Pobieranie pliku

testy3.pdf

Statystyka 1. Moda próbki x1, x2, ...., xn to: a) wartość poniżej której leży 50% wartości w próbce b) najczęściej powtarzająca się wartość nie będąca wartością minimalną lub maksymalną c) wartość dla której dystrybuanta wynosi...
 
statystyka