Pobieranie pliku

17 Oznaczanie twardości tworzyw polimerowych.pdf

Instytut In ynierii Materiałowej – Zakład Tworzyw Polimerowych

Oznaczanie twardo ci tworzyw polimerowych
1. Cel wiczenia.
Celem wiczenia jest zapoznanie z metodami oznaczania twardo ci tworzyw polimerowych: termoplastów i materiałów o wła ci...
 
statystyka