Przeglądaj wersję html pliku:

programowanie parametryczne sinumerik


w 6C ¤# ÿ þ ¤ 8t ¤ þ e 8 € (”4&GA“ƒ©b¡Yƒ@£  ’†©9§&0‡@„‘@yhb†`) ¢ ÿ¨ ¦ ) e# % ¤ ¦ ¤ 6# ¢¨ 1 ÿ 3   ¤¨ ¦ ¤ þ ¢ A ¢ 3 ÿ  ¤¨ 3 1 e 3  ¤ ¦ þ € B A 6  e cA ¤ þ  ÿ % ¢ 3 ÿ 3 ) ¢ ) ÿ ¦ ¤ þ ¢# % ÿ# ¨ 8 ¤ c ÿ¨ ¦ 3 A D©52a§)RXbEE5E7¡©%@§@7q‰d¥—§trˆ§†`  E©X)¡Y%&0‡{†…¡f„†r§b¨   ÿ ¦ ¤ þ ¢ C 6 p ¤ ha)52b©a i % ¢ ¦ þ €   ¤ 3 " !  ¢ þ € 8t ¤ þ ÿ A 3 A !# ¢ 1 ! 1 ¤t 8 ! 3   U w ¤¨ ¦ ¤ þ ¢   ÿ# % 6 1 ¤t 8 6 ÿ 3   ¢#¨ 9! ƒ@'£§h¥q9‚%©b§¥q'5h§yh9xh5&5`(©Ev©¡Y%0¡{£u5&9q†7Rsr¦ ¢ q©Y©5D¨ p ¤ ¦ ¦ 3 A i   e cA ¤C 6 ! % 3 ÿ 3  ) ¢ ) W U S QI 6¨   ¢# ¤   ¢ ¤C B A ¤ 8 ¦ 6  ¤ þ ¤ hgfdb©a`Y§%79E©XTVTRP9H0&GFE@§D§5@9752oþ )542B00(')§¥&£% ÿ $ ÿ ¦ ¤ 3 1 þ ¤  )% ¨ ÿ ¦ ¤ þ ¢# # " !  ¢  ÿ¨ ¦ ¤ þ ¢   ÿ £†©§¥£¡7þ Ü %ýô"{ú†RêBB13üėT1Bwú±±•HBÙ B1HE1¶9w'EH9YBRH¶")Eø9B{÷%ß Ü HT$mY9wÝ × í ó Ö Ýä ÙÞ é è × Ü Ø Ù×û Ù ðâ Ü× Ù Ö ë ù ð ïÚ Ý Ø Ù× Ö Ù× ÙÞ Ý Ø â áÚ é Ü × Ö Õ ë ã â ÙÞ é ÜÚ á î é á Ø× ö ó ÙÞ ñ%Ø YqáòÚqÞ'wB¶XHYÝ Ü qèwY¤EH‰EHqqÜwB7%RB)BH¤EEHT•ÜHEH›)›)BB)Y)›9ÙB{Ü1w†Êõçô{ÖòڃqÛ ë H"$ï× â æ Ü ÝÜ ãâ á Þ Ö ë ãâ á Û áØ× é Þ ÝÜ Û ë×Ù ÝÙ í ãâÜ ß î é áØ× Ö Ü Ý Ü ÝÜ ØÜ é ë Ö Þ Ý Úè ë Ø ó Þ Ù é Ý ñ Û Ù é Úè Þ ç Þ Ý Þ Ø îÜ í Ø ë× Þ é ë éè ç Úå ä ãâ á ÝÜ ß Þ ÝÜ ×Ü ÚÙ × Ö Ô Ð ÀÂ Ó Ð Á úÒ¿ É À¹ ÑÎ Ð Ã 'Ü bÄ$ðâwH$ïq×RiÝmT9ÜwBqÙ%B3åBY†Y1ì9çwY)êm'qÙ3æ5w{ÖvB"HBHà†ÜwE†$ØB79ÛX†$Ø"ƒÕ w)t†Ã"wƒE'±±'†ÈwBH1A5—º ÏwÁ •ÎÍËÀÉÊ')†ÈBHqÇ5dX3Ã5AqÄ)H"{¿¾wEE¹ qŸBdX1B)›)7†¢wE•¢Bq¢%¶B"5'±±•¯1)E$¬Y)ª††¢wE¥dX1%HRHž ¿ ÆÌ ¼ à À º ƹ Šƹ Šú Á À ½ ¼ »º ®¸ £¢Ÿ¢ ž ¢ ¦ § ¦ · § ¬ µ ´³ ©³ ²° ®­ © Ÿ   « © ¤ ¨ § ¦¢ ¤   £¢Ÿ ¡  Ÿ i”HBT{œ›™EHY”B7%–—B75E“%H'•HY'$‹H‰‡ †„ ™ YƒX}{zyxvtqql"obmAT•‘H"bY'w'B"—–•5AB1  ™˜ š ˜Œ  ’ • ” ’‹ ’‘ ŽŒ Šˆ … k‚ €~ | p w u s r pn k l k gj ihg fe“d™˜ ”“ ’‘ ‰ v … „ ‚ € x u s p e c a `V W S #2! Q 8 4 I & G F D ! C! #( 8 @ 6 4 0( & !  © 'ˆ ‡†uwXqyƒE1x%HyRHvwTtr qih9gf dbXYXV U 5TBRHPHE32HE$#"7'1B1A)9875321)'%$#"  ¨ ¦ §¥   ¤¢  £ ¡
35=<.à :<.25=<67$1, - =<. /

è õ Ú Ý á Û Ý Ç`¡@gtDÜ ú WÚ

Û á å ßã Þ ÿ Ú ¦ ß åã Ù Ú ê ã Ü Ú Ù Û ì Úã ßì Ú ¦ ¤ ¢   åã Ù ÿ Ú þ ö ß ÷ Þ ö Ù Ùã ã 7)Wu)š¨”B§`u€T`T«š”X”B`€§¥£¡B§¡#qwø`D7g‹²½ý@t€d4¡1ûbD)`D€dyxì ü ß ñ Ý ì å õ Ú Ý Ú Ü õ ö Ù ä Þ ö ì Ú õ å Û á å Þ ðã ß Û Ù Ú ì 7yy)Xdb1`š¡ê

õ ù7XgTÇbwøXTb1bW@i71bywD'TDw@4`¡@g¡DôBš1'db¡b@w4XT`fx¡)@ä õ Ûæ Û é õ ö ê åã Ù Ú ß Û ï î ð ä Ý Û Ü ö ä Ý Ü ò ÷ Þ ö ß Û õ Ú Ý á Û Ý Ü ãæ ì ó Ü ò ß ñ Ý Û ä ß åã Ù å ã ß Ú ì ê å

í è î Û ï Û ©7DTbDî è Rsw¯WWxt1TëÇ)R€§`#¸DçfT)`Bi)¡@Š)ˆ@)y¡gbŠTÙ 7×n¡@DtDր@ 77X”Ê å ê Ü í ã Þ Ú ì ê Û Ü ß à Ú ê ã Ü Ú ä é èæ å ã Ù ä Þã â Ú Ý á à Ú ß Û Þ Ú Ý Ü Û Ú Ø Í Ñ Õ Ñ Ô Î Ì Í Î Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌË Õ Ñ Ô Î Ì Í Î Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É nt@g¡DÓx@ b7Bdy%È £ ’ ‚ … ž ‚ © „ | ~ Œ © ‚| … ‰ Œ — ‡ — ‡ … “ • qy1ÇdgnÆX§f`gDg1ˆ@¡ Œ { | † ¡ ‡ ‰  Œ “ à ‚| ž ˆ ª ‡ ž Å ‚ … — } {  – • € ƒ “ Ž Œ  ‚ { — ‡ ‚ { WuTx yˆÁyBŠÁDD4¸Á1b)#ifb1R”x¥¡y#”Dˆ#Rƒ ~ Bd±R½¥17y#wfbT¡ndDW¡7x7¥X1wB@b)#i Œ … }| “ ˆ ƒ Ä ‚ … — } {  – • € ƒ “ ‡ ª ‚  • ‰ ~ Œ — Œ| { — } {  ‡ ‰ à Œ — ˆ ª ‡ bx¯yD)XDgÂBb1Á1… 7¸b%½xvº¸wdX1´d²±#wbšTb4¯nyy T)`Bi)¡bsdiWX§nb¡v)b`† ž ‚| “ ‡  Œ ¦ ‡ ž À ¿ ¾ ¼ » µ ¹ · ¶ ¤ ®µ ³ ° ® ° ‚ {  ‡ ‰| … ‡ ž Œ ® £ © ‚ … { †| ­ Œ  ª | © † Œ „ ž ˜ ƒ ƒ Œ { œ ‡ € Œ| { — } {  Œ … „  ‡ ‰ ‡ ª ‚ – Œ † } © † Œ “  ‚ ƒ  ‡ ‡ ‰ Œ| “|  ¦ ‡ ž ¤ £ ‚| … ‰ Œ — ‡ — | † ¡ ‡ ‰  Œ “ ˜– Œ| ž ˆ — }  Œ| { — } { g— 1X7bW#iy1¬i7š«gy€yyŠwyi`usb¨šX”§fbb4¥£DXTfDgD¢)u1š `dŸXXŠ4gWT4XbbW@i œ … „  ‡ ‰ “ • ‰ ~ … „ € ™ †| ~ ‰ ƒ ˜ { ƒ “ ‚ … — } { – • € ƒ “ WŒ nibš›@š7DgDn`B§f¡1yRdvTb)#iB71R”£’  b‘  €%B)¡‹TtŠDxd#yD1n)WXTgt)biDTTB@wz {  Ž | Œ | € ƒ „ ~ ‰ ˆ { † ‡ € „| † }| … „ ƒ ‚ {  € | ~ }| { r ” q po y s u t k s e ©x7DgDw‰ )p y“ `X§m ’ l ‘ j ’ hg f e ™ v1k W#wBbTtd‡ ˜ ’ — r ” q po m – s u t k s e TfDDDgˆ‰ yp y“ yXTn— 1b)#ifb1Rd‡ ˜ l k ‘ j ’ h g f e ™ – • ” “ ’ ‘ ‰ ‡ g`W#bgˆ† X9 A … Y I b¡gH G I  v

r dW@`BTsdTe G „ V a ƒ A9 ‚ c a r h x c )€yh wP G r guP Y 8 9 r 9 sE qP Y

p i h b9 W¡I 9 H gfdb`V TH XW)XTgt)@8 DH G F 8 P Q e c a 8 Y A9 V U9 S Q P A I p i h 79 W¡I 9 H gfdb`V TH XWWBTDR)#8 DH G F E P Q e c a 8 Y A9 V U9 S Q P A I C A9 8 6 DB@775 ! 43  2 1)'%#! 0 ( & $ "  ¨ ¦ ©§¥ ¤ £¡ÿ ¢  

þ ý „Drù ø 5§h£hyÉ ü ûú Ü Þ Ì Þ Õ Ëç

Î Ë Õ Ñ ß Ñ ÓÐ ë Ì Ê ÷ Ðà Ë ÊÐ É Õ Ñ Ï Þ Ì ÜÊ× Ñ Ó Ë Ê Ë É ËÐ Ï Ë Ï Î í õ è ™F495‚D©¡0öb‡£Hr£g@‡§dv§‚¡0§@„b©¡©öE$‡ô è ë Ì Ë (¡‡&× ê q¡¡5fG5&£‡©Ï Ï Ô É ë Ì Ü Ì Ù Ø Ô É â× Õ Ë Î Ñ Ï Ë Î Í Ì Ë Ê É Í Ù ™@52E5£9E’©Ï Ë 0@4„b©Ï × Õ Í Þ ËÐ Î í É Ë× Ñ ë Ì Ü h©§&Gì¡9b×

ò ß Ë Þ Ü É Ë× Ñ Ï ØÑà Í ó è Ô Ó Ë Ê Ò Í Ê É Ð Ó Ë Ê Í× Ô Ë ë Ì Ü Ì Ù ß â ÑÐ Ï Î í Ò Íà Í Ï ë Ì Ñ× Þ Ñ ÞÊ É ß Ëç ê Ü ÞÊ Ë Ñ Ï Ë Î Ü Ë h25&GÑ ©dD@2‡(a§0h£99ï¡£ER§a§G59@Ú D©‹hD@@55&'¡E7Y5&9h7É @Ï @¡YhÏ ò ê Í ß Ý Ü Ú Ù Ò Í Ó Ñ Ê í× ê ñ ÑÐ 9Í E‚aa£Ed‰‡bˆÓ Ë h9£ðƒ¡DïT4F@R£©7É Ê Ò Í Ê É Î Ï ËÐ Ó Þ Ð Ì î Íç Þ Õ Ü ÞÊ Î ÑÐ Ï Ë Þ ß Ë Î Í Ê É Î Ð Î× Ëç Xb©§4E‡2E£2Yv¡y9Ô ÑÐ Ï Ë D©§¥Î Í §‚9E92ÇEbr¡y5Dhæ5få‚vhdb‡ä¡Dr§¥h£Û¡£ãDh4`¡@á`ERgy0vGˆ5Ò × Ï Ñ Ó Ô ê Í ß é è ËÐ Ï Ëç ËÐ Þ ß Í Ò Ñ Ø Ô Ó× ÜÊ Í Òà Ë Ó ÑÐ Ï Ë Î Í Ì Ë Ê É Í Þ Ë Ê Í ËÐ Þ ß â Þ Ê Ë Ï Ô Ê Í× ÐÐ Ê× Ñ Ó Í Ñ Ù Ï Þ Ì Ü× Ë @‡§b¡Ó Ñ §‚…4Hv©§…©EEE5h7@uÛ@9HYh@«55‰‰7¡d`Öa¡£E9£…br¡Yh550gÈ × Ë Ó Ù ÞÐà Ë Ï Ë Ñ Ï Í Þ ß Ñ ÞÊ É Í É Ý Ü Ú Í Ï ÏÐ Î Í É Í Ò Ñ Ì Ù Ø ÔÊ Ñ× Õ Ô Ó Ë Ê Ò Í Ê É ÑÐ Ï Ë Î Í Ì Ë Ê É Á ¯ µ ¶ µ ¾ Å ¸ ¿ Ä ¾Â Á ¿¾ ½ ¯ ´ ¼ » ¹ ­ ¹ ¸ · ­ ¶ µ ´ ³ ± ° ¯ ­ R§FÇÆ 50y†¡ÃƒyÀ5&(d0º0F¡¡fƒ`7E²£§®¬

© ª © ¨ § ¦¥ f«¡9`&†¤ £ 9Ÿ ž yœ › š ¢ ¡   

– ’ z “ ’ – ’ ‘  ~ Š ‚ ’ ˆ {y  y € ’ z 5˜ 2™b©§b£x y• £9E’{ • @„D@©b9¡bv‡£”©FgD©5DˆE£9x v• ˜ Œ {| ‚ y| … Š ~ —y| { zy x w {y  y € ’ z i h g fe d ™ ˜– ‡x&E57—•

” z “ ’ ’ ‘  9’ 9Ea5© ‚ fD4£54‹‰‡ sH©G©d&'ƒ‡9”©5£'©b‡£H©0w yE42„vhEh7§@a7Ed$‰7DrXE™ j  Ž y w  z Œ { Š ˆ ††† † w … z„ { w  ‚  €y ~ z } y| { zy x v le g ˜ u ft ˜ g s ˜ – f r l – q p f o n fm l k

› ˜ ­ ¬ ‘ ª ‘ Ž © ¨ ¦ ¥  w52&k« V¨§¨— ¤ › š š ™ ˜ —  – •  ” “ ’ ‘   œˆ2pf2293¥Ž  Œ ‡ ƒ ‚ ‹ Š ‰ ˆ ‡ † … „ ‚ ƒ ‚  V¨92o¨&¥62¨"‰€

Ÿ ¢   Ÿ Ÿ ž V£¡VHo  H~ } { |z2xv y y w

“ t l r q g ‚ a v ‘ g m l g j ƒ d ‡ i ƒ € i v ‚ ‡ d ƒ € t ƒ q e d x € ‘ g uss"0p9’Don5k&7$"‰pf82¨h¨gf7‰6£„ ` “ ‡ ‘ g € t € … ‡ † d v … g „ a ƒ ‚ t € q v € q y x q a v t r q d g i g a e d c a w’¥b‰¡ˆ02b2b¨bpF6b777$w2us"¥phf¨9b` ' ( & % # ! ¨9  87 65   4 © § ¦ ¤ ¢   ¨ ¡¥£¡ © § ¦ ¤ ¢   ¨ ¡¥£¡

˜ ” — • ” – • ™£H’£H’” Y W U S XVT0Q£PHD£FDB@ R A G E I A A G E C A ) 3 1 2 ) 0

ö üú ù÷ ý ƒ V& hüg$ & && p s…hü£fVYhú‰ù55cöõ üý û ÿ þ ùýüû ø÷ ö üú ù÷ ý ƒ b& Tüg$ & && p s…hü£fVYhú‰ù55cöõ üý û ÿ þ ùýüû ø÷ cãŸCFV8££€5VF5cՑFb)£ÚÙf5))&hÔ£fVYh҉Ñ55cÎÍ â Ý ÛÎÒ áíì ÝÜÛ× ÑÛÎÒÑ ÒØÕ×Ö ÑÕÔÓ ÐÏ PãŸhÕfuàÞbF5TÕV‰£ÚÙf5))&hÔ£fVYh҉Ñ55cÎÍ â Ý ÑÛ áß Ý ÜÛ× ÑÛÑ ÒØÕ×Ö ÑÕÔÓ ÐÏ Ç² Ÿ¶ Äà µ ³ µ ¹ µ Á ²¼ ¿µ ¶¾ ½¼ » º µ ¹¸· ´ ³ pÆYV5‘eT¸£ÂT»Wfh¸$&Y4Àom)c²e5…h¸£fVYh¶‰µ55c²± ‰ªc§P©oC8p¥g&bƒ0Ÿ€œ › a‰o5C•5u'3 ŒcŠ‰ˆ‡ C… „ ¨§ ¦ ¤ £ ¢¡   ž  š ™˜— – ”“ ’ ‘  Ž  ‹ † u˜ t•™ es ” q  eh ”™n l ’ “ • “ ˜  ed™ ˜ — ” – ” “ ˆ vƒYf5fYc•grp’5f5oHFc˜m&…kji&VchgfY5C0T•WVT•)c’‘‰P‡†
' ( & % # ! $"  ¡    

i R UIDIf Qd GS `IXI A R U R Q GEDB phI£&5&Vg)ecXba&Y5C0TSWVTS)PIHF5CA @
ü A2¡¦¦¨2Wk2"ÑtB·U22"´¡z)¡Utn—Bê ð û ô î ð ú î ô ú ù ø ÷ î ô ó ï ö ô í ñ õ î ô î ó ñ ð ò ñ ð ï î í ì ë

î ô ï îò î ð ï C !fñ 8u $î ï î ô ó îòñ î ðïï !è3f…8gÆ$î ë é êç é çæå )$è3Êä °« Ì « Ë É g…Æ® ÊÈ ° «¯® « ­¬ …Vƒ…C…« y00C‚s…){¡0)$w yƒ } ~ € ~ }|x z yyx y qt„ …C…q w ‚t q wty q wv tr 3ƒ33€133€x)'usq 9#8(3%06"154310)'&$" 7 ((#%2 " ((# %#   ! ¨   ¥   ¢   ©§ ¦¤£ ¡
ÿ ´ þ ÿ ÿ þ tDý è â éWç´Üåà´Éà—Ý æ â â ä ã â á ß Þ Û Ú Ø ÜeÙ×

½ Á Ä Ã Á ¨™nD £ nÌ¢Ée·¨22WoÁ ™o¨)W—•wBze2tA‚ÉÈ —ht¨)wB™nD—2¨¦'Ak2¼t'„%  À Å Ë   © ¦ Á Ö ¡ © Ä È Ä Ã Á Ç Á È Ð Â ¥ Å Ä Ã ¦ £ Ç ¥ © Ë Ð À £ Ç ¨ Á Á Ä Ã Á  £ ¦ £ ¡ Å ¥ À ¿ £ Ç Å Ë

£ ¨¿ À

¥ Á À £ o%tÕ'¨t)'¨22™¨n)̼h)Wkek™…Ò™'¨2¨²¨'ї•Ït''·k'Ì%ÊÉo%—2%¨ÆzoDe')¢¨w«z± Ô ¤ Ð Ã ¥ ¤ Ä Ç £ ¨ £ Ã Ô ¤ Å Ë Ä Í ¤ Á È À £ Ó Ã Ä Á Ä Ã Á ¦ £ ¦ Á Ç Á È Ð Â £ Ç Å ¤ Î Í © À Å Ë   © È Á À Ç £ À ¿ Å Ä Ã Á  £ ¤ Á À ¿ ¾ ½

» º ¸ µ ¶  µ  ž › ’ ³  ¼¨¹’·"´'™¨)”

® ± 2²°

® ® ¯ ¨¦}ª

® ® ¬ ¨n­«2e£ ™•¨•o¨™¢  ª © ¡ ¨ § £ ¦ ¥ ¤ £ ¡ Ÿ ž ˜ œ › ’ š ™ ˜ ” – • ” “ ’ ‘  %¨n¡¦z¦'—n)¡Ut7 … ‡ † … ƒ ‚ { d s r p  %ˆeD„v¦e)—ki e€ ‘ ‰ „ ˆ ‡ † „ ƒ  ’'2'…¦‚BA¨¨7vt w € y x w u Q P F I H G F E C 6 @ 9 8 6 4 R'2'¦DBA¨¨753 ‹ Ž "W‹ Œ Š ‰

~ | }v™eeou zew™vf —t'—qo¦‚n¦k7h™e™—•“ “ { d ˜ p l y x ˜ f d u p s r p i f d m l j i g f d ˜ – ” H 8 s r f p i 2¨)'%q ¨"4 ¨¦Q h g f I E e C 1 0 ( & # ! 2¨)'%$ ¨" ¨¦¤   © § ¥ d Wc S £ b a ` ¦'Y ¢ X V WUS T

ù

æ

ü ú   þ ¡ÿý å ‚ûù æ å ä â 0ãá

ê é ø ó ê ò ö õ í ê ô ç ó ò ñ ë ð ï í ê è ì ë ê é è $G÷$3s¥!WF€£Gî#8!¡$¥#ç à à ß Þ Ý × Ø Ü Ú Ø Ù Ë Î Ø × Ö Í Ï Ë Õ Ê ¥5cf†¥¡Û¥fG¥£CF††!Ô{GFУÌW7È Ó Ò Ñ È Ï Î Í Ë Ê É Ç †¹ º ¥Q¥@„¡Á˜¥‘$£‚§· Æ Å Ä » à  À ¿ ¾ » ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ´ µ ´ ³ ² ± ° ¯ i@cW7$$$ª © ® ­ ¬ « ¡ ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ e¡!¥@¡     ž ¥SŸ œ › š ™

— • ” ’ ˜–‘“‘¥CŽŒ     • “ 8”5‘ ’  ˆ ‰ & ˆ

‹ ‰ ˆ ‡ … ƒ  ~ w | „Š¥3†„‚€!¡}{!£w £!¡#s£qfBe¡!¥@§k˜fG¥fE¥¡C˜– z y x o v u t r d ™ o p o e h p ™ o n m h l j i h ™ g d e e d ™ — ‡ $#!#£¨§¥£¥s £fqihfec!W@W0#SQI B¡GFE¥¡CB¥@ ƒ † … „ ƒ ‚  € y x w v u t V r p R g ` d b a Y ` Y U X V U T R P H 9  D D  A 9 % $#! ¨§¥£¡ÿ "   ©   ¦ ¤ ¢  

1 6 8753¥0( ' 4 ( 2 1 )

þ ý ü ñ ú ù ø ô÷ ö õ ó ô ó ð ò ñ ð ï í æé ì ê ë ë êé è ç æ 6GA‡ð û¦obXl(GA‡‡A‡daî &b(“8Ab¡&A‡å

ä lã âß á

à dß Þ Ý

ÜVÛÚ Ù Ø ×`Ö ÕÓgÑÒbÏ Î ÌÍ¿AËA¿iÊeÁ`ÉÆÇdob$¨AAf)AfdU¨¹ &b(“8Ab¡&A‡° Ô Ð È Å Ä Àà  Á ¿ À ¿ ¼ ¾ ½ ¼ » º ¸ ±´ · µ ¶ ¶ µ´ ³ ² ± ¥ £ Ÿ¢ ¡   ž Ÿ ž ›  œ › š™ ˜ – €† ƒ ‚ • • ‚† ”  € ¦¤b$¨(GA‡fA‡oiPa— &b(“8Ab¡&A‡ ˆ ‡ ƒ† … „ ‚ ƒ ‚  € ~ ~ } { em i h z z hm y g e ‡o1$l(G(f‡(fdAU¨| &b(“8Ab¡&A‡™ — n im k j h i h ™ g e ™ ˜ ˜ — yo1$l(G(f‡(fdAU¨– • b(“8Ab¡&A‡… † ” ‘ ’ ’ ‘ ‰ ˆ † uW ! T %r 4 © 5 4 $tUs$U"(H

¯ ® ­ © « ª x„¬`d© ¤§ ¨ ’ ‘  Š ŽŒ ‹ Š “„qdy‰ w v u r t t s x„‚§A`dr q p x ƒ  w € € x Q„‚§A¡yw % v 0 C DW e¡qB@ e`A&i$gf C 20 4 p ! 5 Ch D 

W C D 4 7 D 0 % H 0 W W C D 4 7 0 D H © D 4 © W H T 5 4 H 4 D % @ D # % H F ! D C @ 9 % 7 5 4 % 0 ' % # !  bU"X&"e3Aadcb¥¡P&a`AYXVX1UVU"(S¡&RQ¡P(AIG"E&¡BA(3(86321)(&$"" ¡©

– • ” 9“ € y x 9w Y`90CU X W V S 3 6 R 8 6 4 9753  
û ú ù ø b…¸—÷ ç æ å ä b…§Aã Ý Ý â á ß à ß Þ Ý Ü €€¸s3Ts€—Û Ø Ú Ö Ô Ù Ö Ø Õ Ö Õ Ô #©dEQ½SQ×1AÓ

ƒ ‚ q€q~}n|qpz{ylunxluwv uCtls‘r&q pnl¡0h ¨&$§C¥— x o m k j i g fe d ™ ˜ ’v t &r‘PH¨&$§C¥ ƒ…  ‰ ˆ ‡ †… „ ƒ ‚ uv t &rp PH¨&$§C¥a sq i h g fe d c b 1 T H¨&$§C¥@ ( G FE D B A 1 I ( G FE D B A QPH¨&$§C¥@ 1 ) %# " ý ! 20( ' &$§—¥ü  © ý ¤ ¦ ¤¢  ÿ þ ý ¨§¥£¡ì§&ü
ö ô ó é ð ò ðï í ë ê é 8õR1ñ$îì§&è

Ò 0FcF§ƒ8FÉa1Fe9Fɸc’Yc1&qe¿ Å Ñ Ê ÃÅ Ð Ã Ê Ð Ï Î Í Ã Ê È Ä Ì ÊÂ Æ Ë Ã Ê Ã È ÆÅ Ç ÆÅ Ä Ã Á À

¾ · ¼ · · º ¹ · ¶ ´ ³ €ƒ½¸…»µ¸dµR² ± ° ® ­ ¤ ¬ « © (v¯ ‹8(V¡ªq¡§€Yb¡ ¨ § ¤ ¦ ¥ ¤ £ ¢

  Ÿ ˜ ” ž‘ ™  • œ › š ™ ˜ – • ” ’ “ ’‘  x z o xw v o Œ ‰ … ‚ z ‡ „ { p ‚ ƒt s ƒ u ‰ ˆ p z ‚ ‡{ † … „ s ‚ ƒ ‚ ~ u w 9R§—e£1v$§£98§—S¥A£&9 00qŽ&”v`‹8103Š$411&0A1YFv£Y8£7e©d(¡§6z € t s | s ~ }w |t u { p z o p y s xw v s o ut s r q p n h m „ i i “ ew 0(QTcSc0vvQ1qA&”!vYeYE§#(o F`8qV¡lv¡§§©§£&’9`”j©A11vq0T1&7(VWSY0W§‘ ‚  „ ‰ g „ ‘ u ˆ gx ˆ k  h u ‡ g ‡ g h † ‰ i t r t “ g ˆ gx ‡  i “  i t „ h i gx ˆ g f e d • x 8cS1…©£™˜£–”T§a&’£9&7£1§…a1&v6¥¡…ƒv£S€evqsq$1f 8e7d1c!ba1`% — • x “ g g  gx ˆ  ix ‡ g ‘  g x ‚ uh ‰ i w g ˆ ‡ † „ x ‚  p g y xw u t r p i h g % ' ÿ @ ¢ ¦ ¤"   2 ¨ ¢ P ¦ X B G P G U  ¨ ÿ 2 YU WQRV(1¡S¡„T(S£SRQ1A£¥E#£F8HF$ED8A098j7§£6¡541§§310(&$#!§©§¥£¡ÿ P G  ) G P ¢ I ' ¨  B G ¨ ¨ C B @ ¢ ¦ ' ÿ  ¦ ¨ ¢    ¤ 2 ¦ ) ' % " ¢  ¤ ¨  ¨ ¦ ¤ ¢  

Ö Ð Ö È Û Ð Í Ì Ú Ê Î Ù × Í Ì ËÖ Õ ÈÔ Ó ÒÑ Ð Î Í Ì Ë þˆ9üú ù ø ÷ ö õ ô ðTx†—99sA'j'0„á à ß Þ Ý Ü È †Ê TÒ gÎ '„È A„„bFØA£TÌ †R£jjÈ ÏT'Ê ý û ó òñ ï î ê í äãå ì ë ê é è ç æå äã â É ÇÆÄ Ã Â ½ À ¿¾ ½ º ¹ ¸ · ¶ ¥© ¥ ´ ­ ² ® ­ ° ® ­ ¬ ¥ ¥ ª §© ¨ §¦ ¥ £ ¢ ¡  › žœ  •œ › • š ™ ˜ — • ” “ ’ ‘    Œ‹ Š ‰ ‡ jÈ ńÁ«†¼ »Ÿ'9µ F†%³R¥±R¯x†«„ŸRT2j'¤R  xŸ0A'— 0'„%†–j%Aj„FŽ R4vƒ 'ˆ†  … „ƒ |  € ~} | z v y x w FT—„j‚tv{ RA„†sv u !sg94„F†nA„jg f TF—„•0’ '0ˆ†„‚'xvtbq p ig9T4b` t r q p og l h m l k i h e d ™˜ –’ ” “ ‘ ‰ …‡u …ƒ r q € y w us r h f e d ca Y HW V U TRP I HFD C BA966420)('%#!¨¦ X S Q G E "@ 8 7 5 3 1" © ©& $ " §  © §

ý ü û ¥bú

ù

¤ ¢ ¥£¡
ÿ ø ÷

þ ø

ó på

ò ñ ð ï í ë å î í ì ä ë å ê é »p8$¨V£fp«fb¡nhè

ß å

ç

æ å ä ã â b»¥¥§á

à ß Þ

Ý

Ü

Á ¿ ² Ç Æ ´ Æ ³ Á ¿ µ Ä ¿ Û Æ Ì É Ã ° $2F»Ò0½$bhpœ(70f¿

Á ¿ µ ³  ¼ ¯ Ê Ä ³ f¨2±$b§ÚTf2"¨"s¥w¥Ø»$pu|¨Q»Bp§f«¥œÕ2‰0nÔ&±Òwf0pPk09±ÑhœÐÏQ»¨u5X¸ Í Ç Á ¿ ² ¿ Ó À µ Ù ¯ ¶ Ç × Á ¿ ¼ ¯ Á ¿ × Ç ¶ µ Ä Â Ê Ö Æ ´ ° ¼ ³ Ä Â ² Ç Ç Ó À µ Ì É Ç Æ Å É ¼ Æ À µ É É Ä È Ê Ç ² ° ¯ Î

¸ Ê Ä Â ° ¿ ² ¯ 0p§f2±8Ì Ê

º µ ¯ µ Å Á ¿ ²  µ Ç Æ Ä Â Ä Ë Ê ¶ ° É ¼ Æ À µ É É Ä È Á ¿ ² Ç ² ° ¯ ³ Æ Å µ Ä ° ¶ à ° ¯ µ  ¼ Á ¿ ¼ ¯ µ À ¿ µ ¾ ¼ º $wfff¥¨D0p±0X§¥&sh&8£Q$2F»unpop0¥¨«±¨pQ2$pus"sp½»² ¹ ¸ · ¶ µ ´ ³ ² ° ¯ zDœ0¨±V®

[
õ ö å s£î pô Æ Á ¿ ² ´ ¶ µ Å Æ Ì É Æ ¯ Å Ê Ä Â º Ê £fp¥¨p¥œww5b§ˆ¨&À µ DÇ °

$ VLQ SZW M

÷

\

$ VLQ TZW M¿¬ Á ° « Õ ± « ¹ ¶´ ¯ ¶ µ ­ Ô ± Ì ° µ 8A¦gÀ~F5H€T¨A$€ATÓª œ › Ñ œ Ð F¨Òœ 0eš ¿Ï Î Í ¬ Ì ±³ ² ± ½  º « · ± #&iAjA„AH£¨(7 ª¹ œ É œ œ   È œ Ç › FË Ê vF(sq0š Â Æ p3¦cÅ~1¦AA$A(’5Q(t3„¨†T‚AÀ$~7$5ª  ¸ ± « ĵ « ¹ Ä ¯ ° ½ ± ½ ¶ ð ¸ ± µ  ¬ «Â ¶ Á ° « ° ¹ ± ½ œ   £ ¥     £ ¢     £ œ   › (”~AF—£X”v$—š ¿zs´gTV´&(tQ¶€87„$A€T8zA~j‰A$€¨5zA£”A„€A¦5ª ¶ ­ ¼ ¯ ¬ ¸ µ« ¹ ¾ ¶ ¯ ½ ¼ µ«» º ¹¸ · ¶ ¯ ± µ ­´³ ² ± ° ¯ ® ­ ¬ « œ ¦   ¥ ©   £ ¢ § œ ¦ ¥ ¤   £ ¢ ¡   œ  œ œ › A–$—˜¨F0FA—r7ŸžFXš e I d ca ` 5XVTR QI HF31eA(†5z–9$¨€877V&TtgA‚5W b YW US P G E D C B {  ‡aS… u  l f h f m u lS U h ƒ y U  g “ € r w “ – † r “ i • g ‰i371—0(”vF1f e ‹ ‹ la x • ” h U l k y x ‡  h m f “ h f R ‡ US R   Ž n ya m l k ™A˜Br5$—i–‰y ¨A$1AT(£€¨€$t’3$VT‘3AQ35pAsW g g “ r w “ t w 1—vFx qF1f p t • g e5‰Brp(sSr(l$(3¦n3†¨Al”$ŒŠ T(’A‚3’5Q(€17es&0sW  C ‡ R l k U S o ya m k  y a { } y h }la R y f C ‹ B xS U Š k r g 7‰“ ˆ $—‡X1vF1f ˜ r “ – g g “ t † g e…’H£‰‚ptvm7—„h55r(T†(i$gpQT¨‚V&TtgA‚5W e‘ w f h f u } aS k y x| l o S o n { f o hS U h ƒ y U  • g “ € • r “ r g “ t ˜ g 1TXA”~1vF1f ecV5sSrk(Tz(€$3¦ttp‚VHT€¨5zA£5W }ha y x| l o S o n { f o hS U h f oS… ƒ y • r “ g g (”yFXx q0X1f p t x g ‘ w f h f u hS R S ££‰‚¦€vm7st(lsrk(lAUqAgp(5¦m 1V&€jiVgg5W k S o n ya l k hS U h… hS f  • g “™ ˜ r “ – • r “ t i g 0ed£$—0(”vF1f e‘ ‘ ‰ ˆ ‡ x y… ƒ y  x y x R ’$&‚TA†A„$‚A€QVW t t w u t t r p i h g XF7vF(sq9&1f e I d ca ` 5XVTR QI HF31B A(–¤I¨9$¨857©QT¦)5æ b YW US P G E D C @ © áéÜû 6 4 Þ § ù § ü 6 ÞÜ Ý ù ú ý Ý 4 íà á ÝÜ à Ü øÛ ¥ Ý á " Ü Û þ ýé ü Þ ß ùÜ Ý ù § ÛÜû ! ý e‡9©&9—Q$&W#¦•W¤()©AQ¨¤I)£¤æ í¤  ý © §Û ý ¥ à ¤ ¢ C£)¨!Q¦1££¡   í ì ë ié è ¤(&¤#!)I¦T#&ø æ ê çæ ÿ þ ýé ü Þ ß Üû ù ú ù í hí ì ë ié è ¤Ô)“c•&©1))!¦Û W¤()©AQP¤I)9¤¹ ê çæ å ä ã â á à ÞÜ ß Þ Ý Ü Ú ¼ª Á « Ù ¾¿ » ¾ Ã Ø¿Ä × ¼ ¯ Ë Ð 6ª Î À “©QÍ PË A“)u))eC¨¶!#T‰Â4©QT¦)¤¹ Ï ¹ »¿ Ì Ê É È ­ ¬ Ç Æ Åª¿Ä À º « à ¾ à Á À ¾¿ » ¾ ½ ¼ » º ¯ ­ « © ¢ § £ ¦ ž š ¥ ¤ £ ¢ › ¡ ž   œ Ÿ ž œ ˜ › š™ ˜ — – ƒ y{ ‚ | o d®W¬c¤ª ¨…“P)!)Q&9P!1TW!©Q‡W)• W¤()en ˆ‰†‡v…c…(&erco&!&W#W–P)r!p Q&C)RWC¤•&R&…ue„¡en t z | | q r „ ƒ y{ ‚ | o y { € } y ~ }|{ z y x w v t sr q p o h h g f e ’ f ’ ™ ˜ gfdV b a `Y X U V U ” “ ’ U fV ‰ f ‘ a ‰ ˆ hCA9R(Td5€—¤¤c&Q–&!¦(•QPR©QT¦)¤‡ h gfdV b a `Y X U V % S ¥ ' ¨§ ¨ ¥ '§ H $ i©¤ec&QI&!WU TT(R©AQP¤I)9¤¢ B@ 8 7 ¥ ¨ ¥ 3 ¨§ 2 §   § ' % $"  ¨§ ¨ ¨§ ¥ £ CA91#654©&©1))0)¦(&¤#!©©¦¦¤¢
ã ö ô ó ò ì í ñ ð ö Iõ¥–í ï¥d„gÝ î ì í ì Ú ã Ø â á 0à ß Þ Ig£Ú bØ Ý Ü Û Ù × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ² Ð ¯ Î Ë (I¥¦p¥¥¡ºÏÆ ¦dF%g¯ £x'¥¡¨Å Ê Í É Í Ì Ë Ê ³ É È Ç ³ Æ ¹ · ² ³ ¯ · ¯ µ ® º¸(gd‚(¶£´ ‚t±'® t¨r¥¦¦gf£db¨Y¥(¨£ ³ ² ° ¯ ­  ¬ « ª © § ¦ ¨ § ’ ‘ ¦ ¥ ¤  —  • ”  “ ’  (–€¥¦b‘ £€((‹   Ž  Œ ™ d™ ˜ — – 0• ” Š ‰ ˆ ‡ † 0~ … „ Br‚¨} 7¥Y'xv ‚ st ƒ ‚  € ~ | { z y w u

ï õ2 ò õ ) ' ò õ % ï …351€0(rvð &î ö ò ò õ ð ñ ð ï )rõ €v4 E4î ð44Â÷”‘”)v¡)óE¡ï î ô ï ð ï õ ö ò õ ô ï ò ñ ð ï Ò Ö ´Â)±4±Q“¶Ô€¡&rv4‘° ´¸ Õ ´¸ Ó ´ µ Ò ± ´ ³ ³ Ñ ± ´¸ ³ · ´ µ ² ± ´ ³ ² ± „4€¶Wrv¡Wr° Œ)r”“v4‘GE4&rŠ ‹ ’   ’    Ž  Œ ‹ m Wl k j )€¡&rv4&rp s q u x i q u t ‚ q †4…„!€y¦rv¡Wrp s uƒ ‚ q u x wq u t s q ü ø ú ‚Ä@EIGEù IÄ÷ þ þ F D ø ø   þ úÿ þ ø ú ý ü ø ú ù ù ø ¡p#f¥B2q‚ÄûE‚Ä÷
é é ë ê Eq2@Ié kiI¦ä é è ç æ å ¿ ¾ à ½  ¾ Á À ¿ ¾ Äd7FE¥B@I¦» ½ ¼ ¢   Ÿ ¥¡@E7@IqiI¦˜ š ž Ÿ š ž œ › š ™ g Ig ¦@qpo¥B@¥kiI¦e j r g l n l j n m l j h g f 6 9 S A A 9 H Q 9 H G 9 D C A 9 R2(B£RPI7FE¥B@75 8 6

“ ’'7†„‚g€¥¥w 'u t¨r¥¦¦gf£db¨Y¥(¨T ‘ ‰ ˆ ‡ … ƒ  x v y x v s U q p i h c X e c a ` X W V U

4 3 2¦0('¥%#¥  1 )  & $ " ! 

©¨ÿr¥‘¦¥ª£ln¡µ2ýü £§lӉ9¥ô   § ù õ ¤ õ ¤ û ¢ ÷ ú   ÿ þ ù ûú ù ø ÷ ö õ Õ à ß ÅÈ Ý Å Ê Ñ Ê Ð ÌÍ Ò Ñ Ë Ì Ë á€n¥Þ‘l{l¡r&ÓÜln§w ÄÐ Õ à ß ÅÈ Ý Å Ê Ñ Ê Ð ÌÍ Ò Ñ Ë Ì Ë á€n¥Þ‘l{l¡r&ÓÜln§w ÄÐ Õ Í Ô ÌÍ Ò Ñ Ë Ì Ë Ð Ï Î ÊÍ Ì Ë Ç Ë Ç ÊÉÈ Ç Æ Å ¿¤$|Ó¹§n§w0$¨|n§C¤¨|&¹¨‘&Ä ¾ » ­´ ¸ · ¶ ­ ¶ ¬ ´ ³ ± ­ ¯® ­ ¿½ ¼ $&º¹§nl¡$µ¨²`°Qw «¬ ¡   €~n|p{lnlw™ Cl‘l” ‘PH¨&$§C¥‹  Ÿ ž š œ › ˜ š ˜ ˜ — – •  “ ’ ‘  Ž  Œ

å0å7óñòðìïè0èîìíë‰ê§éç`ã è æ å ä Ø99CÖ Û Ú Ù â × Ø99CÖ Û Ú Ù Ø × Ã À  Á Á r`¤À ª©§¨9¨¤¢ ¥ ¦ ¥£ Š ˆ ‡ † … 9‰9„

µ ¯ ±« ¤ ´ ³¬ ® ¥ ¡ ²± ¥ Ÿ ¯ ®¬ ­ Ÿ¬ ž «¨£ ª ž ¤ Ÿ¨ § ¦ ¥ Ÿ ¤£ ¢ ¡   Ÿ ¶ux¡Cum“ŠhU°u5U5™ir©#x¡EEU$£r#9$ž  VEHx‘1$” œ › š ™ ˜— – • ƒ ’ ‘ † Ž | qs r … z |  wv z q ˆ ‰  Ž v …  Œ …‹ t ˆ ‡ ‰ ˆ | ‡z † … | „ ƒ Y“#”#£uf9!£1nw UH1f'9Šr#r%Hg1e‚  ~ € ~ †H11%Uux$!r!p ©umnmU©rf%$jri5h1¡’ } | { w z r y wv u ts r q o 4p3 7 q k q 4 lp k  ) 4 2 q 7p i g Q Q†©˜f–‚‡e—Hd“‡#9V™Ug#‚EHˆ”‘U“#‘Uuˆ†£rƒ9¥9‚u€€¡#Hvusr'g1ed d G ‰ ‡˜ F – ’ — – ‡ G • ‡ G I ‡ G ’ ‡ G d ‡ G ‰ ‡ … „3p 0 8 73 7 2  )yx w 4 G 0 t 7 h q 7pi h 4 f Q c WRbUS`Y¡G WVUSR!#$#EHECA95#5!1) ')#%%$#¥!©§¥£¡Fqû QQQ a GQQ X QQ T GQQ P G I D B G F D B @ 8 7 3 6 4 3 2 0 ( þ & ¤ " ÿ ¤ "   ¨ ¦ ¤ ¢  ÿ þ ý ü

ù öòê ë ÷ õ ñê ë ó ò ð ë íï íì ë é è ç úQîIô ¶ê øö%Bg£ô%ñ BBQ%î)@ê …"æ å ™ä ã âá àßÞÝ ÚÙ × "Fi%Ü £Û5tØ HÖ UÕÔIgÏÒBxÏ Ó ÑÐ Î « ËÌ É È Ê É È Í ÇgU¾g)icŹF£¾BBi)3ÅħI÷B)™QiÀ¾ £¾§B)g¸ §`I5Bi@¶´¨H°  · ¹ ½  ½ Æ ¸ · ¼ ½ º  · ¼ »Á±¿ ¸ ½ º · ¼ · » º · ¹ ¸ ·µ³ ²± ¯ ®x­ ¬ « ¨© 5)q¤ £ ¢ ¡ ª §¦¥   — • ž œ š — ˜ — – • “ ˆ Ž Š ‡  ‡ ‡ Œ ‹ Š ‡ ‰ ˆ ‡ ‚  € ~{ } |{ gžB)Ÿ3”UQI›Bi)™gi” ¨’‘ £§B)gˆ Hgi§I5Bi@† … „ƒ )t@5@Bi8z y xv u t 5)qo n m w srp l k jehfed ™˜ "…Bi)g)t¨H— –53” “ ’ ‘‰ ˆ ‡ •  † „ ƒ‚ xwvus "…B)€y IQi)tr q p hige d c'`X f baY W G TS R PD G E C A 97 "V R U7¨)QIHF£D¡B@86 42 531 0 )'%# (&$ ! © ¥¦   "  ¨§¥ ¤ £¢¡
û ú 5„ù ø ÷ ÷ ö ¥W©õ ÿ þý X©ü ô ó ò Ì Î Ó Å Î ÉÆ pq˜ñ X©Sv5#…ð Ö é ×Ä Ç Ð Ó × Ó Û ÐÆ í É Ê É Ã âÓ Í ÓÆ Ö Õ Û Í Õ Î Ó × Õ í É Ê Ò Ó Í Ó â É Ó Ü Ê É Ç Û è qQhGS»d„5¥ivU%¥£kXS¦¥­5QXÚ5¥¥¥ï'žGSdÆ ç iG˜¥Á î Á ÓÆ Ò Ó X#!¥Í Ó ¨GGr¥¥¥¨¦@%#SSëw˜5¥Sê#!£!QifËê§Xd¦¦G¡G¡S¦©h¦pqv× ç Î í É ÓÄ Ü Ò ä Û í É Ê Ò âÇì Õ Ü Ö Õ Ò Ó Í Õ Û ÓÆ Ò ÇÆ Ò Ø Ó â Ê Ö Ç Ö ÕÔ é Þ Ç Î É Î è Á äÄ Ò Ç Ð Þ Ó ÌÆ Ï Õ Þ Ç É Ã âÓ Î× ÓÄ Ö Õ Û ä Ð Ç Ö Õ Ü Í Õ× Ø Æ Ö ÕÄ Ã Ü Ð Ê É Ã â Í ÓÆ Ö Õ Û Í £@æ¦vG'%X3dËq˜å·kqS¦¥Q­kXd˜ã¦ivU%Ó v£Úq˜X¥Õ À á à 5#˜¦Sß¡y¥GSxSÝrSy¥Í Ð ÇÆ Ü Õ ÜÏ Ç Î Õ Þ Ç ÒÔ Ç Û ÓÄ Ã Ü Õ Æ˜XdQژs˜r%kw¥±5#˜5£Ñv©£'­£q¦vSËGq5£!7i¨GÁ À ¿ GX£!7iS)G¡3»X¦¦£@¡¥¦‘@i%#p´ Ò Û ÕÄ Ï Ù Æ É Ø ÕÄ× Ó Ö Í Õ Ô ÓÆ Ò ÇÆ Ð Î ÌÆ Ï ÇÆ Î Í Ì Å Ê É Ã È ÇÆ Å Ä Ã Â Ÿ “ ¼ ¾ µ” ½  ¼ –  µ › ™ ´ Ÿ • º ¹ µ › –  ¢ “ œ ¸µ” ˜  • ² ˜  œ Ÿ› ² • • µ  • µ ´ ³ ² › ° ¯ ® ¬ ª ¨ ¦ ¥£ ˜ — – ¢¡ ”   “ Ÿ œ  › ™ ˜ — – •” “ ’  ·˜kqsS%GSp%¶¦5XG±@W­«©§x¤qS#u‰¥hž˜¥šq˜¥‘¡¥‘ #@„Gd‰s35| …¦5 Ž ‡ | Œ |‹ Š‡ ˆ ‡ †{ „ ƒ ‚ € ~ | { lf ˆ ‡ n m x ƒ • … ƒ™ e g t ‰ ƒf i ƒ — ƒ • o –™ gf — – • … “ ‡ n m — l ’ ˆ ‡… ƒ • g i gf e ƒ™ ˆ — – • … “ ‰‰‰ ‰ ˆ ‡… ƒ ¥} rz hfyi'3q3rwqvuX#!¥vqsrq#po v¡3jGGSkS%XjSXh¨5d˜G¡3”’ d‘S%†„‚ €y w u ` e c r e r q ` p` h g e c `Y R V R T R P HHH F E #a5xvt sf@sfG¡5I5iQfdb a5XWU5SQIIG7D

¸· » ™¹ º
B C B 5A

4 9 8 6 4 20 ( & $" ú ó @57531)'%#! £T û Q¡ó ú üú ô  û ú  ¢ § ¢ ¤ ¢  þ ý ü ø ô ó ûú ù õò ø ó ö õ ô ó ò í ë æ ð ì ã á àï ì î í ì â à ë ê é è â ç à æ ã å à â ä ã â á à HV&A’ñ z©¨¦¥£¡ÿAt£ge†dH…Q‘÷3(gc†ñ £p‘‚H15(3€‘ctH”t£8ei3Œtv‘AÅAt~ß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø× „T’A3€cFÖ

hH d ˆ7 ˜ 37 2 W f „ 3 “RC™rIYVcbBCG1 h G ˆ „ X ‚ ‘7 D 3 ˆ X 3 2 A 3 f X A d X7 ˆ „ f W f „ H ‚ A “HaC’TFCa¨eV4a…ˆIe¨‰Ca‡¦b†…dB6¨ƒa31 h fE@ d 2 G b@ ` X W 3 1 S Q P H G 3E D 3 A @ 8 7 5 3 ih gFeVcFaYCV2 UTR¢ICFCCB9¢64 12 ! $ # ! " ! ¨ ¨S¦©{rg¦©{8¨ó ¨3¦¥ÛQ( æë ì © é ö ÷ ù î ÷ ø © § î ÷ ò ì
ñ ñ Qÿ Û3x0¦3UQõ­dT0S6æ ý ù î ø÷ é ô ì ö èí ô ó ò ê é è ç ñ ý ú è î èí ì ë ê é è ç ü8QE#(T0S6æ ñ ú ð ù î ø÷ é ô ì ö èí ô ó ò ê é è ç Q¦Û3x0¦3UQõ­dT0S6æ ñ ð ï è î èí ì ë ê é è ç Q¬†8QE#(T0S6æ È Ñ vÆ Ñ ÄÂ3¨¡03T£GQ#G¬¦w{T3¡wG6® Ç Ã Á À ³ ¿ ¶ ¾ ½ ´ ¼» º ¹¸ · µ² ¶ µ ´ ³²± ° ¯ È Î {Æ Î ÄÂ3¨¡03T£GQ#G¬¦w{T3¡wG6® Ç Ã Á À ³ ¿ ¶ ¾ ½ ´ ¼» º ¹¸ · µ² ¶ µ ´ ³²± ° ¯ È Ê vÆ Ê ÄÂ3¨¡03T£GQ#G¬¦w{T3¡wG6® Ç Ã Á À ³ ¿ ¶ ¾ ½ ´ ¼» º ¹¸ · µ² ¶ µ ´ ³²± ° ¯ È Å vÆ Å ÄÂ3¨¡03T£GQ#G¬¦w{T3¡wG6® Ç Ã Á À ³ ¿ ¶ ¾ ½ ´ ¼» º ¹¸ · µ² ¶ µ ´ ³²± ° ¯ ¤ ˜¤ ¡   £ ¢ ¡   ‡iT†v~30Q00x{3T¡6G0v6’ ’ Ÿ “ — – ž—  š œ › ™– š ™ ˜ —–• ” “ m ˜m  € ƒ ‚  € $xTv~30Q00x{3T¡6G0v6‡ ‡ jf e f }x ˆ j i | zf j z y xfw u ” m ˜m € ƒ ‚  € ‡iT†v~30Q00x{3T¡6G0v6‡ ‡ e ” x f }x ˆ j i | zf j z y xfw u ” m ˜m € ƒ ‚  € $xTv~30Q00x{3T¡6G0v6‡ ‡ jf e f }x ˆ j i | zf j z y xfw u ” m r i ˆ j i h ” • g f e ” • ” — – ” ˆ • ” ’ ‘  ‰ ˆ Qlr8Q(#QTQd0™˜QT0S“36‡ m k i ˆ j i h ” • g f e ” • ” — – ” ˆ • ” ’ ‘  ‰ ˆ Qlr8Q(#QTQd0™˜QT0S“36‡ y xw¨¡(s rpi0g60f G0T¨9` Y V X W V U3TSQIGECA #9863¡0( %& vvv u t qA h e d b cB He d c b a DB P R P H FDB @ & 7 54 2 1 ) ' ¢ ù   ÿ þ ù ûü ý õ ñ ù ú ðü û ó ð ú ù ÷ ôø õ ÷ ö õ ï ô ó ò ñ ð ï £g¡´Xf)aFŒhf‚FFƒŒ)B†ee'FF9X©î
ä à ã Ý âá à ß Þ Ý Ü '´X’€)aFŒmÛ Ú €xF´“FˆxF†¯Ö Õ ¥PÓv)©£4)’©È ×Ë Ù Õ Ö Õ Ø Ñ Ø ×Í Ë Ô Ò Ñ Ð Ê Ï ÎÍ Ì Ë Ê É ¸ · ® ¨ ­ ¶ ¤ ­ £ ª ® µ ¬ ¨ ¥ ² ± © ° ­§ « ® ¨ ­ ¨ £ «ª ¬ «ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ b2Fg‚ƒ“gF)´³ŸF©e¯FxFƒm†U‚†pF©¥XFƒ ¢£  ˆ  ‹ Ž  ‹ Š ‰ ˆ ‡ m)§eŒB§'† … DF§bFƒt‚x)2)X})XFXwF©)€q | ~ z „ v { t ‚ v t  € ~ |{ u z y x v u ts r ¡ œ   š ž  œ › H˜—Ÿmmcš

0 ) • 0 0” c—–c6p 0Vy€xwutr¢p 0 v 0 s 0 q 0 & Ô Ô ¤) ( '¨á % û Ü £ ¡ Ü Ú ¡ ¬#¤¢#$¢Ü
å Ý Ü Ú Þ û Ý Ü Ú Ù á Õ Ô þ ˜†à$†ÛÖ¨¦Ò Ý Ü Ú â Ó Ý Ü Ú Þ Ó Ý Ü Ú Ù × Õ Ô û (¨†àÖ†ۙØÖ$Ò × Ý Ü Ú Þ Ý Ý Ü Ú Ù á Õ Ô å ˜†à$†ÛÖ¨¦Ò åä Ô ~$ã × Ü Ú â á Ý Ü Ú Þ Ô Ý Ü Ú Ù × Õ Ô Ó ¦(­†àß9†ۙØ֘¬Ò Ë « ¥ ª © ¥ ¨ Ð ¦ i3¨¦9˜¬¥ Ë « ¥ ª ¦ ¥ ¨ Í ¦ i3$9˜¬¥ © « ¥ ª © ¥ ¨ Ï ¦ T$¦pɨ¥ © « ¥ ª ¦ ¥ ¨ Ë ¦ T9ppÌ¥

¦ « ¥ ª ¦ ¥ ¨ © ¦ ¥ « « ¥ ª ¦ ¥ ¨ ¦ ¦ 03$9˜¬9T9pɨ¥ ¦ « ¥ ª © ¥ ¨ « ¦ ¥ « « ¥ ª © ¥ ¨ § ¦ 03¨¦­¬9T$¦p˜$¥ ‘ Œ  Ž Œ  Œ ‹ ‰ d˜Šˆ o n € t n Qd€ o t ¨˜q s s s o t ¨˜q  € „ n € n t …id˜q  € n n ¨d€ q € „ ƒ € ‚ o n p˜¦p˜Qd€ § " $#! ¦ … € „ ƒ € ‚  †#$¦#$¦€   © § ¥ ¨¦¤
Ç Ä Æ Å —Œ´Ä à À ½ ¹ »  ¹ Á ¹ À ¾ ½ ¼ » ½ ¹ ¾ ½ ¼ » º D§—ŒH¿j2¡UmgHH¿ŸH§H´¹ ™ – “ – ‘ m˜—•g”F“‘ ’ ’ “ ’ p n ™ ™ ™ ˜ l ˜ k ˜ i h f d ™ f d ™ ˜ ˆomg)7S“j1jg•eg•eX“—

í ì ë ê ç é ç è ç æ chƒjpˆ•ecå

`ü E ¨ü E ‘ ` w f|¥€|dex y „ û & $ …€'f¤ ¨

W ` $ ` C ƒ    ü E ù W ù C ` þ '¥£9¥Fa€|¥)ËX˜cUß3

÷ ƒ ` ÿ `ü "–e©„û ` ”ê|¦ae¡Q©ü F“•¥dPFº)”¦U€ÉU“¥)F†)X’P¥Pdÿ ù C E û ù E ù     ÿ ¨ W 5 5 W ` $ q ù $ C û & þ ù3 ¦ ƒ  E3 & q ¨     ÷ û &¤ þ E 5 C ƒ  E 0 ý   $‰ & C ÿ û   ` $ ù ƒ  E    $¤ ¨ W ù E ù q $¤ w þ E 5‡ `ü E ¨   ü3 ¦ ù 53 ¨ ˦DF¡F)B¥FXX€v€Ud$a'X$¥)X‚¥Fvf¥ˆX˜XFVfFü b£¡)D1€—¥e©‘UXdže û ü þ ƒ  E ù   0 ` û ù $ C û ¨ü E `¤ ÿ ù   W  ¢ w 5$ ¨¤ÿ ¨ W ` $ q ù $ |FX¦‚2¦ÆF2£©|D'|eY‚xb¥tb €ü a'PFÆFC y
 ¢ w 5 $ ¨ ¤ xv¥t'ÿ W ` $ q ù $ ø ÷ a'PFÆH—8

 © © © § ¥ £¢   ü ÿ þ ý ü ú óùø ÷ ö õ ô ó òñð ï î í ¦¦¨¦¤¡¡!Hû f'£#$5“9x™$“”¡ì ë ê é è ã äç æ ä å Û Ý ä ã â ÜÞ Û á Ú ß Ö Ô ÙÞ Ý Ü Û Ú Ó Ù Ø Ö Ô Ñ Ð Ì Ë É ÊÏ Î ÍÌ Ë Ê É È ¡§“1€©‘v×!`ffàe‘`f%15Š°$×ÕÓ Ò 9H“€m™%††Ç Æ Å Ä Ã Â ™f¿ ¾ H¼ ÁÀ ½

÷I @ 8 sA W `$ q ù$ C   i ù þ ` g ÷ Q F)utr¥'Fº)p¥£X˜(heFQ ÷Ñf¤Pù‘ü WXebF2)D‘—F'|F©—aDd˜¦c©€Xeba£YXVDF˜~U¦ T FS7€~1÷ ¥Q 5 0 ¨   $ C 0 ù ¨ ¤ ýü E 5 ÿ 0 ù ¨ü E ` ¤ ÿ ù   ¨ü   0 ý   $ ` E W $ & ¤ þ û þ ù3 @ # 6 þ ù3 R @ ÷ I G ¤ þ E 5 CA @ 8 6 5 þ ù3 ¦ ù 0 ( & $ û ù ø ÷ FPHF¡F)DB)97)€~42¡1)'%€úH—#  " !   ¥©—§¥£¡—€É€úHcö  ¢ ¨ü ¦ ¤ ¢ þ   ÿ þ ýü û ù ø ÷ õ ô ó ò ñð ï î êãHcßec¡í ì aê¡Âæ å ãHcße¡cÚ Ù ØÖÅÒ ë é è ç ä â á à ÞÝ Ü Û × Õ Ô Ó ÐÑgc­±H¼g­‰ÂϽˀQ½Φ¤gˀÉHǀ(ÆgÅHg ¡Â€¦¿£¦€¡|€º¹€|‰µ‰|€|¦®e—ª ¸ · · ´Ä Ê ° Í ¾ ÌÄ ± ½ Ê ½È ½ ¸ · ½´ ½Ä ¼ · à ¶Á À ¼ ¾ ½ ¼ · ° » °´ ­ ¸ · ¶´ ³² ± ° ¯ ­ ¬ « © "§¨€¤Ž¡¡”¡“c¤£‘e „¦œ¡˜˜—¡¡c¡c‘‰Ž ˜¦Q~|(e‰cˆ€(&„‚€~|zx ¦ ¥ • ’ ¢ ¡ Ÿ ž  ›š • ™ ’ – Ž • ” “ ’   y Œ ‹ }{ Š } … y ‡ † … ƒ  }{ y ps o r q p o QHF$"h g u n k w vj i t ( ps o r q p o 20(&$"h g f n ml k j i ‘”  “ ’ ‘  e(F˜—ƒ ‚ – ‰ † d ™… „ • ( ‘”  “ ’ ‘  20(&caƒ ‚  ‰ ˆ‡ † … „ t p s r q p ¦€(xcaY X v i d y wb ` u (t p s r q p "0gecaY X W i hf d b ` V R U T S R QHF$"B A @ P I G ED C 9 (8 7 6 5 4 3 20(&$"  1 )' % # !

÷ àß á à Þ þä âûú âß å è ç æ à á þß á é âä¨ þ ã å â ¦ àä ý þä ã âß á à Þ þûú âû å â åä ã þ ã ß å é Þ àä ã ú ÿâß ã ¢ ÿà 6FB†½Š½xŒ†ƒé à CaõoŒBƒ½‰©¨§æ ¡ ½6C½a–ŒB†’½IŠx¨e“CƒBõ¥¤†6½C˜žiFTâ£ˆá æ ç é à ã ù åä C6ƒIˆCã ¡ 6g½aCƒBç R˜Œ“{9˜—6ŠFBŒBŠ‰ŸuŠõ’óìBî“4ëgCaueˆaUà“Þ ù áû âä ç á þ Þ à ç úß Þ à ÿ å þ ý âû âß á âß ã üûú ù ø ÷ öï ô ò ñ ð ï í ê ì ê é àè ç æ å â åä ã â á ß ÝÇ ‰Ü¨Î“†BÁ½I94FB¨’~ÎBCw†ÚˆBaig{—ƒ66CiŒrYˆCaŠV6¨wa†½~iFË ƒ’½Å Ä CCÁI¿ ÆÅ Ó Ë Ê É Û ÆÅ Î Ï ÎË Õ ÇÆ Ë È Ç Ñ Ç Ó Ö Ù Ø ÏÎ È × Í ÖÐÆ Î Ó É È É Ñ ÖÐÆ Ë ÏÍ Õ È ÒÔ Æ È Î Ó Ò ÑÐ Ç ÏÎ Í Ì Ê É È ÇÆ Ã Â À ­ ´ ¾a· ˆ¢FB¨e¨a½C¨†ˆaa~F™o†¨†‰TaƒaFT‡Œi±ƒiŒ’B©§ ¦ ¥ ¤ ’{£†i“‰6ˆaxfT‹ f {C‘ | ‘ «¼ » § »­ µ ° º ´ ·¼ ³ ° º¼ ¨ · ¶ ª­ ¹ » º ´ º¹ ¸ ¨ · ¶ °­ µ °­ ´ ³ °² ° ¯ ®­¬« ª ¨ fz y x m pz |n j kn ‡ r m f | u h ‹ ‰hg | x j ‘ v”   r ‹ j ‘ h ‰ y  h ‹ f m |  ‹ h ‡ Ž | x w tz r Ž ‘ h kn ‡ fr ‹ f ‹ | x j m r q œ | ‹ ‘ f” x | ‘ r ‹ r ‹ m h 6BˆFa¢†ŠC¡hBƒƒ9˜Ÿ¨ƒT¨uƒBžBgƒ|—ƒ†ˆC'FBBƒƒoB6gC6C›fT¨hTo‡ šf fUfTƒel6Š†Š‰ŒU—hBVƒ6aUB™¨˜ŠB†—¦ŽT’—C†CaRƒ‰ Š–Tr6g“’x k g ‘ r ‹ h k q f ‹ k | u h ‹z |zr f Ž r ‹ ” p u | f ‹ Ž hr ‡ f k r x fz j ‹ f m | ‘ | m | ‡ ‘ y” • … | u h ‹” h ‡ fz y ‘ | j k ‰hr ‹ Ž hr ‹ k q f ‹ k hr ‹ |z v ‰ j kn ‡ „ „ … „ € ƒ ‚ € j m | q } | x z y x h i w v u f m t sr q pn m k j i g f C€‰{ˆFBŒBIBŒBlŠ{Y™ˆC—Ca†„6c†l~†BƒBV{BUe¤ICCFIC‰olhUe

„ „ƒ ƒ  € }x | z y …W¢‚p~¢{§x  5PpEA7Ar%9#q2p§X5§e r q o y h i n €m l i jh k j y ihg f €  ‰ˆ‡…!t2x'v u 2t9X©©%r§©qp ¥ ††† „ ƒ ‚  € y v w G R FV s ¨ GB Q R F ¨ Y XWU¢S§©©PI!!H92AE§CA98752¢1)'¢%#!©§¥ VB T R DB Q 3 ( G ( G 6F 4 DB @ 3 64 3 ¨ 0 ( & $ "   ¨ ¦
ï â é à î F$3'¨å ½Æ7¨X$r¨'£§'g¡u€Q'gg§3Ý Þ æ þ ê ë å á â ì ç ä å ä ý ë í ü ê ã û ä ã å ä û á à ß Þ ï Qâ 37$å «½r($Öâ (r$7u'¬Fqc€¡û é à î Þ æ þ ê ë å á ì ç ä å ä ý á î ã å ü ê ã ä ã å á ¬Q$Öâ ­¬F¬¡Ý ì ú ê ã å ã Ù Ù Û “°½

Œ ‡ †‹ Š ‰ ˆ ‡ wq1de)† ’ ’ ¢w‘ v !e” ™ )‘ “ ‘ ’ u u ’ s • ’ ‘ ” ’ ’ d©t©)e5d)‘ • ’ ™ ™ — A)‘ d1˜– • ’ ‘ ” “ ’ ©)edA)‘ i i ag f ` c b a ¢h!edA)` £ ô ø ð ¡ ¤oö—ø ¢Û 𠵓٠—Ô ÿ Ù ð
Ù ù Ù ñ °vvoø Ù “Ù «“Xø ð ù ô ð ù ð «$—ø ð ÷ ð õ Ù ô §Édö°XÔ ñ Ø × ð ò × ñ Õ × ÀÊó{ÄF{µÙ —Ô ð

ï f($€F¨(ç ¨}¥$½}â (g7$($Ɠ¬F'¬u$g§3Ý ã î ç á ã í á í ì ë ê á ç æ é ç à ä è á ç á æ ä ã å ä ã â á à ß Þ

Û Ù Ü Õ Õ Û Ú Ù Ø × Õ °}ē£X´“Ê´ÖÔ

ª ‹ ‹ Ó Ž ¥ Q¨§´$Ò1!Œ ¤ ¨$™ — Ñ ž ¨ ¸  §$Ÿ q—W§r† š'rg3Ξ frgF§b1$š3·§W› $W¨Á61¬QÐ1$g©c!br"¨™ ž ¢ — Ž › † ž ³ ¿ ¦ œ  ˆ ‡ Ž Ž œ  ˆ ž ¢ › ³ Ž † ˆ   ¢ ³ Ž › ™ Ì † ¯ ˆ ž   Ÿ ž Ž ˆ — ¢ Œ £ ¥ † œ › ² ª ¾ ‹ Ï te$¨’ $"Ύ ³ † § Ž ¦ ¼ ‹ º œ

Í › ¨ › ¢ œ £ ¦ Ž ¨ £ † › ¤ ¢ œ ¨Ž ·¥§fuQÉu7W¨§1}Ž rB§r"¨°7uFg'g©Ê$tF§t1g‡ WÀeÉ$'rg3©F§—W§FqdFeq"› !­Fž {—ž ³ † Œ ¿ Ì Ÿ œ › ™ ˆ  Ë Ž ¤ ‡ † ˆ — Ž ¥ † ž ¢ — Ž ¢ ¤ £ ¹ £ Ÿ ¦ œ  ˆ ‡ † ž ¢ — Ž › † ž † È ª ¾ † œ Ž Œ ˆ Ž   ¢ ¢ ˆ g1œ '1"§Ç$¨W·§b$ß ¨€"Ä'rg3Æ$'gfÀF$€{Å}r—W§F§† Ä{§W1¨W$ìFq3}  qF"$Â1¥ ¯ ¤ ¥ ¿ œ › ¢ ž ˆ ³ Ž › ¥ œ ¢ › ¦ Ž ž ž ˆ º ¦ œ  ˆ ‡ ˆ ³ ¹ ˆ  † ž ž ˆ ¹ £ † ž ¢ — Ž › † ž ³ ¨   ¢ › ³ Ž › ™ ¨ ˆ ž † ˆ Ž ¸  ¨ › ¨   Ÿ ¢ Ÿ œ › ™ '"$ÁÀ§6jFq31obf½£¡»q$™1Facfr$F¶q$Ÿ ¨§3·'¶§t1b§gFr$r1µ3Q´1¥!cbqq† ³ ¨   † Œ ˆ ¤ ¿ ˆ œ ¥ ¼ ¾ œ ¼ ‰ º ¸  Ÿ — Ž ¤ Œ ¹ œ  Ž ™ ¸  ž ž † ˆ   œ Ž ž ¢ — Ž › ¢ ‡ ¤ † ¥ ¢ œ † ˆ ž † œ › Ž Œ ¢ › † ž ª ª ª › ž ¨ €€«¨t$¤ gF™¨q¨Wdgˆ §W¡Ÿ §­''1"$p˜¨$¨$w‘ °Bvft371§§® Ž ‡ ¦ Ž ¥ œ  Ž ¤ £ † œ ¢ ›   ž — ˆ  † œ › ™ — ± ‹ ’ ‹ ’ œ  ‰ Ž Œ ‹ Š œ ˆ ‡ † ¯ † ª ª ª › ž ¨ ¤ Ž ‡ ¦ Ž ¥ œ  Ž ¤ £ † ˆ œ ¢ › ­¬«$©$3F§¨§$Fbu3§W¡1$™€7r1"$š˜¨” $“Q£F!wF—37† §§ƒ   Ÿ ž — ˆ  † œ › ™ — – • ‹ ’ ‘ ‰  ‰ Ž Œ ‹ Š ‰ ˆ ‡ … „ ‚ $g y g p k rgFr‰ k z l m – 1˜ $"r‰ m k – q‰ g h c6q ˜ "aW€u''(¨q!b7Xrc(Wv – W}§$r {§ct'§a3n z l w v k p g q ~ h z x w v ‰ k q ~ h z w v | q k y g h z ‘ † q p i h g e d m l g k – qF§g j6¨fr‰ ™—• ˜ – 5  © 8¢ 5 ÿ w¨9761þ © 8¢ 5 ÿ ¨9761þ ‘” 4 8 T ` ý Y ` s E V G A Y f S ` 5 C ve1utqr(¨q!b7pigedcbaQ' h f 0 ` 2 G A ` 0 Y “ ’ ‘  ‰ ˆ ‡ † W¨ac¥I1X… F!§'73x „ ƒ ‚  € y i e g † l x g p k g † q g p x † g ‘ ‰ m l g k – qF§g tr1"$X3Fq1§'3F'r§1† w v ‰ † † t s r ‘ † q p n h g k m – v – W71u1£$'§a3o6F§‰ ²

ý @ü ý @ü

ý U V U T gXW6S

D ¢ R ý P A þ ý ü H 5 G E D C A '$¥QH@I6F$$B@

4 2 0 $31 © # ¦ ¤  ¨§('!ÿ

þ
)

û û

& ¨% © $§"¢ !HHÍü # ¦ ¤ ÿ þ ý

û

 § ¦ ¤ 

© ¦ ¦ ¤   ¨§¡ÿ

© ¦ ¦ ¤ ¢   ÿ þ ý ¨§¥£¡HHÍü

û ú2ørõ ÷ ù ÷ ö

ô í ë à Õ Ö ó Ò ò Ü è ìÔ ç æ Ú à Ú æÔ ÞF`f$ÌÌÙ "gF1`©2"gç í ©6yÖ Õ ë à Û í ñ ð ï î Ò Ú á ì Õ ëê é è ç Ö æÓ Ú æ Õ ÒÓâ å à à ä × àâ Ù á à ß Ý Ó Ü Ò Û Ù × Ö ÕÔ Ó Ç ¥£ž © 1§rY)í PFa)1xRcaB2F¥a©)@y)ã aBHÍÞ£1HÚ "Ø @"©FÒ 1qq2§› Ñ § Y¥iÐYª 6¥BY¥Pa6)” Ÿ Ÿ ª®Â Ä Ï › ” ©® • – –® Ÿ £$4FgeΩF2ia6  ƒt2©2gž HYgÆ1§aq1)§y6@Y46Á gH¾)"2gY12)Í"2Ìt6EB2aB2gH£$Ì¡ ° ž – g¨ Ÿ ¨ – ž °® • – Ÿ ª®Â ¤ • ¡   ª • – ° ± – ž © •  £ž © œ ¥   › ¥ ¤ © ž ¥ ž œ ž ¥£ © ž – • – Á ¥£ ¢ ¡   Ÿ ž ­ «® ± ž ©® § © ž § ¥ ¤   ª Ë £ –® ¤ © ž Á ¥ œ › È® ª Ç –® ¤ ° ® ± ©£ ž ¥£ © ž – • – Á   ¯ – © • ˜ Ä ª   › ¥ ¨ ¥Â § Ÿ ª®Â © ž ¥£ © ž – • – Á ¥ Á – • © › ” § › © ¥Ê2g6Hgž ɬaPx6¥@HÆB2ER"Yg2©Y)Å$Y¥F1f©)y6ƒ1aÃ$¥aUgE2g2©2)Š)©Y6¥ ©° `´@¤ –® • À¸ ½ ¼ º ¹ µ¸ ¶ ³ µ ³ ” ©² ° ¯ © › –® • ¥ ­ « ¤   Ÿ ª ¥ § ¥ ž – Ÿ ž © Ÿ ¨ § ¥ ¤  £ ¡   Ÿ ž œ › ™ ˜ — – • ‰ s r“ ’  ‘ aB·E¿¾U»a©·§T´$IH± @2§£aBšw¬6P2H14R264w¦i2¢ tHš`r©” 6i)1gev t v { ‘ { { u … t ‘  Ž } v { r t | „ x v x ‹ t } | }~ s u ‰ s r } | … ‡ † … r { „ t | ‚t { z ƒ©¥HH12tB$6g12t )yŒYa$1Ša6PFY1ˆHY1Vw)$©ƒqiH1€2i©2©1yw6q t~ | } | { z x v u t s r p o n h —l k j i h — i h g – e e e d ™ — 4xYm£xY4T£4Y˜fY2ggY˜–

• ” “ y ‚’ ˆ ‘  ˆ ‡ … „ ‚  € u # G ( d f A 9 ! v WAu s d X W 0C 3 5 w” 221q81R2‰£†)ƒ6ty 3 13 ©YxwH@1$Yaactr2H)ig` 5 hC 6q)H0 G 8©6i)1geIc©$YW a1` Y1VURTRPI H8F)EDB@818§6421)' & f ( 0 # p  h f d 5b ( 0 C 3 ! X W X W G Q S Q G # ! G (  3CA 0 3 9 ! 0 7 ! 5 3 ( 0 ( % # !   §$" 

 v ‚ € n l n k ~ u } t l u ¥7¨8db@§¡r¨%¡j  y y x w v u l t s l s p o n m l z)q€™¨p¨€¨rq#™£fk j

… ˜ @|@8™‚ { … … ˜ … … !¨‰ i h a8)‰ … … g

‰ f ‰ ” ’ ‰ G¨5b¨5”  4y€xQw7u¨¨s §¥Ï£U7È!¡#!AW©2C9á v t ¦ ¤ å ¢ æ â ü ä   ÿ þ ý ä ã ë ý ì ü òñ r ï î í ì ãë é ã è ç æ å ä ã ÏtIê!rWê#5p!A áâ … … ˜ d @8ea8™bf—¨7b“5ˆ†Q‚ … ˜ ” ’ – • ‰ ” ’ ‘ ‰ ‡ … „ ƒ

òS$¨þ‚pEA%I§AE§CA98iý 2d@Ê¢)¢feX2d£© á â¦ç ü ý þ ¦ ©" ì í åç ü þÿ © þ ã ì h ä ñ g ñ F E ÿë   c   ò 6 ©  þ è ¦ ¤ å¢ æ âü ä ýÿ þ ý ä ã å   þ   & "  ÿ þ ã ì ˆ5Q54)r2W7¨UXÈw§#!Apq¨q('§¡#q§á ò V U ï T S Eá è ã 1 …ò %!‚D'4¢{¡á òï F E ¤ ÿ " B 㢠ý "  ÿ þ   ¤ "ÿë é ã …hG'DC£7£rA#q§#¡X5§á ò 976(5©4)q3)209#©Pp2)2('r¡©%#¨ áâ   þ þ   ÿ 1 ¤ ý ÿ þ ý ä ã å   þ   & ì   ç $ ¤ " ã ò ©  þ è ¦ ¤ å¢ æ âü ä  ÿ þ ý ä ãë ý ì ü 9 ¨q§¥Ï£U7È!¡#!AW©2C9á òñ ð ï î í ì ãë é ã è ç æ å ä ã ÏtHê!rWê#5p!A áâ ± × ª Ö ÕÑ Ð Î ª Õ ¬Ô Ì Ó ÒÑ Ð ªÃ ¬ Î ª Í Ì Ë É Ç Æ Å Ä Ã « Á « Ø©U‚§IH©%H~qpWCH‰8Ï©2tdÊÈdpXItA¬ À ±¯ ® ­ ¬« ª ¨ ¦ ›¥ ¤ £¡ ž ™  š Ÿ ž œ › ™ š ™ 9°wˆ©© q§XUW¢!‰h!Ar2d˜—–

ö ö ôû ö ÷ ø ö ú ÷ ö ö 1Ap5dùdd!½1¢ó ö X ` ö ö ¢¨ô R ad©ô 9 ö ú ö ú q ö ÷ ø ö !1d1d!ded¢÷ ö1ö¢baàY¾¢½1Aô 9 1£)ó ` ö P ÷ ö ÷ õ ú ö X ô õ P ÷H  ô ø ö ¢÷ R Qq8!)Ud¢÷  ÷ H õ ú ø õ @2!1¢d¢÷ ú ö P 1÷ R 1÷ R Q÷ ()I'ed¢÷ ô H ô ÷ ø ú ô ÷  U¤8@ 9 ô ÷ ø  'eà8÷ !£p5dù5U½1£)ó ô û ö ÷ ø ô ÷ ö ô ö ö ôû ú ÷ ø õ ô ÷ ö õ ô d©hPùdA)½1A)ó µ ´ ¿ µ µ ³ à³ ß ¾d©Þ· Ý Ü Û µ º Ú º ¼ Ù º ¢1¢dd¢!U¢!¼ µ » ³ ¿ µ ´ ¼ º ¼ » º ³ · µ ´ ³ d©!¾¶'¾!½1A¹¸¶)² •  w ” w2A'¢! “  ’  ‘   Ž

 t v „ | € ¤ | 1"t¡Y0us †Ž3„tS› w z v Œ ƒ ‹ t  •“†t•8@1u3'SDˆ „81†–‘ 1Ÿwu†tˆ D•{ 'ž•tŽ“us Bu‘u0l ƒ ¡  ˆ ‡ s Œ ~ z s ƒ ‹ v  Œ „ y £ ‹ s ¢ ¡ Š ” ƒ | v ” q  | v „ ‹ Œ s | ‡ „ | „ t ƒ z | ~ ” Œ „ Œ ‹ ” t ˜ n o n "“'n m l k j u0'œ m › š f„ ™ ¦˜

 | v „ ‹ 1†„ˆ t—{ 'wt'tŽ“–tBu•tutu†tu'†¡•“ŽDt¡"D'}•Š Œ s | ‡ „  ˆ Œ „ t ƒ z s | ~ ” w | s t v r t s r z t € y l  ˆ Œ ‹ ˆ v „ ˆ z { z v ‰ ˆ w i8•'„ B"’‘Dˆ „tŽiŽ“B'„xs '¦†w 'ƒ†1"twz '3„81i}wz ††xt¡†„us $w"“'n m ‡ … v   Œ ‹ ˆ ƒ t ƒ z ~ z  Œ ‹ Š v ‰ ˆ „ ‡ … | v „ t ƒ y z ‚  v € t ~ | { y v w s t v r t r q p n o n l k j u0'i h g x d e f„ft–

d ™ "'˜ D—t•0”“i8¡†6"t†U'†#†p „„ƒ1'y3wut¡"3i'f Ad ˜ – ‰ g p ˆ v x ’ ‘ ‚ q ‡  ‰ g p ˆ v x q ‡ q … r ‚ s q € v x v h s r q p h g e C D4 BA@9863'1! 7 4  7 5 4 2 ! ) ¥ ( ¥ 0¡'' ¡$#" ¡¨¦¤¢ ¡ & % © © !  ¥  © § ¥ £  

ÿ þ ý üû ú ù º â É ß ½ »  ¸ ä É ä ° ± ¶ ¯ »® ± ¸ õ É é À À® É ð nÁe©D1§ø 1D÷Ãö)§!!$¥ôÃààƒe6t'¥piôáê!A» ³ ŠCÅ

b caUYWUSP I¡E ` T R X V T R Q H G F

ó Å È Å ð ºÀ ñ ± ð Ç Ç Å ® ± ² ¼ ¯ » î Ì Ð Ìì Îì ë í Ë Î Ð Ó Ñ Î Ð Ìì Ñ Ò Ë Ì ë Ò Ñ Î Ð Ì Ï Î Í Ì Ë ÛÉ é À À® É è •êð ò 6É ¾ Ÿ2Ã ê¾ a¥£§ï(½'e2erß 1$©2©•‘ƒ£$$£1£©13Óe1§i(Ó'£$#£!Ë CiÊ ©¡ê!A» ³ 8eÅ É ÇÇÇÅ ² µ²¶ '1£ecayiWÀ ¾ ² ³ 6 y–šæH)y©'àe£1° ³ ŸDiáànÚ ¾ l­ É É À ç å ä ¸ µº ¯® ± µ ² ´ à ã â Ù ß ° ® µ Þ¿ ² »º ² Ú ²® ± » ¶ ¯ ² Ú Ý¿ºÜ É »® ± » ¶ ¯ ¸º à »® ± ² µ ¸ ¶ ­ Û ° Ú ¸ Ù × Ø × Ö Ó Ë Ò Ô Î Ë Ô Ì ÓÒ Ñ Î Ð Ì Ï Î Ë Í Ì Ë É iAe® ¾ e§dtD§ie•w£AAi¥©D6ƒe1 i•©D6p¥ie» ¾ p8cš•É aRž•C£3ÎD1Õ£1¡©D£$#£C8CiÊ 'Ç É È Ç Ç Å µ ²¿ ¯ ¾ à »® ½ À µ ²¿ ¯ ¾ ® ½® ± ¼ ¯ » ®¹ ¸ · ² ¶ ¯® ± µ ² D2£§ÆyA6£¸ ij Cl©'WÁeAe1¸ T³ D©D£§•eº1Rƒ§tDpy£´ ° ³ ² ± ° ¯®­ ‡‹ ¤ © ” “ª Ž © ¤ ™ ¨‰ § ‹ ¤ Œ “ ¢ “‰ ‹ ‹ ¤  œ‰ ‹ ¢ ‰ ¢ “ ‹ ›  ” “ ‰ ™Œ Ž  ‹ › ’  ™ ˜ —‡ • ” “ ’  Ž ‹ ‰ ˆ ‡ 2¥yt£#¬ « w#ieW1ceil£1¦e i2Ÿ1'¥§2£e©D6Ÿ£¡©D§)¥Ÿe Ÿž23œ'£§•ši©a–i2§‘ŒƒŠ•1† u … … …„ “ h“ –€f“ 8£1ecayiWƒ§‚v u u € ~ } { z hˆ ”™ ˜ h “ x m v u t s q o m ’ ™j h g‰ “™ f —ˆ “ ’ “™ ˜ — – ” “ ’ ‘‰ˆ † „ … „ ‚  x € y x h v u sr q p h E • ek|at§©Dpy££w!2¡rpnl3flkiAeWee§dtDe¥e•w£A‡ ¡aR'ƒ£1C1wte¥1ig 'f E dddb S Y '1£eca` S WX V S F Q I G F & % B 7 4 " @ % 9 7 % ¨   4¦ ¤ 5 4 & 0 ¨ 0   & % ¨   " ¨   ¨¦ ¤ ¢   ÿ þ ü û ú æù ø WU T£R(P'HE (4D6C8A6#£1)8!1£!6©§6!13¨22!£1)(¨'£$#£!   ©§¥£¡Cý µXe¤FFë ÷
ë ö õ ô ó ò ñ ì ð æ ï æ î í å æ ì ë êé è ç æ å ä â á Ô Õ ØÚ à Ø Õ à Ö Ô Ù ß Þ ÝÕ Ô Ü Û Ù ÔÚ Ù Ø × Ö Õ ÔÓ ÑÌ Ð Î Ï Î Í Ì &FX†hÅFf©(£ÀX½7~S¥C#C~ã 7eˆFS¥&5F&DF58AF&IY¥FDC5YÒ 0¯f©¥&F¥Ë Ê É É È Ç Æ Ä » à ¼  ¼ Á ¿ ¾ ¼ QF©½hÅF7µ©(ÀÀ©½» ¦ ¥ˆu¸ª ¦ º ¹ ³ ¨ ¬ ´ · ¶ ³ ­ ¬ ´ ³ © ² ± C&µ85&`FRª ¦ ©¯&e« ª e¨ ° ® ­ ¬ © ©

§ ’ ¥ •   Ÿ ž ¡ š ˜›  › £ ˜ š ¡  ’ ” ›   Ÿ ž  ’ œ› š ˜ – • ” ‘ “ ’ ‘ ¦ 8&fec~FS¥S¤&D¢#F¥&X£e0AC™—CQRCI YQ£QXehˆR†C{ƒAC~{§h©Y¥Y#©s8o p Ž v x Œ ‹ … Š u ‰v u ‡ … „ zp ‚ € } | zp y x rv wv u t r q p n m l l k j ie fe (xF¥DYhghd ™ ©—Y£’ ˜ – •” “  

‘  uˆ ¥SFXƒShQxuFs7p S¥58h7AF&fec5&`FRYXV5&SQQRCQI0FDCA&587531 0(&&$#¥ ‰ € ‡€ † … „ ‚ €y w v p t r q HG E i b a2 H @ g E d b a E 9 B 4 2 HW U T H 2 9G P 9 2 P 4 HG E 9 B 4 @ 9 2 6 4 2 ) ' % " !  ¨ ¦ ¤ ¢ ©§¥£¡  
ý ÿ þ ý ü ö û ú ù ø ÷ ö õ ô ¨äAqQ¨2%zpq@ó %§d¨r)#¨)AQ¨™£d§¡Š)§#8¿§ä£7à Ý ò ñ ã å î ï ð î å ð ì ã ï é î í ì å ã ë ê ã é è ç æ å ã â á ß Þ Ü

Û Ú Ù Ø × e)%8Ö

Õ Ô Ó Ò Ð (er2ÑÏͨ%€CeÉÇ2•Ã Î Ì Ã Ë Ä Ê Ä È Æ Å Ä Â ¸ ´ » Á À ¾ ² ¸ ½ ¼ » ¸ » ³ º ¹ ² ¸ · ¶ ´ µ ² ³ ´ ± ³ ² ± %¡r2C(¿%0¨)A¨)¨#%pC£e)3r)¨™° 3®†« ª ¯ ­ ¬ © ¢¡ ££•5£%ŠW£50e£qQWeW£˜ —•€ŠW§q£§%‹ ¨ ž § ¦ ¥ š ™ › ¤ ¢ ¡   Ÿ ž œ › ™ š ™ – Œ ” “ Ž ’ ‘   Ž  Œ

ˆ ‡ ‰ … ˆ ‡ † … „ ŠeW£2D¥¡™ƒ

 
statystyka