Pobieranie pliku

Instrukcja z optymalizacji Matlab.pdf

OPTYMALIZACJA W ŚRODOWISKU MATLAB

1. Cel ćwiczeń Celem ćwiczeń jest zaznajomienie studentów z podstawową obsługą środowiska obliczeń in ynierskich Matlab oraz zapoznanie się z mo liwościami przeprowadzenia procesu optymalizacji w tym ś...
 
statystyka