Pobieranie pliku

Metrologia Wykład cz.2.pdf

Wybrane modele matematyczne sygnałów
Sygnały harmoniczne W wielu zagadnieniach mechaniki i fizyki rozwaŜa się wielkości zaleŜne od czasu t wyraŜające się wzorem x ( t ) = x m sin( ω t + φ ). (1)

Takie wielkości nazywamy harmonikami, a i...
 
statystyka