Pobieranie pliku

testy1.pdf

1. Suma odchyleń zbiorowości statystycznej od średniej arytmetycznej a) maksymalna 2. Mediana próbki: 15, 34, 43, 91, 92, 98 wynosi: a) 43 a) 0,95
x

∑  x i− xn   i =1

n

jest c) minimalna c) 67 c) 0,9 c) F'(x)=f(x)

b) równa zero...
 
statystyka