Przeglądaj wersję html pliku:

Simulink Model Silnika skokowego


Modelowanie Zjawisk Fizycznych

Ćwiczenie 3

Modelowanie silników skokowych

Przygotował: mgr inż. Marcin Pelic Instytut Technologii Mechanicznej Politechnika Poznańska

Poznań, 2008

1. Model silnika skokowego sterowanego impulsami
Zbudować model silnika skokowego sterowanego impulsami według rysunków 1, 2, 3.

Rys.1. Model silnika skokowego sterowanego impulsami

Rys.2. Wewnętrzna struktura bloku „Licznik krokow”

Rys.3. Wewnętrzna struktura bloku Triggered Subsystem

W przestrzeni zmiennych Matlaka umieścić zmienne: T=0.005 kss=1 zet=0.3 Przeprowadzić symulację oraz zbadać wpływ poszczególnych parametrów na jej wynik.

2. Model przetwornicy napięcie/częstotliwość
Zbudować model układu przetwornika Napięcie/częstotliwość według rysunków 4, 5, 6.

Rys.4. Model przetwornika częstotliwości

Rys.5. Wewnętrzna struktura bloku „Generator sterowany”

Rys.6. Wewnętrzna struktura bloku „Generator”

Przeprowadzić symulację oraz zbadać wpływ poszczególnych parametrów na jej wynik.

3. Model serwonapędu z silnikiem skokowym
Wykorzystują uprzednio zbudowane modele silnika skokowego oraz przetwornicy napięcie/częstotliwość zbudować model serwonapędu skokowego (położenia) według rysunku 7.

Rys.7. Model serwonapędu położenia z silnikiem skokowym Zbadać wpływ parametrów regulatora PID na pracę układu.

4. Model silnika skokowego sterowanego częstotliwością
Zbudować model silnika skokowego według rysunków 8 i 9.

Rys.8. Model silnika skokowego sterowanego częstotliwością

Rys.9. Wewnętrzna struktura bloku „Licznik kroków (f)”

Zbadać działanie modelu.

 
statystyka