Pobieranie pliku

09 Przygotowanie próbek do badań.pdf

Instytut In ynierii Materiałowej – Zakład Tworzyw Polimerowych

1. Cel wiczenia

Celem wiczenia jest zapoznanie studentów z metodami wykonywania próbek do bada z tworzyw polimerowych oraz wykonanie próbek metod obróbki mechanicznej.

2.1. Nor...
 
statystyka