producenta obrabiarki).

*

MKS/WKS W zakresie czynności obsługowych maszyna przy pomocy przycisku programowanego MKS/WKS wzgl. przy pomocy przycisku na pulpicie sterowania maszyny można przełączać między układem współrzędnych maszyny (MKS) i układem współrzędnych narzędzia (WKS).

2 - 42

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi

2.5 Przyciski pulpitu sterowania maszyny

2

2.5.4 Sterowanie wrzecionem
Override wrzeciona (przełącznik korekcyjny prędkości obrotowej wrzeciona) • Przełącznik obrotowy wielopozycyjny umożliwia Wam zmniejszenie albo zwiększenie zaprogramowanej prędkości obrotowej wrzeciona „S” (odpowiada ona 100%). • Nastawiona wartość prędkości obrotowej wrzeciona „S” jest jako wartość bezwzględna i w procentach wyświetlana na obrazie „Wrzeciona” (pionowy przycisk programowany na obrazie podstawowym). Zakres regulacji: 50% do 120% zaprogramowanej prędkości obrotowej wrzeciona Wartość przyrostu: 5% między dwoma kolejnymi położeniami przełącznika. Wrzeciono stop Po naciśnięciu przycisku „Wrzeciono stop”: • prędkość obrotowa jest zmniejszana aż do zatrzymania, • odnośna dioda świeci się, gdy tylko wrzeciono zatrzyma się. Przykład: • Aby przeprowadzić zmianę narzędzia. • W celu wprowadzenia funkcji S, T, H, M podczas ustawiania. Wrzeciono start Po naciśnięciu przycisku „Wrzeciono start” • prędkość obrotowa wrzeciona jest zwiększana do wartości zadanej w programie, • odnośna dioda świeci się gdy tylko „Start wrzeciona” został zaakceptowany przez sterowanie. OP032S: Naciśnijcie przycisk "Obroty wrzeciona w lewo" wzgl. "Obroty wrzeciona w prawo". Następuje start wrzeciona.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 43

2

Elementy obsługi

2.5..Przyciski pulpitu sterowania maszyny

04.00

2

Naciśnijcie przycisk • "Wrzeciono -" wzgl. "wrzeciono +", aby zmniejszyć wzgl. zwiększyć zaprogramowaną prędkość obrotową, • 100% aby nastawić zaprogramowaną prędkość obrotową.

Producent maszyny

-

-

Podana wielkość przyrostu i zakres regulacji obowiązują dla maszyn standardowych (MD). Mogą one być zmienione przez producenta obrabiarki specyficznie dla użytkownika! Poprzez daną maszynową wzgl. daną nastawczą ustalono maksymalną prędkość obrotową wrzeciona i wartości dla położenia korekcyjnego prędkości obrotowej wrzeciona (patrz dane producenta obrabiarki).

2.5.5 Przełącznik z zamkiem
Przełącznik z zamkiem Przełącznik z zamkiem sterowania SINUMERIK 840D, 810D SIEMENS wzgl. SINUMERIK FM/NC ma 4 położenia, którym są przyporządkowane stopnie ochrony 4 do 7. Producent maszyny może tym położeniom przyporządkować funkcje. Poza tym przy pomocy danych maszynowych Producent maszyny może być nastawiony dostęp do programów, danych i funkcji odpowiednio do użytkownika. Przełącznik ma trzy klucze o różnych kolorach, które mogą być wyjmowane w podanych położeniach: Położenia przełącznika

2 - 44

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi

2.5 Przyciski pulpitu sterowania maszyny

2

położenie 0 bez klucza stopień ochrony 7 położenie 1 klucz 1 czarny stopień ochrony 6 położenie 2 klucz 1 zielony stopień ochrony 5 położenie 3 klucz 1 czerwony stopień ochrony 4

najniższe prawo ochrony

najwyższe prawo dostępu

Zmiana prawa dostępu Zmiana prawa dostępu (np. przez zmianę położenia przełącznika z zamkiem) nie prowadzi automatycznie do natychmiastowej zmiany wyświetlanego obrazu. Zmiana ta następuje dopiero przy następnym obrazie (np. zamknięcie i otwarcie katalogu). Przy wykonywaniu funkcji są sprawdzane aktualnie obowiązujące prawa dostępu. Jeżeli PLC jest w stanie stop, wówczas stan wejść pulpitu sterowania maszyny nie jest odczytywany. Dzięki temu przy ładowaniu programu nie ma odczytu położenia przełącznika. Hasła Aby ustanowić prawo dostępu jest dodatkowo możliwość wprowadzenia haseł w zakresie czynności obsługowych „Uruchomienie”. Przy ustanowionym haśle położenia przełącznika nie mają znaczenia. /IAD/, instrukcja uruchamiania 840D wzgl. /IAC/, instrukcja uruchamiania 810D

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 45

2

Elementy obsługi

2.5..Przyciski pulpitu sterowania maszyny

04.00

2

2.5.6 Sterowanie programem
NC start Gdy naciśniecie przycisk „NC-Start”, wówczas nastąpi start wybranego programu obróbki od aktualnego bloku. Nazwa programu jest wyświetlana w nagłówku i świeci się odnośna dioda. NC stop Gdy naciśniecie przycisk „NC-Stop”, wówczas wykonywanie bieżącego programu obróbki jest zatrzymywane i świeci się odnośna dioda. Następnie możecie kontynuować obróbkę przez naciśnięcie NC start. Pojedynczymi blokami Funkcja ta pozwala Wam na wykonywanie programu obróbki pojedynczymi blokami. Funkcję tę możecie uaktywnić w rodzaju pracy „Automatyka” i „MDA”. Gdy jest ona aktywna świeci się odnośna dioda na pulpicie sterowania maszyny. Przy obróbce pojedynczymi blokami • na ekranie (w wierszu statusu kanału) jest wyświetlane SBL 1, SBL 2 albo SBL 3 (stop w cyklu, od wersji opr. 5), • w wierszu komunikat roboczy kanału (w stanie przerwania) jest wyprowadzany tekst „Stop: koniec bloku w pracy pojedynczymi blokami”, • aktualny blok programu jest wykonywany dopiero wtedy, gdy naciśniecie przycisk „NC-Start”, • obróbka jest zatrzymywana po wykonaniu bloku, • kolejny blok można wykonać przez ponowne naciśnięcie przycisku „NC-Start”. Funkcję można wyłączyć przez ponowne naciśnięcie przycisku „Pojedynczymi blokami”. Funkcja jest zależna od nastawienia pod „Sterowanie programem” w zakresie czynności obsługowych maszyna.

2 - 46

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi

2.5 Przyciski pulpitu sterowania maszyny

2

Reset

*

Po naciśnięciu przycisku „Reset”: • wykonywanie aktualnego programu obróbki jest przerywane, • komunikaty nadzoru są przerywane (oprócz POWER ON, NC-Start i „Pokwitowanie alarmu”), • kanał przechodzi w stan „Reset”, tzn. - sterowanie NC pozostaje synchroniczne z maszyną, - sterowanie jest w położeniu podstawowym i jest gotowe do ponownego wykonania programu. (Patrz też /FB/, K1, Opis funkcjonowania grupy rodzajów pracy, kanał, praca programowa)

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 47

2

Elementy obsługi

2.6 Podział ekranu

04.00

2

2.6 Podział ekranu
2.5.1 Przegląd
Globalne stany maszyny
Maszyna

1

CHAN1

Kanał Reset 2 Program anulowany

4 3

Jog

6 5

\MPF.DIR WAŁEK1.MPF

7 8 9
Auto MDA JOG REPOS

MKS Pozycja Repos-przesun. +X 900.000 mm 0.000 +Y -156.000 mm 0.000 +Z 230.000 mm 0.000

Funkcje pomocnicze
M0 M0 M0 M0 M0 H0.000000 H0.000000 H0.000000

11

11 13

16
^
Maszyna

11 12
Parametry Program Usługi

Posuw mm/min Rzecz.3000.000 0.0 % Zad. 3000.000 11 Narzędzie ► ◄ wst. wybrane narzędzie ► ◄ G0 G91
Diagnoza Uruchomienie

pionowe przyciski programowane 19

REF

10 18

17

>

Poziome przyciski programowane

1 Zakresy czynności obsługowych. 2 Stan kanału. 3 Stan programu. 4 Nazwa kanału. 5 Wiersz alarmów i komunikatów. 6 Rodzaj pracy. 7 Nazwa wybranego programu. 7 Komunikaty robocze kanału. 9 Wyświetlanie statusu kanału. 10 Objaśnienia dodatkowe (pomoc) i informacje mogą być wyświetlane przyciskiem „i” ^ Recall: przeskok do menu nadrzędnego > etc.: poszerzenie poziomego paska przycisków programowanych w tym samym menu.

2 - 48

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi

2.6 Podział ekranu

2

11 Okno robocze, wyświetlenia NC. Tutaj są wyświetlane okna robocze dostępne w wybranym zakresie czynności obsługowych (edytor programów) i wyświetlenia NC (posuw, narzędzie). 12 Wiersz dialogowy ze wskazówkami dla obsługującego Tutaj ukazują się wskazówki dla obsługującego dotyczące wybranej funkcji (jeżeli są dostępne). 13 Zaznaczenie okna Wybrane okno jest zaznaczane własnym obramowaniem. Wiersz nagłówkowy ukazuje się w formie negatywowej. Tutaj są wyświetlane wprowadzenia z pulpitu obsługowego. 16 Funkcja Recall, tzn. działa przycisk ^. 17 Funkcja etc., tzn. działa przycisk >. 18 Poziome przyciski programowane. 19 Pionowe przyciski programowane. Funkcje przycisków programowanych dostępne w wybranym zakresie czynności obsługowych ukazują się na poziomym wzgl. pionowym pasku przycisków programowanych (na klawiaturze pełnej odpowiada to F1 do F8).

2.6.2 Sygnalizacja globalna stanu maszyny
1 Zakresy czynności obsługowych 2 Stan kanału Jest sygnalizowany aktualnie wybrany zakres czynności obsługowych (maszyna, parametry, program, usługi, diagnoza, uruchomienie). Jest sygnalizowany aktualny stan kanału, - kanał reset - kanał przerwany - kanał aktywny Jest sygnalizowany aktualny stan wykonywanego programu - program anulowany - program jest wykonywany - program zatrzymany Nazwa kanału, w którym jest wykonywany program.

3 Stan programu

4 Nazwa kanału

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 49

2

Elementy obsługi

2.6 Podział ekranu

04.00

2

5 Wiersz alarmów i komunikatów

- Alarmy i komunikaty albo - wskazówki, które w programie obróbki zostały zaprogramowane poleceniem MSG (gdy nie ma żadnych alarmów). Jest wyświetlany aktualnie wybrany rodzaj pracy Jog, MDA albo Auto (automatyka). Ten program można wykonać przy pomocy NC-Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Stop: brak NC-Ready (gotowość NC) Stop: brak BAG-Ready (got. grupy rodzajów pracy) Stop: aktywne wyłączenie awaryjne Stop: aktywny alarm z zatrzymaniem Stop: aktywne M0/M1 Stop: koniec bloku przy wykonywaniu pojedynczymi blokami Stop: aktywne NC-Stop Oczekiwanie: brak zezwolenia na wczytywanie Oczekiwanie: brak zgody na posuw Oczekiwanie: aktywny czas oczekiwania Oczekiwanie: brak pokwitowania HiFu Oczekiwanie: brak zezwolenia dla osi Oczekiwanie: nie osiągnięto zatrzymania dokładnego Oczekiwanie na oś pozycjonowania Oczekiwanie na wrzeciono Oczekiwanie na inny kanał Oczekiwanie: ręczne nastawienie posuwu na 0% Stop: blok NC jest błędny Oczekiwanie na bloki NC z zewnątrz Oczekiwanie z powodu instrukcji SYNACT Oczekiwanie: aktywny przebieg bloku Oczekiwanie: brak zezwolenia dla wrzeciona Oczekiwanie: wartość posuwu w osi wynosi 0 Oczekiwanie na pokwitowanie zmiany narzędzia Oczekiwanie na zmianę stopnia przekładni Oczekiwanie na regulację położenia Oczekiwanie na początek nacinania gwintu Oczekiwanie: Oczekiwanie na tłoczenie Oczekiwanie na bezpieczną pracę Stop; brak gotowości kanału od wersji oprogramowania 4.1

6 Sygnalizacja rodzaju pracy 7 Nazwa programu 8 Komunikaty robocze kanału

2 - 50

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi

2.6 Podział ekranu

2

32 33

Stop; aktywny ruch oscylacyjny, od wersji oprogramowania 4.1 Stop: wymiana aktywna (uniemożliwia zmianę bloku ponieważ rozpoczęto wymianę), od wersji oprogramowania 4.1

9 Sygnalizacja statusu kanału

Są widoczne uaktywnione funkcje (nastawiane poprzez „Sterowanie programem”). Są widoczne tylko uaktywnione funkcje (nastawianie poprzez „Sterowanie programem”). Wiersz statusu kanału jest wyświetlany niezależnie od wybranego menu.

2.6.3 Sygnalizacja statusu kanału

SKP Blok maskowany

Bloki programu, które są oznaczone skośną kreską przed numerem bloku, nie są w przebiegu programu uwzględniane (np. „/N100...”). Od wersji oprogramowania 5 można maskować do 8 płaszczyzn programowych (np. "/6N100.."; jest maskowana 7. płaszczyzna programowa) Literatura: /PG/ Instrukcja programowania, podstawy, rozdz. 2. Ruchy posuwowe są wykonywane z wartością posuwu zadaną poprzez daną nastawczą „Posuw w pracy próbnej). Posuw w pracy próbnej działa w miejsce zaprogramowanych poleceń posuwu. Przełącznik korekcyjny posuwu działa również na przesuw szybki.

DRY Posuw w pracy próbnej

ROV Korekcja przesuwu szybkiego

SBL1 Pojedynczymi blokami z Przy uaktywnionej funkcji następuje przerwanie obróbki po zatrzymaniem po każkażdym bloku, które wyzwala działanie w maszynie (bloki dym bloku wyzwalająobliczeniowe nie prowadzą do zatrzymania). cym działanie w maszynie SBL2 Pojedynczymi blokami z Przy uaktywnionej funkcji bloki programu obróbki są wykozatrzymaniem po każnywane następująco: każdy blok jest dekodowany pojedyndym bloku czo, po każdym bloku następuje zatrzymanie. SBL3 Stop w cyklu Przy uaktywnionej funkcji bloki programu obróbki w cyklu są wykonywane następująco: każdy blok jest dekodowany pojedynczo, po każdym bloku następuje zatrzymanie.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 51

2

Elementy obsługi

2.6 Podział ekranu

04.00

2

Bloki programu obróbki są to • bloki ruchów posuwowych • funkcje łączeniowe i pomocnicze • bloki generowane wewnętrznie przez sterowanie (np. bloki wstawiane przez korekcję promienia narzędzia) • bloki gwintowania po odsunięciu narzędzia • bloki gwintowania z posuwem w pracy próbnej Wyjątek stanowią tylko bloki gwintowania bez posuwu w pracy próbnej. Tutaj zatrzymanie następuje dopiero na końcu bieżącego bloku gwintowania. SBL2 można wybrać tylko w stanie Reset. Można wybrać albo SBL1 albo SBL2! Funkcja ta jest uaktywniana tylko w stanie wykonywania programu pojedynczymi blokami. M01 Zatrzymanie programowane Przy aktywnej funkcji wykonywanie programu jest zatrzymywane zawsze przy tych blokach, w których jest zaprogramowana funkcja dodatkowa M01. Na ekranie jest wówczas wyświetlane „Stop: M00/M01 aktywne”. Obróbkę możecie uruchomić ponownie przyciskiem NC-Start. Jeżeli funkcja nie jest uaktywniona, wówczas funkcja dodatkowa M01 (z programu obróbki) nie jest uwzględniana. Przy uaktywnionej funkcji „DRF” jest uwzględniane przesunięcie DRF. Przy teście programu jest blokowane wyprowadzenie wartości zadanych do osi i wrzecion. Wyświetlanie wartości zadanych „symuluje” ruchy posuwowe. Jest sygnalizowane uaktywnione zatrzymanie posuwu. Funkcja ta jest nastawiana / wyłączana nie poprzez sterowanie programem lecz poprzez przyciski posuw start / posuw stop na pulpicie sterowniczym maszyny.

DRF Wybór DRF PRT Test programu FST Zatrzymanie posuwu

2 - 52

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych

2

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych
Przyciski We wszystkich zakresach czynności obsługowych i menu macie do dyspozycji przyciski, których funkcje we wszystkich zakresach czynności obsługowych są identyczne. Opisujemy tutaj funkcje, które możecie wybierać w wielu rodzajach pracy.

Funkcje

2.7.1 Przegląd programów i wybór programu
Funkcjonowanie Po wybraniu przeglądu obrabianych przedmiotów albo programów poszczególne obrabiane przedmioty albo programy mogą być zwalniane do wykonania wzgl. blokowane. Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „AUTO”. Jest wybrany odpowiedni kanał. Kanał znajduje się w stanie Reset. Będący do wybrania obrabiany przedmiot / program znajduje się w pamięci.
Przegląd programów

Jest wyświetlany przegląd wszystkich katalogów obrabianych przedmiotów / programów, które istnieją. Ustawcie kursor na żądanym obrabianym przedmiocie / programie. Wybierzcie obrabiany przedmiot / program do wykonania:

Wybó programu

Nazwa wybranego obrabianego przedmiotu jest wyświetlana u góry na ekranie w polu „Nazwa programu”. Program jest ewentualnie ładowany.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 53

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych

04.00

2

2.7.2 Zmiana okna menu
Jeżeli wyświetlany obraz składa się z wielu okien składowych, możecie przy pomocy przycisku „Wybór okna” przełączać między poszczególnymi oknami. Jest to konieczne tylko wtedy, jeżeli chcecie każdorazowo obsługiwać okno poprzez pulpit obsługi. Zaznaczenie (inny wygląd nagłówka okna i obramowanie okna) przechodzi na wybrane okno menu. Przewijanie w oknie menu: Jeżeli treść okna składa się z wielu informacji, wówczas przy pomocy przycisków „Przewijanie” możecie przewijać treść okna w jedną i drugą stronę. Pasek przewijania pokazuje, że treść okna jest większa od treści wyświetlanej. Pozycjonowanie kursora w oknie menu: Przy pomocy „przycisków kierunkowych” możecie ustawić kursor w pożądanym położeniu w oknie menu.

2.7.3 Wybór katalogu / pliku
Przy pomocy „przycisków kierunkowych” możecie ustawić kursor na pożądany katalog / plik. Przez wprowadzenie znaku przy pomocy klawiatury alfanumerycznej kursor jest ustawiany na najbliższej wyświetlanej nazwie, która rozpoczyna się od wprowadzonego znaku. Otwarcie / zamknięcie katalogu: Przy pomocy przycisku „Input” możecie katalog otworzyć wzgl. ponownie zamknąć. Otwarcie pliku: Plik możecie otworzyć przyciskiem Input”, gdy chcecie go edytować w edytorze ASCII. Edytor jest otwierany automatycznie.

2 - 54

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych

2

Zaznaczenie pliku (tylko MMC 103): Przy pomocy tego przycisku jest zaznaczany plik. Jest w ten sposób możliwy wybór wielu plików. Znak ukazuje się obok kursora, gdy plik jest zaznaczony. Wybór wielu plików (tylko MMC 103): Aby zaznaczyć blok plików naciskajcie jednocześnie przycisk „Shift” i przycisk „kursor do dołu”. Pierwsze naciśnięcie zaznacza początek bloku. Następne pliki będą tak długo zaznaczane, wzgl. aż zostanie naciśnięty przycisk „kursor do góry” wzgl. „kursor do dołu” (bez przycisku „Shift”). Cofa wybór pliku. Cofa wszystkie zaznaczenia.

2.7.4 Edycja wprowadzeń / wartości
Jeżeli chcecie edytować wprowadzenia / wartości, odpowiedni przycisk w polu wprowadzania po prawej stronie jest zawsze automatycznie wyświetlany. Są następujące pola wprowadzania: 1. Pola wyboru (pojedyncze albo wielokrotne) Przy pomocy „przycisku wyboru” możecie uaktywniać wzgl. wyłączać aktywność pola wyboru. Przycisk wyboru wielokPrzycisk wyboru pojedynczego rotnego (można wybrać (zawsze może być wybrane wiele pól albo żadne) tylko jedno pole) ! = aktywne " = aktywne ! = nieaktywne # = nieaktywne

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 55

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych

04.00

2

2. Pola wprowadzania: Ustawcie kursor na polu wprowadzania i zacznijcie pisać. Gdy zaczniecie pisać, dokonujecie automatycznie przełączenia na tryb wprowadzania. Wprowadzane dane zawsze potwierdzajcie „przyciskiem Input”. Następuje wówczas przejęcie wartości. W celu świadomej zmiany istniejącej wartości naciśnijcie „przycisk edycji”, aby przełączyć na tryb wprowadzania. Poprzez klawiaturę alfanumeryczną wprowadźcie wartość albo pojęcie (np. nazwę pliku itd.). W przypadku niektórych pól jest możliwość wyboru przyciskiem „Toggle” jednej z wielu zadanych wartości. 3. Lista wyboru (MMC 102/103) Listy wyboru pokazują Wam jedną wartość wybraną z listy możliwych wartości. Naciśnijcie „przycisk edycji” aby otworzyć całą listę możliwych albo istniejących wartości. Przy pomocy „przycisków kierunkowych” dokonajcie ustawienia na pożądaną wartość. Swoje wprowadzenia zawsze potwierdzajcie przyciskiem „Input”. Wartość zostaje przejęta. Przy pomocy tego przycisku możecie dokonać przełączenia na następną wartość listy wyboru, bez konieczności wyświetlania całej listy (np. w celu wyboru z tylko niewielu wartości / nastawień). • • W edytorze są wyświetlane tylko znaki, które można wprowadzać poprzez klawiaturę pulpitu obsługi. Od wersji oprogr. 5.2: Programu obróbki otwartego z edytora nie można już uruchomić równocześnie z NC (zezwolenie jest cofane), ukazuje się alarm (14014). Gdy sterowanie zostanie wyłączone przy otwartym edytorze, zezwolenie musi ewent. zostać nastawione ręcznie.

2 - 56

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych

2

2.7.5 Potwierdzenie / anulowanie wprowadzenia
Potwierdzenie wprowadzenia: Przy pomocy przycisku programowanego „OK” Wasze wprowadzenia są przejmowane. Wybrana funkcja jest wykonywana. Okno jest zamykane i następuje przeskok z powrotem do wywołującej płaszczyzny menu. Anulowanie wprowadzenia: Przy pomocy przycisku programowanego „Anuluj” Wasze wprowadzenia zostają anulowane. Wybrana funkcja jest anulowana. Aktualne okno jest zamykane i następuje przeskok z powrotem do wywołującej płaszczyzny menu. Odpowiada to np. wyjściu z funkcji (pionowy pasek przycisków programowanych). „Przycisk edycji” może działać jako „Undo”, gdy dotychczas poczynione aktualne wprowadzenia / zmiana podlega anulowaniu. Aktualne pole nie jest w tym przypadku opuszczane. Aktualna pozioma płaszczyzna menu jest opuszczana i następuje przełączenie na wywołującą płaszczyznę menu.

OK

Anuluj

2.7.6 Edycja programu obróbki
Funkcjonowanie Edytor ASCII udostępnia Wam następujące funkcje: - przełączanie między trybami wstawiania i zastępowania - zaznaczenie, kopiowanie, kasowanie bloku - wstawienie bloku - pozycjonowanie kursora / poszukiwanie tekstu - zapisanie pliku (MMC 103) - tworzenie konturu (wsparcie programowania: progr. konturu i dowolne programowanie konturu) - parametryzowanie cykli (wiercenie, frezowanie, toczenie) - start symulacji - tłumaczenie odwrotne (cykle, dowolne programowanie konturu) - ponowna numeracja bloków - zmiana nastawień

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 57

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych

04.00

2

− otwarcie drugiego pliku (MMC 103) Znaki każdorazowo edytowanego pliku są zaznaczone kolorem. Dalsze wskazówki Program obróbki albo jego fragmenty mogą być edytowane tylko wtedy, gdy odpowiednie bloki nie zostały jeszcze wykonane (może to być również więcej bloków niż wskazywane przez aktualne wyświetlenie, np. w wyniku przetwarzania bloków w pamięci buforowej). W wybranym stanie i „Kanał Reset” program obróbki daje się w pełni edytować. Jeżeli przyciskiem programowanym "Wsparcie" zostanie zażądana dotychczasowa logika obsługi, można to umożliwić poprzez plik "cov.com", patrz /PZG/ Instrukcja programowania, cykle. MMC 103: Proszę o uwzględnienie następujących różnic w edytorze ASCII: • Może być edytowany program załadowany do NC albo znajdujący się da dysku twardym program nie załadowany. Na dysku twardym zachowanie się pamięci jest zależne od nastawień. • Znak końca bloku jest wyświetlany nie jako „LF” lecz jako „¶”. Kolejność czynności obsługowych Poniższe funkcje są w pełni do dyspozycji w zakresie czynności obsługowych "Program", w zakresie "Maszyna" i "Usługi" natomiast tylko częściowo. Edytor ASCII jest w zakresie czynności obsługowych "Maszyna" wywoływany przez korekcję programu, w zakresie "Usługi" - przez wybór pliku w menedżerze plików. Wybraliście w katalogu plik, z którym chcecie pracować. Naciśnijcie przycisk Enter. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Żądany plik jest wywoływany w edytorze tekstów. Blok kursora: Przy pomocy „przycisków kierunkowych” dokonujecie jego ustawienia w tekście

2 - 58

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych

2

Przy pomocy przycisków „Przewijanie” możecie przewijać obraz w jedną i drugą stronę. Przy pomocy przycisku „Skasowanie” możecie skasować znak na lewo od kursora. Przy pomocy przycisku „Input” kończycie blok. Jest generowane „LF” („Line Feed = zmiana wiersza). Dopiero wówczas wprowadzony blok jest akceptowany do wykonania (tylko MMC 100.2). Pionowe przyciski programowane
Zastępowanie Zaznacz blok

Zastępowanie Kursor przełącza między trybami wstawiania i zastępowania Zaznaczenie bloku Po naciśnięciu zmienia się pionowy pasek przycisków programowanych. Przycisk zaznacza początek bloku. Ustawcie teraz kursor na końcu bloku. Blok jest zaznaczany automatycznie. Ten przycisk programowany kopiuje zaznaczony blok do pamięci pośredniej. Blok pozostaje zapisany w schowku również po zmianie programu obróbki. Zaznaczony blok jest kasowany. Przyciskiem programowanym „Zaznacz blok” opuszczacie tryb zaznaczania. Tylko MMC 100.2: Dla zaznaczanego bloku istnieje wartość graniczna. Przy dojściu do granicy w wierszu dialogowym ukazuje się wskazówka: „Osiągnięta granica pamięci buforowej wyboru”. Wstawienie bloku Ten przycisk programowany wstawia do tekstu wycięty albo skopiowany blok z pamięci pośredniej przed pozycją kursora.

Kopiuj blok

Skasuj blok

Zaznacz blok

Wstaw blok

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 59

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych

04.00

2

Znajdź/ przejdź do

Początek programu Koniec programu Przejdź do Znajdź

Znajdź / przejdź do..." Jest otwierane okno "Znajdź/przejdź do... Funkcje do pozycjonowania i szukania można wybierać poprzez pionowe przyciski programowane: Macie możliwość pozycjonowania: • na początek programu obróbki (kursor na pierwszy znak w programie), • koniec programu obróbki (kursor na ostatni znak w programie) i • przy pomocy "Przejdź do" na określony wiersz • albo przy pomocy "Znajdź" możecie szukać określonego ciągu znaków.

OK Anuluj

"Przejdź do..." Wprowadźcie odpowiedni numer bloku. • Gdy w poszukiwanym wierszu istnieje "N" albo ":", następuje wypozycjonowanie na ten blok. • Gdy nie ma numeru bloku, następuje wypozycjonowanie na wiersz z podanym numerem. Przy pomocy przycisku programowanego "OK" wzgl. przyciskiem "Input" następuje wypozycjonowanie kursora na pożądany numer bloku/wiersza. Okno "Przejdź do" jest zamykane. Przy anulowaniu pozycjonowanie zostaje zatrzymane, okno jest zamykane.
"Znajdź" Wprowadźcie poszukiwane pojęcie. Wpisany tekst jest poszukiwany w kierunku do przodu od aktualnej pozycji kursora. wynik poszukiwania zostaje zaznaczony. Przy pomocy przycisku programowanego "Znajdź następny" wzgl. przycisku "Input" możecie ponownie uruchomić polecenie poszukiwania. Wprowadźcie nowy tekst przyciskiem programowanym "Zastąp". Aktualnie znaleziony tekst zostanie zastąpiony nowym tekstem. Przy pomocy "Input" zostaje zastąpiony nowy tekst. Każde następne naciśnięcie "Input" powoduje poszukiwanie wzgl. zastąpienie. Zastąpienie wszystkich (od wersji opr. 5.2) Wprowadźcie nowy tekst przyciskiem programowanym "Zastąp wszystkie". Ukazuje się odwrotne zapytanie "Czy zastąpić wszystkie nie chronione przed zapisem ciągi znaków: .... przez ... ?" Wskazówka: Tę funkcję można zablokować przy pomocy hasła, patrz /IAM/ IM1 IM3 Funkcje uruchomieniowe. MMC 100.2 wzgl. 103.

Znajdź następny Znajdź następny

wzgl. wzgl.

Zastąp wszystkie

2 - 60

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych

2

Funkcja "Zastąp wszystkie" jest dostępna tylko dla plików, które znajdują się na dysku twardym (a więc nie w pamięci NC).
Anuluj

Przy anulowaniu poszukiwanie/zastępowanie zostaje zatrzymane, okno jest zamykane. Znajdujecie się ponownie w trybie edycji. Zapisanie pliku Zmiany zostają zapisane w pliku znajdującym się w edytorze. Dalsze wskazówki Pamiętajcie, że zmiany programów załadowanych do pamięci NC, działają natychmiast. MMC 103: Zachowanie się pamięci sterowania może zostać zmienione poprzez menu nastawienia (np. zapisywanie automatyczne). (Patrz punkt „Uruchomienie”).

Zapisz plik

Zamknij edytor

Zamknięcie edytora Po naciśnięciu przycisku „Zamknij edytor” pojawia się okno z zapytaniem czy zmiany mają zostać zapisane w pamięci. Następnie edytor tekstów jest zamykany. Ponownie pojawia się aktualny przegląd programów. Poziome przyciski programowane

Kontur

Utwórz kontur

Przejmij kontur

Dowolne programowanie konturu Przy pomocy przycisków programowanych "Kontur" i "Utwórz kontur" możecie wywołać dowolne programowanie konturu. Sparametryzowany przez Was blok programu obróbki jest wstawiany do programu. Programowanie zarysu konturu Przyciskami programowanymi "Kontur" i "Kontur 1 prosta" możecie otworzyć maskę parametryzowania dla "Zarys konturu 1 prosta". Ponadto są maski parametryzowania dla zarysów konturu "Kontur 2 proste" i "Kontur 3 proste". Sparametryzowany przez Was blok programu obróbki jest wstawiany do programu obróbki. Maski wprowadzania są opisane w /PGZ/ PG Cykle, rozdz. 1.

Kontur

Kontur 1 prosta

OK

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 61

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych

04.00

2

Parametryzowanie cykli Jako wsparcie programowania macie do dyspozycji funkcje: • wiercenie, frezowanie, toczenie (cykle) • kontur (dowolne programowanie konturu).
Wiercenie Toczenie OK Frezowanie

Przy pomocy pionowych przycisków programowanych "Wiercenie", "Frezowanie", "Toczenie" możecie każdorazowo wywołać parametryzowanie cykli. Wprowadźcie nowe wartości parametrów cyklu. Sparametryzowany przez Was blok programu obróbki jest wstawiany do programu. Przykład: CYCLE81 (110, 100, 2, 35) /PGZ/, Instrukcja programowania, cykle

Symulacja

Symulacja MMC 100.2: Jest wybierana funkcja symulacji. Przez naciśnięcie przycisku "NC-Start" następuje uruchomienie symulacji graficznej (patrz rozdział "Symulacja programu") MMC 103: Symulacja jest wywoływana (patrz /BA/, Instrukcja obsługi, programowanie dialogowe wzgl. od wersji opr. 5 rozdz. 6 Zakres czynności obsługowych program). Przycisk programowany "Symulacja" jest dostępny tylko wtedy, gdy symulacja w aktualnej sytuacji może zostać wywołana. Tłumaczenie odwrotne Jeżeli kroki programu (cykl/kontur) są już wyposażone w parametry, które powinny jednak zostać zmienione, wówczas macie możliwość wyświetlenia i edycji wartości parametrów z ich każdorazowym znaczeniem. Ustawcie kursor w edytorze tekstów na wiersz zawierający krok programu (cykl/kontur), którego parametry chcecie zmienić. Ukazuje się maska, przy użyciu której wybrany cykl/kontur został sparametryzowany. Zmieńcie parametry.

Tłumaczenie odwrotne

2 - 62

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych

2

OK Nowe numerownie

Blok programu obróbki z nowym sparametryzowaniem jest automatycznie wstawiany do programu obróbki. Numeracja bloków programu znajdującego się w edytorze jest przeprowadzana na nowo według wartości dokonanych pod przyciskiem programowanym „Ustawienia".
Ustawienia edytora

Ustawienia

Ustawienia (tylko MMC 100.2) W oknie "Ustawienia edytora" ustalacie, czy edytowany program ma po zapisaniu automatycznie uzyskać zezwolenie czy też musi być ono dokonane ręcznie. Przy programowaniu konturu są możliwe następujące ustawienia: • Ostatni wiersz Po każdym kroku programu zawierającym programowanie konturu można przy zakończeniu wprowadzić tekst do ostatniego wiersza (np. "koniec konturu") Ustawienia (tylko MMC 103) W oknie "Ustawienia edytora" ustalacie następujące wartości: • przewijanie poziome WŁ./WYŁ. • wyświetlanie wierszy ukrytych WŁ./WYŁ. • przedział czasu dla zapisywania automatycznego Przy zapisywaniu automatycznym możecie ustalić przedziały czasu, w których następować ma zapisywanie (dotyczy tylko plików na dysku twardym). Gdy jest wpisana wartość ≠ 0, przycisk programowany "Zapisz plik" nie jest wyświetlany. Gdy zostanie wpisana wartość 0, automatyczne zapisywanie nie następuje. • Automatyczne numerowanie wł./wył. Po każdej zmianie wiersza jest automatycznie nadawany numer bloku. Gdy później nadajecie w programie numery bloków, użyjcie funkcji "Nowe numerowanie". • Numer pierwszego bloku • Przeskok numerów bloków (np. co 5, co 10) Są możliwe następujące ustawienia przy programowaniu konturu: • Ostatni wiersz

Ustawienie prog. kont.

Ustawienie

Ustawienie edytora

Ustawienie prog. kont.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 63

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych

04.00

2

Po każdym kroku programu zawierającym programowanie konturu można przy zakończeniu wprowadzić tekst do ostatniego wiersza (np. "koniec konturu") Dalsze wskazówki • • Ustawienie układu współrzędnych i ustalenie stosowanej technologii są ustawiane poprzez dane maszynowe; patrz /IAM/ Instrukcja uruchomienia MMC. Edytowane programy są w przypadku MMC 103 po zapisaniu automatycznie uzyskują zezwolenie.

2.7.7 Przełączenie kanału
W przypadku wielu kanałów jest możliwe ich przełączanie. Ponieważ poszczególne kanały mogą być przyporządkowane różnym grupom rodzajów pracy (BAG), z przełączeniem kanału następuje również przełączenie na odpowiednią BAG. Jeżeli wybrany kanał jest na innej NCU (połączenie m:n), następuje również przełączenie MMC na tę NCU. Przy zaprojektowanym „menu kanałów” wszystkie istniejące połączenia komunikacyjne z innymi NCU z ich kanałami są pokazywane na przyciskach programowanych. Stany kanałów W każdym rodzaju pracy mogą wystąpić następujące stany kanałów: 1. Kanał Reset Maszyna znajduje się w stanie podstawowym, np. po włączeniu albo po zakończeniu programu. Stan podstawowy jest definiowany przez producenta maszyny poprzez program PLC. 2. Kanał aktywny Program jest uruchomiony, wykonywanie programu jest w trakcie albo odbywa się bazowanie do punktu odniesienia. 3. Kanał przerwany Bieżący program albo bazowanie do punktu odniesienia zostało przerwane. Program może w tym kontekście być programem głównym, podprogramem, cyklem albo pewną ilością bloków NC. Rozróżnia się 3 stopnie:

2 - 64

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych

2

1. Przełączenie na następny kanał. 2. Przełączenie projektowanej grupy kanałów / kanałów (1NC). 3. Przełączenie na inną NC (przy połączeniu m:n wiele NC).

2.7.8 Połączenia komunikacyjne m:n
Ogólnie Pod pojęciem połączenia m:n rozumie się, że jest ze sobą połączonych m jednostek MMC i n jednostek NCU/PLC. Nie oznacza to jednak, że wszystkie możliwe połączenia są aktywne. MMC jest przy tym w określonym momencie czasu (porównaj połączenie 1:1) połączony tylko z jednym NC i komunikuje się tylko z nim. W przypadku m :n połączenie może zostać również przełączone na inne NC. Przy pomocy przycisku przełączania kanałów i menu kanałów możecie przełączyć na inne połączenie. Funkcja menu kanałów jest opcją i musi zostać zaprojektowana w pliku „NETNAMES.INI”. We wszystkich zakresach czynności obsługowych możecie przyciskiem przełączania kanałów przełączać na menu kanałów. Zmieniają się przy tym tylko poziome i pionowe przyciski programowane. Przy pomocy poziomych przycisków programowanych możecie wybrać grupę kanałów (max 24). W jednej grupie kanałów może zostać pomieszczonych do 8 połączeń z kanałami różnych NCU. Na obrazie „Menu kanałów” są wyświetlane aktualne połączenia komunikacyjne i przynależne nazwy symboliczne. Ważne Na 1 NCU są równocześnie dopuszczalne tylko 2 aktywne łączenia.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 65

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych

04.00

2

Działanie Poprzez otoczkę graficzną możecie w każdym zakresie czynności obsługowych utworzyć połączenie między jednostką MMC i przyłączonymi jednostkami NCU/PLC
Maszyna KAN14 KAN6 Program anulowany Kanał RESET JOG Kanał11 Kanał12 Kanał13 Kanał14 Kanał15

SKP

DRV

ROV

DRE

PRT

FST

400260 NC1: Pulpit maszynowy 1 uszkodzony

Wybrana NCU: maszyna standardowa

Status: aktywny

Mill1

Mill2

Naciśnijcie przycisk przełączenia kanału. Aktualnie istniejące połączenie jest sygnalizowane przez zaznaczone przyciski programowane (poziome, pionowe), gdy menu kanałów jest aktywne. Przełączenie kanału Przy pomocy pionowych przycisków programowanych można przełączać na inne kanały. Przełączenie grupy Przy pomocy poziomych przycisków programowanych możecie przełączyć na inną grupę, na przyciskach pionowych są teraz wyświetlane kanały aktualnej grupy. Przełączenie na inny kanał (i ewent. na inne NC) odbywa się dopiero z naciśnięciem pionowego przycisku programowanego.

2 - 66

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych

2

Przełączenie NC Przy pomocy pionowych przycisków programowanych można przełączać na inne NC, gdy kanał nie jest na aktualnym NC. Dalsze wskazówki • Przyporządkowanie poziomych przycisków programowanych do przycisków pionowych następuje w NETNAMES.INI i jest cechą grupowania specyficzną tylko dla MMC. Przez wybranie pionowego przycisku programowanego jest wyzwalany wybór kanału i potencjalnie również wybór NC. Kanały, które są zaprojektowane w menu kanałów, ale w odpowiednim NC są zdefiniowane jako luka w kanałach, nie są wyświetlane. W przypadku, gdy aplikacja zablokuje przełączenie NC (np. wykonywanie z zewnątrz), wówczas w menu kanałów są wyświetlane już tylko kanały aktualnego NC. W przypadku SINUMERIK 810D jest dostępne tylko połączenie MPI.

• • • •

Przykład: 2 MMC i 1 NCU Dwa MMC (MMC 100.2 plus OP 030) są przyłączone do jednej NCU. Dodatkowo możecie jeszcze przyłączyć przyrząd do programowania (PG) z IBN-Tool. Pokazana na rysunku konfiguracja umożliwia np. wyposażenie dużej obrabiarki • na stronie czołowej w duży pulpit obsługi z MMC 100.2 i • w obrębie agregatów pomocniczych w pulpit obsługi OP 030 • albo na tylnej stronie maszyny w pulpit obsługi OP 030.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 67

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych

04.00

2

MMC 1 MMC 100.2/ MMC 103

MMC 2 OP 030 BTSS

PG z STEP7 IBN-Tool

MSTT

NCU

Przy pracy z dwóch pulpitów obsługi MMC wzgl. OP 030 obowiązują następujące zasady: • Wprowadzenia z pulpitów obsługi MMC wzgl. OP 030 są równowartościowe wobec NCU. • Na każdej jednostce obsługowej niezależnie od innych widać wyświetlenia, które na niej zostały wybrane. • Takie wydarzenia jak alarmy są wyświetlane na obydwu jednostkach. • Dla obydwu pulpitów obsługi obowiązuje stopień ochrony o najwyższym uprawnieniu odpowiednio do najmniejszego uaktywnionego numeru stopnia ochrony. System nie pozwala na żadną dalej idącą koordynację jednostek obsługowych.

2 - 68

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych

2

Przykład: 1 MMC i 3 NCU Jedna jednostka MMC może zostać przyłączona do wielu jednostek NCU/PLC. Pulpit sterowniczy maszyny MSTT jest przy tym na stałe przyporządkowany do NCU. Dodatkowo możecie przyłączyć przyrząd do programowania (PG) z IBN-Tool. Pokazana na rysunku konfiguracja umożliwia obsługę wielu NCU z jednego MMC, tzn. obsługę • wielu autonomicznych maszyn z wieloma NCU albo • jednej dużej maszyny z wieloma NCU.
PG z STEP7 IBN-Tool

MMC100/ MMC102 MPI/BTSS

MSTT1

NCU1

MSTT2

NCU2

MSTT3

NCU3

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 69

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych

04.00

2

Przy pracy wielu NCU z jednej MMC obowiązują następujące zasady: • NCU, która jest obsługiwana, jest wybierana przyciskiem przełączania kanałów i menu kanałów. • Zaznaczone przyciski programowane w menu kanałów sygnalizują, z jakim kanałem/BAG/NC jest aktualnie połączony MMC. • MMC 100.2/OP 030 • Są sygnalizowane tylko alarmy / komunikaty tej NCU, z którą MMC jest aktualnie połączony. • Na połączeniu, które jest przerywane przy przełączeniu na inną NCU, nie powinna już być aktywna żadna aplikacja (np. zapisywanie danych poprzez interfejs V.24). Jeżeli mimo to nastąpi próba przełączenia, system wyprowadza odpowiedni komunikat. • Dla nowo stworzonego połączenia MMC znajduje się zawsze w nastawionym domyślnie zakresie czynności obsługowych start (tzn. jak po zrestartowaniu MMC). • MMC 103 Po dokonaniu połączenia z inną NCU jest dla niej zawsze dostępny ostatnio wybrany zakres czynności obsługowych (jak w przypadku NCU, której połączenie zostało przerwane).

2 - 70

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.7 Ogólne przebiegi czynności obsługowych

2

2.7.9 Kalkulator
Warunek: Kursor jest ustawiony w polu wprowadzania wzgl. polu wprowadzania/wyprowadzania. Przyciskiem edycji (MMC 100.2) wzgl. przyciskiem znaku równości (MMC 103, od wersji opr. 5 również MMC 100.2) możecie przełączyć na tryb kalkulatora. Gdy w tym stanie zostanie wprowadzony symbol podstawowego działania matematycznego (+, -, /, *) a następnie wartość (np. 13.5) wzgl. wyrażenie (np. sin(26.5)) a następnie naciśnięty przycisk „Input”, następuje działanie matematyczne z następnie wprowadzoną wartością i wartością dotychczasową. Gdy pole wprowadzania/wyprowadzania zostanie otwarte przy pomocy przycisku input albo przycisku znaku równości, wówczas edytor znajduje się w trybie wstawiania; gdy pole zostanie otwarte bezpośrednio przy pomocy znaku, edytor znajduje się w trybie zastępowania. Przeliczanie system calowy - system metryczny (MMC 103) W trybie kalkulatora możecie przeliczać wartości liczbowe z metrycznych na calowe przez wprowadzenie "I" i odwrotnie przez wprowadzenie "M". Gdy chcecie przeliczyć wartości, postępujcie następująco: • Ustawić kursor na pole wprowadzania, w którym wartość liczbowa jest wpisana wzgl. wpisać wartość. • Nacisnąć przycisk znaku równości • Wprowadzić literę "I" (przeliczenie na cale) wzgl. "M" (przeliczenie na system metryczny) • Nacisnąć przycisk "Input", wartość zostaje przeliczona.

Obraz pomocy (MMC 100.2) Gdy tryb kalkulatora jest aktywny, możecie przyciskiem Info wyświetlić obraz pomocy, który opisuje obsługę edytora pola wprowadzania.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 71

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.8 Pomoc

04.00

2

2.8 Pomoc
Funkcjonowanie Zawsze gdy w wierszy dialogowym ukazuje się symbol „i”, można przyciskiem informacji wyświetlić dodatkową informację. W wierszu dialogowym ukazuje się komentarz. MMC udostępnia Wam pomoc podobną do pomocy w Windows. Jeżeli np. w czasie obsługi wystąpił błąd, wówczas możecie przez wybranie pomocy MMC wywołać szczegółowe informacje na temat tego błędu, np. jest wyświetlana instrukcja diagnozowania. Przez naciśnięcie „przycisku informacji” w zakresie czynności obsługowych diagnoza / alarmy jest automatycznie wywoływana pomoc MMC (MMC 103).
Strona do tyłu Strona do przodu

Nacisnąć przycisk programowany „Strona do przodu” wzgl. „strona do tyłu”. Obraz jest przewijany o jedną stronę do przodu lub do tyłu. Przejdźcie przyciskami programowanymi „Zaznaczanie do przodu” wzgl. „Zaznaczanie do tyłu” na pożądany wpis, który ma zostać wyświetlony.

Zaznaczenie do tyłu

Zaznaczenie do przodu

Lista krosowa Powrót

Nacisnąć przycisk programowany „Lista krosowa”. Żądany wpis jest wyświetlany. Przyciskiem programowanym „Powrót” przejdźcie z powrotem do ostatniego wyświetlonego wpisu. Wybranie i wyświetlenie wpisu w pomocy MMC (MMC 103): Nacisnąć przycisk programowany „Treść”. Jest wyświetlana aktualna treść pomocy MMC. Wychodzicie z pomocy MMC i powracacie do poprzedniego menu.

Treść Zakończ pomoc

2 - 72

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.8 Pomoc

2

Notatnik

Sporządzanie własnych notatek do wpisów do pomocy MMC (MMC 103): Nacisnąć przycisk programowany „Notatnik”. Te wprowadzenia nie mogą być ani oddzielnie zapisywane ani wyprowadzane poprzez V.24. Nacisnąć przycisk programowany „OK”. Wasz komentarz zostanie automatycznie przyporządkowany do właściwego wpisu. Wywołanie pomocy niezależnie od kontekstu: Poza tym możecie po naciśnięciu „przycisku przełączania zakresów” w menu podstawowym i następnie naciśnięciu przycisku „etc”

OK

Pomoc MMC

bezpośrednio wywołać funkcję „Pomoc MMC” (MMC 103). Dalsze wskazówki Narzędzie „pomoc MMC” jest zbudowane analogicznie do pomocy Windows. Szczegółowy opis znajdziecie w odpowiedniej literaturze do Windows TM.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 73

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.8 Pomoc

04.00

2

2.8.1 Przegląd: pomocy w edytorze (od wersji opr. 5)
Funkcjonowanie W celu wspierania programowania przy edytowaniu programu obróbki są e edytorze dostępne poprzez "przycisk informacji" następujące funkcje pomocy: • Skrócona pomoc do poleceń programowych Projektowanie patrz /IAM/ HE1, Pomoc w edytorze • Pomoc w programie obróbki do instrukcji: wyświetl tekst opisu (np. G9 "Zatrzymanie dokładne - zmniejszenie prędkości") Wyświetlenie przeglądu rubryk (np. "warunki drogowe", "polecenia drogowe", "zachowanie się w ruchu po torze" itd.), którym są przyporządkowane instrukcje. Wyświetlenie przeglądu instrukcji z tekstami opisów Poszukiwanie wpisów w specjalnych maskach przez przyporządkowanie rubryki albo przez zadanie poszukiwanego tekstu Przejęcie wybranej instrukcji do edytora• •

• •

Skrócona pomoc "Maska parametryzowania" + Pełna pomoc "pdf" Projektowane maski parametryzowania, z których można przeskoczyć do dokumentacji (plik pdf) na odpowiednią stronę, np. maska parametryzowania cykli, przeskok do instrukcji programowania cykli; projektowanie patrz: /IAM/, BE1 Otoczka graficzna. Skrócona pomoc do poleceń programowych + pełna pomoc "pdf" Z pomocy kontekstowej nożna poprzez "przycisk informacji" przeskoczyć do dokumentacji na odpowiednią stronę, np. przeskok do instrukcji programowania, podstawy.2 - 74

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.8 Pomoc

2

2.8.2 Skrócona pomoc do poleceń programowych (od wersji opr. 5)
Funkcjonowanie W celu wsparcia programowania przy edycji programu obróbki można w edytorze przy pomocy "przycisku informacji" wywołać funkcję pomocy. Ta funkcja może • • • • • • • wyświetlać kontekstowo w odniesieniu do pozycji kursora w programie obróbki instrukcje z tekstem opisu (np. G9 "zatrzymanie dokładne - zmniejszenie prędkości"), wyświetlać przegląd rubryk (np. "warunki drogowe", "polecenia drogowe", "zachowanie się w ruchu po torze" itd.), którym są przyporządkowane instrukcje, wyświetlać przegląd instrukcji z tekstami opisów poszukiwać wpisów w specjalnych maskach przez przyporządkowanie rubryki albo przez zadanie poszukiwanego tekstu z pomocy kontekstowej przeskoczyć przy pomocy "przycisku informacji" do dokumentacji na odpowiednią stronę, np. przeskok do instrukcji programowania, podstawy przy pomocy przycisku programowanego "Maska wprowadzania" przeskoczyć do maski wprowadzania, w której np. cykl jest wyposażany w nowe parametry przejąć wybraną instrukcję do edytora

Wskazówki Gdy funkcja pomocy jest używana przez jeden z edytorów, wówczas jest zablokowana dla innych edytorów. Kolejność czynności obsługowych Przy pomocy "przycisku informacji" możecie w edytorze wywołać funkcję pomocy. W zależności od otoczenia kursora następuje przy starcie funkcji pomocy wyświetlanie • przy normalnej wrażliwości na kontekst ("wyświetlenie przy identycznym brzmieniu"), wyłącznie zaprogramowanej instrukcji z tekstem opisu albo • przy poszerzonej wrażliwości na kontekst ("wyświetlenie przy takim samym brzmieniu słów początkowych"), dodatkowo wszystkich instrukcji z takim samym brzmieniem początku albo • przy braku zgodności - przeglądu ogólnego (patrz poniższy rysunek).

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 75

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.8 Pomoc

04.00

2

System pomocy - przegląd (ogólnie)
Instrukcja Opis

$A $AA $AC $AN $MA $MC $MD $MM $MN $P $Pl $SA $SC $SN $TC $VA * + = <

Wartość aktualna niezależna od NC Wartość aktualna specyficzna dla osi Wartość aktualna specyficzna dla kanału Wartość aktualna globalna dla NCK Dana maszynowa specyficzna dla osi Dana maszynowa specyficzna dla kanału Dana maszynowa VSA/HSA Dana maszynowa wyświetlania Globalna dana maszynowa NCK Wartość programowana Stała okręgu P1 Dana nastawcza specyficzna dla osi Dana nastawcza specyficzna dla kanału Globalna dana nastawcza NCK Dana zarządzania narzędziami Dana serwisowa specyficzna dla osi Operator dla mnożenia Operator dla dodawania Operator dla odejmowania Koniec etykiety, operator oper. log. przes. OKNO lub bloku gł. Operator porównania, mniejsze niż

Przejęcie do edytora Zamknij pomoc

Przegląd ogólny

Rubryki Znajdź

Ustawienia

Przejęcie do edytora

Jeżeli przejęcie jest możliwe, wówczas przy pomocy "Przejęcie do edytora" instrukcję wybraną na przeglądzie wstawia się bezpośrednio do programu obróbki. Jeżeli przy włączonej wrażliwości na kontekst została z wyboru wyświetlanego wrażliwie na tekst wybrana inna instrukcja niż zaprogramowana, wówczas instrukcja zaprogramowana zostaje zastąpiona. Jeżeli rozszerzona wrażliwość na kontekst nie jest włączona albo poprzez "Znajdź", "Rubryki" albo "Przegląd ogólny" wyświetlono inny wybór, wówczas wybrany tekst instrukcji jest wstawiany do programu obróbki za określoną przez kursor aktualną instrukcją. Obok powrotu do edytora przez przejęcie wpisu, jest możliwość zamknięcia pomocy tym przyciskiem programowanym i powrócenia do sporządzania programu obróbki. Oprócz pomocy wrażliwej na kontekst można niezależnie od kontekstu poszukiwać instrukcji, tekstów opisów albo rubryk.

Zamknij pomoc

Przegląd ogólny Rubryki

Przy pomocy "Przegląd ogólny" jest wyświetlany całkowity przegląd zapisanych w systemie pomocy instrukcji i odpowiednich tekstów opisowych. Przy pomocy "Rubryki" są wyszczególniane zapisane rubryki, poprzez które można wyświetlać funkcjonalne grupowanie instrukcji. Do wyboru rubryki są do dyspozycji zarówno przyciski kursora jak też okna wprowadzania numeru rubryki.

2 - 76

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.8 Pomoc

2

Wyświetl rubrykę Znajdź

Gdy została wybrana rubryka i naciśniecie "Input" wzgl. przycisk programowany "Wyświetl rubrykę", wówczas są wyświetlane instrukcje przynależne do wybranej rubryki. Przy pomocy przycisku programowanego "Znajdź" możecie w oknie wprowadzania zadać poszukiwany tekst, którego możecie poszukiwać do wyboru pod • "tylko teksty instrukcji" • "tylko teksty opisów" • "teksty instrukcji i opisów" Litery duże i małe są sobie równe. Przy pomocy "Input" albo "Start szukania" jest na podstawie zdefiniowanego szukanego tekstu przeszukiwana część zawierająca instrukcje wzgl. opisy. Gdy przy przeszukiwaniu zostaną znalezione odpowiednie instrukcje wzgl. opisy, wówczas są one wyświetlane. Wskazówki dot. ustawienia pomocy w edytorze Pomoc w edytorze używa standardowego pliku tekstowego (patrz /IAM/, "instrukcja uruchomienia MMC", rozdział "Pomoc w edytorze"), w którym są zapisane rubryki jak też instrukcje z tekstami opisów. Jeżeli w celu zapisania własnych instrukcji/rubryk ma zostać utworzony dodatkowy plik tekstowy użytkownika końcowego, wówczas ścieżkę / nazwę pliku tekstowego można wpisać pod przyciskiem programowanym "Ustawienia" w oknie wprowadzania jako "Tekst pomocy użytkownika końcowego". Poza tym pod "Ustawienia" jest możliwość wpływania na wrażliwość na kontekst. Można wybierać między • "wyświetleniem przy takim samym brzmieniem początku" (rozszerzona wrażliwość na kontekst) i • "wyświetleniem przy identycznym brzmieniu" Jeżeli np. w przypadku opcji "wyświetlenie przy takim samym brzmieniem początku" kursor jest ustawiony po prawej obok instrukcji "G4", wówczas są dodatkowo wyświetlane wszystkie instrukcje o takim samym brzmieniu początku, np. "G40, G41, G42" itd. W przypadku "wyświetlenia przy identycznym brzmieniu" jest wyświetlana aktualna instrukcja, np. "G4". Ustawienia są uaktywniane przez zrestartowanie pomocy.

Start szukania

Ustawienia

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 77

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.8 Pomoc

04.00

2

Od wersji oprogramowania 5.2: Gdy na przeglądzie ogólnym będziecie przy pomocy przycisku kursora wybierać poszczególne opisy, wówczas może04.00 cie, w przypadku gdy u dołu po prawej jest wyświetlany symbol przycisku informacji (patrz poniższy rysunek), przy pomocy "przycisku informacji" przeskoczyć bezpośrednio np. do instrukcji programowania.
System pomocy - przegląd (ogólnie)
Instrukcja Opis

CYCLE82 CYCLE83 CYCLE84 CYCLE85 CYCLE86 CYCLE87 CYCLE88 CYCLE89 CYCLE90 CYCLE93 CYCLE94 CYCLE95 CYCLE96 CYCLE97 CYCLE98 CYCLE103 CYCLE116 CYCLE840 CYCLE971 CYCLE972 CYCLE973

Cykl wiercenia, wiercenie, n obr.skraw. pogłębianie czołowe Cykl wiercenia, wiercenie otworów głębokich Cykl gwintowania. Gwintowanie bez oprawki wyrównawczej Cykl rozwiercania, różne posuwy dla wiercenia i wyjmowania Cykl rozw., orient M5, zadana droga cofn., G0-cofn., zad. M3/M4 Cykl rozw., M5 i M0 w głęb. wierc., NC-start, G0 - cofn., zad.M3/M4 Cykl rozw., jak CYCLE87, plus czas oczek. na głęb. wiercenia Cykl rozw., wiercenie i wyjęcie z tym samym posuwem Cykl gwintowania, frezowanie gwintu Cykl toczenia, wytoczenie Cykl toczenia, podcięcie Cykl toczenia, skrawanie warstwowe Cykl toczenia, podcięcie gwintu Cykl gwintowania. Gwintowanie Cykl gwintowania. Szereg gwintów Podprogram cykli pomiarowych, dialogowe ustalanie parametrów Podpr. cykli pomiar., oblicza punkt środkowy i promień okręgu Cykl gwintowania, nacinanie gwintu z oprawką wyrównawczą Cykl pomiarowy (centra frezarskie i obróbcze), pomiar narzędzia Cykl pomiarowy (tokarki), pomiar narzędzia Cykl pomiarowy (tokarki), kalibrow. przetw. pomiar. narzędzia

Maska wprowadzania Przejęcie do edytora Zamknij pomoc

Przegląd ogólny

Rubryki Znajdź

Ustawienia

Maska wprowadz.

Jeżeli w pionowym menu przycisków programowanych ukaże się "maska wprowadzania", wówczas możecie w masce wprowadzania należącej do instrukcji (np. cykl) wyposażyć ją w parametry.

2 - 78

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.8 Pomoc

2

2.8.3 Pełna pomoc do poleceń programowych (od wersji opr. 5.2)
Funkcjonowanie W celu wspierania programowania przy edycji programu obróbki można w edytorze poprzez "przycisk informacji" wywołać do poleceń programowych funkcję pomocy (skrócona pomoc). Jeżeli informacja skróconej pomocy nie wystarcza, można przez ponowne naciśnięcie "przycisku informacji" otworzyć instrukcję programowania (plik pdf). Poszukiwane polecenia ukazuje się jako zaznaczone w dokumencie. Kolejność czynności obsługowych Warunek: Kursor jest ustawiony na poleceniu programowym (np. G01). Przy pomocy "przycisku informacji" wywołajcie w edytorze funkcję pomocy (skrócona pomoc). Jeszcze raz naciśnijcie "przycisku informacji", instrukcja programowania (plik pdf) jest otwierana przy pomocy Adobe Acrobat Reader.
Strona do przodu Następny wpis Lista krosowa Przejdź do... Strona do tyłu

Przyciskiem programowanym "Strona do przodu" wzgl. strona do tyłu" możecie przewijać dokument, przy pomocy "następny wpis" możecie przeskoczyć do następnego miejsca znalezienia wpisu w dokumencie. W przypadkach odesłań do innych dokumentów możecie przy pomocy tego przycisku programowanego przeskoczyć do odpowiedniego miejsca w innym dokumencie. Przy pomocy funkcji poszukiwania "Przejdź do ..." możecie szukać dowolnych słów w dokumencie. Przy pomocy przycisków programowanych "Zoom+" wzgl. "Zoom-" możecie powiększyć albo pomniejszyć widok dokumentu o współczynnik zmiany rozmiaru. Przy pomocy "Zakończ pomoc" powracacie do edytora.

wzgl.
Zoom + Zoom -

Zakończ pomoc

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 79

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.9 Lista zadań (od wersji opr. 5)

04.00

2

2.9

Lista zadań (od wersji opr. 5)
Funkcjonowanie Do każdego obrabianego przedmiotu, który ma być obrabiany, może zostać sporządzona lista zadań (lista załadowcza) do rozszerzonego wyboru obrabianego przedmiotu. Lista ta zawiera instrukcje, które dla wykonania programów obróbki (również dla wielu kanałów) przygotowują co następuje: • Wyposażanie równoległe (LOAD/COPY) tzn. ładowanie albo kopiowanie programów głównych i podprogramów oraz przynależnych danych jak - programy inicjalizacyjne (INI) - parametry R (RPA), - dane użytkownika (GUD) - przesunięcie punktu zerowego (UFR), - dane narzędzia/magazynu (TOA/TMA), - dane nastawcze (SEA), - obszary ochrony (PRO) i - zwis/kątowość (CEC) z dysku twardego w MMC do pamięci roboczej w NC • Przygotowania dla NC-Start (SELECT) tzn. wybieranie programów w różnych kanałach jak też wykonywanie przygotowań do ich wykonania • Równoległe usuwanie (odwrotnie do LOAD/COPY) tzn.: rozładowywanie programów głównych i podprogramów oraz przynależnych danych z pamięci roboczej NC na dysk twardy MMC • Zapisywanie (w przygotowaniu dla następnej wersji oprogramowania) Wskazówki Wyposażanie równoległe, przygotowania dla NC-Start, usuwanie równoległe mogą być wykonywane również z PLC.

2 - 80

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.9 Lista zadań (od wersji opr. 5)

2

Lista zadań jest wykonywana, gdy obrabiany przedmiot zawiera listę zadań o takiej samej nazwie. Instrukcje listy zadań działają skutecznie (patrz szkic) przy: $ uzbrajanie równoległe przy pomocy "ładuj" (LOAD/COPY) $ 'wybór" (LOAD/COPY/SELECT) % "NC-Start" (program jest wykonywany i działa SELECT) & równoległe usuwanie przy pomocy "rozładuj" (odwrotnie do LOAD/COPY) ' "Zapisz" (w przygotowaniu dla następnej wersji oprogramowania)

Dysk twardy

Pasywny Aktywny

Sporządzenie pliku "Obr_prz.JOB (np. WALEK.JOB Jest możliwość • przy tworzeniu katalogu obrabianych przedmiotów przy pomocy funkcji "Nowy" utworzyć standardową listę zadań jako plik w tym obrabianym przedmiocie. Na tej standardowej liście zadań znajduje się składnia listy zadań jako komentarz. W tym celu konieczne jest pod "Uruchomienie /MMC/Ustawienia systemowe/Szablony zaznaczenie krzyżykiem pola "Utworzenie szablonów dla listy zadań". Plik otrzymuje automatycznie nazwę utworzonego katalogu obrabianych przedmiotów, obr_prz.JOB (np. WALEK.JOB). • zakładania w istniejącym katalogu przy pomocy funkcji "Nowy" listy zadań o różnych nazwach. • wstawiania list zadań do istniejącego katalogu obrabianych przedmiotów. Listę zadań można zmienić przy pomocy edytora. Wskazówki Możecie zapisać własne projekty (szablony) list zadań albo części standardowych/podprogramów katalogu szablony/producent
© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

Nowy

2 - 81

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.9 Lista zadań (od wersji opr. 5)

04.00

2

albo \szablony\użytkownik. Zarządzanie danymi przeszukuje zawsze najpierw katalog użytkownika, potem katalog producenta a na końcu katalog firmy Siemens. Należy zalecać, by szablon nazwać _templ_ . _templ_ zostanie przy utworzeniu nowego obrabianego przedmiotu zastąpione przez jego nazwę. Jeżeli więc np. jest _templ_.job albo _templ_mpf, wówczas pod obrabianym przedmiotem WALEK.WPD zmienia nazwę na WALEK.JOB albo WALEK.MPF. Jeżeli szablony mają być zależne od języka, wówczas na końcu nazwy szablonu należy jeszcze dodać odpowiedni skrót języka z poprzedzającym go podkreślnikiem. Przy utworzeniu nowego obrabianego przedmiotu szablon zostanie wzięty ze skrótem aktualnego języka, przy kopiowaniu skrót zostanie usunięty (i tak np. z _templgr.job uzyskujemy WALEK.JOB). Szablony bez skrótu języka są zawsze kopiowane. Wybór szablonu odbywa się zawsze w chwili utworzenia obrabianego przedmiotu, późniejsze przełączenie języka jest niemożliwe.

2.9.1 Opis składni dla list zadań
Objaśnienie Składnia listy zadań składa się z 3 poleceń • instrukcja załadowania LOAD • instrukcja wyboru SELECT • instrukcja kopiowania COPY (tylko w przypadku m:n) Wskazówki W przypadku poleceń listy zadań konieczne jest rozróżnienie, czy chodzi o układ m:n czy o połączenie MMC z NC typu 1:1. Jest sensowne, by w przypadku połączenia 1:1 stosować instrukcje LOAD a w przypadku połączenia m:n co najmniej dla programów globalnych, w szczególności cykli, które są stosowane w wielu NCU, instrukcję COPY. Komentarz Wszystkie pojęcia w "nawiasach" albo ";" są komentarzami i przy wykonywaniu listy zadań nie są uwzględniane.

2 - 82

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.9 Lista zadań (od wersji opr. 5)

2

Opis składni LOAD [źródło] Instrukcja LOAD ładuje jeden lub wiele plików z MMC do pamięci roboczej NC. Plik jest przy tym kasowany na MMC. Oznacza to, że pliki występują tylko jeden raz. Jest zalecane stosowanie tej instrukcji w przypadku połączenia 1:1. [źródło] odpowiada [ścieżka]/[nazwa] Poprzez ścieżka/nazwa jest określona ścieżka w ramach struktury plików. W nazwach wolno używać również znaków wieloznacznych (*). Przykłady LOAD * (ładowanie wszystkich plików z katalogu obrabianych przedmiotów listy zadań) LOAD /MPF.DIR/* (ładuje wszystkie pliki z katalogu, tutaj np. wszystkie z programów obróbki (MPF.DIR) LOAD PART1.MPF (ładuje jeden plik, np. PART1.MPF z aktualnie wybranego katalogu obrabianych przedmiotów listy zadań) LOAD /SPF.DIR/PART1.SPF (ładuje jeden plik z katalogu, tutaj z katalogu podprogramów SPF.DIR) SELECT [źródło] [cel] [DYSK] Instrukcja SELECT wybiera program do wykonania. Wybrany program musi być załadowany do pamięci roboczej NC. Można go następnie uruchomić przy pomocy NC-START. Jeżeli programy mają być wykonywane z dysku twardego MMC103, wówczas należy użyć słowa kodowego DISK. [Źródło] odpowiada nazwie programu głównego, który został wybrany do wykonania w określonym kanale NCK.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 83

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.9 Lista zadań (od wersji opr. 5)

04.00

2

[cel] Cel musi zostać podany jako kanał. CH= Numer kanału (tylko w przypadku połączenia 1:1) albo przy pomocy NETNAMES:INI: nazwa kanału (kanały są jednoznaczne podzielone na wszystkie NC); albo nazwa NC, numer kanału Przykład: CH=2 (2, odpowiada numerowi kanału) CH=stacja5 (stacja5, odpowiada nazwie kanału z NATNAMES.INI) 1, odpowiada lokalnemu numerowi kanał tej NCU) [DISK] należy stosować opcjonalnie przy wykonywaniu z dysku twardego. Przykłady SELECT PART12 CH=CHANNEL22 SELECT PART12 CH=NCU_2,2 (PART2 jest wybierane w 2. kanale NCU_2) SELECT /walek1.wpd/strona1.mpf CH=2 DISK (program obróbki STRONA1.MPF z obrabianego przedmiotu WALEK1.WPD jest wykonywany w 2. kanale z dysku twardego) COPY [źródło] [cel] Instrukcja COPY kopiuje jeden albo wiele plików z MMC do pamięci roboczej NC. Pierwotne pliki na MMC pozostają zachowane. Instrukcja COPY jest wykonywana tylko wtedy, gdy ten plik w miejscu docelowym jeszcze nie istnieje wzgl. posiada wpisany inny czas. Jest zalecane stosowanie tej instrukcji w przypadku połączenia m:n.

2 - 84

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.9 Lista zadań (od wersji opr. 5)

2

Jeżeli taki plik ma być edytowany, plik jest zawsze edytowany na NC. Jeżeli plik został poprzez listę zadań rozdzielony więcej niż jeden raz, a chcecie, by zmiany działały na wszystkich NC, wówczas ten plik musi najpierw zostać rozładowany, następnie edytowany a następnie poprzez listę zadań rozdzielony na nowo. [źródło] odpowiada [ścieżka]/[nazwa] [cel] odpowiada adresowi NCU / kanału: Cel może zostać wyspecyfikowany przez jedną z trzech kategorii adresów. Konieczne jest uwzględnienie, że są uwzględniane tylko nazwy logiczne z NATNAMES.INI. NC= nazwa NCU Bez NETNAMES.INI jest tutaj tylko możliwość podania nazwy NC z NC=. CG= Nazwa grupy kanałów, tzn. kopiowanie w każdym kanale tej grupy (przez to we wszystkich NC, do których są przyporządkowane kanały). Parametr CG jest możliwy tylko wtedy, gdy menu kanałów jest zaprojektowane. CH= Nazwa kanału Nazwy kanałów są tylko wtedy jednoznacznie nadane poprzez wszystkie NC, gdy menu kanałów jest zaprojektowane.

Gdy brakuje celu, wówczas źródło jest kopiowane do aktualnie połączonego NC. Gdy jako cel podano *, wówczas źródło jest rozdzielane na wszystkie NC, które są zaprojektowane w NATNAMES.INI. Przykłady: COPY** (kopiuje wszystkie pliki z obrabianego przedmiotu listy zadań do wszystkich NC, które są zaprojektowane w NETNAMES.INI) COPY PART12.MPF NC=NCU_2 (kopiuje plik z obrabianego przedmiotu listy zadań do NC "NCU_2") COPY /SPF.DIR/PART1.* CG=MILL2 (kopiuje wszystkie pliki z nazwą z katalogu np. PART1.* z podprogramów (SPF.DIR) do grupy

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 85

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.9 Lista zadań (od wersji opr. 5)

04.00

2

kanałów, tzn. do wszystkich NC, których kanały są przyporządkowane do tej grupy) COPY /MPF.DIR/* CH=CHANNEL22 (kopiuje wszystkie pliki z katalogu, np. wszystkie z programów obróbki (MPF.DIR) do NC, któremu ten kanał jest przyporządkowany.)

2.9.2 Przykład listy zadań przy dwukanałowych połączeniach 1:1
Przykład Gdyby w wykonywaniu obrabianego przedmiotu uczestniczył tylko kanał1 i kanał2 na NCU1 (połączenie 1:1), wówczas sensowny wygląd listy zadań byłby następujący: LOAD /MPF.DIR/Allg.MPF LOAD /WKS.DIR/część1.WPD/Allg.MPF LOAD /WKS.DIR/część1.WPD/kanał1.MPF LOAD /WKS.DIR/część1.WPD/kanał1.INI LOAD /WKS.DIR/część1.WPD/K12.MPF LOAD /WKS.DIR/część1.WPD/kanał2.MPF LOAD /WKS.DIR/część1.WPD/kanał2.INI LOAD /WKS.DIR/część1.WPD/K22.MPF SELECT /WKS.DIR/część1.WPD/kanał1.MPF CH=1 SELECT /WKS.DIR/część1.WPD/kanał2.MPF CH=2 Przy ładowaniu w połączeniu 1:1 cel nie jest podawany, ustawieniem domyślnym jest aktualne NC.

2 - 86

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.9 Lista zadań (od wersji opr. 5)

2

2.9.3 Przykład listy zadań w przypadku wielokanałowych połączeń m:n
Przykład MMC1 na dwa NC NCU1 z Kanal1 i Kanal2 NCU2 z Kanal3 Część1.JOB COPY /MPF.DIR/Allg.MPF NC=NCU1 (albo CH=KANAL1) COPY /WKS.DIR/część1.WPD/WpdAllg.MPF NC=NCU1 (albo CH=KANAL1) COPY /WKS.DIR/część1.WPD/Kanal1.MPF NC=NCU1 (albo CH=KANAL1) COPY /WKS.DIR/część1.WPD/Kanal1.INI NC=NCU1 (albo CH=KANAL1) COPY /WKS.DIR/część1.WPD/K12.MPF NC=NCU1 (albo CH=KANAL1) COPY /WKS.DIR/część1.WPD/Kanal2.MPF NC=NCU1 (albo CH=KANAL2) COPY /WKS.DIR/część1.WPD/Kanal2.INI NC=NCU1 (albo CH=KANAL2) COPY /WKS.DIR/część1.WPD/K22.MPF NC=NCU1 (albo CH=KANAL2) COPY /MPF.DIR/Allg.MPF NC=NCU2 (albo CH=KANAL3) COPY /WKS.DIR/część1.WPD/WpdAllg.MPF NC=NCU2 (albo CH=KANAL3) COPY /WKS.DIR/część1.WPD/Kanal3.MPF NC=NCU2 (albo CH=KANAL3) COPY /WKS.DIR/część1.WPD/Kanal3.INI NC=NCU2 (albo CH=KANAL3) COPY /WKS.DIR/część1.WPD/K32.MPF NC=NCU2 (albo CH=KANAL3) SELECT /WKS.DIR/część1.WPD/Kanal1.MPF CH=KANAL1 SELECT /WKS.DIR/część1.WPD/Kanal2.MPF CH=KANAL2 SELECT /WKS.DIR/część1.WPD/Kanal3.MPF CH=KANAL3

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 87

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.9 Lista zadań (od wersji opr. 5)

04.00

2

2.9.4 Kolejność czynności obsługowych "wykonanie listy zadań"
Zarządzanie danymi

Np. pod "Usługi" nacisnąć przycisk programowany "Zarządzanie danymi" . Poziomy i pionowy pasek przycisków programowanych zmieniają się. Ustawcie kursor na pożądany katalog obrabianych przedmiotów. Wykonajcie następnie funkcje • "Ładuj" • "Wybór" • "Rozładuj". Jeżeli lista zadań Werkstück.JOB jest w katalogu obrabianych przedmiotów, wówczas te funkcje działają na tę listę zadań. Funkcje mogą być jednak wykonywane również bezpośrednio na listę zadań, np. gdy istnieją listy zadań o nazwie różniącej się od nazwy obrabianego przedmiotu. Dalsze wskazówki Lista zadań "Ładuj" "Ładuj" oznacza, że wszystkie przygotowane instrukcje listy zadań są wykonywane. Dane są rozdzielane przy pomocy instrukcji LOAD albo COPY, od [źródła] do [celu], na docelowe NC. Obrabiany przedmiot jest następnie oznakowywany jako załadowany. Instrukcje SELECT są ignorowane. Gdy obrabiany przedmiot / lista zadań jest ładowana, wówczas w oknie protokołu jest wyświetlana lista plików do rozdzielenia. Przy wystąpieniu błędu można wyświetlić okno protokołu. W tym przypadku jest możliwość przerwania ładowania listy zadań. Oznaczanie plików na otoczce graficznej Gdy plik znajduje się tylko na dysku twardym MMC, wówczas nie jest oznaczony jako załadowany. Gdy plik jest tylko w pamięci roboczej NC, wówczas jest oznaczony przez X jako załadowany. Jeżeli plik znajduje się zarówno w MMC jak też w NC, wówczas oznaczenie "X" pozostaje tak długo, jak długo pliki są identyczne. Jeżeli pliki mają wpisany różny czas wzgl. różną długość, wówczas jest wyświetlane oznaczenie "!X!".

Ładuj Wybór Rozładuj

Ładuj

2 - 88

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.9 Lista zadań (od wersji opr. 5)

2

Wybór

Lista zadań "Wybór" W przypadku "Wyboru" listy zadań wzgl. obrabianego przedmiotu z listą zadań, są wykonywane wszystkie instrukcje listy zadań. Instrukcje LOAD są wykonywane wówczas, gdy pliki znajdują się jeszcze w MMC. Instrukcje COPY są wykonywane tylko wtedy, gdy plików nie ma jeszcze w NC albo mają wpisany inny czas niż w MMC. Jeżeli są wpisane różne czasy, wówczas następuje zapytanie, czy plik należy zastąpić. Instrukcje SELECT są wykonywane Lista zadań "Rozładuj" "Rozładuj" oznacza, że instrukcje z listy zadań są "cofane", są one wykonywane na odwrót, tzn.: Dane, które przy pomocy instrukcji LOAD zostały załadowane do NC, są rozładowane z [celu] do [źródła], przesuwane z powrotem do katalogu źródłowego w MMC. Dane, które przy pomocy instrukcji COPY zostały skopiowane do docelowego NC, są kasowane w [celu], w przypadku gdy wpisane czasy są jeszcze równe. Jeżeli plik w NC został zmieniony, następuje zapytanie, czy wersja z NC ma zostać przejęta do MMC. W przypadku "Rozładuj" są zawsze przenoszone tylko pliki z pasywnego systemu plików NC. Jeżeli w międzyczasie np. dokonano zmiany w parametrach aktywnych danych, wówczas należy je przez rozładowaniem osobno zapisać.

Rozładuj

2.9.5 Zmiana nazwy obrabianych części z listami zadań
Funkcjonowanie Przy zmianie nazwy katalogu obrabianych przedmiotów są zmieniane nazwy wszystkich plików obrabianych przedmiotów w tym katalogu, mających taką samą nazwę jak katalog. Jeżeli istnieje lista zadań z nazwą katalogu, wówczas następuje również zmiana nazw poleceń w ramach tej listy. Wiersze komentarzy pozostają bez zmian.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 89

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.9 Lista zadań (od wersji opr. 5)

04.00

2

Przykład Następuje zmiana nazwy katalogu obrabianych przedmiotów A.WPD na B.WPD : Następuje zmiana nazw wszystkich plików o nazwach A.XXX na B.XXX, tzn. rozszerzenie pozostaje zachowane. Jeżeli istnieje lista zadań A.JOB, wówczas następuje zmiana jej nazwy na B.JOB. Jeżeli na tej liście zadań są instrukcje pliku A.XXX, które znajdują się w tym katalogu obrabianych przedmiotów, wówczas następuje również zmiana nazwy tego pliku na B.XXX. Przykład: Jeżeli lista zadań A.JOB zawiera instrukcję LOAD/WKS.DIR/A.WPD/A.MPF wówczas jest zmieniana na LOAD/WKS.DIR/B.WPD/B.MPF Gdy jednak lista zadań zawiera instrukcję LOAD/MPF.DIR/A.MPF albo LOAD/WKS.DIR/X.WPD/A.MPF wówczas pliki nie są zmieniane. Kolejność czynności obsługowych
Zarządzanie programami

Musi być naciśnięty przycisk programowany "Zarządzanie programami" w zakresie czynności obsługowych "Program" (MMC 103). Ustawcie kursor na katalog obrabianych przedmiotów, którego nazwę chcecie zmienić. Jest otwierane okno dialogowe "Zmiana nazwy". Wprowadźcie nową nazwę.

Zmiana nazwy

2.9.6 Kopiowanie obrabianych przedmiotów z listami zadań (od wersji opr. 5.2)
Funkcjonowanie Gdy pliki katalogu obrabianych przedmiotów są kopiowane do nowego katalogu, wówczas wszystkie pliki o takiej samej nazwie katalogu są zmieniane na nazwy nowego katalogu obrabianych przedmiotów. Jeżeli istnieje lista zadań z nazwą katalogu, wówczas są zmieniane nazwy instrukcji w ramach tej listy zadań. Patrz też punkt "Zmiana nazwy".

2 - 90

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2

04.00

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.9 Lista zadań (od wersji opr. 5)

2

Ta funkcja obowiązuje tylko dla zakresu czynności obsługowych "Program". Przy kopiowaniu pod "U sługi" nazwy pozostają bez zmian. Kolejność czynności obsługowych
Zarządzanie programami Kopiuj

Musi być naciśnięty przycisk programowany "zarządzanie programami (MMC 103). Ustawcie kursor na pliku, który chcecie skopiować i naciśnijcie przycisk programowany "Kopiuj". Plik zostanie zaznaczony jako źródło dla kopiowania. Naciśnijcie przycisk programowany "Wstaw", wprowadźcie inną nazwę i potwierdźcie przyciskiem "OK".

Wstaw

OK

2.9.7 Archiwizowanie obrabianych przedmiotów z listami zadań w przypadku m:n (od wersji opr. 5.2)
Funkcjonowanie Przy archiwizowaniu obrabianych przedmiotów, które zawierają listy zadań o takich samych nazwach, następuje dla przypadku m:n zapytanie, czy te listy zadań mają zostać wykonane w celu rozładowania. Akcję można zakończyć przez "Anulowanie", w przeciwnym przypadku najpierw są wykonywane wszystkie listy zadań a następnie jest uruchamiane archiwizowanie. Kolejność czynności obsługowych
Wyprowadz. danych

W zakresie czynności obsługowych "Usługi" naciśnijcie przycisk programowany "Wysyłanie danych". Jest wyświetlana struktura plików "Programy/dane". Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Dalsze czynności obsługowe proszę odczytać z punktu "Wysyłanie danych" w zakresie czynności obsługowych "Usługi".

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

2 - 91

2

Elementy obsługi / przebiegi czynności obsługowych

2.9 Lista zadań (od wersji opr. 5)

04.00

2

2 - 92

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

3

04.00

Przykład obsługi

3

Przykład obsługi
Typowy przebieg obsługi Dla zapoznania się jako osoba początkująca albo dla orientacji przekazujemy Wam niniejszy rozdział, na podstawie typowego przebiegu obsługi (od włączenia sterowania do zapisania sporządzonego programu obróbki), w którym można znaleźć opisane funkcje.
Ustawianie • • • • • • • Wprowadzenie / testowanie programów • • • • Krok Włączenie maszyny Dosunięcie do punktu odniesienia Zamocowanie obrabianego przedmiotu/półfabrykatu Wybór narzędzi Ustalenie punktu zerowego obrabianego przedmiotu dla wprowadzania współrzędnych Wprowadzenie korekcji narzędzia Określenie prędkości obrotowych i posuwów Ustalenie punktu odniesienia (draśnięcie) Sporządzenie programu obróbki albo wczytanie poprzez zewn. interfejs danych Wybranie programu obróbki Wykonanie programu (bez narzędzia) • Start programu (np. pojedynczymi blokami) • Skorygowanie programu przy pomocy korekcji wzgl. instrukcji diagnozowania / pomocy Optymalizacja programu obróbki Założenie narzędzia i wykonanie programu obróbki Zapisanie programu obróbki • na dysku twardym • wyprowadzenie poprzez interfejs V.24 opisano w pkt. 1.3 4.3

5.2.2 4.2.4 4.4.6 6.4 7.5.3/7.6.3 4.6.2 4.2.1 4.6.10 4.6.7/2.6.6 8.2 4.2 4.2.1 6.8.3 6.6.6 7.5.5/7.6.4

Obróbka Zapisanie programu

• • •

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

3 - 93

3

Przykład obsługi

04.00

3

3 - 94

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych maszyna

4

Zakres czynności obsługowych maszyna
4.1 Struktura danych sterowania NC .................................................................. 4-97 4.1.1 Rodzaje pracy i funkcje maszynowe...................................................... 4-98 4.1.2 Grupa rodzajów pracy i kanały ............................................................ 4-100 4.1.3 Wybór rodzaju pracy, zmiana rodzaju pracy ........................................ 4-101 4.2 Ogólne funkcje i sygnalizacje ..................................................................... 4-103 4.2.1 Start/stop/anulowanie/kontynuowanie programu obróbki .................... 4-103 4.2.2 Wyświetlenie płaszczyzny programowej .............................................. 4-104 4.2.3 Przełączanie układu współrzędnych maszyny / obrabianego przedmiotu (MKS/WKS)................................................ 4-105 4.2.4 Wyświetlanie posuwów w osiach......................................................... 4-107 4.2.5 Wyświetlanie funkcji G i transformacji.................................................. 4-107 4.2.6 Wyświetlanie funkcji pomocniczych ..................................................... 4-108 4.2.7 Wyświetlenie wrzecion ........................................................................ 4-109 4.2.8 Kółko ręczne ....................................................................................... 4-110 4.2.9 Status akcji synchronicznych (od wersji oprogramowania NCU 4.2)... 4-111 4.2.10 Preset.................................................................................................. 4-113 4.2.11 Nastawienie wartości rzeczywistej (od wersji oprogramowania 5) ....... 4-114 4.2.12 Maskowanie osi (od wersji oprogramowania 4.4) ................................ 4-116 4.2.13 Przełączanie cale/mm (od wersji oprogramowania 5) .......................... 4-117 4.2.14 Zmiana układu wsp. dla wyświetl. wart. rzeczyw.(od wersji oprogr. 5) . 4-118 4.3 Bazowanie do punktu odniesienia .............................................................. 4-119 4.4 Rodzaj pracy Jog ....................................................................................... 4-122 4.4.1 Funkcjonowanie i obraz podstawowy .................................................. 4-122 4.4.2 Ruchy w osiach ................................................................................... 4-125 4.4.3 Inc: przyrost......................................................................................... 4-126 4.4.4 Repos (powrót do poprzedniej pozycji)................................................ 4-127 4.4.5 SI (Safety Integrated): zezwolenie użytkownika................................... 4-128 4.4.6 Draśnięcie/ określenie przesunięcia punktu zerowego (od wersji oprogram. 4.4)..................................................................... 4-130 4.5 Rodzaj pracy MDA ..................................................................................... 4-134 4.5.1 Funkcjonowanie i obraz podstawowy .................................................. 4-134 4.5.2 Zapisanie programu w pamięci (MMC 100.2) ...................................... 4-136 4.5.3 Zapisanie programu, funkcja pliku (MMC 103) .................................... 4-137 4.5.4 Skasowanie programu......................................................................... 4-138 4.5.5 Teach In ............................................................................................. 4-138 4.6 Rodzaj pracy automatyka........................................................................... 4-142 4.6.1 Funkcjonowanie i obraz podstawowy .................................................. 4-142 4.6.2 Przegląd programów ........................................................................... 4-144 4.6.3 Wykonywanie z interfejsu V.24 (MMC 100.2) 4-146

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 95

4

Zakres czynności obługowych "maszyna

10.00

4

4.6.4 Załadowanie i rozładowanie obrabianego przedmiotu/programu obróbki (MMC 103)............................................ 4-147 4.6.5 Protokół: lista załadowania programów (MMC 103) ............................. 4-148 4.6.6 Wykonywanie z dysku twardego (MMC 103) ....................................... 4-148 4.6.7 Dostęp do zewnętrznej stacji sieciowej w przypadku MMC 103 (od wersji oprogr. 5.2).......................................................... 4-149 4.6.8 Korekcja programu .............................................................................. 4-151 4.6.9 Nastawienie poszukiwania bloku / celu poszukiwania .......................... 4-153 4.6.10 Przyśpieszone zewnętrzne poszukiwanie bloku bez obliczania (tylko MMC 103: od wersji oprogramowania 5.3) ................................. 4-156 4.6.11 Poszukiwanie bloku w trybie testu programu, wielokanałowe (tylko MMC 103: od wersji oprogramowania 5.3) ................................. 4-160 4.6.12 Zmiana zapisu w pamięci..................................................................... 4-162 4.6.13 Sterowanie programem ....................................................................... 4-164 4.6.14 Przesunięcie DRF 4-167

4 - 96

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.1 Struktura danych sterowania NC

4

4.1 Struktura danych sterowania NC
Funkcjonowanie • • MMC 100.2 MMC 103 NC z pamięcią programów obróbki Różne kanały każdorazowo wykonują program.

Dane są zawsze w NC i są bezpośrednio w NC zmieniane. Dodatkowo jest zastosowany dysk twardy. Poprzez przyciski programowane „Ładuj” - „Rozładuj” dane są przekazywane do NC albo z NC na dysk twardy.

V.24 SS edycja
kor .narz. TOA przes.pkt.zer.ZOA parametry R GUD

edycja wyświetlane dane
pamięć program. kanał 1 program obróbki podprogram obrabiane przedm. kanał n

osie osie

MMC 100.2

dysk twardy

edycja V.24 SS

ładowanie rozładowanie zapisanie

edycja
kor .narz. TOA przes.pkt.zer.ZOA parametry R GUD

edycja

wyświetlane dane osie osie

pamięć program. kanał 1 progr.obr.części podprogram obrabiane przedm. kanał n

MMC 103

Dane w pamięci NC pozostają zachowane po wyłączeniu sterowania. Programy, które zostały załadowane z dysku do pamięci NC, są zapisane tylko tam. Pamięć programów jest w NC ograniczona (patrz wyświetlenie pamięci).

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 97

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.1 Struktura danych sterowania NC

10.00

4

4.1.1 Rodzaje pracy i funkcje maszynowe
Funkcjonowanie Zakres czynności obsługowych maszyna obejmuje wszystkie funkcje i mające wpływ wielkości, które prowadzą do działań w obrabiarce wzgl. odczytują jej stan. Rozróżnia się trzy rodzaje pracy: • Jog: Jog służy do ręcznego wykonywania posuwów jak też do ustawiania maszyny. Do ustawiania służą funkcje bazowanie do punktu odniesienia, pozycjonowanie przywracające, kółko ręczne albo wykonywanie zadanego ruchu krokowego i zmiana definicji punktu zerowego sterowania (Preset). • MDA: praca półautomatyczna Tutaj programy mogą być sporządzane i wykonywane pojedynczymi blokami aby następnie zapisać przetestowane bloki w programie obróbki. Przez Teach In / przejęcie przebiegi ruchów mogą przez ich wykonywanie i zapisywanie być przejmowane do programu MDA. • Automatyka: praca w pełni automatyczna Automatyka służy do w pełni automatycznego wykonywania programów obróbki. Tutaj programy są wybierane, uruchamiane, korygowane, tutaj następuje celowe sterowanie programami (np. wykonywanie pojedynczymi blokami) i ich wykonywanie. Wybór zakresu maszyna W każdym czasie możecie dokonać przełączenia z innego zakresu czynności obsługowych na zakres „Maszyna” przez naciśnięcie przycisku „Zakres czynności obsługowych maszyna”. Po włączeniu sterowanie zazwyczaj znajduje się w zakresie czynności obsługowych „Maszyna” w rodzaju pracy „Jog”. (Proszę przestrzegać dokumentacji producenta maszyny!) Producent maszyny Stan po włączeniu daje się konfigurować i dlatego może odbiegać od standardu.

4 - 98

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.1 Struktura danych sterowania NC

4

Funkcje maszynowe

W rodzaju pracy „Jog” możecie poprzez pulpit sterowania maszyny albo przyciski programowane w menu podstawowym wybierać następujące funkcje maszyny: Inc (posuw zdefiniowaną wielkością krokową) Repos (repozycjonowanie w zdefiniowanym położeniu) Ref (dosunięcie do punktu odniesienia w celu koordynacji punktu zerowego maszyny z punktem zerowym sterowania). W rodzaju pracy „MDA” można przyciskiem MSTT wybrać „Teach In” (zapisywanie w pamięci przebiegu ruchów w programie obróbki przez dosuwanie do pozycji).

Przygotowanie produkcji

W celu uruchomienia właściwej produkcji konieczne jest poczynienie kilku przygotowań: 1. Założenie narzędzi i obrabianego przedmiotu. 2. Ustawienie narzędzi wzgl. obrabianego przedmiotu w pozycji startowej wymaganej przez plan ustawiania. 3. Załadowanie programu obróbki do pamięci sterowania. 4. Sprawdzenie wzgl. wprowadzenie przesunięć punktu zerowego. 5. Sprawdzenie wzgl. wprowadzenie korekcji narzędzia.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 99

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.1 Struktura danych sterowania NC

10.00

4

4.1.2 Grupa rodzajów pracy i kanały
Funkcjonowanie Każdy kanał zachowuje się jak samodzielne NC w którym może być wykonywany maksymalnie jeden program obróbki. • Sterowanie z 1 kanałem: Jest tylko jedna grupa rodzajów pracy. • Sterowanie z wieloma kanałami: Kanały mogą być łączone w wiele grup rodzajów pracy. Przykład: Sterowanie z 4 kanałami, przy czym w 2 kanałach jest obróbka a 2 dalsze kanały regulują transport nowych przedmiotów do obróbki. BAG1 kanał 1 (obróbka) kanał 2 (transport) BAG2 kanał 3 (obróbka) kanał 4 (transport) Kanały powiązane ze sobą technologicznie mogą być połączone w jedną grupę rodzajów pracy (BAG). Osie i wrzeciona jednej grupy rodzajów pracy mogą być sterowane z 1 albo wielu kanałów. Grupa rodzajów pracy znajduje się w rodzaju pracy albo „automatyka” albo „Jog” albo „MDA”, tzn. wiele kanałów jednej grupy rodzajów pracy nie może równocześnie przyjmować różnych rodzajów pracy.

4 - 100

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.1 Struktura danych sterowania NC

4

4.1.3 Wybór rodzaju pracy, zmiana rodzaju pracy
Funkcjonowanie Dla pracy sterowania SINUMERIK są zdefiniowane rodzaje pracy Jog, MDA i Automatyka. Rodzaje pracy są wybierane poprzez MSTT wzgl. poprzez przyciski programowane. Producent maszyny Czy żądany rodzaj pracy jest dostępny i jak jest realizowany jest specyficznie dla maszyny projektowane poprzez program PLC. Zmiana rodzaju pracy Nie każda zmiana rodzaju pracy jest dozwolona. Jeżeli system odmówił żądaniu zmiany rodzaju pracy, wówczas następuje komunikat błędu. Z komunikatu możecie odczytać powód i ew. sposób zaradzenia. Kolejność czynności obsługowych Wybór rodzaju pracy Wybrany rodzaj pracy jest wyświetlany w polu rodzajów pracy na ekranie.
Maszyna Kanał reset Program anulowany Jog

1

1 = rodzaj pracy

W celu wyboru rodzaju pracy • Jog • MDA • automatyka naciśnijcie jeden z pokazanych obok przycisków na pulpicie sterowania maszyny wzgl. odpowiedni pionowy przycisk programowany, poprzez który uzyskacie dostęp do „przycisku przełączania zakresów”:

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 101

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.1 Struktura danych sterowania NC

10.00

4

JOG MDA AUTO

• • •

JOG MDA Automatyka

Przy wybranym rodzaju pracy świeci się dioda (LED) obok przycisku do wybierania na pulpicie sterowania maszyny. Na ekranie jest on sygnalizowany w polu rodzajów pracy.

Dalsze wskazówki Na ekranie ukazuje się odpowiedni obraz podstawowy wybranego rodzaju pracy. Gdyby zmiana rodzaju pracy była niemożliwa, proszę porozumieć się z ustawiaczem w Waszej firmie, producentem obrabiarki wzgl. naszym serwisem. W wielu przypadkach ze względów bezpieczeństwa zmiana rodzajów pracy jest dozwolona tylko przeszkolonemu personelowi. Z tego powodu sterowanie udostępnia możliwość zablokowania zmiany rodzaju pracy. /FB/, K1 Opis funkcjonowania

4 - 102

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.2 Ogólne funkcje i sygnalizacje

4

4.2 Ogólne funkcje i sygnalizacje
4.2.1 Start / stop / anulowanie / kontynuowanie programu obróbki
Funkcjonowanie Tutaj dowiecie się jak możecie uruchamiać i zatrzymywać programy obróbki jak też jak je kontynuować po anulowaniu. Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” wybrano rodzaj pracy „AUTO”. Warunek Nie ma żadnych alarmów. Program jest wybrany. Jest zezwolenie dla posuwu. Jest zezwolenie dla wrzeciona. Start programu obróbki: Program obróbki jest uruchamiany i wykonywany. Zatrzymanie / anulowanie programu obróbki: Obróbka jest przerywana, może jednak być kontynuowana po naciśnięciu przycisku „NC-Start”. Bieżący program jest anulowany. Kontynuowanie programu obróbki: Po przerwaniu wykonywania programu („NC-Stop”) możecie w pracy ręcznej („Jog”) odsunąć narzędzie od konturu. Sterowanie zapisuje przy tym w pamięci współrzędne punktu przerwania. Są wyświetlane wynikające z przesunięcia różnice drogi w osiach. Kontynuowanie: Wybrać zakres czynności obsługowych „Maszyna”. Wybrać rodzaj pracy „Jog”. W celu dosunięcia do konturu nacisnąć przycisk „Repos”.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 103

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.2 Ogólne funkcje i sygnalizacje

10.00

4

...

Tokarka Naciśnijcie przyciski „+” wzgl. „-”. Frezarka: Wybierzcie oś, w której ma nastąpić ruch i następnie naciśnijcie przyciski „+” wzgl. „-”. Wykonujcie ruch we wszystkich osiach aż do miejsca przerwania.

...

4.2.2 Wyświetlanie płaszczyzny programowej
Funkcjonowanie Gdy podczas wykonywania programu są wywoływane podprogramy, mogą być wyświetlane numery bloków dla programów głównych i podprogramów z przynależnymi licznikami przebiegu (P). Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „AUTO”. Po naciśnięciu przycisku programowanego „Płaszczyzna programowa” jest w miejsce okna „Aktualny blok” wyświetlane okno „Płaszczyzna programowa”. Tekst na przycisku programowanym zmienia się na „Aktualny blok”. Podczas wykonywania programu obróbki są w oknie „Płaszczyzna programowa” wyświetlane numery bloków dla programów głównych i podprogramów z przynależnymi licznikami przebiegu (P). Płaszczyzna główna jest zawsze widoczna. Może być wyświetlane kaskadowanie na maksymalnie 12 podprogramów. Po naciśnięciu przycisku programowanego „Aktualny blok” ponownie ukazuje się okno „Aktualny blok”, w którym są wyświetlane bloki aktualnego programu.

Aktualny blok

4 - 104

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.2 Ogólne funkcje i sygnalizacje

4

4.2.3 Przełączanie układu współrzędnych maszyny / obrabianego przedmiotu (MKS/WKS)
Funkcjonowanie Poprzez przycisk specjalny „MKS/WKS” na MSTT albo poprzez przyciski programowane (zależnie od ukształtowania MSTT i programu użytkownika) można przełączać wyświetlanie między układem współrzędnych maszyny i układem współrzędnych obrabianego przedmiotu. Zmienia się przy tym wyświetlanie pozycji rzeczywistej, drogi pozostałej jak też odpowiednich osi. Osie maszyny Osie geometryczne i osie dodatkowe Osie maszyny są osiami rzeczywiście istniejącymi w maszynie i sparametryzowanymi przy uruchamianiu. Są to te osie, które są programowane w programie obróbki. Osie geometryczne i osie dodatkowe są przesunięte w stosunku do osi maszyny o wybrane przesunięcie punktu zerowego. Są maksymalnie 3 kartezjańskie osie geometryczne. Układ współrzędnych maszyny (MKS) odnosi się do współrzędnych osi maszyny, tzn. w układzie współrzędnych maszyny są wyświetlane wszystkie osie maszyny. Pozycja MKS Przesunięcie Repos X Y Z Poprzez przesunięcie (np. przesunięcie punktu zerowego, obrót) może nastąpić przyporządkowanie, np. do urządzenia do mocowania obrabianego przedmiotu, przez co jest ustalane położenie układu współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS) w stosunku do układu współrzędnych maszyny. Obrabiany przedmiot jest przy tym zawsze odwzorowywany w kartezjańskim układzie współrzędnych. W układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu są wyświetlane wszystkie osie geometryczne i osie dodatkowe. Pozycja WKS X1 Y1 Z1 Przesunięcie Repos

MKS

WKS

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 105

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.2 Ogólne funkcje i sygnalizacje

10.00

4

Producent maszyny (od wersji oprogramowania 5) Poprzez daną maszynową ustalono, czy przy wyświetlaniu układu współrzędnych obrabianego przedmiotu mają być wliczone zaprogramowane okna (wyświetlenie ENS). Proszę przestrzegać dokumentacji producenta maszyny! Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „Jog”. Są wyświetlane wartości rzeczywiste osi maszyny jak też ich pozycje. Napis na przycisku programowanym zmienia się na „Wart. rzecz. WKS / wartości rzeczywiste układ współrzędnych obrabianego przedmiotu”. Układ współrzędnych maszyny jest tworzony ze wszystkich fizycznie istniejących osi maszyny. W nim są zdefiniowane punkty odniesienia oraz punkty zmiany narzędzia i palety. Po naciśnięciu przycisku programowanego „Wart. rzecz. WKS” są w oknie „Pozycja” wyświetlane osie geometrii i osie dodatkowe jak też ich pozycja. Napis na przycisku programowanym zmienia się na „Wart. rzecz. MKS”. Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu jest przyporządkowany do określonego przedmiotu. Dane w programie NC odnoszą się do tego układu. • • Przełączanie między układem współrzędnych obrabianego przedmiotu i układem współrzędnych maszyny jest możliwe również przyciskiem „MKS/WKS” na MSTT. Ilość pokazywanych miejsc po przecinku i jednostki mogą być nastawiane poprzez dane maszyny.

Wart. rzecz. MKS

Wart. rzecz. WKS

/PG/, instrukcja programowania, podstawy

4 - 106

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.2 Ogólne funkcje i sygnalizacje

4

4.2.4 Wyświetlanie posuwów w osiach
Funkcjonowanie W rodzaju pracy „Jog” wzgl. „MDA” wzgl. „AUTO” macie możliwość wyświetlania aktualnego posuwu, informacji o pozostałej drodze jak też odnośnych danych o ręcznej zmianie prędkości. Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „Jog”. Nacisnąć przycisk programowany „Posuw w osi”: • W przypadku „MKS” okno posuwów jest wyświetlane z aktualnymi posuwami i informacją o pozostałej drodze jak też przynależną ręczną zmianą posuwu. • W przypadku „WKS” okno posuwów jest wyświetlane dla osi, które uczestniczą w interpolacji, z aktualnym posuwem i informacją o pozostałej drodze z ręczną zmianą posuwu po torze, dla pozostałych osi jest natomiast wyświetlany aktualny posuw i informacja o pozostałej drodze z ręczną zmianą prędkości dla poszczególnych osi. Przy pomocy przycisków „Przewijanie” mogą być wyświetlone dalsze osie, jeżeli są. wzgl.

Posuw w osi

4.2.5 Wyświetlanie funkcji G i transformacji
Funkcjonowanie Mogą być wyświetlane aktywne funkcje G i transformacje w aktualnym kanale. Kolejność czynności obsługowych
Funkcja G + transf.

W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „AUTO”/”MDA”/”Jog”. Jest wyświetlane okno „Funkcja G+Transformacje” z aktywnymi funkcjami G i transformacjami.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 107

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.2 Ogólne funkcje i sygnalizacje

10.00

4

wzgl.

Przyciskami „Przewijanie” do przodu i do tyłu można wyświetlać dalsze funkcje G. Dalsze wskazówki Każda grupa G ma swoje stałe miejsce. Numer grupy (Nr) i aktualna funkcja G grup G są wyświetlane tylko wtedy, gdy funkcja G jest aktywna.

4.2.6 Wyświetlanie funkcji pomocniczych
Funkcjonowanie Mogą być wyświetlane funkcje pomocnicze, które są aktywne w wybranym kanale. Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „AUTO”/”MDA”/”Jog”.
Wyświetl. funkc.pom

Jest wyświetlane okno „Funkcje pomocnicze”. Jest wyświetlanych max 5 funkcji M i 3 funkcje H.

4 - 108

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.2 Ogólne funkcje i sygnalizacje

4

4.2.7 Wyświetlenie wrzecion
Funkcjonowanie Mogą być wyświetlane aktualne wartości wrzeciona (rzeczywista prędkość obrotowa, zadana prędkość obrotowa, pozycja przy zorientowanym zatrzymaniu wrzeciona i ręczna zmiana prędkości wrzeciona). Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „AUTO”/”MDA”/”Jog”. Jest wyświetlane okno „Wrzeciono”. Są wyprowadzane zadana i rzeczywista prędkość obrotowa wrzeciona, pozycja wrzeciona, położenie przełącznika korekcyjnego wrzeciona i moc wrzeciona. wzgl. Przyciskami „Przewijanie” do tyłu wzgl. do przodu można wybrać dalsze wrzeciona. Dalsze wskazówki • • Okno „Wrzeciono” jest wyświetlane tylko wtedy, gdy wrzeciono jest. Gdy jest wrzeciono prowadzące, jest ono automatycznie wyświetlane w oknie wrzeciona (od wersji oprogramowania 5.3), nawet gdyby nie było pierwszym wrzecionem.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 109

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.2 Ogólne funkcje i sygnalizacje

10.00

4

4.2.8 Kółko ręczne
Funkcjonowanie Przy pomocy funkcji „Kółko ręczne” możecie kółkom ręcznym przyporządkować i uaktywnić oś. Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „Jog”.
Kółko ręczne

Jest wyświetlane okno „Kółko ręczne”. Ustawcie kursor na odpowiednie kółko ręczne (1-3). W polu „Oś” jest dostępny identyfikator osi. Przyciskiem „Toggle” można wybierać wszystkie inne istniejące osie. Nastawienia są natychmiast przejmowane i każdorazowemu kółku ręcznemu (1-3) jest przyporządkowywana jedna oś. Za każdym naciśnięciem przycisku „Toggle” w polu „Aktiv” uaktywniacie wzgl. wyłączacie zwolnienie danego kółka ręcznego. Nastawienia są natychmiast przejmowane. Przy pokręcaniu kółkiem ręcznym przyporządkowana oś wykonuje ruch o przyrost nastawiony dla niej (przyciski Inc). Producent maszyny Wykonanie kółek ręcznych jest zależne od producenta maszyny. Obsługa może dlatego odbiegać od obsługi tutaj opisanej. Proszę przestrzegać dokumentacji producenta maszyny!

4 - 110

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.2 Ogólne funkcje i sygnalizacje

4

4.2.9 Status akcji synchronicznych (od wersji 4.2 oprogramowania NCU)
Funkcjonowanie W celu uruchamiania akcji synchronicznych mogą być tutaj wyświetlane informacje o statusie (jak aktywna, zablokowana). Literatura: /PGA/, Instrukcja programowania, przygotowanie do pracy, rozdział „Akcje synchroniczne”. Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „Auto”/”MDA”/”Jog”. Naciśnijcie przycisk poszerzający i przycisk programowany akcje synchroniczne. Ukazuje się obraz „Status akcji synchronicznych”
Status akcji synchronicznych
Aktualny blok N100X100 N200 X200 N300 X0 Zaprogramowane akcje synchroniczne Status N100 Ids=1 N129 Ids=2 N100 ID=3 N1000 Nr bloku SPF

Akcje synchron.

aktywna N111 zablokowana aktywna
Szukaj w programie

Pokazuje on: • Kolumna „Aktualny blok”: aktualny fragment wybranego programu: blok poprzedni, aktualny i następny • Kolumna „zaprogramowane akcje synchroniczne”: pojedynczymi blokami są wyszczególniane zaprogramowane akcje synchroniczne (w przypadku statycznych/modalnych - z numerem akcji synchronicznej)

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 111

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.2 Ogólne funkcje i sygnalizacje

10.00

4Kolumna „status” • „ ” (brak danych) warunek jest sprawdzany w takcie interpolacji. • „zablokowana” Dla akcji synchronicznej nastawiono LOCK z PLC. • „aktywna” Akcja właśnie przebiega. Jeżeli część poleceniowa zaprogramowanej akcji synchronicznej uruchomiła podprogram/cykl, wówczas w kolumnie „Numer bloku SPF” jest dodatkowo wyświetlany aktualny numer bloku cyklu.

Szukaj w programie

Jest otwierane okno. Wprowadźcie pożądaną zmienną systemową / akcję synchroniczną. Sterowanie przeszukuje aktualny wzgl. dodatkowo podany program w poszukiwaniu akcji synchronicznych, które pasują do aktualnych numerów bloków i akcji synchronicznych. Jeżeli przy poszukiwaniu zostaną znalezione pasujące bloki programowe, wówczas na obrazie podstawowym są wyświetlane przynależne warunki i instrukcje. Przyciskiem RECALL możecie powrócić z powrotem do obrazu podstawowego automatyki.

4 - 112

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.2 Ogólne funkcje i sygnalizacje

4

4.2.10 Preset
Funkcjonowanie Przy pomocy funkcji „Preset” można na nowo zdefiniować punkt zerowy sterowania w układzie współrzędnych maszyny. Wartości preset działają na osie maszyny. Przy „Preset” nie odbywa się żaden ruch w osiach. Dalsze wskazówki Dla aktualnych pozycji osi jest wpisywana nowa wartość pozycji. Producent maszyny Przestrzegajcie danych producenta maszyny Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „Jog”.
Preset

Jest wyświetlane okno „Preset”. Dla poszczególnych osi wprowadźcie nową wartość rzeczywistą, która w przyszłości ma odpowiadać aktualnej pozycji na osi, tzn. punkt zerowy sterowania zostanie w MKS na nowo zdefiniowany. Przez to przesuwa się np. punkt zmiany narzędzia. Niebezpieczeństwo Po ponownym nastawieniu wartości rzeczywistej nie działają żadne obszary ochrony i programowe wyłączniki krańcowe. Dopiero po ponownym dosunięciu do punktu odniesienia są one ponownie aktywne.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 113

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.2 Ogólne funkcje i sygnalizacje

10.00

4

Dalsze wskazówki Producent maszyny Funkcja „Preset” może zostać zablokowana poprzez stopień ochrony (położenie przełącznika z zamkiem).

4.2.11 Nastawienie wartości rzeczywistej (od wersji oprogramowania 5)
Funkcjonowanie Funkcja "nastawienie wartości rzeczywistej" jest oferowana poprzez daną maszynową wyświetlania MD 9422 PRESET_MODE, jako alternatywa w stosunku do dotychczasowej funkcji "preset". Warunkiem dla funkcji "nastawienie wartości rzeczywistej" jest, by sterowanie znajdowało się w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu. • MD 9422 = 1 "preset" (nast. domyślne) albo • MD 9422 = 2 "nastawienie wartości rzeczyw." albo • MD 9422 = 0 żadne z powyższych Funkcje są przyporządkowane do tego samego przycisku programowanego. Producent maszyny Przestrzegajcie danych producenta maszyny. Literatura na temat projektowania patrz /IAD/ instrukcja uruchamiania 840D, rozdział "MMC" Nastawienie wartości rzeczywistej zajmuje 1. przesunięcie bazowe, zgrubne. Przy pomocy tej funkcji układ współrzędnych obrabianego przedmiotu jest nastawiany na zdefiniowaną współrzędną rzeczywistą i jest przeliczane wynikające przesunięcie między starą i nowo wprowadzoną wartością rzeczywistą w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu w 1., przesunięciu bazowym. Kolejność czynności obsługowych Warunek: Funkcja jest udostępniana tylko przy aktywnym G500 (mD 20100 bit 14 i bit 0 = 1) i aktywnym układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu.

4 - 114

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.2 Ogólne funkcje i sygnalizacje

4

Ust. wart. rzecz.

W oknie wartości rzeczywistej można przyciskiem "Ustaw wartość rzeczywistą" wprowadzić nową pozycję zadaną osi w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu. Przy przejmowaniu wartości przy pomocy przycisku "Input", różnica w stosunku do aktualnej wartości jest wpisywana do przesunięcia bazowego. Nowa wartość rzeczywista jest wyświetlana w kolumnie "Pozycja".
WKS Pozycja

stopni

Cofnij

Przy pomocy "Cofnij" można anulować całe dotychczas wprowadzone przesunięcie. Dalsze wskazówki • • • • Przesunięcia ustawienia wartości rzeczywistej są wpisywane do G500 (pierwsze przesunięcie bazowe). Gdy jest stosowane ustawienie wartości rzeczywistej, pierwsze przesunięcie jest przez to zajęte. Dotyczy to również zmiennej $P_UIFR[0]. W przypadku gdy są aktywne inne przesunięcia punktu zerowego oprócz G500, następuje odmowa ustawienia wartości rzeczywistej. Funkcja ustawienia wartości rzeczywistej dla osi narzędziowej ma sens tylko w związku z aktywną korekcją narzędzia.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 115

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.2 Ogólne funkcje i sygnalizacje

10.00

4

4.2.12 Maskowanie osi
Funkcjonowanie Poprzez MD 20098 DISPLAY_AXIS można wyłączyć wyświetlanie osi w zakresie maszyna. Standardowo wszystkie osie są wyświetlane. MD 20098 jest opisana w /IAD/ Instrukcja uruchomienia 840D, rozdział 13 W następujących oknach w zakresie maszyna osie mogą być maskowane: • Małe okno osi (5 osi, ustawienie domyślne maszyny) • Szerokie okno osi (5 osi z posuwem i ręczną zmianą) • Duże okno osi (8 osi, duży font) Można przy tym dokonać osobnego ustawienia dla widoku w układzie współrzędnym maszyny albo układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu, czy oś ma być wyświetlana, czy nie: MD 20098 DISPLAY_AXIS • Bit 0-15 wyświetlanie/maskowanie osi geometrycznych (WKS) i • Bit 16-31 wyświetlanie/maskowanie osi maszyny (MKS) Przypadki specjalne • Bazowanie do punktu odniesienia i safety integrated MD 20098 DISPLAY_AXIS nie jest uwzględniana w wyświetleniach rodzaju pracy bazowanie, a więc w wyświetleniu punktu odniesienia osi i kwitowaniu bezpiecznego położenia. Zawsze są wyświetlane wszystkie osie maszyny. Wybór kółka ręcznego Możliwe osie dla wyboru przyporządkowania kółka ręcznego są wybierane przy pomocy bitu 19 danej maszynowej MD 20098 DISPLAY_AXIS dla osi maszyny i bitu 3 dla osi geometrycznych. Preset, przesunięcie bazowe i draśnięcie Możliwe osie do wyświetlania są wybierane przy pomocy bitu 18 danej maszynowej MD 20098 DISPLAY_AXIS dla osi maszyny i bitu 2 osi geometrycznych.

4 - 116

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.2 Ogólne funkcje i sygnalizacje

4

4.2.13 Przełączanie cale/mm (od wersji oprogramowania 5)
Funkcjonowanie Sterowanie może pracować w systemie calowym albo metrycznym. Od 5. wersji oprogramowania możecie w zakresie czynności obsługowych "Maszyna" przełączać między systemami calowym i metrycznym. Sterowanie odpowiednio przelicza wartości. Producent maszyny Przełączenie jest możliwe tylko wtedy, gdy: • Odpowiednie dane maszynowe są ustawione. • Wszystkie kanały są w stanie reset. • Ruchy w osiach nie są wykonywane poprzez JOG, DRF albo PLC. • Nie jest aktywna stała prędkość obwodowa ściernicy (SUG). Przy pomocy danej maszynowej jest ustalana dokładność wyświetlania dla systemu calowego. Na czas przełączania takie akcje jak start programu obróbki albo zmiana rodzaju pracy, są blokowane. Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych "maszyna" jest wybrany rodzaj pracy "AUTO"/"MDA"/"Jog". Naciśnijcie przycisk rozszerzający i
Przełącz na metryczny

przycisk programowany Przełącz na metryczny. Prze przełączaniu systemu miar, z punktu widzenia osoby obsługującej, wszystkie dane wyrażające długość są automatycznie przeliczane na nowy system miar. Jeżeli przełączenia nie można dokonać, jest to sygnalizowane przez odpowiedni komunikat na otoczce graficznej. Literatura: /FB/, G2 Rozdział "System miar metryczny/calowy"

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 117

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.2 Ogólne funkcje i sygnalizacje

10.00

4

4.2.14 Zmiana układu współrzędnych dla wyświetlania wartości rzeczywistych (od wersji oprogramowania 5)
Funkcjonowanie Poprzez daną maszynową można ustalić, czy wartości rzeczywiste mają być wyświetlane • bez zaprogramowanych przesunięć = układ współrzędnych obrabianego przedmiotu czy • łącznie z zaprogramowanymi przesunięciami = ENS (ustawiany system punktu zerowego) Przykład:
Program ... N110 N120 N130 N140 N150 Wyświetlenie Wyświetlenie WKS ENS 100 0 0 110

X100 100 X0 0 $P_FRAME=CTRANS (X, 10) 0 X100 100 ...

Producent maszyny Ustawienie wyświetlania wartości rzeczywistej: patrz dane producenta maszyny

4 - 118

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.3 Bazowanie do punktu odniesienia

4

4.3 Bazowanie do punktu odniesienia
Funkcjonowanie Sterowanie i maszyna są synchronizowane w czasie funkcji „Ref” po włączeniu. Przed dosunięciem do punktu odniesienia osie muszą znajdować się w położeniach (ew. trzeba je tam ustawić przyciskami / kółkiem ręcznym), z których dosunięcie to może zostać przeprowadzone bez kolizji. Jeżeli bazowanie do punktu odniesienia jest wywoływane z programu obróbki, osie mogą wykonywać ruch jednocześnie. Punkt odniesienia jest możliwy tylko dla osi maszyny. Wyświetlenie wartości rzeczywistej po włączeniu nie jest zgodne z rzeczywistym położeniem osi. Ostrożnie • W przypadku gdy osie nie są ustawione w bezpiecznym położeniu, musicie je odpowiednio ustawić w rodzaju pracy „Jog” wzgl. „MDA”. • Proszę przy tym bezwarunkowo obserwować ruchy w osiach bezpośrednio w maszynie! • Ignorujcie wyświetlane położenie rzeczywiste dopóki osie nie zostały zbazowane do punktu odniesienia! • Programowe wyłączniki krańcowe nie działają! Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „Jog” wzgl. „MDA”. Kanał do dosunięcia do punktu odniesienia jest wybrany. Jest wybierana funkcja maszyny „Ref”. Tokarka: Naciskajcie „przyciski osi”. ... ... Frezarka: Wybierzcie oś, po której ma być wykonany ruch i

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 119

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.3 Bazowanie do punktu odniesienia

10.00

4

następnie naciśnijcie przycisk „+” wzgl. „-”. W wybranej osi następuje ruch do punktu odniesienia. Kierunek wzgl. kolejność ustala producent maszyny w programie PLC. Jeżeli naciśniecie nieprawidłowy przycisk kierunkowy, czynność ta nie zostanie zaakceptowana, nie następuje żaden ruch. Jest wyświetlana wartość punktu odniesienia. Dla osi, które nie odnoszą się do punktu odniesienia, nie ukazuje się żaden symbol. Ten symbol ukazuje się dla osi, które muszą zostać zsynchronizowane. Ten symbol jest wyświetlany obok osi, gdy ta osiągnęła punkt referencyjny. Ruch w osi może zostać zatrzymany przed dojściem do punktu odniesienia. Tokarka: Naciskajcie „przyciski osi”. Frezarka: Wybierzcie oś, po której ma być wykonany ruch i następnie naciśnijcie przycisk „+” wzgl. „-”. ... W wybranej osi następuje ruch do punktu odniesienia. Ostrożnie Po dojściu do punktu odniesienia maszyna jest zsynchronizowana. Wyświetlanie wartości rzeczywistych odnosi się do punktu odniesienia. Jest wyświetlana różnica między punktem zerowym maszyny i punktem odniesienia sań. Od tej chwili działają ograniczenia drogi, np. programowe wyłączniki krańcowe. Funkcję kończycie przez wybranie innego rodzaju pracy („Jog’, „MDA” albo „Automatyka”).

...

4 - 120

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.3 Bazowanie do punktu odniesienia

4

• •

Wszystkie osie jednej grupy rodzajów pracy mogą równocześnie wykonywać dosunięcie do punktu odniesienia (zależnie od programu PLC producenta obrabiarki). Działa ręczna zmiana prędkości posuwu.

Producent maszyny Przy wprowadzeniu więcej niż 9 osi producent maszyny poinformuje Was jak macie je wybrać. Dalsze wskazówki Kolejność, w której musi następować dosuwanie osi do punktu odniesienia, może zostać zadana przez producenta obrabiarki. Dopiero gdy wszystkie osie ze zdefiniowanym punktem odniesienia (patrz dane maszynowe MD) osiągnęły ten punkt, jest możliwy start NC w pracy automatycznej.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 121

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.4 Rodzaj pracy Jog

10.00

4

4.4 Rodzaj pracy Jog
4.4.1 Funkcjonowanie i obraz podstawowy
Funkcjonowanie W pracy ręcznej możecie 1. synchronizować system pomiarowy sterowania z maszyną (bazowanie do punktu odniesienia), 2. ustawiać maszynę, tzn. możecie przy pomocy przewidzianych przycisków i kółek ręcznych na pulpicie sterowania maszyny wykonywać sterowane ręcznie ruchy maszyny, 3. podczas przerwania programu obróbki poprzez przewidziane przyciski i kółka ręczne na pulpicie sterowania maszyny wyzwalać sterowane ręcznie ruchy w maszynie . Poniższe obraz podstawowy „Jog” uzyskacie po naciśnięciu „przycisku przełączenia zakresu” i przycisku „JOG”. Na obrazie podstawowym „Jog” są wyświetlane wartości pozycji, posuwu, wrzeciona i narzędzia.
Maszyna Kanał reset Program anulowany Jog
Funkcja G + trans Funkcje pomocn. Wrzeciona

MKS Pozycja -X 90.646 +Y 113.385 +Z 109.131 + 0.000

mm mm mm mm

Przesun. repos 0.000 0.000 0.000 0.000

Wrzeciono prow. S1 Rzeczyw. + 0.000 obr/min Zad. 0.000 obr/min Poz. 0.000 stopni 0.000 % Moc [%]

Posuw w osi

Posuw mm/min Rz. 7000.000 0.000 % Zad. 7000.000 Narzędzia ► ◄ Wstępnie wybr. narzędzie ► ◄ G0 G91
Preset DraśnięKółko INC

Zoom Iwart.rz. Wart.rz. WKS

cie

ręczne

4 - 122

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.4 Rodzaj pracy Jog

4

Objaśnienie obrazu podstawowego Jog Symbol ruchu (tylko MMC 100.2) w oknie wartości rzeczywistej: osie są jeszcze w ruchu, tzn. nie są w oknie zatrzymania dokładnego. + WKS X2* Y2* Z2* Wyświetlenie adresów istniejących osi z identyfikatorem osi maszyny (układ współrzędnych maszyny) albo z identyfikatorem osi geometrii (układ współrzędnych obrabianego przedmiotu). (Patrz też punkt „Przełączanie układ współrzędnych maszyny / obrabianego przedmiotu (MKS/WKS)). Producent maszyny Poprzez daną maszynową ustala się, czy przy wyświetlaniu układu współrzędnych obrabianego przedmiotu mają zostać wliczone zaprogramowane okna (wyświetlenie ENS). Proszę uwzględnić dokumentację producenta maszyny! • • Jeżeli identyfikator osi może zostać pokazany tylko w formie skróconej, jest to oznaczane znakiem*. Jeżeli wykonujecie ruch w osi w kierunku dodatnim (+) albo ujemnym (-), wówczas w odpowiednim polu ukazuje się znak plus albo minus. Gdy w miejscu wyświetlania pozycji nie ma znaku + ani -, wówczas oś jest w pozycji.

Pozycja 0.0 0.1 - 0.1 1.1 0.0 Przesunięcie Repos 0.0 0.1 - 0.1 1.1 0.0

W tych polach jest dla każdej istniejącej osi wyświetlane położenie rzeczywiste w układzie współrzędnych maszyny albo układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu. Znak jest wyświetlany tylko w przypadku wartości ujemnych.

Jeżeli ruch w osiach jest wykonywany w stanie „program przerwany” w rodzaju pracy „Jog”, wówczas w przesunięciu Repos przebyty odcinek drogi na każdej osi jest wyświetlany w odniesieniu do miejsca przerwania.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 123

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.4 Rodzaj pracy Jog

10.00

4

Wrzeciono obr/min

Okno wrzeciona (jeżeli wrzeciona są) Wyświetlanie wartości zadanej i rzeczywistej prędkości obrotowej wrzeciona, pozycji wrzeciona, położenia przełącznika korekcyjnego wrzeciona i mocy wrzeciona. Wycinanie Przy zastosowanej opcji dla technologii „wycinanie” okno wrzeciona jest zastępowane przez okno wycinania. Po lewej stronie w nagłówku okna następuje wyświetlanie, czy i jaka funkcja jest aktywna: • PON dziurkowanie wł. • SON wycinanie wł. • SPOF dziurkowanie/wycinanie wył.

Posuw mm/min

Okno posuwów Wyświetlanie wartości zadanej i rzeczywistej posuwu jak też położenia przełącznika korekcyjnego posuwu (w %). Będąca rzeczywiście do realizacji wartość zadana jest zależna od przełącznika korekcyjnego. Od wersji opr. 5.3: przy zaprogramowanym G00 (przesuw szybki) jest wyświetlana wartość ręcznej zmiany prędkości tego przesuwu. Okno narzędzia Wyświetlanie aktywnej korekcji narzędzia (np.D1), aktualnie pracującego narzędzia (T-Nr.), wybranego narzędzia (we frezarkach) jak też aktualnie działających poleceń ruchu (np. G01, SPLINE, ...) albo że korekcja promienia narzędzia nie jest aktywna (np. G40). Są wyświetlane następujące wartości: • „Odcinek częściowy” i „Liczba skoków” są pokazywane w odwróceniu, gdy przy automatycznym podziale na bloki dokonaliście zaprogramowania z „Długość odcinka częściowego” wzgl. „Liczba odcinków częściowych”. • „Czas zwłoki” jest wyświetlany tylko wtedy, gdy nastawiliście „Dziurkowanie z czasem zwłoki”.

Narzędzie

Zoom wart. rzecz.

Wyświetlanie wartości rzeczywistych w powiększeniu.

4 - 124

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.4 Rodzaj pracy Jog

4

4.4.2 Ruchy w osiach
Prędkość ruchu Podstawowe nastawienia dla prędkości ruchu i rodzaju posuwu są dla pracy ręcznej zapisane w danych nastawczych. Prędkości ruchów są ustalane przez producenta maszyny. Standardowym nastawieniem dla prędkości posuwu jest mm/min. Patrz zakres czynności obsługowych „Parametry / dane nastawcze / dane Jog”. Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „Jog”. Ruch w osi Przy pomocy funkcji „Inc” (przyrost) wykonywany jest w pracy ręcznej za każdym naciśnięciem „przycisku osi” ruch w wybranej osi ustalonymi krokami w odpowiednim kierunku: • • [.] krok zmienny nastawiany przyciskiem programowanym „Inc” (patrz punkt 3.2.5). krok stały[1], [10], ..., [10000]

...
Tokarka: Naciskajcie „przyciski osi”. Ewentualnie nastawcie prędkość przy pomocy regulatora. Przy dodatkowym naciśnięciu „ręcznej zmiany przesuwu szybkiego” w wybranych osiach jest wykonywany przesuw szybki. Frezarka: wybierzcie oś, w której ma nastąpić ruch, a następnie naciskajcie przyciski „+” wzgl. „-”. Przełącznik korekcyjny posuwu i przełącznik korekcyjny przesuwu szybkiego mogą działać.

...

...

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 125

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.4 Rodzaj pracy Jog

10.00

4

Na jedno wybranie można wykonywać ruch w jednej lub wielu osiach (zależnie od programu PLC). Dalsze wskazówki • Po włączeniu sterowania można wykonywać ruch w osiach aż do granicy możliwości, ponieważ nie zostało jeszcze dokonane dosunięcie do punktów odniesienia. Mogą przy tym zadziałać awaryjne wyłączniki krańcowe. Programowe wyłączniki krańcowe i ograniczenie pola roboczego jeszcze nie działają! Musi być nastawione zezwolenie na posuw (nie może być wyświetlane FST w polu wyświetlania statusu kanału).

• •

Producent maszyny Jeżeli nie ma sensu wykonywanie ruchów jednocześnie w wielu osiach, wówczas producent maszyny musi zrealizować odpowiednie zablokowanie w programie PLC.

4.4.3 Inc: przyrost
Funkcjonowanie Przy pomocy funkcji „Inc” (przyrost) można wprowadzić nastawną wartość przyrostu dla funkcji ruchu zmienna Inc. Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „Jog”. Jest wyświetlane okno „Przyrost” Wprowadźcie pożądaną wielkość kroku.

INC

4 - 126

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.4 Rodzaj pracy Jog

4

Tym przyciskiem razem z „przyciskiem osi” można wykonać ruch po wybranej osi ustalonymi krokami w odpowiednim kierunku (patrz też punkt „Ruch w osiach”). Przyciski przyrostowe z zadanymi na stałe wielkościami kroku w tym czasie nie działają.

4.4.4 Repos (pozycjonowanie przywracające)
Funkcjonowanie Po przerwaniu programu w pracy automatycznej (np. aby przeprowadzić pomiar obrabianego przedmiotu i skorygować zużycie narzędzia albo po pęknięciu narzędzia) można po przełączeniu na rodzaj pracy „Jog” ręcznie odsunąć narzędzie od konturu. Sterowanie zapisuje w tym przypadku w pamięci współrzędne miejsca przerwania drogi przebyte w osiach w „Jog” pokazuje w oknie wartości rzeczywistych jako przesunięcie „Repos” (Repos = pozycjonowanie w poprzednim położeniu). Przesunięcie „Repos” może być wyświetlane w układzie współrzędnych maszyny (MKS) albo w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS). Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „Jog”. W osiach został wykonany ruch od punktu przerwania. Następuje wybranie funkcji maszynowej „Repos”. Tokarka: Naciskajcie „przyciski osi”.

... ...

Frezarka: Wybierzcie oś, po której ma być wykonany ruch a następnie naciskajcie przyciski „+” wzgl. „-”.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 127

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.4 Rodzaj pracy Jog

10.00

4

Wyjście poza punkt przerwania jest zablokowane. Przełącznik korekcyjny posuwu działa. Ostrzeżenie Przycisk ręcznej zmiany prędkości przesuwu szybkiego jest aktywny. Nie skompensowane przesunięcia repos zostaną skompensowane przy przejściu na automatykę i następnym NC start z posuwem programowym i interpolacją liniową.

4.4.5 SI (Safety Integrated): zezwolenie użytkownika
Funkcjonowanie Jeżeli w Waszym NC jest zainstalowana opcja „SI” (Safety Integrated), wówczas w zależności od każdorazowego położenia przełącznika z zamkiem musicie w rodzaju pracy „Dosunięcie do punktu odniesienia” udzielić zezwolenia wzgl. go nie udzielić. Zezwolenie SI może zostać udzielone tylko wtedy, gdy prawo dostępu odpowiada co najmniej pozycji 3 klucza. Wyświetlane wartości odnoszą się zawsze do układu współrzędnych maszyny (MKS). Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „Jog-Ref”. Odnośny kanał jest wybrany. Nacisnąć przycisk programowany „Zezwolenie użytkownika”. Jest otwierane okno „Potwierdzenie pozycji maszyny”. Są wyświetlane osie maszyny w układzie współrzędnych maszyny, aktualna pozycja i pole kontrolne do udzielenia / nie udzielenia zezwolenia. Tylko MMC 103: Osie maszyny nie wymagające dosunięcia do punktu odniesienia są pokazywane w odwróceniu ze swoją aktualną pozycją ale bez pola kontrolnego. Ustawcie kursor na pożądanej osi maszyny.

Zezwolenie użytkownika

4 - 128

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.4 Rodzaj pracy Jog

4

Uaktywnijcie wzgl. wyłączcie zezwolenie dla wybranej osi maszyny poprzez „przycisk toggle”. Każdorazowo sprawdźcie, czy oś jest zbazowana do punktu odniesienia. Jeżeli nie, zostanie wyprowadzony komunikat błędu „Proszę najpierw bazować oś do punktu odniesienia”. Dopóki to nie zostanie uczynione, nie można dla osi udzielić zezwolenia. Dalsze wskazówki Funkcja zezwolenia użytkownika jest dostępna tylko wtedy, gdy przynajmniej dla jednej osi kanału jest wymagane takie zezwolenie. Dalej idące informacje proszę przeczytać w /FBSI/, Opis funkcjonowania SINUMERIK Safety Integrated.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 129

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.4 Rodzaj pracy Jog

10.00

4

4.4.6 Draśnięcie / określenie przesunięcia punktu zerowego (od w. oprogram. 4.4)
Funkcjonowanie
Przesunięcie punktu zerowego możecie określić przez "draśnięcie", przy uwzględnieniu (aktywnego) narzędzia i ewentualnie przesunięcia bazowego. Dla funkcji „draśnięcie” jest dostępne okno, przy czym obsługa MMC 103 i MMC 100.2 różnią się:

MMC 103

Kolejność czynności obsługowych
1. Naciśnijcie przycisk programowany „Draśnięcie”: • Jest wybierana aktywna płaszczyzna (G17). • Jest wybierane aktywne przesunięcie punktu zerowego. Jeżeli nie ma aktywnego przesunięcia punktu zerowego, jest wybierane pierwsze przesunięcie (G54). • Jest wybierane aktywne narzędzie. Jeżeli nie ma aktywnego narzędzia, żadne narzędzie nie jest też wyświetlane (komunikat).
Maszyna Kanał reset Program anulowany MKS Pozycja 90.646 113.385 109.131 0.000 Przesun. repos mm 0.000 mm 0.000 mm 0.000 mm 0.000 Jog
\MPF.DIR MAGKONF.MPF

Draśnięcie

X Y Z A B

Baz. prz. pkt. zer.

Draśnięcie Płaszczyzna Przesun. pkt. zer. Oś Przesun. X 0.000 Y 0.000 Z 0.000 A 0.000 B 0.000

G17 Nr narz. 5 G54 Ostrze 1 Poz.zad. Geo. + 0.000 +R 0.000 +R 0.000 - L1 0.000 0.000

zużycie 0.000 0.000 + 0.000 -

Baza 0.000 0.000 mm mm mm mm mm

Anuluj

OK

Kolumny w oknie "draśnięcie oznaczają: • "Przesunięcie": aktualna wartość przesunięcia, która ma zostać określona. Wyświetlane jest przesunięcie zgrubne, przesunięcie dokładne jest uwzględniane i pozostaje zachowane. • "Pozycja zadana": wprowadzenie pozycji zadanej, którą draśnięta krawędź ma później mieć. • "Geo + zużycie": pola wyboru korekcji narzędzia (geometria + zużycie) • "Baza": wyświetlenie aktualnego wymiaru bazowego narzędzia © Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 130

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.4 Rodzaj pracy Jog

4

OK

Baz. prz. pkt. zer.

2. Na obrazie „Draśnięcie” wybierzcie kursorem pierwszą oś na której ma zostać wykonany ruch. Wybrane osie są w oknie wartości rzeczywistych automatycznie równolegle zaznaczane. 3. Wykonajcie ruch w osi aż do obrabianego przedmiotu, wpiszcie pożądaną pozycję zadaną (np. "0") i naciśnijcie przycisk "Input": przesunięcie jest obliczane. Powtarzajcie to postępowanie dla następnych osi. 4. Przy pomocy "OK" wszystkie wartości są przejmowane do wybranego przesunięcia punktu zerowego. Obliczenie przesunięcia odnosi się zawsze do aktualnego układu współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS). 5. Poprzez przycisk programowany „Bazowe przesunięcie punktu zerowego” wybieracie wartości dla okna bazowego (w polu "Przesunięcie punktu bazowego" ukazuje się automatycznie G500) wzgl. w polu "Przesunięcie punktu zerowego" wprowadźcie G500. 6. W celu wymaganego uwzględnienia przy geometrii narzędzia (albo wymiarze bazowym) ustawcie kursor w kolumnie „Geometria + zużycie” na osi na której ma być dokonana zmiana i naciskając przycisk „Toggle” ustawcie, jak korekcja narzędzia ma zostać wliczona. Przykład 1: Przyciskiem Toggle nastawić "+R"

Kierunek dosuwu

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 131

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.4 Rodzaj pracy Jog

10.00

4

Przykład 2 Przyciskiem Toggle nastawić "-L1"

W zależności od konfiguracji systemu należy rozróżnić 3 warianty: a) wybór narzędzia tylko przy pomocy numeru D (płaski nr D) b) brak zarządzania narzędziami c) z zarządzaniem narzędziami Odpowiednio do tego są w masce "Draśnięcie" wyprowadzane: • tylko ostrze (D-Nr), • nr narzędzia i ostrze oraz • nazwa narzędzia i nr duplo

MMC 100.2 (od wersji oprogramowania 5.1)

Kolejność czynności obsługowych
Kolejność czynności obsługowych w przypadku MMC 100.2 odpowiada takiej kolejności w przypadku MMC 103 (patrz wyżej) z następującymi wyjątkami: Krok obsługowy 1: MMC 100.2 nie wybiera G54, gdy jest aktywne G500 (przesunięcie bazowe), lecz G500. Ponadto jako okna mogą być wybierane tylko okna standardowe G500, G54 ... G57. Przycisk programowany "Bazowe przesunięcie punktu zerowego" (patrz rysunek) jest dlatego zbędny i nie ma go. Krok obsługowy 2: wybrana oś nie jest zaznaczana w oknie wartości rzeczywistych. MMC 100.2 rozróżnia osie geometryczne i pomocnicze. Pierwsze trzy miejsca są zarezerwowane dla osi geometrycznych. Gdy brak jest osi geometrycznej, jest wyświetlany pusty wiersz. Po osiach geometrycznych mogą zostać wybrane tylko dwie pierwsze osie pomocnicze.

4 - 132

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.4 Rodzaj pracy Jog

4

Ponadto wyświetlanie osi geometrycznych zależy od tego, czy dana maszynowa wyświetlania MD 9421: MM_MA_AXES_SHOW_GEO_FIRST jest nastawiona na 1. Jeżeli tak nie jest, osie geometryczne muszą zostać zdefiniowane jako pierwsze osie w kanale. Krok obsługowy 5: przycisku programowanego "bazowe przesunięcie punktu zerowego" nie ma (patrz krok obsługowy 1). Dalsze wskazówki • Funkcja "draśnięcie" jest niedostępna, gdy następujące dane nastawcze są ≠ 0: $SC_MIRROR_TOOL_LENGTH $SC_MIRROL_TOOL_WEAR $SC_WEAR_SIGN_CUTPOS $SC_WEAR_SIGN $SC_TOOL_LENGTH_CONST $SC_TOOL_LENGTH_TYPE Przy aktywnym przesunięciu bazowym i zawartym w nim obrocie albo lustrzanym odbiciu funkcja "draśnięcie" nie może zostać zastosowana dla G54 do G599. Jeżeli mierzone przesunięcie zawiera obrót, lustrzane odbicie albo zmianę skali, wówczas pozostają one zachowane. MMC 100.2: Jeżeli dla wybranego okna jest aktywny obrót / lustrzane odbicie / skala, wówczas obliczenie z błędem jest kwitowane. Jeżeli w nie wybranym oknie jest aktywny obrót / lustrzane odbicie / skala, wówczas nie są one uwzględniane.© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 133

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.5 Rodzaj pracy MDA

10.00

4

4.5 Rodzaj pracy MDA
4.5.1 Funkcjonowanie i obraz podstawowy
W rodzaju pracy „MDA” (Manual Data Automatic) możecie pojedynczymi blokami sporządzać i wykonywać programy obróbki. W tym celu możecie w sposób celowy wprowadzać do sterowania poprzez klawiaturę pożądane ruchy w formie poszczególnych bloków programu obróbki. Sterowanie wykonuje wprowadzone bloki po naciśnięciu przycisku „NC-Start”. Ostrożnie Muszą być przestrzegane takie same środki bezpieczeństwa jak w pracy automatycznej. Są konieczne takie same warunki wstępne jak przy pracy w pełni automatycznej. W rodzaju pracy „MDA” funkcje automatyki (wykonywanie bloków) są aktywne. Teach In W podrodzaju pracy „Teach In”, dostępnym przy pomocy przycisku MSTT, są aktywne funkcje „Jog”. Dzięki temu przełączając między „MDA” i „Teach In” można sporządzać i zapisywać program w trybie wprowadzania i ręcznego wykonywania ruchów. Wprowadzone bloki programu można obrabiać w oknie MDA przy pomocy edytora. Przez przewijanie wstecz można oglądać już wykonane bloki. Edycja bloków już wykonanej części programu jest możliwa tylko w Reset. Przy pomocy „Input” są dodawane dalsze bloki. Wprowadzanie i obsługa są możliwe tylko w stanie „Kanał reset” albo „Kanał przerwany”. Program sporządzony w pracy MDA może zostać zapisany • MMC 100: w schowku • MMC 102/103 w katalogu programy obróbki (MPF.DIR).

4 - 134

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.5 Rodzaj pracy MDA

4

MDA (funkcja automatyki) Teach In (funkcje Jog)

pamięć robocza program MDA

pamięć główna schowek (MMC100.2) programy obróbki części

Na obrazie podstawowym (MMC 103) są wyświetlane wartości pozycji, posuwu, wrzeciona, narzędzi oraz zawartość pamięci pośredniej MDA.
Maszyna CHAN1 MDA
\SYF.DIR OSTORE1.SYF

Kanał aktywny Wykonywanie programu

Fkt. G + transf. Funkcje
pomocnicze

Wrzeciona

-X +Y +Z +V

MKS Pozycja.pozostała droga 90.301 mm 9.699 80.081 mm 9.919 0.000 mm 0.000 0.000 mm 0.000

Wrzeciono prowadz. S1 Rzecz. + 0.000 obr/min Zad. 0.000 obr/min Poz. 0.000 stopni 0.000 % Moc [%]

Posuw w osi Przebieg
programu

Program MDA

Posuw mm/min Rzecz.7000.000 0.000 % Zad. 7000.000 Narzędzie ► ◄ Wstępnie wybr. narzędzie ► ◄ G0 G91
Sterow. program. Kółko ręczne Funkcja edytora

Zoom wart.rzecz. Wart.rzecz. WKS
Bufor MDA

kasowanie MDA funk.plik.

Objaśnienie obrazu podstawowego MDA
Zapisz program MDA

Tak jak na obrazie podstawowym Jog są wyprowadzane okno wartości rzeczywistej, okno wrzeciona, okno posuwów i okno narzędzi. Przyciskiem programowanym "Zapisz program MDA" program MDA jest zapisywany w schowku.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 135

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.5 Rodzaj pracy MDA

10.00

4

Funkcje edytora

Funkcja plik.

Tylko MMC 103 Przy pomocy tego przycisku programowanego uzyskujecie dostęp do funkcji przycisków pionowych, które ułatwiają Wam edycję: zastępowanie, zaznaczanie, kopiowanie, wstawianie, kasowanie, poszukiwanie, dalsze poszukiwanie, pozycjonowanie. Możecie zapisać pamięć buforową MDA albo wczytać program obróbki do pamięci buforowej MDA i dokonywać zmian w MDA albo Teach In. Pionowe przyciski programowane Tak, jak na obrazie podstawowym Jog ukazują się przyciski programowane „Funkcje G + transf.” , „Funkcje pomocnicze” i „Wrzeciono” (jeżeli wrzeciono jest). Treść programu MDA w NC jest kasowana. Funkcjonowanie Program sporządzony w MDA może przejściowo zostać zapisany w schowku i na trwałe • zostać wstawiony jako program albo • zostać wyprowadzony poprzez V.24 do urządzenia zewnętrznego.

Skas. bufora MDA

4.5.2 Zapisanie programu w pamięci (MMC 100.2)

Zapisanie progr. MDA

Zostaniecie wezwani do nadania nazwy będącemu do zapisania plikowi w pamięci buforowej MDA. Program jest zachowywany/zapisywany w schowku pod podaną nazwą jako program obróbki (MPF).

4 - 136

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.5 Rodzaj pracy MDA

4

4.5.3 Zapisanie programu, funkcja pliku (MMC 103)
Funkcjonowanie Przy pomocy funkcji pliku MDA możecie • zapisać treść programu MDA w pliku albo • wczytać program obróbki do schowka MDA, aby zmienić go w MDA albo Teach In. Kolejność czynności obsługowych
Funkcja plikowa MDA

W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy MDA”. Jest otwierany przegląd „Programy obróbki”, jest wyświetlane okno dialogowe. Następnie w przeglądzie programów ukazuje się nowy plik. Na pierwszym planie ukazuje się przegląd programów obróbki. Z istniejących programów wybierzcie ten, który przyciskiem „Wczytaj” ma być wczytany do pamięci buforowej MDA. Można go teraz odpowiednio zmienić. Zostaniecie wezwani do nadania nazwy będącemu do zapisania plikowi znajdującemu się w schowku MDA. Program jest zapisywany w katalogu "Programy obróbki" pod podaną nazwą jako program obróbki (MPF).

Wczytywan. do MDA

Zapisz prog. MDA

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 137

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.5 Rodzaj pracy MDA

10.00

4

4.5.4 Skasowanie programu
Funkcjonowanie Programy sporządzone w rodzaju pracy MDA, które znajdują się w schowku, są kasowane przez zmianę rodzaju pracy (np. MDA-Jog), przyciskiem programowanym „Skasuj pamięć buforową MDA”.

4.5.5 Teach In
Funkcjonowanie Przy pomocy funkcji „Teach In” mogą być sporządzane programy obróbki (główne jak też podprogramy) dotyczące przebiegu ruchów albo obróbki prostszych przedmiotów przez przyjmowanie pozycji i ich zapisywanie we współpracy z funkcją „MDA”. Są dwie możliwości sporządzania programu przy pomocy „Teach In” i „MDA”. 1. Pozycjonowanie ręczne. 2. Ręczne wprowadzanie współrzędnych i informacji dodatkowych. Zarówno wprowadzanie bloków (wprowadzanie, kasowanie, wstawianie) jak też wstawianie automatyczne pozycji, do których dosunięcia dokonano ręcznie, jest możliwe tylko w tych miejscach, dla których nie wykonano jeszcze programu.

4 - 138

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.5 Rodzaj pracy MDA

4

1. Pozycjonowanie ręczne Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „MDA”. Jest wybrany podrodzaj pracy „Teach In”. Po wybraniu funkcji kursor znajduje się w pierwszym pustym wierszu okna „Program Teach In”. ... ... Tokarka: Naciskajcie „przyciski osi”. Frezarka: Wybierzcie oś na której ma zostać wykonany ruch a następnie naciskajcie przyciski „+” wzgl. „-”. Oznaczenie osi i właśnie przebyta droga są na bieżąco pokazywane na ekranie w oknie „Program Teach-In”. Identyfikatory osi i ich pozycje są przejmowane do programu MDA w odniesieniu do układu współrzędnych obrabianego przedmiotu. Zapisanie wartości pozycji w pamięci: • MMC 100.2: Wartości pozycji osi mogą tak długo być zmieniane w pamięci pośredniej, aż blok ten zostanie zapisany przyciskiem programowanym „NC-Start”. Przy użyciu funkcji „Zapisz blok” po raz pierwszy następuje zapytanie o nazwę dla programu Teach. Program Teach jest przez to nastawiony na czas trwania procesu MDA/Teach-In. Po wybraniu rodzaju pracy Jog” albo „AUTO” jest możliwe ponowne nastawienie programu Teach. Dodatkowe funkcje: Ustawcie kursor w oknie „Pamięć pośrednia” w pożądanym położeniu.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 139

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.5 Rodzaj pracy MDA

10.00

4

Wprowadźcie do programu dodatkowe funkcje (np. posuwy, funkcje pomocnicze, itd.), jeżeli jest to dopuszczalne. • MMC 103: Wartości położenia są zapisywane automatycznie (od wersji oprogramowania 4.1). Poprzez funkcje pliku MDA program MDA może zostać zapisany w katalogu „Programy obróbki” (MPF.DIR).

Skasowanie / wstawienie bloku: Ustawcie kursor w pożądanym miejscu.
Skasuj blok Wstaw blok

MMC 100.2: Blok jest automatycznie kasowany. Blok zapisany w pamięci skasowań jest automatycznie wstawiany przed wierszem, w którym jest ustawiony kursor. • MMC 103 Przy pomocy funkcji edycyjnych pionowych przycisków programowanych możecie zastępować, zaznaczać, kopiować, wstawiać, kasować, poszukiwać, poszukiwać dalej, pozycjonować bloki programu (od wersji oprogramowania 4.1).

Po przełączeniu na „MDA” i naciśnięciu „NC-Start” są wykonywane odpowiednie ruchy posuwowe i dodatkowo wprowadzone funkcje jako bloki programu. Przy wykonywaniu programu są w oknie „Aktualny blok” wyświetlane bloki wykonywane przez NC. 2. Ręczne wprowadzanie współrzędnych Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „MDA”. Zapisanie w pamięci wartości pozycji / dodatkowych funkcji: Wprowadźcie do programu współrzędne pozycji ruchu i funkcje dodatkowe (warunki drogi, funkcje pomocnicze itp.) w oknie „MDA-Programm”.

4 - 140

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.5 Rodzaj pracy MDA

4

Dalsze wskazówki • • • Zmiana przesunięcia punktu zerowego ma po NC-Start za skutek odpowiednie ruchy wyrównawcze w osi. W przypadku G64 ma miejsce przy wykonywaniu programu obróbki w „Automatyka” inne zachowanie się odnośnie punktu końcowego. Można używać wszystkich funkcji G.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 141

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.5 Rodzaj pracy automatyka

10.00

4

4.6 Rodzaj pracy automatyka
4.6.1 Funkcjonowanie i obraz podstawowy
W rodzaju pracy „Automatyka” możecie w pełni automatycznie wykonywać programy obróbki. Jest to rodzaj pracy do prowadzenia normalnej obróbki. Warunki wstępne Warunki wstępne wykonywania programów obróbki to: • System pomiarowy sterowania już zsynchronizowaliście z maszyną (bazowanie do punktu odniesienia). • Odnośny program obróbki już załadowaliście do sterowania. • Sprawdziliście wzgl. skorygowaliście niezbędne wartości korekcji, np. przesunięcia punktu zerowego albo korekcji narzędzia. • Są uaktywnione niezbędne blokady zabezpieczające. Na obrazie podstawowym „Automatyka” są wyświetlane wartości pozycji, posuwu, wrzeciona, narzędzi i aktualny wskaźnik bloku wzgl. programu.
Maszyna Kanał reset Wykonywanie programu Auto
\WKS.DIR\TEST.MPF

Fkt. G + transf Funkcje
pomocnicze

Wrzeciona

MKS Pozycja.pozost. droga -X 53.761 mm -25.761 +Y 30.000 mm 0.000 +Z 112.704 mm -112.704 + 0.000 mm 0.000

Wrzec. prowadzące S1 Rzecz. + 0.000 obr/min Zad. 0.000 obr/min Poz. 0.000 stopni 0.000 % Moc [%]

Posuw w osi Bloki
programu

Aktualny blok N51 Y0 H55=99 Y120 F7000

TEST.MPF

Posuw mm/min Rzecz.7000.000 0.000 % Zad. 7000.000 Narzędzie ► ◄ Wstępnie wybr. narzędzie ► ◄ G0 G91
Poszuk. bloku Kółko ręczne Korekcja progr.

Zoom wart. rz. Wart. rz. WKS
Płaszcz.

programu Przegląd programów

Zmiana zapisu

Przesun. DRF

Sterow. program.

Objaśnienie obrazu podstawowego

Tak, jak na obrazie podstawowym Jog są wyświetlane okna wartości rzeczywistych, wrzeciona, posuwu i narzędzia. Gdy przy wykonywaniu programu NC rozpozna G0, jest w oknie "Posuw" wyświetlana aktualna wartość ręcznej zmiany przesuwu szybkiego (od wersji oprogr. 5.3). © Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 142

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

4

Poziome przyciski programowane
Przegląd programów

Jest wyświetlany przegląd obrabianych przedmiotów / programów. W tym miejscu jest możliwy wybór programu do wykonania. Tylko MMC 103: W stopce jest wyświetlane wolne miejsce na dysku twardym i w NCU. Pionowe przyciski programowane

Aktualny blok

Dodatkowo ukazuje się okno „Aktualny blok”. Aktualny blok jest przy wykonywanym programie szczególnie uwydatniany. W wierszu nagłówkowym jest wyświetlana nazwa programu, do którego należą aktualnie wyświetlane bloki Po naciśnięciu przycisku programowanego „Płaszczyzna programowa” jest w miejsce okna „Aktualny blok” wyświetlane okno „Płaszczyzna programowa”. Jest wyświetlana głębokość kaskadowania programu (P = ilość przebiegów).
Aktualny blok

Płaszcz. program.

Płaszcz. program. Bloki programu

wzgl.

W pracy programowej można przełączać w jedną i drugą stronę między wyświetleniem „Płaszczyzna programowa” i „Aktualny blok”.

Jest wyświetlanych 7 bloków aktualnego programu i aktualna pozycja w programie obróbki. Inaczej niż w przypadku funkcji „Aktualny blok” jest wyświetlany program sporządzony przez programistę. Dalsze wskazówki Dalsze przyciski programowane są opisane w następnych punktach.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 143

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

10.00

4

4.6.2 Przegląd programów
Funkcjonowanie Po wybraniu przeglądu obrabianych przedmiotów / programów można poszczególne programy zwolnić do wykonania wzgl. zablokować. Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „AUTO”. Jest wybrany odpowiedni kanał. Kanał znajduje się w stanie Reset. Będący do wybrania obrabiany przedmiot / program znajduje się w pamięci. Jest wyświetlany przegląd katalogów obrabianych przedmiotów / programów, które istnieją. Ustawcie kursor na pożądanym obrabianym przedmiocie / programie. Wybierzcie obrabiany przedmiot / program do wykonania:
Wybór programu

Nazwa wybranego obrabianego przedmiotu jest wyświetlana u góry na ekranie w polu „Nazwa programu”. Program jest ewentualnie ładowany. Objaśnienie dalszych przycisków programowanych:

Obrabiane przedmioty Programy obróbki Podprogramy Cykle standard. Cykle użytkown.

Przy pomocy poziomych przycisków programowanych są wyświetlane wszystkie istniejące programy danego typu: Wyświetlenie wszystkich istniejących katalogów obrabianych przedmiotów. Wyświetlenie wszystkich istniejących programów obróbki. Wyświetlenie wszystkich istniejących podprogramów Wyświetlenie wszystkich istniejących cykli standardowych Wyświetlenie wszystkich istniejących cykli użytkownika

4 - 144

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

4

Schowek

Wykonyw. z zewn.

Wyświetlenie plików znajdujących się w schowku (tylko MMC 100.2) Przy pomocy pionowych przycisków programowanych możecie wyzwalać następujące funkcje: MMC100.2: Poprzez interfejs V.24 programy mogą być wczytywane z zewnątrz do sterowania (np. z PC) i wykonywane (patrz punkt „Wykonywanie z V.24” w niniejszym rozdziale). MMC 103: Jeżeli program wymaga do wykonania więcej miejsca niż jest w pamięci NC, wówczas program może być etapami ładowany z dysku twardego (patrz punkt „Wykonywanie z dysku twardego” w niniejszym rozdziale). Jest udzielana zgoda na wybrany obrabiany przedmiot / program (X) wzgl. nie jest udzielana (brak „X”). Teraz można wybrać program / obrabiany przedmiot.

Wykonyw. z dysku tw.

Zmień uprawn.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 145

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

10.00

4

4.6.3 Wykonywanie z interfejsu V.24 (MMC 100.2)
Funkcjonowanie Macie możliwość przesyłania programów zewnętrznych poprzez interfejs V.24 i natychmiastowego ich wykonywania. Wielkość pamięci buforowej dla czasowo zapisywanych w NC bloków programu zależy od pamięci NC wzgl. jej podziału (dana maszynowa). Kolejność czynności obsługowych
Przegląd programów

Jest wybrany zakres czynności obsługowych „Maszyna”. „Przegląd programów” jest otwarty. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Nacisnąć przycisk programowany „Praca z zewnątrz”. Program może być teraz transmitowany. Po naciśnięciu NCStart rozpoczyna się wykonywanie. Alternatywnie jest możliwy start w zakresie czynności obsługowych „Usługi”. W zakresie czynności obsługowych „Usługi” możecie zmieniać parametry przesyłania. Przesyłanie jest tam rejestrowane w protokole. Nazwa ukazuje się jako wybrany program, gdy program jest wysyłany jako archiwum na taśmie perforowanej z zewnętrznego urządzenia. Nacisnąć przycisk „NC-Start”. Wykonywane bloki ukazują się w aktualnym oknie bloków.

Praca z zewn.

4 - 146

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

4

4.6.4 Załadowanie i rozładowanie programu obróbki (MMC 103)
Funkcjonowanie Programy obróbki mogą być zapisywane w pamięci roboczej NC („ładowane”) a po wykonaniu ponownie z niej kasowane („rozładowanie”). W ten sposób NC nie jest niepotrzebne obciążane, ponieważ w pamięci roboczej nie musi znajdować się program, gdy nie jest wykonywany. Kolejność czynności obsługowych Jest wybrany zakres czynności obsługowych „Maszyna”.
Przegląd programów

„Przegląd programów” jest otwarty. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Ustawcie kursor w strukturze katalogów na program obróbki, który ma być załadowany. Zaznaczony obrabiany przedmiot / program obróbki jest ładowany z dysku twardego do pamięci NC. Na dysku twardym jest on kasowany. Jeżeli jest nastawione zezwolenie (X), wówczas program można wykonywać. Zaznaczony obrabiany przedmiot / program obróbki jest ładowany z pamięci NC na dysk twardy. Jest on kasowany w pamięci NC. Dalsze wskazówki Obrabiane przedmioty / programy obróbki załadowane do pamięci NC są zaznaczane przez („X”) w kolumnie „załadowane” w przeglądzie obrabianych przedmiotów / programów.

Ładuj

Zezwolenie

Rozładuj

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 147

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

10.00

4

4.6.5 Protokół: Lista załadowania programów (MMC 103)
Funkcjonowanie Jeżeli w przypadku MMC 102 pracujecie z dyskiem twardym, wówczas macie możliwość wyświetlenia następujących danych protokołu: • Lista zleceń: Wyświetlenie załadowanych albo rozładowanych programów • Lista błędów: Wyświetlenie dotychczas załadowanych programów, gdy przy ładowaniu wystąpiły błędy. Kolejność czynności obsługowych Jest wybrany zakres czynności obsługowych „Maszyna”.
Przegląd programów Protokół

Jest otwarty przegląd programów. Paski przycisków programowanych ulegają zmianie. Nacisnąć przycisk programowany „Protokół”. Jest otwierane okno „Protokół zleceń dla przeglądu programów”. Funkcjonowanie Jeżeli program wymaga do wykonania więcej miejsca w pamięci niż może udostępnić pamięć NC, wówczas może być w sposób ciągły ładowany z dysku twardego. Kolejność czynności obsługowych Jest wybrany zakres czynności obsługowych „Maszyna”. „Przegląd programów” jest otwarty. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Kursorem wybierzcie program do wykonania (musi być nastawione zezwolenie (x)).

4.6.6 Wykonywanie z dysku twardego (MMC 103)

Przegląd programów

4 - 148

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

4

Wykonyw. z dysku tw.

Zaznaczony program jest podczas wykonywania w sposób ciągły ładowany do pamięci roboczej NC. Naciśnijcie „NC-Start”. Przy „wykonywaniu z dysku twardego” program pozostaje zapisany na dysku.

Programy zewnętrzne

Jest otwierane okno „Programy zewnętrzne”. W polu „Status” jest wyświetlane, jaki procent programu został załadowany z dysku twardego. Dalsze wskazówki Programy, które są stopniowo ładowane z dysku twardego, są na przeglądzie programów zaznaczone przez „Ext”. Przez Reset wzgl. koniec programu (M36, M17) wybór „Ext” jest automatycznie cofany.

4.6.7 Dostęp do ewnętrznej stacji sieciowej w przypadku MMC 103 (od wersji oprogramowania 5.2)
Funkcjonowanie W powiązaniu z oprogramowaniem SINDNC macie możliwość połączenia sterowania z zewnętrznymi stacjami sieciowymi albo innymi komputerami. Dzięki temu możecie np. wykonywać programy obróbki z innych komputerów. Warunek • • • • Oprogramowanie SINDNC jest zainstalowane. Jest dostęp / zezwolenie dla przyłączonej stacji / komputera. Jest połączenie z komputerem / stacją. Poprzez dane maszynowe zaprogramowano przyciski programowane do wyboru połączenia ze stacją / komputerem, patrz /IAM/ Instrukcja uruchomienia MMC, IM3, rozdział 2 Przesyłanie danych

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 149

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

10.00

4

Kolejność czynności obsługowych
Maszyna Przegląd programów

Stacja F Praca z dysku tw.

W zakresie czynności obsługowych "Maszyna" możecie przy pomocy przycisku programowanego "Przegląd programów" i przycisku "Etc." uzyskać dostęp do przycisków programowanych przewidzianych dla stacji zewnętrznej wzgl. komputera. Do tego celu są zarezerwowane poziome przyciski programowane 1 do 4. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Naciśnijcie przycisk programowany, np. "Stacja F:" wzgl. "R4711", na ekranie ukazuje się eksplorator z ... R4711 danymi stacji zewnętrznej, np. "Stacja F" wzgl. komputera "R4711". Wybierzcie kursorem program do wykonania i naciśnijcie przycisk programowany "Wykonywanie z dysku twardego". Przyciskiem "NC-Start" następuje uruchomienie programu. Dalsze wskazówki • • • • W przypadku gdy stacja / komputer nie jest przyłączony albo nie ma zezwolenia, ukazuje się komunikat "Brak danych". Do wykonania ze źródła zewnętrznego można wybierać tylko pliki z rozszerzeniem MPF i SPF. Pliki i ścieżki muszą odpowiadać nomenklaturze DOS: max 8 znaków dla nazwy i 3 znaki dla rozszerzenia. W celu wykonania programów jest w katalogu programów obróbki zakładany szablon o tej samej nazwie. Gdyby doszło tutaj do konfliktu nazw, wybór programu zostanie odrzucony z wyświetleniem komunikatu błędu.

Wywołanie programu z programu obróbki: EXTCALL

Dostęp do plików w stacjach sieciowych można uzyskiwać z programu obróbki przy pomocy polecenia EXTCALL. Programista może w programie obróbki przy pomocy $SC_EXT_PROG_PATH ustalić katalog źródłowy a przy pomocy polecenia EXTCALL nazwę pliku będącego do załadowania podprogramu; patrz /PG/ Instrukcja programowania, Przygotowanie pracy, rozdział 2. Przy wywoływaniu EXTCALL należy przestrzegać następujących warunków brzegowych: • Poprzez EXTCALL można na stacji sieciowej wywoływać tylko pliki o rozszerzeniu SPF. • Pliki i ścieżki muszą odpowiadać nomenklaturze DOS: max 8 znaków dla nazwy i 3 znaki dla rozszerzenia.

4 - 150

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

4Jednostka programowa w stacji sieciowej może zostać znaleziona przy pomocy polecenia EXTCALL gdy • poprzez $SC_EXT_PROG_PATH ścieżka wskazuje na stację sieciową albo katalog w niej. Program musi być zapisany bezpośrednio tam, podkatalogi nie są przeszukiwane. • w wywołaniu EXTCALL program jest podany bezpośrednio - poprzez w pełni kwalifikowaną ścieżkę, która może również wskazywać na podkatalog stacji sieciowej - i w tym miejscu się też znajduje. • ścieżka poszukiwania nie jest ograniczona przez $SC_EXT_PROG_PATH.

4.6.8 Korekcja programu
Funkcjonowanie Gdy tylko sterowanie rozpozna błąd składni w programie obróbki, jego wykonywanie jest zatrzymywane a błąd składni jest wyświetlany w wierszu alarmów. Możecie dokonać przełączenia na edytor programów i na pełnym ekranie obserwować bieżący program. W przypadku błędu (stan stop) możecie w edytorze skorygować program (od wersji oprogramowania 4, MMC 103). Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „AUTO”. Wyjście poza punkt przerwania jest zablokowane. Przełącznik korekcji posuwu działa. Program jest w stanie stop albo stanie reset.
Korekcja programu

Przy pomocy tego przycisku programowanego jest wyświetlany edytor korekcji, paski przycisków programowanych zmieniają się, przycisk „Edit” jest zaznaczony. Jeżeli występuje błąd, wówczas błędny blok jest zaznaczony i może zostać skorygowany.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 151

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

10.00

4

Przy pomocy funkcji edytora „zastępowanie”, „zaznaczenie bloku”, „wstawienie bloku”, "przejdź do...”, i „szukaj ...” możecie zmieniać program w edytorze bloków korygowanych.
Płaszcz. progr. +

wzgl. progr. -

Płaszcz.

Przy pomocy tych przycisków korygowanych przełączacie w jedną i drugą stronę między płaszczyznami programowymi. Przy pomocy „płaszczyzna -„ możecie zobaczyć program, w którym jest wywoływany błędny program. Przy pomocy „płaszczyzna +” powracacie do korygowanego programu.

Po dokonaniu korekcji można kontynuować obróbkę przez naciśnięcie przycisku „NC-Start”.

• •

Stan Stop NC: Można zmieniać tylko wiersze, które jeszcze nie zostały wykonane. Stan reset. Mogą być zmieniane wszystkie wiersze.

Wskazówka: Przy wykonywaniu z dysku twardego funkcja korekcji programu nie działa. Dalsze wskazówki W przypadku gdy w stanie „Kanał anulowany” nie można dokonać korekcji, przy naciśnięciu przycisku programowanego „Blok korygowany” ukazuje się odpowiedni komunikat. W tym przypadku wykonywanie musi zostać anulowane przy pomocy „Reset NC”. Następnie program może zostać skorygowany pod programowaniem.

4 - 152

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

4

4.6.9 Nastawienie przebiegu poszukiwania bloku / celu poszukiwania
Funkcjonowanie Przebieg poszukiwania bloku umożliwia przebieg programu aż do pożądanego miejsca w programie. Są przy tym do dyspozycji trzy warianty poszukiwania: 1. Z obliczaniem na konturze: Podczas poszukiwania bloku z obliczaniem są wykonywane takie same obliczenia jak przy normalnej pracy programowej. Następnie cały blok jest wykonywane identycznie jak przy normalnym wykonywaniu programu, 2. Z obliczaniem dla punktu końcowego bloku: Podczas poszukiwania bloku z obliczaniem są wykonywane takie same obliczenia jak przy normalnej pracy programowej. Następnie przy zastosowaniu obowiązującego w bloku docelowym rodzaju interpolacji następuje dosunięcie do jego punktu końcowego wzgl. do następnej zaprogramowanej pozycji. 3. Bez obliczania: Podczas poszukiwania bloku nie są przeprowadzane żadne obliczenia. Wartość wewnętrzne sterowania pozostają w stanie sprzed poszukiwania. 4. Zewnętrzne poszukiwanie bloku bez obliczania (od wersji opr. 5.3) W menu "Pozycja poszukiwana" i "Wskaźnik poszukiwania" można przyciskiem programowanym "Zewn. bez obl." uruchomić poszukiwanie w programach, które są wykonywane z urządzenia zewnętrznego. Cel poszukiwania może zostać określony • przez bezpośrednie pozycjonowanie albo • przez podanie numeru bloku, etykiety, nazwy programu albo dowolnego ciągu znaków.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 153

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

10.00

4

Kolejność czynności obsługowych W rodzaju czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „AUTO”. Kanał jest w stanie reset. Jest wybrany program, w którym ma nastąpić poszukiwanie. Przełącza na funkcję „Pozycja poszukiwana”. Ustawcie kursor na blok docelowy. Przez naciśnięcie jednego z trzech poniższych przycisków programowanych jest uruchamiane poszukiwanie:
Obliczanie konturu

Poszukiwanie bloku

Start poszukiwania z obliczaniem na konturze • • Po naciśnięciu „NC-Start” następuje ruch wyrównawczy osi między aktualnym położeniem rzeczywistym i pozycją określoną przez przebieg poszukiwania. Pozycja określona w poszukiwaniu jest ustalona przez stan programu (wszystkie pozycje osi, aktywne funkcje pomocnicze) na początku wybranego bloku, tzn. po wykonaniu poszukiwania sterowanie stoi na pozycji końcowej bloku NC bezpośrednio przed celem poszukiwania.

Oblicz. pkt. końc. bloku Bez obliczania

Start poszukiwania z obliczaniem na punkt końcowy bloku (od wersji oprogramowania 4.3) Start poszukiwania bez obliczania • • • • Gdy blok docelowy został znaleziony, zostaje przejęty jako blok aktualny. MMC wyprowadza komunikat „Cel poszukiwania znaleziony” i wyświetla ten blok. Po NC-Start są wyprowadzane bloki akcji (np. zebrane funkcje pomocnicze). Wyprowadzenie alarmu 10208 jako znak tego, że teraz ingerencje obsługowe jak zmiana miejsca w pamięci albo zmiana rodzaju pracy są możliwe według JOG. Po NC-Start program jest uruchamiany i wykonywany dalej od tego bloku docelowego.

Przy pomocy Reset można przerwać poszukiwanie.

4 - 154

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

4

Pozycja szukana

Nastawienie celu poszukiwania w edytorze programów: Jest wyświetlana aktualnie wybrana płaszczyzna programowa. Ustawcie beleczkę kursora na pożądanym bloku docelowym w programie obróbki. Jeżeli jest to wymagane, możecie przełączać mięPłaszcz. progr. dzy płaszczyznami programowymi w jedną i drugą stronę. Nastawienie celu poszukiwania we wskaźniku: Po naciśnięciu przycisku programowanego „Wskaźnik szukania” ukazuje się maska ze wskaźnikiem programu. Zawiera ona pola wprowadzania nazwy programu, typu szukania (numer bloku, tekst, ...) i celu szukania (treść). W polu wprowadzania kursor jest ustawiony na „Typ szukania”.

Płaszcz. progr. +

wzgl.

Wskaźnik szukania

...

Poprzez pole wprowadzania „Typ” musi dla każdorazowego celu poszukiwania zostać podany typ szukania. W wierszu dialogowym jest wyprowadzana odpowiednia wskazówka dot. dostępnych typów szukania. Są możliwe następujące typy szukania: Typ poszukiwania (przejdź do...) Koniec programu Numer bloku Znak przeskoku (etykieta) Dowolny ciąg znaków (string) Nazwa programu Numer wiersza Wartość w polu typ szukania 0 1 2 3 4 5

Dla różnych płaszczyzn programowych mogą być podawane różne typy szukania. W polu „Cel szukania” może zostać podany pożądany cel szukania (odpowiednio do typu szukania).

...

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 155

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

10.00

4

...

W polu „P” (licznik przebiegów) może zostać podana odpowiednia ilość przebiegów programu. Ustalenie domyślnego celu poszukiwania jako ostatnie miejsce przerwania programu: Wskaźnik poszukiwania jest domyślnie wyposażany w dane ostatniego miejsca przerwania programu.

Miejsce przerwania

4.6.10 Przyśpieszone zewnętrzne poszukiwanie bloku bez obliczania (tylko MMC 103: od wersji oprogr. 5.3)
Funkcjonowanie Poszukiwanie bloku umożliwia przebieg programu aż do pożądanego miejsca w programie obróbki. W menu "Pozycja szukana" i "Wskaźnik szukania" można przyciskiem programowanym "Zewn. bez obliczania." uruchomić przyśpieszone poszukiwanie bloku w programach, które są wykonywane z urządzenia zewnętrznego (lokalny dysk twardy albo stacja sieciowa). Cel poszukiwania może zostać określony • przez bezpośrednie pozycjonowanie beleczki kursora na bloku docelowym albo • przez podanie numeru bloku albo wiersza. Przebieg poszukiwania bloku: Do NC są przenoszone tylko programy i ich części, które są konieczne do dojścia do wyspecyfikowanego celu poszukiwania i następnego wykonywania programu. To zachowanie się obowiązuje dla funkcji • "wykonywanie z danymi zewnętrznymi" • wykonywanie poleceń EXTCALL. Przykład: Następujące cele szukania są wpisywane w menu poszukiwania bloku:
cel szukania 1 "płaszczyzna1": MAIN1.MPF cel szukania 2 "płaszczyzna 2:SUBPRG2.SPF cel szukania 3 "płaszczyzna3":SUBPRG3.SPF "wiersz": 8 "wiersz": 4000 "wiersz": 2300

4 - 156

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

4

Programy MAIN1.MPF 1 G90 2 X100 Y200 F2000 3 EXTCALL SUBPRG1 4 X200 Y400 5 EXTCALL SUBPRG2 6 EXTCALL SUBPRG3 7 X0Y0 Cel szukania 1 8 EXTCALL SUBPRG2 9 X50 10 M30 SUBPRG2.SPF 1 X200 Y300 2 X400 Y500 3 EXTCALL SUBPRG3 . . Cel szukania 2 4000 EXTCALL SUBPRG3 . . 5000 M17 SUBPRG3.SPF 1 X20 Y50 2 . . Cel szukania 3 2300 X100 Y450 . . 5000 M17 W przebiegu poszukiwania bloku należy rozróżnić 2 przypadki 1. Program główny MAIN1.MPF jest w NC, podprogramy SUBPRG1.SPF do SUBPRG3.SPF są wykonywane z zewnątrz. 2. Program główny MAIN1.MPF i podprogramy SUBPRG1.SPF do SUBPRG3.SPF są wykonywane z zewnątrz.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 157

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

10.00

4

Ad 1 • Cel szukania 1: NC nie uwzględnia wywołań EXTCALL w wierszach 3, 5 i 6 programu głównego MAIN1.MPF i przeskakuje do celu szukania wiersz 8. • Cel szukania 2: NC przeskakuje do celu szukania wiersz 4000 podprogramu zewnętrznego SUBPRG2.SPF, znajdujące się przed nim instrukcje nie są uwzględniane. • Cel szukania 3: NC przeskakuje do celu szukania wiersz 2300 podprogramu zewnętrznego SUBPRG3.SPF, znajdujące się przed nim instrukcje nie są uwzględniane, poszukiwanie jest zakończone. Przy pomocy "NC-Start" program jest uruchamiany, zebrane w programie głównym funkcje G i M są wliczane a podprogram SUBPRG3.SPF jest od znalezionego wiersza wykonywany. Ad 2 • Cel szukania 1: NC przeskakuje do celu szukania wiersz 8. • Cel szukania 2: patrz wyżej • Cel szukania 3: patrz wyżej Przy pomocy "NC-Start" jest uruchamiany podprogram SUBPRG3.SPF i wykonywany od znalezionego wiersza. Dalsze wskazówki Funkcja pracuje prawidłowo tylko wtedy, gdy wskaźnik szukania jest zajęty przez miejsce przerwania. Następnie cel szukania można jeszcze zmodyfikować w masce wskaźnika szukania (np. można zmienić numer wiersza albo skasować płaszczyznę). Rozszerzenie celu szukania o dalszą płaszczyznę programu nie działa dla poszukiwania bloku. Natomiast można dowolnie zadać wskaźnik szukania dla celu szukania w pierwszej płaszczyźnie programu. Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych "Maszyna" jest wybrany rodzaj pracy "AUTO". Kanał jest w stanie reset. Program, w którym na nastąpić poszukiwanie bloku, jest wybrany.
Szukanie bloku

Przełącza na dialog "pozycja szukana"

4 - 158

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

4

Pozycja szukana

Płaszcz. progr. + Zewn. bez oblicz.

Ustawienie celu szukania w edytorze programów: Jest wyświetlana aktualnie wybrana płaszczyzna programu. Poszukiwanie bloku poprzez "Pozycja szukana" jest możliwe tylko dla programów załadowanych do NC, nie dla programów, które są wykonywane z dysku twardego. Ustawcie beleczkę kursora na pożądanym bloku docelowym w programie obróbki. Gdy w NC jest miejsce przerwania, możecie Płaszcz. wzgl. progr. przełączać w jedną i drugą stronę między płaszczyznami programu. Rodzaj poszukiwania bez obliczania dla programów zewnętrznych. Nastawienie celu szukania we wskaźniku szukania: Po naciśnięciu przycisku programowanego "wskaźnik szukania" ukazuje się maska ze wskaźnikiem programu. Zawiera ona pola wprowadzania nazwy programu, typu szukania (numer bloku, tekst, ...) i celu (treść). Kursor znajduje się w polu wprowadzania "typ szukania". Jako typy celu szukania są możliwe typ1 (numer bloku) i typ5 (numer wiersza). Start szukania bez obliczania dla programów zewnętrznych.

Wskaźnik szukania

Zewn. bez oblicz.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 159

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

10.00

4

4.6.11 Poszukiwanie bloku w trybie testu programu, wielokanałowe (tylko MMC 103: od wersji oprogramowania 5.3)
Funkcjonowanie Nc w przypadku tego poszukiwania pracuje w trybie testu programu, tak że interakcje NCU między kanałem i akcjami synchronicznymi jak też między wieloma kanałami są możliwe. "Szukanie bloku w trybie test programu" umożliwia przebieg programu do pożądanego miejsca w programie obróbki z następującymi funkcjami: Podczas "Szukanie bloku w trybie test programu" są wyprowadzane wszystkie funkcje pomocnicze z NC do PLC a polecenia programu obróbki dot. koordynacji kanałów (WAITE, WAITM, WAITMC, zamiana osi, zapis zmiennych, ...) są wykonywane przez NC. To znaczy, że • PLC jest przy tym szukaniu bloku doprowadzane do aktualnego stanu i • procesy obróbkowe, które obejmują współpracę wielu kanałów, są prawidłowo wykonywane w ramach tego szukania bloku. W menu "Pozycja szukana" i "Wskaźnik szukania" można przyciskiem programowanym "Test progr. kontur" wybrać tę funkcję. Cel szukania może zostać określony • przez bezpośrednie ustawienie beleczki kursora na bloku docelowym albo • poprzez pola wprowadzania "Nazwa programu", "typ szukania" i "Cel szukania". Dalsze wskazówki Dla funkcji "Szukanie bloku w trybie test programu" jest wymagane oprogramowanie NC od wersji 6.

4 - 160

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

4

Kolejność czynności obsługowych Warunek: • Jest wybrany rodzaj pracy "Auto". • Kanały są w stanie reset. • Program, w którym ma nastąpić szukanie bloku, jest wybrany. Kanał, w którym jest poszukiwany blok wzgl. nastawiony wskaźnik programu, jest kanałem docelowym. Start innych kanałów następuje zależnie od ustawienia w pliku 'maschine.ini".
Szukanie bloku Pozycja szukana Płaszcz. progr. +

Przełącza na dialog "Szukana pozycja". Ustawienie celu szukania w edytorze programów: Jest wyświetlana aktualnie wybrana płaszczyzna programu. wzgl.
Płaszcz. progr.

Test progr. kontur

Ustawcie beleczkę kursora na pożądanym bloku docelowym w programie obróbki. W razie potrzeby można przełączać w jedną i drugą stronę między płaszczyznami programowymi.

Start szukania w trybie testowania programu. Gdy tylko wszystkie kanały uczestniczące w procesie szukania opuszczą tryb testowania programu, zostaje wyświetlony komunikat dialogowy. Komunikat ten wskazuje, że w kanałach uczestniczących w poszukiwaniu podczas poszukiwania i w zależności od programu obróbki utworzone ewent. przesunięcia Repos, które przy następnym starcie NC zostaną przez NC zrealizowane. Komunikat dialogowy musi zostać pokwitowany. Występujące przesunięcia repos mogą ewent. zostać w rodzaju pracy JOG zrealizowane ręcznie, zanim wykonywanie programu będzie po naciśnięciu przycisku "NC-Start" kontynuowane od miejsca w programie, znalezionego w drodze szukania. Ustawienie celu szukania we wskaźniku szukania: Po naciśnięciu przycisku programowanego "Wskaźnik szukania" ukazuje się maska ze wskaźnikiem szukania. Zawiera ona pola wprowadzania nazwy programu, typu szukania (numer bloku, tekst, ...) i celu (treść). Kursor znajduje się w polu wprowadzania "typ szukania".

Wskaźnik szukania

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 161

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

10.00

4

Test progr. kontur

Start szukania w trybie testowania programu. Gdy tylko wszystkie kanały uczestniczące w procesie szukania opuszczą tryb testowania programu, zostaje wyświetlony komunikat dialogowy, p. wyżej "Cel szukania w edytorze programów". Ewent. powstałe przesunięcia repos (w poszczególnych kanałach) mogą w rodzaju pracy JOG zostać kolejno zrealizowane przez ruchy sterowane ręcznie, zanim przy pomocy "NC-Start" zostanie uruchomione kontynuowanie wykonywania programu od miejsca znalezionego w drodze poszukiwania bloku.

4.6.12 Zmiana zapisu w pamięci
Funkcjonowanie W rodzaju pracy „AUTO” możecie zmieniać w pamięci roboczej NC zapis parametrów technologicznych (funkcje pomocnicze, wszystkie zaprogramowane polecenia ...). Poza tym mogą być wprowadzane i wykonywane dowolne bloki NC. Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „AUTO”. Zmiana zapisu w pamięci pojedynczymi blokami: Program automatycznie zatrzymuje się na najbliższej granicy bloków.
Zmiana zapisu

Jest otwierane okno „Zmiana zapisu w pamięci”. W tym oknie możecie wpisać pożądane bloki NC, które mają zostać wykonane. Wprowadzone bloki są wykonywane i wyświetlane w oknie „Aktualny blok”. Okno „Zmiana zapisu w pamięci” i przynależne przyciski programowane są ponownie wyświetlane dopiero w stanie „Kanał przerwany”, „NC Stop” albo „NC Reset”. Po wykonaniu bloków mogą ponownie zostać dodane bloki (do pamięci buforowej zmiany zapisu w pamięci).

4 - 162

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

4

Wskazówka: Po "zmianie zapisu w pamięci" jest wykonywany podprogram o treści REPOSA. Program jest widoczny dla osoby obsługującej. Zmiana zapisu w pamięci nie pojedynczymi blokami Jest wybrane menu podstawowe rodzaju pracy „AUTO”. Zatrzymajcie program przy pomocy „NC-Stop”. Jest otwierane okno „Zmiana zapisu w pamięci”. W tym oknie pożądane bloki NC mogą być wpisywane i wykonywane. Wprowadzone bloki są wykonywane, jest wyświetlane okno „Aktualny blok” a przyciski programowane przestają być wyświetlane. Okno „Zmiana zapisu w pamięci” i przynależne przyciski programowane są ponownie wyświetlane dopiero w stanie „Kanał anulowany”, „NC Stop” albo „NC Reset”. Po wykonaniu bloków mogą ponownie zostać dodane bloki do zawartości pamięci buforowej. Dalsze wskazówki • • • • Okno możecie zamknąć przyciskiem „Recall”. Funkcja zmiany zapisu w pamięci jest wówczas opuszczana. Zmiana rodzaju pracy może nastąpić dopiero przez cofnięcie wyboru „Zmiany zapisu” przyciskiem „Recall”. W rodzaju pracy „AUTO” jest teraz wykonywany program wybrany przed zmianą zapisu w pamięci, po ponownym naciśnięciu „NC-Start”. Zmiana zapisu w pamięci nie zmienia programów w pamięci programów obróbki.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 163

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

10.00

4

4.6.13 Sterowanie programem
Funkcjonowanie W rodzajach pracy „AUTO” i „MDA” można przy pomocy tej funkcji zmieniać przebieg programu. Dają się uaktywniać wzgl. wyłączać następujące wpływy na program: SKP Blok pomijany; od wersji opr. 5 można uaktywnić do 8 (1 w przypadku MMC 100.2) płaszczyzn maskowania DRY Posuw próbny ROV Korekcja przesuwu szybkiego SBL1 Blokami pojedynczymi ze stopem po blokach z funkcjami maszynowymi SBL2 Blokami pojedynczymi ze stopem po każdym bloku SBL3 Stop w cyklu (od wersji opr. 5, MMC 103) M01 Zatrzymanie programowane DRF Wybór DRF PRT Test programu Wyświetlenie wszystkich bloków Wyświetlanie tylko bloków związanych z ruchem DRY Posuw wprowadzony w danej nastawczej „Posuw pracy próbnej” jest stosowany przy wyborze funkcji „Posuw próbny” (sterowanie programem) w rodzaju pracy „Automatyka” przy wykonywaniu programu zamiast zaprogramowanego posuwu. Patrz opis w punkcie „Wyświetlenie statusu kanału”. Wyświetlenie jest zależne od danych maszynowych pulpitu obsługi, w których może zostać nastawione uprawnienie do dostępu. Literatura: /FB/, A2, Różne sygnały interfejsowe, rozdział 4 wzgl. /FB/ K1, BAG, kanał, praca programowa.

4 - 164

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

4

SKP Uaktywnienie płaszczyzn maskowania (MMC 103: od wersji opr. 5 MMC 100.2: od wersji opr. 5.2)

Bloki, które nie przy każdym przebiegu programu mają być wykonywane, mogą być maskowane (8 płaszczyzn maskowania w przypadku MMC 103, 1 w przypadku MMC 100.2). Bloki, które mają być maskowane, są oznakowywane przez znal "/" przed numerem bloku. W programie obróbki płaszczyzny maskowania są podawane przy pomocy "/0" do "/7". Płaszczyzny maskowania możecie uaktywniać / wyłączać aktywność w następującym oknie:
Sterowanie programem SKP: bloki maskow.

! ! ! ! ! ! ! ! !

maskowanie/ maskowanie/1 maskowanie/2 maskowanie/2 maskowanie/3 maskowanie/4 maskowanie/5 maskowanie/6 maskowanie/7

Zmiana maskowanych płaszczyzn jest możliwa tylko w stanie stop/reset sterowania. Wyświetlanie uaktywnionych płaszczyzn maskowania (tylko MMC 103: od wersji oprogr. 5.3) W przypadku wielu aktywnych płaszczyzn maskowania można teraz z obrazu sterowania programem odczytać, • jaka płaszczyzna jest wybrana ale jeszcze nie aktywna, • jaka płaszczyzna jest wybrana i aktywna, • wybór jakiej aktywnej jeszcze płaszczyzny jest cofnięty, • wybór jakiej już nie aktywnej płaszczyzny jest cofnięty.
Sterowanie programem SKP: bloki maskow. aktywne

! ! ! ! ! ! ! ! !

maskowanie/ maskowanie/1 maskowanie/2 maskowanie/2 maskowanie/3 maskowanie/4 maskowanie/5 maskowanie/6 maskowanie/7

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 165

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

10.00

4

Obraz ten można wyświetlić poprzez pionowy przycisk programowany "Bloki maskowane", gdy poprzez daną maszynową nastawiono więcej niż 1 płaszczyznę maskowania. Producent maszyny Uaktywnienie funkcji "Wyświetlenie uaktywnionych płaszczyzn maskowania": patrz dane producenta maszyny. Literatura: /FB1/ K1: BAG, Kanał, Praca programowa, rozdz. 2 Kolejność czynności obsługowych
Sterowanie programem

W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „AUTO” wzgl. „MDA”. Jest wyświetlane okno „Sterowanie programem”. Ustawcie kursor w pożądanym położeniu. Za każdym naciśnięciem „przycisku toggle” uaktywniacie wzgl. wyłączacie aktywność wybranej funkcji.

Wyświetlenie uaktywnionych płaszczyzn maskowania (MMC 103: od wersji opr. 5.3)
Bloki maskowane

Przy nie uaktywnionej funkcji dotychczasowy obraz ukazuje się z wybranym przyciskiem programowanym "ogólnie". Przy aktywnej funkcji jest w menu sterowania programem do dyspozycji dodatkowy przycisk programowany "Bloki maskowany". Jeżeli liczba wyświetlanych płaszczyzn maskowania jest większa niż 1, można poprzez pionowy przycisk programowany "Bloki maskowane" wybrać wyświetlanie płaszczyzn maskowania. W części okna "SKP: bloki maskowane" możecie uaktywniać poszczególne płaszczyzny, w części okna "aktywne" widać, czy te płaszczyzny zostały również uaktywnione przez PLC. Dalsze wskazówki Wprowadzenia mają wpływ na wyświetlenie statusu kanału (patrz rozdział 2.3). Wyświetlanie statusu kanału następuje niezależnie od wybranego menu.

4 - 166

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4

10.00

Zakres czynności obsługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

4

4.6.14 Przesunięcie DRF
Przesunięcie DRF (funkcja selsynu różnicowego) umożliwia dodatkowe przyrostowe przesunięcie punktu zerowego przy pomocy kółka ręcznego. Działa ono w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu dla osi geometrycznych i osi dodatkowych. Przy pomocy tej funkcji może np. być korygowane zużycie narzędzia w ramach zaprogramowanego bloku. Włączenie/wyłączenie Przesunięcie DRF może być włączane wzgl. wyłączane specyficznie dla kanału poprzez funkcję „sterowanie programem”. Pozostanie ono zachowane do • Power On dla wszystkich osi • DRFOF (cofnięcie wybrania DRF poprzez program obróbki) • PRESETON (zmiana wartości zadanej przez Preset) Przesunięcie DRF może zostać zmienione poprzez obsługę maszyny przez dokonanie ruchu kółkiem ręcznym (wyświetlenie wartości rzeczywistej nie zmienia się).

Zmiana DRF

Kolejność czynności obsługowych W zakresie czynności obsługowych „Maszyna” jest wybrany rodzaj pracy „AUTO”. Standardowe przyporządkowanie osi jest ustalone.
Kółko ręczne

Wprowadzić pożądane kółko ręczne wzgl. wybrać poprzez MSTT. Wprowadzić pożądany stopień przyrostu wzgl. wybrać poprzez MSTT. Jest wyświetlane okno „Przesunięcie DRF”. Wykonajcie po pożądanej osi ruch kółkiem ręcznym. Przez tą samą sekwencję czynności obsługowych można przesunięcie DRF również nastawić na wartość „0”.

INC

wzgl.

Przesun. DRF

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

4 - 167

4

Zakres czynności obługowych "maszyna"

4.6 Rodzaj pracy automatyka

10.00

4

4 - 168

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5

Zakres czynności obsługowych parametry
5.1 Dane narzędzia .......................................................................................... 5-171 5.1.1 Struktura korekcji narzędzia ................................................................ 5-171 5.1.2 Typy i parametry narzędzi ................................................................... 5-172 5.2 Korekcja narzędzia..................................................................................... 5-187 5.2.1Funkcjonowanie i obraz podstawowy korekcji narzędzia ............................ 5-187 5.2.2 Nowe narzędzie................................................................................... 5-188 5.2.3 Wyświetlenie narzędzia ....................................................................... 5-189 5.2.4 Poszukiwanie narzędzia ...................................................................... 5-191 5.2.5 Skasowanie narzędzia......................................................................... 5-192 5.2.6 Nowe ostrze ........................................................................................ 5-193 5.2.7 Wyświetlenie ostrza............................................................................. 5-194 5.2.8 Poszukiwanie ostrza............................................................................ 5-194 5.2.9 Skasowanie ostrza .............................................................................. 5-194 5.2.10 Obliczenie korekcji narzędzia .............................................................. 5-195 5.2.11 Korekcje narzędzia tylko z numerami D (płaskie nr D)......................... 5-196 5.2.12 Nastawienie natychmiastowego działania aktywnej korekcji narzędzia 5-196 5.3 Zarządzanie narzędziami ........................................................................... 5-198 5.3.1 Funkcje podstawowe zarządzania narzędziami ................................... 5-200 5.3.2 Wyświetlenia i zmiana danych narzędzi .............................................. 5-208 5.3.3 Załadowanie........................................................................................ 5-213 5.3.4 Rozładowanie...................................................................................... 5-218 5.3.5 Przeładowanie 5-219 5.3.6 Dane podstawowe narzędzi w katalogu narzędzi (MMC 103).............. 5-221 5.3.7 Dane korekcji narzędzi w szafce narzędziowej (MMC 103) ................. 5-224 5.3.8 Wykonywanie zleceń narzędziowych................................................... 5-227 5.4 Zarządzanie narzędziami ShopMill, MMC 100.2 (od wersji opr. 5.3) .......... 5-237 5.4.1 Zakres działania .................................................................................. 5-238 5.4.2 Wybór listy narzędzi ............................................................................ 5-239 5.4.3 Utworzenie nowego narzędzia............................................................. 5-240 5.4.4 Utworzenie zestawu korekcji narzędzi dla ostrza 1 / 2 ......................... 5-241 5.4.5 Zmiana nazwy narzędzia..................................................................... 5-242 5.4.6 Utworzenie narzędzia duplo/siostrzanego ........................................... 5-242 5.4.7 Narzędzia ręczne ................................................................................ 5-242 5.4.8 Utworzenie danych zużycia narzędzia................................................. 5-243 5.4.9 Nadzór narzędzi .................................................................................. 5-244 5.4.10 Lista magazynu ................................................................................... 5-245 5.4.11 Skasowanie narzędzia......................................................................... 5-246 5.4.12 Zmiana typu narzędzia ........................................................................ 5-246 5.4.13 Załadowanie narzędzia 5-247

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 169

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

10.00

5

5.4.14 Rozładowanie narzędzia...................................................................... 5-248 5.4.15 Sortowanie narzędzi na liście narzędzi ................................................ 5-249 5.5 Parametry R (parametry obliczeniowe) ....................................................... 5-250 5.4.1 Funkcjonowanie................................................................................... 5-250 5.4.2 Zmiana/kasowanie/poszukiwanie parametrów R.................................. 5-250 5.6 Dane nastawcze ......................................................................................... 5-252 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6 5.6.7 Ograniczenie pola roboczego .............................................................. 5-252 Dane Jog ............................................................................................. 5-253 Dane wrzeciona ................................................................................... 5-254 Posuw przy pracy próbnej DRY ........................................................... 5-255 Kąt startowy przy gwintowaniu............................................................. 5-256 Pozostałe dane nastawcze .................................................................. 5-257 Obszary ochrony.................................................................................. 5-258

5.7 Przesunięcie punktu zerowego ................................................................... 5-259 5.7.1 Funkcjonowanie................................................................................... 5-259 5.7.2 Zmiana nastawianego przesunięcia punktu zerowego (G54...) ............ 5-261 5.7.3 Wyświetlenie pozostałych przesunięć punktu zerowego ...................... 5-263 5.7.4 Wyświetlenie aktywnego nastaw. przesunięcia punktu zerowego ........ 5-264 5.7.5 Wyświetlenie aktywnego programowanego przesunięcia punktu zerowego ................................................................................. 5-265 5.7.6 Wyświetlenie aktywnego zewnętrznego przesunięcia punktu zer......... 5-265 5.7.7 Wyświetlenie sumy aktywnych przesunięć punktu zerowego ............... 5-266 5.7.8 Nastawienie natychmiastowego działania aktywnego przesunięcia punktu zerowego i okna bazowego...................................................... 5-266 5.7.9 Globalne przesunięcie punktu zerowego / okno (od wersji opr. 5)........ 5-267 5.7.10 Wyświetlenie wartości rzeczywistej: nastawiany układ punktu zerowego, ENS (od wersji oprogramowania 5.2) 5-272 5.8 Dane użytkownika / zmienne użytkownika (GUD, PUD, LUD) .................... 5-273 5.8.1 Ogólnie ................................................................................................ 5-273 5.8.2 Zmiana/poszukiwanie danych/zmiennych użytkownika ........................ 5-274 5.9 Wyświetlenie zmiennych systemowych (od wersji opr. 4.1) ........................ 5-276 5.9.1 Opracowywanie/sporządzanie widoków zmiennych............................. 5-277 5.9.2 Zarządzanie widokami zmiennych ....................................................... 5-278 5.9.3 Protokołowanie zmiennych systemowych 5-279

5 - 170

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.1 Dane narzędzia

5

5.1 Dane narzędzia 5.1.1 Struktura korekcji narzędzia
Narzędzie jest w programie wybierane przy pomocy funkcji T. Narzędziom mogą być nadawane numery T0 do T32000. Każde narzędzie może posiadać do 9 ostrzy: D1 - D9. D1 do D9 uaktywnia korekcję narzędzia dla danego ostrza narzędzia aktywnego. Korekcja długości narzędzia jest realizowana w pierwszym ruchu posuwowym (interpolacja liniowa albo wielomianowa) w osi. Korekcja promienia narzędzia działa przez zaprogramowanie G41/42 w aktywnej płaszczyźnie (G17, 18, 19), w bloku programowym zawierającym G0 albo G1. Zużycie narzędzia Zmiany aktywnego narzędzia mogą być uwzględniane w długości (parametry narzędzia 12 - 14) jak też w jego promieniu (parametry narzędzia 15 - 20). Zarządzanie narzędziami jest realizowane poza NCK. Numery T nie mają znaczenia. Jest ono uaktywniane poprzez MD 18102 MM_TYPE_OF_CUTTING_EDGE. (wartość = 1 = bezwzględne bezpośrednie programowanie D, wartość = 2 = względne pośrednie programowanie D). Zakres numerów D zwiększa się do 1 - 32000. Narzędziu może być nadany tylko jeden numer D, tzn. każdy numer D oznacza dokładnie jeden zestaw danych korekcyjnych. Każde narzędzie może posiadać do 12 ostrzy: D1 - D12.

Korekcje narzędzi tylko przy pomocy numerów D (od wersji opr. 4)

12 ostrzy narzędzia (MMC 103 od w. opr. 5) NCU 57x od w. opr. 5)

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 171

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.1 Dane narzędzia

10.00

5

5.1.2 Typy i parametry narzędzi
Wpisy T-Nr. Numer narzędzia D-Nr. Numer ostrza Każde pole danych (pamięć korekcji), które daje się wywoływać numerem D, zawiera obok danych geometrycznych narzędzia jeszcze dalsze wpisy, np. typ narzędzia (wiertło, frez, narzędzia tokarskie z położeniem ostrza itd.). Kody typów narzędzi: • Grupa typu 1xy (frezy): 100 frez wg CLDATA 110 frez kulowy 120 frez trzpieniowy (bez zaokrąglenia narożnika) 121 frez trzpieniowy (z zaokrąglonym narożnikiem 130 frez kątowy (bez zaokrąglenia narożnika) 131 frez kątowy (z zaokrąglonym narożnikiem) 140 frez do frezowania płaszczyzn 145 frez do gwintów 150 frez tarczowy 155 frez w kształcie stożka ściętego
Wpisy do parametrów narzędzi DP1 DP3 DP6 1xy promień długość 1 Działanie G17 długość 1 w Z promień w X/Y G18 pozostałe wartości należy nastawić na 0 G19 długość 1 w Y promień w Z/X długość 1 w X promień w Y/Z F = punkt odniesienia nośnika narzędzia długość 1 promień

Typy narzędzi

Wymagane wartości korekcji na przykładzie frezu

Wartości zużycia odpowiednio do wymogu

5 - 172

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.1 Dane narzędzia

5

Narzędzie frezarskie z przystawką

Wpisy do parametrów narzędzi DP1 1xy

DP3 długość 1 -geometria DP6 promień -geometria DP21 długość -przystawka Wartości zużycia odpowiednio do wymogu Pozostałe wartości należy nastawić na 0 długość 1 długość 1 razem F - punkt odniesienia przystawki (przy wetkniętym narzędziu = punkt odniesienia nośnika narzędzia) Działanie długość 1 w Z G17: promień w X/y długość 1 w Y G18: promień w Z/X długość 1 w X G19 promień w Y/Z długość 1 przystawki

F - punkt odniesienia oprawki narzędziowejGrupa typu 2xy (wiertła): 200 wiertło spiralne 205 wiertło do wiercenia z pełnego 210 wytaczadło 220 nawiertak 230 pogłębiacz stożkowy 231 pogłębiacz nożowy 240 gwintownik do gwintu zwykłego 241 gwintownik do gwintu drobnozwojnego 242 gwintownik do gwintu Withwortha 250 rozwiertak

Wymagane wartości korekcji na przykładzie wiertła

Wpisy do parametrów narzędzi DP1 2xy DP3 długość 1 długość 1

Wartości zużycia odpowiednio do wymogu Pozostałe wartości Działanie należy nastawić G17: długość 1 w Z na 0 G18: długość 1 w Y G19: długość 1 w X

F - punkt odniesienia nośnika narzędzia

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 173

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.1 Dane narzędzia

10.00

5Grupa typu 4xy (narzędzia szlifierskie): 400 ściernica obwodowa 401 ściernica obwodowa z nadzorem 403 ściernica obwodowa z nadzorem bez wymiaru bazowego dla prędkości obwodowej (SUG) 410 ściernica do szlifowania powierzchni czołowych 411 ściernica do szlifowania powierzchni czołowych z nadzorem 413 ściernica do szlifowania powierzchni czołowych z nadzorem bez wymiaru bazowego dla prędkości obwodowej ściernicy (SUG) 490 obciągacz
Wpisy do parametrów narzędzi STC_DP1 STC_DP3 STC_DP4 STC_DP6 403 długość 1 długość 2 promień

Wymagane wartości korekcji ściernicy obwodowej

np. G18: płaszczyzna Z/X długość 1 (X) F: punkt odniesienia nośnika narzędzi Działnie długość 1 w Y G17: długość 2 w X promień w X/Y długość 1 w X długość 2 w Z promień w Z/X długość 1 w Z długość 2 w Y promień w Y/Z

promień

długość 2 (Y)

Wartości zużycia odpowiednio do wymogu Pozostałe wartości należy nastawić na 0

5 - 174

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.1 Dane narzędzia

5

Wymagane wartości korekcji przy skośnej ściernicy z możliwością wyboru nadzoru

Wpisy do parametrów narzędzi STC_DP1 403 STC_DP3 długość 1 STC_DP4 długość 2 STC_DP6 promień Wartości zużycia odpowiednio do wymogu Pozostałe wartości nastawić na 0 Działanie długość 1 w Y G17: długość 2 w X promień w X/Y długość 1 w X G18: długość 2 w Z promień w Z/X G19: długość 1 w Z długość 2 w Y promień w Y/Z

STC_TPG1 STC_TPG2 STC_TPG3 STC_TPG4 STC_TPG5 STC_TPG6 STC_TPG7 STC_TPG8 STC_TPG9

Numer wrzeciona Przepis powiązania Minimalny promień ściernicy Minimalna szerokość ściernicy Aktualna szerokość ściernicy Maksymalna prędkość obrotowa Max prędkość obwodowa Kąt ściernicy skośnej Nr parametru do obliczenia promienia

F - punkt odniesienia nośnika narzędzia

promień

długość 2 (Z)

Wymagane wartości korekcji na przykładzie ściernicy skośnej z możliwością wyboru nadzoru

Wpisy do parametrów narzędzi STC_DP1 403 STC_DP3 długość 1 STC_DP4 długość 2 STC_DP6 promień Wartości zużycia odpowiednio do wymogu Pozostałe wartości nastawić na 0 Działanie długość 1 w Y G17: długość 2 w X promień w X/Y długość 1 w X G18: długość 2 w Z długość w Z/X G19: długość 1 w Z długość 2 w Y promień w Y/Z

STC_TPG1 STC_TPG2 STC_TPG3 STC_TPG4 STC_TPG5 STC_TPG6 STC_TPG7 STC_TPG8 STC_TPG9

Numer wrzeciona Przepis powiązania Minimalny promień ściernicy Minimalna szerokość ściernicy Aktualna szerokość ściernicy Maksymalna prędkość obrotowa Max prędkość obwodowa Kąt ściernicy skośnej Nr parametru do obliczenia promienia

F - punkt odniesienia nośnika narzędzia

długość bazowa 1

promień

długość bazowa 2 geometria długość 2

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

geometria długość 1

długość 1 (X)

5 - 175

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.1 Dane narzędzia

10.00

5

Wymagane wartości korekcji ściernicy obwodowej bez wymiaru bazowego dla prędkości obwodowej

Wpisy do parametrów STC_TPG1 Numer wrzeciona STC_TPG2 Przepis powiązania narzędzi STC_TPG3 Minimalny promień ściernicy STC_DP1 403 STC_DP3 długość 1 STC_TPG4 Minimalna szerokość ściernicy STC_DP4 długość2 STC_TPG5 Aktualna szerokość ściernicy STC_DP6 promień STC_TPG6 Maksymalna prędkość obrotowa STC_DP21 baza L1 STC_TPG7 Max prędkość obwodowa STC_DP22 bazaL2 STC_TPG8 Kąt ściernicy skośnej Wartości zużycia STC_TPG9 Nr parametru do obliczenia promienia odpowiednio do wymogu F - punkt odniesienia nośnika narzędzia Pozostałe wartości nastawić na 0 Działanie długość 1 w Y G17: długość 2 w X promień w X/Y długość 1 w X G18: długość 2 w Z promień w Z/X geometria długość 1 długość 1 w Z długość 2 w Y promień w Y/Z baza długość 2 geometria długość 2 baza długość 1

G19:

Wymagane wartości korekcji ściernicy do szlifowania płaszczyzn z parametrami nadzoru

Wpisy do parametrów narzędzi STC_DP1 403 STC_DP3 długość 1 STC_DP4 długość 2 STC_DP6 promień Wartości zużycia odpowiednio do wymogu Pozostałe wartości nastawić na 0 Działanie długość 1 w Y G17: długość 2 w X promień w X/Y długość 1 w X G18: długość 2 w Z promień w Z/X G19: długość 1 w Z długość 2 w Y promień w Y/Z

STC_TPG1 STC_TPG2 STC_TPG3 STC_TPG4 STC_TPG5 STC_TPG6 STC_TPG7 STC_TPG8 STC_TPG9

Numer wrzeciona Przepis powiązania Minimalny promień ściernicy Minimalna szerokość ściernicy Aktualna szerokość ściernicy Maksymalna prędkość obrotowa Max prędkość obwodowa Kąt ściernicy skośnej Nr parametru do obliczenia promienia

F - punkt odniesienia nośnika narzędzia np. G18: płaszczyzna Z/X

Długość 1 (X)

promień długość 2 (Z)

5 - 176

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.1 Dane narzędzia

5

Zajętość parametrów specyficznych dla narzędzia

Parametr Znaczenie Parametry specyficzne dla narzędzia $TC_TPG1 Numer wrzeciona $TC_TPG2 Przepis powiązania $TC_TPG3 Minimalny promień średnicy $TC_TPG4 Minimalna szerokość średnicy $TC_TPG5 Aktualna szerokość średnicy $TC_TPG6 Maksymalna prędkość obrotowa $TC_TPG7 Maksymalna prędkość obwodowa $TC_TPG8 Kąt ściernicy skośnej $TC_TPG9 Numer parametru dla obliczania promienia Parametry dodatkowe $TC_TPC1 Kąt ściernicy skośnej do $TC_TPC10

Typ danych liczba całkowita liczba całkowita liczba rzeczyw. liczba rzeczyw. liczba rzeczyw. liczba rzeczyw. liczba rzeczyw. liczba rzeczyw. liczba całkowita

liczba rzeczyw. liczba rzeczyw.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 177

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.1 Dane narzędzia

10.00

5Grupa typu 5xy (narzędzia tokarskie): 500 nóż do obróbki zgrubnej 510 nóż do obróbki wykańczającej 520 nóż do toczenia wgłębnego 530 przecinak 540 nóż do gwintowania
Nóż tokarski np. G18: płaszczyzna Z/X F - punkt odniesienia oprawki narzędziowej

Wymagane wartości korekcji na przykładzie narzędzia tokarskiego z korekcją promienia narzędzia

R - promień ostrza (promień narzędzia) długość 2 (Z) Wierzchołek narzędzia P (ostrze 1 = Dn) S - położenie punktu środkowego ostrza

Wymagane wartości korekcji na przykładzie narzędzia tokarskiego z korekcją promienia narzędzia

Parametr narzędzia DP2 podaje położenie ostrza. Jest możliwa wartość położenia 1 do 9. X położenie ostrza DP2

Wpisy do parametrów narzędzi DP1 5xy DP2 1...9 DP3 długość 1 DP4 długość 2 DP6 promień

Wskazówka: Dane długość 1, długość 2 odnoszą się do punktu P przy położeniu ostrza 1-8; ale przy 9 do S (S=P) Wartości zużycia Działanie odpowiednio do G17: długość 1 w Y wymogu. długość 2 w X Pozostałe wartości należy nastawić na 0. G18: długość 1 w X długość 2 w Z G19 długość 1 w X długość 2 w Z

5 - 178

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.1 Dane narzędzia

5

Wymagane wartości korekcji dla piły rowkowejGrupa typu 700 (piła rowkowa)
Szerokość rowka b wymiar bazowy długość 2

Wpisy do parametrów narzędzi

DP3 DP4 DP6 DP7 DP8

Długość 1 baza Długość 2 - baza Średnica - geometria Szerokość rowka - geom. długość 1 Wystawanie - geometria Wymiar bazowy Średnica d wystawanie k

Wartości zużycia odpowiednio do wymogu.
Działanie

Pozostałe wartości należy nastawić na 0.

G17

pół średnicy (L1) w Z wystawanie w (L2)Y brzeszczot piły w (R) X/Y

wybór płaszczyzny 1.-2. oś (X - Y) wybór płaszczyzny 1.-3. oś (X - Z) wybór płaszczyzny 2.-3. oś (Y - Z)

G17: pół średnicy (L1) w Y wystawanie w (L2)X brzeszczot piły w (R) Z/X G17: pół średnicy (L1) w Z wystawanie w (L2)Z brzeszczot piły w (R) Y/Z

W przypadku typu narzędzi 700 „piła rowkowa” możecie podawać następujące dane korekcyjne (dane TOA).
Geometria Korekcja długości Długość 1 $TC_DP3 Długość 2 $TC_DP4 Długość 3 $TC_DP5 Korekcja promienia Średnica $TC_DP6 Szerokość rowka b Wystawanie k $TC_DP7 $TC_DP8 Zużycie $TC_DP12 $TC_DP13 $TC_DP14 $TC_DP15 $TC_DP16 $TC_DP17 Baza $TC_DP21 $TC_DP22 $TC_DP23 mm mm mm mm mm mm

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 179

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.1 Dane narzędzia

10.00

5

Przeliczanie parametrów narzędzi

Typy 1xy (frezy), 2xy (wiertła) i 5xy (narzędzia tokarskie) są przeliczane według takiego samego schematu. Dla wielkości geometrycznych (np. długość 1 albo promień) jest wiele wpisywanych składowych. Są one addytywnie przeliczane na wielkość wynikową (np. długość całkowita 1, promień całkowity), która następnie działa.
Numer parametru narzędzia (P) 1 2 Geometria 3 4 5 Geometria 6 7 8 9 10 11 Zużycie 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Znaczenie typ narzędzia położenie ostrza korekcja długości długość 1 długość 2 długość 3 promień promień zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane Korekcja długości i promienia długość 1 długość 2 długość 3 promień zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane Uwagi przegląd patrz lista tylko dla narzędzi tokarskich przeliczanie wg typu i płaszczyzny

nie dla wiertła

5 - 180

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.1 Dane narzędzia

5

Wymiar bazowy / przystawka korekcje długości 21 długość 1 22 długość 2 23 długość 3 Technologia 24 kąt przyłożenia dla narzędzi tokarskich 25 kąt przyłożenia

Niepotrzebne korekcje należy wyposażyć w wartość zero (= nastawienie domyślne przy zakładaniu pamięci korekcji). Poszczególne wartości pamięci korekcji (P1 do P25) mogą być odczytywane i zapisywane przez program poprzez zmienną systemową. Korekcje narzędzi mogą być wprowadzane nie tylko poprzez pulpit obsługi ale też poprzez interfejs do wprowadzania danych. Przeliczenie wymiaru bazowego na przykładzie głowicy frezarskiej - dwuwymiarowo
Wpisy do parametrów narzędzi DP1 5xy DP3 DP6 DP21 DP22 DP23 F - punkt odniesienia wymiar bazooprawki wy długość 1 narzędziowej F - punkt odniesienia długość 1 - geom. nośnika narzędzia promień promień - geom. długość 1 - baza długość 2 - baza baza - baza

długość 1 - geometria Działanie G17: długość 1 w Z długość 2 w Y długość 3 w X promień w Y/Z długość 1 w Y długość 2 w X długość 3 w Z promień w X/Y długość 1 w X długość 2 w Z długość 3 w Y promień w Z/X

Wartości zużycia odpowiednio do wymogu Pozostałe wartości należy nastawić na zero.

G18:

G19:

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 181

Wymiar bazowy długość 2

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.1 Dane narzędzia

10.00

5

DP3 DP6 DP21 DP22 DP23

długość 1 -geom. promień - geom. długość 1 - baza długość 2 - baza długość 3 - baza

wymiar bazowy długość 3

F - punkt odniesienia oprawki narzędziowej F - punkt odniesienia nośnika narzędzi promień

Działanie Wartości zużycia odpo- G17: wiednio do wymogu Pozostałe wartości należy nastawić na zero. długość 1 w Z długość 2 w Y długość 3 w X promień w Y/Z G18: długość 1 w Y długość 2 w X długość 3 w Z promień w X/Y G19: długość 1 w X długość 2 w Z długość 3 w Y promień w Z/X

Wartości zużycia odpowiednio do wymogu Pozostałe wartości należy nastawić na zero.

Wierzchołek narzędzia P (ostrze 1=D n)

długość 1 (X)

Wymagane wartości korekcji długości w przypadku narzędzi tokarskich:

Wpisy do parametrów narzędzi DP1 5xy DP3 DP4 długość 1 długość 2

Nóż tokarski np. G18: płaszczyzna Z/X

długość 2 (Z) Działanie G17: długość 1 w Y długość 2 w X G18: długość 1 w X długość 2 w Z G19: długość 1 w Z długość 2 w Y F - punkt odniesienia nośnika narzędzi

5 - 182

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

Wymiar bazowy długość 1

Przeliczenie wymiaru bazowego na przykładzie głowicy frezarskiej - trójwymiarowo:

Wpisy do parametrów narzędzi DP1 5xy

Wymiar bazowy długość 2

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.1 Dane narzędzia

5

DP1 DP3 DP4 DP1 DP3 DP4

5xy długość 1 długość 2 5xy długość 1 długość 2

Wierzchołek narzędzia P (ostrze 1=Dn)

Wierzchołek narzędzia (ostrze 2=D n)

Wartości zużycia odpowiednio do wymogu Działanie Pozostałe wartości należy nastawić na zero. G17: długość 1 w Y
długość 2 w X

Dn: długość 2 (Z)

G18: długość 1 w X
długość 2 w Z

G19: długość 1 w Z
długość 2 w Y

F - punkt odniesienia nośnika narzędzia

Przeliczenie wymiaru bazowego na przykładzie tokarki:

Wpisy do parametrów narzędzi DP1 5xy DP3 długość 1-geom. DP4 długość 2-geom.

Tokarka np. G18 płaszczyzna Z/X Wymiar bazowy długość 2

DP21 długość 1 - baza DP22 długość 2 - baza Wartości zużycia odpowiednio do wymogu Pozostałe wartości należy nastawić na zero. Działanie G17: długość 1 w Y
długość 2 w X

Długość 1 geometria

Długość 2 - geometria

G18: długość 1 w X
długość 2 w Z

G19: długość 1 w Z długość 2 w Y

F - punkt odniesienia oprawki narzędziowej F- punkt odniesienia nośnika narzędzi

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

Wymiar bazowy długość 1

Dn: długość 1 (X)

Narzędzie tokarskie o wielu ostrzach - korekcja długości:

Wpisy do parametrów narzędzi

Nóż do toczenia wcinającego np. G18: płaszczyzna Z/X

5 - 183

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.1 Dane narzędzia

10.00

5

Typ narzędzia 4xy (narzędzia szlifierskie) są przeliczane inaczej. Jest wiele czynników wpływających na wielkości geometryczne (np. długość albo promień).
Parametr Korekcja Korekcja ściernicy ściernicy pralewa wa Parametry specyficzne dla narzędzia $TC_DP1 typ narzędzia *(20 =1) $TC_DP2 ObciąObciągacz gacz lewy prawy

pozycja pozycja ostrza ostrza Geometria - korekcja długości narzędzia 2 $TC_DP3 długość 1 długość 1 długość 1 *(2 =4) 3 $TC_DP4 długość 2 długość 2 długość2 *(2 =8) 4 długość 3 długość 3 $TC_DP5 długość 3 *(2 =16) $TC_DP6 promień promień promień promień $TC_DP7 zarezerwozarezerwowano zarezerzarezerwowano wowano wano do $TC_DP11 zarezerwozarezerwowano zarezerzarezerwowano wowano wano Zużycie - korekcja długości narzędzia 11 $TC_DP12 długość 1 długość 1 długość 1 *(2 =2048) 12 $TC_DP13 długość 2 długość 2 długość 2 *(2 =4096) 13 $TC_DP14 długość 3 długość 3 długość 3 *(2 =8192) $TC_DP15 promień promień promień promień $TC_DP16 zarezerwozarezerwowano zarezerzarezerwowano wowano wano do $TC_DP20 zarezerwozarezerwowano zarezerzarezerwowano wowano wano Wymiar bazowy / wymiar przystawki - korekcja długości narzędzia 20 $TC_DP21 długość badługość *(2 =1048576) długość zowa 1 bazowa 1 bazowa 1 21 $TC_DP22 długość badługość *(2 =2097152) długość zowa 2 bazowa 2 bazowa 2 22 $TC_DP23 długość badługość *(2 =4194304) długość zowa 3 bazowa 3 bazowa 3

typ narzędzia pozycja ostrza

typ narzędzia pozycja ostrza

5 - 184

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.1 Dane narzędzia

5

zarezerwo- zarezerwowano zarezerzarezerwowano wowano wano $TC_DP25 zarezerwo- zarezerwowano zarezerzarezerwowano wowano wano Parametry dodatkowe $TC_DPC1 do $TC_DPC10 * Wartość parametru powiązania, gdy parametr korekcji ma być powiązany.

Technologia $TC_DP24

Nr parametru do obliczania promienia $TC_TPG9

Przy pomocy tego parametru można ustalić, jaka wartość korekcji jest uwzględniana dla prędkości obwodowej ściernicy, nadzoru narzędzia i przy szlifowaniu bezkłowym. Wartość odnosi się zawsze do ostrza D1.
$TC_TPG9=3 $TC_TPG9=4 $TC_TPG9=5 $TC_TPG9=6 długość 1 (geometria + zużycie + baza, zależnie od typu narzędzia) długość 2 (geometria + zużycie + baza, zależnie od typu narzędzia) długość 3 (geometria + zużycie + baza, zależnie od typu narzędzia) promień

*: Parametr narzędzia ostrza 2 jest połączony z parametrem ostrza 1 (patrz specyficzna dla narzędzia dana szlifowania $TC_TPG2, przepis powiązania). Tutaj są przedstawione typowe powiązania a w nawiasach podano przynależne wartości. Numer wrzeciona $TC_TPG1 Przepis powiązania $TC_TPG2 W tym parametrze jest numer wrzeciona, do którego odnoszą się dane nadzoru i prędkość obwodowa ściernicy. Przy pomocy tego parametru ustala się, które parametry narzędzia dla prawej strony ściernicy (D2) i lewej strony (D1) mają być ze sobą łączone (patrz w przypadku danych TOA). Zmiana wartości jednego z powiązanych parametrów jest przy powiązaniu też automatycznie przejmowana. W przypadku ściernicy skośnej należy pamiętać, że minimalny promień ściernicy należy podać w kartezjańskim układzie współrzędnych. Korekcje długości podają w każdym przypadku odstępy między punktem odniesienia nośnika narzędzia i wierzchołkiem narzędzia we współrzędnych kartezjańskich.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 185

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.1 Dane narzędzia

10.00

5

Dane nadzoru obowiązują zarówno dla lewego jak i dla prawego ostrza ściernicy. Automatyczna korekcja długości narzędzi przy zmianie kąta nie następuje. W przypadku maszyn z osią skośną musi być stosowany ten sam kąt dla osi skośnej i dla średnicy skośnej. Niepotrzebne korekcje należy wyposażyć w wartość zero (= wartość domyślna przy zakładaniu pamięci korekcji). Korekcje narzędzi mogą być wyprowadzane nie tylko poprzez pulpit obsługi, lecz również poprzez interfejs do wprowadzania danych. Programowanie danych konturu patrz /PG/, Instrukcja programowania, podstawy.

5 - 186

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

12.97

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.2 Korekta narzędzia

5

5.2 Korekcja narzędzia
5.2.1 Funkcjonowanie i obraz podstawowy korekcji narzędzia
Dane korekcji narzędzia składają się z danych, które opisują geometrię, zużycie, identyfikację, typ narzędzia oraz przyporządkowanie do numerów parametrów. Jest wyświetlana jednostka miar stosowana do wymiarowania narzędzia. Pole wprowadzania jest zaznaczone.
Maszyna CHAN1 AUTO
MPF.DIR TEST.MPF

Kanał aktywny Przebieg programu Dane korekcyjne narzędzia Numer T Typ narzędzia 100 Pozycja ostrza 1 Korekcja długości Długość 1 : Długość 2 : Długość 3 : Korekcja promienia Promień DP7.18.res DPR.17.res DP10,19.res DP11,20.res Korekcja długości Kąt przyłożenia DP25.res :
Korekcja narzędzi Parametry R

T-Nr. + T-Nr. -

Numer D Geometria 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dane nastaw.

1 Zużycie

Liczba ostrzy Baza

1

D-Nr.
+

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Grad

0.000 mm 0.000 mm 0.000 mm mm

D-Nr. Skasuj

Przejdź do

Przegląd...

Nowy

Przesun. pkt. zer.

Dane użytk.

Obliczenie korekcji

Każdy numer korekcji zawiera zależnie od typu narzędzia do max 25 parametrów. Udostępniana w oknie ilość parametrów odpowiada przynależnemu typowi narzędzia. Zużycie narzędzia: korekcja dokładna (od wersji oprogramowania 4.3) W zależności od położenia przełącznika z zamkiem wartości dokładnej korekcji zużycia mogą być krokowo zwiększane wzgl. zmniejszane. Wartość graniczna zużycia dokładnie MD 9450 TOA_WRITE_FINE_LIMIT. Maksymalna ilość parametrów korekcji ( numer T i D) jest nastawiana poprzez dane maszynowe.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 187

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.2 Korekcja narzędzia

10.00

5

Poziome przyciski programowane Przy pomocy poziomych przycisków programowanych są wybierane różne rodzaje danych:
Korekcja narzędzia Parametry R Dane nastawcze Przesun punktu zer. Dane użytkown. Obliczenie korekcji

Wybór menu „Korekcja narzędzia” Wybór menu Parametry R” Wybór menu „Dane nastawcze” Wybór memu „Przesunięcia punktu zerowego” Wybór menu „Dane użytkownika” Wsparcie dla obliczania korekcji narzędzia. Przy istniejącym zarządzaniu narzędziami przycisk ten nie jest potrzebny. Pionowe przyciski programowane Pionowe przyciski programowane wspierają wprowadzanie danych:

T-Nr. + T-Nr. D-Nr. + D-Nr. Skasuj... Przejdź do... Przegląd Nowy...

Wybór następnego narzędzia Wybór poprzedniego narzędzia Wybór kolejnego wyższego numeru korekcji (ostrza) Wybór kolejnego niższego numeru korekcji (ostrza) Skasowanie narzędzia albo ostrza Poszukiwanie dowolnego albo aktywnego narzędzia Wyszczególnienie wszystkich istniejących narzędzi Założenie nowego ostrza albo nowego narzędzia.

5.2.2 Nowe narzędzie
Funkcjonowanie Gdy zakładacie nowe narzędzie są Wam przy wyborze grupy narzędzi automatycznie zadawane przynależne typy narzędzi jako wsparcie wprowadzania. © Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 188

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.2 Korekta narzędzia

5

Kolejność czynności obsługowych
Korekcje narzędzia Nowy ... Nowe narzędzie

Okno „Korekcji narzędzia” jest wyświetlane automatycznie. Nacisnąć przycisk programowany „Nowe narzędzie”. Jest wyświetlane okno „Utworzenie nowego narzędzia”. Po wprowadzeniu pierwszych cyfr grupy narzędzi np. • 5xy narzędzia tokarskie są w celu dalszego wyboru automatycznie wyświetlane wszystkie będące do dyspozycji typy narzędzi grupy 5xy, tzn., • 500 nóż do obróbki zgrubnej • 510 nóż do obróbki wykańczającej • 520 nóż do obróbki wcinającej • 530 przecinak • 540 nóż do gwintowania Z klawiatury alfanumerycznej wprowadźcie odpowiednie cyfry albo dokonajcie wyboru z przedłożonej listy.

Anuluj

Nowe narzędzie nie jest zakładane. Jest tworzone nowe narzędzie. Okno jest zamykane. Tworzy następne narzędzie. Okno pozostaje otwarte i możecie utworzyć dalsze narzędzia. Do właśnie utworzonego narzędzia tworzy dalsze ostrze. Okno pozostaje otwarte.

OK OK + nowe narzędzie OK + nowe ostrze

5.2.3 Wyświetlenie narzędzia
Funkcjonowanie Utworzone narzędzia mogą być wybierane i można uzyskiwać dostęp do danych korekcyjnych narzędzia.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 189

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.2 Korekcja narzędzia

10.00

5

Kolejność czynności obsługowych
Korekcje narzędzia

Okno „Korekcji narzędzia” jest wyświetlane automatycznie. Jeżeli przedtem zakres „Parametry” został już wybrany, jest każdorazowo wyświetlane okno i ostatnio wybrane narzędzie, które było wybrane przy opuszczaniu zakresu. Dane korekcyjne aktualnego narzędzia są wyświetlane natychmiast. Jeżeli przedtem nie było wybrane narzędzie, są wyświetlane dane pierwszego narzędzia z jego pierwszym numerem D. Jeżeli w tym zakresie nie ma narzędzi, jest wyprowadzany komunikat.
T-Nr. -

T-Nr. +

Wybierzcie utworzone narzędzia

Dalsze wskazówki Wprowadzanie danych geometrycznych i danych zużycia narzędzia może zostać zablokowane przełącznikiem z zamkiem.

5 - 190

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.2 Korekta narzędzia

5

5.2.4 Poszukiwanie narzędzia
Funkcjonowanie Macie dwie możliwości poszukiwania narzędzia i wyświetlenia danych korekcyjnych narzędzia. • przegląd • przejdź do

Kolejność czynności obsługowych
Korekcje narzędzia

Poszukiwanie narzędzia przyciskiem programowanym „Przegląd”: Okno „Korekcji narzędzia” jest wyświetlane automatycznie. Przyciskiem programowanym „Przegląd” jest wyświetlana lista istniejących narzędzi. Ustawcie kursor na poszukiwanym narzędziu i potwierdźcie przyciskiem programowanym „OK”. Jest wybierane nowe narzędzie i wyświetlane w oknie „Korekcji narzędzia”. Poszukiwanie narzędzia przyciskiem programowanym „Przejdź do ...”: Przycisk „Przejdź do...” wyświetla okno, w którym jest wpisywany poszukiwany numer T i D albo przy Aktywny pomocy przycisków pionowych wybieracie narzęnr T/D dzie wybrane domyślnie wzgl. aktywne. Poprzez OK następuje ustawienie na poszukiwanym narzędziu. Są wyświetlane przynależne korekcji narzędzia.

Przegląd

OK

Przejdź do... Domyślny nr T/D OK

wzgl.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 191

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.2 Korekcja narzędzia

10.00

5

5.2.5 Skasowanie narzędzia
Funkcjonowanie Jest kasowane narzędzie ze wszystkimi ostrzami. Lista narzędzi jest automatycznie aktualizowana. Kolejność czynności obsługowych
Korekcje narzędzia T-Nr. +/D-Nr. +/Skasowanie Skasuj narzędzie

Okno „Dane korekcyjne narzędzia” jest wyświetlane automatycznie. Przewińcie treść obrazu do narzędzia przeznaczonego do skasowania. Przycisk programowany „Skasowanie” zmienia pionowe przyciski programowane. Nacisnąć przycisk programowany „Skasuj narzędzie”. Narzędzie ze wszystkimi ostrzami ulega skasowaniu. Są wyświetlane korekcje narzędzia usytuowanego przed narzędziem skasowanym.

5 - 192

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.2 Korekta narzędzia

5

5.2.6 Nowe ostrze
Funkcjonowanie W celu wyboru nowego ostrza są Wam przy wyborze grupy narzędzi automatycznie proponowane przynależne typy narzędzi jako pomoc przy wprowadzaniu.
Korekcje narzędzia

Kolejność czynności obsługowych Okno "Korekcje narzędzia” jest wyświetlane automatycznie. Nacisnąć przycisk programowany „Nowy...” i „Nowe ostrze”. Jest wyświetlane okno „Nowe ostrze”. Po wprowadzeniu pierwszej cyfry dla grupy narzędzi np. • 5xx narzędzia tokarskie są automatycznie wyświetlane do wyboru wszystkie dostępne typy narzędzi grupy 5xx, tzn. • 500 nóż do obróbki zgrubnej • 510 nóż do obróbki wykańczającej • 520 nóż do obróbki wcinającej • 530 przecinak • 540 nóż do gwintowania

Nowy ... Nowe ostrze

MMC 102/103: W przypadku niektórych typów narzędzi są automatycznie wyświetlane możliwe położenia ostrza (np. w przypadku narzędzi specjalnych, narzędzi tokarskich, narzędzi szlifierskich). Z klawiatury alfanumerycznej wprowadźcie odpowiednią cyfrę.
Anuluj OK OK + nowe ostrze OK + nowe narzędzie

Utworzone ostrze jest anulowane. Zostaje utworzone nowe ostrze. Zostaje utworzone nowe ostrze. Można utworzyć następne ostrze. Zostaje utworzone nowe ostrze. Można utworzyć następne narzędzie.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 193

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.2 Korekcja narzędzia

10.00

5

5.2.7 Wyświetlenie ostrza
Funkcja Ostrza utworzonych narzędzi mogą być wybierane i zmieniane.
D-Nr. +

Korekcje narzędzia T-Nr. +

,

Okno korekcji narzędzia jest wybrane. Wybierzcie pożądane narzędzie i ostrze.

5.2.8 Poszukiwanie ostrza
Funkcjonowanie Macie dwie możliwości poszukiwania:
Przegląd

• •

Przegląd: jest wyświetlana lista istniejących narzędzi i ostrzy. Przejdź do: jest udostępniane okno, w którym wpisuje się poszukiwane numery T i D wzgl. możecie przyciskiem programowanym wybrać „domyślnie wybrany nr T/D” albo „aktywny nr T/D”.

Przejdź do

5.2.9 Skasowanie ostrza
Funkcjonowanie Można skasować jedno / wiele ostrzy narzędzia. Lista narzędzi jest aktualizowana automatycznie.
Skasowanie Skasuj ostrze

Wybierzcie ostrze narzędzia. Naciśnijcie przycisk programowany „Skasowanie” i „Skasuj ostrze”. Wyświetlane ostrze jest kasowane i są wyświetlane wartości ostrza poprzedzającego (w przypadku MMC 100.2, od wersji oprogramowania SW 4.3).

5 - 194

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.2 Korekta narzędzia

5

5.2.10 Obliczenie korekcji narzędzia
Funkcjonowanie Funkcja „Obliczenie korekcji narzędzia” umożliwia Wam zmianę wymiarów odniesienia różnych osi i następnie przeliczenie.

WZK korekcja narzędzia, wymiar odniesienia R punkt zamocowania narzędzia M punkt zerowy maszyny W punkt zerowy obrabianego przedmiotu Kolejność czynności obsługowych
Korekcja narzędzia

Okno „Dane korekcyjne narzędzia” jest wyświetlane automatycznie. Ustawcie kursor na odpowiednim parametrze narzędzia. Jest wyświetlane okno „Wymiar odniesienia”. Przyciskiem „Toggle” wybierzcie odpowiednią oś. W razie potrzeby zmieńcie wartość odniesienia z klawiatury numerycznej. Po naciśnięciu przycisku programowanego „OK” jest przeliczana aktualna pozycja i odpowiednia wartość odniesienia dla wybranego parametru narzędzia. Obowiązuje przy tym: pozycja - wartość odniesienia = wartość wprowadzana Okno jest zamykane.

Obliczenie korekcji

OK

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 195

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.2 Korekcja narzędzia

10.00

5

Oblicz

Wartość odniesienia pozycji jest wpisywana w polu wprowadzania. Okno pozostaje otwarte. W rodzaju pracy „Jog” można ew. zmienić pozycję przez wykonanie ruchów w osiach. Sterowanie automatycznie przelicza wartość odniesienia z nową pozycją.

5.2.11 Korekcje narzędzi tylko z numerami D (płaskie nr D)
Funkcjonowanie Poprzez MD 18102 MM_TYPE_OF_CUTTING_EDGE można ustalić, że będą wybierane tylko narzędzia z nr D. Narzędziu można nadać tylko jeden numer D, tzn. każdy numer D oznacza dokładnie jeden zestaw danych korekcyjnych.
Parametry CHAN1 AUTO
MPF.DIR TEST.MPF

Kanał aktywny Przebieg programu Dane korekcji narzędzia Numer D 1 Typ narzędzia 100 Pozycja ostrza 1 Korekcja długości Długość 1 : Długość 2 : Długość 3 : Korekcja promienia Promień DP7.18.res DPR.17.res DP10,19.res DP11,20.res Korekcja długości Kąt przyłożenia DP25.res :
Korekcja narzędzia Parametry R

Liczba ostrzy Geometria 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dane nast. Przesun. pkt.zer.

1 Baza 0.000 mm 0.000 mm 0.000 mm mm

D-Nr.

Zużycie

D-Nr.

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 stopni

Skasuj

Przejdź do

Przegląd...

Nowy

Dane użytk.

Zmienna system.

Oblicz korekcję

/FB/, Opis funkcjonowania maszyny podstawowej, W1 Korekcja narzędzi

5.2.12 Nastawienie natychmiastowego działania aktywnej korekcji narzędzia
Funkcjonowanie Poprzez MD 9440: ACTIVATE_SEL_USER_DATA można ustalić możliwość natychmiastowego działania aktywnej korekcji narzędzia, gdy program obróbki znajduje się w stanie "reset" albo "stop".
© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 196

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.2 Korekta narzędzia

5

Dalsze wskazówki Przy zastosowaniu funkcji w stanie reset, dana maszynowa $MC_RESET_MODE_MASK musi być tak nastawiona, by korekcja narzędzia nie była cofana przy resetowaniu. /FB/, Opis funkcjonowania, Podstawy, K2 Osie, Układy współrzędnych ... Ostrożnie Przy najbliższym zaprogramowanym ruchu w osi w programie obróbki po NC-Start korekcja jest realizowana.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 197

5

Zakres czynności obługowych parametry

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

5.3 Zarządzanie narzędziami
Zarządzanie narzędziami jest organizowane poprzez różne parametryzowane listy, które przedstawiają różne punkty widzenia stosowanych narzędzi. Lista magazynu Na liście magazynu narzędzia są wyświetlane według kryterium rosnących numerów miejsc w magazynie. Dane mogą być poszukiwane, wyświetlane i przeważnie również zmieniane. Poza tym jest do dyspozycji funkcja sprawdzania numerów D i następnego uaktywniania narzędzi. Stosujcie tę listę głównie do załadunki, rozładunku i przekładania narzędzi między magazynami przy przezbrajaniu maszyny. Lista narzędzi Na liście narzędzi narzędzia są wyświetlane według kryterium rosnących numerów T. Używajcie tej listy, gdy pracujecie z użyciem małych magazynów narzędziowych i dokładnie wiecie, w którym miejscu w magazynie które narzędzie się znajduje. Lista korekt roboczych Na liście korekt roboczych są wyświetlane ostrza aktywnych narzędzi siostrzanych. Są one posortowane według rosną(MMC 103; od wersji cych numerów D. oprogr. 5) Dane mogą być szukane (według numerów D / DL), wyświetlane i zmieniane. Używajcie tej listy, aby podczas obróbki zmieniać i obserwować korekty sumaryczne (korekty zależne od miejsca), liczby sztuk i parametry ostrzy. Dla listy korekcji roboczych można parametryzować do trzech różnych widoków.

5 - 198

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

Katalog narzędzi i szafka narzędziowa (tylko MMC 103)

„Katalog narzędzi” zawiera tylko narzędzia „idealne”. Narzędzia „idealne” (tzn. o wymiarach zadanych, bez zużycia narzędzia itd.) są charakteryzowane przez odnośne „dane główne” narzędzia. Narzędzie „idealne” jest jednoznacznie definiowane przez „nazwę narzędzia”. „Szafka narzędziowa” zawiera tylko narzędzia „realne”. Narzędzia „realne” (tzn. wszystkie realne wymiary rzeczywiste narzędzia, jego zużycie, itd.) są charakteryzowane przez odnośne „dane korekcyjne narzędzia”. Narzędzie „realne” jest jednoznacznie zdefiniowane przez swoją „nazwę” i odnośny „numer duplo”. Dopiero „numer duplo” przyporządkowuje narzędziu „realnemu” jego dane rzeczywiste.

MMC 100.2

Zarządzanie narzędziami sterowania MMC 100.2 jest zbudowane jako zredukowane zarządzanie ze sterowania MMC 103. Są przy tym następujące ograniczenia: • brak szafki narzędziowej, • brak katalogu narzędzi, • brak możliwości sortowania danych narzędzi i danych korekcyjnych według kryteriów specyficznych dla użytkownika i wywoływania przyciskiem programowanym, • nie ma listy korekcji roboczych. O ile jest połączenie z komputerem prowadzącym, przy załadunku (oprócz przekładania), rozładunku albo kasowaniu narzędzi jest natychmiast wysyłany komunikat do tego komputera i przesyłany odnośny zestaw danych. Dzięki temu po skasowaniu danych są one jeszcze dostępne poprzez komputer kierujący.

Zarządzanie narzędziami ShopMill (od wersji opr. 5.3)

Alternatywnie do standardowego zarządzania narzędziami w przypadku MMC 100.2 można używać zarządzania narzędziami ShopMill. Umożliwia ono stosowne do warunków warsztatowych zarządzanie narzędziami do frezarek. Można je wybrać poprzez daną maszynową. Producent maszyny Jakie funkcje posiada Wasze zarządzanie narzędziami, proszę przeczytać z danych producenta maszyny. Patrz /FBF/ Opis funkcjonowania wzgl. /FBSP Opis funkcjonowania ShopMill

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 199

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

10.00

5

5.3.1 Funkcje podstawowe zarządzania narzędziami
Zarządzanie narzędziami udostępnia Wam do wyboru różne typy narzędzi. Typom narzędzi możecie przyporządkowywać dane geometryczne i technologiczne i w ten sposób wytwarzacie dane główne narzędzi. Z każdego narzędzia mogą poza tym istnieć poszczególne egzemplarze, które możecie wyposażać w aktualne dane zastosowanego narzędzia (dane użytkowe). Zarządzanie narzędziami możecie uruchomić z zakresu czynności obsługowych "Parametry" poprzez odpowiedni przycisk programowany. Jaka lista ma zostać wyświetlona przy wywołaniu zarządzania narzędziami, projektuje producent maszyny. W pokazanym przykładzie wyświetlono aktualną "listę magazynu". Ważne Struktura tablicy jest dowolnie programowana (jest projektowana przez producenta maszyny). Przedstawiony przykład pokazuje tylko jeden z możliwych przypadków.
Parametry CHAN1 AUTO
MPF.DIR LEER.MPF

Kanał RESET Program anulowany Lista magazynu 1 Magazyn: 2. - łańcuch20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - 1 - F 1 - F 1 - - 1 - - 1 - F 1 - F 1 - F 1 - F 1 Wzg2 Wzg3 1 85 1 7 1 1 newRack860 Wzg1
1 1

ROV

FST

Lista magaz. 1

Miejsca:
1 1

20
900 900

AVB
11.0000 0.0000

0
11.0000 0.0000

Pl P P PTP IDnarzędzia Dupl TNr PTT W W W W W W PV WTyp xGeo-L1 xGeo-L2 - F G MV - 0 - F - - - - 0 0 0 - F - - - E 0 - F - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 0.000 0.0000 0.0000 0.0000

Lista magaz. 2 Lista magaz. 3 Danenarzędzia Uaktywn.
sprawdz. D

1 76

10 - F 1 11 - F 1 12 - F 1 13 - F 1 14 - F 1

Pamięć pośrednia Szukanie i pozycja
Następny

magazyn Lista magazynu Lista narzędzi Załadowanie Rozładowanie Przełożenie Korekty robocze

5 - 200

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

Miejsce Stan miejsca

Numer miejsca Stan miejsca (dla każdego stanu jest do dyspozycji dokładnie jedna kolumna) np. F = miejsce dostępne G = miejsce zablokowane Typ miejsca, który jest przyporządkowany do poszczególnych miejscach. Nazwa narzędzia Numer narzędzia siostrzanego (narzędzie zastępcze). Wewnętrzny nr T, który jest ew. potrzebny do uzupełniającego załadowania danych narzędzia. Typ miejsca, do którego to narzędzie jest przyporządkowane Stan narzędzia (dla każdego stanu jest do dyspozycji dokładnie jedna kolumna) brak wyświetlenia = narzędzie zastępcze A = narzędzie aktywne F = narzędzie dostępne G = narzędzie zablokowane M = narzędzie jest wymierzone V = została osiągnięta granica ostrzeżenia wstępnego W = narzędzie jest w zmianie P = narzędzie jest zakodowane na stałe miejsce E = narzędzie było w użyciu

Określenie narzędzia PTP IDnarzędzia Duplo TNr PTT W (8x)

PV WZTyp

Zestaw danych zużycia, do którego jest przyporządkowane każdorazowe narzędzie. Typ narzędzia W zależności od typu narzędzia zezwolenie na wprowadzenie uzyskują tylko określone korekty narzędzia. Wszystkie inne typy narzędzi są domyślnie wyposażone w wartość 0. Korekty narzędzia jak np. długość, promień, zużycie, dane nadzoru itd.

Geo-L1... promień...

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 201

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

10.00

5

Poziome przyciski programowane
Lista magazynu

Lista narzędzi

Na „liście magazynu” jest wyświetlany pierwszy wzgl. ostatni wyświetlany magazyn ze wszystkimi już załadowanymi narzędziami. Na następny magazyn możecie przełączyć przy pomocy odpowiedniego pionowego przycisku programowanego. Są wyświetlane wszystkie narzędzia, które istnieją jako zestaw danych w NC (niezależnie od tego, czy narzędzia są przyporządkowane do miejsca w magazynie, czy nie). Do narzędzia jest przyporządkowywane miejsce w magazynie.

Załaduj

Rozładuj Przeładuj Korekcje robocze

Narzędzie jest kasowane z aktualnego miejsca w magazynie. Narzędzie jest przesuwane z aktualnego miejsca w magazynie w inne miejsce. Są wyświetlane ostrza aktywnych narzędzi siostrzanych. Są one posortowane według rosnących numerów D. Poprzez przycisk „Etc.” uzyskacie w przypadku MMC 102/103 dostęp do dalszych poziomych przycisków programowanych:

Katalog narzędzi Szafka narzędziowa Transformacja

Możecie zakładać nowe dane główne narzędzi (narzędzia „idealne”). Możecie zakładać nowe dane korekcyjne i dane użytkowe narzędzi (narzędzia „realne”). Przy pomocy tego przycisku programowanego możecie wyświetlać dane narzędzia jako dane transformowane (dane przystawki są wliczane) albo dane nie transformowane. Ta możliwość przełączenia jest do dyspozycji tylko przy wyświetlaniu listy magazynu. Na liście narzędzi dane są wyświetlane zawsze jako dane nie transformowane a na liście korekt roboczych - zawsze jako dane transformowane.

Cecha szczególna:

Gdy chcecie wyświetlić dane transformowane a na liście magazynu utworzyć nowe narzędzie (tryb załadunku), wówczas w celu wprowadzenia następuje dla tego jednego zestawu danych przełączenie na wyświetlanie danych nie transformowanych.
© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 202

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

Pionowe przyciski programowane (nazwy nadawane przez Wybór okien specyficznych dla użytkownika (jeżeli zaproużytkownika) jektowano), np.
Lista magazynu 1 Lista magazynu 2 Lista magazynu 3 Dane narzędzia

• • •

dane ogólne dane geometryczne dane dot. zużycia

Mogą być wyświetlane i edytowane kompletne dane narzędzia. Jest wyświetlana maska początkowa do konserwacji danych odpowiedniego narzędzia. W tej masce i przynależnych następnych maskach możecie wyświetlać wszystkie dane narzędzia, jego ostrzy i korekt roboczych i najczęściej również je zmieniać. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Dokładny sposób postępowania jest opisany pod "Wyświetlanie/zmiana danych szczegółowych narzędzia" (strona 208 i dalsze). Poprzez ten przycisk programowany są realizowane 2 funkcje • Kontrola jednoznaczności przyporządkowania numerów D. Przy przyporządkowywaniu numerów D do ostrzy poszczególnych narzędzi mogą wystąpić zdublowania przy nadawaniu tych numerów. Kontrola następuje w ramach aktualnego magazynu albo dla wszystkich nadanych numerów D w ramach jednostki TO. Uaktywnienie narzędzia Gdy numery D nadano jednoznacznie, jest nastawiana aktywność zestawu danych zużycia. Następnie z każdej grupy narzędzi siostrzanych w TOA aktualnego kanału jest uaktywniane jedno narzędzie. Aktywny zestaw danych zużycia jest uwzględniany.

Uaktywn. sprawdz. DDla potrzeb obróbki są brane tylko magazyny dostępne automatycznie. Przez uaktywnianie narzędzi są ewentualnie blokowane narzędzia przedtem aktywne, w szczególności przy zmianie grupy zużycia.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 203

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

10.00

5

Pamięć pośrednia Szukanie & pozycja

Wyświetlanie i wyłączanie wyświetlania okna pamięci pośredniej na liście magazynu. Są tutaj wyświetlane wrzeciona, chwytaki itd., tzn. miejsca, w których mogą się znajdować narzędzia, które jednak nie są miejscami magazynowymi. Jeżeli żadne pamięci pośrednie nie są zdefiniowane, przycisk ten nie ma funkcji. Ukazuje się obraz „ Poszukiwanie narzędzia / miejsca”. • Poszukiwanie • Narzędzie: Wprowadźcie nazwę narzędzia i numer duplo i uruchomcie szukanie przyciskiem OK. Kursor zostanie ustawiony na poszukiwanym narzędziu. • Miejsce: Wprowadźcie magazyn i nr miejsca i uruchomcie szukanie przyciskiem OK. Kursor zostanie ustawiony na poszukiwanym narzędziu. • Pozycjonowanie Nacisnąć przycisk programowany „Pozycjonowanie”, narzędzie / miejsce jest ustawiane w pozycji załadunku. W przypadku wielu miejsc załadunku jest otwierane okno. Kursorem możecie wybrać odpowiednie miejsce załadunku.

Następny magazyn

Na liście magazynu są wyświetlane miejsca następnego magazynu. Jest możliwe tylko przewijanie do przodu. Po dojściu do ostatniego magazynu następuje przełączenie na pierwszy magazyn.

5 - 204

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

Pionowe przyciski programowane (lista narzędzi) Wybór konfigurowanej przez użytkownika struktury tabelarycznej (jeżeli zaprojektowano), np.
Lista narzędzi 1 Lista narzędzi 2 Lista narzędzi 3 Szczegóły narzędzi Narzędzie z nośn. kodu Narzędzie z szafki

• • •

dane ogólne dane geometryczne dane dot. zużycia

Mogą być wyświetlane i edytowane kompletne dane jednego narzędzia (jak w przypadku listy magazynu). Dane narzędzia są czytane z nośnika kodu i wpisywane na listę narzędzi (następnie jest możliwa zmiana). Z szafki narzędziowej wybieracie odpowiednie narzędzie. Dane są stamtąd wczytywane a narzędzie jest wpisywane na listę narzędzi. Od wersji opr. 5.1 ukazuje się obraz listowy, do którego można sparametryzować filtr poprzez identyfikację narzędzia, numer duplo i typ narzędzia. Lista pokazuje wszystkie narzędzia, które odpowiadają kryteriom filtra. Z listy można wybrać odpowiednie narzędzie. Usuwacie z listy narzędzi narzędzie aktualnie zaznaczone. Poprzez pionowy przycisk programowany ustalacie przy tym, czy dane narzędzia mają zostać zapisane.
Narzędzie do szafki

Skasuj narzędzie

Dane są kopiowane do szafki narzędziowej i są znów do dyspozycji w celu późniejszego załadowania narzędzia z takimi samymi danymi. Jeżeli nośnik kodu jest zainstalowany, dane narzędzia są na nim zapisywane, również aby umożliwić późniejsze załadowanie z takimi samymi danymi. Postępowanie jest przerywane. Narzędzie nie jest usuwane z listy. Narzędzie jest kasowane z listy. Dane narzędzia nie są już dostępne.

Dane na nośnik kodu

Anuluj

OK

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 205

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

10.00

5

Nowe narzędzie

Za każdym naciśnięciem tego przycisku programowanego jest natychmiast tworzone narzędzie. Jest wyświetlana maska do wprowadzania danych narzędzia (dane szczegółowe narzędzia) i przynależny pasek przycisków programowanych (jak w przypadku danych szczegółowych narzędzia). Poszczególne dane mają odpowiednie wartości domyślne (sparametryzowane w pliku INI) i tutaj można je zmienić (np. nazwę narzędzia). Poprzez pionowy pasek przycisków programowanych możecie wyświetlić tablice danych ostrzy i korekt z odpowiednimi ustawieniami domyślnymi. W poszczególnych widokach dokonajcie niezbędnych zmian (jeżeli są wymagane).

<<

Kończy wprowadzanie danych narzędzi i przełącza na wyświetlanie listy narzędzi. Nowo utworzone narzędzie jest wyświetlane w tablicy i może zostać załadowane. Gdy utworzyliście nowe narzędzie, znak wstawienia przeskakuje przy powrocie do listy narzędzi automatycznie na wiersz nowo założonego narzędzia. Przez to uzyskujecie komunikat zwrotny o wykonanej czynności obsługowej. Wskazówka Wprowadzone dane są zawsze natychmiast aktualizowane (bez dodatkowego potwierdzenia). Właściwości nowo utworzonego narzędzia możecie zmienić poprzez przycisk programowany "Narzędzie - dane szczegółowe". Zmiana bezpośrednio w tablicy jest niemożliwa. Nazwę i typ narzędzia możecie zmienić tylko przy utworzeniu nowego narzędzia, nie można natomiast zmienić poprzez dane szczegółowe narzędzia. Aby zmienić nazwę, musicie utworzyć nowe narzędzie a stare narzędzie skasować.

5 - 206

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

Pionowe przyciski programowane (lista korekt roboczych) Wybór struktury tabelarycznej konfigurowanej przez użytkownika (jeżeli zaprojektowano), jak np.:
Kor. rob. lista 1 Kor. rob. lista 2 Kor. rob. lista 3 Dane narzędzia Szukaj numeru D

• • •

dane ogólne dane geometryczne dane dot. zużycia

Mogą być wyświetlane i edytowane kompletne dane narzędzia (jak w przypadku listy magazynu). Jest poszukiwany wpis z określonym numerem D / numerem DL. • • W masce poszukiwania wprowadźcie numer D i numer DL, którego chcecie szukać. Potwierdźcie wprowadzenie przy pomocy OK. Gdy pasujący wpis zostanie znaleziony, kursor przeskakuje na odpowiedni wiersz. Gdy podaliście numer DL, kursor jest ustawiony na pierwszym wierszu danego narzędzia.

Aktualny numer D

Numer D aktualnego narzędzia jest obliczany i wyświetlany.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 207

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

10.00

5

5.3.2 Wyświetlenia i zmiana danych narzędzi Funkcjonowanie Możecie wyświetlić i ew. zmienić dane narzędzia wybranego na listach. Możecie zmieniać następujące dane ostrza narzędzia: • wartości korekcji • dane nadzorcze • dane użytkownika Kolejność czynności obsługowych
Zarządzanie narzędziami

Nacisnąć przycisk programowany „Zarządzanie narzędziami”. Jest wyświetlana lista projektowana przez producenta maszyny (np. lista magazynu). Poziomy i pionowy pasek przycisków programowanych zmieniają się. Przyciskiem programowanym wybierzcie listę do wyświetlenia: • • • „Lista magazynu” wzgl. „Lista narzędzi” "Lista korekt roboczych"

Lista magazynu Lista narzędzi Korekty robocze

Ustawcie beleczkę kursora na odpowiednim narzędziu. Narzędzie jest wybrane. Naciśnijcie przycisk programowany „Dane szczegółowe narzędzia”. Jest wyświetlana maska wprowadzania „danych szczegółowych narzędzia". Pionowy pasek przycisków programowanych ponownie zmienia się. Macie do dyspozycji następujące funkcje: • tworzenie nowych ostrzy • zmiana danych ostrzy • zmiana danych nadzorczych • zmiana korekt lokalnych (numerów DL) • kasowanie ostrzy

Dane szczeg. narzędzia

5 - 208

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

W ramach maski wprowadzania możecie zmieniać następujące dane: • typ miejsca • kodowanie miejsca • rodzaj nadzoru • stan (zezwolenie, blokada, pomiar, itd.) • dane użytkownika dot. narzędzi (OEM_Tx; x = 1...10) • numery D • nazwa narzędzia (od wersji opr. 5.2) • numer duplo (od wersji opr. 5.2) • typ narzędzia, tylko na liście magazynowej i liście narzędzi (od wersji oprogr. 5.2) Wskazówka Dane narzędzia nazwa, numer duplo i tym dają się od wersji oprogr. 5.2 zmienić tylko wtedy, gdy opcja ta została udostępniona przez producenta. Gdy opcja ta nie jest uaktywniona, zmiana nie jest możliwa. Dane te ustalacie już przy wytwarzaniu nowego narzędzia. Dla wyświetlanego narzędzia jest tworzone nowe narzędzie. W tym celu jest automatycznie w tablicy wybierany numer ostrza, dla którego nie nadano jeszcze numeru D. Po tym jak nadaliście numer D, wartość jest przedstawiana w kolorze czerwonym (ostrze jeszcze nie utworzone). Na pionowym pasku przycisków programowanych wybierzcie "dane ostrza". Zaznaczone ostrze ulega utworzeniu. Dane ostrza uzyskują wartości domyślne i jest wyświetlana odpowiednia tablica. Dokonajcie wymaganych zmian. Przy pomocy przycisków programowanych "ostrze +" i "ostrze - " możecie wyświetlać i ew. zmieniać dane innych ostrzy. Dane są natychmiast aktualizowane. Przyciskiem programowanym "<<" możecie przełączyć z powrotem na maskę wprowadzania danych szczegółowych narzędzia. Nowe ostrze jest zdefiniowane. Kolor wyświetlania zmienia się.

Nowe ostrze

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 209

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

10.00

5

Dalsze wskazówki O ile dla narzędzia zdefiniowano już dziewięć ostrzy, musicie, zanim będziecie mogli utworzyć nowe ostrze, skasować niepotrzebne ostrze (poprzez przycisk programowany). Nowe ostrze można w każdym czasie dołączyć do narzędzia, również gdy odpowiednie narzędzie znajduje się już w magazynie. Wybierzcie "Nowe ostrze" i wprowadźcie jego dane. Zmiana danych narzędzia Poprzez przyciski programowane "Dane ostrzy", "Dane nadzorcze" i "Korekty lokalne" są wyświetlane tablice do zmiany poszczególnych danych. Możecie dowolnie przełączać między poszczególnymi tablicami. Są zawsze wyświetlane nazwa, numer duplo i typ narzędzia jak też wszystkie zdefiniowane ostrza (#1 ... #9). Przy pomocy przycisków programowanych "Ostrze +" i "Ostrze -" możecie przełączać między ostrzami. Przy pomocy "<<" możecie przełączyć na maskę wprowadzania "Dane szczegółowe narzędzia". Wskazówka Zmienione dane są zapisywane już przy wprowadzaniu. Przycisk "<<" zmienia tylko wyświetlenie.
Dane ostrza

Dane ostrza i korekty narzędzia aktualnie wybranego ostrza są wyświetlane i mogą być edytowane. Możecie przy tym zmienić następujące dane: • dane użytkownika ostrza (OEM_Sx; x = 1 ... 10) • korekcje narzędzia - geometria - zużycie - przesunięcie bazowe - pozycja ostrza (dla narzędzi tokarskich) - kąt przyłożenia (dla narzędzi tokarskich) Dla każdego parametru możecie zdefiniować wartości dla długość1, długość2, długość3 i promień1

5 - 210

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

Dane nadzorcze

Dane nadzorcze aktualnie wybranego ostrza są wyświetlane i mogą być edytowane. Po wybraniu ostrza możecie ustalić dane nadzorcze wartość rzeczywista, wartość zadana i granica ostrzegania wstępnego dla następujących parametrów: • liczba sztuk • żywotność • zużycie

Korekcje lokalne

Są wyświetlane korekcje narzędzi (identyczne jak w tablicy danych ostrzy) i korekcje lokalne aktualnie wybranego ostrza i można je edytować. Macie przy tym następujące możliwości: • Dla każdego parametru można zdefiniować wartości długość1, długość2, długość3 i promień1. • W zależności od ustawienia jest możliwych do sześciu korekcji lokalnych (DL1 ... DL6). • Dla każdej korekcji można ustalić wartości dla ustawiania i wartości zużycia.
Ostrze +

W poszczególnych tablicach można przy pomocy tego przycisku wyświetlać i edytować dane wzgl. korekcje następnego ostrza. Są wyświetlane i mogą być edytowane dane wzgl. korekcje poprzedniego ostrza. Wybierzcie w tablicy ostrze do skasowania (ustawcie kursor). Przy naciśnięciu tego przycisku ostrze zostanie skasowane. Uwaga! Nie następuje ponowne zapytanie. Wpisany do tablicy numer D ulega usunięciu i może następnie zostać ponownie nadany.

Ostrze Skasuj ostrze

<<

Kończy wprowadzanie danych narzędzi i powoduje powrót do poprzednio wyświetlanej tablicy.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 211

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

10.00

5

Wskazówka Poszczególne dane narzędzia możecie wprowadzać również bezpośrednio na aktualnej liście, o ile macie odpowiednie prawo dostępu a dane są na liście wyświetlane (strukturę listy można parametryzować). Wybierzcie wartość, która ma zostać zmieniona, i wprowadźcie wymagane dane. Następuje automatyczne przełączenie na tryb edycji.

5 - 212

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

5.3.3 Załadowanie
Funkcjonowanie Macie następujące możliwości załadowania narzędzia: • Możecie wprowadzać poszczególne narzędzia bezpośrednio na listę. • Możecie importować dane istniejących narzędzi. Załadowanie narzędzia może nastąpić z "listy magazynu" albo z "listy narzędzi". • Załadowanie z „listy magazynu” Aby edytować dane narzędzi bezpośrednio na liście, musicie najpierw znaleźć dla narzędzia odpowiednie wolne miejsce (przyciski programowane). Następnie jest możliwe wprowadzanie danych bezpośrednio na listę. Poza tym można załadować do magazynu wszystkie już istniejące narzędzia. Przynależne dane narzędzia możecie załadować: - z katalogu danych podstawowych - szafki narzędziowej - z nośnika kodu (jeżeli jest) albo - z komputera prowadzącego (jeżeli jest przyłączony). W tym przypadku jest automatycznie szukane odpowiednie wolne miejsce dla wybranego narzędzia. • Załadowanie z „listy narzędzi” Do magazynu można załadować narzędzia, których dane znajdują się już w pamięci. Wybór miejsca w magazynie następuje albo przez poszukiwanie pustego miejsca albo przez wprowadzenie numeru magazynu i miejsca w odpowiedniej kolumnie listy.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 213

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

10.00

5

Dalsze wskazówki Od wersji oprogramowania 5.1 można przy ładowaniu narzędzia na listach sparametryzować filtr. Ukazuje się obraz listowy, do którego można sparametryzować filtr numerów identyfikacyjnych, numerów duplo i typów narzędzi. Lista pokazuje wówczas narzędzia z szafki narzędziowej, odpowiadające kryterium filtrowania. Przez wybór z listy narzędzie jest przejmowane. Kolejność czynności obsługowych (załadowanie z "listy magazynu"
Zarządzanie narzędziami Lista magazynu

Naciśnijcie przycisk programowany „Zarządzanie narzędziami”. Jest wyświetlana „lista magazynu”. Poziomy i pionowy pasek narzędzi programowanych zmieniają się. "Lista magazynu" jest wybrana Odpowiedni magazyn jest wybrany. Naciśnijcie przycisk programowany "Załaduj". Pionowy przycisk programowany ponownie zmienia się.

Załaduj

Ręczne wprowadzanie Gdy chcecie wprowadzać dane bezpośrednio w tablicy, mudanych (szukanie pu- sicie najpierw poszukać odpowiedniego pustego miejsca w magazynie. stego miejsca) Macie 4 możliwości szukania wolnego miejsca dla różnych wielkości narzędzi w kombinacji z typami miejsc: 1. bezpośrednio na liście magazynu ("ręcznie"), 2. poprzez miejsce definiowane przez użytkownika, np. "nadwymiarowe" (nazwa projektowana przez producenta narzędzi), 3. poprzez przycisk programowany "Szukanie wolnego miejsca", 4. poprzez przycisk programowany "W miejscu załadunku". Dalsze wskazówki Przy wprowadzaniu typu narzędzia na listach następuje od wersji oprogr. 5.1 sprawdzanie na dopuszczalne wartości. Są dopuszczalne tylko znane typy narzędzi. Szukanie bezpośrednio na liście magazynu Ustawcie kursor na liście magazynu na pożądanym miejscu.

5 - 214

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

Szukanie poprzez miejsce definiowane przez użytkownika (przykład) Zajętość przycisków programowanych jest projektowana przez producenta maszyny.
normalne

• • • •

"normalne" (nazwa projektowana przez producenta maszyny) "duże" (nazwa projektowana przez producenta maszyny) "nadwymiarowe" (nazwa projektowana przez producenta maszyny) "normalne i ciężkie" (nazwa projektowana przez producenta maszyny)

duże nadwymiarowe normalne i ciężkie

Jest poszukiwane odpowiednie puste miejsce. Beleczka kursora jest na "liście magazynu" automatycznie ustawiana na znalezionym miejscu w magazynie. Poszukiwanie poprzez przycisk programowany "Szukaj wolnego miejsca" W oknie zapytania odwrotnego wprowadźcie "wielkość narzędzia" i "typ miejsca". Jeżeli zaprojektowano więcej niż jedno miejsce załadunku, wybierzcie w oknie zapytania odwrotnego miejsce załadunku. Jest poszukiwane odpowiednie wolne miejsce. Beleczka kursora jest na "liście magazynu" automatycznie ustawiana na znalezionym miejscu w magazynie. Poszukiwanie poprzez przycisk programowany "W miejscu załadowania" Przed aktualnym miejscem załadowania stwierdziliście wolne miejsce. Po naciśnięciu przycisku "W miejscu załadowania" kursor jest ustawiany w tym miejscu. Wprowadzenie danych Gdy po poszukiwaniu znaleziono wolne miejsce, system dokonuje przełączenia na tryb edycji a pasek przycisków programowanych zmienia się. W przypadku pustego miejsca szukanego ręcznie przełączenie następuje gdy tylko rozpoczęto wprowadzanie poprzez klawiaturę.
Dane szczeg. narzędzia

Szukaj woln. miejsca

W miejscu załadowania

Poprzez "Dane szczegółowe narzędzia" możecie zmienić aktualne dane narzędzia przeznaczonego do załadowania (o ile jest to wymagane) Jeżeli narzędzia jeszcze nie utworzono, następuje to automatycznie przy wywołaniu maski wprowadzania.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 215

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

10.00

5

Anuluj

Tryb załadunku/wprowadzania jest anulowany. Narzędzie utworzone poprzez "Dane szczegółowe narzędzia" wzgl. "Start" jest kasowane. Można teraz ponownie szukać wolnego miejsca. Jest uruchamiany proces ładowania. Jeżeli narzędzia jeszcze nie utworzono, następuje to teraz automatycznie. Jeżeli do załadowania narzędzia brakuje jeszcze danych, jest otwierana maska danych szczegółowych narzędzia. Brakujące dane są wyposażane w wartości standardowe i ewentualnie mogą zostać skorygowane. Następnie ponownie uruchomcie ładowanie. Oprócz bezpośredniego wprowadzania danych macie różne możliwości importowania danych już zdefiniowanych narzędzi i następnie załadowania ich: 1. Wczytanie danych z nośnika kodu (o ile zainstalowano). 2. Wczytanie danych z komputera kierującego (o ile jest). 3. Wybór menu "Narzędzie z szafki" (tylko MMC 103). Wybierzcie w szafce narzędziowej odpowiednie narzędzie. Dane zostaną stamtąd wczytane. Jeżeli nie wszystkie przyciski programowane są widoczne, zmieńcie ich wyświetlenie odpowiednim przyciskiem na pulpicie obsługi. Po tym jak ustaliliście, skąd ma nastąpić załadowanie, jest automatycznie poszukiwane odpowiednie puste miejsce dla importowanego narzędzia. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się Jeżeli miejsce nie zostanie znalezione, następuje komunikat błędu.

Start

Importowanie danych narzędzi
Dane z nośn. kodu Dane z komp. kier. Narzędzie z szafki

Dane szczeg. narzędzia

Poprzez "Dane szczegółowe narzędzia" możecie zmienić aktualne dane narzędzia przeznaczonego do załadowania (o ile jest to wymagane). Jeżeli narzędzia jeszcze nie utworzono, następuje to automatycznie przy wywołaniu maski wprowadzania. Tryb ładowania/wprowadzania jest anulowany. Narzędzie utworzone poprzez "Dane szczegółowe narzędzia" wzgl. "Start" jest kasowane. Teraz można ponownie szukać wolnego miejsca.

Anuluj

5 - 216

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

Start

Jest uruchamiany proces ładowania. Jeżeli narzędzia jeszcze nie utworzono, następuje to teraz automatycznie. "Załadowanie we wrzecionie" jest możliwe, gdy kursor jest ustawiony na miejscu pamięci pośredniej wrzeciona. Kolejność czynności obsługowych (załadowanie z "listy narzędzi")

Lista narzędzi

"Lista narzędzi" jest wybrana. Odpowiednie narzędzie jest wybrane. Naciśnijcie przycisk programowany "Załaduj". Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Poszukujecie pustego miejsca dla już utworzonego narzędzia albo wpisujecie na listę pożądane miejsce i numer magazynu. Znalezione miejsce jest wpisywane pod numer magazynu / miejsca.

Załaduj Szukaj woln. miejsca

Anuluj Start

Proces ładowania nie jest uruchamiany. Następuje przełączenie na obraz podstawowy. Proces ładowania jest uruchamiany.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 217

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

10.00

5

5.3.4 Rozładowanie
Funkcjonowanie Macie możliwość rozładowania wybranego narzędzia i zachowania jego danych. Kolejność czynności obsługowych
Zarządzanie narzędziami

Naciśnijcie przycisk programowany „Zarządzanie narzędziami”. Jest wyświetlane menu „Lista magazynu”. Poziomy i pionowy pasek przycisków zmieniają się. Możecie uruchomić proces rozładowywania z listy magazynu albo z listy narzędzi. Kolejność czynności obsługowych jest taka sama dla obydwu wariantów. Przyciskiem programowanym wybierzcie listę do wyświetlenia:

Lista magazynu"Lista magazynu" Narzędzie ma być fizycznie usunięte z miejsca w magazynie. Można sparametryzować, czy równocześnie również odpowiedni blok NC ma zostać skasowany z pamięci. Wybierzcie odpowiedni magazyn i narzędzie do rozładowania (zaznaczyć narzędzie kursorem). "Lista narzędzi" Blok NC ma zostać rozładowany z pamięci. Wybierzcie narzędzie do rozładowania (zaznaczyć narzędzie kursorem).

albo
Lista narzędziRozładuj Narzędzie w szafce

Naciśnijcie przycisk programowany "Rozładuj". Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Dane wybranego narzędzia są zapisywane na dysku twardym w szafce narzędziowej. Dzięki temu jest możliwe późniejsze załadowanie narzędzia z takimi samymi danymi. Jeżeli jest zainstalowany nośnik kodu, dane narzędzia są automatycznie na nim zapisywane. Dzięki temu jest możliwe późniejsze załadowanie narzędzia z takimi samymi danymi.

(tylko MMC 103)
Dane na nośn. kodu

(tylko MMC 103)

5 - 218

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

Z magazynu

Wybrane narzędzie jest rozładowywane. Na liście magazynu odpowiedni wiersz jest kasowany. Na liście narzędzi są usuwane wpisy w kolumnach numer magazynu i numer miejsca. "Rozładowanie bezpośrednio z wrzeciona" jest możliwe tylko wtedy, gdy pamięć pośrednia jest wybrana a kursor jest ustawiony na miejscu wrzeciona. Aby wyjść z obrazu bez rozładowania narzędzia, wybierzcie inne wyświetlenie przed naciśnięciem przycisku "Start" na pionowym pasku przycisków programowanych. Dane wybranego narzędzia są kasowane z pamięci. Jeżeli narzędzie znajduje się w miejscu w magazynie, zostaje rozładowane i skasowane. Jeżeli jest przyłączony komputer prowadzący, przy każdym kasowaniu albo rozładowaniu dane są przesyłane do tego komputera.

Skasuj narzędzie

5.3.5 Przeładowanie
Funkcjonowanie Macie możliwość przesunięcia wybranego narzędzia w inne miejsce. Kolejność czynności obsługowych
Zarządzanie narzędziami

Naciśnijcie przycisk programowany "Zarządzanie narzędziami". Jest wyświetlana "Lista magazynu". Poziomy i pionowy pasek przycisków programowanych zmieniają się. Możecie uruchomić przeładowanie z listy magazynu albo z listy narzędzi. Kolejność czynności obsługowych jest taka sama dla obydwu wariantów.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 219

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

10.00

5

Przyciskiem programowanym wybierzcie listę do wyświetlenia •
Lista magazynu

"Lista magazynu" Wybierzcie odpowiedni magazyn i narzędzie do przeładowania (ustawić kursor w miejscu narzędzia w magazynie). "Lista narzędzi" Wybierzcie odpowiednie narzędzie (ustawić kursor na narzędziu). Musi to być już załadowane narzędzie (wpis w kolumnach numer magazynu i numer miejsca).

albo
Lista narzędziPrzeładuj

Przy pomocy "Przeładuj" jest otwierane okno "Przeładowanie narzędzi". Macie 2 możliwości wybrania nowego miejsca dla narzędzia: • W oknie "Przeładowanie narzędzia" wprowadźcie nr magazynu i nr miejsca. Naciśnijcie przycisk programowany "Szukaj wolnego miejsca" i wybierzcie w oknie pożądane dane.

albo •
Anuluj Start

Przeładowywanie nie jest wykonywane. Narzędzie jest przeładowywane w nowe miejsce. Aby przeładować narzędzie z wrzeciona albo do wrzeciona, użyjcie numeru magazynu 9998.

5 - 220

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

5.3.6 Dane podstawowe narzędzi w katalogu narzędzi (MMC 103)
Funkcjonowanie Macie możliwość utworzenia danych podstawowych narzędzia. Dla każdego stosowanego przez Was narzędzia można sporządzić zestaw danych. Zaleta Dzięki temu podstawowych danych, które obowiązują dla narzędzia niezależnie od ostrza, nie musicie od nowa wprowadzać dla każdego narzędzia, lecz w szafce narzędziowej możecie dla każdego przewidzianego do zastosowania narzędzia przejąć dane z katalogu narzędzi. Katalog narzędzi zawiera tylko narzędzia "idealne". Narzędzia "idealne" charakteryzują się przynależnymi "danymi podstawowymi" (tzn. wymiarami zadanymi, bez uwzględnienia zużycia narzędzi, itd.). Narzędzie "idealne" jest jednoznacznie definiowane przez swoją "nazwę".

Narzędzia idealne

Kolejność czynności obsługowych
Zarządzanie narzędziami

Naciśnijcie przycisk programowany "Zarządzanie narzędziami" Poziomy i pionowy pasek przycisków programowanych zmieniają się. Poziomy pasek przycisków ulega rozszerzeniu. Naciśnijcie przycisk programowany "Katalog narzędzi". Pionowy pasek przycisków ponownie zmienia się. Jest wyświetlana maska danych szczegółowych narzędzi w katalogu. Poprzez pole listowe możecie wyświetlić dostępne narzędzia standardowe i już zdefiniowane narzędzia wzgl. utworzyć nowe narzędzia.

Katalog narzędzi

Utworzenie danych narzędzia

W celu utworzenia danych narzędzia postępujcie jak następuje: • • Poprzez odpowiednie pole listowe wybierzcie pożądaną technologię (np. narzędzia wiertarskie, narzędzia frezarskie). Poprzez drugie pole listowe ustalcie typ narzędzia (np. wiertło spiralne).

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 221

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

10.00

5

Nowy

• • •

Poprzez ten przycisk programowany ustalcie nowe narzędzie. Pole nazwy narzędzia można edytować. Wprowadźcie nazwę narzędzia W już otwartym oknie "Dane szczegółowe narzędzia" zdefiniujcie właściwości narzędzia (przy pomocy "wielkość narzędzia" ustalacie liczbę półmiejsc narzędziowych, które narzędzie w sumie zajmuje). Przy pomocy "Anuluj" unieważniacie ustawienia. Narzędzie nie ulega utworzeniu. Przy pomocy "OK" Wasze dane są przejmowane. Zostaje utworzone narzędzie.

Anuluj

• •

OK

Wyświetlenie / zmiana danych narzędzia

Oprócz zdefiniowanych przez to danych podstawowych narzędzia możecie już wstępnie zdefiniować w katalogu narzędzi wszystkie inne dane narzędzi (np. dane ostrzy, dane użytkownika; można je później zmienić). Narzędziu jest nadawany numer Duplo 0. Narzędzia w katalogu narzędzi służą jako podstawa dla realnych narzędzi. Jest zalecane ustalanie tylko takich danych, które będą dokładnie w takiej wielkości potrzebne dla wielu rzeczywistych narzędzi. Przez to będzie możliwie mała liczba późniejszych zmian. Dane narzędzia są wyświetlane i zmieniane jak następuje: •

Korekcje

Dane korekcyjne narzędzi (dane ostrzy) Jest wyświetlane okno danych korekcyjnych narzędzi. Dane pierwszego ostrza są wyszczególnione w tablicy. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Dokonajcie tutaj wymaganych wpisów. Do przetwarzania danych ostrzy są do dyspozycji następujące funkcje: Są wyświetlane dane następnego zdefiniowanego ostrza w tablicy.

Ostrze +

5 - 222

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

Ostrze Nowy Skasuj Anuluj OK

Są wyszczególniane dane poprzedniego ostrza. Ulega utworzeniu nowe ostrze narzędzia. Aktualne ostrze i wszystkie jego zdefiniowane dane są na żądanie kasowane. Przy pomocy "Anuluj" możecie unieważnić dokonane zmiany. Nowe ostrze nie ulega utworzeniu. Przy pomocy "OK" dane ostrza są przejmowane. Ulega utworzeniu nowe ostrze (o ile ustalono). • Dane użytkownika ostrza (jeżeli zaprojektowano) Przełącza na maskę wprowadzania "Dane użytkownika ostrza". Wyświetlanych jest tutaj do 10 specyficznych dla użytkownika danych ostrza. Dokonajcie w tablicy wymaganych wpisów. Dane użytkownika narzędzia (jeżeli zaprojektowano) Przełącza na maskę wprowadzania "Dane użytkownika narzędzia". Wyświetlanych jest tutaj do 10 specyficznych dla użytkownika danych narzędzia. Dokonajcie w tablicy wymaganych wpisów.

Dane użytk. ostrza

Dane użytk. narzędziaDalsze funkcje

W katalogu narzędzi są ponadto do dyspozycji następujące funkcje: Dane narzędzia są kopiowane i jest tworzone nowe narzędzie z identycznymi danymi. Jesteście wzywani do ustalenia nazwy nowego narzędzia. Aktualnie wybrane narzędzie jest po potwierdzeniu kasowane. Wszystkie dane tego narzędzia ulegają utraceniu.

Kopiuj

Skasuj

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 223

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

10.00

5

Dalsze wskazówki Przyciski programowane "Dane korekcyjne narzędzia", "Dane użytkownika ostrza" i "Dane użytkownika narzędzia" są zawsze wyświetlane podczas pracy z danymi szczegółowymi narzędzia, tak że możecie dowolnie przełączać między poszczególnymi tablicami. Dane narzędzi w katalogu można w każdym czasie zmienić.

5.3.7 Dane korekcji narzędzi w szafce narzędziowej (MMC 103
Funkcjonowanie W szafce narzędziowej macie możliwość utworzenia danych korekcyjne narzędzia. Dla każdego stosowanego przez Was narzędzia można sporządzić zestaw danych. Zdefiniowane w katalogu narzędzi "idealne" dane podstawowe można wczytać do szafki narzędziowej. Zaleta Narzędzia, przy użyciu których już pracowano, mogą przed rozładowaniem z magazynu zostać odłożone do szafki narzędziowej. Aktualne dane, np. rozpoczęty czas żywotności, pozostają zachowane i można w razie potrzeby do nich sięgnąć. Możecie poza tym wpisać dane narzędzi, przy użyciu których będziecie pracować w przyszłości (porównywalne z rzeczywistą szafką narzędziową). Szafka narzędziowa zawiera tylko "realne" narzędzia. "Realne" narzędzia są charakteryzowane przez odnośne "dane korekcyjne" (tzn. dane rzeczywiste narzędzia, zużycie narzędzia, itd.) "Realne" narzędzie jest jednoznacznie zdefiniowane przez swoją "nazwę narzędzia" i przynależny "numer duplo". Dopiero "numer duplo" przyporządkowuje realnemu narzędziu jego dane rzeczywiste. Kolejność czynności obsługowych
Zarządzanie narzędziami

Realne narzędzia

Naciśnijcie przycisk programowany "Zarządzanie narzędziami". Poziomy i pionowy pasek przycisków programowanych zmieniają się.

5 - 224

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

Poziomy pasek przycisków programowanych ulega rozszerzeniu.
Szafka narzędziowa

Nacisnąć przycisk programowany „Szafka narzędziowa”. Pionowy pasek przycisków programowanych ponownie ulega zmianie. Aby utworzyć narzędzie w szafce narzędziowej, musi być ono najpierw utworzone w katalogu narzędzi. Realne narzędzie możecie utworzyć przez ustalenie nowego numeru duplo w szafce narzędziowej. Postępujcie następująco • • Poprzez odpowiednie pola listowe wybierzcie kolejno pożądaną technologię, typ narzędzia i narzędzie. Ustalcie numer duplo. Dane podstawowe narzędzia są ładowane do szafki narzędziowej. Funkcje obróbcze są do dyspozycji. Poprzez pionowe przyciski programowane dokonajcie wymaganych zmian danych ostrzy i danych użytkownika. Przy pomocy "Anuluj" możecie unieważnić ustawienia. Narzędzie nie ulega utworzeniu. Przy pomocy "OK" ustawienia są przejmowane. Narzędzie ulega utworzeniu z aktualnymi danymi korekcyjnymi.

Utworzenie danych korekcyjnych narzędziaAnuluj

• •

OK

Wyświetlenie / zmiana danych narzędzia
Korekcje

Ustalone dane narzędzia można w każdym czasie zmienić. Możecie przez to zastąpić dane aktualnego narzędzia albo przez nadanie nowego numeru duplo utworzyć narzędzie siostrzane. Dane narzędzi znajdujących się już w szafce mogą poprzez następujące przyciski programowane być wyświetlane i zmieniane: • Dane korekcyjne narzędzi (dane ostrzy) Wprowadźcie wymagane dane korekcyjne. Pionowe przyciski programowane są w tym miejscu dokładnie takie same jak w przypadku katalogu narzędzi (patrz powyższy punkt pod "Korekcje".

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 225

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

10.00

5

Nowe ostrze można w każdym czasie dodać do narzędzia, również gdy odpowiednie narzędzie znajduje się już w magazynie.
Dane użytk. ostrzaDane użytk. narzędzia

Dane użytkownika ostrza (jeżeli zaprojektowano) Jest tutaj wyświetlanych do 10 specyficznych dla użytkownika danych ostrza. Dokonajcie w tablicy odpowiednich wpisów. Dane użytkownika narzędzia (jeżeli zaprojektowano) Jest tutaj wyświetlanych do 10 specyficznych dla użytkownika danych narzędzia. Dokonajcie w tablicy odpowiednich wpisów. Przy pomocy "Anuluj" unieważniacie zmiany. Dane zachowują swoje stare wartości Przy pomocy "OK" zmiany są przejmowane. Dane są aktualizowane.AnulujOKDalsze funkcje

W szafce narzędziowej jest ponadto do dyspozycji funkcja "Skasuj". Skopiowanie albo utworzenie nowego idealnego narzędzia jest tutaj niemożliwe (tylko w katalogu narzędzi). Aktualnie wybrane narzędzie jest po potwierdzeniu kasowane z szafki narzędziowej. Wszystkie dane narzędzia z tym numerem duplo ulegają utraceniu. Nie ma to wpływu na dane podstawowe w katalogu narzędzi (narzędzie z numerem duplo 0). Dalsze wskazówki Przyciski programowane "Dane korekcyjne narzędzia", "Dane użytkownika ostrza" i "Dane użytkownika narzędzia" są zawsze wyświetlane podczas pracy z danymi szczegółowymi narzędzia, tak że możecie dowolnie przełączać między poszczególnymi tablicami. Narzędzie wprowadzone do szafki może zostać załadowane przy ładowaniu poprzez przycisk programowany "Narzędzie z szafki".

Skasuj

5 - 226

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

5.3.8 Wykonywanie zleceń narzędziowych
Funkcjonowanie Zakres zastosowania Dzięki nowej funkcji "Realizacja zleceń narzędziowych" (Batch) osoba obsługująca może • zlecać wspólnie dla wielu narzędzi załadowanie, rozładowanie jak też skasowanie jak też odłożenie narzędzia do szafki, • obserwować przebieg realizacji i • korzystać z funkcji reaktywowania narzędzi. Do wyboru narzędzi są stosowane parametryzowane filtry. Przy ich pomocy można utworzyć "zdjęcie" stanu danych narzędzi w NC, obejmujące wszystkie narzędzia o właściwościach wyspecyfikowanych w definicji filtra, np. wszystkie narzędzia o nastawionym w określony sposób bicie statusu narzędzia, o określonym typie narzędzia, o określonej długości, o określonych danych OEM itd. Poszukiwanie narzędzi następuje wyłącznie w NC. (W tym celu jest stosowany moduł BTSS "TF" ("parametryzowanie, parametry zwrotne od _N_TMGETT, _N_TSEARC") i usługa PI "_N_TSEARC" ("poszukiwanie kompleksowe poprzez maski poszukiwania").) Wykonywanie zleceń narzędziowych może być inicjowane i obserwowane poprzez otoczkę graficzną. Załadowanie i rozładowanie oraz samo reaktywowanie mogą również przebiegać w tle, bez aktywnej odnośnej otoczki graficznej. Definicja filtra i niektóre ustalenia odnośnie otoczki graficznej następuje poprzez plik INI zarządzania narzędziami. Przy pomocy funkcji "wykonywanie zleceń narzędziowych" osoba obsługująca maszynę może ładować, rozładowywać i reaktywować większe liczby narzędzi według z góry zdefiniowanych kryteriów. Funkcja jest dostępna w ramach zarządzania narzędziami. Parametryzowanie kryteriów filtrowania i dalsze ustawienia następują w pliku paramtm.ini bez własnej otoczki graficznej.

Zastosowanie

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 227

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

10.00

5

Opis działania

Paramtm.ini

Otoczka graficzna Funkcja "wykonywanie zleceń narzędziowych" jest wybierana w zarządzaniu narzędziami poprzez poziomy przycisk programowany "Listy filtrowe" ze stanów podstawowych list magazynu i narzędzi. "Wykonywanie zleceń narzędziowych" ma 3 stany, które są przedstawiane przez różne obrazy: 1. Wybór filtra 2. Wyświetlenie liczby trafień, wybór narzędzi, wybór i start wykonywania zlecenia na 2 obrazach: lista zleceń załadowanych i standardowa lista zleceń. 3. Wykonanie zlecenia Dla każdego TOA (typ pliku dla korekcji narzędzi) jest prowadzony własny typ. Z "list filtrowych" można w tych stanach wychodzić i wyświetlać inne obrazy zarządzania narzędziami albo przełączać na inne zakresy czynności obsługowych. Po ponownym naciśnięciu poziomego przycisku programowanego "listy filtrowe" jest wyświetlany obraz zapamiętanego stanu. W 2. stanie "liczba trafień" jest zapamiętywana jako "fotografia" liczba trafień i wybór narzędzi. w 3. stanie "wykonanie zlecenia" zostają zapisane dane wybranych narzędzi i rodzaj zlecenia. Podczas wykonywania zlecenia można wyjść z "list filtrowych". Po powrocie do tych list jest pokazywany bardziej zaawansowany w międzyczasie stan wykonywania. Jest widoczny stan zlecenia jako całości i stan poszczególnych jego elementów. Uprawnienia użytkowników w odniesieniu do dowolnych przycisków programowanych można ustawić w paramtm.ini (ustęp [ACCESSLEVEL], wpisy "SKB ...") Parametryzowanie list filtrowych następuje w pliku paramtm.ini w ustępie [BatchTools]. Części zależne od języka są parametryzowane w "language\patm_*.ini" ustępie [BatchTools] ; "*" oznacza 2. literę w symbolu kraju. Gdy w dalszym opisie jest w skrócie mowa o "parametryzowaniu" albo "pliku INI", mamy na myśli zawsze te pliki i ten ustęp. Wszystkie dające się parametryzować teksty list filtrowych są definiowane poprzez mechanizm języków krajów, co w dalszym tekście opisu nie zawsze jest wyraźnie opisane.

5 - 228

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

Kolejność czynności obsługowych Warunek Wybór filtra Wybór zarządzania narzędziami Przycisk programowany "Listy filtrowe"
Maszyna REV1 MDA
\SYF.DIR OSTORE1.SYF Ostrz. wst.

Kanał RESET Program anulowany Wykonywanie zleceń narzędziowych Wybór filtra Są następujące filtry:

ROV

lub zablok. Zablokow.

Wszystkie załadow. Wszystkie nie załad. Lista zał.
wsz. narz.

- Ostrzeganie wstępne lub blokada Granica ostrzegania wstępnego osiągnięta lub zablokowana - Zablokowane Zablokowane narzędzia - Wszystkie załadowane Lista rozładowania wszystkich załadowanych narzędzi - Wszystkie nie załadowane Lista załadowania nie załadowanych narzędzi - Lista załadowania wszystkich narzędzi Lista zał. dla wszystkich narz. ograniczona do 1 magazynu - Lista rozładowania wszystkich narzędzi Lista rozł. dla wszystkich narz. ograniczona do 1 magazynu

Lista rozł. wsz. narz.

Wybór

magazynu Korekcje robocze Lista narzędzi Lista magazynu Listy filtrowe

Obraz udostępnia maksymalnie 6 filtrów do wyboru poprzez przyciski programowane. Definicja filtrów (kryteria, które muszą spełniać narzędzia), teksty nagłówków i napisy na przyciskach programowanych, są ustawiane w pliku INI. Wpisy n_FindCondition, n_FindResultHeadlineText, n_FindSoftkeyText gdzie "n" = 1 do 6. Pionowe przyciski programowane Uruchamia określenie narzędzi spełniających pasujące kryteria w NC i przeskakuje do 2. obrazu przedstawiającego liczbę trafień. Filtrowanie wytwarza fotograficzny obraz danych. Dane te nie są następnie aktualizowane.

Filtr 1-6

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 229

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

10.00

5

Wybór magazynu

Przy definiowaniu filtra można ustalić, czy filtr odnosi się zawsze do kompletnego TOA, czy też daje się ograniczyć do poszczególnych magazynów (plik INI, wpis n_FindLimitedToCurMagazine). Przy pomocy przycisku programowanego "Wybór magazynu" można dla dających się ograniczyć filtrów wybrać określony magazyn albo "wszystkie magazyny". Jeżeli z listy magazynu przełączamy na listy filtra a w TOA nie odbywa się aktualne filtrowanie albo wykonywanie zlecenia (uzyskujemy więc pierwszy obraz "wybór filtra"), wówczas aktualny magazyn listy magazynu jest przejmowany jako ustawienie wstępne dla ograniczanych filtrów. Jeżeli dojdziemy do tej samej sytuacji z listy narzędzi, ustawienie wstępne jest nastawiane na "wszystkie magazyny".

Liczba trafień na obra- Ten obraz ma 2 warianty, które są ustawiane na filtr w pliku zach "Lista załadowa- INI, wpis n_ResultListType: nia" i "Lista standar• lista załadowania o funkcjach "załadowanie" i "reaktydowa" wowanie" • lista standardowa o funkcjach "reaktywowanie", "rozładowanie", "skasowanie". "w szafce". Po uruchomieniu filtrowania na rysunku 1 "wybór filtra", są na rysunku 2 "liczba trafień" przedstawiane znalezione narzędzia w formie listy zawierającej jeden wiersz na narzędzie. W przypadku tych danych chodzi o "fotografię" wykonaną w chwili filtrowania; nie jest ona następnie aktualizowana gdy dane w NC zmieniają się.

5 - 230

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

Wybór narzędzi

Na początku żadne narzędzie do wykonania zlecenia nie jest wybrane. Przez ustawienie kursora i naciśnięcie przycisku toggle można przełączyć wybór narzędzia do wykonania zlecenia. Aby zmienić wybór narzędzia, można również użyć przycisków programowanych "Wybierz wszystkie" i "Anuluj wybór". Wizualizacja pozycji kursora i wybór dla realizacji zlecenia następuje przez zabarwienie wierszy i przez wyświetlenie symboli w 2. kolumnie listy trafień. Ustawienia kolorów i odesłanie do plików bitmapowych (są zapisane w katalogu "programy mmc2") można zmienić w pliku INI; zmienione przez osobę parametryzującą warianty plików bitmapowych mogą zostać zapisane w katalogu użytkownika. (plik INI, wpisy: ResultColors, BatchFilterE1BUnBitmap, BatchFilterE1BUnTSeBitmap, BatchFilterE1BSetUnBitmap, BatchFilterE1BSeTSeBitmap, BatchRunE1WaitingBitmap, BatchRunE1InWorkBitmap, BatchRunE1OKBitmap, BatchRunE1ErrorBitmap) W ustawieniu standardowym narzędzie wybrane do wykonania zlecenia jest sygnalizowane przy pomocy pola wyboru i zaznaczonego krzyżykiem ( .Kolor wybrany dla "kursora" i "do wykonania zlecenia" jest taki sam i odpowiada ogólnej sygnalizacji wyboru.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 231

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

10.00

5

Niektórymi kolumnami listy można sterować przez wpisy w pliku INI: • Wyświetlane bity statusu narzędzia, tekst nagłówka, tekst bitu statusu (wpisy: ResultToolStatusColumnsEnable, ResultToolStatusColumnsHeaderText, ResultToolStatusColumnsListText) • Szerokość kolumny identyfikacyjnej narzędzia (wpis: ResultDisplayedNumberOfToolnameCharacters) • Kolumna dodatkowa: wzorzec BTSS, nagłówek, szerokość kolumny (wpisy:
n_FindResultAddColumnBtss, n_FindResultAddColumnText, n_FindResultAddColumnDisplayedNumberOfCharacters)

Gdy wybór narzędzi jest zakończony, osoba obsługująca może uruchomić przyciskiem programowanym funkcję zlecenia. Start wykonywania zlecenia "Załadowanie"
Maszyna REV1 MDA
\SYF.DIR OSTORE1.SYF Wybierz

Kanał RESET Program anulowany

ROV

wszystkie Anuluj wybór Reaktywuj

Wykonywanie zleceń narzędziowych Lista zał. dla wszystkich narzędzi ogranicz. do 1 magazynu Narzędzia: 63, wybrano: 6
Określ. narzędzia

Załaduj

Aktualizuj

filtr Korekcje robocze Lista narzędzi Lista magazynu Listy filtrowe

Wybierz wszystkie

Pionowe przyciski programowane Wszystkie narzędzia listy trafień są wybierane do wykonania zlecenia.
© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 232

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

Anuluj wybór

Wybór dla potrzeb wykonania zlecenia jest anulowany dla wszystkich narzędzi listy trafień. Jest uruchamiane wykonywanie zlecenia "Załaduj" dla wybranych narzędzi. W drodze dialogu następuje zapytanie o magazyn docelowy i miejsce załadowania. Jest uruchamiane wykonywanie zlecenia "reaktywowanie" wybranych narzędzi. Przy "reaktywowaniu" narzędzia są cofane jego wartości rzeczywiste nadzoru i zużycie. W pliku INI (wpis n_ReactivatePositioningMode) można ustawić (na filtr), czy reaktywowanie jest przeprowadzane "zawsze", "nigdy", albo "na zapytanie" z pozycjonowaniem magazynu. Odpowiednio do ustawienia następuje w drodze dialogu zapytanie o życzenie osoby obsługującej odnośnie pozycjonowania i miejsca załadowania. Rozładowanie
Parametry REV1 MDA
\SYF.DIR OSTORE1.SYF Wybierz

Załaduj

Reaktywuj

Kanał RESET Program anulowany

ROV

wszystkie Anuluj wybór Reaktywuj

Wykonywanie zleceń narzędziowych Lista rozł. dla wszystkich narzędzi ogranicz. do 1 magazynu Narzędzia: 24, wybrano: 4
Określ narzędzia

Narzędzie do szafki

Skasuj narzędzie Rozładuj

Aktualizuj

filtr Korekcje robocze Lista narzędzi Lista magazynu Listy filtrowe

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 233

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

10.00

5

Skasuj

Jest uruchamiane wykonywania zlecenia "skasuj" dla wybranych narzędzi. Załadowane narzędzia są przed skasowaniem rozładowywanie. W drodze dialogu następuje zapytanie o miejsce rozładowania. Jest uruchamiane wykonywania zlecenia "rozładuj" dla wybranych narzędzi. Narzędzia nie są kasowane. W drodze dialogu następuje zapytanie o miejsce rozładowania. Jest uruchamiane wykonywania zlecenia "do szafki" dla wybranych narzędzi. Funkcja ta jest podobna do funkcji "skasuj"; dodatkowo dane narzędzi są zapisywane w banku danych szafki narzędziowej. Załadowane narzędzia są przed zapisaniem i skasowaniem rozładowywane. Aktualny filtr ze swoim ustawieniem odnośnie magazynów jest ponownie stosowany i jest ustalana nowa liczba trafień. Wybór narzędzi do wykonywania zlecenia jest kompletnie anulowany. Aktualna liczba trafień jest anulowana i jest wyświetlany 1. obraz "wybór filtra". Gdy uruchomiono wykonywanie zlecenia i nastąpiły niezbędne wprowadzenia, następuje przełączenie na 3. obraz "realizacja zlecenia".

Rozładuj

Do szafki

Aktualiz. filtra

Recall

" "

^

Wykonanie zlecenia

Obraz pokazuje informacje dotyczące wykonania zlecenia jako całość i odnośnie poszczególnych narzędzi. Osoba obsługująca może zatrzymać wykonywanie zlecenia, anulować kontynuowanie i obserwować wyniki podczas wykonywania zlecenia i po jego zakończeniu. Każde narzędzie jest reprezentowane przez własny wiersz na liście. Stan narzędzia jest sygnalizowany przy pomocy symbolu w 2. kolumnie. Odesłania do bitmap symboli znajdują się w pliku INI. Wpisy: BatchRunE1WaitingBitmap, BatchRunE1InWorkBitmap, BatchRunE1OKBitmap, BatchRunE1ErrorBitmap. Symbole mogą być zmieniane.

5 - 234

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

5

Są wyświetlane następujące stany: • "czeka na obróbkę": szara powierzchnia, • "aktualne narzędzie wykonywania zlecenia": żółtoniebieska strzałka, • "wykonano bez błędów": zielone pole z fajką, • "wykonano z błędami": czerwone pole z "X", Stan narzędzia, na którym jest ustawiony kursor, jest wyświetlany jako tekst, np. ewentualny błąd, cel załadowania. Stan aktualnego narzędzia wykonania zlecenia jest sygnalizowany w wierszu komunikatów. Gdy osoba obsługująca przez kilka sekund nie porusza kursorem jest on przy najbliższym postępie zlecenia automatycznie ustawiany na aktualnym narzędziu do wykonania zlecenia.
Maszyna REV1 MDA
\SYF.DIR OSTORE1.SYF Dalej

Kanał RESET Program anulowany

ROV
Zatrzymaj

Wykonywanie zleceń narzędziowych Lista rozł. dla wszystkich narzędzi ogranicz. do 1 magazynu Narzędzia: 6, wykonano: 2, błędów 1 Zlecenie jest wykonywane Rozładowanie
Określ. narzędzia

Anuluj

Nr: 1, test 20-1, rozładuj, oczekiwanie Nr: 3, test23-1, rozładuj, rozpoczęto Korekcje Lista robocze narzędzi

OK

Lista magazynu

Listy filtrowe

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 235

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.3 Zarządzanie narzędziami

10.00

5

Zatrzymaj

Pionowe przyciski programowane Wykonywanie zlecenia jest zatrzymywane. Wykonanie elementu aktywnego w tym momencie jest z zależności od stanu i rodzaju zlecenia jeszcze doprowadzane do końca albo przerywane. Ten przycisk programowany może zostać użyty tylko tak długo, jak długo trwa wykonywanie zlecenia. Zatrzymane wykonywanie zlecenia jest kontynuowane. Tego przycisku programowanego można użyć tylko wtedy, gdy wykonywanie zlecenia jest zatrzymane. Zatrzymane wykonywanie zlecenia jest przerywane. Nie wykonane zlecenia są anulowane i następuje przeskok do obrazu "wybór filtra". Tego przycisku programowanego można użyć tylko wtedy, gdy wykonywanie zlecenia jest zatrzymane. Wszystkie informacja o wykonanych zleceniach szczegółowych są anulowane i następuje przeskok do obrazu "wybór filtra". Przycisku tego można użyć tylko wtedy, gdy wszystkie zlecenia szczegółowe zostały wykonane, niezależnie od tego czy bez błędów czy z błędami. Wszystkie zlecenia szczegółowe dla poszczególnych narzędzi są w ramach wykonywania zlecenia przeprowadzane w stosunku do NC podobnie, jak w przypadku pojedynczych procesów załadowania i rozładowania. Wykonywanie zlecenia jest kontynuowane w tle, gdy z jego otoczki graficznej nastąpi przełączenie na inny obraz zarządzania narzędziami albo na inny zakres czynności obsługowych.

Dalej

Anuluj

OK

5 - 236

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych parametry

5.4 Zarządzanie narzędziami ShopMill, MMC 100.2 (od w. opr. 5.3)

5

5.4

Zarządzanie narzędziami ShopMill, MMC 100.2 (od wersji opr. 5.3)
Funkcjonowanie Zarządzanie narzędziami ShopMill umożliwia odpowiadające potrzebom warsztatowym zarządzanie narzędziami dla frezarek. W tym celu macie do dyspozycji następujące listy: • lista narzędzi • lista zużycia narzędzi • lista magazynu Na listę narzędzi / listę zużycia narzędzi wpisujecie narzędzia i ich dane korekcyjne; z listy magazynu można odczytać, które miejsca magazynowe są zablokowane wzgl. nie zablokowane. Lista narzędzi Na liście narzędzi są wyświetlane wszystkie narzędzia i ich dane korekcyjne, które jako zestaw danych narzędzi są zapisane w NC, niezależnie od tego, czy narzędzia są przyporządkowane do miejsca w magazynie. Lista narzędzi udostępnia powszechnie stosowane typy narzędzi, którym można przyporządkowywać dane geometryczne i technologiczne. Załadowanie/rozładowanie Przy załadowaniu narzędzie jest umieszczane w miejscu w magazynie. Przy rozładowaniu narzędzie jest usuwane z magazynu. Sortowanie Narzędzia można sortować na liście narzędzi i na liście zużycia narzędzi według miejsca w magazynie, nazwy i typu. Producent maszyny Poprzez daną maszynową można wyłączyć wyświetlanie przycisków programowanych "Załaduj", "Rozładuj", "Sortuj", patrz /FBW/ Opis funkcjonowania zarządzania narzędziami wzgl. /FBSP Opis funkcjonowania ShopMill Narzędzia ręczne Narzędzia ręczne występują tylko na liście narzędzi a nie w magazynie. Muszą one być ręcznie zakładane do wrzeciona.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 237

5

Zakres czynności obługowych parametry

10.00

5.4 Zarządzanie narzędziami ShopMill, MMC 100.2 (od w. opr. 5.3)

5

Lista zużycia narzędzi

Na tej liście ustala się, jakie dane zużycia (długość i promień/średnica) są uwzględniane. Można również ustalić dla narzędzia następujące nadzory: • nadzór efektywnego czasy pracy (żywotność) • nadzór liczby wprowadzeń narzędzia do pozycji roboczej • Dodatkowe dane dot. stanu narzędzia (blokada narzędzia, narzędzie w stałym miejscu, narzędzie nadwymiarowe) Kodowanie miejsca Poprzez daną maszynową można ustalić, czy wszystkie narzędzia mają być kodowane na miejsca stałe czy zmienne. • Przy kodowaniu na miejsca stałe narzędzie jest na stałe przyporządkowane do miejsca w magazynie. Ten wariant można zastosować w przypadku maszyn z magazynem talerzowym. • Przy kodowaniu na miejsca zmienne narzędzie może zostać odłożone na miejsce inne niż to, z którego je pobrano. Ten wariant można stosować w przypadku maszyn z magazynem łańcuchowym. Na otoczce graficznej można w masce zużycia narzędzi stosować pojedyncze narzędzia z kodowaniem na stałe miejsce. Na liście magazynu miejsca magazynowe są wyszczególniane z narzędziami i każdorazowo następuje wyświetlenie, czy miejsce magazynowe jest zablokowane czy nie i jaka właściwość została przypisana aktywnemu narzędziu (np. narzędzie nadwymiarowe).

Lista magazynu

5.4.1 Zakres działania
Funkcjonowanie
Zarządzanie narzędziami ShopMill wspiera następujące typy narzędzi, parametry narzędzi i parametry magazynu: - 120 frez trzpieniowy - 200 wiertło spiralne - 220 wiertło do nakiełków - 710 czujnik 3-wymiarowy - 711 czujnik krawędziowy - 110 walcowy frez do matryc - 111 frez z głowicą kulistą - 121 frez trzpieniowy z zaokrąglonym narożnikiem - 155 frez w kształcie ściętego stożka - 156 frez w kształcie ściętego stożka z zaokrąglonym narożnikiem - stożkowy frez do matryc

5 - 238

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

5.4 Zarządzanie narzędziami ShopMill, MMC 100.2 (od w. opr. 5.3)

10.00

Zakres czynności obsługowych parametry

5

Parametry narzędzia

- miejsce w magazynie / numer magazynu - typ narzędzia - nazwa narzędzia - numer duplo - geometria długość 1 - geometria promień - zużycie długość 1 - zużycie promień - rodzaj nadzoru żywotności - żywotność - liczba sztuk - stan narzędzia: narzędzie zablokowane - stan narzędzia: narzędzie nadwymiarowe (prawa lub lewa połówka miejsca) - stan narzędzia: narzędzie w stałym miejscu - promień zaokrąglenia - kąt dla stożkowych narzędzi frezarskich Magazyn zablokowany

Parametry magazynu

5.4.2 Wybór listy narzędzi
Kolejność czynności obsługowych
Parametry

Wybór przyciskiem programowanym

Lista narzędzi

Po otwarciu po raz pierwszy zakresu czynności obsługowych "Parametry" jest automatycznie wyświetlane menu lista narzędzi. W innym przypadku należy je odpowiednio wybrać przy pomocy przycisku programowanego.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 239

5

Zakres czynności obługowych parametry

5.4 Zarządzanie narzędziami ShopMill, MMC 100.2 (od w. opr. 5.3)

10.00

5

5.4.3 Utworzenie nowego narzędzia
Funkcjonowanie Nowe narzędzia tworzycie na liście narzędzi. Jest przy tym wyświetlany wybór typów narzędzi. Typ narzędzia określa, jakie dane geometryczne są wymagane i jak są one brane do obliczeń. Są do dyspozycji następujące powszechnie stosowane typy narzędzi:
- frez trzpieniowy - wiertło spiralne - wiertło do nakiełków - czujnik krawędziowy - czujnik 3-wymiarowy - walcowy frez do matryc - frez z głowicą kulistą - frez trzpieniowy z zaokrągl. narożn. - frez w kształcie ściętego stożka - frez w kształcie ściętego stożka z zaokrąglonym narożnikiem - stożkowy frez do matryc

Kolejność czynności obsługowych Wybór przyciskiem programowanym
Lista narzędzi Nowe narzędzie

Przy pomocy przycisków kursora wybierzcie pożądane miejsce narzędzia
Frez

...

Narzędzia trójwymiar.

i naciśnijcie przycisk programowany pożądanego typu narzędzia. Nowe narzędzie jest utworzone.

Narzędzia trójwymiarowe Typ 110 111 121
155 156 157

Dla narzędzi trójwymiarowych muszą dodatkowo do danych geometrycznych na liście narzędzi zostać podane jeszcze dalsze parametry. Nazwa Parametry dodatkowe Frez walcowy do matryc Frez z głowicą kulistą Promień zaokrąglenia Frez trzpieniowy z zaokrąglonym naroż- Promień zaokrąglenia nikiem Frez w kształcie stożka ściętego Kąt dla narzędzi stożkowych Frez w kształcie stożka ściętego Promień zaokrąglenia, kąt dla narzędzi z zaokrąglonym narożnikiem stożkowych Frez stożkowy do matryc Kąt dla narzędzi stożkowych
© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 240

5

5.4 Zarządzanie narzędziami ShopMill, MMC 100.2 (od w. opr. 5.3)

10.00

Zakres czynności obsługowych parametry

5

Dane szczegół.

Naciśnijcie przycisk programowany "Dane szczegółowe" i wpiszcie promień zaokrąglenia wzgl. kąt dla stożkowych narzędzi frezarskich.

5.4.4 Utworzenie zestawu danych korekcyjnych dla ostrza 1/2
W przypadku zarządzania narzędziami ShopMill możecie narzędziom o 2 ostrzach, np. pogłębiaczowi z pilotem prowadzącym, każdorazowo przyporządkować różne dane korekcyjne (dla każdego ostrza).

Długość 2 Długość 1

Pod korekcją narzędzia dla ostrza 1 (D1) wzgl. 2 (D2) są zapisywane wszystkie parametry narzędzia, które to narzędzie opisują. Są to • typ narzędzia (identyczny dla ostrza 1 i 2) • wartości geometryczne (długość, promień, kąt) i • wartości zużycia (długość, promień) W przypadku programów ISO (np. ISO dialekt 1) musi zostać podany numer H. Odpowiada on określonemu zestawowi korekcji narzędzia. Przy utworzeniu nowego narzędzia działa automatycznie zestaw korekt dla ostrza 1. Korekcja narzędzia dla Aby utworzyć korekcje narzędzia dla narzędzia z 2. 2. ostrza ostrzem, naciśnijcie przycisk programowany "2. ostrze". Wybór przyciskiem programowanym
2. ostrze

Jest wyświetlana lista bez wartości korekcji 2. ostrza. Gdy wprowadzicie odpowiednie wartości, zostaną utworzone korekcje dla 2. ostrza wybranego narzędzia.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 241

5

Zakres czynności obługowych parametry

10.00

5.4 Zarządzanie narzędziami ShopMill, MMC 100.2 (od w. opr. 5.3)

5

5.4.5 Zmiana nazwy narzędzia
Narzędzie nowo utworzone na liście narzędzi uzyskuje automatycznie nazwę wybranej grupy narzędzi. To określenie możecie dowolnie zmienić na • nazwę narzędzia, np. "frezdopl_120mm" albo • numer narzędzia np. "1". Nazwa narzędzia może zawierać max 17 znaków. Są dopuszczalne litery (oprócz umlautów), cyfry, podkreślnik "_". kropki "." i kreski skośne "/".

5.4.6 Utworzenie narzędzia duplo / siostrzanego
Narzędzie duplo / siostrzane jest to narzędzie, które można stosować do takiej samej obróbki jak już istniejące narzędzie (np. użycie po pęknięciu narzędzia). Przy utworzeniu narzędzia jako narzędzie siostrzane musi zostać wprowadzona taka sama nazwa jak w przypadku porównywalnego narzędzia. Potwierdźcie nazwę przyciskiem "Input" i numer duplo narzędzia siostrzanego jest automatycznie zwiększany o 1. Kolejność przy wprowadzaniu narzędzi siostrzanych do pozycji roboczej jest określana przez numer duplo DP.

5.4.7 Narzędzia ręczne
Narzędzia ręczne są to narzędzia, które są potrzebne podczas obróbki i występują tylko na liście narzędzi a nie w magazynie. Narzędzia te muszą być ręcznie wkładane do wrzeciona i wyjmowane. Producent maszyny Proszę przestrzegać danych producenta maszyny.

5 - 242

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych parametry

5.4 Zarządzanie narzędziami ShopMill, MMC 100.2 (od w. opr. 5.3)

5

5.4.8 Utworzenie danych zużycia narzędzia
Dane zużycia utworzonego narzędzia wprowadzacie na liście zużycia narzędzi.

Wybór przyciskiem programowanym

Zużycie narzędzia
Zużycie narzędzi
P1. Typ Nazwa narzędzia 1. ostrze ∆dług. Żywotn. Sztuk

2. ostrze

Sortuj >

Lista narz.

Zuż. narz.

Magazyn

Przes. pkt. zer.

Parametry R

Przykład listy zużycia narzędzi ze zmienną zajętością miejsc Naddatki dla dłu- długości (∆długość) i promienia (∆promień) / -średnica (∆∅). gości i promieni Oznaczają przy tym:
• Na liście zużycia narzędzi wprowadzacie dla narzędzi wartości delta dla wartość delta dodatnia wartość delta ujemna
Promień Promień Długośćnaddatek niedomiar

(potem obr. dokładna) (zużycie)

∆L=∆długości ∆R=∆promienia Naddatki/niedomiary w przypadku frezu z zaokr. narożnikiem Wartości korekcji wpisane pod "lista narzędzi" i "zużycie narzędzi" działają automatycznie, gdy tylko narzędzie zostanie wywołane i wprowadzone do wrzeciona. © Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 243

5

Zakres czynności obługowych parametry

10.00

5.4 Zarządzanie narzędziami ShopMill, MMC 100.2 (od w. opr. 5.3)

5

5.4.9 Nadzór narzędzi
Na liście zużycia narzędzi możecie nadać każdemu narzędziu następujący nadzór i właściwości: • żywotność • liczba sztuk • dalsze właściwości narzędzia - zablokowanie narzędzia - narzędzie na stałe miejsce - narzędzie nadwymiarowe Dalsze wskazówki Nadzory narzędzia są uaktywniane poprzez daną maszynową. Proszę przestrzegać danych producenta maszyny! Wybór przyciskiem programowanym Żywotność T
Parametry Zużycie narzędzia

Nadzór żywotności odnosi się do ostrza narzędzia (D1 wzgl. D2), które aktualnie pracuje, i tylko wtedy, gdy nadzór narzędzia został w tym celu uaktywniony. Podawanie czasu następuje w rastrze minutowym i może zostać odpowiednio wprowadzony. Jeżeli pozostały czas jest < 0, wówczas narzędzie jest nastawiane na stan zablokowania. Po następnej zmianie nie jest już ono używane. Jeżeli narzędzie zostanie przez proces zmiany ponownie zaprogramowane, wówczas następuje sprawdzenie, czy czas żywotności już upłynął. Jeżeli tak, do pozycji roboczej jest wprowadzane narzędzie zamienne (siostrzane), o ile takie jest. Pod tym parametrem możecie zadać, ile razy narzędzie może zostać założone do wrzeciona. Gdy liczba ta wynosi zero, narzędzie jest zablokowane. Poprzez parametry T/C uaktywniacie pożądany nadzór przy pomocy przycisku "Alternatywa". W odpowiednim polu wprowadzania wprowadzacie pożądaną wartość. Możecie nadać narzędziu następujące dalsze właściwości: • G: zablokowanie narzędzia, np. gdy ostrze narzędzia jest zużyte.

Liczba sztuk

Alternatywa

Dalsze właściwości narzędzia

5 - 244

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych parametry

5.4 Zarządzanie narzędziami ShopMill, MMC 100.2 (od w. opr. 5.3)

5Alternatywa

U: narzędzie nadwymiarowe, tzn. w przypadku narzędzia nadwymiarowego sąsiednie miejsca w magazynie (na lewo i prawo) są każdorazowo zablokowane do połowy. • P: narzędzie na stałe miejsce, tzn. narzędzie jest na stałe przyporządkowane do miejsca w magazynie (kodowane na miejsce stałe) Przy pomocy przycisków kursora możecie wybrać pożądaną funkcję i uaktywnić przyciskiem programowanym "Alternatywa".

5.4.10 Lista magazynu
Magazyn Nazwa narzędzia Blokada miejsca w magazynie Blokada Stan miejsca narzędzia Alternatywa

Lista narz.

Zuż. narz.

Magazyn

Przes. pkt. zer.

Parametry R

Przykład dla magazynu ze zmienną zajętością

Zablokowanie miejsca w magazynie

Miejsca w magazynie mogą zostać zarezerwowane wzgl. zablokowane dla przewidzianych narzędzi, np. w przypadku narzędzi nadwymiarowych. Wybrać pożądane miejsce w magazynie. W kolumnie "blokada miejsca" należy tak długo przełączać przyciskiem programowanym "Alternatywa", aż w odpowiednim polu ukaże się "G" (= zablokowane). Blokada miejsca jest teraz aktywna. Narzędzia nie można już załadować w to miejsce w magazynie.

Alternatywa

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 245

5

Zakres czynności obługowych parametry

10.00

5.4 Zarządzanie narzędziami ShopMill, MMC 100.2 (od w. opr. 5.3)

5

Stan narzędzia

W kolumnie "stan narzędzia" następuje wyświetlanie, jakie właściwości zostały przyporządkowane każdorazowo aktywnemu narzędziu: • G: narzędzie jest zablokowane • U: narzędzie jest nadwymiarowe • P: narzędzie jest na stałym miejscu

5.4.11 Skasowanie narzędzia
Funkcjonowanie Narzędzia mogą być kasowane na liście narzędzi. Kolejność czynności obsługowych Wybierzcie pożądane narzędzie.
Skasuj narzędzie Skasuj

Naciśnijcie przycisk programowany "Skasuj narzędzie" i potwierdźcie przez "Skasuj". Dane wybranego narzędzia są kasowane, miejsce w magazynie, w którym znajdowało się wskazane narzędzie, jest zwalniane.

5.4.12 Zmiana typu narzędzia
Funkcjonowanie Na liście narzędzi można zmienić typ narzędzia na inny. Kolejność czynności obsługowych Wybierzcie pożądane narzędzie. Kursor jest ustawiony w polu wprowadzania "Typ". Przy pomocy przycisku "Alternatywa" przełączcie na pożądany typ narzędzia. Są wyświetlane pola wprowadzania dla nowego typu narzędzia.

Alternatywa

5 - 246

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych parametry

5.4 Zarządzanie narzędziami ShopMill, MMC 100.2 (od w. opr. 5.3)

5

5.4.13 Załadowanie narzędzia
Funkcjonowanie Z listy narzędzi narzędzie może zostać załadowane bezpośrednio do wrzeciona albo do wolnego miejsca w magazynie. Kolejność czynności obsługowych Warunek Dana maszynowa dla zarządzania narzędziami z ładowaniem/rozładowaniem jest nastawiona. Dalsze wskazówki Proszę przestrzegać danych producenta maszyny! Wybór przyciskami programowanymi
Parametry Lista narzędzi

Jest wyświetlane menu "lista narzędzi". Wybierzcie pożądane narzędzie.
Załaduj

Naciśnijcie przycisk "Załaduj". Zostanie wyświetlone okno "Wolne miejsce" z numerem pierwszego wolnego miejsca w magazynie. Teraz macie możliwość wprowadzenia nowego numeru miejsca albo

Wrzeciono

załadowania narzędzia bezpośrednio do wrzeciona. Rozpoczyna się proces załadowania. Narzędzie jest ładowane do podanego miejsca w magazynie. Proces ładowania jest anulowany.

OK

(

r Anuluj

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 247

5

Zakres czynności obługowych parametry

5.4 Zarządzanie narzędziami ShopMill, MMC 100.2 (od w. opr. 5.3)

10.00

5

5.4.14 Rozładowanie narzędzia
Funkcjonowanie Przy rozładowaniu narzędzie jest usuwane z magazynu i wpisywane na listę narzędzi na miejsce odłożenia. Zestaw danych korekcyjnych narzędzia pozostaje zachowany. Rozładowane narzędzie nie posiada w miejscu odłożenia żadnego numeru miejsca. Kolejność czynności obsługowych Warunki Dana maszynowa dla zarządzania narzędziami z ładowaniem/rozładowaniem jest nastawiona. Dalsze wskazówki Proszę przestrzegać danych producenta maszyny! Wybór przyciskiem programowanym
Parametry Lista narzędzi

Jest wyświetlane menu "lista narzędzi". Wybierzcie pożądane narzędzie.

Rozładuj

Naciśnijcie przycisk programowany "Rozładuj". Narzędzie jest usuwane z magazynu i zapisywane w miejscu odłożenia.

5 - 248

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

5.4 Zarządzanie narzędziami ShopMill, MMC 100.2 (od w. opr. 5.3)

10.00

Zakres czynności obsługowych parametry

5

5.4.15 Sortowanie narzędzi na liście narzędzi
Funkcjonowanie Narzędzia mogą być sortowane na liście według zajętości magazynu, nazwy narzędzia (alfabetycznie) albo typu narzędzia. Przy sortowaniu według zajętości magazynu są jednocześnie wyświetlane wolne miejsca w magazynie. Kolejność czynności obsługowych Wybór przyciskami programowanymi
Lista narzędzi Zużycie narzędzia Sortuj > Sortuj >

albo

Według magazynu

albo

Według nazwy

albo

Według typu

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 249

5

Zakres czynności obługowych parametry

5.4 Parametry R (parametry obliczeniowe)

10.00

5

5.5 Parametry R (parametry obliczeniowe)
5.5.1 Funkcjonowanie
Funkcjonowanie Parametry są czytane i zapisywane przez programy. W tym zakresie czynności obsługowych parametry mogą być zmieniane ręcznie.

5.5.2 Zmiana / kasowanie / poszukiwanie parametrów R
Funkcjonowanie Jedna dana maszynowa ustala pewną ilość specyficznych dla kanału parametrów R. Zakres: R0 - R999 (zależnie od danej maszynowej). W zakresie tym nie występują żadne luki w numerowaniu. Kolejność czynności obsługowych
Parametry R

Jest otwierane okno „Parametry R specyficzne dla kanału”. Parametry specyficzne dla kanału są wyświetlane. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Przy pomocy przycisków Przewijanie” możecie przewijać w jedną i drugą stronę. Zmiana parametrów: Ustawcie beleczkę kursora na odpowiednie pole wprowadzania i wprowadźcie wartości.

5 - 250

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

12.97

Zakres czynności obsługowych parametry

5.4 Parametry R (parametry obliczeniowe)

5

Skasuj zakres Skasuj wszystko Anuluj OK

Skasowanie parametrów: Wyświetla znaczek, do którego można wpisać, jaki zakres parametrów Rx do Ry ma być skasowany. Cały zakres parametrów R jest kasowany, tzn. wszystkie wartości są nastawione na „0” (MMC 103). Anuluje wprowadzenia. Kasuje podany zakres. Poszukiwanie parametrów: Przy pomocy przycisku programowanego „Znajdź” jest wyświetlane okno do wprowadzenia parametru. Z klawiatury numerycznej wprowadźcie pożądany numer parametru R. Po naciśnięciu przycisku „Input”, jeżeli parametr istnieje, następuje automatycznie ustawienie na ten parametr. Dalsze wskazówki Wprowadzanie i kasowanie parametrów może zostać zablokowane przełącznikiem z zamkiem.

Znajdź

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 251

5

Zakres czynności obługowych parametry

5.5 Dane nastawcze

10.00

5

5.6 Dane nastawcze
5.5.1 Ograniczenie pola roboczego
Funkcjonowanie Przy pomocy funkcji „Ograniczenie pola roboczego” można we wszystkich osiach kanału ograniczyć obszar roboczy, w którym ma się poruszać narzędzie. Można przy jej pomocy ustanowić strefy ochronne w przestrzeni roboczej, które są zablokowane dla ruchów narzędzia. Kolejność czynności obsługowych
Dane nastawcze Ogranicz. pola rob.

Nacisnąć przycisk programowany „Dane nastawcze”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Nacisnąć przycisk programowany „Ograniczenie pola roboczego”. Jest wyświetlane okno "Ograniczenie pola roboczego". Zmiana ograniczenia pola roboczego: Ustawcie kursor w pożądanym polu. Z klawiatury numerycznej wprowadźcie nowe wartości. Dolna wzgl. górna granica strefy ochronnej zmienia się odpowiednio do wprowadzeń. Każdorazowe ograniczenie pola roboczego uaktywniajcie przyciskiem Toggle”. W rodzaju pracy „MDA” i „Automatyka” ograniczenie pola roboczego odpowiednio do nastawionych danych nastawczych staje się w ramach aktywnego programu NC aktywne dopiero po poleceniu „WALIMON”. Dalsze wskazówki Funkcja „Ograniczenie pola roboczego” może zostać zablokowana przy pomocy przełącznika z zamkiem.

5 - 252

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

12.97

Zakres czynności obsługowych parametry

5.6 Dane nastawcze

5

5.5.2 Dane Jog
Funkcjonowanie Posuwy należy podawać w jednostkach podanych przez funkcję G. Funkcje G Posuw Jog Jog-ciągły G94 G95 • • posuw w mm (calach)/min posuw na obrót w mm (calach)/obr

Wartość posuwu w pracy Jog ruch impulsowy: ruch w osi trwa tak długo, jak długo przycisk jest naciśnięty. ruch ciągły: ruch w osi trwa po jednorazowym naciśnięciu przycisku aż - przycisk zostanie ponownie naciśnięty, - nastąpi NC-Stop, - nastąpi Reset, - zadziała wyłącznik krańcowy programowy/sprzętowy.

Przyrost zmienny

Wartość przyrostu zmiennej Jog Następujące dane ukazują się tylko wtedy, gdy jest wrzeciono: Prędkość obrotowa wrzeciona w pracy Jog

Prędkość wrzeciona w pracy Jog Wrzeciono

Dane Jog dla wrzeciona prowadzącego (Master): • Nr wrzeciona: nazwa wrzeciona prowadzącego • Kierunek obrotów: kierunek obrotów wrzeciona • Prędkość obrotowa wrzeciona: prędkość obrotowa wrzeciona prowadzącego w pracy Jog Kolejność czynności obsługowych

Dane nastawcze Dane Jog

Nacisnąć przycisk programowany Dane nastawcze”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Nacisnąć przycisk programowany „Dane Jog). Jest otwierane okno „Dane Jog”.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 253

5

Zakres czynności obługowych parametry

5.6 Dane nastawcze

10.00

5

Zmiana danych Jog: Ustawcie beleczkę kursora w odpowiednim polu wprowadzania i wpiszcie nową wartość wzgl. wybierzcie nową wartość przyciskiem „Toggle”. Dalsze wskazówki Wartości graniczne maksymalnych i minimalnych dopuszczalnych wartości są ustalone w danych maszynowych.

5.6.3 Dane wrzeciona
Funkcjonowanie Max/min Ograniczenie prędkości obrotowej wrzeciona w polach max/min może nastąpić tylko w ramach wartości granicznych ustalonych w danych maszynowych. Programowane górne ograniczenie prędkości obrotowej (G96) przy stałej prędkości skrawania. Kolejność czynności obsługowych
Dane nastawcze

Programowane

Nacisnąć przycisk programowany „Dane nastawcze”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Nacisnąć przycisk programowany „Dane wrzeciona”. Jest otwierane okno „Ograniczenie danych wrzeciona”. Zmiana danych wrzeciona: Ustawcie beleczkę kursora w odpowiednim polu wprowadzania i wpiszcie nową wartość wzgl. przyciskiem „Toggle” wybierzcie nową wartość. Dalsze wskazówki

Dane wrzeciona

5 - 254

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

12.97

Zakres czynności obsługowych parametry

5.6 Dane nastawcze

5

• •

Maksymalne i minimalne dopuszczalne wartości graniczne są ustalone w danych maszynowych. Funkcja „Dane wrzeciona” ukazuje się tylko wtedy, gdy wrzeciono jest.

5.6.4 Posuw w pracy próbnej DRY
Funkcjonowanie Wprowadzany tutaj posuw będzie przy wybraniu funkcji „Posuw pracy próbnej” (sterowanie programem) w rodzaju pracy „automatyka” stosowany przy wykonywaniu programu zamiast posuwu zaprogramowanego. Kolejność czynności obsługowych
Dane nastawcze Posuw DRY

Nacisnąć przycisk programowany „Dane nastawcze”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Nacisnąć przycisk programowany „Posuw DRY”. Jest otwierane okno „Posuw w pracy próbnej”. Zmiana posuwu w pracy próbnej: Wpiszcie nową wartość.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 255

5

Zakres czynności obługowych parametry

5.6 Dane nastawcze

10.00

5

5.6.5 Kąt startowy przy gwintowaniu
Funkcjonowanie Przy gwintowaniu jest wyświetlana pozycja startowa wrzeciona prowadzącego jako kąt początkowy. Przez zmianę kąta można, gdy operacja gwintowania jest powtarzana, nacinać gwint wielozwojny.

Przesunięcie kąta startowego w ° Kąt startowy dla gwintu (dane nastawcze)

Kolejność czynności obsługowych
Dane nastawcze Kąt startowy

Nacisnąć przycisk programowany „Dane nastawcze”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Zmiana kąta startowego: Nacisnąć przycisk programowany „Kąt startowy”. Jest otwierane okno „Kąt startowy dla gwintu”. Wpiszcie nową wartość.

5 - 256

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

12.97

Zakres czynności obsługowych parametry

5.6 Dane nastawcze

5

5.6.6 Pozostałe dane nastawcze
Funkcjonowanie Są w formie tabelarycznej wyświetlane wszystkie dane nastawcze sterowania posortowane według danych ogólnych (tzn. specyficznych dla NCK), specyficznych dla kanału i specyficznych dla osi. Treść obejmuje zarówno dane nastawcze na pionowych przyciskach programowanych jak ograniczenie pola roboczego, dane Jog itd., jak specjalne dane nastawcze jak krzywki programowe, ruch oscylacyjny, kompensacje itd. Kolejność czynności obsługowych
Dane nastawcze

Nacisnąć przycisk programowany Dane nastawcze”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Wyświetlenie danych nastawczych: Nacisnąć przycisk programowany „Pozostałe”. Poziomy i pionowy pasek przycisków programowanych zmieniają się. Wybierzcie typ: • Jest otwierane okno Ogólne dane nastawcze „($SN_)”. • Jest otwierane okno „Specyficzne dla kanału dane nastawcze($SC_)”. • Jest otwierane okno „Specyficzne dla osi dane nastawcze” ($SA_). Są każdorazowo wyświetlane aktualne dane nastawcze odpowiedniego typu $SN_, $SC_ wzgl. $SA_. Przy pomocy przycisków przewijania możecie przewijać do przodu i do tyłu. Poszukiwanie danych nastawczych: W oknie „Poszukiwany tekst” wprowadźcie poszukiwaną daną nastawczą (wystarczy oznaczenie początkowe). Jeżeli jest wiele danych nastawczych o tym samym oznaczeniem początkowym, możecie przy pomocy „Znajdź następny” wyświetlić dalsze dane.

Pozostałe

Ogólne dane nast. Spec dla kan. dane nast. Spec. dla osi dane nast.

Znajdź

Znajdź następny

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 257

5

Zakres czynności obługowych parametry

5.6 Dane nastawcze

10.00

5

Zmiana danych nastawczych Ustawcie kursor w odpowiednim polu wprowadzania i wpiszcie nową wartość. Dalsze wskazówki Dane dają się edytować albo nie w zależności od ochrony przed dostępem.

5.6.7 Obszary ochrony
Funkcjonowanie Przy pomocy funkcji „Obszary ochrony” możecie chronić różne elementy maszyny, jej wyposażenie jak też obrabiany przedmiot przed nieprawidłowymi ruchami. Możecie wyświetlać graficznie maksymalnie 10 programowanych obszarów ochrony w płaszczyznach G17, G18 i G19. Bliższe dane dotyczące obszarów ochrony patrz /PGA/, Instrukcja programowania, przygotowanie pracy. Kolejność czynności obsługowych
Dane nastawcze Obszary ochrony

Nacisnąć przycisk programowany „Dane nastawcze”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Nacisnąć przycisk programowany „Obszary ochrony”. Jest wyświetlane okno „Ograniczenia pola roboczego i obszary ochrony”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się ponownie. Nacisnąć przycisk programowany „Obszar ochrony +” Obszar wzgl. „Obszar ochrony -„. ochrony Jest kolejno wyświetlanych maksymalnie 10 obszarów ochrony. Wybierzcie płaszczyznę, w której jest położony pożądany obszar ochrony:

Obszar ochrony +

G17 G18 G19

• • •

płaszczyzna G17 (X, Y; kierunek dosuwu Z) płaszczyzna G18 (Z,X; kierunek dosuwu Y) płaszczyzna G19 (Y, Z; kierunek dosuwu X)

5 - 258

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

12.97

Zakres czynności obsługowych parametry

5.7 Przesunięcie punktu zerowego

5

5.7 Przesunięcie punktu zerowego
5.7.1 Funkcjonowanie
Punkt zerowy maszyny Wartości rzeczywiste są po dokonaniu dosunięcia do punktu / narzędzia zerowego odniesione do punktu zerowego maszyny. Program obróbki odnosi się do punktu zerowego obrabianego przedmiotu. Punkt zerowy maszyny i punkt zerowy obrabianego przedmiotu nie muszą się pokrywać. W zależności od rodzaju i zamocowania obrabianego przedmiotu odległość między punktem zerowym maszyny i punktem zerowym obrabianego przedmiotu może być różna. W programie obróbki to przesunięcie punktu zerowego jest uwzględniane. Przesunięcie punktu zerowego w przypadku frezarki

Działające przesunięcie punktu zerowego

P punkt ustawienia narzędzia W punkt zerowy obrabianego przedmiotu F punkt odniesienia sań XMR, ZMR współrzędne punktu odniesienia XMW, ZMWprzesunięcie punktu zerowego M punkt zerowy maszyny R punkt odniesienia maszyny WR punkt odniesienia obrabianego przedmiotu Działające w osi przesunięcie punktu zerowego $P_ACTFRAME = .. wynika z sumy następujących przesunięć punktu zerowego:

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 259

5

Zakres czynności obługowych parametry

5.7 Przesunięcie punktu zerowego

10.00

5

Nastawiane przesunięcie punktu zerowego

W wywołanym programie obróbki możecie przy pomocy G54 do G57 i dalszych funkcji G albo przy pomocy $P_IFRAME=.. uaktywnić nastawne przesunięcie punktu zerowego. Bazowe przesunięcie punktu zerowego (frame bazowy): jest ono wyświetlane jak nastawne przesunięcie punktu zerowego.

Przy pomocy programowanego przesunięcia punktu zerowego Programowane przesu- $P_PFRAME=.. możecie w wywołanym programie obróbki nięcie punktu zerowego zaprogramować dla osi geometrycznych i dodatkowych dodatkowe przesunięcie punktu zerowego. Wartości zaprogramowanych przesunięć są kasowane na końcu programu albo przez Reset. Zewnętrzne przesunięcie punktu zerowego Przesunięcie DRF Dodatkowo do wszystkich przesunięć, które ustalają położenie punktu zerowego obrabianego przedmiotu, można dokonać zewnętrznego przesunięcia pokrętłem (przesunięcie DRF) albo z PLC. Differential Resolver Function: funkcja NC, które w połączeniu z elektronicznym kółkiem ręcznym wytwarza krokowe przesunięcie punktu zerowego w pracy automatycznej. Frame jest potocznym pojęciem dla wyrażenia geometrycznego, które opisuje instrukcję obliczania, np. przesunięcia i obrotu. Przy pomocy frame opisuje się przez podanie współrzędnych albo kątów, wychodząc od aktualnego układu współrzędnych obrabianego przedmiotu, położenie docelowego układu współrzędnych. Możliwe frame • frame bazowy (przesunięcie bazowe) • frame ustawiane (G54 ... G599 • frame programowane Literatura: /PG/, Instrukcja programowania, Przygotowanie pracy Komponenty okna Okno może składać się z następujących instrukcji obliczeniowych: • przesunięcie punktu zerowego, TRANS, ATRANS • obrót, ROT, AROT • skalowanie, SCALE, ASCALE • lustrzane odbicie, MIRROR, AMIRROR W programie obróbki mogą przy pomocy G53 być pojedynczymi blokami wyłączane wszystkie przesunięcia punktu zerowego.
© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

Okno

Komponenty okna

5 - 260

5

12.97

Zakres czynności obsługowych parametry

5.7 Przesunięcie punktu zerowego

5

5.7.2 Zmiana nastawianego przesunięcia punktu zerowego (G54 ...)
$P_UIFR[] Przesunięcie zgrubne Funkcjonowanie Przy pomocy tego identyfikatora możecie w programie zmienić ustawiane przesunięcie punktu zerowego. Wartość przesunięcia zgrubnego jest ustalana dla każdorazowej osi.

Przesunięcie dokładne Poprzez MD 9451 WRITE_ZOA_FINE_LIMIT są ustalane (od wersji oprogradokładnie granice danych (bezwzględnie) dla przesunięcia mowania 4.3) punktu zerowego. Przesunięcie dokładne jest wyświetlane na obrazie „Ustawiane przesunięcie punktu zerowego”. Uaktywnienie przesunięcia przez MD MM_FRAME_FINE_TRANS. Okno bazowe (od wersji oprogramowania 4.3) Bazowe przesunięcie punktu zerowego jest wyświetlane tak, jak przesunięcie nastawiane, i może zostać zmienione przyciskiem programowanym „Bazowe PPZ” na obrazie „Przegląd przesunięć punktu zerowego”. Producent maszyny Uaktywnienie bazowego przesunięcia punktu zerowego następuje przez daną maszynową. Może zostać wpisana wartość obrotu wokół każdorazowej osi geometrii (np. X, Y, Z). Obrót jest możliwy tylko wokół osi geometrii. Współczynnik skali może zostać ustalony dla każdorazowej osi. Lustrzane odbicie każdorazowej osi wokół punktu zerowego układu współrzędnych może zostać uaktywnione i wyłączone. Kolejność czynności obsługowych
Przes. pkt. zerowego

Obrót

Skala Odbicie lustrzane

Nacisnąć przycisk programowany „Przesunięcie punktu zerowego”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Jest otwierane okno „Ustawiane przesunięcia punktu zerowego”.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 261

5

Zakres czynności obługowych parametry

5.7 Przesunięcie punktu zerowego

10.00

5

PPZ +

PPZ -

wzgl.

Wybrane PPZ

Przejmij pozycję

Przy pomocy NV+/NV- przegląda się nastawiane przesunięcia punktu zerowego, przy czym w przycisku programowanym jest wyświetlany każdorazowo następny identyfikator (np. G55). Przycisk programowany „Wybrane przesunięcie punktu zerowego” przełącza obraz na wybrane w NC nastawiane przesunięcie punktu zerowego. Jeżeli w NC nastawialne przesunięcie punktu zerowego nie jest wybrane, obsługa jest o tym informowana poprzez tekst dialogowy. Przycisk programowany „Przejmij pozycję” jest wyświetlany tylko wtedy, gdy w polu wprowadzania można wpisać pozycję osi. Jest ona przejmowana przyciskiem „Przejmij pozycję”. Możecie w sposób zamierzony wybrać przesunięcie punktu zerowego poprzez nazwę albo z przeglądu przesunięć. Zmiana wartości Wybierzcie przeznaczone do zmiany przesunięcie punktu zerowego i ustawcie kursor na zmienianym elemencie (np. przesunięcie) i zastąpcie aktualną wartość wartością nową wzgl. przyciskiem „Toggle” (w przypadku lustrzanego odbicia) wybierzcie nową wartość.

Przejdź do

Zapisz

Przesunięcia punktu zerowego są zapisywane w pamięci, tzn. przenoszone do NC. Zmienione wartości są zamieniane na poprzednie. Jeżeli opuści się obraz „Nastawiane przesunięcie punktu zerowego”, bez zapisania zmiany wyświetlanych wartości, wówczas w oknie dialogowym następuje zapytanie, co ma się stać ze zmianami. Określenie nastawianego przesunięcia punktu zerowego: Jest otwierane okno „Środek pomiaru”. W polu „Środki pomiaru” wprowadźcie w polu „T-Nr.” narzędzie a w polu „D-Nr.” - ostrze.

Odrzuć

Obliczenie PPZ

5 - 262

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych parametry

5.7 Przesunięcie punktu zerowego

5

Przy pomocy przycisku „Toggle” jest • wybierany odpowiedni parametr długości (1, 2, 3) i kierunek (+, -, brak), • wybierane uwzględnienie i kierunek promienia 1 (+, -, brak), • wybierane uwzględnienie i kierunek swobodnie wprowadzanego przesunięcia 1 (+, -, brak).

OK

Przeliczenie nastawnych przesunięć punktu zerowego: Odpowiednio wybrany parametr przesunięcia punktu zerowego jest obliczany przy uwzględnieniu odnośnych pozycji osi i konstelacji nastawionej w oknie „Środek pomiarowy”. Dalsze wskazówki Wprowadzenie może zostać zablokowane przełącznikiem z zamkiem.

5.7.3 Wyświetlenie pozostałych przesunięć punktu zerowego
Funkcjonowanie Na przeglądzie są wyszczególnione wszystkie istniejące nastawne przesunięcia punktu zerowego. Ilość możliwych przesunięć jest ustalona przez daną maszynową. Pierwsze nastawiane przesunięcia punktu zerowego G54 do G57 są prowadzone pod oznaczeniem $P_UIFR[1] do $P_UIFR[4]. Kolejność czynności obsługowych
Przesunięcie pkt. zer. Przejdź do

Naciśnijcie przyciski programowane „Przesunięcie punktu zerowego” i „Przejdź do”. Jest otwierane okno „Proszę wybrać identyfikator G”. Wybranie przesunięć punktu zerowego: Macie dwie możliwości wybrania punktu zerowego: • wpiszcie pożądaną nazwę albo • ustawcie beleczkę kursora na pożądane przesunięcie i naciśnijcie przycisk „Enter”.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 263

5

Zakres czynności obługowych parametry

5.7 Przesunięcie punktu zerowego

10.00

5

Nastawne PPZ

Wyświetlenie innych przesunięć punktu zerowego: Jest wyświetlany przegląd dających się nastawić przesunięć punktu zerowego (patrz punkt „Nastawiane przesunięcie punktu zerowego”). Są wyświetlane wartości uaktywnionych przesunięć punktu zerowego (patrz punkt „Aktywne wartości nastawianego przesunięcia punktu zerowego”). Są wyświetlane wartości uaktywnionego programowanego przesunięcia punktu zerowego. Wartość sumaryczna aktywnych przesunięć punktu zerowego jest wyświetlana dla osi. Jest wyświetlany przegląd zewnętrznych przesunięć punktu zerowego.

Aktywne nast. PPZ Aktywne progr. PPZ Suma akt. PPZ Zewnętrzne PPZ

5.7.4 Wyświetlenie aktywnego nastawianego przesunięcia punktu zerowego
Funkcjonowanie Możecie wyświetlić aktywne wybrane (z programu obróbki albo MDA) nastawne przesunięcia punktu zerowego. Wartości nie mogą być zmieniane. Kolejność czynności obsługowych
Przesun. pkt. zer. Przejdź do

Aktywne nast. PPZ

Nacisnąć przycisk programowany „Przesunięcie punktu zerowego” i "Przejdź do...”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Jest otwierane okno „Nastawiane aktywne przesunięcie punktu zerowego”. W razie potrzeby możecie zmienić wartości. /PGA/, Instrukcja programowania, przygotowanie pracy

5 - 264

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych parametry

5.7 Przesunięcie punktu zerowego

5

5.7.5 Wyświetlenie aktywnego programowanego przesunięcia punktu zerowego
Funkcjonowanie Aktywne wybrane programowane przesunięcia punktu zerowego mogą być wyświetlane (z programu obróbki albo MDA). Wartości nie mogą być zmieniane.
Przesun. pkt. zer. Przejdź do

Kolejność czynności obsługowych Nacisnąć przycisk programowany „Przesunięcie punktu zerowego” i ”Przejdź do ..”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Otworzyć okno „Aktywne przesunięcie punktu zerowego programowane”.

Aktywne progr. PPZ

5.7.6 Wyświetlenie aktywnego zewnętrznego przesunięcia punktu zerowego
Funkcjonowanie Aktywne zewnętrzne przesunięcia punktu zerowego mogą zostać wyświetlone. Wartości nie można zmienić. Kolejność czynności obsługowych
Przesun. pkt. zer. Zewnętrzne PPZ Przejdź do

Nacisnąć przycisk programowany „Przesunięcie punktu zerowego” i „Przejdź do...”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Jest otwierane okno „Zewnętrzne przesunięcie punktu zerowego”. Dalsze wskazówki Drugie przesunięcie bazowe jest zalecane jako zewnętrzne przesunięcie punktu zerowego (przesunięcie PLC), gdy zakres działania standardowego zewnętrznego PPZ nie wystarcza. Przy zastosowaniu 2. przesunięcia bazowego jako przesunięcia zewnętrznego, są do dyspozycji komponenty okna.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 265

5

Zakres czynności obługowych parametry

5.7 Przesunięcie punktu zerowego

10.00

5

5.7.7 Wyświetlenie sumy aktywnych przesunięć punktu zerowego
Funkcjonowanie Może zostać wyświetlona suma aktywnych przesunięć punktu zerowego z programu obróbki. Wartości nie mogą zostać zmienione.

Kolejność czynności obsługowych
Przsun. pkt. zer. Przejdź do

Nacisnąć przycisk programowany „Przesunięcie punktu zerowego” i „Przejdź do...”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Jest otwierane okno Suma przesunięć punktu zerowego”. Suma przesunięć punktu zerowego składa się jak następuje: Suma PPZ = aktywne nastawiane PPZ + aktywne programowane PPZ Zmiana wartości jest możliwa tylko w menu „Nastawiane przesunięcia punktu zerowego”. (Patrz punkt menu „Nastawiane przesunięcia punktu zerowego”)

Suma PPZ

5.7.8 Nastawienie natychmiastowego działania aktywnego przesunięcia punktu zerowego i okna bazowego
Funkcjonowanie Poprzez MD $MM_ACTIVATE_SEL_USER_DATA można ustalić natychmiastowe działanie przesunięcia punktu zerowego i okna bazowego, gdy program obróbki znajduje się w "stanie reset". Tak jest również, gdy przedtem przełączono na stan JOG. Gdy kanał znajduje się w "stanie reset", aktywne przesunięcie punktu zerowego i okno bazowe są uaktywniane dopiero po kontynuowaniu programu obróbki. Dalsze wskazówki Dla zastosowania tej funkcji w stanie reset dana maszynowa $MC_RESET_MODE_MASK musi być tak nastawiona, by nastawiane przesunięcie punktu zerowego wzgl. okno bazowe nie było przełączane z powrotem przy resetowaniu.

5 - 266

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych parametry

5.7 Przesunięcie punktu zerowego

5

Producent maszyny Patrz dane producenta maszyny /FB/ K2: Osie, układy współrzędnych, okno Niebezpieczeństwo Z następnym startem programu obróbki korekcja jest realizowana.

5.7.9 Globalne przesunięcie punktu zerowego / okno (od wersji opr. 5)
Funkcjonowanie Oprócz nastawianych, programowanych i zewnętrznych przesunięć punktu zerowego można od wersji oprogramowania 5 definiować do ośmiu globalnych przesunięć punktu zerowego / okno (bazowe PPZ). W ten sposób można dla wszystkich osi kanałów i maszyny równocześnie zdefiniować przesunięcia, skalowania i lustrzane odbicia. Globalne przesunięcia punktu zerowego (NCU - globalne okna) obowiązują jednolicie dla wszystkich kanałów. Ze wszystkich kanałów można je czytać i zapisywać. Uaktywnienie następuje w każdorazowym kanale. Bazowe PPZ (łączne okno bazowe) Dodatkowo można w każdym kanale zdefiniować osiem specyficznych dla kanału bazowych przesunięć punktu zerowego. Okna globalne i specyficzne dla kanału są ujmowane w jedno łączne okno bazowe (bazowe PPZ). Producent maszyny Zalecenie: Dla własnych zastosowań stosujcie przesunięcia od 3. przesunięcia bazowego. 1. i 2. przesunięcie bazowe są przewidziane do ustawienia wartości rzeczywistej i zewnętrznego przesunięcia punktu zerowego. W przypadku okna globalnego nie istnieje żadna zależność geometryczna między osiami. Dlatego nie można wykonywać żadnych obrotów ani programować identyfikatorów osi geometrycznych.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 267

5

Zakres czynności obługowych parametry

5.7 Przesunięcie punktu zerowego

10.00

5

Nastawiane przesunięcie punktu zerowego i bazowe PPZ są od wersji opr. 5 przedstawiane w jednej tablicy, w której odpowiednie wartości mogą być też zmieniane. Można przy tym przełączać między wartościami poszczególnych osi. Dla wszystkich przesunięć punktu zerowego mogą do wyboru (przełączanie) być wyświetlane zdefiniowane przesunięcia (zgrubne i dokładne) albo ustalone obroty, skalowania i lustrzane odbicia dla każdej wartości. Literatura /FB/ K2: Osie, układy współrzędnych, okno Kolejność czynności obsługowych Na poziomym pasku przycisków programowanych są dla potrzeb przesunięć punktu zerowego do dyspozycji następujące przyciski programowane:
Przesun. pkt. zer.

W tablicy są wyświetlane wszystkie zdefiniowane globalne i specyficzne dla kanału bazowe przesunięcia punktu zerowego. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Jest wyświetlany przegląd wszystkich aktywnych przesunięć, obrotów i zmian skali (skalowania). Mogą one wynikać z przesunięć punktu zerowego, transformacji albo korekcji narzędzi. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się.

Akt. PPZ + korekcje

5 - 268

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

Zakres czynności obsługowych parametry

5.7 Przesunięcie punktu zerowego

5

Wyświetlenie i zmiana przesunięć punktu zerowego
Przes. pkt. zer. Osie +

Nacisnąć przycisk programowany "Przesunięcie punktu zerowego". Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Przełącza na zdefiniowane przesunięcia punktu zerowego następnej osi. Przełącza na zdefiniowane przesunięcia punktu zerowego poprzedniej osi.
Obrót, skal., odb.

Osie Przesunięcia

Poprzez te przyciski możecie zmienić tryb wyświetlania aktualnie wyświetlanych przesunięć punktu zerowego. Są wyszczególniane • albo przesunięcia bezwzględne (zgrubne i dokładne) odnośnie osi współrzędnych • albo poszczególne wartości podzielone według udziału obrotu, skalowania i lustrzanego odbicia. Poszczególne wartości przesunięć punktu zerowego możecie wybierać wzgl. zmieniać w obydwu trybach wyświetlania. Są wyświetlane w tablicy wszystkie zdefiniowane bazowe PPZ (globalne i specyficzne dla kanału). Tryb wyświetlania można zmienić przyciskiem programowanym (patrz wyżej). Zmianę wartości możecie dokonać bezpośrednio w tablicy. W przypadku okien globalnych żadne obroty nie są możliwe, ponieważ nie istnieje tutaj żadna zależność geometryczna między osiami.

Bazowe PPZ

Nastawiane PPZ

Są wyświetlane w tablicy wszystkie nastawiane PPZ i ewentualnie można je zmienić (wybrać i edytować). Dalsze wskazówki • • Zmiany w przesunięciach punktu zerowego są aktualizowane równocześnie z wprowadzeniem. Dodatkowe potwierdzenie nie jest wymagane. Jeżeli w tablicy nie wszystkie przesunięcia punktu zerowego są wyświetlane, wówczas można przewijać tablicę odpowiednimi przyciskami.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 269

5

Zakres czynności obługowych parametry

5.7 Przesunięcie punktu zerowego

5

Wyświetlenie i zmiana aktywnych przesunięć punktu zerowego
Akt. PPZ + korekcje

Nacisnąć przycisk programowany "Aktywne PPZ + korekcje". Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Wyświetla aktywne przesunięcie punktu zerowego następnej osi. Wyświetla aktywne przesunięcie punktu zerowego poprzedniej osi.
Obrót, skala, odb.

Osie +

Osie -

Przesunięcia Zmiana aktywnych

Poprzez te przyciski programowane możecie zmienić tryb wyświetlania aktualnie wyświetlanych przesunięć punktu zerowego.

Jest wyświetlana tablica aktualnie aktywnych przesunięć punktu zerowego i korekcji wybranej osi. Możecie w tablicy wybierać i ew. zmieniać poszczególne wartości. Są przy tym wyświetlane następujące wartości: • globalne bazowe PPZ; zgrubne i dokładne (o ile je zdefiniowano) • specyficzne dla kanału bazowe PPZ; zgrubne i dokładne (o ile je zdefiniowano) • nastawiane PPZ; zgrubne i dokładne (G57) • programowane PPZ; G58 (TRANS), G59 (ATRANS) • numer T i numer D aktywnego narzędzia • G17 (geometria, zużycie, baza).

5 - 270

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych parametry

5.7 Przesunięcie punktu zerowego

5

Przegląd

Na przeglądzie są wyświetlane wszystkie wartości aktualnego przesunięcia punktu zerowego i korekcji (zmiany nie są możliwe) łącznie z różnymi danymi narzędzi (numer T, numer D). Bazowe PPZ i nastawiane PPZ są przedstawiane jako suma.
Parametry CHAN1 AUTO MPF.DIR TEST.MPF Osie + Osie Z1[mm] 000.000 000.000 0.000 0.000 0.000 000.000 0.000 0.000 1.000 Płasz. G17 000.000 200.000 Z

Program aktywny Przebieg programu Przegląd aktywnych przesunięć punktu zerowego + korekcji
Oś Wart. rzecz.[MKS] Wart. rzecz.[ENS] Ruch zmieniony Przesunięcia DRF Zewnętrzne PPZ Suma PPZ zgrubne dokładne obrót[stopni] skala lustrz. odbicie nr T długości promień wart. rzecz.[WKS] X1[mm] 000.000 000.000 0.000 0.000 100.000 399.000 1.000 0.000 1.000 34 100.000 0.000 500.000 X Y1[mm] 000.000 000.000 0.000 0.000 100.000 100.000 0.000 0.000 1.000 Nr D 2

Zmiana aktywnych Przegląd

Akt. narzędzie

100.000 0.000 400.000 Y

Korekcja narzędzia

Param. R

Dane nast.

Przesun. pkt. zer.

Dane nastaw.

Akt. PPZ + korek.

Są przy tym wyświetlane następujące wartości: • Wartość rzeczywista MKS i ENS (układ punktu zerowego) • Ruchy zmienione • Przesunięcia DRF • Zewnętrzne przesunięcia punktu zerowego • Suma przesunięć punktu zerowego; utworzona na bazie PPZ, nastawiane i programowane przesunięcia punktu zerowego (odpowiada tablica "Zmiana aktywnych ..." • Dane aktywnego narzędzia (numer T, numer D w odniesieniu do płaszczyzny G17, długości, promień)

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 271

5

Zakres czynności obługowych parametry

5.7 Przesunięcie punktu zerowego

10.00

5

Dalsze wskazówki Aktywne PPZ wolno jest zmienić tylko przy zatrzymanym programie NC. Zmiany są natychmiast zapisywane. Wyświetlane wartości przesunięcia punktu zerowego są aktualizowane cyklicznie. Od wersji opr. 5 funkcja "Przejmij pozycję" nie jest już dostępna (poprzez funkcję "Draśnięcie" można przejąć wartości przesunięć punktu zerowego).

5.7.10 Wyświetlenie wartości rzeczywistej: nastawiany układ punktu zerowego, ENS (od wersji opr. 5.2)
Funkcjonowanie Poprzez daną maszynową można nastawić, czy • pozycje układu współrzędnych obrabianego przedmiotu, WKS (= zaprogramowana pozycja, odpowiada nastawieniu standardowemu) albo • pozycja zamocowania aktywnego narzędzia w stosunku punktu zerowego obrabianego przedmiotu (nastawiany układ punktu zerowego, ENS) ma być wyświetlany przy wyświetlaniu wartości rzeczywistej. Projektowanie patrz /IAM/ IM3: Funkcje uruchomieniowe MMC 103, rozdz. "Przesunięcie punktu zerowego".

5 - 272

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych parametry

5.8 Dane / zmienne użytkownika (GUD, PUD, LUD)

5

5.8 Dane użytkownika (GUG, PUD, LUD)
5.8.1 Ogólnie
Funkcjonowanie Dane użytkownika mogą być definiowane przez różne zmienne: • GUD - globalne zmienne, które obowiązują we wszystkich programach. • LUD - zmienne lokalne, które obowiązują tylko w tym programie albo podprogramie, w którym zostały zdefiniowane. • Od wersji opr. 4.4 (tylko MMC 103): PUD - zmienne globalne programu. Zdefiniowane w programie głównym zmienne lokalne (LUD) stają się przez nastawienie danej maszynowej zmiennymi globalnymi programu (PUD). Przez to działają one we wszystkich płaszczyznach podprogramowych i mogą tam być zapisywane i czytane. Do wersji opr. 4.3 Zdefiniowanie danych użytkownika (GUD) powinno nastąpić w chwili uruchamiania, ponieważ warunkuje ono ponowną inicjalizację sterowania. Od wersji opr. 4.4 (tylko MMC 103): Definicja danych użytkownika (GUD) może dla MMC 103 zostać sporządzona w zakresie czynności obsługowych usługi bez ponownej inicjalizacji. Obowiązuje przy tym: • pliki definicji, które są zapisane na dysku twardym, nie są aktywne. • pliki definicji, które są zapisane w NC, są zawsze aktywne. Musi być skonfigurowana wystarczająco duża pamięć użytkownika, zanim plik definicji GUD zostanie załadowany do sterowania. Wszystkie odnośne dane maszynowe mają w nazwie zawarte GUD. Wyświetlanie globalnych danych użytkownika (GUD) można zablokować przez wyłącznik z zamkiem wzgl. hasło.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 273

5

Zakres czynności obługowych parametry

5.8 Dane / zmienne użytkownika (GUD, PUD, LUD)

10.00

5

5.8.2 Zmiana / poszukiwanie danych / zmiennych użytkownika
Kolejność czynności obsługowych
Dane użytkownika Globalne dane użytk. Dane użytk. sp. dla kan. Lokalne dane użytk.

Nacisnąć przycisk programowany "Dane użytkownika". Jest otwierane okno "Globalne dane użytkownika". Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Macie możliwość przełączania między oknami • • • "Globalne dane użytkownika" (GUD) "Specyficzne dla kanału dane użytkownika" "Lokalne dane użytkownika"

Do wersji opr. 4.3: Wyświetlane są każdorazowo nazwa i wartość aktualnych danych użytkownika.

Dane użytk. programu

Od wersji opr. 4.4: • "Program dane użytkownika" Wyświetlane są programowane - (PUD) i lokalne zmienne (LUD) - dane użytkownika. Przewijanie listy do przodu i do tyłu jest możliwe przy pomocy przycisków przewijania. Zmiana danych użytkownika Ustawcie kursor na danych użytkownika, które chcecie zmienić i wprowadźcie nową wartość wzgl. przyciskiem "Toggle" wybierzcie nową wartość. Nowe wartości są bezpośrednio przejmowane. Poszukiwanie danych użytkownika Poprzez przyciski programowane "GUD +" do "GUD -" możecie przewijać dane użytkownika od GUD 1 do GUD 9. Jest otwierane okno "Wybór globalnych danych użytkownika". Są dopuszczalne następujące wartości: • 1 = SGUD (Siemens) • 2 = MGUD (producent maszyny) • 3 = UGUD (użytkownik maszyny) • 4 ... 9 = GD4 ... GD9 (dalsze, np. cykle szlifowania, itd.)

GUD +

GUD -

GUD:

5 - 274

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych parametry

5.8 Dane / zmienne użytkownika (GUD, PUD, LUD)

5

W oknie "Globalne dane użytkownika" są wyświetlane pożądane dane użytkownika.
Znajdź

Nacisnąć przycisk programowany "Znajdź". Jest wyświetlane okno dialogowe "Szukanie danych użytkownika". Można szukać według nazwy wzgl. zawartej w niej sekwencji znaków. Kursor jest ustawiany na poszukiwanej danej użytkownika.

Znajdź następny

Jest wyświetlana następna dana użytkownika o poszukiwanym oznaczeniu początkowym. Dane użytkownika typu AXIS i FRAME nie są wyświetlane. Są wyświetlane tylko lokalne dane użytkownika, które są jeszcze zawarte w łańcuchu obróbkowym sterowania. Lista lokalnych danych użytkownika do wyświetlania jest aktualizowana przy każdym "NC-Stop", wartości jednak na bieżąco. Zanim globalne definicje danych użytkownika w sterowaniu będą mogły działać, muszą ewentualnie zostać nastawione dane użytkownika. Dalsze wskazówki Definicję i uaktywnienie danych użytkownika opisano • dla MMC 100.2 w rozdziale "Zakres czynności obsługowych program" • dla MMC 103 w rozdziale "Zakres czynności obsługowych usługi".

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 275

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.9 Wyświetlenie zmiennych systemowych (od w. opr. 4.1)

10.00

5

5.9 Wyświetlenie zmiennych systemowych (od wersji oprogr. 4.1) Funkcjonowanie Zmienne systemowe mogą być stosowane do bardzo różnych funkcji (np. jako zmienne albo w przypadku akcji synchronicznych). Macie tutaj możliwość: • wyświetlenia zmiennych (np. jako wartość albo jako przebieg graficzny) • zarządzanie widokami zmiennych • wyświetlenie zmiennych widoku • definiowanie widoków zmiennych • sporządzenia protokołu zachowania się zmiennych podczas przebiegu programu • definiowanie protokołów • uruchomienie protokołu • zarządzanie protokołem • wyświetlanie protokołów Kolejność czynności obsługowych
Zmienna systemowa

Ukazuje się obraz „Widok zmiennych systemowych”.
Widok zmiennych systemowych Wartości rzeczywiste $AA_IW[1] SAA_IW[2] Parametry obliczeniowe $R[0] 10000.144 20089.000 100.00

Widok 1

Widok 2

Widok 3

Widok 4

Dalsze
widoki

Obróbka widoku Wybierz widok
Protokół

zmiennych

Obróbka widoku Wybierz widok

Ten przycisk programowany otwiera okno, w którym widoki mogą być sporządzane albo zmieniane. Przyciskiem „Wybierz widok” jest uruchamiany dialog, w którym użytkownik może wybierać poszczególne widoki albo plik z wieloma widokami.

5 - 276

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.9 Wyświetlenie zmiennych systemowych (od w. opr. 4.1)

5

Widok 1 Dalsze widoki

...

Widok 4

Na pionowych przyciskach programowanych „Widok 1” do „Dalsze widoki” znajdują się nazwy widoków jednego pliku. Jeżeli jeden plik zawiera więcej niż 5 widoków, wówczas przyciskiem „Dalsze widoki” następuje przełączanie na dalsze widoki blokami po 4 widoki. Obraz „Protokołowanie zmiennych systemowych” jest wybierane przyciskiem programowanym „Protokół zmiennych”. Funkcjonowanie Użytkownik może zestawiać własne widoki zmiennych. Wyświetlanie zmiennych może być zmieniane w odniesieniu do • usytuowania (np. 2 kolumny) i właściwości (np. nazwa, granice wprowadzania). •

Protokół zmiennych

5.9.1 Opracowywanie / sporządzanie widoków zmiennych

Opracow. widoku Wstaw zmienną

Kolejność czynności obsługowych Przycisk programowany „Opracowanie widoku” powoduje przełączenie na tryb opracowywania. Przyciskiem „Wstaw zmienną” jest otwierane okno dialogowe, w którym na liście może zostać kursorem i przyciskiem edycji wybrana pożądana zmienna systemowa. W wierszu informacyjnym ukazuje się szczegółowa nazwa zmiennej. Przy pomocy przycisku „Input” zmienna ta jest następnie przejmowana do nowego wiersza albo kolumny na widoku. Zmienna jest wstawiana za kursorem.

OK Wstaw zm. użytkown. Właściwości

Przyciskiem OK zmienna jest przejmowana do obrazu. Przy pomocy "Wstaw zmienną użytkownika" można w taki sam sposób uzyskać dostęp do ewentualnie istniejących danych użytkownika. Przycisk programowany „Właściwości” otwiera obraz dialogu, na którym wyświetlany tekst może zostać zmieniony w zmienną.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 277

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

10.00

5.9 Wyświetlenie zmiennych systemowych (od w. opr. 4.1)

5

Skasuj zmienną

Skasuj wszystko

Można zmienić co następuje: • nazwa, • zadanie innej zmiennej, • rodzaj wyświetlenia (wyświetlenie albo wprowadzenie), • typ wyświetlenia, • miejsca po przecinku, • granice wprowadzania, • wielkość tekstu (wielkość znaków), • wyrównanie tekstu (do lewej, do prawej) i pozycjonowanie tekstu (od lewej / od góry) • szerokość pola wprowadzania/wyprowadzania. Przy wprowadzaniu wartości 0 pole jest automatycznie nastawiane na wartość standardową. Przyciskiem „Info” możecie wyświetlić dodatkowe informacje do zmiennych (opis zmiennych). Jeżeli zmienna systemowa albo zmienna użytkownika ma być usunięta z widoku, wybierzcie ją i naciśnijcie przycisk programowany „Skasuj zmienną”. Całą zawartość obrazu możecie skasować przyciskiem „Skasuj wszystko”, przy czym nie ma to wpływu na zapisany w pamięci widok będący podstawą treści obrazu. Funkcjonowanie Sporządzone widoki zmiennych są zapisywane i zarządzane jako pliki. Kolejność czynności obsługowych Przy pomocy przycisków programowanych "Opracowanie widoku' i „Zarządzanie widokami” można otworzyć okno, w którym możecie pliki i widoki • • • zakładać, zapisywać i kasować.

5.9.2 Zarządzanie widokami zmiennych

Opracow. widoku Nowy plik Treść pliku

Zarządz. widokami

5 - 278

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.9 Wyświetlenie zmiennych systemowych (od w. opr. 4.1)

5

Skasuj plik Treść pliku Wyświetl widok Nowy widok Nowy widok Zapisz widok

Przycisk programowany "Treść pliku" przełącza na inne okno, w którym są wyświetlane na liście widoki przedtem wybranego pliku. Przy pomocy przycisku "Wyświetl widok" następuje wyjście z okna dialogowego i jest wyświetlany wybrany przedtem widok na obrazie "Widoki zmiennych systemowych". Ponadto możecie tworzyć nowe widoki, kasować widoki i zapisać aktualny widok pod wybraną nazwą Funkcjonowanie W przypadku akcji synchronicznych może być konieczne obliczanie i wyświetlanie stanów w takcie interpolacji. Przy tym wartości ustalone w definicji protokołu są w podanym takcie wpisywane do pliku protokołowego o zdefiniowanej wielkości. Przy zapisywaniu zmiennych akcji synchronicznej jest wystarczające ograniczenie do wydarzenia o nr ident. 1. To wydarzenie zapisuje zmienne w takcie interpolacji wzgl. jego wielokrotności. • W pliku protokołowym może być jednocześnie zapisywanych maksymalnie 6 treści zmiennych. • Wielkość głębokości pamięci: wartości od 3 do 50 kilobajtów. MMC interpoluje zawartość danych protokołu i wyświetla je w formie graficznej.

5.9.3 Protokołowanie zmiennych systemowych

Zmienna systemowa Protokół zmiennych

Kolejność czynności obsługowych Ukazuje się obraz „Widok na zmiennych systemowych”. Przycisk programowany „Protokół zmiennych” otwiera obraz z nagłówkiem „Protokołowanie zmiennych systemowych”.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 279

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.9 Wyświetlenie zmiennych systemowych (od w. opr. 4.1)

10.00

5

Wstaw zmienną OK

Inicjal. protokołu Start protokołu

wzgl.

$A_PROTO=1
Stop protokołu

wzgl.

$A_PROTO=0
Zarządzanie protokołem Protokół graficznie

Przycisk programowany „Wstaw zmienną” otwiera pole dialogu, w którym można wybrać będącą do zapisania zmienną systemową. Po naciśnięciu „OK” ukazuje się nazwa zmiennej w nadrzędnym oknie na aktualnej liście rejestracyjnej. Jeżeli na liście jest już 6 wpisów, jest zastępowany wpis wybrany kursorem. Przed każdym protokołowaniem musi zostać przyciskiem „Inicjalizacja protokołu” zainicjowana funkcja protokołowania w NC. Koniec inicjacji jest sygnalizowany po lewej stronie u dołu na ekranie tekstem „Protokołowanie zainicjalizowane - start jest możliwy”. Protokół można uruchomić przyciskiem „Start protokołu” albo zmienną systemową $A_PROTO=1 w programie obróbki. Zatrzymanie następuje przy pomocy przycisku „Stop protokołu” albo zmiennej systemowej $A_PROTO=0. Po zatrzymaniu pamięć protokołowania jest automatycznie rozładowywana do pliku. Przycisk „Zarządzanie protokołem” umożliwia przy pomocy okna dialogowego • zapisanie nowego protokołu w pliku albo • wybranie zapisanego protokołu. Przy pomocy przycisku „Protokół graficznie” jest na ekranie wyświetlane okno, w którym są pokazywane zmiany zawartości zmiennych jako przebieg krzywej w czasie. Czasy pomiaru są wpisywane w poziomie a zawartości zmiennych - w pionie. Poszczególne krzywe są rysowane jedna pod drugą, przy czym odpowiednia nazwa zmiennej jest wyświetlana u góry po lewej stronie.

5 - 280

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5

10.00

Zakres czynności obsługowych "parametry"

5.9 Wyświetlenie zmiennych systemowych (od w. opr. 4.1)

5

Protokół graficznie $AA_IW[1]=1002.000

Nastaw znacznik

$A_OUT[3]=0 t[ms]=2000
<<

Nastaw znacznik

Na obrazie „Protokół graficznie” jest dostępna funkcja powiększania/pomniejszania, przy pomocy której wcześniej wybrany fragment można powiększyć na całą szerokość prezentacji. Przy pomocy przycisku programowanego „Nastaw znacznik” można wyświetlić pionową linię kursorową, którą można przesuwać przyciskami strzałek w prawo i w lewo. Tekst na przycisku programowanym zmienia się przy tym z „Nastaw znacznik” na „Znacznik2” i z „Nastaw znacznik2” na „Poszerzenie”. Wartości zmiennej zaznaczone linią kursorową są wyświetlane po lewej stronie na obrazie. Dla wyświetlania nie muszą być przedsiębrane żadne normowania, są one określane automatycznie. Przebieg krzywej jest automatycznie obliczany na wartości między maksimum i minimum. Sygnały binarne są przedstawiane w rozszerzeniu.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

5 - 281

5

Zakres czynności obługowych "parametry"

5.9 Wyświetlenie zmiennych systemowych (od w. opr. 4.1)

10.00

5

5 - 282

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

10.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6

Zakres czynności obsługowych program
6.1 Typy programów ........................................................................................ 6-285 6.1.1 Program obróbki.................................................................................. 6-285 6.1.2 Podprogram ........................................................................................ 6-285 6.1.3 Obrabiany przedmiot ........................................................................... 6-285 6.1.4 Cykle ................................................................................................... 6-285 6.2 Zapisywanie programów ............................................................................ 6-286 6.2.1 MMC 100.2.......................................................................................... 6-286 6.2.2 MMC 102/103...................................................................................... 6-286 6.3 Obraz podstawowy programu..................................................................... 6-286 6.4 Edycja programów ..................................................................................... 6-289 6.4.1 Edytor tekstów..................................................................................... 6-289 6.4.2 Programowanie dialogowe (MMC 103)................................................ 6-289 6.4.3 Selektywna ochrona programu: *RO* (MMC 103, (od wersji oprogr. 5) ............................................................................ 6-289 6.4.4 Definicja i uaktywnienie danych użytkownika (GUD, LUD) .................. 6-291 6.5 Dowolne programowanie konturu (od wersji opr. 4.3 wzgl. 5)..................... 6-294 6.5.1 Ogólnie................................................................................................ 6-295 6.5.2 Programowanie konturu ...................................................................... 6-295 6.5.3 Elementy konturu ................................................................................ 6-298 6.5.4 Graficzna prezentacja konturu............................................................. 6-300 6.5.5 Maski wprowadzania do parametryzowania elementów konturu.......... 6-301 6.5.6 Pomoc................................................................................................. 6-304 6.5.7 Opis parametrów elementów konturu prosta/okrąg.............................. 6-305 6.5.8 Przykłady dowolnego programowania konturu .................................... 6-306 6.6 Symulacja programu MMC 100.2 ............................................................... 6-309 6.6.1 Symulacja toczenia ............................................................................. 6-309 6.6.2 Symulacja frezowania przed obróbką (od wersji opr. 5.2).................... 6-312 6.7 Symulacja programu MMC 103 .................................................................. 6-314 6.7.1 Obsługa symulacji ............................................................................... 6-315 6.7.2 Ustawienia symulacji ........................................................................... 6-325 6.7.3 Ustawianie czasów pomocniczych 6-329 6.7.4 Wyświetlanie i kolory ........................................................................... 6-330 6.7.5 Symulacja odcinkowa (wersja opr. 5.2) ............................................... 6-331 6.7.6 Symulacja przy ustawianym nośniku narzędzi (wersja opr. 5.3) .......... 6-332 6.8 Symulacja z zewnętrzną stacją sieciową (wersja opr. 5.2) ......................... 6-333 6.9 Zarządzanie programami ........................................................................... 6-334 6.9.1 Przegląd.............................................................................................. 6-334 6.9.2 Typy plików, moduły i katalogi 6-335

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 283

6

Zakres czynności obługowych "program"

6

6.9.3 6.9.4 6.9.5 6.9.6 6.9.7 6.9.8 6.9.9 6.9.10 6.9.11 6.9.12 6.9.13

Manipulowanie plikami......................................................................... 6-337 Nowe obrabiany przedmiot / program obróbki...................................... 6-340 Zachowanie danych charakteryzujących (od wersji opr. 5.2) ............... 6-334 Wybór programu do wykonania ........................................................... 6-344 Załadowanie / rozładowanie programu (MMC 103).............................. 6-346 Zapisanie programu............................................................................. 6-347 Zezwolenie .......................................................................................... 6-348 Kopiowanie / wstawianie...................................................................... 6-348 Zmiana nazwy ..................................................................................... 6-350 Kasowanie ........................................................................................... 6-351 Protokół (MMC 103)............................................................................. 6-352

6.10 Informacje o pamięci (MMC 100.2) ............................................................. 6-353 6.11 Dostęp do zewnętrznej stacji sieciowej / komputera (od wersji opr. 5.2) 6-353

5 - 284

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

Zakres czynności obsługowych "program" 10.00

6.1 Typy programów

6

6.1 Typy programów
6.1.1 Program obróbki
Program obróbki składa się z ciągu poleceń pod adresem sterowania NC, który w sumie powoduje wykonanie określonego przedmiotu albo obrobienie danego półfabrykatu.

6.1.2 Podprogram
Podprogram jest ciągiem poleceń programu obróbki, który może być wielokrotnie wywoływany przy wyposażaniu go w różne parametry. Cykle są formą podprogramów.

6.1.3 Obrabiany przedmiot
1. Obrabiany przedmiot jest to część wykonywana / obrabiana przez obrabiarkę albo 2. jest to katalog, w którym są zapisane programy i pozostałe dane.

6.1.4 Cykle
Cykle są to podprogramy do wykonywania powtarzającego się zabiegu obróbczego na obrabianym przedmiocie.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 285

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.2 Schowek programów

10.00

6

6.2

Schowek programów
Programy są zapisywane w pamięci NC. Wielkość pamięci jest zależna od ustawień podczas uruchamiania. (Patrz punkt 5 „Informacja o pamięci”)

6.2.1 MMC 100.2

6.2.2 MMC 103
Programy mogą być zapisywane w pamięci NC albo na dysku twardym. Dostępna pamięć jest sygnalizowana poprzez wiersz dialogowy.

6.3 Obraz podstawowy program
Obraz podstawowy program zawiera kompletny przegląd wszystkich katalogów obrabianych przedmiotów i programów.
Program Kanał reset Program anulowany Mda
Programy dialogowe Nowy

Załaduj

Przegląd obrabianych przedmiotów Nazwa HUGO WKS WKS Typ WPD WPD WPD Data 01.06.96 01.06.96 01.06.96 Zezwolenie x
Rozładuj

Symulacja

Zarządz.

program.

W celu przeglądu programów nacisnąć przycisk INPUT! Wolna pamięć Dysk tw. Nowy
Obrab. przedm. Progr.
obróbki

Wybór

Podprogramy

Cykle

Schowek

Protokół

użytk.

6 - 286

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

10.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.3 Obraz podstawowy program

6

Programy obróbki Podprogramy

Poziome przyciski programowane Uzyskujecie przegląd wszystkich programów obróbki (programów głównych) wybranego katalogu. Uzyskujecie przegląd wszystkich podprogramów wybranego katalogu. Wykonywanie podprogramów następuje jak w przypadku „Wykonywanie programów głównych”. MMC 100.2 Po naciśnięciu przycisku programowanego „Cykle standardowe ” na ekranie ukazują się cykle standardowe. Po naciśnięciu przycisku programowanego „Cykle użytkownika” na ekranie są wyszczególniane cykle wprowadzone przez użytkownika. Przy pomocy przycisku programowanego „Schowek” możecie zobaczyć jakie programy / dane znajdują się w schowku. Protokół zawiera komunikaty błędów, jeżeli wystąpiły one w przypadku takich działań jak „kopiowanie”, „zmiana nazwy”, „ładowanie” itd. (tylko MMC 103). MMC 100.2 Jest wyświetlana cała wolna/zajęta pamięć. MMC 1103: Aktualnie wolna dostępna pamięć jest wyświetlana poprzez wiersz dialogowy.

Cykle standard.

Cykle użytkown.

Schowek Protokół

Inform o pamięci

Pliki systemowe

MMC 100.2 (od wersji oprogramowania 4.2) Poprzez przycisk Etc. uzyskacie dostęp do następujących przycisków programowanych: pliki systemowe (np. GUD_DEF), pliki definicji (np. DEF_DIR), dane obsługowe (np. SYF_DIR). Producent maszyny Te przyciski programowane mogą być zablokowane poprzez dane maszynowe wyświetlania.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 287

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.3 Ekran podstawowy program

10.00

6

Pionowe przyciski programowane
Nowy Kopiuj Wstaw Skasuj Zmiana nazwy Zmiana zezwolenia

MMC 100.2: Zakłada nowy plik dla obrabianego przedmiotu / programu obróbki. Kopiuje zawartość pliku do schowka. Wstawia plik ze schowka. Kasuje plik (obrabiany przedmiot / program obróbki). Zastępuje nazwę / typ pliku obrabianego przedmiotu / programu obróbki. Nastawienie/cofnięcie zezwolenia dla obrabianego przedmiotu / programu obróbki. Zezwolenie musi zostać nastawione, aby obrabiany przedmiot / program obróbki nożna było wykonać/wybrać. Wybiera obrabiany przedmiot / program obróbki do wykonania w aktualnie wybranym kanale. Przy rozgałęzieniu do obrabianego przedmiotu ukazuje się przycisk programowany Wstecz, aby móc przeskoczyć z powrotem do przeglądu narzędzi. MMC 103: Wywołuje funkcję programowanie dialogowe. (Patrz /BA/, Instrukcja obsługi Programowanie dialogowe) Tworzy nowy plik dla obrabianego przedmiotu / programu obróbki. Zaznaczony program (wzgl. programy) jest ładowany z dysku twardego do pamięci NC. Zaznaczony program jest rozładowywany z pamięci NC na dysk twardy. Przy pomocy funkcji „Symulacja” macie możliwość graficznej prezentacji ruchów osi i obserwowania na ekranie wyniku obróbki podczas obróbki. Przyciskiem programowanym „Program” zarządzacie funkcjami nowy, kopiowanie, wstawianie, kasowanie i zmiana nazwy.

Wybór programu Wstecz

Program. dialogowe Nowy

Ładuj

Rozładuj Symulacja

Zarządzanie programami

6 - 288

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

10.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.4 Edycja programów

6

Wybór <<

Przy rozgałęzieniu na obrabiany przedmiot ukazuje się przycisk programowany „<<”, aby móc powrócić do menu podstawowego.

6.4 Edycja programów
6.4.1 Edytor tekstów
Funkcjonowanie Patrz punkt 2, „Ogólne przebiegi czynności obsługowych”. • • W edytorze są wyświetlane tylko znaki, które można wprowadzać poprzez pulpit obsługi. Od wersji opr. 5.2: Programu obróbki otwartego z edytora nie można już równocześnie uruchomić w NC (zezwolenie jest zabierane), ukazuje się alarm (14014). Jeżeli sterowanie zostanie wyłączone przy otwartym edytorze, zezwolenie musi ew. zostać nastawione ręcznie.

6.4.2 Programowanie dialogowe (MMC 103)
Patrz /BA/, Instrukcja obsługi „Programowanie dialogowe”

6.4.3 Selektywna ochrona programu: *RO* (MMC 103, od wersji. opr. 5)
Funkcjonowanie Programy pisane przy użyciu szablonów mogą przy pomocy określonych specyficznych dla maszyny wierszy kodowych być chronione przed zmianami. Specyficzne dla maszyny bloki kodowe zawierają na końcu bloku oznaczenie Readonly jako komentarz (";RO*"). Edytor ASCII rozpoznaje te bloki, wyświetla je w kolorach tekstu readonly (szary tekst) i nie dopuszcza żadnych zmian tych bloków.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 289

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.4 Edycja programów

10.00

6

Edytor \MPF.DIR\HARR.MPF Program testowy

Rozpoznawanie zakresu programu readonly może zostać włączone albo wyłączone poprzez wpis w pliku AEDITOR.INI. Ustawieniem standardowym jest "wyłączone". Przez oznaczenie readonly (";RO*") chroniona specyficzna dla maszyny część programu jest jednak dla użytkownika rozpoznawalna. Próba zmiany części programu chronionej przez readonly jest odrzucana ze wskazówką "zapis w bloku niemożliwy". Dalsze wskazówki Przy sporządzaniu szablonu programu należy zwracać uwagę, by oznaczenie readonly znajdowało się na końcu bloku.

6 - 290

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

10.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.4 Edycja programów

6

6.4.4 Definicja i uaktywnienie danych użytkownika (GUD, LUD)
Funkcjonowanie 1. Moduł _N_INITIAL_INI zapisać poprzez V.24 wzgl. na dysku twardym (MMC 103). 2. Sporządzić plik definicji dla danych użytkownika: • • MMC 100.2: na zewnętrznym PC (do wersji opr. 4.3) dla MMC 103 w zakresie czynności obsługowych usługi (od wersji opr. 4.4) wzgl. MMC 102.2 w zakresie czynności obsługowych program (od wersji opr. 5.2)

Zachowanie się od wersji opr. 4.4 Gdy plik definicji jest edytowany w NC, przy wychodzeniu z edytora ukazuje się pytanie, czy definicje rzeczywiście mają zostać nastawione. Przykład: "Czy chcecie uaktywnić definicje z pliku GUD7.DEF?" "OK" → Ukazuje się zapytanie, czy aktualnie aktywne dane mają zostać uratowane. "Czy pozostawić dotychczasowe dane definicji?" "OK" → Moduły GUD opracowywanego pliku definicji są zachowywane, nowe definicje są uaktywniane a uratowane dane są ponownie wgrywane. "Anuluj" → Nowe definicje są uaktywniane, stare dane ulegaj utracie. "Anuluj" → Zmiany w pliku definicji są anulowane, przynależny moduł danych nie jest zmieniany. Rozładowanie Gdy plik definicji jest rozładowywany, wówczas przynależny moduł danych jest po wyświetleniu pytania kasowany. Ładowanie Gdy plik definicji jest ładowany, wówczas ukazuje się pytanie, czy plik ma zostać uaktywniony wzgl. czy dane mają zostać zachowane. Gdy nie zaakceptujecie uaktywnienia, wówczas plik nie zostanie załadowany.

OK

Anuluj

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 291

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.4 Edycja programów

10.00

6

Gdy kursor znajduje się na załadowanym pliku definicji, napis na przycisku programowanym zmienia się z "Ładuj" na "Uaktywnij" w celu nastawienia aktywności definicji. Gdy wybierzecie "Uaktywnij", następuje ponownie pytanie, czy dane mają być pozostawione. Zachowanie danych następuje tylko w przypadku plików definicji zmiennych, nie w przypadku makropoleceń. • Istnieją domyślnie zdefiniowane nazwy plików: _N_SGUD_DEF (globalne dane firmy Siemens), _N_MGUD_DEF (globalne dane producenta maszyny) _N_UGUD_DEF (globalne dane użytkownika) _N_GD1_DEF do _N_GD9_DEF (dalsze globalne dane, np. cykle szlifowania itd.). Pliki o tych nazwach mogą zawierać definicje zmiennych GUD. Obowiązują przy tym te same reguły jak dla definicji zmiennych LUD.3. Plik definicji załadować poprzez V.24 do pamięci głównej sterowania. Sterowanie standardowo zawsze tworzy katalog _N_DEF_DIR. Nazwa ta jest jako ścieżka wpisywana do nagłówka pliku definicji GUD. Przykład: _N_SGUD_DEF $PATH=/_N_DEF_DIR DEF NCK REAL NCKVAR DEF CHAN INT CHANVAR M17

6 - 292

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

10.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.4 Edycja programów

6

4. Spowodowanie działania pliku definicji. • Do wersji opr. 4.3 Gdy plik został prawidłowo załadowany, musi następnie ponownie zostać załadowany do sterowania moduł _N_INITIAL_INI poprzez "Wprowadzenie danych" w zakresie czynności obsługowych "usługi". • Od wersji opr. 4.4 (MMC 103) Gdy plik definicji jest ładowany do NC (przycisk programowany "Uaktywnij"), staje się on aktywny. 5. Zapisanie danych Przez wyprowadzenie modułu _N_INITIAL_INI poprzez "Wyprowadzenie danych" w zakresie czynności obsługowych usługi są równocześnie zapisywane zmienione treści danych GUD. Dane te mogą tylko wtedy zostać ponownie załadowane do sterowania, gdy wcześniej zagwarantowano, że niezbędne w tym celu pliki definicji będą w sterowaniu. Definicja i sporządzanie danych użytkownika patrz /PGA/, Instrukcja programowania, Przygotowanie pracy.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 293

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.5 Dowolne programowanie konturu (od w. opr. 4.3 wzgl. 5)

10.00

6

6.5

Dowolne programowanie konturu (od wersji opr. 4.3 wzgl. 5)
Funkcjonowanie Dowolne programowanie konturu jest wsparciem dla edytora. Przy jego pomocy możecie sporządzać proste i skomplikowane kontury. Zintegrowane urządzenie do obliczania konturów oblicza ewentualnie brakujące parametry, gdy tylko wynikają one z innych parametrów. Możecie wiązać ze sobą elementy konturu (w przypadku MMC 100.2 max 50). Dodatkowo jako elementy przejściowe w konturze macie do dyspozycji promień i fazkę. Zaprogramowane kontury są przejmowane do edytowanego programu obróbki. Elementy konturu to • • • punkt startowy prosta (poprzeczna, podłużna, skośna) łuk koła

6.5.1 Ogólnie

Dalsze wskazówki 1. Funkcja ta obowiązuje tylko dla • MMC 100.2 od wersji opr. 4.3 • MMC 103 od wersji opr. 5. 2. Obowiązujące w pierwszym kanale osie geometrii są obliczane i stosowane w programie obróbki. 3. Przy wywołaniu edytor konturu używa pozycji w osi zaprogramowanej jako ostatnia w programie obróbki, bez uwzględnienia przedtem obowiązujących funkcji G (tylko MMC 103). 4. Do wersji opr. 5.1: Gdy przy pomocy edytora konturu są wprowadzane wolne teksty, edytor wytwarza na końcu bloku oznaczenie "GNOP" a następnie dowolny tekst, i ze względów składniowych w nagłówku programu instrukcję "define gpnop as" (tylko MMC 103). Od wersji opr. 5.2: Oznaczenie "GPNOP" odpada a przez to również instrukcja DEFINE w nagłówku programu.

6 - 294

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.5 Dowolne programowanie konturu (od wersji opr. 4.3 wzgl. 5)

6

5. MMC 100.2: Od wersji opr. 5.3 elementy konturu są przedstawiane przez symbole (już nie przez litery). Poprzez daną maszynową można ustawić, czy mają przyciski programowane do wyboru elementów konturu mają być wyświetlane • z tekstem (jak dotychczas) albo • z symbolami, patrz /IAM/ IM1, rozdział 4.

6.5.2 Programowanie konturu
Przebieg Nowy kontur W zakresie czynności obsługowych program wybierzcie przyciskami programowanymi „Obrabiany przedmiot” i „Program obróbki” istniejący program wzgl. otwórzcie nowy program obróbki przyciskiem programowanym „Nowy”, wprowadźcie nazwę i potwierdźcie przyciskiem „OK”. Znajdujecie się w edytorze ASCII. Po naciśnięciu przycisku programowanego „Wsparcie” i "Nowy kontur" (MMC 100.2) otwórzcie edytor konturu. Już istniejący kontur może być zmieniany po naciśnięciu przycisku „Tłumaczenie odwrotne”. Kursor edytora musi być przy tym ustawiony wewnątrz konturu. Uwaga Przy tłumaczeniu odwrotnym są ponownie tworzone tylko te elementy konturu, które sporządzono przy pomocy dowolnego programowania konturu. Ponadto są odwrotnie tłumaczone tylko te teksty, które zostały doczepione poprzez pole wprowadzania "Dowolne wprowadzanie tekstu". Późniejsze zmiany, dokonane bezpośrednio w tekście programu, ulegają utracie. W każdym razie dowolne teksty mogą również później być jeszcze wstawiane i zmieniane, zmiany te nie ulegają utraceniu. Ustalenie punktu startowego
Jest wyświetlana maska wprowadzania do punktu startowego konturu. Przy wprowadzaniu konturów rozpoczynajcie od znanej pozycji, którą wprowadzacie jako punkt startowy. Domyślnie nastawiona oś narzędzia (ustalona poprzez daną maszynową) może zostać zmieniona w przypadku maszyn o więcej niż dwóch osiach. Przynależne osie punktu startowego są przy tym dopasowywane automatycznie.

Nowy Wsparcie

OK Nowy kontur

Tłumacz. odwrotne

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 295

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.5 Dowolne programowanie konturu (od w. opr. 4.3 wzgl. 5)

07.98

6

Przejęcie elementu

Przy pomocy "Przejęcie elementu" punkt startowy jest zapisywany w pamięci. Następny element można wstawić poprzez przycisk programowany: Od wersji opr. 5.3 Ruch dosuwowy do punktu startowego może zostać zmieniony poprzez nowe pole "Dosunięcie do punktu startowego" z G0 (przesuw szybki) na G1 (interpolacja prostoliniowa). Poprzez pole "Dowolne wprowadzanie tekstu" można dla G1 zadać specyficzny posuw, np. G95 F0,3.
Program AUTO
DRY ROV SBL1 M01 DRF PRT FST Edytor wprowadzania konturu EM099.MPF

Punkt start. X Y 5.000 bezw. 7.500 bezw.

Wybór płaszczyzny: Płaszcz. program. G17 Wymiar oś poprzeczna Promień (DIAMOF)


Anuluj

Dow. wpr. tekstu
Przejęcie

elementu

Dowolny tekst (np. funkcja M, posuw) dołączyć do bloku NC

Alternatywa

...
Przejęcie elementu

Ustawcie kursor w polu "Wymiar oś poprzeczna" i przyciskiem programowanym "Alternatywa" (wzgl. przycisk wyboru") tak długo przełączajcie pole, aż będzie wyświetlane pożądane wyświetlanie wymiaru. Wprowadźcie wartości punktu startowego Przy pomocy "Przejęcie elementu" wartości są przejmowane, następny element można wstawić poprzez przycisk programowany. Rozpoczynając od punktu startowego wprowadzacie pierwszy element konturu, np. prostą. Wprowadźcie wszystkie dane, które wynikają z rysunku warsztatowego: długość prostej, pozycja końcowa, przejście do następnego elementu, kąt nachylenia itd. Poprzez przycisk programowany "Wszystkie parametry" są udostępniane dla wprowadzenia wszystkie parametry elementu konturu. © Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

Dowolne programowanie konturu
Wszystkie parametry

6 - 296

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.5 Dowolne programowanie konturu (od wersji opr. 4.3 wzgl. 5)

6

Gdy pola wprowadzania parametrów nie są programowane, sterowanie zakłada, że te wartości są nieznane i próbuje je obliczyć z innych parametrów. Kontur jest zawsze wykonywany w kierunku programowania. Gdy tylko wprowadziliście element, zaznaczenie wprowadzania ulega przełączeniu na łańcuch konturowy po lewej stronie grafiki. Zaznaczenie wprowadzania ma postać żółtej ramki. Możecie przesuwać kursor wzdłuż łańcucha elementów konturu. Już istniejący element konturu jest wybierany przy pomocy „INPUT”. Nowy element konturu jest wstawiany za kursorem przez wybranie jednego z elementów konturu na poziomym pasku przycisków programowanych. Zaznaczenie wprowadzania jest wówczas przełączane na wprowadzanie parametrów na prawo od grafiki. Przy pomocy „Przejęcie elementu” albo „Anuluj” można ponownie przesuwać kursor wzdłuż konturu. W celu definicji konturu macie do dyspozycji następujące elementy (przykład toczenia: G18):
Prosta poziomo Prosta pionowo Prosta dowolnie

Prosta w kierunku poziomym. Wprowadźcie punkt końcowy prostej (przyrostowo / bezwzględnie wybierane przyciskiem programowanym „Alternatywa”). Ustalcie przejście do kolejnego elementu i potwierdźcie przyciskiem programowanym „Przejęcie elementu”. Prosta w kierunku X. Skośna w kierunku X/Z. Punkt końcowy prostej wprowadzić poprzez współrzędne albo kąt. Łuk koła o dowolnym kierunku obrotu.

Okrąg

Elementy przejściowe konturu

Element przejściowy można zastosować zawsze wtedy, gdy jest punkt przecięcia między dwoma sąsiednimi elementami i może on zostać obliczony z wprowadzonych wartości. Jako element przejściowy między dwoma dowolnymi elementami konturu możecie wybrać promień R albo fazkę FS. Element przejściowy jest zawsze wstawiany na końcu elementu konturu. Wybór konturowego elementu przejściowego następuje w masce wprowadzania parametrów każdorazowego elementu konturu. Przyciskiem „Anuluj” wartości elementu konturu są anulowane. Powracacie do obrazu podstawowego. Zaznaczenie jest ponownie przełączane na łańcuch elementów konturu. Wartości elementu są kasowane.

Anuluj Skasuj wartość

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 297

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.5 Dowolne programowanie konturu (od w. opr. 4.3 wzgl. 5)

04.00

6

Parametry na szarym tle

Te parametry są obliczane przez sterowanie i użytkownik nie może ich zmienić. Przy zmianie w programowanych polach wprowadzania parametrów (tło białe) sterowanie oblicza nowe dane, które są natychmiast wyświetlane w masce wprowadzania.

Wprowadzona wartość W przypadku konturów nadokreślonych może być tak, że wartość, która ma być wprowadzona, sterowanie obliczyło już z innych jest już obliczona
wartości. Może to prowadzić do problemów, gdy obliczona wprowadzana wartość jest niezgodna z rysunkiem warsztatowym. W takim przypadku wartości, z których została ona obliczona, muszą zostać ponownie skasowane. Następnie można tę wartość dokładnie wprowadzić z rysunku warsztatowego. Technologia (toczenie / frezowanie) i położenie układu współrzędnych są brane z odpowiednich danych maszynowych. Poprzez "Ustawienia" możecie sprawdzić wybraną konfigurację

Dowolne wprowadzanie tekstu (MMC 103)

Pod "Dowolne wprowadzenie tekstu" możecie wprowadzić komentarz, który jest umieszczany w programie na końcu konturu (np. podanie technologii).

6.5.3 Elementy konturu
Funkcjonowanie Elementy konturu są w kolejności swojego powstawania pokazywane w łańcuchu elementów konturowych pod postacią symboli obok okna grafiki. Element konturu Punkt startowy Prosta w lewo w prawo w lewo/prawo do góry Skrót SP Symbol Znaczenie Punkt startowy konturu Proste w rastrze 90°

SL SR LR SU

6 - 298

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.5 Dowolne programowanie konturu (od wersji opr. 4.3 wzgl. 5)

6

do dołu do góry / do dołu

SD

Prosta dowolna Łuk koła w lewo w prawo Zamknięcie konturu Kolory i symbole MMC 100.2

SA CL CR END

Proste o dowolnym pochyleniu Okrąg

Koniec konturu

Różne kolory symboli informują o ich statusie: Pierwszy plan biały czarny biały Tło czarne czarne białe czarny Znaczenie kursor na nowym elemencie kursor na aktualnym elemencie normalny element (nieokreślony) element aktualnie nie stosowany (model resztowy)

MMC 103

Pierwszy plan Tło Znaczenie czarny czerwone kursor na nowym elemencie czarny zielone kursor na aktualnym elemencie biały zielone normalny element (nieokreślony) czarny zielone element aktualnie nie stosowany (model resztowy)

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 299

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.5 Dowolne programowanie konturu (od w. opr. 4.3 wzgl. 5)

04.00

6

6.5.4 Graficzna prezentacja konturu
Funkcjonowanie
Synchronicznie do przebiegającego parametryzowania elementów konturu jest w oknie graficznym przedstawiany graficznie postęp powstawania konturu. Każdorazowo wybrany element jest w oknie graficznym przedstawiany w kolorze pomarańczowym wzgl. czerwonym (MMC 103).
Program AUTO
DRY ROV SBL1 M01 DRF PRT FST Edytor wprowadzania konturu EM099.MPF Alternatywa

Prosta pozioma Z prz.

Stycznie do poprz. Skasuj wartość

Przejście do nast. elem.: FS 2.000


Dow. wpr. tekstu

Wszystkie parametry Anuluj

Przejęcie

elementu

Utworzony element konturu może mieć przy tym różne rodzaje linii i kolory: MMC 100.2 MMC 103 Znaczenie Czarny Czarny Programowany kontur Pomarańczowy Czerwony Aktualny element konturu Żółty Zielony Element alternatywny Linia czarna ciągła Linia czarna ciągła Element jest określony Linia kropkowana Linia jasnoniebieska Element jest częściowo określony Linia kreskowana Linia kreskowana Element alternatywny zielona Kontur jest na tyle równocześnie rysowany, na ile w danej chwili są znane wprowadzenia parametrów. Jeżeli kontur nie jest jeszcze wyświetlany na grafice programowania, muszą zostać

6 - 300

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

07.98

Zakres czynności obsługowych "program"

6.5 Dowolne programowanie konturu (od wersji opr. 4.3 wzgl. 5)

6

wprowadzone dalsze wartości. Sprawdźcie ewent. już sporządzone elementy konturu. Być może nie są jeszcze zaprogramowane wszystkie znane dane. Skalowanie układu współrzędnych dopasowuje się do zmiany całego konturu. Położenie układu współrzędnych jest sygnalizowane w oknie graficznym.

6.5.5 Maski wprowadzania do parametryzowania elementów konturu
Funkcjonowanie
Przy posługiwaniu się maskami wprowadzania obowiązuje w zasadzie sposób postępowania opisany już w przypadku elementów konturu PROSTA, SKOŚNA i OKRĄG. W celu programowania konturu macie ponadto do dyspozycji następujące przyciski programowane:

Styczna do poprzedzającego
Styczna do poprz.

Przez naciśnięcie przycisku programowanego „Styczna do poprz.” kąt α2 otrzymuje wartość 0. Element konturu ma przejście styczne do elementu poprzedzającego. Przez to kąt do elementu poprzedzającego (α2) jest nastawiany na 0 stopni. Jeżeli Wasz rysunek zawiera dalsze dane (wymiary) dotyczące elementu konturu, możecie przyciskiem programowanym "Wszystkie parametry" rozszerzyć możliwości wprowadzania. Przycisk programowany "Alternatywa" ukazuje się tylko wtedy, gdy kursor jest ustawiony w polu wprowadzania, które umożliwia wiele przełączeń.

Wyświetlenie dodatkowych parametrów
Wszystkie parametry Alternatywa

Dokonanie wyboru dialogowego
Wybór dialogowy Wybór dialogowy

Jeżeli są konstelacje parametrów, które dopuszczają wiele możliwości przebiegu konturu, zostaniecie wezwani do dokonania wyboru w drodze dialogu. Przez naciśnięcie przycisku programowanego "Wybór dialogowy" istniejące możliwości wyboru zostaną wyświetlone na grafice. Prawidłowego wyboru dokonujecie przyciskiem proPrzejęcie gramowanym "Wybór dialogowy" (linia ciągła czarna) i dialogu potwierdzacie przyciskiem "Przejęcie dialogu".

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 301

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.5 Dowolne programowanie konturu (od w. opr. 4.3 wzgl. 5)

04.00

6

Zmiana dokonanego wyboru dialogowego
Zmiana dialogu Wybór dialogowy Przejęcie dialogu

Jeżeli już dokonany wybór dialogowy ma zostać zmieniony, musi zostać wybrany element konturu, w przypadku którego wystąpił dialog. Po naciśnięciu przycisku "Zmiana dialogu", są wyświetlane te obydwie alternatywy. Wyboru dialogowego można dokonać na nowo. Jeżeli wybór okazał się zbędny z powodu innych wprowadzonych wartości, dialog już się nie ukaże! Przy pomocy przycisku DEL (tylko MMC 103) wzgl. przycisku programowanego "Skasuj wartość" jest kasowana wartość w wybranym polu wprowadzania parametrów.

Opróżnienie pola wprowadzania parametrów
Skasuj wartość

Zapisanie elementu konturu
Przejęcie elementu

Jeżeli element konturu został wyposażony w istniejące dane albo przy pomocy przycisku programowanego "Wybór dialogowy" wybrano pożądany kontur, element ten jest zapisywany przyciskiem programowanym "Przejęcie elementu" i następuje przełączanie z powrotem na obraz podstawowy. Można programować następny element konturu. Przy pomocy przycisków kursora wybierzcie element przed zaznaczeniem końca. Przy pomocy przycisków programowanych wybierzcie pożądany element konturu i wypełnijcie specyficzną dla niego maskę wprowadzania znanymi Wam wartościami. Potwierdźcie wprowadzenia przyciskiem programowanym "Przejęcie elementu". W łańcuchu konturu ustawcie kursor na pożądanym elemencie konturu i wybierzcie go przyciskiem "Input". Zostaną wyświetlone parametry wybranego elementu. Nazwa elementu ukazuje się u góry w oknie parametryzowania. Jeżeli element konturu da się już geometrycznie przedstawić, jest on odpowiednio uwydatniany na grafice, tzn. jego kolor zmienia się z czarnego na pomarańczowy wzgl. czerwony (MMC 103). Przy pomocy przycisków kursora możecie wybrać zaprogramowany element konturu w łańcuchu konturu. Przyciskiem "Input" możecie otwierać pola wprowadzania parametrów. Można je teraz zmienić. Przyciskami kursora należy w łańcuchu elementów konturu wybrać ten element, za którym ma nastąpić wstawienie.

Dołączenie elementu konturu
Przejęcie elementu

Wybór elementu konturu

Zmiana elementu konturu

Wstawienie elementu konturu

6 - 302

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.5 Dowolne programowanie konturu (od wersji opr. 4.3 wzgl. 5)

6

Przejęcie elementu

Następnie na pasku przycisków programowanych wybierzcie element do wstawienia. Po sparametryzowaniu nowego elementu konturu potwierdźcie wstawienie przyciskiem programowanym "Przejęcie elementu". Dalsze elementy konturu są według nowego stanu konturu automatycznie aktualizowane, wzgl. gdy kursor jest po nich poruszany przyciskami ze strzałką. Przyciskami ze strzałką wybierzcie element konturu do skasowania. Wybrany symbol konturu i przynależny element konturu w grafice programowania zostają zaznaczone kolorem czerwonym. Następnie naciśnijcie przycisk programowany "Skasuj element" i pokwitujcie zapytanie. Przyciskiem programowanym "Anuluj" możecie przełączyć z powrotem na obraz podstawowy, bez przejmowania ostatnio edytowanych wartości.

Skasowanie elementu konturu
Skasuj element

Unieważnienie wprowadzenia
Anuluj

Dalsze wskazówki Kodu NC w programie obróbki, utworzonego przez programowanie konturu, nie wolno zmienić ręcznie. W przeciwnym przypadku tłumaczenie odwrotnie nie jest już możliwe. Wyjątek: wstawianie numerów bloków i znaków maskowania.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 303

6

Zakres czynności obługowych "program"

04.00

6.5 Dowolne programowanie konturu (od w. opr. 4.3 wzgl. 5)

6

6.5.6 Pomoc
Funkcjonowanie
Przy wprowadzaniu parametrów macie możliwość wyświetlenia obrazu pomocy przy pomocy przycisku info. Na obrazie tym są graficznie przedstawiane wprowadzane elementy. Rodzaj obrazu pomocy jest zależny od pozycji kursora na obrazie parametrów. Grafika jest zasłaniana.
Program AUTO
DRY ROV SBL1 M01 DRF PRT FST Edytor wprowadzania konturu sr1.wpd\mpf1001.mpf Alternatywa Stycznie do poprz. Skasuj wartość

Łuk koła .Kier. obrotu R X Y I J

bezwzgl. bezwzgl. bezwzgl. bezwzgl. bezwzgl.


Z trybu pomocy można wyjść przy użyciu przycisku info

Wszystkie parametry Anuluj

Dow. wpr. tekstu
Przejęcie

elementu Zmiana kierunku obrotu przy pomocy "Alternatywa"

Przez ponowne naciśnięcie przyciski info obraz pomocy jest zamykany i jest ponownie uaktywniana grafika. Obrazy pomocy są wyprowadzane zgodnie z wybranym układem współrzędnych. Identyfikatory osi są aktualnie określane z nazw osi geometrycznych. Do następujących wprowadzeń są wyświetlane obrazy pomocy: • punkt startowy • prosta pionowa • prosta pionowa, pole wprowadzania kąta • prosta pozioma • prosta pozioma, pole wprowadzania kąta • prosta dowolna • prosta dowolna, pole wprowadzania kąta • okrąg • okrąg, pole wprowadzania kąta • zaokrąglenie / fazka © Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 304

6

07.98

Zakres czynności obsługowych "program"

6.5 Dowolne programowanie konturu (od wersji opr. 4.3 wzgl. 5)

6

6.5.7 Opis parametrów elementów konturu prosta/okrąg
Parametr X bezwzględnie X przyrostowo Y bezwzględnie Y przyrostowo L α1 α2 Przejście do następnego elementu Parametr X bezwzględnie X przyrostowo Y bezwzględnie Y przyrostowo α1 α2 β1 β2 Kierunek obrotu R I J Przejście do następnego elementu Element konturu "prosta" Bezwzględna pozycja końcowa w kierunku X Przyrostowa pozycja końcowa w kierunku X Bezwzględna pozycja końcowa w kierunku Y Przyrostowa pozycja końcowa w kierunku Y Długość prostej Kąt wzniosu w odniesieniu do osi X Kąt w stosunku do elementu poprzedzającego; przejście styczne: α2=2 Elementem przejściowym jest fazka (FS) Elementem przejściowym jest zaokrąglenie (R) FS=0 albo R=0 oznacza brak elementu przejściowego. Element konturu "okrąg" Bezwzględna pozycja końcowa w kierunku X Przyrostowa pozycja końcowa w kierunku X Bezwzględna pozycja końcowa w kierunku Y Przyrostowa pozycja końcowa w kierunku Y Kąt startowy w odniesieniu do osi X Kąt w stos. do elementu poprzedzającego; przejście styczne: α2=2 Kąt końcowy w odniesieniu do osi X Kąt rozwarcia okręgu Zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Promień okręgu Pozycja punktu środkowego okręgu w kierunku X (bezwzgl. lub. przyrostowo) Pozycja punktu środkowego okręgu w kierunku Y (bezwzgl. lub. przyrostowo) Elementem przejściowym jest fazka (FS) Elementem przejściowym jest zaokrąglenie (R) FS=0 albo R=0 oznacza brak elementu przejściowego. Jednostka mm mm mm stopni stopni mm mm

Jednostka mm mm stopni stopni stopni stopni mm mm mm mm mm

Producent maszyny Nazwy identyfikatorów (X albo Y ...) są ustalone poprzez dane maszynowe i można je odpowiednio zmieniać.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 305

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.5 Dowolne programowanie konturu (od w. opr. 4.3 wzgl. 5)

04.00

6

6.5.8 Przykłady dowolnego programowana konturu
Przykład 1 Punkt startowy: X=5.67 bezwzgl., Y=0 bezwzgl., płaszczyzna obróbki G17. Kontur jest programowany w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
Punkt startowy

Rysunek warsztatowy konturu

Element 1 2

Przycisk program.

Parametr
Wszystkie parametry, α1=180 stopni

Uwagi
Przestrzegać kąta na obrazie pomocy! Podanie współrzędnej X w "bezwzgl." i w "przyr." Przestrzegać kąta na obrazie pomocy! Podanie współrzędnej Z w "przyr." Przestrzegać kąta na obrazie pomocy!

X=-43.972 przyr., wszystkie parametry X=-137.257 bezwzgl.
α1=-125 stopni x=43.972 przyr. α1=-55 stopni X =5.67 bezwzgl. Kierunek obrotu w prawo, R=72, X=5.67 bezwzgl., Y=0 bezwzgl., dokonać wyboru dialogowego

3 4 5

6 - 306

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.5 Dowolne programowanie konturu (od wersji opr. 4.3 wzgl. 5)

6

Przykład 2

Punkt startowy: X=0 bezwzgl., Y = 0 bezwzgl., płaszczyzna obróbki G17 Kontur jest programowany w kierunku ruchu wskazówek zegara i z wyborem dialogowym. W przypadku tego konturu jest zalecane wyświetlenie wszystkich parametrów poprzez przycisk programowany "Wszystkie parametry".
Kąt startowy X=0, Y=0

Rysunek warsztatowy konturu

Element
1 2

Przycisk prog.
Y=-104 bezwzgl.

Parametr

Uwagi

3 4

5 6

Kierunek obrotu w prawo, R=79, I=0 bezwzgl., dokonać wyboru dialogowego, wszystkie parametry, β2=30 stopni Kierunek obrotu w prawo, styczna do poprz., R=7.5, wszystkie parametry, β2=180 stopni Kierunek obrotu w lewo, R=64, X=-6 bezwzgl., I=0 bezwzgl., dokonać wyboru dialogowego, przejście do następnego elementu: R=5 Przestrzegać kąta Wszystkie parametry, α1=90 stopni, przejście do na obrazie pomocy nast. elementu: R=5 Kierunek obrotu w prawo, R=25, X=0 bezwzgl., Y=0 bezwzgl., I=0 bezwzgl., dokonać wyboru dialogowego.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 307

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.5 Dowolne programowanie konturu (od w. opr. 4.3 wzgl. 5)

10.00

6

Przykład 3

Punkt startowy: X=0 bezwzgl., płaszczyzna obróbki G17 Kontur jest programowany w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Rysunek warsztatowy konturu
Punkt startowy X=0, Y=5.7

Element Przycisk progr. 1
2 3 4 5 6 7 8 9

Uwagi
Kierunek obr. w lewo, R=9.5, I=0 bezwzgl., dokonać wyboru dialogowego, przejście do następnego elementu: R=2 α1=-30 stopni Kierunek obrotu w prawo, styczna do poprz., R=2, J=4.65 bezwzgl. Kierunek obr. w lewo, styczna do poprz. R=3.2, I=11.5 bezwzgl., J=0 bezwzgl., dokonać wyboru dialogowego Kierunek obr. w prawo, styczna do poprz., R=2, J=-4.65 bezwzgl., dokonać wyboru dialogowego Styczna do poprz. α1=-158 stopni, Y=-14,8 bezwzgl., α2=0 stopni Wszystkie parametry, L=5, dokonać wyboru dialogowego Y=5.7 bezwzgl. X=0 bezwzgl.

Przestrzegać kąta na obrazie pomocy!

Przestrzegać kąta na obrazie pomocy!

6 - 308

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.6 Symulacja programu MMC 100.2

6

6.6

Symulacja programu MMC 100.2
Funkcjonowanie Funkcja "Symulacja" obowiązuje dla technologii toczenia. Przy pomocy tej funkcji macie możliwość • graficznego przedstawiania ruchów w osiach • równoległego do obróbki śledzenia jej wyników na ekranie. Przy aktywnej symulacji możecie uruchomić graficzną prezentację przebiegu konturu na ekranie z ruchami / bez ruchów w osiach maszyny (można je zablokować z PLC). Elementy prezentacji Kolory w graficznej części obrazu mają następujące znaczenie: • czerwony = droga ruchu w posuwie • zielony = droga ruchu w przesuwie szybkim • żółty = krzyż nitkowy, ciąg kropek (ostrze narzędzia) oś symetrii obrabianego przedmiotu Przy pomocy krzyża nitkowego możecie • wybierać centrum powiększania/pomniejszania • ustawiać punkty pomiarowe (dla wycinka). Położenie ostrza narzędzia odpowiada ustaleniom w menu "Korekcja narzędzia" pod przyciskiem programowanym "Narzędzie". Tor narzędzia jest symulowane z aktualnie edytowanego bloku programu. Ostrze narzędzia jest przedstawiane jako ciąg kropek. Punkt startowy ciągu kropek odpowiada punktowi startowemu osi obrabiarki. Usytuowanie osi (układ współrzędnych) jest ustalane poprzez dane maszynowe. Producent maszyny Proszę przestrzegać danych producenta maszyny! Dane maszynowe wyświetlania są opisane w: /FB/ K1, BAG, Praca programowa, rozdz. 4

6.6.1 Symulacja obrotu

Krzyż nitkowy

Ostrze narzędzia

Układ współrzędnych

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 309

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.6 Symulacja programu MMC 100.2

04.00

6

Kolejność czynności obsługowych
Symulacja

Funkcję "Symulacja" możecie wybrać w zakresie czynności obsługowych "Program". Przez naciśnięcie przycisków "Wrzeciono-start" i "NC-start" na pulpicie sterowniczym maszyny następuje start symulacji graficznej. Macie do dyspozycji następujące funkcje przycisków programowanych:

Auto zoom Do źródła Pokaż wszystkie Zoom + Zoom Skasuj obraz Kursor dokładnie

Przy pomocy tego przycisku obszar prezentacji jest dopasowywany do wyświetlanych ruchów posuwowych. Powracacie z powrotem do obrazu początkowego (wielkość wycinka obrazu przy wybieraniu symulacji). Poprzez daną maszynową producent może ustalić wycinek obrazu. Optymalizuje wycinek wyświetlania dla potrzeb symulacji. Przy pomocy przycisku programowanego "ZOOM+" wzgl. "ZOOM-" aktualna zawartość obrazu jest przedstawiana w większej wzgl. mniejszej rozdzielczości. Przy pomocy krzyża nitkowego możecie ustawić środek wycinka obrazu. Aktualna zawartość obrazu jest kasowana.
Kursor zgrubnie

wzgl.

• •

Przez naciśnięcie przycisku programowanego "kursor dokładnie" możecie wpływać na wielkość kroku przy naciskaniu przycisków kursora. Przycisk programowany jest wybrany: Kursor porusza się z "dokładną" długością kroku Przycisk nie jest wybrany: Kursor porusza się ze "zgrubną" długością kroku

Zamknij

Przyciskiem programowanym "Zamknij" możecie zakończyć symulację. Symulacja jest również przerywana przy naciśnięciu przycisku na pasku poziomym.

6 - 310

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.6 Symulacja programu MMC 100.2

6

6.6.2 Symulacja frezowania przed obróbką
Funkcjonowanie W pracy automatycznej, pod funkcją "Test programu" macie możliwość graficznego przedstawienia programu przed jego wykonaniem, bez wykonywania ruchów w osiach maszyny. Grafika symulacyjna Grafika symulacyjna odpowiada przedstawieniu obrabianego przedmiotu, który jest obrabiany narzędziem o kształcie cylindrycznym. Prezentację możecie wybrać przyciskiem programowanym do wyboru jako • • • Wyświetlenia statusu widok z góry przedstawienie w 3 płaszczyznach przedstawienie trójwymiarowe (model przestrzenny)

Wyświetlenia statusu w grafice symulacyjnej zawierają informacje • do aktualnych współrzędnych osi i • aktualnie wykonywanego bloku. Funkcja ta jest opcją i jest dostępna tylko w przypadku ekranu kolorowego. Symulacja frezowania jest możliwa tylko w 1. kanale. Kolejność czynności obsługowych • • Program jest wybrany w pracy automatycznej "Auto". Pod "Sterowanie programem" są w zakresie czynności obsługowych maszyna wybrane funkcje "Posuw próbny" i "Test programu" (przy przebiegu programu nie następują żadne ruchy w maszynie). Przy aktywnej funkcji "Posuw próbny" zaprogramowana prędkość posuwu jest zastępowana przez posuw próbny, ustalony poprzez daną maszynową. Narzędzie T0: narzędzie jest pokazywane na grafice. Narzędzie nierówne T0: musi zostać wybrane przynależne ostrze narzędzia.

Opcja

• •

Naciśnijcie przycisk przełączania zakresów
Grafika trójwymiar.

i przycisk programowany "Grafika trójwymiarowa". Następuje uruchomienie programu. Na ekranie możecie śledzić obróbkę.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 311

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.6 Symulacja programu MMC 100.2

04.00

6

6.6.3 Symulacja frezowania podczas obróbki (od wersji opr. 5.2)
Funkcjonowanie Bieżąca obróbka na obrabiarce jest równocześnie symulowana na ekranie sterowania. Opcja Funkcja ta jest opcją i jest dostępna tylko w przypadku ekranu kolorowego. Symulacja frezowania jest możliwa tylko w 1. kanale. Kolejność czynności obsługowych Warunek Patrz poprzedni punkt Naciśnijcie przycisk przełączania zakresów i przycisk programowany "Grafika".
Grafika trójwymiar.

Następuje start programu. Na ekranie możecie śledzić obróbkę. Symulacja może zostać w każdym czasie włączona podczas obróbki. Przy wyjściu z grafiki symulacja ulega zakończeniu. Jeżeli nastąpi przełączenie na inny zakres czynności obsługowych, aktualna treść symulacji graficznej ulega skasowaniu.

Definicja półfabrykatu poprzez maskę wprowadzania
Szczegóły

Przyciskami programowanymi "Szczegóły" i "Ustawienia" otwórzcie okno definicji półfabrykatu. Możecie wpisać wartości dla punktu narożnego 1 Ustawienia (przód-lewa-u góry) i punktu narożnego 2 (tył-prawau dołu) półfabrykatu (prostopadłościan). Przyciskiem programowanym "Alternatywa" możecie włączać wzgl. wyłączać prezentację półfabrykatu. Gdy prezentacja półfabrykatu jest wyłączona, wówczas drogi ruchu są pokazywane jako grafika kreskowa. Alternatywnie można zdefiniować półfabrykat w symulowanym programie NC. Składnia: WRTPR ("<String>") Jako "String" są możliwe następujące instrukcje: • Prostokąt: BLOCK (p1x, p1y, p1z, p2x, p2y, p2z) Pozycje odpowiadają wartościom osi dla punktu narożnego P1 (przód-lewa-u góry)

Definicja półfabrykatu poprzez program NC (od wersji opr. 5.3)

6 - 312

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.6 Symulacja programu MMC 100.2

6

i P2 (tył-lewa-u dołu) półfabrykatu prostokątnego. P1x = wartość X punktu narożnego P1 p1y = wartość Y punktu narożnego P1 p1z = wartość Z punktu narożnego P1 p2x = wartość X punktu narożnego P2 p2y = wartość Y punktu narożnego P2 p2z = wartość Z punktu narożnego P2 • Przesunięcie/obrót grafiki FRAME (pv1, pv2, pv3, pd1, pd2, pd3) pv1 = przesunięcie pierwszej osi pv2 = przesunięcie drugiej osi pv3 = przesunięcie trzeciej osi pd1 = obrót wokół pierwszej osi pd2 = obrót wokół drugiej osi pd3 = obrót wokół trzeciej osi • Wyłączenie grafiki END ( ) • Odtworzenie nie obrobionego półfabrykatu: CLEAN ( ) Przykład ... ; DEFINICJA półfabrykatu N100 WRTPR ("BLOCK (0, 0, 0, 80, 100, -30)") N110 ... ... ;SKASOWANIE półfabrykatu N1000 WRTPR ("CLEAN ()") ...

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 313

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.7 Symulacja programu MMC 103

04.00

6

6.7

Symulacja programu MMC 103
Funkcjonowanie Do wersji opr. 4.x Od wersji opr. 5 Wybór symulacji
Patrz /BA/, Instrukcja obsługi, Programowanie dialogowe, Symulacja

Symulacja

Wiercenie/frezowanie toczenie - obróbka kompletna

Graficzna symulacja obróbki jest ukształtowana jako samodzielny proces. Dodatkowo oprócz wyboru w programowaniu dialogowym pod "Tryb wyświetlania" symulacja może zostać wybrana w zakresie czynności obsługowych "Program" bezpośrednio z przeglądu programów, po wybraniu programu obróbki, albo też z edytora ASCII, po otwarciu programu obróbki. W drodze będących specjalnie do przeprowadzenia czynności (patrz uzupełnienie symulacji w /IAD/ Instrukcja uruchomienia 840D, rozdział MMC, punkt Symulacja) można w niektórych miejscach zoptymalizować fazę ładowania programu i podstawowe zachowanie się graficznej symulacji obróbki. Ponadto każdy użytkownik ma do dyspozycji tryby pracy, które pozwalają na wpływanie przy pomocy maski ustawiania na czas wyboru i reakcji jak też zachowanie się pamięci symulacji. Patrz też opis funkcjonowania /FB/ D2, Programowanie dialogowe • • • wiercenie/frezowanie toczenie - obróbka kompletna specyficzne dla obrabianego przedmiotu przyporządkowanie przez lokalny plik "dpwp.ini".

Uruchomienie

Odesłanie

Technologie

Zasada nakładania

Od wersji opr. 5.1 wyniki symulacji wielu kolejnych programów obróbki (np. obróbka wielostronna przy frezowaniu, obróbka wewnętrzna/zewnętrzna przy toczeniu, obróbka wielosaniowa, itd.) mogą być nakładane na siebie na tym samym półfabrykacie jako obraz łączny (patrz lista obróbkowa pod przyciskiem programowanym Kanał/wrzeciono). Część gotowa powstaje w końcu z sekwencyjnego współdziałania wszystkich symulowanych programów obróbki. Bezpośrednia równoczesna symulacja wielu programów obróbki jest niemożliwa. Zakres działania aktualnie wybranego programu obróbki (wyświetlanego w wierszu nagłówkowym okna podstawowego symulacji) można odczytać z wiersza statusu przy dolnej krawędzi okna symulacji (kanał, wrzeciono, aktywne narzędzie, wskaźnik sekwencji).

6 - 314

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.7 Symulacja programu MMC 103

6

Przyłącze edytora ASCII

Po celowym przerwaniu (Symulacja-STOP albo Pojedynczymi blokami w menu podstawowym symulacji) albo w przypadku alarmów można przy pomocy przycisku programowanego "Korekcja programu" przeskoczyć do miejsca przerwania w edytorze. Przy przerwaniach w ramach chronionych podprogramów (np. w przypadku cykli) wskaźnik programu jest ustawiany w wierszu z odpowiednim wywołaniem podprogramu. Gdy w edytorze zostanie dokonana zmiana, symulacja jest ponownie cofana do ostatnio obowiązującego ustępu (model pośredni jeżeli jest).
Dalsze wskazówki 1. Aktualność danych symulacji (programy, podprogramy, dane narzędzi, ...) jest zagwarantowana przez systematyczne przetwarzanie znacznika czasowego przy wszystkich procesach ładowania.

2. Etykiety językowe NC (np. CZEKAJ2: WAITM...) ...), które zostały zaprogramowane w celu oznaczenia określonych miejsc w programie, mogą zostać włączone do grafiki symulacji jako znaczniki na torze ruchu. Mogą one równocześnie inicjować wykonywanie modeli pośrednich w tych miejscach programu (patrz "Zarządzanie ustawieniami\wyświetlaniem i kolorami...\znacznikami torowymi").

6.7.1 Obsługa symulacji
Menu podstawowe poziome
albo

Struktura menu ... po załadowaniu symulacji bez stanu alarmu. Zakładając prawidłowe hasło (nastawiane w Kompens. ..\MMC2 wzgl. USER\dpsim.ini BEDIENER=n), akdanych tywne dane symulacji (dane narzędzi, dane maszynowe, cykle) mogą być kompensowane z odpowiednimi "danymi aktywnymi NC". patrz menu "kompensacja danych" Tabelaryczna ocena, na dowolnie definiowanych odcinkach, rachunkowo jak też ryczałtowo obliczonych czasów obróbki dla bieżącej sesji symulacji (patrz rozdz. "Ustawienia czasów pomocniczych") Uaktywnienie edytora ASCII z aktualnego stanu przerwania symulacji (pozycja kursora synchroniczna do grafiki, otoczka graficzna: Standard-ASCII-Editor subset) Powrót do symulacji przy pomocy "Zamknij edytor". Specyficzne dla programu przyporządkowania kanału i wrzeciona (lista obróbkowa w połączeniu zasadą nakładania)

Ocena czasu

Korekcja programu

Kanał/ wrzeciono

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 315

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.7 Symulacja programu MMC 103

04.00

6

Menu podstawowe pionowe
albo Symulacja-START albo Symulacja-STOP (działa programami w połączeniu z listą obróbkową) Cofnięcie symulacji - RESET (działa programami w połączeniu z listą obróbkową) Symulacja pojedynczymi blokami wł./wył. - SINGLE BLOCK (sygnalizacja stanu w wierszu nagłówkowym SBL1 albo SBL2) frezowanie albo albo toczenie Widoki obrabianego przedmiotu specyficzne dla technologii Frezowanie: widok z góry Toczenie: widok zewn. z przodu Frezowanie: widok domyślny Toczenie: przekrój z góry i z przodu całkowity od przodu (dowolny wybór pod "Szczegóły...") Frezowanie: widok trójwym. albo model drutowy Toczenie: półprzekrój domyślny od przodu i model drutowy (dowolny wybór pod "Szczegóły...")

albo

Szczegóły

Wybór menu szczegółowego zależnego od stanu (widok aktywny, stan alarmu) albo Wybór menu ustawczego specyficznego dla użytkownika i producenta (..w stanie RESET albo STOP) ...albo (w stanie RUN) • Wyświetlenie aktualnej belki ręcznej zmiany posuwu symulowanego (procentowe możliwości ustawiania: - wielkość kroku 10 przyciskiem "+" wzgl. "-" - wielkość kroku 50 przyciskiem "kursor w prawo" wzgl. "kursor w lewo" - wartość max/min przyciskiem "kursor do góry" wzgl. ."kursor do dołu" - wartość standardowa 100 przyciskiem "Toggle") 1. Przy STARCIE symulacji i przy zmianie programu ewentualnie dokonany wybór widoku trójwymiarowego zostanie cofnięty i zastąpiony specyficznym dla technologii widokiem domyślnym. 2. Przy ponownym STARCIE symulacji obróbki po zakończeniu ostatnio symulowanego programu M2/M30 następuje generalnie RESET kanału symulacji z wyłączeniem grafiki symulacji, w przypadku gdy nie uaktywniono listy obróbkowej pod przyciskiem programowanym "Kanał/wrzeciono". •

Ustawienia

Wskazówki

6 - 316

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.7 Symulacja programu MMC 103

6

3. Przez uaktywnienie listy obróbkowej pod "Kanał/wrzeciono" dochodzi w przypadku wymienionych programów do nakładania, przez co globalne wyłączenie w połączeniu ze STARTEM symulacji następuje dopiero po dialogu z zapytaniem odwrotnym przy ostatnim M2/M30. 4. Nowy albo ponowny wybór jednego z udostępnianych widoków obrabianych przedmiotów jest zawsze nieodzownie związany z automatycznym dopasowaniem wielkości obrazu. Menu "Szczegóły..." Standard poziomo
Frezowanie
Widok z góry

Toczenie

... wychodząc, bez stanu alarmu, od widoków z 2 oknami: "widok z góry i widok z przodu" domyślnie przy frezowaniu "półprzekrój i model drutowy" domyślnie przy toczeniu Tylko przy widokach z dwoma oknami Możliwość dowolnego wyboru bazowego typu widoku w oknie uaktywnianym przez (frezowanie albo toczenie) jak wyżej

wzgl. Widok
zewn.

Widok z przodu

wzgl.

Półprzekrój

Widok z boku

wzgl. Przekrój
pełny

jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej

Model drutowy

wzgl. Model

drutowy

Strona czołowa Pow. boczna

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 317

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.7 Symulacja programu MMC 103

04.00

6

Menu "Szczegóły..." Standard pionowo

... wychodząc, bez stanu alarmu, od jednego z aktywnych widoków: "widok z góry" albo "widok z góry i widok z przodu" przy frezowaniu "model drutowy" (trójwymiarowy bez danych narzędzia) przy frezowaniu wszystkie widoki przy toczeniu
Tory narz. wł./wył

Tory narz. wł./wył.

wzgl.

Włączenie/wyłączenie prezentacji toru punktu środkowego narzędzia. Z wyłączeniem są równocześnie kasowane z aktualnego modelu zapisane tory narzędzia (ustawienie podstawowe: tory narzędzia wł.).

Tylko w przypadku widoków z 2 oknami: wybór aktywnego okna (w taki sam sposób jest możliwy przyciskiem "TAB" wzgl. "END")
Widok z przodu

Warunkowo w przypadku widoków z 2 oknami: "z przodu..." zależnie od aktywnego typu widoku (wybór poziomu), równoznaczny z "z góry..." wzgl. "z lewej..." Warunkowo w przypadku widoków z 2 oknami: "z tyłu..." zależnie od aktywnego typu widoku (wybór poziomy), równoznaczny z "z dołu..." wzgl. "z prawej..." Automatyczne dopasowanie wielkości obrazu, w przypadku widoków z 2 oknami w odniesieniu do okna uaktywnionego przy pomocy (w taki sam sposób jest możliwe przyciskiem "ENTER" wzgl. "INPUT")

Widok z tyłu

Automat. wielk. obrazu

Lupa...

Wyświetlenie w aktywnym oknie ramki wycinka obrazu (wielkość sterowana przyciskami "+" i "-", pozycja - przyciskami kursora) Powrót do menu podstawowego symulacji

<<

6 - 318

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.7 Symulacja programu MMC 103

6

Menu "Szczegóły..." trójwymiarowy pionowo

...wychodząc, bez stanu alarmu, od aktywnego widoku: "widok trójwymiarowy" (trójwymiarowy z danymi narzędzia) przy frezowaniu nie działa przy toczeniu Standardowy widok trójwymiarowy, orientacja u góry / z przodu Widok trójwymiarowy, orientacja u góry/z lewej (standardowy obrócony o 90° w kierunku ruchu wskazówek zegara) Widok trójwymiarowy, orientacja u góry / po prawej (standardowy obrócony o 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) Widok trójwymiarowy, orientacja u dołu / z przodu (standardowy odchylony do góry)

Automat. wielk. obrazu

Automatyczne dopasowanie wielkości obrazu (w taki sam sposób jest możliwe przyciskiem "ENTER" wzgl. "INPUT") Wyświetlenie w aktywnym oknie ramki wycinka obrazu (wielkość sterowana przyciskami "+" i "-", pozycja - przyciskami kursora) Powrót do menu podstawowego symulacji

Lupa...

<<

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 319

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.7 Symulacja programu MMC 103

04.00

6

Menu "Szczegóły..." alarmy pionowy

... wychodząc od stanu alarmu symulacji, niezależne od właśnie aktywnego widoku. Skasowanie alarmów POWER ON symulacji. Symulacja ulega zakończeniu i następnie jest ponownie ładowana. Skasowanie alarmów RESET symulacji. Interpreter symulacji jest cofany. Symulację należy następnie ponownie uruchomić. Skasowanie alarmów CANSEL symulacji. Symulację można kontynuować.

Zakończ symulację Szczegóły widok...

Proces symulacji ulega zakończeniu. Ponowny wybór symulacji zakłada proces ładowania. Wyświetlenie ze stanu alarmu paska menu "Szczegóły" pasującego do aktywnego widoku obrabianego przedmiotu..." (standardowy wzgl. 3D). Aktualne alarmy symulacji pozostają zachowane. Powrót do menu podstawowego symulacji

<<

Dalsze wskazówki
1. Alarmy symulacji są wyłącznie komunikatami interpretera symulacji i nie pozostają w żadnym bezpośrednim związku z aktualną obróbką NCK na obrabiarce. 2. Jeżeli jest aktywny więcej niż jeden alarm NCK, można przyciskiem "Toggle" wyświetlić wzgl. ukryć kompletny alarm. Wyboru alarmu możecie dokonać przyciskami kursora. 3. W wyniku naciśnięcia przycisku informacji "i" jest wyświetlana pomoc online zawierająca wskazówki objaśniające do wybranego alarmu. 4. Sekwencje programu, które wyłącznie w kontekście symulacji nie dają się interpretować i tylko tutaj prowadzą do alarmów (m. in. w cyklach użytkownika, np. ponieważ odpowiednich danych PLC i sygnałów brak jest w interpreterze symulacji), muszą w odnośnym programie NC zostać, w drodze reakcji na zmienną systemową $P_SIM w czasie przebiegu symulacji, warunkowo pominięte (...IF $P_SIM GOTOF Label). Części mających znaczenie dla symulacji (np. pozycja zmiany narzędzia & funkcje łączeniowe M dla zmiany narzędzia w przypadku cykli zmiany narzędzia, itd.), nie wolno pomijać, muszą być one nadal uwzględniane.

6 - 320

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.7 Symulacja programu MMC 103

6

Menu "Ustawienia..." pionowy

... dostępne tylko ze stanu RESET albo STOP symulacji (np. praca pojedynczymi blokami) Parametru ustawiane: patrz punkt "Ustawienia symulacji" Załadowanie specyficznych dla producenta standardowych wartości ustawczych (źródło: DH\DP.DIR\SIM.DIR\simini_m.com dla wersji do frezowania DH\DP.DIR\SIM.DIR\simini_t.com dla wersji do toczenia)

Ładowanie standardu

Opcje wł./wył.

albo

Opcje wł./wył.

Wyświetlanie/ukrywanie opcjonalnych parametrów ustawczych w aktualnym oknie (ustawienie podstawowe: opcje wyłączone)

Zmiana standardu

Zakładając prawidłowe hasło (ustawiane w ..\MMC2 wzgl. USER\dpsim.ini SETUP=n), można modyfikować specyficzne dla producenta standardowe wartości ustawcze Zakładając prawidłowe hasło (ustawiane w ..\MMC2 wzgl. USER\dpsim.ini USER=n), można ustawić pożądany tryb rejestracji czasów pomocniczych i zadać ryczałtowe czasy pomocnicze dla funkcji NC: T, S, M i H. Ustawiane parametry: patrz rozdz. "Ustawianie czasów pomocniczych" Zakładając prawidłowe hasło (ustawiane w ..\MMC2 wzgl. USER\dpsim.ini USER=n), można modyfikować zadane właściwości wyświetlania i kolory symulacji. Ustawiane parametry: patrz punkt "Wyświetlanie kolorów" Powrót do menu podstawowego symulacji. Stare ustawienia przed wywołaniem maski ustawiania pozostają zachowane. Powrót do menu podstawowego symulacji. Zmienione ustawienia pozostają zapisane w pamięci i działają natychmiast (cel: specyficzny dla obrabianego przedmiotu albo programu "dpwp.ini" wzgl. w przypadku "Zmień standard" ..\DH\DP.DIR\SIM.DIR\ "simini_m.com albo simini_t.com").

Ustawienie czas. pom.

Wyświetl. i kolory

Anuluj

OK

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 321

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.7 Symulacja programu MMC 103

04.00

6

Dalsze wskazówki Od wersji opr. 5.1 zmiany specyficznych dla producenta standardowych danych nastawczych (w plikach "simini_m.com" wzgl. "simini_t.com") są jednocześnie prowadzone w plikach "dpmwp.ini" wzgl. "dptwp.ini" w katalogu ..\USER\ jako parametry różnicowe (wartości delta do szablonów "dpwp.ini" w katalogu \MMC2\) a przez to uwzględniane w przypadku wszystkich nowych obrabianych przedmiotów. Menu "Kompensacja danych" pionowe ... zakładając prawidłowe hasło (osoba obsługująca), dostępne ze stanu RESET albo STOP symulacji poprzez poziomy pasek przycisków programowanych. Zakładając istnienie NCK, następuje automatyczna kompensacja danych NCK i danych narzędzia dla symulacji. (źródło: ..\aktywne dane NC\TO_INI.INI cel: DH\DP.DIR\SIM.DIR\...) Zakładając istnienie NCK, następuje automatyczna kompensacja danych NCK i danych inicjalizacyjnych symulacji (źródło: ..\aktywne dane NC\INITIAL.INI cel: DH\DP.DIR\SIM.DIR\... Cykle załadowane już do symulacji są zastępowane przez odpowiednie cykle z nowym znacznikiem czasowym. (źródło: NCK wzgl. MMC..\CST.DIR i ..\CUS.DIR) Powrót do menu podstawowego symulacji. Dalsze wskazówki
1. Jeżeli kompensacja danych jeszcze nie nastąpiła (gdy jest NCK) następuje przy inicjalizowaniu symulacji automatycznie odpowiednie wezwanie w formie komunikatu. Następuje również automatycznie zwrócenie uwagi użytkownikowi na modyfikacje danych narzędzia. 2. Cykle robocze są jeden raz przy ich pierwszym wywołaniu ładowane z programu obróbki i działają następnie dla wszystkich następnych sesji symulacji. 3. Naciśnięcie przycisku programowanego "Kompensacja cykli" powoduje ładowanie do symulacji zaktualizowanych cykli z nowym oznaczeniem czasu, przy czym cykle, które podlegają ochronie przed dostępem, są zawsze ładowane, niezależnie od znacznika czasowego. Ponowna kompensacja jest wymagana dopiero po dokonaniu zmian w cyklach.
© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

Kompens. narzędzi

Kompens. dan. masz.

Kompens. cykli <<

6 - 322

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.7 Symulacja programu MMC 103

6

Menu "Kanał/wrzeciono" pionowe

... dostępne tylko ze stanu RESET albo STOP symulacji poprzez poziomy pasek przycisków programowanych. Wyświetlony formularz pokazuje aktualną listę obróbkową wybranych programów obróbki w bieżącej sesji symulacji. Następujące parametry określają przebieg symulacji: Sekwencja: kolejność symulacji Nazwa programu: identyfikator programu Kanał: kanał wykonawczy w interpreterze SIMNCK Wrzeciono: miejsce działania określonego programu: frezowanie: aktualnie nie używane toczenie: na wrzeciono głównym, na wrzecionie przeciwległym, sterowane zmiennie poprzez słowa kluczowe NC Maskowanie: określony program nie jest uwzględniany w bieżącej sesji Prowadzi do specyficznych dla producenta ustawień kanału (zakładane hasło można nastawić w ..\MMC2 wzgl. USER\dpsim.ini USER=n): • frezowanie: stały układ maszyny • toczenie: układ maszyny przed albo za osią toczenia Prowadzi do specyficznych dla producenta ustawień wrzeciona (zakładane hasło można nastawić w ..\MMC2 wzgl. USER\dpsim.ini USER=n): • frezowanie: obecnie nie używane • toczenie: zadanie przesunięcia wzdłużnego wrzeciono główne / wrzeciono przeciwległe, lustrzane odbicie wymiaru wzdłużnego wł./wył., zadanie słów kluczowych NC do przełączania wrzeciona Kopiowanie do schowka wybranych celów z listy obróbkowej. Wstawienie skopiowanych/skasowanych celów listy obróbkowej ze schowka w miejscu wybranego wiersza (wybrany wiersz jest przesuwany o jedną pozycję do tyłu).

Ustawianie kanałów

Ustawianie wrzecion

Kopiuj

Wstaw

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 323

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.7 Symulacja programu MMC 103

04.00

6

Skasuj Anuluj OK

Skasowanie wybranego wiersza listy obróbkowej. Powrót do menu podstawowego symulacji: dopasowania aktualnej listy obróbkowej nie są przejmowane. Powrót do menu podstawowego symulacji: dopasowania aktualnej listy obróbkowej są przejmowane i działają z wyświetlanymi wskazówkami. Dalsze wskazówki 1. Aby zaczęła działać, lista obróbkowa musi po wybraniu obrabianego przedmiotu zostać co najmniej jeden raz wybrana przyciskiem programowanym "Kanał/wrzeciono". Każde następne wybranie programu w aktualnym katalogu obrabianych przedmiotów prowadzi do wyświetlenia listy, aby w razie potrzeby móc ją bezpośrednio powiększyć. Określenie przebiegu symulacji przy pomocy wymienionej listy obróbkowej "Kanał/wrzeciono" ma znaczenie tylko wtedy, gdy ma być stosowana zasada nakładania obróbek częściowych (tzn. gdy na tym samym półfabrykacie ma być kolejno obserwowany wynik symulacji wielu programów obróbki). W takich przypadkach należy dodatkowo zwracać szczególną uwagę na wskazówki przy dolnej krawędzi maski. M. in. wiersze, do których został już utworzony model pośredni, zawierają szczególną sygnalizację statusu. Przez wybór takiego wiersza na liście obróbkowej, jest możliwe bezpośrednie odniesienie symulacji do przynależnego modelu pośredniego. 2. Przy symulacji pojedynczych programów standardowe wyposażenie listy obróbkowej w dane domyślne gwarantuje prawidłowy przebieg symulacji również bez wybrania punktu menu "Kanał/wrzeciono" (przez to również bez zastosowania zasady nakładania). 3. Zakładając prawidłowe hasło, można w punktach menu "Ustawienie kanałów" i "Ustawienie wrzecion" ustalać specyficzne dla producenta standardowe dane ustawcze przy pomocy "Zmień standard", które następnie obowiązują globalnie dla wszystkich nowych obrabianych przedmiotów (obowiązujące hasło dla `Zmień standard` można nastawić w ..\MMC2 wzgl. USER\dpsim.ini SETUP=n).

6 - 324

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.7 Symulacja programu MMC 103

6

6.7.2 Ustawienia symulacji
Bazowe parametry ustawcze są bez dalszych czynności wyświetlane bezpośrednio przy wyświetlaniu maski ustawiania. Opcjonalne parametru ustawcze mogą w razie potrzeby zostać dodatkowo wyświetlone przyciskiem programowanym "Opcje wł./wył.". Baza "Ustawienia ..." • Półfabrykat - Frezowanie: bez modelu, prostopadłościan, walec - Toczenie: bez modelu, walec • zakres wyświetlania przy "bez modelu" • wymiary półfabrykatu - prostopadłościan w przypadku "prostopadłościan" • wymiary półproduktu - walec w przypadku "walec" Toczenie: dodatkowo aktywna średnica rozwinięcia do prezentacji powierzchni pobocznicowej (domyślnie: średnica zewnętrzna) • Widok aktywny - Frezowanie: X-Y, Z-X, Y-Z (tylko w przypadku "prostopadłościan" i "bez modelu") - Toczenie: zadane na stałe, zawsze Z-X • Sterowanie programem - Uwzględnianie bloków maskowanych i/albo zaprogramowanego STOP-u - Wykonywanie pojedynczymi blokami: STOP po każdej funkcji maszyny (SBL1) albo po każdym bloku (SBL2) - Wyświetlanie wszystkich bloków albo tylko bloków zawierających posuwy • Dane narzędzia (źródło) - Dane aktywne NC (zakładając istnienie NC) - Dane MMC (lokalne dane TOA, globalny plik SPF, dane z graficznego katalogu narzędzi DP, dane kompensacyjne narzędzi z DH\DP.DIR\SIM.DIR\TO_INI.INI) - Narzędzie domyślne (tylko przy frezowaniu/wierceniu, ze średnicą narzędzia z opcjonalnych "Ustawienia..."/wartości domyślne) - Bez danych narzędzi (grafika kreskowa z wartością korekcji D0)

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 325

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.7 Symulacja programu MMC 103

04.00

6

Dalsze wskazówki 1. Aby zredukować nakład pracy na wprowadzanie przy powtarzających się modyfikacjach typu półfabrykatu, wymiary półfabrykatu i zakres wyświetlania są wewnętrznie wzajemnie kompensowane przy przejmowaniu ustawień. 2. Dla symulacji z opcją "zarządzanie narzędziami" zakłada się istnienie pasującego odwzorowania aktywnych danych NC INITIAL.INI i TO_INI.INI pod DH\DP.DIR\SIM.DIR. Ustawienia domyślne dla zarządzania narzędziami są brane z dodatkowych danych narzędzi ..\mmc2\dp\sim\to_addon.ini. Dzięki temu w razie potrzeby mogą przy symulacji być wywoływane również narzędzia, które nie są załadowane w aktywnym odwzorowaniu magazynu (z TO_INI.INI). 3. Przy symulacji "bez danych narzędzi" zastosowanie cykli standardowych prowadzi do pokazania konturu końcowego wyprowadzonego z dostępnych parametrów cykli. 4. Symulacja "bez modelu" i/albo "bez danych narzędzi" prowadzi zarówno do redukcji potrzebnego miejsca w pamięci grafiki jak też do zwiększenia prędkości symulacji. Opcjonalne "Ustawienia" • Głębokości dla podziału kolorów • Zakres głębokości, na które są rozdzielane dostępne kolory systemowe VGA do przedstawiania informacji o głębokościach. (Zakres domyślny = grubość półfabrykatu. Dokładność obliczeń w wyniku zaokrągleń, przy określaniu głębokości, wynosi około 10-3 jednostek) Wartości domyślne • Średnica narzędzia: średnica narzędzia, która jest stosowana przy symulacji frezowania narzędziem domyślnym (frez trzpieniowy / wiertło) (tylko gdy opcja zarządzania narzędziami nie jest aktywna!) • Interpolacja mm wzgl. cale: dokładność aproksymacji interpolatora symulacji w mm albo calach niezależnie od aktualnego systemu miar. • Ręczna zmiana posuwu w %: domyślne ustawienie ręcznej zmiany posuwu w symulacji6 - 326

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.7 Symulacja programu MMC 103

6

Opcje wyświetlania • Pozycja rzeczywista: włączenie/wyłączenie wyświetlania aktualnej wartości rzeczywistej symulowanych osi kanału (wskazówka: TRANS, ROT, SCALE i MIRROR pozostają w wyświetlaniu wartości rzeczywistej nie uwzględnione). • Blok NC: włączenie / wyłączenie wyświetlania aktualnego bloku NC • Czas obróbki: włączenie / wyłączenie wyświetlania obliczonego czasu obróbki w wierszu nagłówkowym okna podstawowego symulacji (T = obliczony czas główny (z zaprogramowanych posuwów) = czas główny + suma wszystkich ryczałtowych czasów pomocniczych). Tryb symulacji • Zawsze doładowywanie narzędzi * W położeniu wł. (ustawienie domyślne) są przy każdej zmianie programu na nowo ładowane wszystkie potrzebne dane narzędzi. * W położeniu wył. następuje doładowywanie danych narzędzi tylko w razie potrzeby przy zmianie znacznika czasowego (z automatycznym pytaniem zwrotnym). Poza tym istniejące otoczenie narzędziowe pozostaje zachowane. • Zapisywanie toru narzędzia * W położeniu wł. (ustawienie domyślne) są wizualizowane wszystkie powstające w przebiegu symulacji tory narzędzi i zapisywane w modelu w celu dalszych manipulacji (lupa, powiększenie/pomniejszenie, przesunięcie, itd.) * W położeniu "wył" powstające tory narzędzia są wizualizowane jeden raz i nie są zapisywane w modelu. Przy następnych manipulacjach obrazem, które prowadzą do odświeżenia ekranu, tory narzędzia ulegają utraceniu. • Przygotowywanie pojedynczymi blokami * W położeniu "wł." następuje nieciągłe ale w dużym stopniu przyśpieszone przygotowanie toru (zredukowane punkty wznowienia interpolacji, m. in. tylko w punktach końcowych bloków w przypadku prostych) * W położeniu "wył." (ustawienie domyślne) następuje w dużym stopniu ciągłe przygotowywanie toru (stały odstęp punktów wznowienia zależny od ustawienia interpolacji)

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 327

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.7 Symulacja programu MMC 103

04.00

6Oczekiwanie w przypadku czasów oczekiwania * W położeniu "wł." instrukcje programowe zawierające czas oczekiwania prowadzą do rzeczywistych czasów oczekiwania w przebiegu symulacji. * W położeniu "wył" (ustawienie domyślne) oczekiwania w symulacji nie ma a czasy oczekiwania są uwzględniane tylko w obliczeniu czasu.

Dalsze wskazówki
1. Zmiany wymiarów półfabrykatu w osi dosuwu (min wzgl. max) są automatycznie uwzględniane w głębokościach do podziału kolorów (min wzgl. max). 2. Większe wartości przy dokładności aproksymacji interpolacji prowadzą po pierwsze do bardziej zgrubnej prezentacji geometrii (m. in. zniekształcenia szczegółów i zaokrągleń) a po drugie do zmniejszenia potrzebnej pamięci i zwiększenia szybkości symulacji. 3. Zalecane ustawienie grupy "tryb symulacji": • ... w produkcji zawsze doładowywanie narzędzia "wył." i zapisywanie toru narzędzia "wył." - przygotowywanie pojedynczymi blokami "wł." i czekanie w przypadku czasów oczekiwania "wył" • .. w pracy programowej (ustawienie domyślne) zawsze doładowywanie narzędzia "wł." i zapisywanie toru narzędzia "wł." - przygotowywanie pojedynczymi blokami "wył" i czekanie w przypadku czasów oczekiwania "wył" • .. w pracy szkoleniowej zawsze doładowywanie narzędzia "wł." i zapisywanie toru narzędzia "wł." - przygotowywanie pojedynczymi blokami "wył." i czekanie w przypadku czasów oczekiwania "wł." 4. Do celów demonstracyjnych z pętlami programowymi bez końca są zalecane następujące ustawienia (przyśpieszone wykonywanie symulacji ze zredukowanym zaangażowaniem pamięci grafiki): - zawsze doładowywanie narzędzia "wył." i zapisywanie toru narzędzia "wył." - przygotowywanie pojedynczymi blokami "wł." i czekanie w przypadku czasów oczekiwania "wył." i dodatkowo - półfabrykat "bez modelu" (brak zajętości pamięci grafiki !)

6 - 328

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.7 Symulacja programu MMC 103

6

- ewentualnie "bez danych narzędzi", w przypadku gdy przedstawienie toru punktu środkowego narzędzia jest wystarczające (grafika kreskowa). Przy aktywnym modelu półfabrykatu (prostopadłościan", "walec") następuje mimo nastawienia zapisywanie toru narzędzia "wył." zredukowane zapotrzebowanie na pamięć grafiki, które w zależności od stopnia skomplikowania obrabianych części i nastawionej rozdzielczości modelu może prowadzić do dojścia do granicy pamięci grafiki.

6.7.3 Ustawianie czasów pomocniczych
Tryb rejestracji czasu
Ustawienie trybu rejestracji czasów pomocniczych: • wył. (ustawienie domyślne). Centralna rejestracja czasu następuje bez uwzględnienia ryczałtowych czasów pomocniczych i bez przygotowywania informacji dla tabelarycznej "oceny czasu". • programowo Centralna rejestracja czasu obejmuje w czasach pomocniczych elementy wymienione w "uwzględnianie wł.". Przygotowanie dla tabelarycznej "oceny czasu" (patrz SK - poziomo) następuje jeden raz na program każdorazowo przy M30 itp. odcinkowo przy etykietach Działanie jak w przypadku "programowo", ale przygotowanie do tabelarycznej "oceny czasu" następuje dodatkowo przy wystąpieniu dowolnie definiowanej etykiety programowej wzgl. w połączeniu ze znacznikami toru wyświetlanymi w grafice symulacyjnej (patrz: ..\Wyświetlanie i kolory ... \ zarządzanie znacznikami kolorów).Uwzględnienie wł./wył. wł./wył.

wł./wył. wł./wył.

Zezwolenie i ustawienie ryczałtowych czasów pomocniczych dla: • zmiana narzędzia - zadanie ryczałtowego czasu pomocniczego dla instrukcji zmiany narzędzia • wrzeciona - zadanie ryczałtowego czasu pomocniczego dla instrukcji dla wrzeciona głównego i czasu dla wrzecion pomocniczych • funkcje M - zadanie wielokrotne identyfikacji M & ryczałtowego czasu pomocniczego • Funkcje H - zadanie wielokrotne identyfikacji H & ryczałtowego czasu pomocniczego

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 329

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.7 Symulacja programu MMC 103

04.00

6

Dalsze wskazówki Pod warunkiem wprowadzenia prawidłowego hasła można w punkcie menu "Ustawienie czasów pomocniczych" ustalić dalsze specyficzne dla producenta standardowe wartości nastawcze przy pomocy "Zmiana standardu". Obowiązują one globalnie dla wszystkich nowych obrabianych przedmiotów. (hasło obowiązujące dla "Zmiana standardu" można nastawić w ..\MMC2 wzgl. USER\dpsim.ini SETUP=n).

6.7.4 Wyświetlenie i kolory
Atrybuty ogólne Ustawianie właściwości ogólnych grafiki symulacji: • • • Przesuw szybki linią kreskowaną, alternatywnie przesuw szybki jako linia ciągła, jak dla posuwu Skala na krawędzi okna alternatywnie jako skala na osiach współrzędnych. Zarządzanie znacznikami toru, stwarza różne selektywne możliwości wyświetlania w określonym miejscu grafiki symulacyjnej etykiet programowych, które w celu oznaczania określonych miejsc są dowolnie wstawiane do programu NC (przestrzegać składni etykiety), i do wybory dokonywania pośredniego zapisywania przynależnego modelu grafiki. Etykiety programowe określają w taki sam sposób odcinki programu, które w razie potrzeby mogą zostać wykorzystane przez centralną rejestrację czasu (patrz ..\Ustawienie czasów pomocniczych \ tryb rejestracji czasu \ odcinkowo przy etykietach). Paleta kolorów VGA Oprócz standardowych kolorów VGA są w dostępnej palecie kolorów oferowane również elementy kolorowe czarne o specjalnych właściwościach jako tło, jak też przezroczyste do maskowania elementów graficznych. Możliwość wyboru koloru półfabrykatu, krzyża osi, uchwytu narzędzia i ostrza narzędzia.

Kolory ogólne

6 - 330

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.7 Symulacja programu MMC 103

6

Palety kolorów dla toru narzędzia

• •

Są do dyspozycji dwie dające się definiować palety kolorów dla torów narzędzia z możliwością rozróżniania posuwu i przesuwu szybkiego. W każdej palecie kolorów można rozróżniać bazowe typy narzędzi (bez narzędzia, narzędzia wiertarskie, narzędzia frezarskie, narzędzia tokarskie, narzędzia do gwintowania, narzędzia specjalne), aby przy wizualizacji toru umożliwić odpowiednie zróżnicowanie. Do każdego z potrzebnych kanałów symulacji można dowolnie przyporządkować jedną z dwóch specyficznych dla typu narzędzia palet kolorów. Przy frezowaniu / wierceniu dostępne kolory są dzielone na zadany zakres głębokości skrawania. Zadanie pożądanego zakresu głębokości skrawania (wartość domyślna: grubość półfabrykatu) następuje pod ..\ustawienia\ustawienia opcjonalne\głębokość podziału kolorów

Przyporządkowanie palet kolorów do kanałów Płaszczyzny podziału kolorów• •

Dalsze wskazówki Pod warunkiem wprowadzenia prawidłowego hasła, można w punkcie menu "Wyświetlenia i kolory..." ustalić specyficzne dla producenta standardowe wartości ustawcze przy pomocy "Zmiana standardu", które następnie obowiązują globalnie dla wszystkich nowych obrabianych przedmiotów. (Hasło obowiązujące dla `Zmiana standardu` można ustawić w ..\MMC2 wzgl. USER\dpsim.ini SETUP=n). Przy pomocy funkcji "Szukanie" możecie w sposób celowy uruchomić symulację od określonego bloku programu.

6.7.5 Symulacja odcinkowa (wersja opr. 5.2)
Przy graficznym wdrażaniu programów obróbki jest najczęściej preferowany sekwencyjny sposób postępowania, aby w pierwszym kroku móc kolejno zoptymalizować poszczególne obróbki częściowe jeszcze bez zważania na kolizję. Symulacja odcinkowa umożliwia celowe docieranie do odcinków obróbki poprzez punkty rozpoczęcia (przez szukanie). Zadanie punktów rozpoczęcia następuje poprzez znaczniki toru (etykiety programowe).

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 331

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.7 Symulacja programu MMC 103

04.00

6

Warunek • Aby móc zarządzać znacznikami toru (etykiety programowe np. MARKE1), muszą one zostać zaprogramowane w pożądanych miejscach w programie • Przy pomocy ustawienia "zarządzanie znacznikami toru" (ustawienia → wyświetlanie/kolory → zarządzanie znacznikami toru) można zdecydować • czy znaczniki toru mają być wyświetlane na grafice i/albo • czy odnośny model pośredni ma być każdorazowo zapisywany w pamięci Stany pośrednie modelu symulacji mogą być zapisywane przy znacznikach toru, przez co jest możliwe zsynchronizowane rozpoczynanie symulacji bez kasowania już istniejącej grafiki. Można w ten sposób pominąć już zoptymalizowane fragmenty. Szukanie: W menu "Szukanie" można wybrać, do którego znacznika toru (etykiety) ma nastąpić przeskok. Dalsze wskazówki • Dane załadowanie podczas sesji symulacji (programy użytkownika, cykle użytkownika, cykle standardowe, dane bazowe jak Initial.ini, pliki DEF, ...) można wyświetlić jako podmenu w menu "dopasowanie danych". Lista obróbkowa w menu "Kanał/wrzeciono" może teraz zostać załadowana również bezpośrednio z aktualnego obrabianego przedmiotu przy pomocy przycisku programowanego "Wybór programu" wzgl. z listy zadań.6.7.6 Symulacja przy orientowanym nośniku narzędzi (wersja opr. 5.3)
Funkcjonowanie Programy obróbki dla orientowanych nośników narzędzi mogą być wykonywane poprzez symulację. Należy przy tym przestrzegać następujących warunków ramowych: • Symulacja rozróżnia, czy do narzędzia y został uaktywniony nośnik narzędzi x. • Zmiany aktywnego nośnika nie są rozpoznawane. Dlatego symulacja stosuje tę kinematykę nośnika narzędzi, która jako pierwsza była ustawiona w przypadku narzędzia y.

6 - 332

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.8 Symulacja z zewn. stacją sieciową (w. opr. 5.2)

6

• •

Zmiany, które zostały przeprowadzone po pierwszym uaktywnieniu (TCARR=x), nie są uwzględniane Zastosowanie wielu kinematyk nośnika narzędzi dla narzędzia Y uzyskuje się przez utworzenie wielu identycznych narzędzi o różnych ustawieniach nośnika.

6.8

Symulacja z zewnętrzną stacją sieciową (wersja opr. 5.2)
Macie możliwość połączenia sterowania w związku z oprogramowaniem SINDNC z zewnętrznymi stacjami sieciowymi albo innymi komputerami i w tym kontekście możecie symulować programy. Do plików na stacjach sieciowych można uzyskiwać dostęp z programu obróbki przy pomocy polecenia EXTCALL. • Stacje sieciowe są w przypadku EXTCALL dodatkowo przeszukiwane na podprogramy (tylko SPF), gdy program został wywołany bez podania ścieżki. Podkatalogi nie są przy tym przeszukiwane. Jeżeli zakres poszukiwania jest zadany przy pomocy zmiennej $SC_EXT_PROG_PATH albo gdy jest kwalifikowana ścieżka do pliku w stacji sieciowej - również w podkatalogu - wówczas program również zostanie znaleziony. • Programy w stacjach sieciowych (rozszerzenie MPF i SPF) mogą być symulowane. • Jeżeli dla stacji sieciowej są ustalone prawa zapisu, następuje utworzenie pliku DPWP.INI, aktualny katalog jest traktowany jak obrabiany przedmiot. • Jeżeli nie ma prawa zapisu, wówczas dla każdej stacji sieciowej w katalogu TEMP w MMC jest tworzony DPWP.INI niezależnie od aktualnego katalogu. W tym przypadku przy zmianie katalogu na stacji ustawienia symulacji ulegają utraceniu.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 333

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.9 Zarządzanie programami

04.00

6

6.9 Zarządzanie programami
6.9.1 Przegląd
W celu elastycznego posługiwania się danymi i programami mogą one być organizowane, zapisywane i wyświetlane według różnych kryteriów. MMC 100.2 zapisuje dane/programy w pamięci NC. MMC 103: W przypadku MMC 103 pamięć dzieli się na • pamięć NC (pamięć robocza i pamięć programów) z aktywnymi programami operacyjnymi i programami użytkownika, jak też wszystkimi programami obróbki do natychmiastowego wykonania i • dysk twardy Programy mogą być wymieniane między pamięcią programów i dyskiem twardym. Program obróbki może znajdować się albo w pamięci programów NC albo na dysku. Wykonywany jest tylko program z pamięci programów Poprzez funkcję „Ładowanie” i „Rozładowanie” programy są ładowane do pamięci programów lub z niej rozładowywane. Zarządzanie programami Programy i pliki są zapisane w różnych katalogach: • podprogramy • programy obróbki • obrabiane przedmioty • definicje • komentarze • cykle standardowe • cykle użytkownika

6 - 334

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.9 Zarządzanie programami

6

Poniższy rysunek pokazuje przykład zawartości tych katalogów:

Nazwa katalogu wewnętrzna Nazwa katalogu w otoczce graficznej Nazwa pliku wewnętrzna
Definicje Cykle stan- Cykle Podprogdardowe użytkownika ramy Programy obróbki Obrabiane Komenprzedm. tarze

Nazwy tłustym drukiem: zawarte w standardzie Nazwy nie tłustym drukiem: nadawane przez użytkownika

6.9.2 Typy plików, moduły i katalogi
Typy plików Po rozszerzeniu nazwy (np. MPF) pliku można rozpoznać typ pliku. nazwa.MPF nazwa.SPF nazwa.TEA nazwa.SEA nazwa.TOA nazwa.UFR nazwa.INI nazwa.COM nazwa.DEF Moduł (tylko FM-NC) Moduł programowy (tylko FM-NC) program główny podprogram dane maszynowe dane nastawcze korekcje narzędzi przesunięcia punktu zerowego/okno plik inicjujący komentarz definicja dla globalnych danych użytkownika i makr

Jako moduły są określane wszystkie pliki, które są potrzebne do sporządzania i wykonywania programów. Moduły programowe zawierają programy główne i podprogramy programów obróbki.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 335

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.9 Zarządzanie programami

04.00

6

Moduł danych (tylko FM-NC) Moduł inicjujący

Jednostka danych NC: moduły danych zawierają definicje globalnych danych użytkownika. Dane mogą być przy definicji bezpośrednio inicjowane. Moduły inicjujące zawierają wartości domyślne danych. Moduł inicjujący jest typem danych z rozszerzeniem nazwy „.ini”. Zawiera on wartości do inicjalizacji np. danych maszynowych, nastawczych, użytkownika, systemowych itd. Makromoduły służą do programowania jednej lub wielu instrukcji pod tylko jedną nową nazwą. Makrodefinicje są zapisane w katalogu Definicje w następujących plikach: • • • _N_SMAC_DEF _N_MMAC_DEF _N_UMAC_DEF makrodefinicje Siemens makrodefinicje producenta maszyny makrodefinicje użytkownika

Makromoduł

Nazwy zarezerwowane Standardowo mogą być zapisywane następujące makrodedla makr finicje: _N_SMAC_DEF makrodefinicje (Siemens) _N_MMAC_DEF makrodefinicje (producent maszyny) _N_UMAC_DEF makrodefinicje (użytkownik) _N_SGUD_DEF definicje danych globalnych (Siemens) _N_MGUD_DEF definicje danych globalnych (producent maszyny) _N_UGUD_DEF definicje danych globalnych (użytkownik) Typy katalogów Oprócz plików są również katalogi z rozszerzeniami nazwy: nazwa.DIR katalog ogólny, zawiera moduły programowe i moduły danych, katalogi obrabianych przedmiotów i dalsze katalogi z rozszerzeniem DIR. nazwa.WPD Katalog obrabianych przedmiotów, zawiera moduły programowe i moduły danych, które należą do jednego obrabianego przedmiotu. (Nie może zawierać dalszego katalogu z rozszerzeniem DIR ani WPD.) nazwa.CLP Katalog schowkowy: tutaj wolno tworzyć wszystkie typy plików i katalogów. Katalog obrabianych W katalogu WKS.DIR są zapisywane katalogi obrabianych przedmiotów przedmiotów (z rozszerzeniem .WPD).

6 - 336

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.9 Zarządzanie programami

6

Katalog obrabianych przedmiotów zawiera wszystkie pliki, które są konieczne do obróbki. Mogą to być programy główne, podprogramy, dowolne programy inicjujące i pliki komentarzowe.
Przykład:

Utworzenie katalogu obrabianych przedmiotów WELLE.WPD, który zawiera następujące pliki: WELLE.MPF program główny PART2.MPF program główny PART1.SPF podprogram PART2.SPF podprogram WELLE.INI ogólny program inicjujący danych obrabianego przedmiotu WELLE.SEA program inicjujący danych nastawczych PART2.INI ogólny program inicjujący danych dla programu Part 2 PART2.UFR program inicjujący dla danych okna dla programu Part 2 WELLE.COM plik komentarzowy

6.9.3 Manipulowanie plikami
Wyposażanie danych w wartości
Szereg modułów / danych jest wprowadzanych przy uruchamianiu sterowania i pozostaje w nim na stałe. Budowę i manipulowanie tymi plikami opisano w instrukcji uruchamiania.

Wyprowadzanie plików Pliki mogą poprzez interfejs mogą być zapisywane na urządzeniach zewnętrznych (przyrząd do programowania, dyskietka). Przy zapisywaniu pliku w formacie taśmy dziurkowanej / ASCII jest w pliku wpisywana cała ścieżka, z której plik zapisano.
W drugim wierszu jest podawana ścieżka źródłowa: Plik WELLE.MPF został zapisany z katalogu obrabianych przedmiotów (WKS.DIR) jako obrabiany przedmiot WELLE.WPD. Przykład: %_N_WELLE.MPF ;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_WELLE_WPD N10 G0 X... Z... M2 Wewnętrzna nazwa katalogów brzmi np. _N_WKS_DIR. Całkowite zapisanie wszystkich danych w ramach pliku jest zapisywane przy pomocy oznaczenia COMPLETE.
© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 337

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.9 Zarządzanie programami

04.00

6

Wczytanie danych

Całkowite zapisanie wszystkich danych ze wszystkich katalogów (INITIAL przez wszystkie zakresy) następuje w pliku INI _N_INITIAL_INI. Przy wczytywaniu pliku jest interpretowana ścieżka wpisana przy zapisywaniu (patrz punkt Zakres czynności obsługowych usługi). System próbuje wczytać plik do tego katalogu, z którego został zapisany. Jeżeli brak jest podania ścieżki, wówczas pliki typu SPF są zapisywane do /SPF.DIR, pliki z rozszerzeniem .INI do aktywnej pamięci roboczej a wszystkie pozostałe pliki do /MPF.DIR i bezpośrednio działają. Dane mogą zostać uaktywnione / zmienione przez załadowanie plików (patrz rozdział Zakres czynności obsługowych usługi) do pamięci roboczej. Dokładny czas uaktywnienia jest zależny od rodzaju danych, które zostały zapisane w pliku. (patrz literatura /LIS/, Listy) Np. dane maszynowe mogą w zależności od rodzaju być uaktywniane 1. natychmiast albo 2. przy „RESET” albo 3. przy „NC-Start” albo 4. przy „POWER ON” - ponowne włączenie sterowania.

Uaktywnienie danych

Wybór obrabianego przedmiotu

Obrabiany przedmiot może zostać wybrany do wykonywania w kanale (patrz punkt Zakres czynności obsługowych maszyna). Jeżeli w katalogu obrabianych przedmiotów znajduje się program główny o takiej samej nazwie, wówczas jest on automatycznie wybierany do wykonywania. Z wybraniem obrabianego przedmiotu WELLE.WPD jest automatycznie wybierany program główny WELLE.MPF. Jeżeli istnieje plik INI o tej samej nazwie, wówczas jest natychmiast wykonywany (tzn. ładowany do pamięci roboczej NC). Programy główne o innych nazwach muszą zostać specjalnie wybrane. Jeżeli sterowanie ma wiele kanałów, wówczas z programu obróbki mogą być wybierane i uruchamiane programy do wykonywania w innym kanale. Przykład: Katalog obrabianych przedmiotów /WKS.DIR/WELLE.WPD zawiera pliki WELLE.SPF i WELLE.MPF.

6 - 338

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.9 Zarządzanie programami

6

Wybór

Ścieżka poszukiwania przy wywoływaniu programu

Przy wybraniu katalogu obrabianych przedmiotów WELLE.WPD jest automatycznie wybierany program WELLE.MPF. Od wersji opr. 5 (tylko MMC103): Jeżeli w katalogu obrabianych przedmiotów istnieje plik .JOB o takiej samej nazwie, wówczas jest on natychmiast wykonywany. Patrz też punkt "Lista zadań (od wersji opr. 5)" i "Kolejność czynności obsługowych "Wykonywanie listy zadań"". Jeżeli ścieżka wywołania nie zostanie specjalnie podana przy wywoływaniu podprogramu (albo też pliku inicjującego), wówczas wywołany program jest określany według stałej strategii poszukiwania. Przypadek1: Przy wywoływaniu podprogramu nazwa z podaniem typu pliku („rozszerzenie”), np. WELLE1.MPF, katalogi są przeszukiwane w następującej kolejności: 1. aktualny katalog / nazwa.typ katalog obrabianego przedmiotu albo katalog standardowy MPF.DIR 2. /SPF.DIR/ nazwa.typ podprogramy globalne 3. /CUS.DIR/ nazwa.typ cykle użytkownika /CST.DIR/nazwa.typ cykle standardowe Przypadek 2 Przy wywołaniu podprogramu nazwa bez podania typu pliku („rozszerzenie”), np. WELLE1, katalogi są przeszukiwane w następującej kolejności: 1. aktualny katalog / nazwa katalog obrabianego przedmiotu albo katalog standardowy MPF.DIR

2. aktualny katalog / nazwa.SPF 3. aktualny katalog / nazwa.MPF 4. /SPF.DIR / nazwa.SPF podprogramy 5. /CUS.DIR/ nazwa.SPF cykle użytkownika 6. /CST.DIR/ nazwa.SPF cykle standardowe /PGA/, Instrukcja programowania, przygotowanie pracy

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 339

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.9 Zarządzanie programami

04.00

6

6.9.4 Nowy obrabiany przedmiot / program obróbki
Wybranie obrabianego przedmiotu / programu obróbki Tutaj dowiecie się, jak możecie wybierać w katalogu obrabiane części i programy obróbki. Wybrany plik można następnie wywołać w edytorze tekstów i pracować z nim. Kolejność czynności obsługowych Wybranie obrabianego przedmiotu / programu obróbki:
Obrabiane przedmioty Programy Obróbki Podprogramy Cykle użytkowniSchowek

• • • • •

obrabiane przedmioty programy obróbki podprogramy cykle użytkownika schowek

W katalogu ustawcie kursor na pożądanym pliku. Do każdego pliku jest wyświetlana nazwa, typ, długość i data sporządzenia wzgl. zmiany pliku. Właściwości wyświetlania danych dają się nastawiać (patrz punkt „Uruchomienie”, menu „Ustawienia”).

Wywołanie programu obróbki: Wybierzcie kursorem program z przeglądu programów i naciśnijcie przycisk „Input”. Jest wywoływany edytor tekstów z wybranym plikiem. Teraz można pracować z programem obróbki. Otwarcie obrabianego przedmiotu: Jest otwierany katalog obrabianych przedmiotów. Są wyświetlane zawarte w nim programy.

6 - 340

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.9 Zarządzanie programami

6

Utworzenie katalogu obrabianych przedmiotów W nowym katalogu obrabianych przedmiotów możecie tworzyć różne typy plików jak programy główne, plik inicjujący, korekcje narzędzia. Kolejność czynności obsługowych
Obrab. przedmioty Nowy

Jest wyświetlany aktualny przegląd wszystkich katalogów obrabianych przedmiotów. Jest otwierane okno wprowadzania „nowy”. Kursor jest ustawiony w polu wprowadzania nazwy nowego katalogu obrabianych przedmiotów. Z klawiatury alfanumerycznej wprowadźcie nazwę nowego katalogu. W przeglądzie obrabianych przedmiotów jest zakładany nowy katalog. Natychmiast następuje zapytanie o nazwę pierwszego programu obróbki i jest otwierany edytor wzgl. programowanie dialogowe. Od wersji opr. 5 (tylko MMC 103): Jest możliwość tworzenia w katalogu obrabianych przedmiotów szablonów dla list zadań albo standardowych programów obróbki / podprogramów o nazwie obrabianego przedmiotu. Bliższe dane na ten temat patrz "Lista zadań (od wersji opr. 5)" w "Sporządzenie pliku "Obrprzedm.JOB" (np. WELLE.JOB)".

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 341

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.9 Zarządzanie programami

04.00

6

Tworzenie programów / danych w katalogu obrabianych przedmiotów Tutaj dowiecie się, jak możecie założyć nowy plik dla programu obróbki albo obrabianego przedmiotu. Kolejność czynności obsługowych Jest wyświetlany aktualny przegląd obrabianych przedmiotów katalogów obrabianych przedmiotów zapisanych w NC. Ustawcie kursor na pożądanym katalogu obrabianych przedmiotów i otwórzcie go. Uzyskacie przegląd danych i programów, które są już utworzone w katalogu. Jeżeli nie ma jeszcze żadnych danych, ukaże się pusty przegląd programów.
Nowy ...

Po naciśnięciu przycisku programowanego „Nowy” ukaże się okno dialogowe. Wprowadźcie nową nazwę pliku. Przyciskiem „Toggle” możecie jednocześnie podać odpowiedni typ pliku. Są m. in. możliwe następujące typy plików: Typ pliku
.MPF .SPF .TOA .UFR .TEA .SEA .COM .INI .GUD .LUD .EEC .QEC .CEC .TOP .TCM .JOB .RPA .TMA .PRO

Znaczenie

program główny (Main Program File) podprogram (Sub Program File) korekcja narzędzia (Tool Offset Active) przesunięcie punktu zerowego (User Frame) dane maszynowe NC (Testing Data Active) adresy z przyporządkowanymi wartościami (Setting Data Active) plik komentarzowy dane inicjujące dane użytkownika (globalne) dane użytkownika (lokalne) kompensacja skoku śruby / błędu przetwornika kompensacja błędu kwadrantu kompensacja zwisu / kąta plan narzędzi (dla SINTDI) plan narzędzi nieformatowany (dla SINTDI) lista zada§ parametry R dane magazynu obszary ochrony

6 - 342

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.9 Zarządzanie programami

6

Programy obróbki

wzgl.

Tworzenie programów obróbki w katalogu programów/ podprogramów obróbki Przez przełączanie na katalogi „Programy obróbki” Podwzgl. „Podprogramy” mogą tam każdorazowo być programy zakładane programy główne wzgl. podprogramy. Po naciśnięciu przycisku programowanego „Nowy” jest wyświetlane okno dialogowe, do którego można wpisać nową nazwę programu głównego wzgl. podprogramu. Odpowiedni typ pliku jest tutaj przyporządkowywany automatycznie. W katalogu można w MMC 103 zarządzać co najwyżej 310 obrabianymi przedmiotami / plikami.

Nowy

Liczba obrabianych przedmiotów (MMC 103)

6.9.5 Zachowanie danych charakteryzujących (od wersji opr. 5.2)
Funkcjonowanie Przy pomocy przycisku programowanego "Zapisz dane charakteryzujące" jest możliwe zachowanie wszystkich aktywnych danych przynależnych do obrabianego przedmiotu, znajdujących się w pamięci roboczej NC. Dalsze wskazówki "Zapisz dane charakteryzujące" producent blokuje poprzez stopnie ochrony. Kolejność czynności obsługowych
Obrabiane przedmioty

Jest wyświetlany przegląd wszystkich katalogów obrabianych przedmiotów. Ustawcie kursor na pożądanym katalogu obrabianych przedmiotów albo na obrabianym przedmiocie, w którym chcecie zapisać dane specyficzne dla obrabianego przedmiotu. Po naciśnięciu "Zapisz dane charakteryzujące", jest wyświetlane okno wprowadzania "Zachowanie danych obrabianego przedmiotu". W tym oknie wprowadzania możecie wybrać, jakie dane obrabianego przedmiotu chcecie zapisać. Np. wybierzcie m. in. następujące typy danych: • parametry R (RPA) • przesunięcie punktu zerowego (UFR)

Zapisz dane charakter.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 343

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.9 Zarządzanie programami

04.00

6

• dane nastawcze (SEA) • ... Jeżeli jest lista zadań, jest ona stosowana jako baza dla zachowania.
Zapisz

Przy pomocy przycisku programowanego "Zapisz" możecie zapisać wybrane typy danych obrabianego przedmiotu w odpowiednim katalogu obrabianych przedmiotów. Jeżeli w tym katalogu obrabianych przedmiotów jest lista zadań dla obrabianego przedmiotu, wówczas są automatycznie zapisywane dane dla wszystkich kanałów biorących udział w obróbce tego przedmiotu. W tym celu jest na liście zadań poszukiwany dla każdego kanału program główny wybrany na początku. Pod jego nazwą są następnie zapisywane dane według wyboru typów danych.

Załaduj standard

Przy pomocy przycisku programowanego "Załaduj standard" możecie załadować ustawienia domyślne dla okna wprowadzania "Zapisanie danych obrabianego przedmiotu". Wskazówka: SIEMENS standardowo dostarcza ustawienia domyślne. Jeżeli ustawienia domyślne w oknie wprowadzania chcecie przyjąć jako standard, wówczas naciśnijcie ten przycisk programowany.

Ustaw standard

6.9.6 Wybranie programu do wykonania
Funkcjonowanie Przed naciśnięciem przycisku NC-Start obrabiane części i programy obróbki muszą zostać wybrane do wykonania. Kolejność czynności obsługowych
Programy obróbki

Wybranie programu: Na przeglądzie programów, np. programów obróbki wybierzcie przyciskami kursora program i naciśnijcie przycisk programowany „Wybór”. Nazwa programu ukazuje się w oknie „Nazwa programu” u góry po prawej stronie. Przyciskiem „NC-Start” można uruchomić program.

Wybór

6 - 344

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.9 Zarządzanie programami

6

Wybranie obrabianego przedmiotu: Katalog obrabianych przedmiotów może zostać wybrany do wykonania w aktualnie wybranym kanale.
Obrabiane przedmioty

Na przeglądzie obrabianych przedmiotów przy pomocy przycisków kursora wybierzcie obrabiany przedmiot i naciśnijcie przycisk programowany „Wybór”. • Jeżeli w tym katalogu znajduje się program główny o takiej samej nazwie, wówczas jest on automatycznie wybierany do wykonania (np. z wybraniem obrabianego przedmiotu WELLE.WPD jest automatycznie wybierany program główny WELLE.MPF). Nazwa programu ukazuje się z informacją o obrabianym przedmiocie w oknie „Nazwa programu” po prawej stronie u góry. Przyciskiem „NC-Start” można uruchomić wybrany program. Jeżeli istnieje plik INI o tej samej nazwie, wówczas jest on przy wybraniu programu obróbki natychmiast wykonywany (np. WELLE.INI). Od wersji opr. 5 (tylko MMC 103): Jakie programy są wykonywane w katalogu obrabianych przedmiotów, ustawia się poprzez daną maszynową 11280 $MN_WPD_INI_MODE.

Wybór

Producent maszyny
Patrz dane producenta maszyny Zakłada się przy tym, że: - program główny (MPF) w katalogu obrabianych przedmiotów jest wybrany - naciśnięto "NC-Start" $MN_WPD_INI_MODE=0: Jest wykonywany plik INI posiadający taką samą nazwę jak wybrany obrabiany przedmiot. Np. przy wybraniu WELLE.MPF jest przez "NC-Start" wykonywany WELLE1.INI. (Zachowanie się jak w poprzednich wersjach oprogramowania) $MN_WPD_INI_MODE=1: Są wykonywane wszystkie pliki o rozszerzeniach INI, SEA, GUD, RPA, UFR, PRO, TOA, TMA i CEC w wymienionej kolejności, które mają taką samą nazwę jak wybrany program główny.
© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 345

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.9 Zarządzanie programami

04.00

6Programy główne, zapisane w katalogu obrabianych przedmiotów, mogą być wybierane i wykonywane z wielu kanałów. Dalsze opisy patrz /IAD/ Instrukcja uruchomienia 840D, rozdział MMC

6.9.7 Załadowanie / rozładowanie programu (MMC 103)
Funkcjonowanie Programy mogą być zapisywane w pamięci NC („ładowane”) i po wykonaniu ponownie z niej kasowane („rozładowane”). W ten sposób pamięć NC nie jest niepotrzebnie obciążana. Kolejność czynności obsługowych Na przeglądzie programów ustawcie kursor na programie, który ma być załadowany. Zaznaczony program jest ładowany z dysku twardego do NC. Pamiętajcie, że zaznaczony program jest kasowany na dysku twardym. Od wersji opr. 5: Patrz też rozdział "Lista zadań (od wersji opr. 5)". Jeżeli jest nastawione zezwolenie „(X)”, program może być wykonywany. Zaznaczony program jest rozładowywany z pamięci NC na dysk twardy. Pamiętajcie, że zaznaczony program jest kasowany w pamięci NC. Dalsze wskazówki Programy załadowane do pamięci NC są na przeglądzie programów automatycznie oznaczane przez „(X)” (w kolumnie „załadowano”). Jeżeli plik jest zarówno w MMC jak też w NC, wówczas oznaczenie "X" pozostaje tak długo, jak długo pliki są takie same.

Ładuj

Zmiana zezwolenia Rozładuj

6 - 346

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.9 Zarządzanie programami

6

Jeżeli pliki mają różne znaczniki czasowe wzgl. różne długości, wówczas oznaczenie brzmi "!X!". Od wersji opr. 5.2: Jeżeli chcecie katalog obrabianych przedmiotów "załadować/rozładować" a w katalogu istnieje lista zadań o nazwie katalogu, wówczas ta lista jest wykonywana. Jeżeli nie ma listy zadań, wówczas są ładowane/rozładowywane wszystkie pliki, które znajdują się w katalogu (pamięć robocza w NC może ulec przepełnieniu!).

6.9.8 Zapisanie programu
Funkcjonowanie Przy pomocy funkcji "Zapisanie pliku" mogą zostać przejęte zmiany w rozładowanym programie. Kolejność czynności obsługowych
Zapisz plik

Zmiany są zapisywane w pliku znajdującym się w edytorze. Dalsze wskazówki Pamiętajcie, że zmiany programów załadowanych do pamięci NC działają natychmiast. MMC 103: Zachowywanie się pamięci sterowania można zmienić poprzez menu "Ustawienia" (np. zapisywanie automatyczne). (Patrz rozdział "Uruchomienie")

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 347

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.9 Zarządzanie programami

04.00

6

6.9.9 Zezwolenie Funkcjonowanie Do każdego obrabianego przedmiotu i programu obróbki ma przeglądzie programów jest wyświetlane, czy zezwolenie jest udzielone czy nie. Oznacza to: program może zostać wykonany przez sterowanie po wybraniu przyciskiem „Wybór programu” i uruchomieniu przyciskiem „NC-Start” (np. ponieważ został już sprawdzony). Gdy program jest sporządzany jako nowy, automatycznie jest dla niego nastawione zezwolenie. Kolejność czynności obsługowych Aby nastawić wzgl. cofnąć zezwolenie dla programu ustawcie w przeglądzie programów kursor na pożądanym obrabianym przedmiocie albo programie obróbki.
Zmiana zezwolenia

Naciśnijcie przycisk programowany „Zmiana zezwolenia”. Za obrabianym przedmiotem albo programem obróbki ukazuje się krzyżyk oznaczający „zezwolenia udzielono”. (X) zezwolenia udzielono (program może być wykonywany) ( ) brak zezwolenia (programu nie wolno wykonywać)

Dalsze wskazówki • Badanie czy program może zostać wykonany następuje przy wywołaniu tego programu (wybranie w drodze czynności obsługowej albo z programu obróbki). Ewentualnie wymagane zezwolenie musi zostać udzielone przedtem. (Patrz też punkt 6 „Zmiana właściwości pliku / katalogu / archiwum”)

6.9.10 Kopiowanie / wstawianie
Funkcjonowanie Tutaj dowiecie się, jak możecie kopiować pliki. Kolejność czynności obsługowych
Zarządz. program.

Musi zostać naciśnięty przycisk programowany „Zarządzanie programami” (MMC 103).

6 - 348

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.9 Zarządzanie programami

6

Kopiowanie

Ustawcie kursor na pliku, który chcecie skopiować i naciśnijcie przycisk programowany „Kopiowanie”. Plik zostaje zaznaczony jako źródło kopiowania. Naciśnijcie przycisk programowany Wstawienie”, wprowadźcie nową nazwę i potwierdźcie przez "OK". Przy wstawianiu do katalogu obrabianych przedmiotów można przyciskiem „Toggle” zmienić typ pliku. W globalnym katalogu programów obróbki i w globalnym katalogu podprogramów typy plików są dopasowywane automatycznie: Dalsze wskazówki W katalogu obrabianych przedmiotów można zapisywać tylko pliki a nie dalsze katalogi obrabianych przedmiotów. • Przy nieprawidłowym podaniu miejsca docelowego ukazuje się komunikat błędu. • Gdy jest kopiowany katalog obrabianych przedmiotów, wówczas są kopiowane wszystkie dane zawarte w tym katalogu. Od wersji opr. 5.2: • Gdy pliki katalogu obrabianych przedmiotów są kopiowane do nowego katalogu, wówczas wszystkie pliki o nazwie katalogu są przemianowywane na nazwę nowego katalogu. • Jeżeli istnieje lista zadań o nazwie katalogu, wówczas są przemianowywane również instrukcje w ramach listy zadań. Ta funkcja obowiązuje tylko dla zakresu czynności obsługowych "Program". Przy kopiowaniu pod "Usługi" nazwy pozostają niezmienione. Patrz też w rozdziale "Zmiana nazwy". • Przy kopiowaniu na dyskietkę nazwy plików są w całej długości zapisywane na dyskietce. •

Wstaw

OK

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 349

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.9 Zarządzanie programami

04.00

6

6.9.11 Zmiana nazwy Funkcjonowanie Oprócz nazwy pliku może zostać również zmieniony typ pliku. Kolejność czynności obsługowych
Zarządzanie programami

Musi zostać naciśnięty przycisk programowany „Zarządzanie programami” (MMC 103). Ustawcie kursor na pliku, którego nazwę chcecie zmienić. Jest otwierane okno dialogu „Zmiana nazwy”. Wprowadźcie nową nazwę. Przy zmianie nazwy obrabianego przedmiotu można zmienić typ pliku przy pomocy przycisku „Toggle”. W programie obróbki i w katalogu podprogramów typy plików są automatycznie dopasowywane. Od wersji oprogr. 5.2: Są dwie możliwości zmiany nazwy pliku: • zmiana nazwy katalogów obrabianych przedmiotów • zmiana nazwy pliku w katalogu obrabianych przedmiotów Zmiana nazwy katalogu obrabianych przedmiotów: Przy zmianie nazwy katalogu obrabianych przedmiotów ulegają zmianie nazwy wszystkich plików, które mają nazwę równą nazwie katalogu. Jeżeli istnieje lista zadań o nazwie katalogu, wówczas są przemianowywane również instrukcje w ramach listy zadań. Wiersze komentarzy pozostają bez zmian. Zmiana nazwy katalogu obrabianych przedmiotów A.WPD na B.WPD: Wszystkie pliki o nazwie A.XXX są przemianowywane na B.XXX, tzn. rozszerzenie pozostaje zachowane. Jeżeli istnieje lista zadań A.JOB, wówczas jej nazwa zostaje zmieniona na B.JOB. Jeżeli na tej liście zadań są polecenia pliku A.XXX, które znajdują się w tym katalogu obrabianych przedmiotów, wówczas nazwa również tego pliku zostaje zmieniona na B.XXX.

Zmiana nazwy

6 - 350

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

04.00

Zakres czynności obsługowych "program"

6.9 Zarządzanie programami

6

Przykład: Jeżeli lista zadań A.JOB zawiera instrukcję LOAD/WKS.DIR/A.WPD/A.MPF wówczas zostaje ona zmieniona na LOAD/WKS.DIR/B.WPD/B.MPF Gdy jednak lista zadań zawiera instrukcję LOAD/MPF.DIR/A.MPF albo LOAD/WKS.DIR/X.WPD/A.MPF wówczas pliki nie są zmieniane. Zmiana nazwy pliku w katalogu obrabianych przedmiotów: Gdy są zmieniane nazwy plików w katalogu obrabianych przedmiotów, wówczas są przemianowywane wszystkie pliki o takiej samej nazwie ale różnych rozszerzenia. Wyjątek: Jeżeli w katalogu istnieje lista zadań o takiej samej nazwie, wówczas w tym przypadku jej nazwa nie jest zmieniana. 6.9.12 Kasowanie Funkcjonowanie Tutaj dowiecie się, jak obrabiane przedmioty albo pliki mogą być kasowane. Kolejność czynności obsługowych
Zarządzanie program.

Musi zostać naciśnięty przycisk programowany „Zarządzanie programami” (MMC 103). Ustawcie kursor na obrabianym przedmiocie albo pliku, który chcecie skasować. Skasowanie wielu plików: Jeżeli chcecie wybrać wiele plików, ustawcie kursor na pierwszym pliku, naciśnijcie przycisk „Select” i ustawcie kursor na pliku ostatnim. Tak wybrane pliki zostają zaznaczone. Jest wyświetlane okno z zapytaniem „Czy skasować plik?”.

Skasuj

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 351

6

Zakres czynności obługowych "program"

6.9 Zarządzanie programami

04.00

6

OK

Potwierdźcie. Dalsze wskazówki • • • Można kasować tylko programy, które nie są w trakcie wykonywania. Jeżeli ma być skasowany katalog obrabianych przedmiotów, żaden program w tym katalogu nie może być wybrany. Gdy zostanie skasowany katalog obrabianych przedmiotów, wówczas zostaną skasowane również wszystkie pliki w tym katalogu.

6.9.13 Protokół (MMC 103) Funkcjonowanie Gdy w przypadku MMC 103 pracujecie z dyskiem twardym, są w protokole wyświetlane następujące dane: • wyświetlanie aktualnie wykonywanego programu (dla wykonywania z zewnątrz) • wyświetlanie dotychczas wykonywanych programów • zapytania odwrotne: np. „Czy skasować zlecenie?” • lista błędów: wyświetlenie dotychczas wykonywanych programów, w których wystąpiły błędy. Kolejność czynności obsługowych
Protokół

Nacisnąć przycisk programowany „Protokół”. Jest otwierane okno „Protokół zleceń dla programów. Zależnie od aktualnego przebiegu programu mogą poprzez pionowy pasek przycisków programowanych być realizowane następujące funkcje (np. przy zapytaniu „Czy skasować?” w oknie „Pytanie zwrotne”):

Tak Wszystkie Nie Stop

• • • •

Aktualny program jest kasowany Wszystkie programy na aktualnej liście zleceń są kasowane. Aktualny program nie jest kasowany. Aktualnie wykonywany program jest anulowany.

6 - 352

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6

Zakres czynności obsługowych "program"

6.10 Informacja o pamięci (MMC 100.2)

6

6.10 Informacje o pamięci (MMC 100.2)
Funkcjonowanie Macie możliwość wyświetlenia całej dostępnej pamięci NC.
Informacja o pamięci

Kolejność czynności obsługowych Cała wolna / zajęta pamięć NC jest wyświetlana w kilobajtach. Dalsze wskazówki W przypadku MMC 102/103 wolna dostępna pamięć jest ciągle wyświetlana w wierszu dialogowym.

6.11 Dostęp do zewnętrznej stacji sieciowej / komputera (od wersji opr. 5.2)
Funkcjonowanie Macie możliwość połączenia sterowania, przy pomocy oprogramowania SINDNC, z zewnętrznymi stacjami sieciowymi albo innymi komputerami. Warunek: • Oprogramowanie SINDNC jest zainstalowane. • Jest zezwolenie na dostęp do połączonego komputera wzgl. stacji. • Jest połączenie z komputerem / stacją. • Przyciski programowane do wyboru połączenia ze stacją / komputerem zostały zaprojektowane poprzez wpisy w pliku "MM.INI", patrz /IAM/ instrukcja uruchomienia Kolejność czynności obsługowych
Program

W zakresie czynności obsługowych "program" możecie poprzez przycisk "Etc." uzyskać dostęp do przycisków programowanych przewidzianych dla stacji zewnętrznej wzgl. komputera. Są w tym celu zarezerwowane poziome przyciski programowane 1 do 4. Naciśnijcie przycisk programowany np. "stacja F:" wzgl. "R4711", na ekranie ukazuje się eksplorator z danymi stacji zewnętrznej, np. "stacja F" wzgl. komputera "R4711".

Stacja F:

wzgl.

R4711

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

6 - 353

6

Zakres czynności obługowych "program"

04.00

6.11 Dostęp do zewn. stacji sieciowych/komputera (od w. opr. 5.2)

6

Następujące czynności obsługowe (oprócz przewijania) są możliwe w zakresie czynności obsługowych "program" poprzez pionowe przyciski programowane: • Kopiowanie/wstawianie plików (nie katalogów) ze stacji sieciowych do miejsca przechowywania danych. Może przy tym zostać dokonana zmiana typu odpowiednio do katalogu docelowego. • Kopiowanie/wstawianie plików (nie katalogów) z miejsca przechowywania danych albo stacji sieciowej do stacji sieciowych. Pliki są tworzone w stacji sieciowej według nomenklatury DOS. Rozszerzenie pliku z miejsca przechowywania (źródła) pozostaje zachowane. • Kasowanie plików (nie katalogów) w stacjach sieciowych • Symulacja • Edycja plików (szukaj / przejdź do, zaznacz blok, zmień), gdy stacja ma zezwolenie na zapisywanie. • Pliki w stacjach sieciowych można symulować. Dotyczy to plików z rozszerzeniem MPF albo SPF. Dalsze wskazówki • • • • W przypadku gdy brak jest połączenia ze stacją / komputerem albo gdy brak jest zezwolenia, ukazuje się komunikat "Brak danych". Na stacjach sieciowych nie można dokonywać wyboru wielokrotnego. Aby jako cel kopiowania móc wybrać katalog główny stacji sieciowej, jest on wyświetlany z ".". W zakresie czynności obsługowych "maszyna" można dla "wykonywania z dysku twardego" stosować tylko pliki o nazwach zgodnych z MMC (tzn. do 27 znaków, bez znaków specjalnych i spacji). W zakresie czynności obsługowych "program" funkcje kopiowanie, wstawienie i kasowanie dają się zastosować tylko do plików bez spacji w nazwie. Wyświetlanie nazw plików następuje jak w eksploratorze Windows z długimi nazwami plików, jednak na wyświetlaczy jest pokazywanych max 25 znaków. Wybór wielokrotny jest w menedżerze plików zakresu czynności obsługowych "program" niemożliwy.

• • •

6 - 354

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7

Zakres czynności obsługowych usługi
7.1 Funkcjonowanie ......................................................................................... 7-357 7.2 Struktura katalogowa.................................................................................. 7-357 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 Dane aktywne w NC............................................................................ 7-357 Dysk twardy (MMC 103) ...................................................................... 7-358 Katalogi ............................................................................................... 7-359 Wybór danych ..................................................................................... 7-361

7.3 Formaty zachowywania i wczytywania danych ........................................... 7-365 7.3.1 Format taśmy dziurkowanej................................................................. 7-366 7.3.2 Format PC........................................................................................... 7-370 7.4 Parametry interfejsu V.24........................................................................... 7-371 ... 7.4.1 Parametryzowanie interfejsu ............................................................... 7-374 7.5 MMC 100.2 ................................................................................................ 7-378 Obraz podstawowy "Usługi" ................................................................ 7-378 Nastawienie interfejsu ......................................................................... 7-379 Wczytywanie danych poprzez interfejs V.24........................................ 7-381 Wstawienie danych ze schowka .......................................................... 7-383 Wyprowadzanie danych poprzez interfejs V.24 ................................... 7-384 Wyprowadzanie tekstów alarmów PLC i tekstów cykli 7-385 Uruchamianie seryjne.......................................................................... 7-386 Protokół błędów / przesyłania .............................................................. 7-387 Wczytywanie/wyprowadzanie programów ISO poprzez V.24 (od wersji opr. 5) ................................................................................. 7-389 7.5.10 Przywrócenie stanu oryginalnego poprzez kartę NC (od wersji opr. 4.4)............................................................................... 7-393 7.6 MMC 103 7-394 7.6.1 Obraz podstawowy "Usługi" ................................................................ 7-394 7.6.2 Nastawienie interfejsu V.24 ................................................................. 7-397 7.6.3 Wczytywanie danych ........................................................................... 7-398 7.6.4 Wyprowadzanie danych ...................................................................... 7-400 7.6.5 Protokół............................................................................................... 7-401 7.6.6 Definicja i uaktywnianie danych użytkownika (GUD) ........................... 7-403 7.6.7 Wczytywanie/wyprowadzanie programów ISO (od wersji opr. 5) ......... 7-406 7.7 Funkcje uruchomieniowe (MMC 103) ......................................................... 7-411 7.7.1 Uruchamianie seryjne.......................................................................... 7-411 7.7.2 Przywrócenie stanu oryginalnego poprzez kartę NC (od wersji opr. 4.4)............................................................................... 7-413 7.7.3 Uaktualnienie ...................................................................................... 7-414 7.8 Zarządzanie danymi (MMC 103) ................................................................ 7-416 7.8.1 Sporządzenie nowego pliku / katalogu 7-416
© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.5.6 7.5.7 7.5.8 7.5.9

7 - 355

7

Zakres czynności obługowych usługi

04.00

7

7.8.2 7.8.3 7.8.4 7.8.5

Załadowanie / rozładowanie................................................................. 7-416 Kopiowanie / wstawianie...................................................................... 7-417 Kasowanie ........................................................................................... 7-418 Zmiana właściwości pliku / katalogu / archiwum 7-419

7 - 356

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.1 Funkcjonowanie

7

7.1 Funkcjonowanie
Zakres czynności obsługowych "usługi" udostępnia następujące funkcje: • wczytywanie / wyprowadzanie danych • zarządzanie danymi • uruchamianie seryjne

7.2 Struktura katalogowa
Wszystkie pliki są tworzone w strukturze katalogowej. MMC 100.2: Pliki w pamięci NC, sortowane według pojęć nadrzędnych. MMC 103: Pliki w pamięci NC i na dysku twardym, posortowane w katalogi w formie drzewa plikowego. Nazwy katalogów odpowiadają pojęciom nadrzędnym w przypadku MMC 100.2.

7.2.1 Dane aktywne w NC
MMC 103: W pamięci NC istnieją dane (np. parametry R, korekcje narzędzi, dane maszynowe, ...), które są tam zapisane nie w formie pliku. Aby dać mimo to osobie obsługującej możliwość dostępu do tych danych i zapisania ich w formie pliku na dysku twardym, w drzewie plikowym znajduje się katalog „Dane aktywne w NC”. Dajemy tutaj przegląd danych, które mogą być kopiowane z NC. Jeżeli osoba obsługująca chce zachować te dane w plikach na dysku twardym, wówczas może sobie założyć taką samą strukturę katalogową pod dowolnie nazwanym katalogiem „Dane NC” (.MDN). Tam może następnie poprzez „Kopiowanie/wstawianie” zapisać dowolne aktywne dane z NC w formie pliku na dysku twardym.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 357

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.2 Struktura katalogowa

04.00

7

Dane aktywne w NC nie mogą zostać rozładowane. MMC 100.2: Dane aktywne w NC mogą być wyświetlane i wybierane w menu „Odczyt danych”. Poprzez interfejs V24 możecie je np. przesłać na PC. 7.2.2 Dysk twardy (MMC 103) Ogólnie Sterowanie SINUMERIK z jednostką obsługową MMC 103 ma oprócz pamięci NC własny dysk twardy. Dzięki temu jest możliwe zapisywanie na dysku wszystkich danych albo programów, które nie są potrzebne w NC. Wszystkie pliki są wyświetlane w otoczce graficznej w jednym drzewie plikowym. W zakresie czynności obsługowych „Usługi” wszystkie pliki na dysku twardym i w pamięci NC mogą: • poprzez interfejs V.24 być przesyłane na dyskietkę / z dyskietki, • być zarządzane (nowy, ładowane, rozładowanie, kopiowane, kasowane, zmiana nazwy), • być zachowywane w celu uruchamiania seryjnego (dane NC, PLC i MMC), • być ładowane do pamięci NC (programy i pliki). Interfejsy Parametryzowanie dwóch interfejsów V.24 następuje również w zakresie czynności obsługowych „usługi”. Dla każdego interfejsu V.24 można zapisać specyficzne dla urządzenia parametry interfejsu i protokół przesyłania. Dalsze wskazówki Znak końca bloku nie jest wyświetlany jako „LF” lecz jako ¶. Pytanie Zachowanie się systemu przy kopiowaniu / wytwarzaniu danych (np. czy zastępować istniejące pliki czy najpierw pytać) daje się nastawiać dla wszystkich zakresów czynności obsługowych.

7 - 358

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.2 Struktura katalogowa

7

Wyświetlanie

Wyświetlanie drzewa plikowego może być zmieniane przez osobę obsługującą: • wyświetlanie właściwości plików • ilość wyświetlanych katalogów Granica przechowywania danych: Każdy katalog może mieć max 310 wpisów (obrabianych przedmiotów / programów obróbki).

7.2.3 Katalogi
Następujące katalogi zawierają pliki szczególne: 1. Schowek W schowku wolno tworzyć / zapisywać wszystkie pliki i katalogi. Mogą być one również wybierane w celu wykonania. Tylko MMC 103: W schowku są zapisywane pliki, które przy czytaniu archiwum nie mogą zostać umieszczone w katalogu kopiowania (np. ponieważ typ pliku jest nieznany albo jest niedozwolony w tym katalogu). 2. Archiwum MMC 103: W celu zachowania wielu plików mogą one zostać zapisane w pliku archiwalnym (.ARC). Plik archiwalny jest wytwarzany w specjalnym formacie: a. format taśmy dziurkowanej b. format PC (patrz też punkt „Taśma dziurkowana” i „Format PC”. Jednocześnie jest zapisywana ścieżka źródłowa plików, które są zapisywane w pliku źródłowym. Dzięki temu skompresowany plik może przy rozkompresowaniu pliku archiwalnego być przeniesiony do tego samego katalogu, z którego został zachowany. Seryjne archiwum IBN jest również zapisywane w tym katalogu. MMC 100.2: Pliki muszą np. przy pomocy programu do przesyłania plików PCIN zostać zapisane w komputerze zewnętrznym.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 359

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.2 Struktura katalogowa

04.00

7

3. Obrabiany przedmiot W katalogu „Obrabiane przedmioty” (.WPD) mogą być zapisywane wszystkie pliki (programy narzędziowe, dane narzędzi), które są niezbędne do obróbki obrabianego przedmiotu. Obrabiany przedmiot może, tak jak program obróbki, zostać wybrany w NC do wykonania. Przy wyborze obrabianego przedmiotu do wykonania plik INI (o ile jest) o tej samej nazwie co obrabiany przedmiot jest ładowany do NC i automatycznie jest wybierany program główny obróbki o tej samej nazwie co obrabiany przedmiot. Jeżeli brak jest mającego tą samą nazwę programu obróbki/MPF, jest wyprowadzany komunikat błędu i pozostaje wybrany poprzedni program obróbki. Jeżeli brak jest mającego tą samą nazwę modułu INI (np. Dane_narzędzia, aby działały one), mogą zostać wykonane inne moduły inicjujące.
Przykład:

WELLE.WPD WELLE.MPF WELLE.INI

jest wybierany jest wyświetlany w polu statusu jako wybrany jest ładowany do pamięci roboczej NC i wykonywany

7 - 360

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.2 Struktura katalogowa

7

7.2.4 Wybór danych Następujący wybór typów plików może być wczytywany wzgl. wyprowadzany poprzez interfejs V.24: Typ pliku
.MPF .SPF .TOA .UFR .TEA .RPA .SEA .COM .INI .GUD .LUD .WPD .SYF .OPT .BOT .DIR .DEF .CEC .QEC .EEC

Znaczenie

program główny (Main Program File) podprogram (Sub Program File) korekcja narzędzia (Tool Offset Active) przesunięcie punktu zerowego (User Frame) dane maszynowe NC (Testing Data Active) parametry R z przyporządkowanymi wartościami (R-Parameter Active) adresy z przyporządkowanymi wartościami (Setting Data Active) plik komentarzowy dane inicjujące dane użytkownika (globalne) dane użytkownika (lokalne) katalog obrabianych przedmiotów pliki systemowe opcje pliki inicjujące 611D katalog dane definicji zwis / kąt kompensacja błędu kwadrantu kompensacja błędu systemu pomiarowego

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 361

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.2 Struktura katalogowa

04.00

7

Typ pliku Dodatkowe typy plików przy MMC 103
.AWB .CST .ARC

Znaczenie

.KLB .SUP .SUD .MCC .DAC .FGC .MSC .PLC .BMP .DSC .MAC .LDB .MDB .CTC .WMF

opis obrazu, obraz użytkownika lista obrazów plik archiwalny, zawiera dowolną ilość zachowanych plików i może w formie czytelnej zostać zapisany w formacie taśmy dziurkowanej / formacie ASCII albo w formie nieczytelnej w formacie PC / formacie binarnym tylko w katalogu „Archiwum”. konfigurowany obraz listowy parametry setup testu kształtu kołowego wykres setup testu kształtu kołowego parametry obwodu regulacji momentu przetwarzanie cyfrowo-analogowe danych konfiguracyjnych generator funkcji danych konfiguracyjnych parametry obwodu regulacji prędkości obrotowej maska argumentów PLC bitmapa dla narzędzi programowania dialogowego makroopis procesora geometrii makrokod procesora geometrii struktura list pamięci technologii dane pamięci technologii przepis konwersji dla zarządzania narzędziami Windows Metafile: format wymiany (dla zarządzania narzędziami)

7 - 362

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.2 Struktura katalogowa

7

Pojęcia nadrzędne / katalogi w drzewie katalogowym

Różne pliki są udostępniane do przesyłania pod następującymi pojęciami nadrzędnymi (MMC 100.2) wzgl. katalogami (MMC 103): • dane (ogólnie) - dane opcji - dane maszynowe (wszystkie, sterowania, kanału, osi) - dane nastawcze - korekcje narzędzi - przesunięcia punktu zerowego - globalne dane użytkownika - parametry R • dane do uruchamiania - dane NCK - dane PLC • dane kompensacyjne - skok wrzeciona / błąd przetwornika - błąd kwadrantu - zwis / kąt • dane maszynowe wyświetlania • obrabiane przedmioty • globalne programy obróbki • globalne podprogramy • cykle użytkownika • cykle standardowe • dane komentarzowe • definicje • napędy posuwów • napędy wrzeciona głównego • dane OEM • Dane systemowe - ASUP1 - ASUP2 - IBN - OSTORE1 - OSTORE2 - Versions • Logbuch / książka logiczna • protokół błędów komunikacji Dodatkowe katalogi odczytajcie z aktualnego drzewa plikowego Waszego sterowania.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 363

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.2 Struktura katalogowa

04.00

7

Wybór danych Przy pomocy funkcji „Wybór danych” możecie wybierać katalogi, które chcecie mieć wyświetlane w drzewie plikowym. Katalogi mogą być wybierane dla dwóch różnych stopni dostępu: • użytkownik • konserwacja Kolejność czynności obsługowych
Usługi Wybór danych

Jest wybrany zakres czynności obsługowych „usługi”. Nacisnąć przycisk programowany „Wybór danych”. Jest otwierane okno „Wybór danych do wyświetlania”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Przyciski „Przewijanie” pozwalają na przewijanie okna. Macie możliwość wyboru między nastawieniami • • użytkownik konserwacja

Użytkownik Konserwacja

Wartości standardowe

• wartości standardowe. Przycisk programowany „Wartości standardowe” przyporządkowuje wartości standardowe nastawieniom "użytkownik" albo "konserwacja". Są to sensowne nastawienia domyślne sterowania w stanie przy wysyłce. Wybierzcie np. nastawienie „Użytkownik”. Ustawcie kursor na dodatkowy katalog. Zaznaczcie pożądany katalog i naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Przyciskiem programowanym „Anuluj” dla wybranego stopnia dostępu wybór danych może zostać cofnięty.

,
Anuluj

OK

7 - 364

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.3 Formaty do zachowywania i wczytywania danych

7

Dalsze wskazówki Są wyświetlane pliki, które osobie obsługującej wolno jest widzieć na podstawie swoich praw dostępu.

7.3 Formaty do zachowywania i wczytywania danych
Podanie ścieżki Gdy pliki są zachowywane (archiwowane), ścieżka jest wpisywana automatycznie. W pierwszym wierszy pliku jest podawana ścieżka: ;$PATH = /_N_WKS_DIR/_N_WELLE_WPD Przy ponownym wgrywaniu do sterowania plik jest zapisywany pod tą podaną ścieżką. Jeżeli brak jest podania ścieżki, wówczas pliki z oznaczeniem .SPF są zapisywane w SPF.DIR (podprogramy), pliki z rozszerzeniem .INI są zapisywane w pamięci roboczej a wszystkie pozostałe pliki w .MPF.DIR (programy obróbki).
Przykład z podaniem ścieżki:

Dane aktywne w NC

%_N_WELLE_MPF ;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_WELLE_WPD N10 G0 X... Z... ... M2 Cały katalog danych aktywnych w NC jest zachowywany w jednym pliku o nazwie rozpoczynającej się od COMPLETE.... Zachowanie wszystkich danych aktywnych w NC, oprócz danych kompensacyjnych, następuje w pliku INITIAL.INI. Przy pomocy poleceń • COMPLETE wzgl. • INITIAL jest we wszystkich zakresach wytwarzany plik INI: INITIAL.INI (patrz też punkt „Struktura katalogowa”). /IAD/, Instrukcja uruchamiania Pliki mogą być zachowywane w plikach archiwalnych w dwóch różnych formatach a) format taśmy dziurkowanej / format ASCII b) format PC / format binarny

Formaty

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 365

7

Zakres czynności obługowych "narzędzia"

7.3 Formaty do zachowywania i wczytywania danych

04.00

7

• •

Przy pomocy funkcji „Wyprowadzenie danych.” dane są zawsze zachowywane w jednym pliku archiwalnym w jednym z niżej podanych formatów. Tylko przy pomocy funkcji „Zarządzanie danymi/kopiowanie danych” pliki mogą być przenoszone bez zmiany formatu.

7.3.1 Format taśmy dziurkowanej
1. Zachowywane mogą być tylko pliki z przedstawialnymi znakami, tzn. pliki, które zostały sporządzone w edytorze tekstów, nie mogą natomiast dane binarne. 2. Z plikami w formacie taśmy dziurkowanej można pracować przy pomocy edytora tekstów. 3. Pliki mogą być sporządzane na zewnątrz w formacie taśmy dziurkowanej, gdy będzie przestrzegany poniższy, zadany format. 4. Gdy plik jest sporządzany ręcznie, rozpoczyna się on od %<nazwa>, „%” musi znajdować się w pierwszej kolumnie pierwszego wiersza. Archiwum w formacie taśmy dziurkowanej może zawierać wiele plików, przy czym każdy rozpoczyna się od %<nazwa>.
Plik archiwalny w formacie taśmy dziurkowanej jest zbudowany następująco: <wstęp> ;może występować %1.nazwa pliku ;$PATH=1.nazwa ścieżki ;może występować 1.blok NL ;zawartość pliku 1 2.blok NL ... NL ostatni blok NL %2.nazwa pliku ;$PATH=2.nazwa ścieżki ;może występować 1.blok NL ;zawartość pliku 2 ... NL ostatni blok NL ... ;zawartość pliku n ostatni blok NL <zakończenie> ;może występować

7 - 366

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "narzędzia"

7.3 Formaty do zachowywania i wczytywania danych

7

<wstęp>

Są to dowolne informacje (znaki z wartościami ANSI < wartość ANSI 32 (znak pusty)), które nie należą do znaków użytkowych na taśmie dziurkowanej. Mogą one znajdować się na początku na taśmie, aby zamocować ją w czytniku. Przy wczytywaniu następuje sprawdzanie, czy plik archiwalny został zachowany ze wstępem. Jeżeli tak jest, wówczas jest on wczytywany razem z tym wstępem.

NL %

Znak końca bloku / nowego wiersza; wartość ANSI 10 (0x0A) Oznaczenie, że nastąpi nazwa pliku. Oznaczenie to musi znajdować się w pierwszej kolumnie wiersza (na początku bloku). 1. Nazwy plików mogą zawierać znaki 0...9, A...Z, a...z albo _ i mogą mieć maksymalnie 24 znaki. 2. Nazwy plików muszą mieć rozszerzenie 3-znakowe (_xxx). 3. Dane w formacie taśmy dziurkowanej mogą być sporządzane na zewnątrz albo można z nimi pracować w edytorze. Nazwa pliku, który jest zapisany wewnętrznie w pamięci NC, rozpoczyna się od „_N_”. Plik w formacie taśmy dziurkowanej rozpoczyna się od %<nazwa>, „%” musi znajdować się w pierwszej kolumnie pierwszego wiersza.
%_N_WELLE123_MPF %Flansch3_MPF = program obróbki WELLE123 albo = program obróbki Flansch3

Nazwy plików

Przykłady: ;$PATH=

Instrukcja dot. ścieżki; oznaczenie, że nastąpi nazwa ścieżki. Instrukcja dot. ścieżki musi zawsze być podawana jako blok następujący po nazwie pliku. Znak „;” instrukcji dot. ścieżki musi znajdować się w pierwszej kolumnie każdorazowego wiersza (na początku bloku).

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 367

7

Zakres czynności obługowych "narzędzia"

7.3 Formaty do zachowywania i wczytywania danych

04.00

7

Nazwa ścieżki

1. Koniec nazwy ścieżki stanowi _DIR(katalogi) wzgl. _WPD(obrabiane przedmioty). 2. Nazwy ścieżek mogą zawierać znaki 0...9, A...Z, a...z albo _ . 3. Ścieżki muszą być podawane bezwzględnie (rozpoczynając od „/”. Znakiem rozdzielającym dla hierarchii katalogów jest „/”. 4. Podanie ścieżki w formacie taśmy dziurkowanej rozpoczyna się od ;$PATH=<nazwa ścieżki> w pierwszej kolumnie programu. Nazwy ścieżek w formacie taśmy dziurkowanej rozpoczynają się od _N_ a kończą _WPD (katalog obrabianych przedmiotów). ;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ZAPFEN_WPD katalog obrabianych przedmiotów ZAPFEN w katalogu Werkstücke Dane następujące po nazwie pliku/ścieżki należą do pliku o nazwie następującej po „%” w katalogu następującym po „;$PATH=”.

Przykład:

<zakończenie>

Dowolna informacja (znaki o wartościach ANSI < wartość ANSI 32 (znak pusty) i nierówne wartości ANSI 10 (0x0A), która nie należy do danych użytkowych.

Strategia poszukiwaGdy w formacie taśmy dziurkowanej nie podano ścieżki, nia przy braku podania przy wczytywaniu do sterowania podana nazwa pliku musi ścieżki zostać zinterpretowana, aby móc zapisać plik w odpowiednim pasującym miejscu w drzewie plikowym. Przy zapisie w drzewie plikowym podstawą jest następująca strategia:
Nazwa pliku na taśmie dziurkowanej %*_INI %_N_*_XXX %MPFn %SPFn %Ln %* Zmieniona wewnętrzna nazwa pliku _N_*_INI _N_*_XXX _N_MPFn_MPF _N_SPFn_SPF _N_SPFn_MPF _N_*_MPF znaleziona wewnętrzna ścieżka /_N_NC_ACT_DIR /_N_XXX_DIR /_N_MPF_DIR /_N_SPF_DIR /_N_SPF_DIR /_N_CLIP_DIR Zapisany w katalogu dane aktywne w NC XXX /_N_NC_DIR programy obróbki podprogramy podprogramy schowek

7 - 368

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "narzędzia"

7.3 Formaty do zachowywania i wczytywania danych

7

* = dowolna nazwa pliku n = dowolny numer programu (np. MPF123)• Przykłady

Strategia poszukiwania działa tylko wtedy, gdy nie podano ścieżki, w przeciwnym przypadku ścieżka znaleziona przez strategię poszukiwania jest zastępowana przez instrukcję „;$PATH=”. Ewentualne znaki puste w nazwie są ignorowane.

1. Pliki *.MPF • Format PC: program obróbki katalog: program obróbki %MPF123 (/_N_MPF_DIR) • Format taśmy dziurkowanej: program obróbki katalog: program obróbki %_N_MPF_MPF ;$PATH=/_N_MPF_DIR 2. Pliki *.INI • Format PC: program obróbki katalog: dane aktywne w NC %COMPLETE_TEA_INI (/_N_NC_ACT_DIR) • Format taśmy dziurkowanej: program obróbki katalog: dane aktywne w NC %_N_COMPLETE_TEA_INI; $PATH=/_N_NC_ACT_DIR 3. Programy obróbki o nazwach, których nie można przyporządkować • Format PC program obróbki katalog: schowek %HUGO (/_N_CLIP_DIR) • Format taśmy dziurkowanej: program obróbki katalog: schowek %_N_HUGO_MPF ; $PATH=/_N_CLIP_DIR

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 369

7

Zakres czynności obługowych "narzędzia"

7.3 Formaty do zachowywania i wczytywania danych

04.00

7

7.3.2 Format PC Pliki, które zawierają nie przedstawialne znaki / format binarny, mogą być czytane tylko w formacie PC. • Niektóre typy plików jak ARC, BOT, AWB, TRC, BIN, BMP, ... dają się zachowywać tylko w formacie PC. Format PC zawiera nagłówek, w którym jest wpisana suma kontrolna zawartości użytkowej. Jest ona sprawdzana przy ponownym wczytywaniu pliku. Można przez to kontrolować bezbłędność przesyłania. Literatura: /IAD/, Uruchomienie, punkt „Suma kontrolna wierszy”. • W formacie PC mogą być również zawarte polecenia takie jak NC-RESET, PLC_STOP (nie MMC 100.2) albo PLC_MEMORYRESET (nie MMC 100.2). Dlatego archiwa uruchamiania i aktualizacji są zawsze zapisywane w formacie PC. • Jeżeli pliki, które zostały zachowane w formacie PC, są edytowane edytorem tekstów, nie mogą już potem zostać wczytane. Plik nie może być edytowany, ponieważ potem suma kontrolna nie będzie już pasować. • Dane uruchomieniowe i dane aktualizacyjne muszą być zawsze zachowane w formacie PC.

7 - 370

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "narzędzia"

7.4 Parametry interfejsu V.24

7

7.4 Parametry interfejsu V.24
Protokół Gdy rozpoczyna się przesyłania V24, w wierszu dialogowym zakresy USŁUGI są wyświetlane szczegółowe komunikaty o statusie dotyczące stanu przesyłania. Te komunikaty to: „Oczekiwanie na sygnał CTS” „Oczekiwanie na sygnał DSR” „Oczekiwanie na znak Xon” „Przesyłanie danych aktywne” Przy przesyłaniu poprzez V24 są stosowane następujące protokoły: • XON/XOFF i RTS/CTS, • Software Flow Control i Hardware Flow Control XON/XOFF W celu przesyłania V24 mogą na otoczce graficznej być nastawiane tryby oczekiwania na Xon dla odbioru jak też nadawania Xon dla przesyłania danych. Nastawieniem domyślnym jest H11 wzgl. H13. Wprowadzenie: przez wybór na obrazie "Interfejs” przyciskami kursora i przyciskiem „Input”. Możliwością sterowania przesyłaniem jest stosowanie znaków sterujących XON (DC1, DEVICE CONTROL 1) i XOFF (DC3). Gdy pamięć buforowa urządzenia peryferyjnego jest zapełniona, wysyła ono XOFF, a gdy tylko ponownie może odbierać dane wysyła XON (= nastawienie domyślne). RTS/CTS Sygnał RTS (Request to Send = włączenie układu przesyłającego) steruje pracą urządzenia transmitującego dane: Aktywny: Dane mogą być przesyłane. Pasywny: Sygnał CTS (Clear to Send = gotowy do przesyłania) sygnalizuje jako sygnał kwitowania dla RTS gotowość urządzenia transmitującego do przesyłania.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 371

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.4 Parametry interfejsu V.24

04.00

7

Szybkość przesyłania

Wprowadzenie: przez wybór na obrazie „Interfejs” pod „Szybkość przesyłania” przyciskiem wyboru 300 bodów 600 bodów 1200 bodów 2400 bodów 4800 bodów 9600 bodów 19200 bodów : 1152900 bodów (MMC 103) Od wersji oprogramowania 4.3 można nastawić szybkość przesyłania do 115 kbodów (MMC 103). Szybkość przesyłania > 19200 jest zależna od przyłączonego urządzenia, długości przewodu i elektrycznych warunków otoczenia. Ilość bitów informacyjnych przy przesyłaniu asynchronicznym. Wprowadzenie: przez wybór na obrazie „Interfejs” pod „Bity informacyjne” • 7 bitów informacyjnych • 8 bitów informacyjnych (nastawienie domyślne) Bity parzystości są stosowane do rozpoznawania błędów: Bity parzystości są dodawane do kodowanych znaków, aby ilość miejsc nastawionych na „1” uczynić liczbą nieparzystą (parzystość nieparzysta) albo liczbą parzystą (parzystość parzysta). Wprowadzenie: przez wybór na obrazie „Interfejs” pod „Parzystość” • brak parzystości (= nastawienie domyślne) • parzystość parzysta • parzystość nieparzysta Ilość bitów stopu przy asynchronicznym przesyłaniu danych. Wprowadzenie: przez wybór na obrazie „Interfejs” pod „Bity stopu”. • 1 bit stopu (= nastawienie domyślne) • 2 bity stopu

Bity informacyjne

Parzystość

Bity stopu

7 - 372

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.4 Parametry interfejsu V.24

7

Funkcje specjalne

Dodatkowo są możliwe poniższe funkcje specjalne, które mogą zostać włączone na obrazie „Interfejs”. Pole zaznaczone krzyżykiem oznacza: funkcja specjalna jest aktywna: Zastąpienie tylko z potwierdzeniem aktywna: Przy wczytywaniu jest sprawdzane, czy plik już istnieje w NC. nie aktywna: Istniejący plik jest zastępowany bez zapytania. Koniec bloku z CR LF aktywna: Przy wyprowadzaniu w formacie taśmy dziurkowanej po każdym LF (Linefeed) jest wstawiany znak CR (Carriage Return, heksadecymalny 0D). nieaktywna Nie ma wstawiania CR. (W przypadku MMC 103: format archiwizowania) Stop przy znaku końca przesyłania aktywna: Tryb tekstowy: znak końca przesyłania jest aktywny. nieaktywna: Tryb binarny: znak końca przesyłania nie jest przetwarzany. Wartość standardowa dla znaku końca przesyłania jest heksadecymalna 1A. Przetwarzanie sygnału DSR (nie MMC 103) aktywna: Przesyłanie jest przerywane przy braku sygnału DSR (przerwane przyłącze 6 wtyczki X6). nieaktywna: Sygnał DSR nie działa. Wstęp i zakończenie aktywna: Przy wprowadzaniu nie czytać wstępu, przy wyprowadzaniu wyprowadzić 120x0(Hex) (posuw przed i po danych). nieaktywna: Wstęp i zakończenie są czytane. Przy wyprowadzaniu brak wstępu z 0(Hex). Wczytywanie jest w przypadku wszystkich MMC rozpoznawane automatycznie.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 373

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.4 Parametry interfejsu V.24

04.00

7

Format taśmy dziurkowanej nieaktywna: Wyprowadzanie archiwów w formacie archiwizowania SINUMERIK 840D aktywna: Wyprowadzanie programów według DIN 66025 np. programy z SINUMERIK 840D: start następuje przy pomocy %<nazwa pliku>, %MPF<xxx> albo %SPF<xxx>. Nadzór czasu aktywna: W przypadku problemów z przesyłaniem albo końca przesyłania (bez znaku końca przesyłania) przesyłanie jest przerywane po 5 sekundach. Nadzór czasu jest sterowany przez zegar, który jest uruchamiany pierwszym znakiem i cofany przez każdy przesłany znak. Nie ma przerwania przesyłania.

nieaktywna:

Nadzór czasu jest w przypadku MMC 103 nastawiany.

7.4.1 Parametryzowanie interfejsu
Parametry dla drukarki Ustawienie domyślne: drukarka V.24 szeregowej Drukarka z interfejsem szeregowym jest przyłączana odpowiednim kablem (kontrola przewodu na CTS).
Rodzaj urządzenia RTS-CTS start przy pomocy XON Szybkość przesyłania 9600 początek programu przy pomocy LF Bity stopu 1 X koniec bloku przy pomocy CR LF Parzystość brak X stop znakiem końca przesyłania Bity informacyjne 8 przetwarzanie sygnału DSR XON 11 (H) wstęp i zakończenie XOFF 13 (H) X format taśmy dziurkowanej Koniec przesyłania 0C (FormFeed) nadzór czasu

7 - 374

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.4 Parametry interfejsu V.24

7

Parametry dla archiwizowania przy pomocy przyrządu do programowania / PC

Nastawienie domyślne: V.24-PG/PC
Rodzaj urządzenia RTS-CTS start przy pomocy XON Szybkość przesyłania 9600 początek programu przy pomocy LF Bity stopu 1 koniec bloku przy pomocy CR LF Parzystość brak stop znakiem końca przesyłania Bity informacyjne 8 X przetwarzanie sygnału DSR XON 11 (H) wstęp i zakończenie XOFF 13 (H) X format taśmy dziurkowanej Koniec przesyłania 1A X nadzór czasu

To nastawienie pozwala na archiwizowanie i wczytywanie plików w formacie SINUMERIK 840D-PC. W celu przesyłania plików HSA, VSA nie może być wybrany „stop ze znakiem końca przesyłania” W przypadku danych ASCII są też możliwe inne nastawienia. Muszą być one zgodne z nastawieniami przyrządu do programowania. W tym celu jest przewidziany kabel 6FX 2002-1AA01.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 375

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.4 Parametry interfejsu V.24

04.00

7

Parametry dla programów DIN

Nastawienie domyślne: V.24 użytkownika
Rodzaj urządzenia RTS-CTS Szybkość przesyłania 9600 Bity stopu 1 Parzystość brak Bity informacyjne 8 XON 11 XOFF 13 Koniec przesyłania 1A start przy pomocy XON początek programu przy pomocy LF koniec bloku przy pomocy CR LF stop znakiem końca przesyłania przetwarzanie sygnału DSR wstęp i zakończenie format taśmy dziurkowanej nadzór czasu

X X X X

Przy pomocy tego nastawienia są wczytywane programy według DIN (% na początku). Taśma dziurkowana - wprowadzanie / wyprowadzanie W przypadku czytnika taśmy dziurkowanej, dziurkarki należy zaznaczyć krzyżykiem pole „Ze wstępem i zakończeniem”. Gdy czytnik taśmy jest sterowany poprzez CTS, należy zaznaczyć „Stop ze znakiem końca przesyłania”. Przez naciśnięcie „Wczytanie danych”, „V24” i „V24 STOP” (nie MMC 100.2) można ewentualnie zatrzymać czytnik w celu założenia taśmy.
Rodzaj urządzenia RTS-CTS Szybkość przesyłania 9600 Bity stopu 2 Parzystość brak Bity informacyjne 8 XON 00 XOFF 00 Koniec przesyłania 00 start przy pomocy XON początek programu przy pomocy LF koniec bloku przy pomocy CR LF stop znakiem końca przesyłania przetwarzanie sygnału DSR wstęp i zakończenie format taśmy dziurkowanej nadzór czasu

X X X X

7 - 376

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.4 Parametry interfejsu V.24

7

Wczytywanie danych binarnych (VSA, HSA)

Rodzaj urządzenia RTS-CTS Szybkość przesyłania 9600 Bity stopu 1 Parzystość brak Bity informacyjne 8 XON XOFF Koniec przesyłania 00

start przy pomocy XON początek programu przy pomocy LF koniec bloku przy pomocy CR LF stop znakiem końca przesyłania przetwarzanie sygnału DSR wstęp i zakończenie format taśmy dziurkowanej nadzór czasu

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 377

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.5 MMC 100.2

04.00

7

7.5 MMC 100.2
7.5.1 Obraz podstawowy "usługi"
Na obrazie podstawowym „usługi” są wyświetlane wszystkie dające się przesyłać dane / programy.
Usługi Kanał 1 Auto
MPF.DIR SP25.MPF

Kanał reset Program anulowany
Start

Wczytywanie danych Nazwa Dane Dane maszynowe wyświetlania Obrabiane przedmioty Globalne programy obróbki Globalne podprogramy Cykle użytkownika Cykle standardowe Komentarze OEM System Definicje Napęd posuwu Napęd wrzeciona głównego

Stop

V24 użytkown. V24
Drukarka

V24 PS/PC

Wczyt. danych

Wyprow.
danych

Schowek

Protokół błędów

Obrób.

zewn.

Zatrzymanie

Poziome przyciski programowane
Wczyt. danych Wyprow. danych Schowek

Jest otwierane menu ”Wczytanie danych”. Jest otwierane menu „Wyprowadzanie danych”. Jest otwierane menu „Schowek”. Uzyskujecie informacje o dokonanym przesłaniu danych.

Protokół błędów Obróbka zewn. Zatrzymanie

Tym przyciskiem można uruchomić krokowe ładowanie i wykonywanie programów zewnętrznych. Można zmienić parametry aktualnie wybranego interfejsu.

7 - 378

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.5 MMC 100.2

7

Pionowe przyciski programowane
Start Stop

Jest uruchamiany odczyt danych. Wyprowadzanie danych jest przerywane Jest wybierany pożądany interfejs V.24 • V.24użytkownika • • V.24 drukarki V.24 przyrządu do programowania / PC .

V24 użytkown. V24 drukarki V24 PG/PC

W zakresie czynności obsługowych „usługi” obowiązuje: • Zmiany przez przesyłanie danych są przejmowane i zapisywane w pamięci. Dzięki temu zmiany pozostają zachowane również po ponownym ładowaniu programu do NC. • Aktualnie wybrane okno jest zamykane. Następujące teraz wyświetlenie drzewa plikowego jest przedstawiane w wybranym widoku.

7.5.2 Nastawienie interfejsu
Funkcjonowanie Poprzez interfejs V.24 możecie wyprowadzać dane do zewnętrznego urządzenia do zachowywania danych albo je stamtąd wczytywać. Interfejs N.24 i urządzenie do zachowywania danych muszą być do siebie dopasowane. Sterowanie udostępnia Wam odpowiednią maskę wprowadzania, w której możecie ustalić specyficzne dane urządzenia. Macie możliwość wyboru trzech różnych parametryzowań interfejsu V.24: 1. V.24 użytkownika 2. V.24 drukarki 3. V.24 przyrządu do programowania / PC

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 379

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.5 MMC 100. 2

04.00

7

Kolejność czynności obsługowych
Usługi

Jest wybrany zakres czynności obsługowych „Usługi”. Wybierzcie jeden z trzech przycisków programowanych dla interfejsu V.24. Dla kontroli przycisk pozostaje zaznaczony: • • • V.24 użytkownika V.24 drukarki V.24 przyrządu do programowania / PC

V24 użytkownika V24 drukarki V24 PG/PC

Ustawienie

Przyciskiem programowanym „Ustawienie” możecie zmienić parametry aktualnie wybranego interfejsu (przycisk jest wyróżniony). Napis podaje nazwę ustawianego interfejsu. Ustawiajcie kursor na polach wprowadzania i wpisujcie wymagane wartości. Wartości parametrów „Rodzaj urządzenia”, „Szybkość przesyłania”, „Bity stopu”, „Parzystość” i „Bity informacyjne” są wybierane przez przełączanie przyciskiem „Toggle”. Również funkcje specjalne można uaktywniać i wyłączać przyciskiem „Toggle”. Po naciśnięciu przycisku programowanego „Zapisz ustawienie” obraz parametrów jest zamykany.

Zapisz ustawienie

Dane dla interfejsu są zapisywane z wpisanymi wartościami. (patrz też punkt „Parametry interfejsu”)

7 - 380

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.5 MMC 100.2

7

7.5.3 Wczytywanie danych poprzez interfejs V.24
Funkcjonowanie Jest możliwość wczytywania danych poprzez interfejs V.24 do określonego katalogu albo do schowka. Kolejność czynności obsługowych
Usługi

Jest wybrany zakres czynności obsługowych „Usługi”. Interfejs Waszego urządzenia jest prawidłowo nastawiony. Po naciśnięciu przycisku programowanego „Wczytanie danych” aktualnie wybrane parametryzowanie interfejsu V.24 jest zapisane. Poprzez pionowy pasek przycisków programowanych wybierzcie interfejs:

Wczyt. danych

V.24 PG/PC V.24 PG/PC

• •

V.24 użytkownika V.24 przyrządu do programowania / PC

Ustawcie następnie kursor na pożądanym katalogu w drzewie katalogów. Przyciskiem programowanym „Powrót” następuje przeskok do nadrzędnego przeglądu katalogów. Po naciśnięciu przycisku programowanego „Start” dane zostają zaszeregowane odpowiednio do istniejącego podania ścieżki. Ścieżka / obrabiany przedmiot z pliku archiwalnego W celu archiwizowania plików poprzez „Wyprowadzenie danych” katalogi, z których dane zostały wyprowadzone, są jednocześnie zapisywane w formacie archiwizowania. Zapisane w pamięci ścieżki są przy wczytywaniu interpretowane i pliki są ponownie zapisywane w katalogach, z których były archiwowane (nastawienie domyślne NC MPF.DIR). W przypadku formatu taśmy dziurkowanej jest uwzględniana instrukcja $path=. Ścieżka / obrabiany przedmiot z pliku archiwalnego Wszystkie pliki są niezależnie od archiwowanych danych o ścieżkach zapisywane w katalogu, który został przedtem wybrany przy pomocy „przycisków kierunkowych”.

Powrót Start

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 381

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.5 MMC 100. 2

04.00

7

Wczytanie do schowka Wszystkie archiwowane dane są niezależnie od archiwowanych danych o ścieżkach zapisywane w schowku.
OK

Dane są wczytywane. Ukazuje się komunikat „Przesyłanie trwa”. Są wyświetlane „Ścieżka/obrabiany przedmiot”, „Plik” i liczba przesłanych bajtów. Przyciskiem programowanym „Stop” możecie w każdym czasie przerwać wczytywanie danych. Ponowne naciśnięcie przycisku programowanego „Start” uruchamia wczytywanie danych od nowa. Dalsze wskazówki

Stop

Start

Celowe wywołanie określonych danych przez sterowanie nie jest przy wczytywaniu danych możliwe. • Jeżeli jest wybrana opcja „Zastąpienie i potwierdzenie” , wówczas istniejące dane są zastępowane za potwierdzeniem. W przypadku odrzucenia wczytywanie jest kontynuowane od następnego pliku. • Mogą być wczytywane tylko dane, które mają oznaczenie (rozszerzenie) znane systemowi. • Prze przesyłaniu danych z ustawieniem "bez znaku końca pliku" albo "bez timeout" przesyłanie musi zostać zakończone przyciskiem STOP. • Przesyłanie jest zakończone dopiero wówczas, gdy okno "V.24 w trakcie przebiegu" zostanie zamknięte. • Jeżeli przy wczytywaniu programu następuje zastępowanie, NC kasuje go na początku przesyłania i ponownie zapisuje na końcu przesyłania. Wczytanie danych ma- Plik inicjujący INITIAL.INI powoduje podstawowe ustaszynowych wienia maszyny. • W przypadku interfejsu V.24 przy starcie wprowadzania musi być zaznaczone krzyżykiem pole „Ścieżka z obrabianego przedmiotu/archiwum”. Dotyczy to zarówno danych w formacie archiwizowania jak też danych w formacie taśmy dziurkowanej. Następnie jest konieczny „NC-Reset”, aby dane mogły działać.

7 - 382

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.5 MMC 100.2

7

7.5.4 Wstawienie danych ze schowka Funkcjonowanie Macie możliwość zapisania danych ze schowka w nowym katalogu, kopiowania ich albo kasowania. Kolejność czynności obsługowych
Usługi

Schowek

Jest wybrany zakres czynności obsługowych „Usługi”. Poprzez interfejs „Wczytanie danych” dane zostały wczytane do katalogu „Schowek”. Naciśnijcie przycisk programowany „Schowek”. Kursor jest ustawiony w oknie „Schowek” na pliku. Wybrane okno jest zaznaczone. Wybór źródła: Ustawcie kursor na pliku, który chcecie włączyć do struktury danych sterowania. Przyciskiem „Wybór okna” ustawcie kursor w górnym oknie. Górne okno jest zaznaczane. Wybór miejsca docelowego: Ustawcie kursor na katalogu docelowym, w którym chcielibyście umieścić wyszukany plik. Jest wyświetlane okno z zapytaniem.

Umieść OK

Jeżeli ma zostać zachowana nazwa pochodząca ze schowka, potwierdźcie ją przyciskiem programowanym „OK”. Jeżeli życzycie sobie innej nazwy pliku, wprowadźcie ją a następnie potwierdźcie przyciskiem programowanym „OK”. Plik jest kopiowany do katalogu docelowego i nie jest kasowany ze schowka.

Powrót

Przyciskiem programowanym „Powrót” dokonuje się przejścia do przeglądu katalogów.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 383

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.5 MMC 100. 2

04.00

7

Skasowanie

Kasowanie Przyciskiem programowanym „Skasowanie” możecie skasować dane tylko ze schowka. Pliki zapisane w schowku nie są przy wstawianiu automatycznie kasowane. Sami musicie pamiętać o usunięciu ich ze schowka, aby nie zajmować niepotrzebnie miejsca w pamięci.

7.5.5 Wyprowadzanie danych poprzez interfejs V.24
Funkcjonowanie Dane mogą być wyprowadzane ze sterowania poprzez interfejs V.24 do urządzenia przyłączonego do tego interfejsu (np. PC). Kolejność czynności obsługowych
Usługi

Jest wybrany zakres czynności obsługowych „Usługi”. Interfejs dla przyłączonego urządzenia jest prawidłowo nastawiony. Jest otwierane okno „Wyprowadzenie danych”. Poprzez pionowy pasek przycisków programowanych wybierzcie interfejs: • V.24 użytkownika V.24 przyrządu do programowania / PC V24 drukarki

Wyprow. danych

V.24 użytkowniV.24 PG/PC V24 drukarki

• •

Następnie ustawcie kursor na pożądanym katalogu w drzewie katalogowym. Przy pomocy przycisku programowanego „Powrót” następuje przejście z powrotem do nadrzędnego przeglądu katalogów.

Powrót

7 - 384

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.5 MMC 100.2

7

Start

Dane są czytane. Ukazuje się komunikat „Przesyłanie trwa”. Są wyświetlane „Ścieżka / obrabiany przedmiot”, „Plik” i ilość przesłanych bajtów.

Stop

Start

Przyciskiem programowanym „Stop” możecie w każdej chwili przerwać czytanie danych. Po ponownym naciśnięciu przycisku programowanego „Start” wyprowadzanie danych rozpoczyna się od początku.

7.5.6 Wyprowadzanie tekstów alarmów i tekstów cykli
Funkcjonowanie Można wyprowadzać teksty alarmów PLC i teksty cykli.
Usługi

Kolejność czynności obsługowych Jest wybrany zakres czynności obsługowych "Usługi".

Wyprowadz. pliku

Jest otwierane okno "Wyprowadzenie danych". Pod "Teksty" możecie wybierać z następujących tekstów: • teksty alarmów PLC (użytkownik) • teksty alarmów (standard) • cykle standardowe • cykle użytkownika

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 385

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.5 MMC 100. 2

04.00

7

7.5.7 Uruchamianie seryjne
Funkcjonowanie Macie możliwość archiwizowania / wczytywania wybranych danych PLC, NC i MMC w celu uruchamiania seryjnego. Kolejność czynności obsługowych
Usługi Zarządzanie danymi

Jest wybrany zakres czynności obsługowych „Usługi”. Naciśnijcie przycisk programowany „Zarządzanie danymi” (tylko MMC 102/103). W oknie wyprowadzania danych wybierzcie katalog danych uruchamiania. Przyciskiem Input dokonajcie jego rozgałęzienia na podkatalogi, aby np. wybrać dane NC albo moduły PLC. Wczytanie seryjnego archiwum IBN: Uruchomić proces wczytywania. Aby zapobiec pomyłkowemu skasowaniu wszystkich danych NC, jest wyświetlane pole dialogu. Musi ono zostać potwierdzone przyciskiem OK. Dalsze wskazówki Po dokonanym uruchomieniu seryjnym dokonajcie zawsze zresetowania przez wyłączenie i włączenie zasilania.

Start

7 - 386

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.5 MMC 100.2

7

7.5.8 Protokół błędów / przesyłania Funkcjonowanie W zakresie czynności obsługowych usługi można wyprowadzić protokół wczytanych i wyprowadzonych danych. Protokół zawiera 1. dla plików wyprowadzanych • • • • Komunikaty przesyłania OK” „ERR EOF” „Time Out” nazwa pliku łącznie z podaniem ścieżki jak też pokwitowanie błędu. nazwa pliku i pierwszy wiersz, który z reguły zawiera podaną ścieżkę ;$PATH=... jak też pokwitowanie błędu.

2. dla plików wprowadzanych

Przy przesyłaniu mogą wystąpić następujące komunikaty: Przesyłanie zostało należycie zakończone. Znak końca tekstu odebrano, ale plik archiwalny nie jest kompletny. Przesyłanie zostało zakończone przez nadzór czasu. Archiwum: nie przesłano całkowicie, ostatni plik nie jest zapisany. Taśma dziurkowana: kompletności nie można sprawdzić, ostatni plik jest zapisany. Przesyłanie zostało zakończone przyciskiem programowanym „Stop”. Archiwum: nie przesłano całkowicie, ostatni plik nie jest zapisany. Taśma dziurkowana: kompletności nie można sprawdzić, ostatni plik jest zapisany. Błąd na porcie COM1 overrun buffer: przepełnienie pamięci wejściowej overrun: przepełnienie na porcie COM1 parity error: błąd parzystości albo frame error: błąd okna (dane / bity stopu / szybkość przesyłania) broken line/no DRS: brak sygnału DSR (przerwanie przewodu) albo odebrano BREAK (przerwanie).

„User Abort”

„Error Com 1”

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 387

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.5 MMC 100. 2

04.00

7

„NC/PLC Err or xxyyzzzz”

Komunikat błędu NC: xxyy Error Code i Error Class komunikowane przez NC zzzz Wewnętrzny numer błędu MMC Przyczyna błędu NC jest dodatkowo protokołowana jednowierszowym krótkim tekstem. Błąd danych: 1. Pliki wczytane ze wstępem / bez wstępu albo 2. pliki nadane w formacie taśmy dziurkowanej bez nazwy pliku (PCIN) Nazwa albo ścieżka nie odpowiada konwencjom nazw NC, np. znak specjalny w nazwie albo rozszerzenie nie mające 3 znaków. Dane napędu (dane binarne) mogą być zachowywane tylko w formacie archiwizowania 840D (format taśmy dziurkowanej nie jest aktywny). Wyprowadzanie protokołów tylko w formacie taśmy dziurkowanej. Reset Register X39: wskazówka, że interfejs V.24 zainicjalizowano na nowo. Kolejność czynności obsługowych

„Error DATA”

„Error File Name”

„Tape format illegal”

„Tape format required” „Rem CREG”

Usługi Protokół błędów

Jest wybrany zakres czynności obsługowych „Usługi”. Przy pomocy przycisku programowanego „Protokół błędów” uzyskacie informacje o dokonanym przesłaniu danych.

7 - 388

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.5 MMC 100.2

7

7.5.9 Wczytywanie/wyprowadzanie programów ISO poprzez V.22 (od wersji opr. 5)
Funkcjonowanie Programy ISO mogą w formacie taśmy dziurkowanej być wczytywane do MMC 100.2 i wyprowadzane. Dalsze wskazówki Jako programy ISO mogą w wersji oprogramowania 5.1 być wczytywane i wyprowadzane programy sterowania FANUC 0. Format taśmy dziurkowanej dla programów ISO (format taśmy dziurkowanej ISO) różni się od formatu taśmy dziurkowanej MMC Siemens. Pierwszy wiersz taśmy dziurkowanej w formacie ISO musi mieć następujący format: %<tytuł>LF albo %tytuł>CRLF, przy czym tytułu może nie być a spacje nie są czytane. Tytuł nie może rozpoczynać się od jednego z następujących znaków: 0...9, a...z, A...Z albo _. Przy sporządzaniu taśmy dziurkowanej w formacie ISO tytuł nie jest wytwarzany. Nagłówki programowe Siemens są oznaczone przez %<nazwa> z podaniem ścieżki ;PATH=<Pfad> w następnym bloku. Nagłówki programowe ISO charakteryzują się przez 0<xxxx (tytuł) albo :<xxxx (tytuł)> bez podania ścieżki w następnym bloku. x oznacza cyfrę 0 do 9. Może być co najmniej jedna a maksymalnie cztery cyfry, zera na początku można pominąć. Przy czytaniu nagłówki programowe ISO są zawsze oznaczone tylko przez 0<...> a nie przez :<...>. Wczytanie
Usługi Czytanie danych

Wczytanie taśmy dziurkowanej w formacie ISO następuje dokładnie tak, jak wczytanie normalnego archiwum na taśmie dziurkowanej w zakresie "Usługi" przy pomocy "Czytanie danych". Przy wczytywaniu następuje automatyczne rozpoznanie, czy wczytywane archiwum jest w formacie binarnym/PC, formacie taśmy dziurkowanej czy w formacie taśmy dziurkowanej ISO.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 389

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.5 MMC 100. 2

04.00

7

Wczytywane Programy ISO są zapisywane w NC jako programy główne. Nastawienie katalogu docelowego musi przy każdym wczytywaniu nastąpić w zakresie "Usługi" → "Czytanie danych" → "Start". Gdy jest wybrana "ścieżka z obrabianego przedmiotu/archiwum", wówczas programy ISO są zapisywane w wybranym katalogu (np. obrprzedmiot xxx) wzgl. w katalogu standardowym NC (MPF.DIR), programy DIN odpowiednio do podanych dla nich ścieżek. Taśma dziurkowana ISO z dwoma programami ISO: % 01026 (BLOK HUDRAULICZNY) N20 G00 G80 G90 G40 G17 N40 (NAWIERTAK NC) T01 M06 N50 G55 G43 Z20. H01 S1000 F100 M03 N55 X10. Y-8. M08 T02 (...) N690 Y-43. N700 G80 Z35 N710 T00 M66 N715 G53 Y0. Z0. N720 M30 :1127 (KĄTOWNIK) N10 (2. ZAKRES PRĘDK. OBR.) N20 G00 G80 G90 G40 G17 N120 (SPI-BO 11) T01 M06 N130 G55 G43 Z20. H01 S2300 F460 M03 (...) N180 Y-72. N190 G80 Z35. N195 T00 M66 N200 G53 Y0. Z0. N210 M30 %

7 - 390

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.5 MMC 100.2

7

Ta taśma dziurkowana wytwarza przy wczytywaniu dwa programy _N_1026_MPF i _N_1127_MPF, przy czym tytuł za numerem programu pozostaje zachowany:

Program_N_1026_MPF (BLOK HYDRAULICZNY) N20 G00 G80 G90 G40 G17 N40 (NAWIERTAK NC) T01 M06 (...) N710 T00 M66 N715 G53 Y0. Z0. N720 M30 Program_N_1127_MPF (kątownik) N10 (2. zakres prędk. obr.) N20 G00 G80 G90 G40 G17 (...) N200 G53 Y0. Z0. N210 M30 Czytanie
Usługi Wyprow. danych

Sporządzenie archiwum w formacie ISO następuje dokładnie tak samo jak sporządzenie normalnego archiwum w formacie taśmy dziurkowanej w zakresie "Usługi" przy pomocy "Wyprowadzanie danych". Przy tworzeniu archiwum aktualny format wyprowadzania określa, czy archiwum jest sporządzane w formacie binarnym/PC, formacie taśmy dziurkowanej czy formacie taśmy dziurkowanej ISO. Format wyprowadzania można zmienić w zakresie "Usługi" przy pomocy "Ustawienie". Pole wyboru stwarza możliwość ustawienia formatu taśmy dziurkowanej, formatu taśmy dziurkowanej/ISO albo formatu binarnego (format PC).Jeżeli zostaną wybrane zarówno programy ISO jak też programy Siemens, aby sporządzić archiwum w formacie taśmy dziurkowanej ISO, jest bez alarmu ani wskazówki sporządzany format taśmy dziurkowanej ISO, który oprócz nagłówków programu ISO zawiera również nagłówki programów Siemens. Jeżeli po programie Siemens następuje program ISO, jest przed nagłówkiem ISO wpisywane %<LF> albo %<CR><LF>, zależnie od formatu wyprowadzania, ponieważ sekwencji znaków O<cztery cyfry> albo :<cztery cyfry> nie można w kodzie DIN jednoznacznie przyporządkować nowemu programowi. Te "mieszane" archiwa w formacie taśmy dziurkowanej mogą zostać ponownie wczytane przez MMC, podczas gdy wczytywanie przez obce sterowania prowadzi w wyniku znaku % do przedwczesnego przerwania czytania (w formacie taśmy dziurkowanej ISO znak % oznacza koniec taśmy).

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 391

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.5 MMC 100. 2

04.00

7

% %_N_TEST1_MPF ;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_TEST_WPD N40 G01 X150 Y150 Z150 F6000 N50 G90 G0 X0 Y0 Z0 G53 ; ... N500 G02 z100 x50 k-50 i0 N510 z50 x100 k0 i50 M30 ;przejście z progr. Siemens do progr. Siemens %_N_TEST2_MPF ;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_TEST_WPD N40 G01 X150 Y150 Z150 F6000 ; ... M30 ; przejście z progr. Siemens do progr. ISO % O1127(KĄTOWNIK) N10(2. ZAKRES PRĘDK. OBR.) N20 G00 G80 G90 G40 G17 (...) N200 G53 Y0. Z0. N210 M30 % Jeżeli zostaną wybrane zarówno programy ISO jak też programy Siemens, aby sporządzić archiwum w formacie taśmy dziurkowanej Siemens, wówczas jest sporządzany zwykły format taśmy dziurkowanej, który zawiera tylko nagłówki programowe Siemens, tzn. programy ISO zawierają nagłówki Siemens. %_N_TEST1_MPF ;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_TEST_WPD N40 G01 X150 Y150 Z150 F6000 N50 G90 G0 X0 Y0 Z0 G53 ; ... N500 G02 z100 x50 k-50 i0 N510 z50 x100 k0 i50 M30 ; przejście z progr. Siemens do progr. Siemens %_N_TEST2_MPF ;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_TEST_WPD N40 G01 X150 Y150 Z150 F6000 ; ... M30 ;przejście z progr. Siemens do progr. ISO %_N_1127_MPF ;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_TEST_WPD (KĄTOWNIK) N10(2. ZAKRES PRĘDK. OBR.) N20 G00 G80 G90 G40 G17 (...) N200 G53 Y0. Z0. N210 M30 • Dla archiwum w formacie binarnym to rozróżnienie jest bez znaczenia. © Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.007 - 392

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.5 MMC 100.2

7

Dalsze wskazówki Pliki binarne nie mogą być wyprowadzane w formacie taśmy dziurkowanej ISO.

7.5.10 Przywrócenie stanu oryginalnego poprzez kartę NC (od wersji opr. 4.4)
Funkcjonowanie Od wersji opr. 5.2 Wolna pamięć na karcie NC (PCMCIA-Card) może zostać użyta do zapisania na niej archiwum uruchomieniowego. Archiwum można przy pomocy SINUCOPY-FFS (na zewnętrznym PG/PC) zapisać na karcie NC. Archiwum do uruchamiania seryjnego można bezpośrednio z nazwą "Original" na MMC zapisać na karcie NC (patrz uruchamianie seryjne - sporządzenie pliku). Kolejność czynności obsługowych Warunek: Archiwum uruchomieniowe o nazwie _N_ORIGINAL_ARC znajduje się na karcie NC (w katalogu _N_NC_CARD_DIR\_N_ARC_DIR).
Stan oryginalny

Na obrazie podstawowym "Usługi" naciśnijcie przycisk "Etc" a następnie przycisk programowany "Stan oryginalny". Po naciśnięciu tego przycisku ukazuje się okno protokołu z pytaniem zwrotnym: "Archiwum uruchamiania seryjnego: czy przeprowadzić uruchamianie seryjne?". Po potwierdzeniu dane zostaną wczytane. Ostrożnie Kompletne dane NC (i PLC, zależnie od treści) użytkownika są kasowane i zastępowane tymi z archiwum. Dalsze wskazówki Przycisk programowany jest dostępny od stopnia dostępu 3 (użytkownik). Jest on wyświetlany tylko wtedy, gdy archiwum _N_ORIGINAL_ARC znajduje się na karcie NC.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 393

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.6 MMC 103

04.00

7

7.6 MMC 103
7.6.1 Obraz podstawowy "Usługi" Na obrazie podstawowym „Usługi” są wyświetlane wszystkie programy/dane, które znajdują się na dysku twardym albo w pamięci NC.
Usługi Kanał 1 AUTO
SKP DAY ROV SBL2 MO1 DRF PRT FST

Program zatrzymany Kanał aktywny Programy/Dane

Nazwa Typ Diagnoza Przechowyw. danych Programow. dialogowe DP-obrazy użytkownika DP-narzędzia GP-makra DP-pomoc DP-inform. bazowa Pamięć technologii HSA-dane MBDDE-teksty alarmów Programy obróbki NC_dane OEM-dane Podprogramy System

Długość DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR MDN DIR DIR DIR

Data Zezwolenie 10.04.95 X ) 10.04.95 X 10.04.95 X 10.04.95 X 10.04.95 X 10.04.95 X 10.04.95 X 10.04.95 X 10.04.95 X 10.04.95 X 10.04.95 X 10.04.95 X 10.04.95 X 10.04.95 X 10.04.95 X 10.04.95 X

V24

PG

Archiwum

*
Wolna pamięć Wczytyw. danych Wyprow.
danych

dysk twardy

355.565.568
Protokół

NCU
Wybór

2

EXIT
Zarządz. danymi Interfejs danych

Wyświetlenie aktualnego drzewa plikowego Objaśnienie obrazu podstawowego Nazwa Do każdego pliku mogą być wyświetlane następujące jego właściwości (zależnie od nastawienia domyślnego): Nazwa katalogu / nazwa pliku Na MMC może być prowadzone zarządzanie plikami o maksymalnej długości nazwy 25 znaków. Gdy pliki są przenoszone na systemy zewnętrzne (V.24, dyskietka), nazwa jest ograniczana do 8 znaków. Długa nazwa jest tracona. Przy ponownym wgraniu takich plików jest następnie konieczna zmiana nazw. Pliki, które są zachowane w archiwum, przy wczytywaniu z powrotem uzyskują ponownie swoją długą nazwę. Podaje typ pliku, który odpowiada jego rozszerzeniu. Długość pliku w bajtach (w przypadku jednego katalogu brak jest tutaj wpisu)
© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

Typ Długość

7 - 394

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.6 MMC 103

7

Data Zezwolenie

Prawo dostępu

Ładowanie

Data sporządzenia lub ostatniej zmiany Zezwolenie (= wybór/zezwolenie na wykonywanie) nastawione „X” wzgl. nie nastawione „ ". Gdy jest sporządzany program, niedozwolone jest bezpośrednie wykonanie go poprzez NC-Start (np. gdy jest on niegotowy albo gdy jest konieczne jego wdrożenie). Aby oznaczyć, że wykonywanie programu wolno uruchomić poprzez NC-Start, jest możliwość udzielenia programowi zezwolenia. Aktualny stan pliku jest oznaczany przez „X” w kolumnie „zezwolenie” (= zezwolenie jest udzielone). Dla każdego pliku jest poza tym 5 praw dostępu: • czytanie read odpowiada stopniowi 5 • zapisywanie write odpowiada stopniowi 3 • wykonanie execute odpowiada stopniowi 7 • wyświetlanie show odpowiada stopniowi 2 • kasowanie delete odpowiada stopniowi 1 W drzewie plikowym jest wyświetlane, z jakim stopniem dostępu prawo jest udzielone. Nie każda osoba obsługująca powinna mieć prawo do pracy z danymi i programami. Dlatego dla każdego pliku są ustalone stopnie dostępu. Sięgają one od stopnia 0 (hasło firmy SIEMENS) do stopnia 7 (przełącznik z zamkiem w pozycji 0). Jakie prawa dostępu posiadacie opisano w punkcie „Właściwości”. Aby uruchomić przebieg programu w NC (poprzez NCStart), musi on zostać załadowany do pamięci głównej NC. Aby pamięć nie została jednak przepełniona przynależne programy i dane mogą być ładowane (z dysku twardego do pamięci NC) i ponownie rozładowywane (z pamięci NC na dysk). Aktualny stan pliku jest sygnalizowany przez „X” w kolumnie za nazwą pliku: plik jest załadowany, może zostać wybrany i poprzez NC-Start może zostać uruchomione jego wykonywanie. Uwaga: ładowanie danych jest dozwolone tylko dla programów, którym udzielono zezwolenia!

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 395

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.6 MMC 103

04.00

7

Poziome przyciski programowane
Wprowadz. danych

Wczytanie archiwów / plików • V.24 • przyrząd do programowania • dyskietka (jeżeli jest) • archiwum (katalog „Archiwum” na dysku twardym) Wyprowadzenie archiwów / plików • V.24 • przyrząd do programowania • dyskietka (jeżeli jest) • archiwum (katalog „Archiwum” na dysku twardym) Macie możliwość archiwizowania danych do uruchamiania seryjnego. Przycisk programowany jest chroniony hasłem. Pliki / katalogi mogą być zakładane, ładowane, zachowywane, kasowane, kopiowane jak też mogą być zmieniane właściwości plików. Na liście zleceniowej są wyświetlane aktualne akcje, błędy i ewentualne zapytania odwrotne. Zapytania muszą być kwitowane. W menu „Protokół zleceniowy dla przyrządu do programowania” są np. wyszczególniane błędy, które występują przy przesyłaniu danych od / do przyrządu do programowania. Poprzez „Wybór danych” możecie wybierać te katalogi, które mają być wyświetlane na obrazie podstawowym „Usługi”. Tutaj macie możliwość ustalania parametrów dla interfejsów COM1 i COM2 (patrz też punkt „Parametry interfejsów”). Pionowe przyciski programowane Pionowe przyciski programowane pozwalają Wam na wybór miejsca źródłowego (przy wczytywaniu danych) wzgl. miejsca docelowego (przy wyprowadzaniu danych). Miejsce to możecie odczytać jako żółty tytuł w oknie.

Wyprow. danych

Urucham. seryjne

Zarządzanie danymi

Protokół

Wybór danych Interfejs

7 - 396

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.6 MMC 103

7

V.24 PG Dyskietka Archiwum Karta NC

• • • • •

V.24 przyrząd do programowania dyskietka katalog „Archiwum” na dysku twardym Katalog "Archiwum" na karcie NC (od wersji opr. 5)

7.6.2 Nastawienie interfejsu V.24 Funkcjonowanie Poprzez interfejs V.24 sterowania SINUMERIK 840D/810D/FM-NC możecie wyprowadzać pliki do urządzenia zewnętrznego i wczytywać je stamtąd. Interfejs V.24 i urządzenie muszą być do siebie dopasowane. Sterowanie udostępnia Wam odpowiednią maskę wprowadzania, w której możecie ustalić dane specyficzne dla swojego urządzenia. Dla każdego interfejsu V.24 macie możliwość ustalenia parametryzowania: 1. V.24 2. przyrząd do programowania/PC

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 397

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.6 MMC 103

04.00

7

Kolejność czynności obsługowych
Interfejs

Nacisnąć przycisk programowany „Interfejs”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Wybierzcie interfejs, który chcecie sparametryzować: • V.24 (nastawienie domyślne) • przyrząd do programowania / PC

V.24

PG Wartości standard.

Są przejmowane wartości domyślne dla „interfejsu V.24” albo „interfejsu przyrząd do programowania” w zależności od tego, który interfejs jest właśnie wybrany do parametryzowania. Parametry interfejsu patrz też punkt „Parametry interfejsu” albo „Przykłady parametryzowania interfejsu”.

7.6.3 Wczytywanie danych
Funkcjonowanie Wczytywanie archiwów i plików: możliwe miejsca źródłowe to • urządzenie przyłączone do interfejsu V.24 (np. PC) • przyrząd do programowania • stacja dyskietek • archiwum (tzn. katalog „Archiwum”) w drzewie katalogów (również gdy poprzez wybór danych nie jest wyświetlany). • karta NC (gdy system plików fleszowych na karcie NC jest sformatowany - dostępne od wersji opr. 5) • • Przy wczytywaniu archiwów ich format (taśmy dziurkowanej / PC) jest rozpoznawany automatycznie. Od wersji opr. 5.2: Dane z dyskietki o dłuższych nazwach plików (>8+3 znaków) mogą być wczytywane.

7 - 398

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.6 MMC 103

7

Kolejność czynności obsługowych
Wczytyw. danych

Jest wyświetlane drzewo plikowe „Programy/dane”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Zaznaczcie pożądany plik, gdy archiwum ma być do niego wczytane. Wybierzcie miejsce źródłowe (patrz tytuł w oknie): • Interfejs V.24 Interfejs jest gotowy do odbioru. • Przyrząd do programowania • • • Stacja dyskietek: pokazuje zawartość dyskietki. Wybierzcie archiwum do wczytania. Otwiera katalog „Archiwum” na dysku twardym. Wybierzcie archiwum do wczytania. Jest wyświetlana treść katalogu archiwalnego na karcie NC (od wersji opr. 4.4). Wybierzcie archiwum do wczytania.

V.24 PG Dyskietka Archiwum Karta NC

Przycisk programowany jest dostępny od stopnia dostępu 3 (użytkownik). Jest on wyświetlany tylko wtedy, gdy archiwum _N_ORIGINAL_ARC jest na karcie NC.
Start

Przy wczytywaniu dyskietki/archiwum naciśnijcie przycisk programowany „Start”, ponadto sterowanie jest natychmiast gotowe do odbioru. Rozpoczyna się przesyłanie danych. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się na zajętość podstawową. Przycisk programowany miejsca źródłowego zmienia się dodatkowo na „Stop”. Przez ponowne naciśnięcie odnośnego przycisku programowanego (np. „PG”) możecie przerwać przesyłanie danych.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 399

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.6 MMC 103

04.00

7

7.6.4 Wyprowadzanie danych
Funkcjonowanie Sporządzanie archiwów: W przypadku funkcji „Wyprowadzanie danych” miejscem źródłowym (patrz tytuł w oknie) jest drzewo katalogowe wyświetlane przy przesyłaniu danych. Możliwe miejsca docelowe to • urządzenie przyłączone do interfejsu V.24 (np. PC), • stacja dyskietek, • katalog „Archiwum" na dysku twardym. • wolne obszary pamięci na karcie NC (od wersji opr. 5) Kolejność czynności obsługowych
Wyprow. danych

Jest wyświetlane drzewo plikowe „Programy/dane”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Zaznaczyliście dane, które chcecie zachować / archiwować. Wybierzcie miejsce docelowe (patrz tytuł w oknie): • Interfejs V.24 (MMC) Zostaniecie wezwani do uruchomienia odbiornika danych. • Przyrząd do programowania Zostaniecie wezwani do uruchomienia odbiornika danych. • Stacja dyskietek: jest wyświetlana zawartość dyskietki. Wprowadźcie nazwę nowego pliku archiwizacyjnego. • Jest wyświetlana zawartość katalogu „Archiwum” na dysku twardym. Wprowadźcie nazwę nowego pliku archiwizacyjnego. • Jest wyświetlana treść katalogu archiwizacyjnego na karcie NC (od wersji. opr. 5) Wprowadźcie nazwę nowego pliku archiwizacyjnego.

V24

PG

Diskette Archive Karta NC

Start

Przy wyprowadzaniu z dyskietki/archiwum naciśnijcie przycisk programowany „Start”, ponadto sterowanie jest natychmiast gotowe do odbioru. Rozpoczyna się przesyłanie danych. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Napis na przycisku programowanym miejsca docelowego zmienia się na „Stop”. Przez ponowne naciśnięcie odnośnego przycisku programowanego (np. „PG”) możecie przerwać przesyłanie danych.

7 - 400

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.6 MMC 103

7

Dalsze wskazówki Archiwa, które mają zostać zapisane na dyskietce, nie muszą mieścić się na jednej dyskietce. Jest możliwe podzielenie na wiele dyskietek. Obydwa interfejsy V.24 (V.24 i przyrząd do programowania) nie mogą być aktywne równocześnie. Wskazówka: Od wersji opr. 5.2: Przy archiwizowaniu obrabianych przedmiotów, które zawierają listy zadań o takich samych nazwach, następuje dla przypadku m:n zapytanie, czy te listy zadań powinny zostać wykonane do rozładowania. Akcję można zakończyć przy pomocy "Anuluj", w przeciwnym przypadku wszystkie listy zadań są najpierw wykonywane a następnie jest uruchamiane archiwizowanie.

7.6.5 Protokół
Funkcjonowanie Przy pomocy funkcji protokołowania możecie wyświetlić protokół zleceń, np. dla "zarządzania danymi". Kolejność czynności obsługowych Jest wybrany zakres czynności obsługowych „Usługi”.
Usługi

Protokół

Jest otwierane okno „Protokół zleceń dla ...”. W nagłówku jest podawane źródło wzgl. cel zlecenia. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Zlecenia są przyporządkowane pionowym przyciskom programowanym. Zlecenia:

Zarządz. danymi V.24 PG

• • •

„zarządzanie danymi” interfejs V.24 przyrząd do programowania

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 401

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.6 MMC 103

04.00

7

Dysketkastacja dyskietek

Tymi przyciskami programowanymi można przełączać wyświetlanie. Napis na przycisku jest „...Stop” gdy zlecenie nie jest w trakcie. Bieżące zlecenie można przerwać przez ponowne naciśnięcie przycisku. W polu „Lista błędów” znajduje się komunikat, czy przy przesyłaniu danych wystąpił błąd. W przypadku odwrotnych zapytań w wierszu dialogowym ukazuje się wezwanie „Proszę pokwitować zapytania w protokole”. Potwierdźcie wezwanie pionowym przyciskiem programowanym:
Nie Tak wszystkie Tak Nazwa/ typ Stop

• • • • •

brak potwierdzenia potwierdzenie wszystkich potwierdzenie zmiana nazwy/typu anulowanie kompletnego zlecenia

Skasuj protokół

Aktualnie wyświetlany protokół jest kasowany. W przypadku ostatniego protokołu okno protokołów jest zamykane.

7 - 402

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.6 MMC 103

7

7.6.6 Definicja i uaktywnienie danych użytkownika (GUD)
Funkcjonowanie 1. Zapisać moduł _N_INITIAL_INI poprzez V.24 wzgl. na dysku twardym (MMC 103). 2. Utworzyć plik definicji dla danych użytkownika: • MMC 100.2 na zewnętrznym PC (do w. opr. 4.3) • dla MMC 103 w zakresie czynności obsługowych "usługi" (od wersji opr. 4.4) Zachowanie się od wersji opr. 4.4 Gdy plik definicji jest edytowany w NC, przy wychodzeniu z edytora ukazuje się pytanie, czy definicje rzeczywiście mają zostać nastawione. Przykład: "Czy chcecie uaktywnić definicje z pliku GUD7.DEF? "OK" → Ukazuje się pytanie, czy aktualnie aktywne dane mają zostać uratowane. "Czy dotychczasowe dane definicji mają pozostać zachowane?" "OK" → Moduły GUD opracowywanego pliku definicji są zapisywane, nowe definicje ulegają uaktywnieniu a uratowane dane są ponownie wgrywane. "Anuluj" → Nowe definicje są uaktywniane, stare dane ulegają utraceniu. "Anuluj" → Zmiany w pliku definicji są unieważniane, odnośny moduł danych nie ulega zmianie. Rozładowanie Gdy plik definicji jest rozładowywany, odnośny moduł danych jest, po wyświetleniu pytania, kasowany. Ładowanie Gdy plik definicji jest ładowany, wówczas ukazuje się pytanie, czy plik ma zostać uaktywniony wzgl. czy dane mają pozostać zachowane. Gdy odrzucicie uaktywnienie, plik nie zostanie załadowany.

OK

Anuluj

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 403

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.6 MMC 103

04.00

7

Gdy kursor znajduje się na załadowanym pliku definicji, wówczas napis na przycisku programowanym zmienia się z "Ładuj" na "Uaktywnienie" w celu włączenia działania definicji. Wybierzcie "Uaktywnienie", ponownie następuje pytanie, czy dane mają zostać zachowane. Zachowanie danych następuje tylko w przypadku zmiennych plików definicji, nie w przypadku makr. Dalsze wskazówki (MMC 103) Jeżeli nie ma do dyspozycji wystarczającej pamięci dla uaktywnienia pliku definicji, plik definicji musi zostać rozładowany. Następnie należy po zmianie wielkości pamięci załadować plik z NC do MMC i z powrotem do NC. W ten sposób ulegnie on uaktywnieniu. Istnieją z góry zdefiniowane nazwy plików: _N_SGUD_DEF (dane globalne firmy Siemens), _N_MGUD_DEF (dane globalne producenta maszyny), _N_UGUD_DEF (dane globalne użytkownika) _N_GD1_DEF do _N_GD9_DEF (dalsze dane globalne, np. cykle szlifowania itd.). Pliki o tych nazwach mogą zawierać definicje zmiennych GUD. Obowiązują przy tym takie same zasady jak dla definicji zmiennych LUD. 3. Załadować plik definicji poprzez V.24 do pamięci głównej sterowania. Sterowanie standardowo tworzy zawsze katalog _N_DEF_DIR. Nazwa ta jest wpisywana jako ścieżka do nagłówka pliku definicji GUD. Przykład _N_SGUD_DEF $PATH=/_N_DEF_DIR DEF NCK REAL NCKVAR DEF CHAN INT CHANVAR M17

7 - 404

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.6 MMC 103

7

4. Włączenie działania pliku definicji. • do wersji opr. 4.3 Gdy plik został prawidłowo załadowany, musi następnie ponownie zostać załadowany do sterowania moduł _N_INITIAL_INI poprzez "Wczytanie danych" w zakresie czynności obsługowych "Usługi". • od wersji opr. 4.4 Gdy plik definicji zostanie załadowany do NC (przycisk programowany "Uaktywnienie"), staje się on aktywny. 5. Zachowanie danych Przez wyprowadzenie modułu _N_INITIAL_INI poprzez "Wyprowadzenie danych" w zakresie czynności obsługowych "Usługi", są równocześnie zachowywane zmienione dane GUD. Dane te można ponownie załadować do sterowania tylko wtedy, gdy przedtem zostało zagwarantowane, że potrzebne w tym celu pliki definicji znajdują się w sterowaniu. Definicja i sporządzenie danych użytkownika patrz /PGA/, Instrukcja programowania, Przygotowanie pracy.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 405

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.6 MMC 103

04.00

7

7.6.7 Wczytywanie / wyprowadzanie programów ISO (od w. opr. 5)
Funkcjonowanie Programy ISO mogą w formacie taśmy dziurkowanej być wczytywane do MMC 103 i wyprowadzane. Dalsze wskazówki Jako programy ISO mogą w wersji oprogramowania 5.1 być wczytywane i wyprowadzane programy sterowania FANUC 0. Format taśmy dziurkowanej dla programów ISO (format taśmy dziurkowanej ISO) różni się od formatu taśmy dziurkowanej MMC Siemens. Pierwszy wiersz taśmy dziurkowanej w formacie ISO musi mieć następujący format: %<tytuł>LF albo %tytuł>CRLF, przy czym tytułu może nie być a spacje nie są czytane. Tytuł nie może rozpoczynać się od jednego z następujących znaków: 0...9, a...z, A...Z albo _. Przy sporządzaniu taśmy dziurkowanej w formacie ISO tytuł nie jest wytwarzany. Nagłówki programowe Siemens są oznaczone przez %<nazwa> z podaniem ścieżki ;PATH=<Pfad> w następnym bloku. Nagłówki programowe ISO charakteryzują się przez 0<xxxx (tytuł) albo :<xxxx (tytuł)> bez podania ścieżki w następnym bloku. x oznacza cyfrę 0 do 9. Może być co najmniej jedna a maksymalnie cztery cyfry, zera na początku można pominąć. Przy czytaniu nagłówki programowe ISO są zawsze oznaczone tylko przez 0<...> a nie przez :<...>. Wczytanie
Usługi Czytanie danych

Wczytanie taśmy dziurkowanej w formacie ISO następuje dokładnie tak, jak wczytanie normalnego archiwum na taśmie dziurkowanej w zakresie "Usługi" przy pomocy "Czytanie danych". Przy wczytywaniu następuje automatyczne rozpoznanie, czy wczytywane archiwum jest w formacie binarnym/PC, formacie taśmy dziurkowanej czy w formacie taśmy dziurkowanej ISO.
Wczytane programy w formacie ISO (np. 01234 albo :1234 albo są zapisywane w NC jako programy główne (np. _N_1234_MPF) albo pod nazwą obrabianego przedmiotu zdefiniowaną przez producenta maszyny.

7 - 406

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.6 MMC 103

7

Format taśmy dziurkowanej ISO z dwoma programami ISO:
% O1026(BLOK HYDRAULICZNY) N20 G00 G80 G90 G40 G17 N40(NC-NAWIERTAK)T01 M06 N50 G55 G43 Z20. H01 S1000 F100 M03 N55 X10. Y-8. M08 T02 (...) N690 Y-43. N700 G80 Z35. N710 T00 M66 N715 G53 Y0. Z0. N720 M30 :1127(KĄTOWNIK) N10(2. ZAKRES PRĘDK. OBR.) N20 G00 G80 G90 G40 G17 N120(SPI-BO 11)T01 M06 N130 G55 G43 Z20. H01 S2300 F460 M03 (...) N180 Y-72. N190 G80 Z35. N195 T00 M66 N200 G53 Y0. Z0. N210 M30 % Ten format taśmy dziurkowanej wytwarza przy wczytywaniu dwa programy _N_1026_MPF i _N_1127_MPF, przy czym tytuł za numerem programu pozostaje zachowany:

Program _N_1026_MPF
(BLOK HYDRAULICZNY) N20 G00 G80 G90 G40 G17 N40(NC-NAWIERTAK)T01 M06 (...) N710 T00 M66 N715 G53 Y0. Z0. N720 M30

Program _N_1127_MPF:
(KĄTOWNIK) N10(2. ZAKRES PRĘDK. OBR.) N20 G00 G80 G90 G40 G17 (...) N200 G53 Y0. Z0. N210 M30

Czytanie
Usługi Wyprowadz. danych

Sporządzenie archiwum w formacie ISO następuje dokładnie tak samo jak sporządzenie archiwum w formacie taśmy dziurkowanej Siemens w zakresie "Usługi" przy pomocy "Wyprowadzanie danych". Przy tworzeniu archiwum aktualny format wyprowadzania określa, czy archiwum jest sporządzane w formacie binarnym/PC, formacie taśmy dziurkowanej czy formacie taśmy dziurkowanej ISO.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 407

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.6 MMC 103

04.00

7

Format wyprowadzania można zmienić w zakresie czynności obsługowych "Usługi" przy pomocy "Interfejs" → "V24"/"PG" → "Format archiwum" a dla dyskietki albo archiwum przy pomocy "Wyprowadzenie danych" → "Dyskietka"/"Archiwum" → "format archiwum w docelowym polu listy". Można wybierać spośród następujących formatów: binarny (PC) format taśmy dziurkowanej tylko z LF format taśmy dziurkowanej z CR + LF format taśmy dziurkowanej/ISO tylko z LF format taśmy dziurkowanej/ISO z CR + LF Jako programy ISO są przy sporządzaniu archiwum w trybie formatu taśmy dziurkowanej ISO traktowane wszystkie programy, których nazwy mają formę _N_xxxx_MPF dla plików NC albo _xxxx_MPF dla plików przechowywania danych MMC103, przy czym x oznacza cyfrę od 0 do 9. Może być co najmniej jedna a maksymalnie cztery cyfry. W pliku DINO.INI można ustawić, do jakiego katalogu są wyprowadzane programy obróbki w formacie ISO. Patrz /IAM/, Instrukcja uruchomienia MMC, Funkcje uruchomieniowe dla MMC (IM1). •
Jeżeli zostaną wybrane zarówno programy ISO jak też programy Siemens, aby sporządzić archiwum w formacie taśmy dziurkowanej ISO, jest bez alarmu ani wskazówki sporządzany format taśmy dziurkowanej ISO, który oprócz nagłówków programu ISO zawiera również nagłówki programów Siemens. Jeżeli po programie Siemens następuje program ISO, jest przed nagłówkiem ISO wpisywane %<LF> albo %<CR><LF>, zależnie od formatu wyprowadzania, ponieważ sekwencji znaków O<cztery cyfry> albo :<cztery cyfry> nie można w kodzie DIN jednoznacznie przyporządkować nowemu programowi. Te "mieszane" archiwa w formacie taśmy dziurkowanej mogą zostać ponownie wczytane przez MMC, podczas gdy wczytywanie przez obce sterowania prowadzi w wyniku znaku % do przedwczesnego przerwania czytania (w formacie taśmy dziurkowanej ISO znak % oznacza koniec taśmy).

7 - 408

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.6 MMC 103

7

% %_N_TEST1_MPF ;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_TEST_WPD N40 G01 X150 Y150 Z150 F6000 N50 G90 G0 X0 Y0 Z0 G53 ; ... N500 G02 z100 x50 k-50 i0 N510 z50 x100 k0 i50 M30 ;przejście z progr. Siemens do progr. Siemens %_N_TEST2_MPF ;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_TEST_WPD N40 G01 X150 Y150 Z150 F6000 ; ... M30 ; przejście z progr. Siemens do progr. ISO % O1127(KĄTOWNIK) N10(2. ZAKRES PRĘDK. OBR.) N20 G00 G80 G90 G40 G17 (...) N200 G53 Y0. Z0. N210 M30 %Jeżeli zostaną wybrane zarówno programy ISO jak też programy Siemens, aby sporządzić archiwum w formacie taśmy dziurkowanej Siemens, wówczas jest sporządzany zwykły format taśmy dziurkowanej, który zawiera tylko nagłówki programowe Siemens, tzn. programy ISO zawierają nagłówki Siemens.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 409

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.6 MMC 103

04.00

7

%_N_TEST1_MPF ;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_TEST_WPD N40 G01 X150 Y150 Z150 F6000 N50 G90 G0 X0 Y0 Z0 G53 ; ... N500 G02 z100 x50 k-50 i0 N510 z50 x100 k0 i50 M30 ; przejście z progr. Siemens do progr. Siemens %_N_TEST2_MPF ;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_TEST_WPD N40 G01 X150 Y150 Z150 F6000 ; ... M30 ;przejście z progr. Siemens do progr. ISO %_N_1127_MPF ;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_TEST_WPD (KĄTOWNIK) N10(2. ZAKRES PRĘDK. OBR.) N20 G00 G80 G90 G40 G17 (...) N200 G53 Y0. Z0. N210 M30 • Dla archiwum w formacie binarnym to rozróżnienie jest bez znaczenia.

Dalsze wskazówki Pliki binarne nie mogą być wyprowadzane w formacie taśmy dziurkowanej ISO.

7 - 410

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.7 Funkcje uruchomieniowe (MMC 103)

7

7.7 Funkcje uruchomieniowe (MMC 103)
7.7.1 Uruchamianie seryjne Funkcjonowanie Uruchamianie seryjne oznacza stworzenie tego samego podstawowego stanu danych w wielu sterowaniach. Macie możliwość archiwizowania / wczytywania dla potrzeb uruchamiania seryjnego szeregu danych PLC, NC i MMC. Jednocześnie jako opcja mogą być zachowywane dane kompensacyjne. Dane napędu są zachowywane jako dane binarne, których nie można zmienić. Kolejność czynności obsługowych
Urucham. seryjne

Warunek: jest wprowadzone hasło, np. ze stopniem dostępu 3 (użytkownik). Nacisnąć przycisk programowany „Uruchamianie seryjne”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Jest otwierane okno „Sporządzenie archiwum dla uruchamiania seryjnego”. Sporządzenie pliku uruchamiania seryjnego: Odnośnie zawartości archiwum możecie wybrać, jakie dane mają być zachowane: • MMC • NC • PLC Nazwa archiwum jest proponowana w zależności od wybranego zakresu (MMC, NC, PLC) i może zostać zmieniona.

Wybór danych MMC

Jeżeli wybraliście zakres „MMC”, możecie przyciskiem programowanym „Wybór danych MMC” dokonać wyboru danych do archiwizowania. Standardowo wybrane tam katalogi są zapisywane w katalogu \USER. Pod "Produkty dodatkowe" mogą zostać równocześnie zapisane katalogi \ADD_ON i \OEM, albo całkowicie "Kompletnie") albo tylko pliki regie.ini i re_*.ini ("Konfiguracja").

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 411

7

Zakres czynności obługowych narzędzia

7.7 Funkcje uruchomieniowe (MMC 103)

04.00

7

V24 Przyrz. do program. Diskietka ...

Przy wyborze urządzenia docelowego następuje start archiwizowania. Archiwizowanie na: • urządzeniu przyłączonym do interfejsu V24 • • • przyrządzie do programowania/PC stacji dyskietek katalogu „Archiwum” na dysku twardym

Archiwum

Napis na przycisku zmienia się na „...Stop”. Uruchamianie seryjne jest sporządzane.
Wczytanie arch. uruch.

Przełączanie między funkcjami „Sporządzenie archiwum dla uruchamiania seryjnego” i „Wczytanie archiwum dla uruchamiania seryjnego”. Wczytanie archiwum dla uruchamiania seryjnego: Przy wyborze urządzenia źródłowego przyłączonego do V24 następuje start wczytywania. Dane mogą być wczytywanie poprzez:

V24 PG Disketka Archiwum ... Karta NC

• • • • •

urządzenie przyłączone do interfejsu V24 przyrząd do programowania stację dyskietek katalog „Archiwum” na dysku twardym katalog archiwalny na karcie NC (od wersji opr. 5)

W przypadku „Dyskietka”, „Archiwum” wzgl. "Karta NC" wybierzcie pożądany plik archiwizacyjny.
Start Sporz. arch. uruchom.

Uruchomienie procesu wczytywania. Napis na przycisku programowanym zmienia się na „Stop”. Przełączenie z „Wczytywanie” na „Sporządzenie”.

7 - 412

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.7 Funkcje uruchomieniowe (MMC 103)

7

7.7.2 Przywrócenie stanu oryginalnego poprzez kartę NC (od w. opr. 4.4)
Funkcjonowanie Wolna pamięć na karcie NC (PCMCIA-Card) może zostać użyta do zapisania na niej archiwum uruchomieniowego. Archiwum można przy pomocy SINUCOPY-FFS (na zewnętrznym PG/PC) zapisać na karcie NC. Od wersji opr. 5.2 Od wersji opr. 5 archiwum do uruchamiania seryjnego można bezpośrednio z nazwą "Original" na MMC zapisać na karcie NC (patrz uruchamianie seryjne - sporządzenie pliku). Kolejność czynności obsługowych Warunek: Archiwum uruchomieniowe o nazwie _N_ORIGINAL_ARC znajduje się na karcie NC (w katalogu _N_NC_CARD_DIR\_N_ARC_DIR). Patrz dane producenta maszyny
Stan oryginalny

Na obrazie podstawowym "Usługi" naciśnijcie przycisk "Etc" a następnie przycisk programowany "Stan oryginalny". Po naciśnięciu tego przycisku ukazuje się okno protokołu z pytaniem zwrotnym: "Archiwum uruchamiania seryjnego: czy przeprowadzić uruchamianie seryjne?". Po potwierdzeniu dane zostaną wczytane. Ostrożnie Kompletne dane NC (i PLC, zależnie od treści) użytkownika są kasowane i zastępowane tymi z archiwum. Przycisk programowany jest dostępny od stopnia dostępu 3 (użytkownik). Jest on wyświetlany tylko wtedy, gdy archiwum _N_ORIGINAL_ARC znajduje się na karcie NC.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 413

7

Zakres czynności obługowych narzędzia

7.7 Funkcje uruchomieniowe (MMC 103)

04.00

7

7.7.3 Uaktualnienie
Funkcjonowanie Funkcja ta wspiera uaktualnienie oprogramowania systemowego NC. Do tego macie możliwość sporządzenia archiwum uaktualniania. Zawiera ono wszystkie dane NC (tak, jak archiwum uruchamiania seryjnego) łącznie z danymi kompensacyjnymi. W zasadzie uaktualnienie oprogramowania przebiega tak, jak uruchamianie seryjne. Istotną różnicą jest, że przy uaktualnianiu dane napędu są zachowywane w formacie ASCII i ponownie wgrywane (przez to sprawa zmian danych napędu pozostaje otwarta). Dalszą istotną różnicą w stosunku do uruchamiania seryjnego jest, że przy aktualizacji występuje zawsze ta sama maszyna, tzn. przejmowanie kompensacji ma sens. Dalsze informacje patrz instrukcja uruchamiania 840D wzgl. 810D. Kolejność czynności obsługowych
Aktualizacja

Nacisnąć przycisk programowany „Aktualizacja”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Jest otwierane okno „Sporządzenie archiwum aktualizacji”. Jako zawartość archiwum są na stałe nastawione dane NC. Możecie wprowadzić dowolną nazwę archiwum. Przy wybraniu urządzenia docelowego następuje start archiwizowania. Archiwizowanie jest możliwe na

V.24 Przyrz. do program. Diyskietka ... Archiwum ...

• • • •

urządzeniu przyłączonym do interfejsu V.24 przyrządzie do programowania stacji dyskietek w katalogu „Archiwum” na dysku twardym

7 - 414

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.7 Funkcje uruchomieniowe (MMC 103)

7

Karta NCJest wyświetlana treść katalogu archiwalnego na karcie NC (dostępne dopiero od wersji opr. 5). Podajcie nazwę nowego pliku archiwalnego.

Napis na przycisku programowanym zmienia się na „... Stop”. Jest sporządzane archiwum uaktualniania. Wczytanie archiwum aktualizacji: Przy wybraniu urządzenia źródłowego przyłączonego do V.24 następuje start wczytywania. Dane są wczytywane poprzez: • przyrząd przyłączony do interfejsu V.24 • • • • przyrząd do programowania stację dyskietek katalog „Archiwum” na dysku twardym katalog archiwalny na karcie NC (od wersji opr. 5)

V.24 Przyrz. do program. Dyskietka ... Archiwum ... Karta NC Start

W przypadku „Dyskietka” , „Archiwum” wzgl. "Karta NC" wybierzcie pożądany plik archiwalny. Start procesu wczytywania. Napis na przycisku zmienia się na „Stop”.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 415

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.7 Zarządzanie danymi (MMC 103)

04.00

7

7.8 Zarządzanie danymi (MMC 103)
7.8.1 Sporządzenie nowego pliku/katalogu
Kolejność czynności obsługowych
Zarządzanie danymi

Nacisnąć przycisk programowany „Zarządzanie danymi”. Poziomy i pionowy pasek przycisków programowanych zmieniają się. Jest otwierane okno „Nowy”. Wprowadźcie nową nazwę pliku. Jeżeli domyślny typ pliku nie pasuje, przełączcie przyciskiem „End” między polami wprowadzania „Nazwa” i „Typ pliku”.

Nowy ...

OK

Wybierzcie nowy typ pliku. W przeglądzie katalogów jest zakładany nowy katalog/plik.

7.8.2 Załadowanie / rozładowanie
Kolejność czynności obsługowych
Zarządzanie danymi

Nacisnąć przycisk programowany „Zarządzanie danymi”. Poziomy i pionowy pasek przycisków programowanych zmieniają się. Ustawcie kursor na pożądanym pliku. Zaznaczony plik jest kasowany z dysku twardego i ładowany do pamięci NC. Na wyświetleniu plik uzyskuje oznaczenie „X” = załadowany. Od wersji opr. 5: Patrz też punkt "Lista zadań (od wersji opr. 5)". Zaznaczony plik jest kasowany z pamięci NC i ładowany na dysk twardy. Na wyświetleniu plik uzyskuje wpis " " = nie załadowany.

Ładuj

Rozładuj

7 - 416

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.8 Zarządzanie danymi (MMC 103)

7

Od wersji opr. 5.2: Jeżeli chcecie katalog obrabianych przedmiotów "załadować/rozładować" a w katalogu istnieje lista zadań o nazwie katalogu, wówczas ta lista zadań jest wykonywana. Jeżeli lista zadań nie istnieje, wówczas są ładowane/rozładowywane wszystkie pliki, które znajdują się w tym katalogu (pamięć robocza w NC może zostać przepełniona!)

7.8.3 Kopiowanie / wstawianie
Funkcjonowanie Kopiować możecie 1. jeden plik 2. wiele plików albo 3. cały katalog. Kolejność czynności obsługowych
Zarządzanie danymi

Nacisnąć przycisk programowany „Zarządzanie danymi”. Poziomy i pionowy pasek przycisków programowanych zmieniają się. Wybierzcie pliki źródłowe do kopiowania. Jest otwierane drugie okno dla katalogu docelowego (patrz tytuł w oknie). Jeżeli jest dostępne, pionowymi przyciskami programowanymi wybierzcie urządzenie docelowe. Jest wyświetlana zawartość „Programy/dane”. Jest wyświetlana zawartość katalogu „Schowek”.

Kopiuj

Programy dane

Schowek Dyskietka Wstaw

Gdy jest zainstalowana stacja dyskietek, macie możliwość kopiowania z dyskietki wzgl. na dyskietkę. Zawartość dyskietki jest wyświetlana. Wybierzcie katalog docelowy. Pliki źródłowe są kopiowane do zaznaczonego katalogu docelowego.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 417

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.8 Zarządzanie danymi (MMC 103)

04.00

7

Wstaw

Pliki źródłowe są kopiowane do zaznaczonego katalogu docelowego. Od wersji opr. 5.2 Przy tym kopiowaniu pod zakresem czynności obsługowych "Usługi" nazwy pozostają bez zmian. Patrz też punkt "Kopiowanie/wstawianie" w zakresie czynności obsługowych "Program".

7.8.4 Kasowanie Funkcjonowanie Plik Katalog Można skasować jeden plik lub wybraną grupę plików. Katalog można skasować łącznie z zawartością. Od nastawień systemowych dotyczących kasowania zależy, czy przed rzeczywistym skasowaniem następuje zapytanie zwrotne czy nie (patrz rozdział „Zakres czynności obsługowych uruchomienie”). Kolejność czynności obsługowych
Zarządzanie danymi

Nacisnąć przycisk programowany „Zarządzanie danymi”. Poziomi i pionowy pasek przycisków programowanych zmieniają się. Ustawcie kursor na pożądanym pliku. Jest otwierane okno z zapytaniem zwrotnym. Przez potwierdzenie przyciskiem „OK” można zaznaczony plik skasować. Od wersji opr. 5: Przez naciśnięcie przycisku programowanego "Karta NC" pod "Zarządzanie danymi" można skasować archiwa zapisane na karcie NC.

Skasuj OK

7 - 418

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7

04.00

Zakres czynności obsługowych "usługi"

7.8 Zarządzanie danymi (MMC 103)

7

7.8.5 Zmiana właściwości pliku/katalogu/archiwum
Funkcjonowanie Macie możliwość wyświetlenia zawartości pliku (albo katalogu) i innych informacji i właściwości a także zmiany niektórych z nich. Możecie przy tym • zmienić nazwę pliku • zmienić typ pliku • zmienić prawa dostępu do pliku / katalogu i • wyświetlić zawartość pliku możliwego do czytania. W przypadku plików tekstowych treść jest wyświetlana. Stopień dostępu może być zmieniony tylko przy posiadaniu odpowiedniego prawa dostępu. Kolejność czynności obsługowych
Zarządzanie danymi

Właściwości

Nacisnąć przycisk programowany „Zarządzanie danymi”. Poziomy i pionowy pasek przycisków programowanych zmieniają się. Jest wyświetlane okno „Właściwości”. Wprowadźcie pożądane zmiany, np. zmianę nazwy wzgl. typu pliku. Zmiana nazwy pliku Ustawcie kursor na nazwie pliku i naciśnijcie przycisk "Edit" (jest wyświetlany obok paska typu), wpiszcie nową nazwę. Od wersji opr. 5.2: Są dwie możliwości zmiany nazwy pliku: • zmiana nazwy katalogów obrabianych przedmiotów • zmiana nazwy pliku w katalogu obrabianych przedmiotów Zmiana nazwy katalogu obrabianych przedmiotów: Przy zmianie nazwy katalogu obrabianych przedmiotów ulegają zmianie nazwy wszystkich plików, które mają nazwę równą nazwie katalogu. Jeżeli istnieje lista zadań o nazwie katalogu, wówczas są przemianowywane również instrukcje w ramach listy zadań. Wiersze komentarzy pozostają bez zmian. Przykład: Zmiana nazwy katalogu obrabianych przedmiotów A.WPD na B.WPD:

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

7 - 419

7

Zakres czynności obługowych "usługi"

7.8 Zarządzanie danymi (MMC 103)

04.00

7

Wszystkie pliki o nazwie A.XXX są przemianowywane na B.XXX, tzn. rozszerzenie pozostaje zachowane. Jeżeli istnieje lista zadań A.JOB, wówczas jej nazwa zostaje zmieniona na B.JOB. Jeżeli na tej liście zadań są polecenia pliku A.XXX, które znajdują się w tym katalogu obrabianych przedmiotów, wówczas nazwa również tego pliku zostaje zmieniona na B.XXX.
Przykład:

Jeżeli lista zadań A.JOB zawiera instrukcję LOAD/WKS.DIR/A.WPD/A.MPF wówczas zostaje ona zmieniona na LOAD/WKS.DIR/B.WPD/B.MPF Gdy jednak lista zadań zawiera instrukcję LOAD/MPF.DIR/A.MPF albo LOAD/WKS.DIR/X.WPD/A.MPF wówczas pliki nie są zmieniane. Zmiana nazwy pliku w katalogu obrabianych przedmiotów: Gdy są zmieniane nazwy plików w katalogu obrabianych przedmiotów, wówczas są przemianowywane wszystkie pliki o takiej samej nazwie ale różnych rozszerzenia. Wyjątek: Jeżeli w katalogu istnieje lista zadań o takiej samej nazwie, wówczas w tym przypadku jej nazwa nie jest zmieniana. Zmiana typu pliku Przyciskiem "Edit" otwórzcie listę typów (jest wyświetlany obok paska typów), na które plik wolno jest zmienić. Są wyświetlane tylko typy plików, które są dopuszczalne w katalogu, w którym plik się znajduje. Przyciskami kierunkowymi wybierzcie nowy typ pliku. Potwierdźcie przyciskiem "Input" (jest wyświetlany obok zaznaczonego typu pliku). Plikowi jest przyporządkowywany nowy typ. Dalsze wskazówki • • • Nie następuje sprawdzanie, czy zawartość pliku jest dopuszczalna w nowym typie pliku! Przy zmianie typu pliku jego zawartość nie jest zmieniana. W katalogu „Schowek” są dozwolone wszystkie typy plików.

OK

7 - 420

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

8

04.00

Zakres czynności obsługowych "diagnoza"

8

Zakres czynności obsługowych diagnoza
8.1 Obraz podstawowy diagnoza 8.2 Alarmy / komunikaty / protokół alarmów 8.3 Wyświetlanie danych serwisowych 8.3.1 Serwis osi 8.3.2 Serwis napędu 8.3.3 Service safety Integrated (od wersji opr. 5.2) 8.3.4 Dane konfiguracyjne (od wersji oprogramowania 4.1, MMC 103) 8.3.5 Protokół błędów komunikacji 8.3.6 Wersja 8.4 Status PLC 8.4.1 Ogólnie 8.4.2 Zmiana / kasowanie wartości 8.5 Wybór / sporządzenie masek argumentów dla statusu PLC 8.5.1 Wczytanie argumentu (MMC 100.2) 8.5.2 Funkcje plikowe (MMC 103) 8.6 Wyświetlenie zasobów systemowych (NC, MMC) (od wersji oprogramowania 4.1) 7-422 8-424 8-426 8-426 8-427 8-428 8-429 8-429 8-430 8-431 8-431 8-432 8-434 8-435 8-436 8-437

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

8 - 421

8

Zakres czynności obługowych "diagnoza"

8.1 Obraz podstawowy diagnoza

04.00

8

8.1 Obraz podstawowy diagnoza
Po wybraniu zakresu czynności obsługowych diagnoza ukazuje się obraz „Alarmy”. Obraz podstawowy dla MMC 102/103
Diagnoza KANAŁ 1 Kanał RESET Program anulowany JOG
MAR.MPF ROV FST
Pokwitow. alarmu MMC

25030
Alarmy
Nr. Data

Maszyna standardowa: oś X1 prędkość rzeczyw. granica alarmu

Kasow.

Tekst

25030 02.01.96 11.10.50

Maszyna stand.: oś XI prędkość rzeczyw. granica alarmu

+
i
Alarmy Komunikaty Protokół alarmów Wyświetl. serwisowe
Status

,

PLC

Objaśnienie obrazu Numer Data Kryterium kasowania Tekst Pod „Numer” jest wyświetlany numer alarmu. Alarmy są wyprowadzane w kolejności czasowej. Czas, w którym wystąpił alarm. Jest wyświetlana data, godzina, minuta, sekunda, setna sekundy (tylko MMC 100.2). Do każdego alarmu jest podawany symbol przycisku do jego kasowania. Pod „Tekst” jest wyświetlany tekst alarmu.

8 - 422

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

8

04.00

Zakres czynności obsługowych "diagnoza"

8.1 Obraz podstawowy diagnoza

8

Poziome przyciski programowane
Alarmy

W „Przegląd alarmów” są sygnalizowane wszystkie aktualne alarmy. Jest wyświetlany przegląd aktualnych komunikatów. Tylko MMC 103 Jest wyświetlany protokół występujących alarmów i komunikatów. Są również wyświetlane komunikaty, które zostały już skasowane. Nastawienie standardowe pamięci buforowej alarmów: 150 alarmów/komunikatów. Przyciskiem programowanym „Wyświetlenia serwisowe” możecie wyświetlić aktualne informacje na temat zainstalowanych osi i napędów. Są wyświetlane informacje na temat chwilowych stanów komórek pamięci PLC. Tylko MMC 103, od wersji opr. 5 również MMC 100.2: Sterowanie może być obsługiwane z zewnątrz poprzez połączenie (np. modem, opcja): Dalsze informacje na temat diagnozy zdalnej proszę odczytać z /FB/ B3, Diagnoza zdalna. Pionowe przyciski programowane, tylko MMC 103:

Komunikaty Protokół alarmów

Wyświetl. serwis.

Status PLC

Diagnoza zdalna

Kwitow. alarm. MMC

Występujące alarmy MMC (numer alarmu 120 ...) mogą być kwitowane.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

8 - 423

8

Zakres czynności obługowych "diagnoza"

8.2 Alarmy / komunikaty / protokół alarmów

04.00

8

8.2 Alarmy / komunikaty / protokół alarmów
Funkcjonowanie Macie możliwość wyświetlenia alarmów i komunikatów i pokwitowania ich. Kolejność czynności obsługowych
Alarmy

Alarmy: W przeglądzie alarmów są wyświetlane wszystkie aktualne alarmy z podaniem numeru alarmu, daty, kryterium kasowania i objaśnienia. Kasujcie alarm przyciskiem, który jest podany jako symbol: wyłączyć i włączyć urządzenie (wyłącznik główny) wzgl. NCK-POWER ON nacisnąć przycisk „Reset” nacisnąć przycisk "Pokwitowanie alarmu” alarm jest kasowany przy pomocy „NC-Start” alarm jest kasowany przyciskiem „Recall”

Komunikaty

Komunikaty: Są wyświetlane komunikaty robocze PLC, które nie muszą (standardowo) być kwitowane (projektowane). Protokół alarmów: Jest wyświetlany protokół z alarmami i komunikatami, które wystąpiły dotychczas. Standardowo można zaprotokołować 150 alarmów/komunikatów (tylko MMC 103). Tutaj alarmów nie można kwitować. Są zawarte również alarmy, które już zostały pokwitowane. Symbol ten oznacza „alarm jest jeszcze aktualny”.

Protokół alarmów

Nowe wyświetl.

Protokół alarmów jest aktualizowany (wyświetlenie statyczne).

8 - 424

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

8

10.00

Zakres czynności obsługowych "diagnoza"

8.2 Alarmy / komunikaty / protokół alarmów

8

Zmienione symbole kwitowania (od wersji opr. 5.2)

Dla alarmów MMC i PLC zmieniono symbole kwitowania: Alarmy MMC Alarmy PLC: Alarmy bezpieczeństwa S: Alarmy bezpieczeństwa SQ: Alarmy SQ są kasowane przyciskiem programowanym "Pokwitowanie alarmu SQ". Alarmy S są alarmami wyświetleniowymi, nie muszą być kwitowane. Treść alarmów S i SQ jest zależna od wpisów w plikach "MMC.INI" i "MBDDE.INI". Dla alarmów PLC można poprzez wpis w pliku "DG.INI" wybrać, który z symboli kwitowania ma być wyświetlany. Są do dyspozycji następujące symbole: Alarmy PLC: albo

Uaktywnienie symboli jest opisane w /IAM/ IM3, Uruchomienie MMC 103

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

8 - 425

8

Zakres czynności obługowych "diagnoza"

8.2 Wyświetlenia serwisowe

04.00

8

8.3 Wyświetlanie danych serwisowych
8.3.1 Serwis osi
Funkcjonowanie Informacje na obrazie „Serwis osi” służą do • sprawdzenia wartości zadanych (np. wartości zadane położenia, prędkości obrotowej, programowanej prędkości obrotowej wrzeciona) • sprawdzenia wartości rzeczywistych (np. wartości rzeczywiste położenia, systemu pomiarowego 1/2, prędkości obrotowej), optymalizacji obwodu regulacji położenia na osi (np. odstęp propagowany, różnica regulacyjna, współczynnik Kv) • sprawdzenia całego obwodu regulacyjnego osi (np. przez porównanie wartości zadanej i rzeczywistej położenia albo prędkości obrotowej) • sprawdzenia błędów sprzętowych (np. kontrola przetwornika: gdy oś jest poruszana mechanicznie, musi następować zmiana wartości rzeczywistej położenia) • nastawienie i sprawdzenie układów nadzoru osi Literatura: /FB/, Opis funkcjonowania D1, środki pomocnicze do diagnozowania Kolejność czynności obsługowych
Wyśw. dan. serwis. Serwis osi

Wybierzcie menu „Wyświetlenie danych serwisowych”. Poziomy pasek przycisków programowanych zmienia się. W oknie „Serwis osi” są wyświetlane informacje o osi maszyny z podaniem nazwy i numeru. Możliwe jest przewijanie przy pomocy „przycisków przewijania”. Są wyświetlane dane serwisowe dla osi następnej (+) albo poprzedniej (-). Tylko MMC 103: Przy pomocy przycisku programowanego „Widok częściowy” można dokonać przełączenia na wybór ważnych danych osi.

Oś + Widok częściowy

Oś -

8 - 426

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

8

04.00

Zakres czynności obsługowych "diagnoza"

8.2 Wyświetlanie danych serwisowych

8

Widok ogólny

Tylko MMC 103: Przełączenie z powrotem na kompletne wyświetlanie wszystkich danych osi. Funkcjonowanie Informacje na obrazie „Serwis napęd” służą do • sprawdzenia statusu sygnałów zezwolenia i sygnałów sterowania (np. zezwolenie dla impulsów, zezwolenie dla silnika, wybór silnika, zestaw parametrów zadanych), sprawdzenia statusu rodzajów pracy VSA/HSA (np. ustawianie, oś parkująca) • wyświetlenia ostrzeżeń dotyczących temperatury, Sprawdzenia aktualnego wyświetlenia wartości zadanej / rzeczywistej (np. wartość rzeczywista położenia, system pomiarowy 1/2, wartość zadana prędkości obrotowej, wartość rzeczywista prędkości obrotowej) • sprawdzenia stanu napędu • sprawdzenia aktualnej fazy ładowania programu • wyświetlenia zbiorczego komunikatu błędu (komunikat ZK1) • wyświetlenia komunikatów stanu napędu (np. spadek poniżej momentu progowego, rzeczywista prędkość obrotowa = prędkość zadana) Literatura: /FB/, Opis funkcjonowania D1, Środki pomocnicze do diagnozowania Kolejność czynności obsługowych

8.3.2 Serwis napędu

Wyśw. dan. serwis.

Wybierzcie menu „Wyświetlenie danych serwisowych”. Poziomy pasek przycisków programowanych zmienia się. W oknie „Serwis napędu” są wyświetlane informacje o napędzie osi z odnośną nazwą i numerem. Możliwe jest przewijanie przy pomocy „przycisków przewijania”.

Serwis napędu

Napęd +

Napęd -

Są wyświetlane dane serwisowe dla osi następnej (+) albo poprzedniej (-).

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

8 - 427

8

Zakres czynności obługowych "diagnoza"

8.3 Wyświetlanie danych serwisowych

04.00

8

8.3.3 Service Safety Integrated (od wersji opr. 5.2)
Funkcjonowanie Na obrazie "Service SI" są wyświetlane dane osi aktualnie wybranej na MMC 103, związane z funkcją safety integrated: • Stop-F-diagnoza napęd • Bezpieczna pozycja rzeczywista osi • Bezpieczna pozycja rzeczywista napędu • Różnica położenia oś / napęd • Granica prędkości rzeczywistej • Granica prędkości rzeczywistej • Aktualna różnica prędkości • Maksymalna różnica prędkości • Bezpieczne sygnały wejściowe osi • Bezpieczne sygnały wejściowe napędu • Bezpieczne sygnały wyjściowe osi • Bezpieczne sygnały wyjściowe napędu • Poziom wypełnienia KDV (krzyżowe porównanie danych) • Status KDV • Słowo sterujące KDV • Stan ładowania programu SPL Przez przewijanie można przełączyć na następną oś. Jeżeli żadne dane nie są wyświetlane, nie włączono zezwolenia dla funkcji safety integrated. Literatura: /FBSI/, Opis funkcjonowania safety integrated Kolejność czynności obsługowych
Wyśw. dan. serwis. Service SI

Wybierzcie menu "Wyświetlenia danych serwisowych". Poziomy pasek przycisków programowanych zmienia się. W oknie "Service SI" są wyświetlane informacje dotyczące danych safety integrated z przynależnymi i numerami nazwami osi. Jest możliwe przewijanie przy pomocy przycisków przewijania. Są wyświetlane wartości serwisowe następnego (+) wzgl. poprzedniego (-) napędu.

Napęd +

Napęd -

8 - 428

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

8

04.00

Zakres czynności obsługowych "diagnoza"

8.2 Wyświetlanie danych serwisowych

8

8.3.4 Dane konfiguracyjne (od wersji oprogramowania 4.1, MMC 103)
Funkcjonowanie Dane konfiguracyjne maszyny mogą zostać zebrane w pliku i wyprowadzone / wydrukowane W tym celu w zakresie czynności obsługowych "usługi" jest sporządzany plik konfiguracyjny CONFIGURATION_DATA. Kolejność czynności obsługowych
Dane konfiguracyjne

Nacisnąć przycisk programowany „Dane konfiguracyjne. System zbiera dane konfiguracyjne i przesuwa je do jednego pliku. W wierszu informacyjnym jest wyświetlana ścieżka i nazwa pliku. Pliku teraz można odpowiednio użyć. Dalsze wskazówki Dane konfiguracyjne mogą być wyprowadzane w zakresie czynności obsługowych "usługi".

8.3.5 Protokół błędów komunikacji
Funkcjonowanie Błędy występujące przy komunikacji między MMC i NCK/PLC są wpisywane do protokołu błędów komunikacji. Można je wyświetlić przy pomocy przycisku programowanego Protokół .
komunik.

Plik komunikatów błędów służy przeważnie producentowi sterowania (Siemens) jako pomoc diagnostyczna w przypadku występowania błędów komunikacji. Plik protokołu błędów komunikacji może zostać wyprowadzony w zakresie czynności obsługowych „Usługi” przy pomocy interfejsu V.24 (tylko MMC 100.2).

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

8 - 429

8

Zakres czynności obługowych "diagnoza"

8.3 Wyświetlanie danych serwisowych

04.00

8

8.3.6 Wersja
Funkcjonowanie Na obrazie wersji są podawane dane wersji zainstalowanego oprogramowania systemowego. Tylko MMC 100.2: Dane wersji mogą zostać wyprowadzone w zakresie czynności obsługowych „Usługi” (katalog plik systemowy _N_SYF_DIR/_N_VERSION_SYF) (poprzez interfejs V.24).

Kolejność czynności obsługowych
Wyśw. dan. serwis.

Nacisnąć przycisk „Wyświetlenie danych serwisowych”. Poziomy pasek przycisków programowanych zmienia się.

Wersja NCU Wersja MMC Wersja

Otwórzcie okno „Wersja” w menu „Wyświetlenie danych serwisowych”. Zostaną Wam udostępnione dwa przyciski programowane dla danych wersji NCU i danych wersji MMC. Przewijajcie przyciskami „Przewijanie”.

8 - 430

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

8

04.00

Zakres czynności obsługowych "diagnoza"

8.4 Status PLC

8

8.4 Status PLC
8.4.1 Ogólnie
Funkcjonowanie Możecie poinformować się o aktualnych stanach poniższych komórek pamięci, które ewentualnie chcecie zmienić: Wejścia: Wyjścia: Rejestr: Czasy: Liczniki: Dane: Format: Bit wejściowy (Ex), bajt wejściowy (Ebx) słowo wejściowe (Ewx), słowo podwójne wejściowe (Edx) Bit wyjściowy (Ax), bajt wyjściowy (Abx) słowo wyjściowe (Awx), słowo podwójne wyjściowe (Adx) Bit rejestru (Mx), bajt rejestru (Mbx) słowo rejestru (MWx), słowo podwójne rejestru (MDx) Czas (Tx) Licznik (Zx) Moduł danych (DBx): bit danych (DBXx), bajt danych (DBBx), słowo danych (DBWx), słowo podwójne danych (DBDx) B = binarny H = heksadecymalny D = dziesiętny G = zmiennoprzecinkowy (w przypadku słów podwójnych)
Argument Przykład Odczyt Zapis wejścia tak tak E 2.0 EB 2 wyjścia A20.1 AB 20 rejestry M 60.7 MB 60 MW 60 czasy T20 tak nie B H D tak tak B B H D 1 1101 0110 B8 180 0-31 tak tak B B H D 1 1101 0110 D6 214 0-255 Format B B H D Wartość 0 0101 1010 5A 90 0-127 Zakres 0-127

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

8 - 431

8

Zakres czynności obługowych "diagnoza"

8.4 Status PLC

04.00

8

Argument Przykład Odczyt Zapis liczniki Z20 tak tak

Format B H D

Wartość

Zakres 0-31

moduł tak danych bajt danych DB3.DBB9

tak H D B

0-255 0-255 A 10 000 0000 0000 1010

W przypadku MMC 100.2 można równocześnie wyświetlać max 10 argumentów. W przypadku MMC 103 można przewijać „przyciskami przewijania”.

8.4.2 Zmiana / kasowanie wartości
Funkcjonowanie Wartość argumentu można zmienić. Kolejność czynności obsługowych Jest wybrany zakres czynności obsługowych „Diagnoza”.
Diagnoza Status PLC

Nacisnąć przycisk programowany „Status PLC”. Jest wyświetlana pierwsza maska argumentu. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Cykliczne aktualizowanie wartości jest przerywane. Adres argumentu możecie każdorazowo zwiększyć albo zmniejszyć o 1. Zajętość przycisków programowanych tylko MMC 103: Jest wyświetlane okno wyboru. Możecie nastawić domyślnie okna formatu jako „B” (binarnie), „H” (heksadecymalnie) albo „D” (dziesiętnie) wzgl. „brak”. Zmieńcie argument, format albo wartość.

Zmień Argument +

Argument -

Zaj. domyśln. format ...

8 - 432

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

8

04.00

Zakres czynności obsługowych "diagnoza"

8.4 Status PLC

8

Skasuj

Skasowanie: Wpisy wybranego argumentu (formaty i wartości) są kasowane. Jest wyświetlane okno z zapytaniem. Cofnięcie zmiany: Aktualizacja cykliczna jest kontynuowana, wprowadzone wartości nie są przenoszone do PLC. Przejęcie: Wprowadzone wartości są przenoszone do PLC. Cykliczna aktualizacja jest kontynuowana. Dalsze wskazówki Naciśnijcie przycisk informacji. Jest wyświetlany opis dopuszczalnej składni wprowadzania wyświetlania statusu PLC.

Cofnięcie zmiany

Przejęcie

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

8 - 433

8

Zakres czynności obługowych "diagnoza"

8.5 Wybór / sporządzanie masek argumentów dla statusu PLC

8
04.00

8.5 Wybór / sporządzenie masek argumentów dla statusu PLC
Funkcjonowanie Argumenty wpisane w oknie „PLC-Status” mogą zostać zachowane w pliku wzgl. może zostać wczytana zachowana lista argumentów. Kolejność czynności obsługowych
Diadnoza

wzgl. Uruchomienie

Jest wybrany zakres czynności obsługowych „Uruchomienie”.

PLC

Nacisnąć przycisk programowany „PLC”. Poziomy i pionowy pasek przycisków programowanych zmieniają się. Nacisnąć przycisk programowany „Funkcje plikowe”. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Wpiszcie nazwę pliku, w którym argumenty mają zostać zachowane. Z listy możecie wybierać istniejące pliki, w których dokonywano zachowania. Wszystkie poniższe funkcje odnoszą się do wpisanej nazwy pliku:

Funkcje plikowe

Skasuj Zapisz Ładuj Protokół błędów

Wybrany plik do zachowania argumentów ulega skasowaniu. Wybrane argumenty są zachowywane w podanym pliku. Wybrany plik argumentów jest w celu pracy z nim ładowany do okna „PLC-Status”. Jeżeli przy przesyłaniu danych maszynowych wystąpiły błędy, są one wpisywane do protokołu błędów.

8 - 434

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

8

04.00

Zakres czynności obsługowych "diagnoza"

8.5 Wybór / sporządzanie masek argumentów dla statusu PLC

8

Protokół błędów jest specyficzny dla przesyłania danych, tzn. jest on kasowany przed każdym nowym przesyłaniem.
Edytor

Edytor ASCII jest wywoływany z wybranym plikiem. Możecie edytować zachowany plik argumentów.

8.5.1 Wczytanie argumentów (MMC 100.2)
Funkcjonowanie Wartości w statusie PLC są przy zrestartowaniu (po włączeniu zasilania) automatycznie anulowane. Dla optymalizacji wprowadzania argumentów i formatów do statusu PLC jest możliwość wczytywania masek argumentów (jeden plik na maskę) z plików DOS. Sporządzenie tej maski następuje w specjalnej składni w formacie ASCII. Konwencja nazw dla pliku DOS: nazwa.plc nazwa jest max 8-znakową nazwą maski Zawartość pliku DOS: [\\komentarz] np. //maska do testu PLC argument/format DB0.DBB0/B [argument/format] DB1.DBW0/H . . . . [argument/format] T100-D Można wprowadzić dowolnie wiele komentarzy i wierszy argumentów / formatów. Odpowiednio do obrazu statusu PLC w przypadku MMC 100 jest jednak wczytywanych tylko pierwszych 10 wierszy argumentów/formatów. Kolejność czynności obsługowych
Diagnoza Status PLC

Jest wybrany zakres czynności obsługowych „Diagnoza”. Nacisnąć przycisk programowany „Status PLC”. Jest wyświetlana pierwsza maska argumentów. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

8 - 435

8

Zakres czynności obługowych "diagnoza"

8.5 Wybór / sporządzanie masek argumentów dla statusu PLC

04.00

8

Wczytanie argumentów

Nacisnąć przycisk programowany „Wczytanie argumentów”. Ustawcie kursor na poszukiwanej masce.

Wczytanie argumentów

Ponownie naciśnijcie przycisk programowany „Wczytanie argumentów”. Poszukiwana maska jest wpisywana w obraz statusu PLC.

8.5.2 Funkcje plikowe (MMC 103)
Funkcjonowanie Przy pomocy funkcji plikowych możecie zarządzać maskami argumentów. Kolejność czynności obsługowych
Diagnoza

Jest wybrany zakres czynności obsługowych „Diagnoza”. Nacisnąć przycisk programowany „Status PLC”. Jest wyświetlana pierwsza maska argumentów. Pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Nacisnąć przycisk programowany „Funkcje plikowe”. Jest otwierane okno „Funkcje plikowe”. Wprowadźcie nazwę pliku pożądanej maski argumentów albo ustawcie kursor na liście na pożądanej masce.

Status PLC Funkcje plikowe

Skasuj Zapisz Ładuj

Wybrana maska argumentów jest kasowana. Aktualna zawartość w statusie PLC jest zachowywana w wybranej masce argumentów. Zawartość wybranej maski argumentów jest ładowana do statusu PLC.

Dalsze wskazówki W przypadku masek argumentów chodzi o pliki ASCII.

8 - 436

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

8

04.00

Zakres czynności obsługowych "diagnoza"

8.6 Wyświetlenie zasobów systemowych (NC, MMC) (od w. opr. 4.1)

8

8.6 Wyświetlenie zasobów systemowych (NC, MMC) (od wersji oprogramowania 4.1)
Funkcjonowanie Dla zakresów NC i MMC (tylko MMC 100.2) możecie wyświetlić aktualnie wykorzystywane zasoby systemowe: czas przebiegu netto i brutto • regulatora położenia, • interpolatora i • przebiegu.

Kolejność czynności obsługowych
Diagnoza Zasoby systemowe

Jest wybrany zakres czynności obsługowych „Diagnoza”. Nacisnąć przycisk programowany „Zasoby systemowe”. Jest wyświetlany obraz „Obciążenie NC”. Są wyświetlane następujące dane dla serwonapędu, taktu interpolatora i przebiegu: • czas przebiegu netto w ms • czas przebiegu brutto w ms • stan wypełnienia pamięci buforowej interpolatora w procentach (od wersji opr. 5.2) • obciążenie całkowite w procentach (od wersji opr. 5.2) Aktualizację wyświetlania można zatrzymać przyciskiem programowanym "Stop", przy pomocy przycisku "Start" wyświetlane wartości są aktualizowane. Nacisnąć przycisk programowany „MMC” (tylko MMC 100.2). Jest otwierane okno „Obciążenie MMC”. Są wyświetlane następujące dane: • wolna pamięć • pamięć główna • EMS • HighMem • heap • ramdisk • dysk twardy • pamięci fleszowe

NC

Stop

Start MMC

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

8 - 437

8

Zakres czynności obługowych "diagnoza"

8.6 Wyświetlenie zasobów systemowych (NC, MMC) (od w. opr. 4.1)

04.00

8

8 - 438

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

9

Zakres czynności obsługowych "uruchomienie"

9

Zakres czynności obsługowych "Uruchomienie"
9.1 Obraz podstawowy "Uruchomienie" ........................................................... 9-440 9.2 Wyświetlenie danych maszynowych........................................................... 9-443 9.2.1 Opcje wyświetlania: filtry maskujące (od wersji oprogramowania 4) .... 9-445 9.3 PLC............................................................................................................ 9-446 9.3.1 Status PLC .......................................................................................... 9-447 9.3.2 Nastawienie daty / czasu zegarowego................................................. 9-447 9.4 MMC 103 ................................................................................................... 9-448 9.4.1 Zmiana otoczki graficznej MMC........................................................... 9-448 9.4.2 Nastawienia systemowe ...................................................................... 9-450 9.5 Przełączenie języka ................................................................................... 9-451 9.6 Hasło ......................................................................................................... 9-452

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

9 - 439

9

Zakres czynności obługowych "uruchomienie"

9.1 Obraz podstawowy "uruchomienie"

10.00

9

9.1 Obraz podstawowy "Uruchomienie"
Niebezpieczeństwo Zmiany w zakresie czynności obsługowych "Uruchomienie" mają istotny wpływ na maszynę. Błędne sparametryzowanie może zagrażać życiu i prowadzić do zniszczenia maszyny. Uprawnienie do dostępu do określonych menu w zakresie czynności obsługowych uruchomienie może zostać zablokowane przełącznikiem z zamkiem albo hasłem. Opisano są te funkcje, które może wykonywać osoba obsługująca na podstawie swojego uprawnienia do dostępu. Dalej idące informacje na temat uruchomienia dla • personelu systemowego • producenta maszyny • personelu serwisowego • użytkownika maszyny (ustawiacza) proszę wziąć z /IAD/, Instrukcja uruchomienia, SINUMERIK 840D /IAC/, Instrukcja uruchomienia, SINUMERIK 810D /IAF/, Instrukcja uruchomienia, SINUMERIK FM-NC.

9 - 440

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

9

10.00

Zakres czynności obsługowych "uruchomienie"

9.1 Obraz podstawowy "uruchomienie"

9

Na obrazie podstawowym „Uruchomienie” jest wyświetlane okno „Konfiguracja maszyny”
UruchoCHAN 1 mienie Kanał RESET Program anulowany JOG MPF.DIR MAR.MPF ROV FST
Ekran jaśniejszy Ekran ciemniejszy

Konfiguracja maszyny Oś maszyny Index Name Typ 1 2 3 4 X1 Y1 Z1 A1 Oś liniowa Oś liniowa Oś liniowa Wrzeciono Napęd Numer Typ 6 7 10 14 VSA VSA VSA HSA Kanał 1 1 1 1

Przełącz. języka NCK-Reset

Hasło

Aktualny stopień dostępu producent

Deaktivieren Napędy/ servo MMC Zarządz. narzędziami

Dane maszyn.

Dane użytkown.

NC

PLC

Dane maszynowe

Poziome przyciski programowane Umożliwia zmianę danych maszynowych we wszystkich zakresach. MMC 103 Możecie sporządzać, wyświetlać i zmieniać zdefiniowane przez użytkownika widoki na dane maszynowe wszystkich zakresów. Możecie przeprowadzać ładowanie programu systemowego NC w różnych trybach. Macie do dyspozycji funkcję status PLC. Możecie zaktualizować datę i czas zegarowy PLC i MMC 103. MMC 103 Tutaj możecie przeprowadzić konfigurację magazynu narzędzi. MMC 103 Poprzez ten przycisk programowany macie dostęp do funkcji specjalnych do uruchomienia napędu / serwonapędu (np. generator funkcji).

Widoki użytkownika NC

PLC

Zarządz. narzędziami Serwonapędy

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

9 - 441

9

Zakres czynności obługowych "uruchomienie"

9.1 Obraz podstawowy "uruchomienie"

10.00

9

MMC

Tutaj możecie dokonać podstawowych nastawień pulpitu obsługi (np. nastawień kolorów), nie MMC 100.2. Pionowe przyciski programowane
Ekran ciemniejszy

Ekran jaśniejszy

Przełącz. języka

Tylko ekrany czarno-białe: Możecie zmieniać jaskrawość i kontrast ekranu. Poprzez daną maszynową wyświetlania $MM LCD CONTRAST możecie dokonać nastawienia ładowania programu. Wyświetlanie będzie wówczas następować przy każdym ładowaniu programu po włączeniu zasilania. Doregulowanie przyciskiem programowanym ma wpływ na nastawienie w danej maszynowej (nie MMC 100.2).

Możecie używać równolegle dwóch języków. Przez naciśnięcie przycisku programowanego Przełączenie języka” teksty na ekranie są przełączane na inny język. Tylko MMC 100.2: Jeżeli w przypadku MMC 100.2 język nie jest załadowany, wówczas są wyświetlane „?”. Przez ponowne naciśnięcie przycisku programowanego „Przełączenie języka” następuje przełączenie tekstów na ekranie na inny język. Przyciskiem programowanym możecie dokonać zresetowania NCK przez wyłączenie i ponowne włączenie zasilania. Zajętość przycisków programowanych tylko MMC 103: Możecie ustanowić, zmienić lub skasować hasło. Przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy macie odpowiednie prawo dostępu.

NCK Reset

Hasło ...

9 - 442

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

9

10.00

Zakres czynności obsługowych "uruchomienie"

9.2 Wyświetlenie danych maszynowych

9

9.2 Wyświetlenie danych maszynowych
Niebezpieczeństwo Zmiany danych maszynowych mają istotny wpływ na maszynę. Błędne sparametryzowanie może zagrażać życiu i prowadzić do zniszczenia maszyny. Uprawnienie do dostępu do zakresu danych maszynowych może zostać zablokowane przełącznikiem z zamkiem albo hasłem. Funkcjonowanie Zakres Dane maszynowe są podzielone na następujące zakresy: 1 Ogólne dane maszynowe ($MN) 2 Dane maszynowe specyficzne dla kanału ($MC) 3 Dane maszynowe specyficzne dla osi ($MA) 4 Dane maszynowe napędu osi ($MD) 5 Dane maszynowe napędu wrzeciona głównego ($MD) 6 Dane maszynowe wyświetlania ($MM) Dla każdego z tych zakresów istnieje własny obraz listowy, w którym dane maszynowe możecie zobaczyć i zmienić. Od lewej do prawej są wyświetlane następujące informacje o danych maszynowych: • numer danej maszynowej • nazwa danej maszynowej (bez oznaczenia zakresu $MN, $MC, $MA, $MD, $MM ), ew. z indeksem polowym. • wartość danej maszynowej • jednostka danej maszynowej • działanie W przypadku danej maszynowej bez jednostki kolumna jednostek jest pusta. Jeżeli dane są niedostępne, wówczas w miejsce wartości jest wyświetlane „#”. Jeżeli wartość jest zakończona przez „H”, wówczas chodzi o wartości w przedstawieniu heksadecymalnym.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

9 - 443

9

Zakres czynności obługowych "uruchomienie"

9.2 Wyświetlenie danych maszynowych

10.00

9

Jednostki fizyczne danych maszynowych są wyświetlane po prawej stronie obok pola wprowadzania. Przykłady: m/s**2 m/s2 (metrów na sekundę do kwadratu): przyśpieszenie U/s**3 obr/s3 (obrotów na sekundę do potęgi trzeciej): zmiana przyśpieszenia dla osi ruchu obrotowego kg/m**2 kgm2 (kilogramów na metr do kwadratu): moment bezwładności: mH mH (milihenr): indukcyjność Nm Nm (niutonometr): moment obrotowy us µs (mikrosekunda) uA µA (mikroamper): prąd uVs µVs (mikrowoltosekunda): strumień magnetyczny userdef definicja użytkownika: jednostka jest ustalana przez użytkownika. W prawej kolumnie jest wyświetlane, kiedy dana maszynowa działa: • so = działa natychmiast • cf = po potwierdzeniu przyciskiem programowanym „Uaktywnienie danej maszynowej” • re = Reset • po = POWER ON (NCK-Power-ON-Reset) /IAD/, IAC/ wzgl. /IAF/, Instrukcja uruchomienia 840D, 810D wzgl. FM-NC
Uruchomienie

Kolejność czynności obsługowych Jest wybrany zakres czynności obsługowych "Uruchomienie". Nacisnąć przycisk programowany "Dane maszynowe". Poziomy i pionowy pasek przycisków programowanych zmienia się. Można wybrać pożądany zakres danych maszynowych, np. "ogólne dane maszynowe".

Dane maszynowe Ogólne dane masz.

9 - 444

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

9

10.00

Zakres czynności obsługowych "uruchomienie"

9.2 Wyświetlenie danych maszynowych

9

9.2.1 Opcje wyświetlania: filtry maskujące (od wersji oprogramowania 4)
Funkcjonowanie Filtry maskujące służą do celowego zmniejszenia ilości wyświetlanych danych maszynowych. W tym celu wszystkie dane maszynowe w zakresach • ogólne dane maszynowe • dane maszynowe specyficzne dla kanału • dane maszynowe specyficzne dla osi • dane maszynowe napędu są przyporządkowane do określonych grup (np. dane konfiguracyjne, dane regulacyjne itd.). Obowiązuje przy tym: 1. Każdy z zakresów ma własny podział na grupy. 2. Każda grupa odpowiada jednemu bitowi w słowie filtra (dotychczas rezerwa). 3. Na jeden zakres przypada maksymalnie 13 grup (grupa 14 jest zarezerwowana dla trybu eksperckiego (patrz niżej), bit 15 jest zarezerwowany dla rozszerzeń). Dla danych maszynowych wyświetlania nie jest realizowany podział na grupy. Kryteria filtrowania Poniższa tablica pokazuje kryteria przy wyświetlaniu danych maszynowych w kolejności, w której są realizowane:
Kryterium 1. Prawa dostępu 2. Filtr maskujący jest aktywny 3. Tryb ekspercki 4. Grupy 5. Wszystkie inne Badanie Gdy prawa dostępu nie wystarczają, dana maszynowa nie jest wyświetlana. W przeciwnym przypadku jest sprawdzane kryterium 2. Gdy filtr jest nieaktywny, dana maszynowa jest zawsze wyświetlana. W przeciwnym przypadku jest sprawdzane kryterium 3. Gdy bit trybu eksperckiego jest nastawiony a tryb ekspercki nie jest wybrany, dana maszynowa nie jest wyświetlana. W przeciwnym przypadku jest sprawdzane kryterium 4. Gdy co najmniej jeden bit grupy jest zarówno nastawiony jak też wybrany w filtrze maskującym, jest sprawdzane kryterium 6. W przeciwnym przypadku jest sprawdzane kryterium 5. Gdy żaden bit grupy nie jest nastawiony a w filtrze maskującym jest wybrane „wszystkie inne”, jest sprawdzane kryterium 6. Gdy żaden bit grupy nie jest nastawiony i w filtrze maskującym nie jest wybrane „wszystkie inne”, dana maszynowa nie jest wyświetlana.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

9 - 445

9

Zakres czynności obługowych "uruchomienie"

9.3 PLC

10.00

9

6. Indeks od do

Gdy jest wybrane badanie indeksu i indeks tablicy leży w wybranym zakresie, dana maszynowa jest wyświetlana. Gdy jest wybrane badanie indeksu i indeks tablicy nie leży w wybranym zakresie, dana maszynowa nie jest wyświetlana. Gdy badanie indeksu nie jest wybrane, dana maszynowa jest wyświetlana (nie MMC 100.2).

Inicjacja Przy otwarciu okna danych maszynowych jest automatycznie aktualizowane pasujące do tego zakresu nastawienie filtra. Zapisanie w pamięci nastawienia filtra Nastawienie filtra jest zapisywane w pamięci w pliku C:\MMC2\IB.INI specyficznie dla zakresu. Kolejność czynności obsługowych
Uruchomienie Dane maszynowe Opcje wyświetl.

Jest wybrany zakres czynności obsługowych "Uruchomienie". Nacisnąć przycisk programowany "Dane maszynowe". Poziomy i pionowy pasek przycisków programowanych zmieniają się. Naciśnijcie przycisk programowany "Opcje wyświetlania", jest wyświetlana lista możliwych włączanych wzgl. wyłączanych zakresów. Programy zewnętrzne (od wersji opr. 5.2): Programy zewnętrzne można wyświetlać / wyłączać wyświetlenie poprzez pole "N12 Programy zewnętrzne".

9.3 PLC
• • Zmiany argumentów PLC są możliwe tylko przy użyciu odpowiedniego hasła. Sposób postępowania dla argumentów PLC jest już opisany w rozdziale 8 "Zakres czynności obsługowych diagnoza", w punkcie „PLC”.

Niebezpieczeństwo Zmiany stanów komórek pamięci PLC mają istotny wpływ na maszynę. Błędne sparametryzowanie może stanowić zagrożenie życia albo prowadzić do zniszczenia maszyny.

9 - 446

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

9

10.00

Zakres czynności obsługowych "uruchomienie"

9.3 PLC

9

9.3.1 Status PLC
Patrz rozdział 8, „Status PLC”

9.3.2 Nastawienie daty / czasu zegarowego
Funkcjonowanie Macie możliwość nastawienia daty i czasu zegarowego PLC i zsynchronizowania daty i czasu zegarowego PLC i MMC (MMC 100.2: od wersji opr. 5.3). Kolejność czynności obsługowych
Uruchomienie PLC Ustawienie daty/czasu

Jest wybrany zakres czynności obsługowych "Uruchomienie". Nacisnąć przycisk programowany „PLC”. Poziomy i pionowy pasek przycisków programowanych zmieniają się. Jest wyświetlane okno „Ustawienie daty i czasu zegarowego”. Wpiszcie odpowiednie wartości do pól wprowadzania. Data i czas zegarowy MMC są przenoszone do PLC. W polu wyprowadzania „Aktualne:” można skontrolować dokonaną synchronizację (MMC 100.2: od wersji opr. 5.3). Cykliczna synchronizacja czasu zegarowego może być wyłączana wzgl. włączana i można ustawić czas synchronizacji. Patrz /IAM/ IM1: Instrukcja uruchomienia MMC 100.2. Po ponownym załadowaniu programu sterowania nastawione wartości pozostają zachowane.

Przejęcie

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

9 - 447

9

Zakres czynności obługowych "uruchomienie"

9.4 MMC 103

10.00

9

9.4 MMC 103
9.4.1 Zmiana otoczki graficznej MMC
Funkcjonowanie Macie możliwość dokonania na MMC indywidualnych nastawień i zapisania ich. Kolejność czynności obsługowych
Uruchomienie MMC

Jest wybrany zakres czynności obsługowych „Uruchomienie”. Nacisnąć przycisk programowany „MMC”. Poziomy i pionowy pasek przycisków programowanych zmieniają się. Jest otwierane menu „Ustawienie kolorów”. Możecie zmienić schemat kolorów otoczki graficznej albo samodzielnie • użytkownik albo według określonych nastawień domyślnych • VGA • VGA positiv • Monochrom • Monochrom positiv. Aktualne nastawienie kolorów jest zapisywane w pamięci. Jeżeli są zainstalowane więcej niż 2 języki (niemiecki, angielski), możecie wybrać domyślny język z którym następuje ładowanie programu NC.

Kolory

Zapisz

Języki

9 - 448

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

9

10.00

Zakres czynności obsługowych "uruchomienie"

9.4 MMC 103

9

Pulpit obsługi

W menu „Parametry interfejsu pulpitu obsługi” możecie dokonać następujących nastawień: • Połączenie - 1:1 (1 NC i 1 MMC) albo - m:n (1/wiele NC i 1/wiele MMC) • Szybkość przesyłania („magistrala”) - BTSS (1,5 Mbit/s) - MPI (187,5 Mbit/s) • Najwyższy adres magistrali (można wybrać 15 - 31) • Adres sieciowy - adres MMC (własny adres, który idzie do magistrali) - adres NCK (adres przy pomocy którego jest budowana komunikacja) - adres PLC W przypadku adresów NCK i PLC adres można zmienić tylko wtedy, gdy ma miejsce połączenie 1:1. W przypadku połączenia m:n adresy są przejmowane z „netnames.ini”. Przełączenie na edytor ASCII w celu edycji plików na płaszczyźnie DOS. Pionowymi przyciskami programowanymi możecie wybierać istniejące stacje. Automatyczne przełączenie na DOS-Shell. Wprowadźcie polecenie „exit” aby przejść z powrotem do menu „Ustawienie kolorów”. Lista adresów aktywnych użytkowników magistrali, którą można uaktywnić przy pomocy „Aktualizacja”. Tutaj można poczynić nastawienia okna z pytaniem zwrotnym, wyświetlenia drzewa plikowego i prezentacji na ekranie zakresów czynności obsługowych maszyna, program, usługi. Ten przycisk programowany funkcjonuje tylko wtedy, gdy drukarka jest zainstalowana pod Windows 95. Przycisk umożliwia drukowanie obrazów/danych z zakresu czynności obsługowych uruchomienie. Dokonujecie wyboru, na której z zainstalowanych drukarek ma nastąpić drukowanie (nastawienie standardowe: wyprowadzenie jako plik bitmapowy). Dalsze informacje patrz /FBA/ Opis funkcjonowania funkcji napędowej

Edytor

DOS SHELL

Użytkown. magistrali

Ustawienia systemu

Wybór drukarki

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

9 - 449

9

Zakres czynności obługowych "uruchomienie"

9.4 MMC 103

10.00

9

9.4.2 Nastawienia systemowe
Funkcjonowanie Możecie zmienić wyświetlanie drzewa plikowego, zachowanie się sterowania w odniesieniu do zapytań i symbole pól wprowadzania. Wyświetlenie Dla zakresów czynności obsługowych usługi, maszyna i programowanie można nastawić wyświetlenie drzewa plikowego. Mogą być wybierane następujące kolumny: • typ (rozszerzenie) • załadowany • długość • ochrona przed dostępem • data • czas zegarowy • zezwolenie • max płaszczyzn wyświetlania (rozgałęzienie w drzewach katalogowych, max 7) • max długość nazwy (max 25 znaków) Dokonane przez Was nastawienia są automatycznie wyświetlane w oknie „Przegląd”. Zapytanie Uzyskanie potwierdzenia przed - skasowaniem danych / programów, - skasowaniem katalogów, - zastąpieniem plików. Tutaj można nastawić, czy przyciski obsługowe na obrazach MMC mają być przedstawiane jako symbol czy jako tekst. Przykład: pulpit obsługi w układzie amerykańskim, np. przycisk wyboru jako symbol ( Kolejność czynności obsługowych
Uruchomienie MMC

Symbole

), jako tekst

Select

Jest wybrany zakres czynności obsługowych „Uruchomienie”. Nacisnąć przycisk programowany „MMC”. Poziomy i pionowy pasek przycisków programowanych zmieniają się.

9 - 450

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

9

10.00

Zakres czynności obsługowych "uruchomienie"

9.5 Przełączenie języka

9

Wyświetl. pliku Pytanie zwrotne Symlole

Jest otwierane okno „Ustawienia dla wyświetlania pliku”. Jest otwierane okno „Ustawienia pytania zwrotnego”. Tutaj ustalacie czy po akcjach jak np. kasowanie ma się ukazywać okno z pytaniem. Jest otwierane okno „Przedstawianie przycisków obsługowych na obrazach...”. Ustawcie kursor w pożądanym położeniu i dokonajcie nastawienia.

Zapisz

Przejmuje nastawienia.

9.5 Przełączenie języka
Uruchomienie Języki

Jest wybrany zakres czynności obsługowych „Uruchomienie”. Do wersji opr. 5.2: Przy więcej niż dwóch zainstalowanych językach możecie w tym menu wybrać język • który jest ładowany przy ładowaniu programu, • na który można przełączyć w razie potrzeby Od wersji opr. 5.3: Przycisk programowany, przy pomocy którego wywołuje się przełączenie języka, nazywa się teraz "Zmień język". Przy więcej niż dwóch zainstalowanych językach możecie w tym menu wybierać język • który jest ładowany przy ładowaniu programu • na który w razie potrzeby należy przełączyć.

Zmień język

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

9 - 451

9

Zakres czynności obługowych "uruchomienie"

9.6 Hasło

10.00

9

9.6 Hasło
Funkcjonowanie W sterowaniu są ustalone stopnie ochrony służące do udostępniania zakresów danych. Są stopnie ochrony 0 do 7, przy czym • 0 jest stopniem najwyższym i • 7 jest stopniem najniższym. Blokowanie dla stopni ochrony • 0 do 3 następuje poprzez hasło i • 4 do 7 następuje poprzez pozycję przełącznika z zamkiem. Osoba obsługująca ma dostęp do informacji, które odpowiadają określonemu stopniowi ochrony i stopniom niższym. Dane maszynowe są standardowo wyposażone w różne stopnie ochrony. Stopień ochrony 0 1 2 3 4 5 6 7 Blokowany przez hasło hasło hasło hasło położenie przełącznika 3 położenie przełącznika 2 położenie przełącznika 1 położenie przełącznika 0 Zakres Siemens Producent maszyny Uruchamiający, serwis użytkownik programista, ustawiacz kwalifikowana osoba obsługująca przeszkolona osoba obsługująca przyuczona osoba obsługująca

Odpowiednio do stopnia uprawnienia można pracować z danymi, np. cykle i dane maszynowe. Poprzez funkcję hasła możecie zmienić nastawione hasło. Gdy jest wprowadzone jedno z wymienionych haseł, pozycja przełącznika z zamkiem nie ma znaczenia.

9 - 452

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

10

04.00

Konserwacja

10

Konserwacja
10.1 10.2 Dane eksploatacyjne Czyszczenie 10-454 10-455

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

10 - 453

10

Konserwacja

10.1 Dane eksploatacyjne

04.00

10

10.1 Dane eksploatacyjne
Dane eksploatacyjne
Wilgotność powietrza, klasa wilgotności według DIN 40040 Ciśnienie powietrza Ochrona przed dotknięciem, klasa ochrony wg DIN VDE 0160 Rodzaj ochrony wg DIN 40050 • strona frontowa pulpitu obsługi • strona tylna pulpitu obsługi • strona frontowa pulpitu sterowania maszyny • strona tylna pulpitu sterowania maszyny Wartość F 860 do 1080 hPa I

IP 54 IP 00 IP 54 IP 00

Kompletne rodzaje zastosowania i eksploatacji znajdziecie w dokumentacji /BH/ Podręcznik komponentów obsługowych wzgl. w odpowiednich załącznikach.

10 - 454

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

10

04.00

Konserwacja

10.2 Czyszczenie

10

10.2 Czyszczenie
Środki do czyszczenia Strona frontowa monitora i powierzchnia pulpitu obsługi mogą być czyszczone. Przy nieproblematycznym zabrudzeniu należy stosować używane w gospodarstwie domowym środki do mycia naczyń albo przemysłowy środek do czyszczenia „Spezial Swipe”. Środki te rozpuszczają również zabrudzenia zawierające grafit. Krótkotrwale mogą być również stosowane środki do czyszczenia, które zawierają jeden lub wiele następujących składników: • • • • Użyte tworzywa sztuczne rozcieńczone kwasy mineralne zasady węglowodory organiczne rozpuszczone detergenty

Tworzywa sztuczne użyte na frontowej stronie SINUMERIK 840D wzgl. SINUMERIK FM-NC nadają się do zastosowania w obrabiarkach. Są one odporne na 1. smary, oleje, oleje mineralne 2. zasady i ługi 3. rozpuszczone detergenty i 4. alkohol Należy unikać oddziaływania takich rozpuszczalników jak węglowodory chlorowane, benzol, ester i eter !

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

10 - 455

10

Konserwacja

10.2 Czyszczenie

04.00

10

10 - 456

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Skróty

A

Aneks
A Skróty A AS ASCII ASIC ASUP AV AWL BA BAG BB BuB, B&B BCD BHG BIN BIOS BKS BOF BOT BT Wyjście System automatyki American Standard Code for Information Interchange: amerykańska norma kodów do wymiany informacji Application Specific Integrates Circuit: obwód sterowniczy użytkownika Podprogram asynchroniczny Przygotowanie pracy Lista instrukcji Rodzaj pracy Grupa rodzajów pracy Gotowy do pracy Obsługa i obserwacja Binary Coded Decimals: liczby dziesiętne zakodowane w kodzie binarnym Ręczny przyrząd obsługowy Pliki binarne (Binary Files) Basic Input Output System Bazowy układ współrzędnych Otoczka graficzna Boot Files: pliki startowe dla SIMODRIVE 611 D Pulpit obsługi

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A - 457

A

Aneks

Skróty

04.00

A

BTSS CAD CAM CNC COM CP CPU CR CRT CSB CTS CUTOM DAU DB DBB DBW DBX DC DCD DDE DEE

Interfejs pulpitu obsługi Computer-Aided Design Computer-Aided Manufacturing Computerized Numerical Control: skomputeryzowane sterowanie numeryczne Communication Communication Processor Central Processing Unit: jednostka centralna Carriage Return Cathode Ray Tube: kineskop Central Service Board: zespół konstrukcyjny PLC Clear To Send: komunikat o gotowości do wysyłania w przypadku szeregowych interfejsów danych Cutterradiuscompensation: korekcja promienia narzędzia Przetwornik cyfrowo-analogowy Moduł danych w PLC Bajt modułu danych w PLC Słowo modułu danych w PLC Bit modułu danych w PLC Direct Control: ruch osi obrotowej po najkrótszej drodze do bezwzględnej pozycji w ramach obrotu Carrier Detect Dynamic Data Exchange Terminal

A - 458

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Skróty

A

DIN DIO DIR DLL DOE DOS DPM DPR DRAM DRF DRY DSB DW E E/A E/R EIA-Code ENC EPROM FB

Deutsche Industrie Norm Data Input/Output: wskaźnik przesyłania danych Directory: katalog Dynamic Link Library Urządzenie do przesyłania danych Disk Operating System Dual Port Memory Dual-Port-RAM Dynamic Random Access Memory Differential Resolver Function: funkcja różnicowego sygnalizatora obrotowego (pokrętło) Dry Run: posuw próbny Decoding Single Block: pojedyncze blok dekodowania Słowo danych Wejście Wejście/wyjście Jednostka zasilania / zasilania zwrotnego (elektrycznego) SIMODRIVE 611 (D) Specjalny kod taśmy perforowanej, ilość otworów na znak zawsze nieparzysta Encoder; przetwornik wartości rzeczywistej Erasable Programmable Read Only Memory (kasowalna, elektronicznie programowalna pamięć tylko do odczytu) Moduł funkcyjny

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A - 459

A

Aneks

Skróty

04.00

A

FC FDB FEPROM FIFO FIPO FPU FRA FRAME FRK FST FUP GUD HD HEX HiFu HMI

Function Call: moduł funkcyjny w PLC Bank danych wyrobów Flash-EPROM: pamięć do odczytu i zapisu First In First Out: pamięć, która pracuje bez podawania adresu i dane są czytane w tej samej kolejności, w jakiej zostały zapisane Interpolator precyzyjny Floating Point Unit: jednostka zmiennoprzecinkowa Oznaczenie modułu frame Zestaw danych (okno) Korekcja promienia frezu Feed Stop: posuw stop Plan funkcji (metoda programowania dla PLC) Global User Data: globalne dane użytkownika Hard Disk: dysk twardy Określenie skrótowe liczby szesnastkowej Funkcja pomocnicza Human Machine Interface: funkcje obsługowe sterowania SINUMERIK obejmujące obsługę, programowanie i symulację. Znaczenie HMI jest identyczne z MMC Wysokorozdzielczy system pomiarowy Napęd wrzeciona głównego Hardware Uruchomienie

HMS HSA HW IBN

A - 460

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Skróty

A

IF IK (GD) IKA IM IMR IMS INC INI IPO ISO-Code JOG K1...K4 KD KOP Kv Kü LF LMS LR LUD MD MDA

Zwolnienie impulsów modułu napędowego Komunikacja niejawna (dane globalne) Interpolative Compensation: kompensacja interpolacyjna Interface-Modul: moduł interfejsowy Interface-Modul Receive: moduł interfejsowy dla pracy jako odbiornik Interface-Modul Send: moduł interfejsowy dla pracy jako nadajnik Increment: miara krokowa Initializing Data: dane inicjacyjne Interpolator Specjalny kod taśmy dziurkowanej, ilość otworów na znak zawsze parzysta Jogging: ustawianie Kanał 1 do 4 Obrót współrzędnych Plan styków (metoda programowania dla PLC) Współczynnik wzmocnienia obwodu Stosunek przełożenia Line Feed System pomiaru położenia Regulator położenia Local User Data: lokalne dane użytkownika Dane maszyny* Manual Data Automatic: wprowadzanie ręczne

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A - 461

A

Aneks

Skróty

04.00

A

MKS MLFB MMC MPF MPI MSTT NC NCK NCU NST NURBS NV OB OEM OP OPI OPT PCIN PCMCIA PG

Układ współrzędnych maszyny Zrozumiałe dla maszyny określenie wyrobu Man Machine Communication: otoczka graficzna sterowania numerycznego dla obsługi, programowania i symulowania Main Program File: program obróbki części NC (program główny) Multi Port Interface: interfejs wieloportowy Tablica sterownicza maszyny Numerical Control: sterowanie numeryczne Numerical Control Kernel: rdzeń sterowania numerycznego z przygotowaniem bloków, zakresem ruchów itd. Numerical Control Unit: sprzęt, jednostka NCK Sygnał interfejsu Non Uniform Rational B-Spline Przesunięcie punktu zerowego Moduł organizacyjny w PLC Original Equipment Manufacturer Operation Panel: urządzenie obsługowe Operation Panel Interface: interfejs tablicy obsługowej Options: opcje Nazwa oprogramowania do wymiany danych ze sterowaniem Personal Computer Memory Card International Assotiation: normalizacja kart pamięci Przyrząd do programowania

A - 462

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Skróty

A

PLC RAM REF REPOS RISC ROV RPA RPY RTS SBL SD SEA SK SKP SM SPF SPS SRAM SRK SSFK

Programmable Logic Control: sterowanie adaptacyjne Random Access Memory: pamięć programów, która może być czytana i zapisywana Funkcja dosunięcia do punktu odniesienia Funkcja repozycjonowanie Reduced Instruction Set Computer: typ procesora o małym zasobie poleceń i szybkim ich wykonywaniu Rapid Override: korekcja wejścia R-Parameter Active: obszar pamięci w NCK dla numerów parametrów R Roll Pitch Yaw: rodzaj obrotu układu współrzędnych Request To Send: włączenie części wysyłającej, sygnał sterowniczy od szeregowych interfejsów danych Single Block: pojedynczymi blokami Dana nastawcza Setting Data Active: oznaczenie (typ pliku) dla danych nastawczych Softkey: przycisk programowany Skip: maskowanie bloku Silnik krokowy Sub Programm File: podprogram Sterowanie programowane w pamięci Pamięć statyczna (buforowana) Korekcja promienia ostrza Kompensacja błędu skoku śruby pociągowej

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A - 463

A

Aneks

Skróty

04.00

A

SSI

Serial Synchron Interface: interfejs szeregowy synchroniczny

SWProgramowy wyłącznik krańcowy Endschalter SYF TEA TO TOA TRANSMIT UFR VSA V.24 WKS WKZ WLK WOP WDP WRK WZK WZW ZOA µc System Files: pliki systemowe Testing Data Aktive: oznaczenie dla danych maszyny Tool Offset: korekcja narzędzia Tool Offset Active: oznaczenie (typ pliku) dla korekcji narzędzia Transform Milling into Turning: przeliczenie współrzędnych na tokarkach do obróbki frezarskiej User Frame: przesunięcie punktu zerowego Napęd posuwu Interfejs szeregowy (definicja przewodów wymiany między DEE i DÜE) Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu Narzędzie Korekcja długości narzędzia Programowanie zorientowane na warsztat Work Piece Directory: katalog obrabianych przedmiotów Korekcja promienia narzędzia Korekcja narzędzia Zmiana narzędzia Zero Offset Activ: oznaczenie (typ pliku) dla danych przesunięcia punktu zerowego Mikro-Controllerer

A - 464

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Pojęcia

A

B

Pojęcia
Istotne pojęcia są podane w kolejności alfabetycznej. Na pojęcia, które pojawiają się w objaśnieniu i które mają własne objaśnienie, wskazuje się strzałką →. A Adres osi Akcje synchroniczne Patrz → identyfikator osi 1. Wyprowadzanie funkcji synchronicznych Podczas obróbki mogą z programu CNC być wyprowadzane funkcje technologiczne (→ pomocnicze) do PLC. Poprzez te funkcje pomocnicze są na przykład sterowane urządzenia dodatkowe obrabiarki, jak tuleja wrzecionowa, chwytak, uchwyt tokarski itd. Szybkie wyprowadzanie funkcji pomocniczych Dla krytycznych pod względem czasowym funkcji łączeniowych można minimalizować czasy kwitowania dla → funkcji pomocniczych i unikać punktów zatrzymania w procesie obróbki.

2.

Alarmy

Wszystkie → komunikaty i alarmy są wyświetlane na tablicy obsługowej tekstem jawnym z podaniem daty i czasu zegarowego oraz odpowiedniego symbolu kryterium kasowania. Wyświetlanie następuje oddzielnie dla alarmów i komunikatów. Analogowe zespoły konstrukcyjne wejścia / wyjścia są nadajnikami analogowych sygnałów procesowych. Analogowe zespoły konstrukcyjne wejścia przetwarzają analogowe wielkości pomiarowe w wartości cyfrowe, które mogą być dalej przetwarzane w CPU. Analogowe zespoły wyjścia przetwarzają wartości cyfrowe na analogowe wielkości nastawcze. Wyprowadzanie plików lub katalogów na zewnętrzne urządzenie zapisujące. Akima-Spline przebiega stycznie przez programowane punkty wznowienia (wielomian trzeciego stopnia). Rodzaj pracy sterowania (praca w oparciu o ciąg bloków według DIN): rodzaj pracy w systemach NC, w którym → program obróbki jest wybierany i w sposób ciągły wykonywany.

Analogowy zespół konstrukcyjny wejścia / wyjścia

Archiwizowanie A-Spline Automatyka

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

465

A

Aneks

Pojęcia

04.00

A

B Bazowy układ współrzędnych Kartezjański układ współrzędnych jest przez transformację odwzorowywany na układzie współrzędnych maszyny. W → programie obróbki programista stosuje nazwy osi bazowego układu współrzędnych. Istnieje on, gdy → transformacja nie jest aktywna, równolegle do układu współrzędnych maszyny. Różnica w stosunku do niego jest w identyfikatorach osi. W przypadku B-Spline programowane pozycje nie są punktami wznowienia lecz tylko „punktami kontrolnymi”. Wytwarzana krzywa nie przebiega bezpośrednio przez punkty kontrolne lecz zaledwie w ich pobliżu (do wyboru wielomian pierwszego, drugiego albo trzeciego stopnia).

B-Spline

A - 466

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Pojęcia

A

C Calowy system miar CNC COM CPU Cykl System miar, który definiuje odległości w calach ("inch") i ich częściach ułamkowych. →NC Część sterowania NC do realizacji i koordynacji komunikacji. Central Processor Unit, → sterowanie programowane w pamięci Podprogram do wykonywania powtarzającego się procesu obróbczego na → obrabianym przedmiocie.

Cykle standardowe Dla często powtarzających się zadań obróbczych są do dyspozycji cykle standardowe: • dla technologii wiercenia/frezowania • dla technologii toczenia (SINUMERIK FM-NC) W zakresie czynności obsługowych "Program" są pod menu "Wspieranie cyklami" wyszczególnione cykle będące do dyspozycji. Po wybraniu pożądanego cyklu obróbczego są wyświetlane tekstem jawnym niezbędne parametry w celu przyporządkowania wartości. D Dane nastawcze Dane, które informują sterowanie NC o właściwościach obrabiarki w sposób zdefiniowany przez oprogramowanie systemowe. Definicja zmiennej obejmuje ustalenie typu danej i nazwy zmiennej. Przy pomocy nazwy zmiennej można sięgać do wartości zmiennej.

Definicja zmiennej

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

467

A

Aneks

Pojęcia

04.00

A

Dosunięcie do Jeżeli stosowany system pomiaru drogi nie jest przetwornikiem punktu odniesienia wartości bezwzględnej, wówczas jest konieczne dosunięcie do punktu odniesienia, aby zagwarantować zgodność danych rzeczywistych dostarczanych przez system pomiarowy z wartościami współrzędnych maszyny. Dosunięcie do punktu stałego Obrabiarki mogą w sposób zdefiniowany dokonywać dosunięć do punktów stałych jak punkt zmiany narzędzia, punkt załadunku, punkt zmiany palety itd. Współrzędne tych punktów są zapisane w sterowaniu. Jeżeli to możliwe, sterowanie wykonuje ruch w odnośnych osiach → przesuwem szybkim. Ruch do jednego ze z góry zdefiniowanych → punktów stałych maszyny. Differential Resolver Funktion: funkcja NC, która w połączeniu z pokrętłem elektronicznym wytwarza przyrostowe przesunięcie punktu zerowego w pracy automatycznej.

Dosunięcie do punktu stałego maszyny DRF

E Edytor Edytor umożliwia sporządzanie, zmienianie, uzupełnianie, zsuwanie i wstawianie programów / tekstów / bloków programowych. → Edytor Przy pomocy elektronicznych kółek ręcznych można ręcznie wykonywać równoczesny ruch w wybranych osiach. Wartość jednej działki pokrętła jest nastawiana.

Edytor tekstu Elektroniczne kółko ręczne F Okno

Okno jest to instrukcja obliczania, która zmienia kartezjański układ współrzędnych w inny kartezjański układ współrzędnych. Okno zawiera części składowe → przesunięcie punktu zerowego, → obrócenie, → skalowanie, → odbicie lustrzane.

A - 468

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Pojęcia

A

Funkcja pomocnicza

Przy pomocy funkcji pomocniczych mogą w → programie obróbki być przekazywane → parametry do → PLC, które tam wywołują reakcje zdefiniowane przez producenta maszyny. Sterowanie zawiera stale aktywne nadzory, które na tyle wcześnie rozpoznają usterki w → CNA, sterowaniu adaptacyjnym (→ PLC) i maszynie, że uszkodzenia obrabianego przedmiotu, narzędzia albo maszyny są w dużym stopniu wykluczone. W przypadku usterki przebieg obróbki jest przerywany, napędy są zatrzymywane, przyczyna usterki jest zapisywana w pamięci i wyświetlana jako alarm. Równocześnie PLC otrzymuje informację, że ma miejsce alarm CNC.

Funkcje bezpieczeństwa

G Geometria Opis → obrabianego przedmiotu w → układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu.

Granica zatrzymania Gdy osie torowe dojdą do swojej granicy dokładnego zatrzymania dokładnego, wówczas sterowanie zachowuje się tak, jakby dokładnie uzyskano punkt docelowy. Następuje przełączenie na następne blok → programu obróbki. Graniczna prędkość Maksymalna / minimalna prędkość obrotowa (wrzeciona): obrotowa przez zadanie danych maszynowych, → PLC albo → danych nastawczych można ograniczyć maksymalną prędkość obrotową wrzeciona. Grupa rodzajów pracy Technologicznie przynależne osie i wrzeciona mogą być połączone w grupę rodzajów pracy. Osie / wrzeciona jednej grupy mogą być sterowane z jednego lub wielu kanałów. Kanałom grupy rodzajów pracy jest zawsze przyporządkowany ten sam → rodzaj pracy.

Gwintowanie Przy pomocy tej funkcji można gwintować otwór bez użycia otworu bez uchwytu uchwytu kompensacyjnego. Dzięki interpolacyjnemu ruchowi kompensacyjnego wrzeciona jako oś obrotowa i dzięki osi gwintowania gwinty są wykonywane dokładnie na ostateczną głębokość, np. gwint otworu nieprzelotowego (warunek: praca wrzeciona jako oś).

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

469

A

Aneks

Pojęcia

04.00

A

H HIGHSTEP I Identyfikator Słowa według DIN 66025 są uzupełniane przez identyfikatory (nazwy) zmiennych (zmienna obliczeniowa, zmienna systemowa, zmienna użytkownika), podprogramów, słów kluczowych i słów o wielu literach adresowych. Te uzupełnienia są pod względem znaczenia równe słowom przy budowie bloków. Identyfikatory muszą być jednoznaczne. Tych samych identyfikatorów nie można stosować do różnych obiektów. Osie są według DIN 66217 dla prawoskrętnego, prostokątnego układu współrzędnych określane literami X, Y, Z. → Osie obrotu wokół X, Y, Z są oznaczane przez A, B, C. Dodatkowe osie, równoległe do podanych, mogą być oznaczane dalszymi literami adresowymi. Ujęcie łączne możliwości programowania dla → PLC systemu AS300/AS400.

Identyfikator osi

Interfejs Interfejs wielopunktowy (MPI) jest 9-biegunowym wieloportowy (MPI) interfejsem D-Sub. Do interfejsu można przyłączyć parametryzowalną ilość urządzeń i mogą one komunikować się ze sobą: • przyrządy do programowania • systemy obsługi i obserwacji • dalsze systemy automatyzujące Blok parametrowy „Multipoint Interface MPI” w CPU zawiera → parametry, które ustalają właściwości interfejsu wieloportowego. Interpolacja kołowa Interpolacja prostoliniowa → Narzędzie powinno między ustalonymi punktami konturu poruszać się po okręgu z zadanym posuwem i przy tym prowadzić obróbkę. Narzędzie jest po linii prostej przesuwane do punktu docelowego wykonując przy tym obróbkę.

A - 470

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Pojęcia

A

Interpolacja Spline Interpolator

Przy pomocy interpolacji Spline sterowanie może z tylko niewielu zadanych punktów odnowienia zadanego konturu wytworzyć łagodny przebieg krzywej. Jednostka logiczna w → NCK, która według danych pozycji docelowej w programie obróbki określa wartości pośrednie dla ruchów będących do wykonania w poszczególnych osiach.

J Języki Wyświetlane teksty dla prowadzenia obsługującego i komunikaty oraz alarmy systemowe są dostępne w pięciu językach systemu (dyskietka): niemiecki, angielski, francuski, włoski i hiszpański. W sterowaniu są dostępne i możliwe do wybrania każdorazowo dwa z wymienionych języków (zakres czynności obsługowych uruchomienie).

Język Bazą języka programowania CNC jest DIN 66025 programowania CNCz rozszerzeniami języka wysokiego poziomu. → Język wysokiego poziomu CNC i programowanie pozwala m. in. na definiowanie makropoleceń (połączenie instrukcji). Język wysokiego poziomu CNC Język wysokiego poziomu obejmuje: → zmienne użytkownika, → zdefiniowane domyślnie zmienne użytkownika, → zmienne systemowe, → programowanie pośrednie, → funkcje obliczeniowe i kątowe, → operacje porównywania i połączenia logiczne, → skoki i rozgałęzienia programu, → koordynacja programu (SINUMERIK 840D), → makrotechnika. Rodzaj pracy sterowania (ustawianie): W rodzaju pracy Jog maszyna może być ustawiana. Ruchy poszczególnych osi i wrzecion można wykonywać impulsowo przy pomocy przycisków kierunkowych. Dalsze funkcje w rodzaju pracy Jog to → dosunięcie do punktu odniesienia, → Repos jak też → Preset (nastawienie wartości rzeczywistej).

Jog

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

471

A

Aneks

Pojęcia

04.00

A

K Kü Kv Kanał Stosunek przełożenia Współczynnik wzmocnienia obwodu otwartego, wielkość techniczno - regulacyjna dla obwodu regulacji. Kanał charakteryzuje się tym, że niezależnie od innych kanałów może być w nim wykonywany → program obróbki. Kanał steruje tylko przyporządkowanymi mu osiami i wrzecionami. Przebiegi programów obróbki w różnych kanałach mogą być koordynowane przez → synchronizację. Dzięki strukturze kanałowej można w wyniku równoległego przebiegu ruchów skrócić czasy uboczne, np. ruch portalu podajnikowego równocześnie z obróbką. Kanał należy przy tym traktować jako własne sterowanie CNC z dekodowaniem, przetwarzaniem bloków i interpolacją. Znaki i ciągi znaków, które w języku programowania przy sporządzaniu → programów obróbki mają ustalone znaczenie (patrz instrukcja programowania). Przy pomocy kompensacji interpolatorowej mogą być kompensowane uwarunkowane produkcyjnie błędy sterowania (SSFK) i błędy systemu pomiarowego (MSFK). Błędy konturu przy przejściach między ćwiartkami, które powstają w wyniku zmian warunków tarcia na prowadnicach, dają się w dużym stopniu eliminować przez kompensację błędu kwadrantu. Parametryzowanie tej kompensacji odbywa się w drodze testu kształtu kołowego.

Kanał obróbczy

Klucz programowy Kompensacja interpolatorowa Kompensacja błędu kwadrantu

Kompensacja błędu Wyrównywanie niedokładności mechanicznych skoku śruby uczestniczącej w posuwie śruby pociągowej tocznej pociągowej przez sterowanie na podstawie zapisanych zmierzonych wartości i odchyleń. Kompensacja odchylenia Podczas fazy ruchu ciągłego w osi CNC następuje automatyczna kompensacja odchylenia analogowej regulacji prędkości obrotowej. (SINUMERIK FM-NC).

A - 472

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Pojęcia

A

Komunikaty

Wszystkie zaprogramowane w programie obróbki części komunikaty i rozpoznane przez system → alarmy są wyświetlane na pulpicie obsługowym tekstem jawnym z datą i czasem zegarowym oraz odpowiednim symbolem kryterium kasowania. Alarmy i komunikaty są wyświetlane oddzielnie. Konfiguracja S7 jest narzędziem, przy pomocy którego są parametryzowane zespoły konstrukcyjne. Przy pomocy konfiguracji S7 są przedstawiane na → przyrządzie do programowania różne → bloki parametrowe → CPU i peryferyjnych zespołów konstrukcyjnych. Parametry te są przenoszone do CPU. Obrys → obrabianego przedmiotu Kontur części obrobionej na gotowo. Patrz też → półfabrykat. Kontur zadany → obrabianego przedmiotu będącego do wykonania / obrobienia

Konfiguracja S7

Kontur Kontur części gotowej Kontur obrabianego przedmiotu

Korekcja narzędzia Przez zaprogramowanie funkcji T (liczba całkowita 5-cyfrowa) w bloku następuje wybranie narzędzia. Każdemu numerowi T można przyporządkować do 9 ostrzy (adresy D). Ilość narzędzi zarządzanych w sterowaniu jest nastawiana poprzez projektowanie. Korekcja promienia Aby móc bezpośrednio programować pożądany → kontur narzędzia obrabianego przedmiotu, sterowanie musi przy uwzględnieniu promienia założonego narzędzia przechodzić przez tor równoległy do programowanego konturu (G41/G42). Korekcja promienia ostrza Przy programowaniu konturu zakłada się, że narzędzie ma ostry wierzchołek. Ponieważ jest to w praktyce nie do zrealizowania, podawany jest sterowaniu promień zakrzywienia użytego narzędzia i sterowanie uwzględnia go. Punkt środkowy zakrzywienia przesunięty o promień zakrzywienia jest przy tym prowadzony równolegle wokół konturu. Podanie długości drogi ruchu poprzez liczbę przyrostową (krok). Liczba przyrostowa może być zapisana jako dana nastawcza wzgl. być wybierana poprzez odpowiednio opisane przyciski 10, 100, 1000, 10 000.

Krok

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

473

A

Aneks

Pojęcia

04.00

A

L Look Ahead Przy pomocy funkcji Look Ahead można przez „patrzenie do przodu” na parametryzowaną ilość bloków opisujących ruch uzyskać optymalną prędkość obróbki.

Ł Ładowanie M Magistrala S7-300 Magistrala S7-300 jest szeregową magistralą danych, poprzez którą zespoły konstrukcyjne komunikują się ze sobą i poprzez którą są zasilane w niezbędne napięcie. Połączenie między zespołami konstrukcyjnymi jest stwarzane przez złącze magistralowe. Objęcie pewnej ilości instrukcji pod jednym identyfikatorem. Identyfikator reprezentuje w programie ilość połączonych instrukcji. Rodzaj pracy sterowania: Manual Data Automatic. W rodzaju pracy MDA możecie wprowadzać poszczególne bloki programu albo ciągi bloków bez odniesienia do programu głównego albo podprogramu a następnie natychmiast wykonywać je poprzez przycisk NC-Start. Znormalizowany system jednostek: np. dla długości mm milimetry, m metry. Ładowanie programu systemowego po włączeniu zasilania.

Makrotechnika

MDA

Metryczny system miar

A - 474

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Pojęcia

A

Moduł Moduł danych

Jako moduły są określane wszystkie pliki, które są potrzebne do sporządzenia i wykonywania programu. 1. Jednostka danych w → PLC, do której mogą sięgać programy → HIGHSTEP 2. Jednostka danych w → NC: moduły danych zawierają definicje danych dla globalnych danych użytkownika. Dane mogą przy definicji być uaktywniane bezpośrednio.

N Nadzór konturu Jako miara wiernego ruchu po konturze jest nadzorowany błąd propagowany w zdefiniowanym zakresie tolerancji. Niedopuszczalnie wysoki błąd może np. wynikać z przeciążenia napędu. W takim przypadku następuje alarm i oś jest zatrzymywana. • • SINUMERIK FM-NC posiada analogowy interfejs ± 10 V do systemu przetwornicowego SIMODRIVE 611A. System sterowania SINUMERIK 840D jest poprzez szybką cyfrową magistralę równoległą połączony z systemem przetwornicowym SIMODRIVE 611D.

Napęd

Narzędzie Nazwa osi Nieprzerwany ruch w osi obrotu

Działająca w obrabiarce część, która powoduje obróbkę, np. nóż tokarski, frez, wiertło, promień laserowy ... Patrz identyfikator osi W zależności od przypadku zastosowania zakres ruchu osi może zostać nastawiony na mniej niż 360 stopni albo można wybierać nieprzerwany ruch obrotowy w obydwu kierunkach. Nieprzerwany ruch w osi obrotu jest stosowany np. przy obróbce kształtu nieokrągłego, szlifowaniu i nawijaniu.

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

475

A

Aneks

Pojęcia

04.00

A

NC

Numerical Control: sterowanie NC obejmuje wszystkie części składowe sterowania obrabiarki: →NCK, → PLC, → MMC, → COM. Wskazówka: Dla sterowań SINUMERIK 840D wzgl. FMNC bardziej poprawnym określeniem byłoby CNC: computerized numerical control. Numeric Control Kernel: Część składowa sterowania NC, która wykonuje → programy obróbki części i w istocie koordynuje procesy ruchowe obrabiarki. Numeric Robotic Kernel (system operacyjny → NCK). Numer dla pamięci korekcji narzędzia. Numer uczestnika jest „adresem kontaktowym” → CPU wzgl. → przyrządu do programowania albo innego inteligentnego peryferyjnego zespołu konstrukcyjnego, gdy te komunikują się ze sobą poprzez sieć. Numer uczestnika jest przydzielany CPU wzgl. przyrządowi do programowania z S7-Tool → „konfiguracja S7”. Wewnętrznie w sterowaniu prowadzenie ruchów i interpolacja torowa są prowadzone na bazie NURBS (Non Uniform Rational B-Splines), aby w sterowaniu była dla wszystkich interpolacji do dyspozycji jednolita metoda (SINUMERIK 840D).

NCK

NRK Numer D Numer uczestnika

NURBS

O Obrabiany przedmiot 1. Część będąca do wykonania /obrobienia przez obrabiarkę albo 2. obrabianym przedmiotem jest katalog, w którym są zapisane programy i pozostałe dane. Obrabiane przedmioty są znów zapisane w katalogu. Część składowa → okna, która definiuje obrót układu współrzędnych o określony kąt. W przypadku lustrzanego odbicia są zamieniane znaki wartości współrzędnych konturu w odniesieniu do jednej osi. Można dokonywać lustrzanego odbicia jednocześnie w stosunku do wielu osi.

Obrót Odbicie lustrzane

A - 476

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Pojęcia

A

OEM

Dla producentów maszyn, którzy sporządzają swoje własne otoczki graficzne albo chcą wprowadzić do sterowania funkcje technologiczne, przewidziano możliwość indywidualnych rozwiązań (aplikacje OEM) dla SINUMERIK 840D. Przy pomocy ograniczenia pola roboczego można dodatkowo, oprócz wyłączników krańcowych, ograniczyć drogę ruchu w osiach. Dla każdej osi jest możliwa jedna para wartości do opisu chronionej przestrzeni roboczej.

Ograniczenie pola roboczego

Osie •

Osie CNC odpowiednio do zakresu swoich funkcji dzielą się na: • Osie: interpolujące osie torowe Osie pomocnicze: nie interpolujące osie dosuwu i pozycjonowania z posuwem specyficznym dla osi. Osie pomocnicze nie uczestniczą w obróbce właściwej, np. podajnik narzędzi, magazyn narzędzi. Osie fizycznie istniejące w obrabiarce.

Osie maszyny

Osie synchroniczne Osie synchroniczne potrzebują dla swojej drogi takiego samego czasu co → osie geometrii dla swojej drogi po torze. Oś bazowa Oś C Oś, której wartości zadana i rzeczywista są przyjmowane do obliczenia wartości kompensacji. Oś, wokół której następuje sterowany ruch obrotowy i pozycjonowanie wrzecionem obrabianego przedmiotu. Osie geometryczne służą do opisania obszaru 2 albo 3wymiarowego w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu Oś, której wartość zadana i rzeczywista jest modyfikowana przez wartość kompensacji. Oś liniowa jest osią, która w przeciwieństwie do osi obrotowej opisuje prostą.

Oś geometryczna

Oś kompensacji Oś liniowa

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

477

A

Aneks

Pojęcia

04.00

A

Oś obracająca

Osie obracające powodują obrócenie obrabianego przedmiotu albo narzędzia do położenia kątowego odpowiadającemu rastrowi podziałowemu. Przy osiągnięciu rastra oś obracająca jest „w pozycji”. Osie obrotu powodują obrócenie obrabianego przedmiotu albo narzędzia do zadanego położenia kątowego.

Oś obrotu

Oś pozycjonowania Oś, która wykonuje ruch pomocniczy w obrabiarce (np. magazyn narzędzi, transport palet). Osie pozycjonowania są osiami, które nie interpolują z → osiami torowymi. Oś torowa Osie torowe są to wszystkie osie obróbki → kanału, które są tak prowadzone przez → interpolator, że równocześnie następuje ich start, przyśpieszenie, zatrzymanie i osiągnięcie punktu końcowego. Ręczna wzgl. programowana możliwość ingerencji, która pozwala osobie obsługującej na zmianę zaprogramowanych posuwów albo prędkości obrotowych, aby dokonać dopasowania do określonego obrabianego przedmiotu albo materiału.

Override

P Pamięć korekcji Pamięć programu PLC Zakres danych w sterowaniu, w którym są zapisywane korekcje narzędzia. • SINUMERIK FM-NC: W pamięci użytkownika PLC w CPU 314 program użytkownika PLC i dane użytkownika są zapisywane razem z programem podstawowym PLC. W przypadku S7-CPU314 jest w tym celu do dyspozycji pamięć użytkownika o pojemności 24 kilobajtów. • SINUMERIK 840D: W pamięci użytkownika PLC program użytkownika i dane użytkownika są zapisywane razem z programem podstawowym PLC. Pamięć użytkownika PLC może zostać rozszerzona do 96 kilobajtów.

A - 478

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Pojęcia

A

Pamięć robocza Parametry

Pamięć robocza jest to pamięć RAM w → CPU, z której korzysta procesor podczas wykonywania programu użytkownika. 1. S7-300: Rozróżniamy 2 rodzaje parametrów: - Parametry instrukcji STEP-7 Parametr instrukcji STEP7 jest adresem będącego do wykonania argumentu albo stałej. - Parametry → bloku parametrowego Parametr bloku parametrowego określa zachowanie się zespołu konstrukcyjnego. 2. 840D/FM-NC: - Parametry obliczeniowe, mogą przez programistę sporządzającego program obróbki części być w programie do dowolnych celów dowolnie nastawiane albo odczytywane. Parametr obliczeniowy, może przez programistę sporządzającego → program obróbki części być w programie dla dowolnych celów nastawiany albo odczytywany. Peryferyjne zespoły konstrukcyjne stanowią połączenie między CPU i procesem technologicznym. Są to: • cyfrowe zespoły wejścia / wyjścia • analogowe zespoły wejścia / wyjścia • zespoły symulatorowe Programmable Logic Control: → sterowanie programowane w pamięci. Część składowa → sterowania NC: sterowanie adaptacyjne do realizacji logiki sterowania obrabiarki. Pliki inicjujące są specjalnymi → modułami programowymi. Zawierają one przyporządkowania wartości, które są wykonywane przed wykonaniem programu. Pliki inicjujące służą przede wszystkim do inicjowania z góry zdefiniowanych danych albo globalnych danych użytkownika. Do każdego → obrabianego przedmiotu jest możliwe założenie pliku inicjującego. Mogą w nim zostać zapisane różne instrukcje wartości zmiennych, które mają obowiązywać specjalnie dla danego obrabianego przedmiotu.

Parametry R

Peryferyjny zespół konstrukcyjny

PLC

Plik inicjujący

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

479

A

Aneks

Pojęcia

04.00

A

Podawanie wymiarów metryczne i calowe Podprogram

W programie obróbki wartości położenia i skoku mogą być programowane w calach. Niezależnie od zaprogramowanego podawania wymiarów (G70/G71) sterowanie jest nastawione na system podstawowy. Ciąg instrukcji → programu obróbki części, którego wywoływanie może być powtarzane z różnymi wprowadzonymi parametrami. → Cykle są formą podprogramu. Program obróbki, który może zostać uruchomiony asynchronicznie (niezależnie) do aktualnego stanu programu przez sygnał przerwania (np. sygnał „szybkie wejście NC). Posuw po torze działa na → osie torowe. Stanowi on sumę geometryczną posuwów zaangażowanych → osi geometrycznych. W celu testowania programów obróbki części albo po anulowaniu obróbki można poprzez funkcję poszukiwania bloku wybrać dowolne miejsce w tym programie, w którym obróbka ma zostać uruchomiona albo kontynuowana. Część od której rozpoczyna się obróbka. Programy i pozostałe pliki są wewnętrznie chronione przez 7stopniową procedurę dostępu. • trzy stopnie haseł dla producenta systemu, producenta maszyny i użytkownika jak też • maksymalnie cztery położenia przełącznika z zamkiem, które są odczytywane przez PLC (zależnie od ukształtowania przełącznika pod względem sprzętowym). Przy pomocy tej funkcji można na nowo zdefiniować punkt zerowy sterowania w układzie współrzędnych maszyny. Przy preset nie odbywa się żaden ruch w osiach. Dla chwilowych pozycji w osiach jest tylko zapisywana nowa wartość położenia.

Podprogram asynchroniczny Posuw po torze

Poszukiwanie bloku

Półfabrykat Prawa dostępu

Preset

A - 480

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Pojęcia

A

Prędkość torowa

Maksymalna dająca się zaprogramować prędkość torowa jest zależna od dokładności wprowadzania. Na przykład przy rozdzielczości 0,1 mm maksymalna programowana prędkość torowa wynosi 1000 mm/min. Oznaczony numerem albo → identyfikatorem program obróbki, w którym mogą być wywoływane dalsze programy główne, podprogramy albo → cykle. Ciąg instrukcji dla sterowania NC, który w sumie powoduje wykonanie określonego → obrabianego przedmiotu. Również przedsięwzięcie określonej obróbki danego → półfabrykatu. Przy pomocy programowanych → okien mogą dynamicznie w trakcie wykonywania programu być definiowane nowe punkty środkowe układu współrzędnych. Rozróżnia się ustalenie bezwzględne na podstawie nowego okna i ustalenie addytywne w odniesieniu do istniejącego punktu wyjściowego. Ograniczenie przestrzeni ruchu narzędzia do przestrzeni zdefiniowanej przez zaprogramowane ograniczenia. Programowe wyłączniki krańcowe ograniczają zakres ruchów w osi i zapobiegają najechani saniami na sprzętowy wyłącznik krańcowy. Dla każdej osi można zadać 2 pary wartości, które mogą być uaktywniane oddzielnie poprzez → PLC. PCIN jest programem pomocniczym do wysyłania i przyjmowania danych użytkownika CNC poprzez interfejs szeregowy, jak np. programy obróbki części, korekcje narzędzia, itd. Program PCIN pracuje pod MS-DOS na standardowym PC przemysłowym.

Program główny

Program obróbki

Programowane okna

Programowane ograniczenie pola roboczego Programowy wyłącznik krańcowy

Program transmisji danych PCIN

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

481

A

Aneks

Pojęcia

04.00

A

Program użytkownika

Programy użytkownika dla systemów automatyzujących S7-300 są sporządzane w języku programowania STEP 7. Program użytkownika ma budowę modułową i składa się z poszczególnych modułów. Podstawowymi typami modułów są: Moduły kodowe: moduły te zawierają polecenia STEP 7. Moduły danych: moduły te zawierają stałe i zmienne dla programu STEP 7. Aby w przypadku ruchów posuwowych o bardzo małych wielkościach przypadających na jeden blok móc uzyskać akceptowalną prędkość ruchu, można nastawić wyprzedzające przetwarzanie, obejmujące wiele bloków (→ Look Ahead). 1. S7-300: Przełącznik z zamkiem jest przełącznikiem rodzajów pracy → CPU. Przełączanie przełącznika następuje wyjmowanym kluczem. 2. 840D/FM-NC: Przełącznik na → pulpicie sterowania maszyny ma 4 położenia, które system operacyjny sterowania wyposażył w funkcje. Ponadto do przełącznika należą cztery klucze o różnych kolorach, które mogą być wyjmowane w podanych położeniach. Przestrzeń trójwymiarowa w ramach → przestrzeni roboczej, do której nie może wchodzić wierzchołek narzędzia.

Prowadzenie prędkości

Przełącznik z zamkiem

Przestrzeń ochronna

Przestrzeń robocza Przestrzeń trójwymiarowa, w której w oparciu o konstrukcję obrabiarki może poruszać się wierzchołek narzędzia. Patrz też → przestrzeń ochronna

A - 482

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Pojęcia

A

Przesunięcie punktu zerowego

Zadanie nowego punktu odniesienia dla układu współrzędnych przez odniesienie do aktualnego punktu zerowego i → okna. 1. nastawne SINUMERIK FM-NC: Można wybrać cztery niezależne przesunięcia punktu zerowego na oś CNC. SINUMERIK 840D: Do dyspozycji jest projektowalna ilość nastawnych przesunięć punktu zerowego na każdą oś CNC. Przesunięcia wybieralne poprzez funkcje G działają alternatywnie. 2. zewnętrzne Dodatkowo do wszystkich przesunięć, które ustalają położenie punktu zerowego obrabianego przedmiotu, możliwe jest zewnętrzna przesunięcie przesunięcia punktu zerowego - pokrętłem (przesunięcie DRF) albo - przez PLC. 3. programowane Przy pomocy instrukcji TRANS można dla wszystkich osi ruchu i pozycjonowania programować przesunięcia punktu zerowego. Najszybsza prędkość ruchu w osi. Jest ona np. stosowana, gdy narzędzie jest z położenia spoczynkowego przysuwane do → konturu obrabianego przedmiotu albo cofane od tego konturu. Przycisk przedstawiany przez pole z napisem na ekranie, którego znaczenie jest dynamicznie dopasowywane do aktualnej sytuacji obsługowej. Swobodnie obkładane przyciski funkcyjne (programowane) są przyporządkowywane funkcjom ustalonym w oprogramowaniu. W celu uzyskania optymalnego przyśpieszania ruchów w maszynie przy równoczesnym oszczędzaniu mechaniki można w programie dokonywać przełączania między skokowym przyśpieszaniem a przyśpieszaniem łagodnym (bez szarpnięcia). Pulpit obsługowy obrabiarki z elementami obsługi jak przyciski, pokrętła itd. oraz elementami sygnalizacyjnymi jak diody. Służy on do bezpośredniego wpływania na maszynę poprzez PLC. Punkt obrabiarki, do którego odnosi się system pomiarowy → osi maszyny.

Przesuw szybki

Przycisk programowany

Przyśpieszenie z ograniczeniem szarpnięć

Pulpit sterowania maszyny

Punkt odniesienia

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

483

A

Aneks

Pojęcia

04.00

A

Punkt stały maszyny Punkt zerowy maszyny Punkt zerowy obrabianego przedmiotu R REPOS

Punkt jednoznacznie zdefiniowany przez obrabiarkę, np. punkt odniesienia. Stały punkt obrabiarki, do którego dają się sprowadzić wszystkie (wyprowadzone) systemy pomiarowe. Punkt zerowy obrabianego przedmiotu tworzy punkt wyjściowy dla → układu współrzędnych obrabianego przedmiotu. Jest zdefiniowany przez odstępy od punktu zerowego maszyny.

1. Dokonanie przez osobę obsługującą ponownego dosunięcia do konturu. Przy pomocy funkcji Repos można posługując się przyciskami kierunkowymi dokonać dosunięcia do punktu przerwania. 2. Programowe dosunięcie do konturu. Polecenia programowe udostępniają wiele strategii dosuwu: dosunięcie do punktu przerwania, dosunięcie do punktu początku bloku, dosunięcie do punktu toru między początkiem bloku i punktem przerwania. Koncepcja przebiegu pracy sterowania SINUMERIK. Są zdefiniowane rodzaje pracy → Jog, →MDA, → automatyka.

Rodzaj pracy S Skalowanie Słowa kluczowe Słowo danych

Część składowa → okna, która powoduje specyficzne dla osi zmiany skali. Słowa o ustalonym sposobie pisania, które w języku programowania mają dla → programów obróbki zdefiniowane znaczenie. Jednostka danych o wielkości dwóch bajtów w ramach → modułu danych.

A - 484

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Pojęcia

A

Sterowanie torowe

Celem sterowania torowego jest uniknięcie większego hamowania → osi torowych na granicach bloków programu obróbki i przejście z możliwie tą samą prędkością torową do następnego bloku.

Struktura kanałowa Struktura kanałowa pozwala na wykonywanie → programów poszczególnych kanałów równocześnie i asynchronicznie. Patrz też → kanał obróbczy. Synchronizacja Instrukcje w → programach obróbki służące do koordynacji przebiegów w różnych → kanałach w różnych miejscach obróbki.

Szybkie odsunięcie W przypadku dotarcia sygnału przerwania można poprzez od konturu program CNC uruchomić ruch, który umożliwia szybkie odsunięcie narzędzia od właśnie obrabianego przedmiotu. Dodatkowo można parametryzować kąt odsunięcia i wielkość drogi. Po szybkim odsunięciu może być dodatkowo wykonany program obsługi przerwania (SINUMERIK FM-NC, 840D). Szybkie wejścia / wyjścia cyfrowe Poprzez wejścia cyfrowe mogą np. być uruchamiane szybkie programy obsługi przerwań (Interruptroutine) CNC. Poprzez cyfrowe wyjścia CNC mogą być wyzwalane szybkie, sterowane programowo funkcje łączeniowe (SINUMERIK 840D).

T Tablica kompensacyjna Teach In Tablica punktów wznowienia. Daje ona dla wybranych pozycji na osi bazowej wartości kompensacji w osi kompensacji. Przy pomocy Teach In (przejęcie) programy mogą być sporządzane albo korygowane. Poszczególne bloki programu mogą być wprowadzane z klawiatury i natychmiast wykonywane. Również można zapisać w pamięci pozycje, ustawienie w których nastąpiło przy pomocy przycisków kierunkowych albo kółka ręcznego. Dodatkowe dane jak funkcje G, posuwy albo funkcje M mogą zostać wprowadzone w tym samym bloku. Programowanie w kartezjańskim układzie współrzędnych, wykonywanie w nie kartezjańskim układzie współrzędnych (np. z osiami maszyny jako osiami obrotu).

Transformacja

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

485

A

Aneks

Pojęcia

04.00

A

1

Typ pliku U Układ współrzędnych Układ współrzędnych maszyny Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu W Wartość kompensacji Sterowanie programem Wrzeciono

Możliwe typy plików, np. programy obróbki, przesunięcia punktu zerowego, parametry R itd.

Patrz → układ współrzędnych maszyny, → układ współrzędnych obrabianego przedmiotu Układ współrzędnych maszyny odnosi się do współrzędnych osi maszyny, tzn. w układzie współrzędnych maszyny są wyświetlane wszystkie osie maszyny i osie dodatkowe. Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu ma swój środek w → punkcie zerowym obrabianego przedmiotu. Przy programowaniu w tym układzie współrzędnych wymiary i kierunki odnoszą się do tego układu. Różnica między zmierzoną przez przetwornik pomiarowy pozycją w osi a pożądaną, zaprogramowaną pozycją. W rodzaju pracy automatyka i MDA można przy pomocy tej funkcji zmienić przebieg programu, np. wybrać blok maskujący. Rozróżnia się: 1. Wrzeciona: napędy wrzecion z regulowaną prędkością obrotową albo położeniem analogowo ± 10 V (SINUMERIK FM-NC) cyfrowo (SINUMERIK 840D) 2. Wrzeciona pomocnicze: napędy wrzecion z regulowaną prędkością obrotową, pakiet funkcji „wrzeciono pomocnicze” np. dla narzędzi napędzanych.

Wspieranie cyklami W zakresie czynności obsługowych "Program" są pod menu "Wspieranie cyklami" wyszczególnione cykle będące do dyspozycji. Po wybraniu pożądanego cyklu obróbczego, niezbędne parametry są wyświetlane tekstem jawnym w celu przyporządkowania wartości. Patrz też → cykle standardowe.

A - 486

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Pojęcia

A

Współrzędne biegunowe Wymiar bezwzględny

Układ współrzędnych, który ustala położenie punktu na płaszczyźnie przez odstęp od punktu zerowego i kąt, który tworzy wektor promieniowy z ustaloną osią. Podanie punktu docelowego ruchu w osi przy pomocy wymiaru, który odnosi się do punktu środkowego aktualnie obowiązującego układu współrzędnych. Patrz też → wymiar łańcuchowy.

Wymiar łańcuchowy Również wymiar przyrostowy: podanie punktu docelowego ruchu w osi przez będący do przebycia odcinek drogi i kierunek w odniesieniu do już osiągniętego punktu. Patrz też → wymiar bezwzględny. Z Zakres czynności obsługowych Zakres przesuwu Podstawowe funkcje sterowania są podzielone na zakresy czynności obsługowych. Maksymalnie dopuszczalny zakres przesuwu w przypadku osi liniowych wynosi ± 9 dekad. Wartość bezwzględna jest zależna od wybranej dokładności wprowadzania i regulacji położenia (w układzie calowym lub metrycznym). Przy zaprogramowanej instrukcji zatrzymania dokładnego dosunięcie do położenia podanego w bloku następuje dokładnie i ew. bardzo powoli. W celu redukcji czasu zbliżania są dla przesuwu szybkiego i posuwu zdefiniowane → granice zatrzymania dokładnego. Ramka (grube obramowanie), które zaznacza okna, które mogą być edytowane. Część → programu obróbki części, ograniczona przez Line Feed. Rozróżnia się → bloki główne i → bloki pomocnicze.

Zatrzymanie dokładne

Zaznaczenie okna Blok

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

487

A

Aneks

Pojęcia

04.00

A

Blok główny Blok uboczny

Blok rozpoczynający się od „:”, który zawiera wszystkie aby móc uruchomić przebieg pracy w → programie obróbki. Blok rozpoczynający się od „N” z informacjami dot. kroku roboczego, np. danymi dot. pozycji.

Zewnętrzne Zadane przez → PLC przesunięcie punktu zerowego. przesunięcie punktu zerowego Zmiana posuwu (Override) Zaprogramowana prędkość jest korygowana zgodnie z aktualnym nastawieniem prędkości z pulpitu sterowania maszyny albo z PLC (0 - 200%). Prędkość posuwu może dodatkowo w programie obróbki być korygowana przez zaprogramowany współczynnik procentowy (1 - 200%).

Zmienna systemowa Zmienna w programie obróbki istniejąca niezależnie od programisty. Jest ona definiowana przez typ danych i nazwę zmiennej, która rozpoczyna się od znaku $. Patrz też → zmienna definiowana przez użytkownika. Zmienne definiowane przez użytkownika Użytkownik może (dla dowolnego używania) w programie obróbki albo module danych (globalne dane użytkownika) uzgadniać zmienne. Definicja zawiera podanie typu danej i nazwy zmiennej. Patrz też → zmienna systemowa.

Zorientowane odsu- RETTOOL: Przy przerwach w obróbce (np. pęknięcie nięcie narzędzia narzędzia) można programowanym poleceniem wycofać narzędzie na określoną odległość po zdefiniowanej drodze. Zorientowane zatrzymanie wrzeciona Zatrzymanie wrzeciona materiałowego w zadanym położeniu kątowym, np. aby w określonym miejscu przeprowadzić dodatkową obróbkę.

A - 488

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Literatura

A

C Literatura
Dokumentacja ogólna /BU/ SINUMERIK 840D, 810D i FM-NC Dokumentacja zamówieniowa Katalog NC 60.1 Numer zamówieniowy: E86060-K4460-A101-A8 Numer zamówieniowy: E86060-K4460-A101-A8-7600 (język angielski) SIMATIC Sterowanie programowane w pamięci SIMATIC S7 Katalog ST 70 Numer zamówieniowy: E86060-K4670-A111-A3 SINUMERIK, SIROTEC, SIMODRIVE Osprzęt i wyposażenie dla maszyn specjalnych Katalog NC Z Numer zamówieniowy: E86060-K4490-A001-A7 Numer zamówieniowy: E86060-K4490-A001-A7-7600 (język angielski) Dokumentacja elektroniczna /CD6/ System SINUMERIK (wydanie 10.00) DOC ON CD (z całą dokumentacją SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC i SIMODRIVE 611D) Numer zamówieniowy: 6FC5 298-6CA00-0AG1

/ST7/

/Z/

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

489

A

Aneks

Literatura

04.00

A

Dokumentacja użytkownika
/AUE/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Graficzny system programowania AutoTurn (wydanie 07.99) Część 2: ustawianie Numer zamówieniowy: 6FC5 298-4AA50-0AP2 SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Krótka instrukcja obsługi AutoTurn (wydanie 07.99) Numer zamówieniowy: 6FC5 298-4AA30-0AP2 SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Graficzny system programowania AutoTurn (wydanie 07.99) Instrukcja obsługi Część 1: Programowanie Numer zamówieniowy: 6FC5 298-4AA40-0AP2 SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Instrukcja obsługi (wydanie 10.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 298-6AA00-0AP0 • Instrukcja obsługi • Instrukcja obsługi z HMI Advanced /BAE/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi jednostki obsługowej (wydanie 04.96) Numer zamówieniowy: 6FC5 298-3AA60-0AP1 SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja obsługi (wydanie 06.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 298-0AD60-0AP0 SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Krótka instrukcja obsługi (wydanie 10.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 298-6AA10-0AP0 SINUMERIK 810D Instrukcja obsługi ManualTurn (wydanie 02.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 298-5AD00-0AP0 SINUMERIK 840D/810D Krótka instrukcja ManualTurn (wydanie 11.98) Numer zamówieniowy: 6FC5 298-2AD40-0AP0 (wydanie 11.98)

/AUK/

/AUP/

/BA/

/BAH/

/BAK/

/BAM/

/KAM/

A - 490

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Literatura

A

/BAS/

SINUMERIK 840D/810D Instrukcja obsługi ShopMill (wydanie 08.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 298-5AD10-0AP1 SINUMERIK 840D/810D Krótka instrukcja ShopMill (wydanie 01.98) Numer zamówieniowy: 6FC5 298-2AD30-0AP0 SINUMERIK 840D/840di/810D Instrukcja obsługi, ręczny przyrząd do programowania (wydanie 04.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 298-5AA70-0AP2 SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Instrukcja dla użytkownika, cykle pomiarowe (wydanie 06.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 298-5AA70-0AP2 SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Instrukcja diagnozowania (wydanie 10.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 298-4AA20-0AP0 SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Instrukcja programowania, podstawy (wydanie 10.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 298-6AB00-0AP0 SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Instrukcja programowania, przygotowanie pracy (wydanie 10.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 298-6AB10-0AP0 SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Krótka instrukcja programowania (wydanie 10.00) umer zamówieniowy: 6FC5 298-6AB30-0AP0) SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Instrukcja programowania, cykle (wydanie 10.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 298-6AB40-0AP0 PCIN 4.4 Oprogramowanie do przesyłania danych do/od modułu MMC Numer zamówieniowy: 6FX2 060-4AA00-4XB0 /niem., ang., fr.) Miejsce zamawiania: WK Fürth SINUMERIK 840Di Przegląd systemu Numer zamówieniowy: 6FC5298-5AE40-0AP0

/KAS/

/BAP/

/BNM/

/DA/

/PG/

/PGA/

/PGK/

/PGZ/

/PI/

SYI

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

491

A

Aneks

Literatura

04.00

A

Dokumentacja producenta / serwisowa a) Listy /LIS/ SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC SIMODRIVE 611D Listy (wydanie 10.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-6AB70-0AP0 SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Podręcznik komponentów obsługowych (HW) (wydanie 10.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-6AA50-0AP0 SIMODRIVE Sensor Przetwornik wartości bezwzględnej z Profibus-DP Podręcznik użytkownika (HW) (wydanie 02.99) Numer zamówieniowy: 6SN1 197-0AB10-0YP1 SINUMERIK, SITOTEC, SIMODRIVE Wytyczna konstrukcyjna dot. tolerancji elektromagnetycznej (wydanie 06.99) Instrukcja projektowania (HW) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-0AD30-0AP1 SINUMERIK 810D Podręcznik projektowania (HW) (wydanie 10.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-4AD10-0AP0 SINUMERIK 840D Podręcznik projektowania NCU 561.2-573.2 (HW) (wydanie 10.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-6AC10-0AP0 SINUMERIK FM-/NC Podręcznik projektowania NCU 570 (HW) (wydanie 04.96) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-3AC00-0AP0 SIMODRIVE Sensor System pomiarowy dla napędów wrzecion głównych Instrukcja projektoewania/montażu, SIMAG-H (HW) (wydanie 05.99) Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AB30-0AP0

b) Sprzęt /BH/

/BHA/

/EMV/

/PHC/

/PHD/

/PHF/

/PMH/

A - 492

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Literatura

A

c) Oprogramowanie /FB/ SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Opis funkcjonowania maszyny podstawowej (część 1) (wydanie 10.00) (Niżej wymieniono zawarte rozdziały) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-6AC20-0AP0 A2 A3 B1 B2 D1 D2 F1 G2 H2 K1 K2 K4 N2 P1 P3 R1 S1 V1 W1 /FB/ Różne sygnały interfejsowe Nadzory osi, zakresy ochrony Sterowanie kształtowe, zatrzymanie dokładne i Look Ahead Przyśpieszenie Diagnostyczne środki pomocnicze Programowanie dialogowe Dosunięcie do oporu stałego Prędkości, systemy wartości zadanej / rzeczywistej, regulacja Wyprowadzenie funkcji pomocniczej do sterowania adapta cyjnego (PLC) Grupa rodzajów pracy, kanał, praca programowa Układy współrzędnych, typy osi, konfiguracje osi, zbliżony do obrabianego przedmiotu system wartości rzeczywistych, zewnętrzne przesunięcie punktu zerowego Komunikacja WYŁĄCZENIE AWARYJNE Osie poprzeczne Program podstawowy sterowania adaptacyjnego Dosunięcie do punktu odniesienia Wrzeciona Posuwy Korekcja narzędzia

SINUMERIK 840D/840Di/810D(CCU2)/FM-NC Opis funkcjonowania, funkcje rozszerzające (wydanie 10.00) (część 2) łącznie z FM-NC: toczenie, silnik krokowy (Niżej wymieniono zawarte rozdziały) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-4AC30-0AP1 A4 Cyfrowe i analogowe peryferia rdzenia sterowania numerycznego (NCK) B3 Wiele tablic obsługowych i jednostek sterowania numerycznego B4 Obsługa poprzez przyrząd do programowania / PC F3 Diagnoza zdalna H1 Sterowanie ręczne i sterowanie pokrętłem K3 Kompensacje K5 Grupy rodzajów pracy, kanały, wymiana L1 Magistrala lokalna FM-NC M1 Transformacja kinematyczna M5 Pomiar

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

493

A

Aneks

Literatura

04.00

A

N3 N4 P2 P5 R2 S3 S5 S6 S7 T1 W3 W4 /FB/

Krzywka softwareowa, sygnały wyłączające Dziurkowanie i wycinanie Osie pozycjonowania Ruch oscylacyjny Osie obrotowe Wrzeciono synchroniczne Akcje synchroniczne (do 3 wersji oprogramowania) Sterowanie silnikiem krokowym Konfiguracja pamięci Osie podziału Wymiana narzędzia Szlifowanie

SINUMERIK 840D/840Di/810D(CCU2)/FM-NC Opis funkcjonowania, funkcje specjalne (część 3) (wydanie 10.00) (Niżej wymieniono zawarte rozdziały) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-6AC80-0AP0 F2 Transformacja 3 do 5-osiowa G1 Osie bramy obrabiarki G3 Czasy taktowania K6 Nadzór tunelu konturowego M3 Prowadzenie i sprzężenie wartości prowadzącej S8 Stała prędkość obrotowa obrabianego przedmiotu przy szlifowaniu bezkłowym T3 Sterowanie styczne V2 Przetwarzanie wstępne W5 Trójwymiarowa korekcja promienia narzędzia TE1 Regulacja odstępu TE2 Oś analogowa TE3 Master-Slave dla napędów TE4 Transformacje TE5 Przełączenie wartości zadanej TE6 Sprzężenie układu współrzędnych maszyny SIMODRIVE 611D/SINUMERIK 840D/810D Opis działania funkcji napędu (wydanie 10.00) (Niżej wymieniono zawarte rozdziały) Numer zamówieniowy: 6SN1 197-0AA80-0AP6 DB1 DD1 DD2 DE1 Komunikaty robocze / reakcje alarmowe Funkcje diagnostyczne Obwód regulacji prędkości obrotowej Rozszerzone funkcje napędowe

/FBA/

A - 494

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Literatura

A

DF Zwolnienia DG1 Parametryzowanie przetworników DM1 Parametry silnika / jednostki siłowej i obliczanie danych regulatora DM2 Master - Slave DS1 Obwód regulacji prądu DÜ1 Nadzory / ograniczenia /FBAN/ SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 DIGITAL Opis funkcjonowania MODUŁ ANA (wydanie 02.00) Numer zamówieniowy: 6SN1 197-0AB80-0AP0 SINUMERIK 840D Opis funkcjonowania dygitalizacji (wydanie 07.99) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-4AC50-0AP0 Dl1 Dl2 Dl3 Di4 /FBDN/ Uruchomienie Skanowanie przetwornikiem (scancad scan) Skanowanie laserem (scancad laser) Sporządzenie programu frezowania (scancad mill)

/FBD/

Integracja CAM DNC NT-2000 Opis funkcjonowania System zarządzania danymi i rozdziału danych NC (wydanie 05.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-6AE50-0AP0 SINUMERIK 840D/840Di/810D Opis funkcjonowania (wydanie 10.00) Dialekty ISO dla SINUMERIK Numer zamówieniowy: 6FC5 297-6AE10-0AP0 SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 digital Opis funkcjonowania Moduł HLA (wydanie 08.99) Numer zamówieniowy: 6SN1 197-0AB60-0AP1 SINUMERIK 840D/810D Opis funkcjonowania ManualTurn (wydanie 02.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-5AD50-0AP0 SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Opis funkcjonowania (wydanie 03.96) Projektowanie otoczki graficznej OP 030 (Poniżej wymieniono zawarte rozdziały)

/FBFA/

/FBHLA/

/FBMA/

/FBO/

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

495

A

Aneks

Literatura

04.00

A

/FBP/

Numer zamówieniowy: 6FC5 297-3AC40-0AP0 BA Instrukcja obsługi EU Otoczenie rozwojowe (pakiet projektowy) PS Tylko online: składnia projektowania (pakiet projektowy) PSE Wprowadzenie do projektowania otoczki graficznej IK Pakiet instalacyjny: aktualizacja oprogramowania i konfiguracja SINUMERIK 840D Opis funkcjonowania (wydanie 03.96) Opis funkcjonowania Programowanie C-PLC Numer zamówieniowy: 6FC5 297-3AB60-0AP0 SINUMERIK 840D/810D Opis funkcjonowania Sprzężenie komputera SINCOM (wydanie 02.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-5AD60-0AP0 NFL NPL Interfejs do komputera kierującego produkcją Interfejs do PLC/NCK

/FBR/

/FBSI/

SINUMERIK 840D / SIMODRIVE Opis funkcjonowania SINUMERIK Safety Integrated (wydanie 05.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-5AB80-0AP1 SINUMERIK 840D/810D Opis funkcjonowania ShopMill (wydanie 08.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-5AD80-0AP1 SIMATIC FM STEPDRIVE/SIMOSTEP Opis funkcjonowania (wydanie 11.98) Numer zamówieniowy: 6SN1 197-0AA70-0YP3 SINUMERIK 840D/840Di//810D(CCU2) Opis funkcjonowania Akcje synchroniczne (wydanie 10.00) do drewna, szkła, ceramiki, pras Numer zamówieniowy: 6FC5 297-6AD40-0AP0 SINUMERIK 840D/810D Opis funkcjonowania Określanie zapotrzebowania na narzędzia z pomocą online (wydanie 04.99) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-5AE00-0AP0

/FBSP/

/FBST/

/FBSY/

/FBTD/

A - 496

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Literatura

A

/FBU/

SIMODRIVE 611 universal Opis funkcjonowania (wydanie 05.00) Komponenty regulacyjne do regulacji prędkości obrotowej i pozycjonowania Numer zamówieniowy: 6SN1 197-0AB20-0AP3 SINUMERIK 840D/840Di//810D Opis funkcjonowania Zarządzanie narzędziami (wydanie 07.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-5AC60-0AP2 SINUMERIK 840Di Podręcznik (wydanie 06.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-5EA60-0AP0 SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Pakiet instalacyjny MMC 100 / Jednostka obsługowa (wydanie 06.96) Opis funkcjonowania: aktualizacja oprogramowania i konfiguracja Numer zamówieniowy: 6FC5 297-3EA10-0AP1 SIMODRIVE 611 universal Krótki opis (wydanie 05.00) Komponenty regulacyjne do regulacji prędkości obrotowej Numer zamówieniowy: 6SN1 197-0AB40-0AP3 SIMODRIVE Instrukcja projektowania Silniki liniowe (wydanie 05.00) (na zapytanie) ALL Ogólnie na temat silnika liniowego 1FN1 Silnik liniowy trójfazowy 1FN1 1FN3 Silnik liniowy trójfazowy 1FN3 Technika przyłączeniowa CON Numer zamówieniowy: 6SN1 197-0AB70-0AP1 SIMODRIVE Instrukcja projektowania Silniki Silniki trójfazowe do napędu posuwów i wrzecion głównych (wydanie 09.00) Numer zamówieniowy: 6SN1 197-0AA20-0AP4 SIMODRIVE Instrukcja projektowania Silniki synchroniczne do wbudowania 1FE1 Silniki trójfazowe do napędu wrzecion głównych (wydanie 03.00) Numer zamówieniowy: (na zapytanie)

/FBW/

/HBI/

/IK/

/KBU/

/PJLM/

/PJM/

/PJMS/

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

497

A

Aneks

Literatura

04.00

A

/PJU/

SIMODRIVE 611-A/611-D Instrukcja projektowania Przemiennik (wydanie 08.98) Tranzystorowy przemiennik impulsowy do trójfazowych napędów posuwów i trójfazowych napędów wrzecion głównych Numer zamówieniowy: 6SN1 197-0AA00-0AP4 SIMODRIVE POSMO A Podręcznik użytkownika Decentralny silnik pozycjonujący na PROFIBUS DP, Numer zamówieniowy: 6SN2 197-0AA00-0AP1 SIMODRIVE POSMO A Instrukcja montażu (załączona do każdego POSMO A) Numer zamówieniowy: 462 008 0815 00 SIMODRIVE POSMO SI/CD/CA (wydanie 01.01) Podręcznik użytkownika Decentralna technika serwonapędów Numer zamówieniowy: 6SN2 197-0AA20-0AP0 SIMATIC S7-300 Podręcznik: budowa, dane CPU (HW) (wydanie 10.98) Podręcznik referencyjny: dane zespołów konstrukcyjnych Numer zamówieniowy: 6ES7 398-8AA03-8AA0 SIMATIC S7-300 Podręcznik STEP 7, Wiedza podstawowa, V.3.1 (wydanie 03.97) Numer zamówieniowy: 6ES7 810-4CA02-8AA0 SIMATIC S7-300 Podręcznik (wydanie 03.97) STEP 7, Podręczniki referencyjne, V. 3.1 Numer zamówieniowy: 6ES7 810-4CA02-8AR0 SIMATIC S7-300 Zespół konstrukcyjny pozycjonowania FM 353 dla napędu krokowego (wydanie 04.97) Zamawianie razem z pakietem projektowym SIMATIC S7-300 Zespół konstrukcyjny pozycjonowania FM 354 dla serwonapędu (wydanie 04.97) Zamawianie razem z pakietem projektowym

/POS1/

/POS2/

/POS3/

/S7H/

/S7HT/

/S7HR/

/S7S/

/S7L/

A - 498

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Literatura

A

/S7M/

Wielokrotny zespół konstrukcyjny FM 357 dla serwonapędu wzgl. napędu krokowego (wydanie 10.99) Zamawianie razem z pakietem projektowym SIMODRIV 611 Podręcznik (wydanie 01.98) Sterowanie pozycjonujące jednoosiowe dla MCU 172A Numer zamówieniowy: 6SN1 197-4MA00-0AP0 SIMODRIVE 611-A/611-D, SimoPro 3.1 Program do projektowania napędów obrabiarek Numer zamówieniowy: 6FC6 111-6PC00-0AAMiejsce zamówienia: WK Fürth SIMODRIVE 611A Instrukcja uruchomienia (wydanie 09.00) Numer zamówieniowy: 6SN 1197-0AA60-0AP5 SINUMERIK 810D Instrukcja uruchomienia (wydanie 10.00) (łącznie z opisem oprogramowania uruchomieniowego SIMODRIVE 611D) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-4AD20-0AP0 SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611D Instrukcja uruchamiania (wydanie 10.00) (łącznie z opisem oprogramowania uruchomieniowego SIMODRIVE 611D) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-4AB10-0AP0 SINUMERIK FM-NC Instrukcja uruchamiania (wydanie 04.96) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-3AB20-0AP0 SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja uruchamiania HMI/MMC (wydanie 10.00) Numer zamówieniowy: 6FC5 297-6AE20-0AP0

/SHM/

/SP/

d) Uruchomienie /IAA/

/IAC/

/IAD/

/IAF/

/IAM/

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

499

A

Aneks

Literatura

04.00

A

IM3 IM4 HE1 BE1

Uruchomienie MMC 103 Uruchomienie HMI Advanced (PCU 50) Pomoc w edytorze Uzupęlnienie otoczki graficznej

A - 500

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

04.00

Aneks

Indeks

A

D Indeks
A
Akcje synchroniczne Status 4-111 Aktywne dane NC 7-357 Anulowanie wprowadzania 2-57 Automatyka 2-40, 4-142 Przegląd programów 4-144

Definicja i uaktywnienie danych użytkownika 6291, 7-403 Diagnoza 8-421 Obraz podstawowy 8-422 Pełna pomoc do poleceń programowych 2-79 Dowolne programowanie konturu 2-61 Draśnięcie 4-130 DRF 2-52 DRY 2-51 Drzewo plikowe 7-363 Dysk twardy 4-148, 7-358

E
Edycja programów obróbki 2-57 Element konturu Dołączenie 6-302 Wstawienie 6-302 Wybór 6-302 Elementy konturu Maski wprowadzania do parametryzowania 6-301

B
Bazowanie do punktu odniesienia 4-119 Bity danych 7-372 Bity stopu 7-372 Blok kursora / korekcji 2-29 Blok literowy/numeryczny 2-29

C
Cel poszukiwania 4-153 COPY 2-84 Cykle 6-285 Czyszczenie 10-455

F
Filtr maskujący 9-445 Format PC 7-370 Format taśmy dziurkowanej 7-366 Format taśmy dziurkowanej ISO, 7-389, 7-406 FST 2-52 Funkcje maszyny 2-40, 4-99 Funkcje plikowe 8-436 Funkcje pomocy 2-74 Funkcje specjalne 7-373

D
Dane charakteryzujące 6-343 Dane konfiguracji 8-429 Dane korekcyjne narzędzi Utworzenie 5-225 Dane korekcyjne narzędzi z numerami D 5-196 Dane narzędzia 5-171 Utworzenie 5-221 Wyświetlenie 5-222, 5-225 Wyświetlenie/zmiana 5-208 Zmiana 5-222, 5-225 Dane nastawcze 5-252 Pozostałe 5-257 Szukanie 5-257 Wyświetlenie 5-257 Zmiana 5-258 Dane robocze 10-454 Dane użytkownika 5-273 Dane wrzeciona 5-254 Dane zużycia narzędzia 5-243 Definicja danych użytkownika 5-273

G
Globalne wyświetlenie stanu maszyny 2-49 Grafika symulacji 6-311 Grupa rodzajów pracy 4-100 GUD 5-273

H
Hasło 2-45, 9-452 HMI A-460

I
Inc Przyrost 4-126 Informacja o pamięci 6-353 Interfejs V.24 4-146 Interfejsy 7-358

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

501

A
J

Aneks

Indeks
Kursor 2-35

04.00

A

L
Liczba sztuk 5-244 Lista magazynu 5-245 Lista narzędzi Wybór 5-239 Lista zadań 2-80 Lista załadowania 4-148 LOAD 2-83

Jog - dane 5-253 Jog - w sposób ciągły 5-253 JOG - prędkość wrzeciona 5-253 Jog - posuw 5-253 Jog 2-39, 4-122 Obraz podstawowy 4-1234

K
Kalkulator 2-71, 2-88 Kanał Aktywny 2-64 Przełączenie 2-64 Przerwany 2-64 Reset 2-64 Kanały 4-100 Karta NC Kasowanie danych na ... (od w. opr. 5) 7-418 Przywrócenie stanu aktualnego ... (od w. opr. 5) 7-393, 7-413 Uaktualnienie ... (od w. opr. 5) 7-415 Uruchamianie seryjne ... (od w. opr. 5) 7-412 Wczytanie danych z ... (od w. opr. 4.4) 7-399 Wyprowadzanie danych do ... (od w. opr. 5) 7-400 Kasowanie 6-351 Katalog narzędzi 5-221 Katalog obrabianych przedmiotów 6-336 Katalogi 7-359 Kąt dla stożkowych narzędzi frezarskich 5-241 Kąt startowy przy nacinaniu gwintu 5-256 Klawiatura MF-2 2-32 Klawiatura standardowa pełna 2-32 Kombinacje przycisków 2-37 Komponenty obsługi 2-28 Komunikaty alarmowe 8-424 Konserwacja 10-453 Kontur Prezentacja graficzna 6-300 Prezentacja symboliczna 6-298 Kontur 2 proste Programowanie zarysu konturu 2-61 Kontur 3 proste Programowanie zarysu konturu 2-61 Kopiowanie 6-348 Korekcja narzędzi 5-187 Struktura 5-171 Korekcja programu 4-151 Kółko ręczne 4-110 Skrócona pomoc do poleceń programowych 275

Ł
Ładowanie 6-346

M
M01 2-52 MAC Zmiana / szukanie danych użytkownika 5-274 Magazyn 5-245 Makromoduł 6-336 Manipulowanie plikami 6-337 Maski argumentów 8-434 Maskowanie osi 4-116 MDA 2-39, 4-134 Miejsce stałe 5-245 MKS 2-42, 4-105 MMC A-462 MMC 100.2 7-378 Obraz podstawowy 7-378 Protokół błędów 7-387 Protokół przesyłania 7-387 Uruchamianie seryjne 7-386 Ustawienie interfejsu 7-379 Wczytywanie danych 7-381 Wstawianie danych 7-383 Wyprowadzanie danych 7-384 MMC 103 7-394 Aktualizacja 7-414 Obraz podstawowy 7-394 Protokół 7-401 Uruchamianie seryjne 7-411 Ustawienie interfejsu 7-397 Wczytywanie danych 7-398 Wyprowadzanie danych 7-400 Moduł 6-335 Moduł danych 6-336 Moduł inicjalizacyjny 6-336 Moduł programu 6-335

N

A - 502

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

Aneks 04.00

Indeks
Symulacja 6-332 Osie dodatkowe 4-105 Osie geometryczne 4-105 Osie maszyny 4-105 Ostrze Skasowanie 5-194 Szukanie 5-194 Utworzenie 5-193 Wyświetlenie 5-194 Otoczka graficzna 2-48

A

Naddatek w długości 5-243 Naddatek w promieniu 5-243 Nadzór narzędzia 5-244 Narzędzia ręczne 5-242 Narzędzia trójwymiarowe 5-240 Narzędzie Nadwymiarowe 5-245 Nowe 5-240 Przeładowanie 5-219 Rozładowanie 5-248 Skasowanie 5-192, 5-246 Sortowanie 5-249 Szukanie 5-191 Utworzenie 5-188 Wyświetlenie 5-189 Zablokowanie 5-244 Załadowanie 5-247 Narzędzie duplo/siostrzane Zarządzanie narzędziami 5-242 Narzędzie siostrzane 5-242 Nastawienia natychmiastowego działania korekcji narzędzi 5-196 Nastawienie natychmiastowego działania okna bazowego 5-266 Nastawienie wartości rzeczywistej 4-114 Nazwa narzędzia 5-242 Nazwy plików 7-367 NC-Start 2-46 NC-Stop 2-46 Nowe narzędzie 5-188 Nowe ostrze 5-193 Nowy obrabiany przedmiot 6-340 Nowy program obróbki 6-340 Nr parametru do obliczenia promienia 5-185 Numer wrzeciona 5-185

P
Parametry 5-169 Parametry interfejsów 7-371 Parametry narzędzia 5-172 Parametry obliczeniowe 5-250 Parametry R 5-250 Kasowanie 5-251 Szukanie 5-251 Zmiana 5-250 Parametry specyficzne dla narzędzia 5-177 Parametryzowanie cykli 2-62 Parametryzowanie interfejsów 7-374 Parzystość 7-732 PLC 9-446 Plik Ładowanie 7-416 Kasowanie 6-351, 7-418 Kopiowanie 6-348, 7-417 Rozładowanie 7-416 Wstawienie 6-348, 7-417 Zmiana nazwy 6-350 Zmiana właściwości 7-419 Płaskie numery D 5-171 Podprogram 6-285 Połączenia komunikacyjne m:n 2-65 Pominięcie osi 4-125 Pomoc 2-72 Pomoc przy dowolnym programowaniu konturu 6-304 Pomoc w edytorze 2-74, 2-75, 2-79 Przegląd 2-74 Posuw w pracy próbnej 5-255 Posuwy w osiach 4-107 Poszukiwanie bloku 4-153 Poszukiwanie bloku bez obliczeń z zewnątrz 4153 Poszukiwanie bloku bez obliczeń, zewnętrzne, przyśpieszone 4-156 Poszukiwanie bloku w trybie testu programu, wielokanałowe 4-160 Potwierdzenie wprowadzania 2-57 Prawo dostępu 2-45

O
Obliczenie korekcji narzędzia 5-195 Obrabiane przedmioty Liczba 6-343 MMC 103 6-343 Obrabiany przedmiot 6-285 Wybór 6-340 Wykonanie 6-344 Załadowanie, rozładowanie 4-147 Zezwolenie 6-348 Obsługa symulacji MMC 103 6-315 Ochrona programu Selektywna 6-289 Ograniczenie pola roboczego 5-252 Opcje wyświetlania 9-445 Orientowany nośnik narzędzi

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

503

A

Aneks

Indeks

04.00

A

Preset 4-113 Prędkość ruchu posuwowego 4-125 Program 6-283 Edycja 6-289 Rozładowanie 6-346 Symulacja 6-309 Symulacja, MMC 103 6-314 Wykonywanie 6-344 Załadowanie 6-346 Zachowanie 6-347 Zapisanie 6-286 Zarządzanie 6-334 Zezwolenie 6-348 Program inicjalizacyjny Dane użytkownika 5-273 Program ISO (MMC 100.2) 7-389 Wczytanie 7-389 Wyprowadzenie 7-391 Program ISO (MMC 103) 7-406 Wczytanie 7-406 Wyprowadzenie 7-407 Program obróbki 6-285 Anulowanie 4-103 Kontynuowanie 4-103 Ładowanie, rozładowanie 4-147 Start 4-103 Wybór 6-340 Zatrzymanie 4-103 Programowanie zarysu konturu 2-61, 6-294 Programy Zewnętrzne 9-446 Programy zewnętrzne 9-446 Promień zaokrąglenia 5-241 Protokół 6-352 Protokół błędów komunikacji 8-429 PRT 2-52 Przebiegi czynności obsługowych, ogólnie 2-53 Przegląd programów 2-53 Przejdź do 2-60 Przeliczenie cale-milimetry 2-71 Przeliczenie parametrów narzędzia 5-180 Przełączanie cale/mm (od w. opr. 5) 4-117 Przełączanie MKS/WKS 4-105 Przełączenie języka 9-451 Przełączenie kanału 2-34 Przełącznik z zamkiem 2-44 Przepis powiązania 5-185 Przesunięcia punktu zerowego Aktywne nastawiane 5-264 Aktywne programowane 5-265 Aktywne zewnętrzne 5-265 Nastawiane 5-261 Nastawienie natychmiastowego działania 5266 Pozostałe 5-263

Przesunięcie DRF 4-167 Przesunięcie punktu zerowego 5-259 Suma aktywnych 5-266 Przewijanie do przodu 2-35 Przewijanie wstecz 2-34 Przycisk Alt 2-36 Przycisk Ctrl 2-36 Przycisk Delete 2-37 Przycisk edycji 2-36 Przycisk informacji 2-34, 2-75, 2-79 Przycisk Input 2-36 Przycisk kasowania (Backspace) 2-35 Przycisk końca wiersza 2-36 Przycisk pokwitowania alarmu 2-34 Przycisk programowany 2-33 Przycisk przełączania zakresów 2-29, 2-34 Przycisk Recall 2-33 Przycisk rozszerzający 2-33 Przycisk Shift 2-34 Przycisk Undo 2-36 Przycisk wyboru 2-35 Przycisk wyboru okna 2-35 Przycisk zakresów maszyny 2-33 Przyciski Inc 2-40 Przyciski pulpitu obsługi 2-33 Przyciski pulpitu sterowniczego maszyny 2-39 Przykład 3-93 Przyrost 2-40 Przyrost zmienny 5-253 Przyśpieszone zewnętrzne poszukiwanie bloku bez obliczania 4-156 Przywrócenie stanu oryginalnego 7-393, 7-413 Pulpit obsługi OP 031 2-29 Pulpit obsługi OP 032 2-30 Pulpit sterowniczy maszyny 2-38 Pulpity obsługi 2-29 Punkt zerowy maszyny 5-259 Punkt zerowy narzędzia 5-259

R
Ref 2-40 Repos 2-40, 4-127 Reset 2-47 ręczna zmiana prędkości posuwu 2-41 Ręczna zmiana prędkości przesuwu szybkiego 2-41 Ręczna zmiana prędkości wrzeciona 2-43 Rodzaje pracy 2-39, 4-98 ROV 2-51 Rozładowanie 5-218

S

A - 504

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A

Aneks 04.00

Indeks

A

Safety integrated 4-128 SBL1 2-51 SBL2 2-51 SELECT 2-83 Serwis napędu 8-427, 8-428 Serwis osi 8-426 Serwis wyświetlania 8-426 ShopMill Zarządzanie narzędziami 5-199, 5-237 SINUMERIK 840D/810D/FM-NC 1-22 Skasowanie programu 4-138 Skasowanie wartości argumentu 8-432 Składnia list zadań 2-82 SKP 2-51 Spacja 2-35 Stacja sieciowa 6-353 Stan narzędzia 2-55 Standard 6-344 Stany kanału 2-64 Status PLC 8-431 Sterowanie posuwu 2-41 Sterowanie programem 2-46, 4-164 Sterowanie wrzeciona 2-43 Stopnie ochrony 2-44 Struktura danych 4-97 Struktura katalogowa 7-357 Symulacja 2-62 Orientowany nośnik narzędzi 6-332 Symulacja toczenie-obróbka kompletna 6-314 Symulacja wiercenie/frezowanie 6-314 Szafka narzędziowa 5-224 Szybkość transmisji 7-372 Ścieżka poszukiwania przy wywołaniu programu 6-339

Uaktywnienie płaszczyzn wyświetlania 4-165 Uruchomienie 9-439 Obraz podstawowy 9-440 Ustawienia (MMC 100.2) 2-63 Ustawienia (tylko MMC 103) 2-63 Ustawienia symulacji MMC 103 6-325 Ustawienia systemowe 9-450 Ustawienie czasów pomocniczych MMC 103 6-329 Ustawienie czasu zegarowego 9-447 Ustawienie danych 9-447 Utworzenie katalogu 7-416 Utworzenie katalogu obrabianych przedmiotów 6-341 Utworzenie pliku 7-416

W
Wartość przyrostu 2-40 Wąski pulpit obsługi OP 032S 2-31 Wczytanie argumentu 8-435 Wczytanie danych 6-338 Wersja oprogramowania 8-430 Widoki zmiennych Opracowywanie 5-277 Sporządzanie 5-277 Zarządzanie 5-278 Wielokanałowe poszukiwanie bloku w trybie testu programu 4-160 WKS 2-42, 4-105 Włączenie 1-25 Wprowadzenie ścieżki 7-365 Wybór danych 7-364 Wybór katalogu 2-54 Wybór obrabianego przedmiotu 6-338 Wybór pliku 2-54 Wybór programu 2-53 Wybór rodzajów pracy 4-101 Wybranie 6-344 Wykonanie listy zadań 2-88 Wykonywanie pojedynczymi blokami 2-46 Wyłączenie 1-125 Wyłącznik awaryjny 2-39 Wyposażenie danych w wartości 6-337 Wyprowadzanie tekstów cykli 7-385 Wyprowadzenie danych 6-337 Wyprowadzenie tekstów alarmów PLC 7-385 Wyświetlacz 2-29 Wyświetlanie obciążenia 8-437 Wyświetlenie danych maszynowych 9-443 Wyświetlenie funkcji G 4-107 Wyświetlenie funkcji pomocy 4-108 Wyświetlenie płaszczyzny programu 4-104

T
Teach in 2-40, 4-134, 4-138 Tłumaczenie odwrotne 2-62 Tłumaczenie odwrotne cykli 2-62 Typ narzędzia Frez 5-172 Narzędzia szlifierskie 5-174 Narzędzia tokarskie 5-178 Piła rowkowa 5-179 Wiertło 5-173 Typy katalogów 6-336 Typy narzędzia 5-172 Typy plików 6-335, 7-361 Typy programu 6-285

U
Uaktywnienie danych 6-338

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

505

A

Aneks

Indeks
Żywotność 5-244

A

Wyświetlenie ręcznej zmiany przesuwu szybkiego w przypadku G0 4-142 Wyświetlenie statusu 6-311 Wyświetlenie statusu kanału 2-51 Wyświetlenie transformacji 4-107 Wyświetlenie wrzecion 4-109 Wyświetlenie zasobów systemu 8-437

Z
Zachowanie 6-347 Dane charakteryzujące 6-343 Zakres czynności obsługowych "maszyna" 4-95 Zakresy czynności obsługowych 1-23 Zakresy ochrony 5-258 Załadowanie 5-213 z listy magazynu 5-214, 5-217 Zapisanie pliku 2-61 Zapisanie programu (MMC 100.2) 4-136 Zapisanie programu (MMC 103) 4-137 Zarezerwowane nazwy modułów 6-336 Zarys konturu 1 prosta Programowanie zarysu konturu 2-61 Zarządzanie narzędziami 5-198, 5-237 Zarządzanie narzędziami ShopMill 5-199 MMC 100.2 5-237 Zarządzanie narzędziami, obraz podstawowy 5200 Zastąpienie Globalne 2-60 Zastąpienie 2-59 Zaznaczenie bloku 2-59 Zestaw korekcji narzędzia dla ostrza 5-241 Zewnętrzna stacja sieciowa 6-353 Zewnętrzne poszukiwanie bloku bez obliczeń 4153 Zezwolenie 6-348 Zmiana / szukanie danych użytkownika 5-274 Zmiana nazwy 6-350 Zmiana okna menu 2-54 Zmiana otoczki graficznej MMC Zmiana rodzaju pracy 4-101 Zmiana typu narzędzia 5-246 Zmiana układu współrzędnych dla wyświetlania wartości zadanych 4-118 Zmiana wartości argumentu 8-432 Zmiana zapisu w pamięci 4-162 Zmienione symbole kwitowania 8-425 Zmienna systemowa Wyświetlenia 5-276 Zmienne systemowe Protokołowanie 5-279 Znajdź 2-60 Znajdź / przejdź do 2-60

A - 506

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

Do SIEMENS AG A&D MC V5 Postfach 3180 D-91050 Erlangen
(tel. 0180 /525-8008 / 5009 [hotline] fax 09131/98-1145 email: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de)

Propozycje Korekty Do druku: SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Dokumentacja użytkownika Instrukcja obsługi Nr zam.:6FC5298-6AA00-0AP0 Wydanie: 10.00 Gdybyście przy czytaniu niniejszej dokumentacji natknęli się na błędy drukarskie, prosimy o poinformowanie nas o nich na niniejszym formularzu. Wdzięczni będziemy również za sugestie i propozycje poprawek.

Nadawca Nazwa Adres Waszej firmy / jednostki Ulica Kod.poczt. Telefon: Telefaks: Miejsc. / /

Propozycje i/albo korekty

© Siemens AG 2000 All rights reserved. SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrukcja obsługi - wydanie 10.00

A-

507

 
statystyka