Pobieranie pliku

testy2.pdf

1. Dana jest próba losowa 17, 11, 9, 31, 12, 31, 12, 32, 31 dominantą (modą) próbki jest wartość: a) 31 a) 40 a) Prowadzimy pomiar temperatury, Wysuwamy hipotezę, że rozkład tej temperatury jest wykładniczy. b) 27 b) 11 b) Cecha ma rozkład...
 
statystyka