Pobieranie pliku

Cw1 instrukcja.pdf

WPROWADZANIE DANYCH PRZY TWORZENIU RYSUNKU DWUWYMIAROWEGO
• Z klawiatury Formaty współrzędnych: − Współrzędne kartezjańskie − Współrzędne biegunowe
Y Y x,y
r

x,y r<k

r<k

k

Współrzędne mogą być wprowadzane jako:

X

X

− Bez...
 
statystyka